Jump to content
Arkivverket
Baard Vidar Pettersen

Lars Hansson Mo i Vefsn f. ca 1651, død 1734

Recommended Posts

Baard Vidar Pettersen
Posted (edited)

I Vefsn bygdebok Særbind VIIIb s. 412 står det om Lars Hansson, som bodde på Mo i Vefsn fra ca 1706 til han døde i 1734. Kona hans vet vi ikke navnet på, men i en fotnote refereres det til en føljetong antakelig av Mikal Jakobsen fra 1910, som sier at han var gift med ei Anne Ingebriktsen d. 1720. Noe av dette stemmer ikke, for kona til Lars døde i 1727, 81 år gammel. (Det står 1717 i bygdeboka.)

 

Lars Hansen og hans sønn Hans Larsen er gjengangere som faddere blant noen kvinner jeg mener er i slekt. Disse er av Ingebrikt Ingebriktsens Mos slekt, og i så måte stemmer opplysningene fra føljetongen godt, men kan det underbygges? Er det noen som har ytterligere informasjon om Lars Hansson og kona hans? 

 

Jeg lurer også på hvilken Kolbein som var far til Brynhild Kolbeinsdatter - enka som giftet seg med Hans Larsen i 1729.

Edited by Baard Vidar Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

1717 i bygdeboka er opplagt tastefeil for 1727. Og når det er korrigert, er det vel ikkje noko i vegen for at Lars før dette var gift med ei kone som døydde 1720?

For den som ikkje har tilgang på avisføljetongen, så er den utgitt av Helgeland Blad. Fant dette avsnittet på Nasjonalbiblioteket (nede til høgre): https://www.nb.no/items/2cd2cb8f8e2c067684f9a936265b8e03?page=1&searchText="helgeland i historien"

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Her er alle sidene i artikkelen:

s. 25-28 https://www.nb.no/items/d7557d9d12abe4ad197ba1692b6bf72e?page=1&searchText="Helgelands blad

s. 29-32 https://www.nb.no/items/46a2a24e8f0df4615e6503b7aa412ed6?page=1&searchText=Helgelands blad

s. 33-36 https://www.nb.no/items/d7a53bd5992ec5b5fc883cd9e5c70e0a?page=1

s. 37-40 https://www.nb.no/items/ef6ad983b167ceb4c46858af277b420e?page=1&searchText=Helgelands blad

s. 41-44 https://www.nb.no/items/ce38a6bd5d6928c72fd51be3b0ceb3f5?page=1&searchText=Helgelands blad

s. 45-48 https://www.nb.no/items/df62644938835a233dd3ddd92d40d5d3?page=1&searchText=Helgelands blad 

 

Jeg laget en pdf av det også, men den er for det første for stor til å laste opp og dessuten er det neppe greitt i forhold til rettigheter. Men det gjorde det lettere å lese og da ser man at det uansett er sidene du linket til over, Knut, som er interessante i denne sammenhengen. Jeg må si at dersom dette er skrevet av Mikal Jakobsen retter han opp mye av inntrykket fra publikasjonen av Bård Klokkers Ætt. Der var mye hentet fra fantasien, men her ser det ut til at han holder seg til skriftlige kilder. Den tidlige historien er blant annet hentet rett fra Sogneprestens manntall 1665-66:

https://media.digitalarkivet.no/view/35531/23.

 

Hvor han har hentet Anne Ingebriktsdatter fra framgår ikke, men jeg synes han holder seg så godt innenfor det dokumenterbare ellers at det er grunn til å tro at han også har hatt en kilde på dette. 

3 timer siden, Knut Skorpen skrev:

det vel ikkje noko i vegen for at Lars før dette var gift med ei kone som døydde 1720?

Og nei, teoretisk kan han ha giftet seg opp etter 1720, men forfatteren bommer (om enn bare litt) på Lars Hansens dødsår også, så jeg har mer tro på at det er Anne Ingebrigtsen (eller i hvert fall den samme kone som Lars har før 1720, som dør 1727. Jeg har i hvert fall ikke oppdaget store lakuner i perioden 1720-27, og om ikke det eventuelle dødsfallet 1720 var dokumentert, burde i hvert fall giftemålet til en såpass velstående mann være det. At forfatteren "bommer" 7 år på dødsåret anser jeg ikke som bevis for eller i mot eksistensen til Anne. 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen
Posted (edited)

Bakgrunnen for at jeg ville finne ut mer om Lars er at han opptrer som fadder/forlovere for et helt knippe med Abeloner. Jeg har kartlagt alle Abelonene som forekommer i bygdebøkene til nå. Abelonene i Eriklia, Rognryggen og Straum ser ut til å ha en del med hverandre å gjøre, men ikke med den gruppen som synes å stamme fra Mo. Abelonene som er omtalt under bygdesamene har jeg for tynt grunnlag på og Abelone Kristensdatter Øya (som jeg mener ikke er uekte og ikke er datter av Kristen Johanneson, men av Kristen Larsen Otting) er fra Leirfjord og jeg kan ikke finne krysningpunkt mellom henne og andre Abeloner. Men de andre 6 har for mange felles faddere/forlovere til at det kan være tilfeldig.

