Jump to content
Arkivverket

Påstanden om Henrik Ibsen som far til et uekte barn i Skien i 1843


Jørn Olsen

Recommended Posts

Tenkte jeg kunne be om innspill på dette undernevnte.

 

I en ny Ibsen biografi av Sverre Mørkhagen har Mørkhagen tatt fram en gammel spekulasjon som omhandler Henrik Ibsen. Mørkhagen tror det kan være hold i at Ibsen ble far til et uekte barn, Jule, som ble født i Skien i 1843. Moren var piken Andrea Andersdatter. Hun skal ha vært 13 år og datter av sagmester Anders Rasmussen på Bratsbergkleven i Gjerpen. Barnefaren var ifølge kirkeboken en Henrik Walstrøm. 

 

En av Mørhagens poenger er at denne Walstrøm ikke finnes i Norge. Han peker på noen i området rundt Skien med Walstrømnavnet, men han finner ingen som het Henrik. Dette sammen med andre ting i Ibsens liv legger han sammen og mener det kan være hold i at Henrik Ibsen kunne være far til dette uekte barnet. Henrik Ibsen var da i så fall 15 år gammel.

 

I kirkeboken står dåpen til Julie to ganger. Den ene gangen da hun ble hjemmedøpt og den andre gangen da dåpen ble stadfestet i kirken. Da dåpen ble stadfestet i kirken den 28.01.1844 (Ministerialbok nr. 6B, 1843-1846, s. 10-11) står det noe mer opplysninger om denne Henrik Walstrøm. Dette virker det som om Mørkhagen ikke har fått med seg. Der står det, slik jeg tyder det, at Henrik Walstrøm var soldat og at han kom fra «Christiania». Det er noe klussete skrevet.

 

Julie døde i Skien 3 år gammel. Moren, Andrea Andersdatter, giftet seg senere i Bø i Telemark i 1854.

 

Det kan være det er andre ting som gjelder i en biografi enn i slektsforskning, men dette er tynt. Dette at faren heter Henrik og at han ikke er til å finne er ikke nok til en kobling til Henrik Ibsen. Det er og blir bare en morsom spekulasjon. Det virker som om dette er konstruert for å forklare andre ting rundt Ibsen liv. 

 

Selv om dette skulle stemme, er dette ut fra de nevnte kildene ikke noe man kan presentere og bruke til noe. Barnemoren er trolig bare 13 år, så det kan være mange grunner til at hun ga feil navn, dersom denne Henrik Walstrøm ikke finnes. Det skal ikke vært blitt betalt for dette barnet ifølge Mørkhagen.

 

Så hva mener dere om dette? Finnes det en Henrik Walstrøm? Jeg har ikke funnet noen, men det beviser jo ingenting. Å presentere dette uten flere kilder er å blir bare eventyr. 

 

 

Her er familien til Andrea Andersdatter på gamlegjerpen.no. Det er henne Mørkhagen mener er moren. (fam 27 - Kleiva 1845).

http://gamlegjerpen.no/Bygdebok/Bratsberg/Kleiva1845.htm

 

 

Julies dåp fra Klokkerbok nr. 3, 1843-1847, s. 18-19 (født 13.12.43, hjemmedøpt 21.12.43, bekreftet i kirken 28.01.44):

https://www.digitalarkivet.no/kb20061207030203

 

 

Julies dåp fra Ministerialbok nr. 6A, 1843-1856, s. 12 (født 13.12.43, hjemmedøpt 21.12.43):

https://www.digitalarkivet.no/kb20061128310051

 

 

Julies dåp fra Ministerialbok nr. 6B, 1843-1846, s. 10-11 (født 13.12.43, hjemmedøpt 21.12.43, bekreftet i kirken 28.01.44):

https://www.digitalarkivet.no/kb20061207050125

 

 

Julies død i Skien fra Skien Ministerialbok nr. 6A, 1843-1856, s. 361: (død 23.04.1847, gravlagt 01.03.1847)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061128310350

 

 

Morens vielse med Peder Pedersen 27.12.1854 i Bø i Telemark (Bø Ministerialbok nr. 8, 1849-1861, s. 261)

https://www.digitalarkivet.no/kb20051011050703

 

 

 

Edited by Jørn Olsen
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

43 minutter siden, Jørn Olsen skrev:

Tenkte jeg kunne be om innspill på dette undernevnte.

[...]