 

Her er arbeidshyptosen min:

Abelone.thumb.png.87b8199dfb05ca4c387f6349c0bdbbc5.png

 

Abelonene på høyre side har jeg rimelig god kontroll på og jeg føler meg overbevist om at jeg har funnet riktig sammenheng. Abelone Hansdatter derimot, antydes at kan være en søster til Lars Hansen. Jeg har litt problemer med den teorien, siden det både er stor antatt alderforskjell mellom dem og hun lever som husmannskone, mens han låner ut penger til halve Vefsn. Hadde hun vært datter til Skipper Hans Hansen av Blomsøy burde hun nok vært bedre gift. Men en tilknytning til de andre må det være. Lars Hansen er både forlover når A. Hansdatter gifter seg og fadder for et av hennes to barn. Jeg greier imidlertid ikke finne en god forklaring på dette. 

 

Dersom Anne Ingebriktsen skal stamme fra Ingebriktsene på Mo (og en eller annen tilknytning bør Lars Hansen ha), må hun aldersmessig være datter av Ing. Ing. f ca 1611. Hans barn har vi rimelig god kontroll på - i hvert fall de som ikke var barnløse. Hans datter Anne var gift med Fredrik Johannesen. Jeg har ikke sett så nøye på han, men kan han ha dødd rundt 1709 og Lars Hansen vært gift med hans enke? Og dermed at Lars bare opptrer som fadder/forlover som den rike, inngifte fyren? 

 

(Ing. Ing. d.e. har flere barn enn Ingebrikt Hals og Jakob Drevland, men jeg har bare tatt med disse av plasshensyn. Flere av søsknene deres og deres etterkommere er også faddere/forlovere for Abelonenes familier.)

Edited by Baard Vidar Pettersen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Jeg har funnet en del nytt om Lars (i hvert fall for meg). Vi kan mer eller mindre avskrive teorien om at han har giftet seg med Fredrik Johannesens enke. Fredrik ser ut til å ha vært i live 1711 - senest 1709. Da er det nemlig en utskifting av brukere i skattelistene for Skaland, men Fredrik står ennå oppført i to år. Lars er kommet til Mo senest 1706. Så det er i hvert fall ikke anledningen til at Lars flytter til gården. 

 

Derimot kan jeg si at Lars har giftet seg med enken etter Kristen Persen på Kvalnes. I 1701 finner vi ham på Hamnes. Han er 46 år og har sønnene Lars Kristensen 25, Kristen Larsen 13 og Hans Larsen 10. Lars Kristensen er altså en stesønn, og hans eldste sønn er etter skikken kalt opp etter enkens tidligere mann. Jeg har sett i skattelistene for 1676-1680 for å se hvilke Kristen'er som fantes. Det er forbausende få. I Alstahaug ingen, i Vefsn 6, i Herøy 3 og Tjøtta 2. Av disse er det bare 2 stykker som forsvinner fra skattelistene før Lars får sin Kristen. På Kvalnes i Vefsn (dagens Leirfjord) og Hjelmsøyen i Herøy. Geografisk er det ingen tvil om at Kvalnes er den beste kandidaten. Du ser fra Hamnes til Kvalnes. I tillegg har vi senere en forbindelse mellom Mo og Kvalnes ved at Ingebrikt Ingebrikt IV gifter seg med Zacharias Persens datter i 1712, og overtar gården.

 

Jeg fant også denne:

https://media.digitalarkivet.no/view/16537/45

Lars Christensen Moe sit barn. N. Peder

Fidej: Lars Hansen Moe, Zacharias Qvalnes, Lars Aagvigen

Maren Baathølen. Inger Hamnes af Alstahaug. Valbor Moe.

 

Stesønnen til Lars Hansen bor altså også på Mo i 1716, og har både Zacharias Persen og Lars Hansen som faddere. Jeg skulle gjerne kikket mer på denne Lars sine dåper, men jeg finner ham ikke flere ganger til tross for at det to sider senere står at dette er hans femte barnet. Han er ikke omtalt i bygdeboka under Mo og jeg har ikke funnet ham i kirkebøkene noe mer. 

 

Og hvem er Valborg Mo? Jeg finner en Valborg Kristensdatter, som kan være Lars Kristensens søster, men hun skal være gift på Hagforsen i 1716. 

 

Kristen Persen Kvalnes opptrer siste gang i skattelistene 1678. 1679 finnes ikke, men i 1680 er Zacharias Persen der. Man skulle tro de var brødre - nesten like gamle og Perssønner begge to - men Zacharias er ikke å se på Kvalnes i 1665. Den eneste mulige kandidat jeg har funnet i dette manntallet er (foster)drengen på 10 år i Kyluer (Kilvær?). Det virker ikke helt sannsynlig, og vi må tro at han er utelatt fra manntallet 1665. Per og Hans på Kvalnes må i hvert fall være av samme slekt selv om de ikke er brødre. Av militærrullen 1664 (ikke på nett) framgår det at deres fulle navn er Per Hansen og Hans Kristensen og Hans får altså sønnene Kristen og Peder, mens Peder får sønnene Kristen og Hans. 

 

Til slutt, må jeg dessverre si at jeg ikke kan si at Lars er sønn til Hans Hansen Blomsøy. Hans Hansens Lars i manntallet 1665 passer perfekt aldersemessig, men det er en liten bokstav som jeg ikke la merke til først. Det står en f foran Lars. Han er mao. fostersønn til Hans Hansen og ikke nødvendigvis en Hansen i det hele tatt. 

 

Jeg vet godt hvor Hamnes ligger, men lite om gårdens "status". At Lars Hansen bruker Hamnes - tilsier det at han kommer fra en "bra" familie, eller var det en helt vanlig gård? At Sten Wirthmann bytter gård med Lars i 1706 skulle vel tilsi det første. Jeg har foreløpig ikke gjort noe grundig søk på alternative Lars Hansen'er.

 

Til slutt har jeg ikke funnet noen flere hint for eller i mot Anne Ingebrigtsen som kone. Hvis man går ut fra at Lars' kone som dør 1727 er mor til barna hans og Lars Kristensen, er hun ikke en datter av Ingebrigt Ingebrigtsen d.y. Da ville hun ha vært i Anders Ingebriktsens skifte. Men Ingebrigt I. d.e. var fremdeles i live da Lars' kone skulle vært født (ca. 1646), og det er fullt mulig at denne Anna Ingebrigtsdatter da er en yngre søster til Ingebrigt Ingebrigtsen og Abelone Ingebrigtsen. Men det hadde vært fint å finne noe mer håndfast på at dama eksisterte 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen
1 time siden, Baard Vidar Pettersen skrev:

 

Og hvem er Valborg Mo? Jeg finner en Valborg Kristensdatter, som kan være Lars Kristensens søster, men hun skal være gift på Hagforsen i 1716. 

 

 🙂

Mo var ein nøkkelgard, og folket derifrå hadde nøkkelroller i det gamle Vefsnsamfunnet. Dette må eg vende tilbake til når eg ein gong er ferdig med gardshistoria for Vefsn!

 

Denne Valborg har eg merka meg før, ho var etterleverske i eit spesielt og rikt arveskifte på Hagforsen. Sjå s. 658 og 651/652 i den Vefsn-gardshistoria som omfattar gnr. 108. Dessvere kjente eg ikkje til at ho kunne ha tilknyting til Mo då eg skreiv særbind 8b.  Skiftet ligg for øvrig her: https://www.digitalarkivet.no/sk20110401610118

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Takk, Knut! Ser at ektemannen Elias Jonsen er fra Blomsøya, intet mindre. Kanskje Lars var derfra likevel.. Rart at hun skrives som Valborg Mo dog i mai 1716. Det er mindre enn en måned etter at hun døper et barn fra Hagforsen som enke. Palmesøndag året etter er hun i hvert fall på Hagforsen igjen, men kanskje hadde hun som nylig enke behov for å bo hjemme hos mor en stund. Eneste andre alterativ jeg ser er at Valborg er Lars' kone og mor til Valborg Kristensen, men man ble jo sjeldent oppkalt etter mor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Baard Vidar Pettersen

Lars Hansen er en overraskende uvanlig navnekombinasjon i Vefsn på 16-1700-tallet. I 1701 er det kun en Lars Hansen på hele Helgeland i noenlunde samme alder som Lars Hansen Mo: Lars Hansen på Longset ved Sjonfjellet i Nesna fjerding. Jeg har hatt en tråd på tydeforumet angåenden f'en foran Lars på Blomsøy 1665. Konklusjonen er vel at presten som har ført dette manntallet har ment at Lars ikke var Hans Hansens sønn. Samtidig er det få alternativer. I tillegg til Blomsøy og Longset, er det to andre Lars Hansener i aktuell alder: 

Lars 9 år i Berfjorden på Dønna og Lars 8 år på Nordbustad på Hugla ved Nesna. Ingen av disse er veldig opplagte kandidater. 

 

For å gjøre forvirringen komplett mener Fogdens manntall fra 1665 at det skal være en Hans Hansen på 18 år på Blomsøy. Dette manntallet ser ikke ut til å bry seg om barn under 16 år, så Lars ville uansett ikke vært med her, men det gjør ikke bildet noe klarere. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Knut Skorpen

Eg minner om enno ei puslespelbrikke i det som kan vere same slekta:

I Hundålvatnet (gnr. 11) har vi Hans Kristenson f. ca. 1620 og Kristen Hansson Kruse f. ca. 1649. Den sistnemnte lyste i 1681 odelsrett til garden Sandnes. Odelsrett arver vi som kjent både gjennom kvinneledd og mannsledd, og derfor kan det vere eit teikn på slektskap der informasjon om kvinnene manglar.

Akkurat no skriv eg om Bjørkenset, der vi 1610-1620 finn Søren Kruse. Han hadde adresse Mo i 1598 (lagrettemann, underteiknar dokument om gardhandel på Grøva). 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.