I kirkeboken står dåpen til Julie to ganger. Den ene gangen da hun ble hjemmedøpt og den andre gangen da dåpen ble stadfestet i kirken. Da dåpen ble stadfestet i kirken den 28.01.1844 (Ministerialbok nr. 6B, 1843-1846, s. 10-11) står det noe mer opplysninger om denne Henrik Walstrøm. Dette virker det som om Mørkhagen ikke har fått med seg. Der står det, slik jeg tyder det, at Henrik Walstrøm var soldat og at han kom fra «Christiania». Det er noe klussete skrevet.

 

Eit innspel kan vel vere at når du vil uttrykke noko om kva nokon "har fått med seg" eller ikkje, så er det alltid lurt å ha orden i eigne saker.

 

- Her er det éi kyrkjebok (nr. 6A) med eit duplikat (6B) for nokre av åra (1843-46). At det er eit duplikat, står på tittelsida av 6B.

- begge innførslene må vere gjorde etter stadfesting av heimedåp i kyrkja. Alle datoane (fødsel, dåp og stadfesting) står i begge, men på ulik plass.

- dei to bøkene er ordna ulikt, ved at 6B har eit eldre skjema med oppdelte lister for gutar og jenter. I tillegg kan rekkefølgja på dei som er i kyrkja same

dag vere ulik (nr. 13 før Julie nr. 14 i 6A er nr. 9 etter Julie nr 8 i 6B; begge har stadfesta heimedåp 28.jan)

 

Den einaste skilnaden er dette tillegget i 6B "Soldat .... i Christiania"

Dei to bøkene er førte av ulike personar; og den eine kan vere avskrift av den andre. For å finne kva som er original, eller om begge er det, må

ein vite meir om prestane i soknet, og granske skrifta deira.

Begge bøkene er tydelegvis lagde fram ved visitas i 1846, og deretter er berre den eine ført vidare, og lagt fram på visitas 1856.

 

For ordens skuld:  Det finst endå ei klokkarbok (nr. 4)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061207030278

Men om ein ser etter, finn ein at dei første åra i nr. 4 er førte over frå nr. 3 (det står på tittelsida til nr. 3).

 

 

Eg er samd i at "å ikkje finne nokon" ikkje stadfestar noko anna enn at ein ikkje har funne nokon (av alle mogelege grunnar, t.d. at kjeldene manglar eller ein ikkje har leita godt nok)

 

 

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Linda Wathne skrev:

Mælum, Telemark 1853 døpes uægte barn med far Henrik Hvalstrøm fra Horten. Noen sammenheng, tro?

Nr 30

 

Min. Bok nr. 43 (nederst)  -  Telemark fylke, Solum, Mælum, Kilebygda i Solum, Ministerialbok nr. I 6 (1844-1855), Fødte og døpte 1853, Side 138, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060720050270

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Jørn Olsen skrev:

Tenkte jeg kunne be om innspill på dette undernevnte.

 

I en ny Ibsen biografi av Sverre Mørkhagen har Mørkhagen tatt fram en gammel spekulasjon som omhandler Henrik Ibsen. Mørkhagen tror det kan være hold i at Ibsen ble far til et uekte barn, Jule, som ble født i Skien i 1843. Moren var piken Andrea Andersdatter. Hun skal ha vært 13 år og datter av sagmester Anders Rasmussen på Bratsbergkleven i Gjerpen. Barnefaren var ifølge kirkeboken en Henrik Walstrøm. 

 

En av Mørhagens poenger er at denne Walstrøm ikke finnes i Norge. Han peker på noen i området rundt Skien med Walstrømnavnet, men han finner ingen som het Henrik. Dette sammen med andre ting i Ibsens liv legger han sammen og mener det kan være hold i at Henrik Ibsen kunne være far til dette uekte barnet. Henrik Ibsen var da i så fall 15 år gammel.

 

I kirkeboken står dåpen til Julie to ganger. Den ene gangen da hun ble hjemmedøpt og den andre gangen da dåpen ble stadfestet i kirken. Da dåpen ble stadfestet i kirken den 28.01.1844 (Ministerialbok nr. 6B, 1843-1846, s. 10-11) står det noe mer opplysninger om denne Henrik Walstrøm. Dette virker det som om Mørkhagen ikke har fått med seg. Der står det, slik jeg tyder det, at Henrik Walstrøm var soldat og at han kom fra «Christiania». Det er noe klussete skrevet.

 

Julie døde i Skien 3 år gammel. Moren, Andrea Andersdatter, giftet seg senere i Bø i Telemark i 1854.

 

Det kan være det er andre ting som gjelder i en biografi enn i slektsforskning, men dette er tynt. Dette at faren heter Henrik og at han ikke er til å finne er ikke nok til en kobling til Henrik Ibsen. Det er og blir bare en morsom spekulasjon. Det virker som om dette er konstruert for å forklare andre ting rundt Ibsen liv. 

 

Selv om dette skulle stemme, er dette ut fra de nevnte kildene ikke noe man kan presentere og bruke til noe. Barnemoren er trolig bare 13 år, så det kan være mange grunner til at hun ga feil navn, dersom denne Henrik Walstrøm ikke finnes. Det skal ikke vært blitt betalt for dette barnet ifølge Mørkhagen.

 

Så hva mener dere om dette? Finnes det en Henrik Walstrøm? Jeg har ikke funnet noen, men det beviser jo ingenting. Å presentere dette uten flere kilder er å blir bare eventyr. 

 

(kutt)

 

 

 

Jørn,

 

Dette er i aller høyeste grad et interessant problem. Et metodisk problem.

 

Først ønsker jeg å rette en takk til deg for å presentere denne problemstillingen. Jeg leste Marius Wulfsbergs lettere panegyriske anmeldelse av boken via Dagbladets nettutgave: https://www.dagbladet.no/kultur/fikk-ibsen-barn-med-13-aring/71697849

 

Hele avisoppslaget om anmeldelsen har jo nettopp dette påståtte farskapet som bærende element. Det skal sjokkere, og det er attpåtil en foreliggende insinuasjon at den (voksne) Ibsen skal ha hatt en forbindelse med en 13-åring. Om det i det hele tatt var Ibsen, så var han i så fall omlag 15 år gammel på denne tiden (1843), så et tenkt forhold ville da være mellom jevnaldrende.

 

Problemet synes å være slik man kan fornemme gjennom bokanmeldelsen, og som nå her er fyllestgjørende identifisert, at Ibsen jo ikke er den som er oppført som barnefar. Dermed står vi overfor to separate problem: (1) Kan denne Henrik Walstrøm gjenfinnes i andre kilder slik at han identitet kan bringes på det rene? (2) Om denne Henrik Walstrøm skulle vise seg  være en apokryf person, hvilke kandidater vil vi så ha til å fylle farsrollen?

 

Allerede her burde det være klart at forfatter Mørkhagen ikke har behandlet sine primærkilder med tilstrekkelig grad av kildekritikk. Målet synes å være å danne grunnlag for en spekulasjon. Dermed står forfatter Mørkhagen i fare for skape et korthus. Hans nye konklusjoner rundt Ibsen, vil nemlig stå og falle på hvorvidt farskapet i 1843 er tilstrekkelig bevissikret.

 

Idet jeg avrunder, ser jeg det er andre innlegg underveis. Det kan derfor passe å stoppe her.

 

Mvh Are

 

Edited by Are S. Gustavsen
Korrektur
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Den einaste skilnaden er dette tillegget i 6B "Soldat .... i Christiania"

 

 

Du skriver at dette er den eneste forskjellen. Nå må det sies at den er rimelig vesentlig. 

Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Jørn Olsen skrev:

 

Du skriver at dette er den eneste forskjellen. Nå må det sies at den er rimelig vesentlig. 

Tja...  det er iallfall ingen motsetnad.

"soldat" kan vere fleire ting, men dette var i fredstid; "i Christiania" kan vere fast eller mellombels tilhald.

Kor viktige, nøyaktige eller sannferdige desse to opplysningane er, er vel framleis uklart.  Det kan vere grunnar til at dei ikkje kom med i den eine boka. 

Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, Ivar S. Ertesvåg skrev:

Tja...  det er iallfall ingen motsetnad.

"soldat" kan vere fleire ting, men dette var i fredstid; "i Christiania" kan vere fast eller mellombels tilhald.

Kor viktige, nøyaktige eller sannferdige desse to opplysningane er, er vel framleis uklart.  Det kan vere grunnar til at dei ikkje kom med i den eine boka. 

 

Ja for all del. Det kan være han kjente til dette. Det vet jeg jo ikke.

 

Han kan ha bodd midlertidig i Kristiania. Det kan jo for eksempel være denne karen fra Horten som nevnes i Solum.

Edited by Jørn Olsen
Link to comment
Share on other sites

48 minutter siden, Egil Johannessen skrev:

Min. Bok nr. 43 (nederst)  -  Telemark fylke, Solum, Mælum, Kilebygda i Solum, Ministerialbok nr. I 6 (1844-1855), Fødte og døpte 1853, Side 138, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060720050270

 

Denne Henrik Johan f. 1853 med far Henrik Hvalstrøm døde forøvrig 21.12.1855 - https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000525610

 

Nr. 92  -  Telemark fylke, Solum, Mælum, Kilebygda i Solum, Ministerialbok nr. I 6 (1844-1855), Døde og begravede 1855, Side 428, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060720050543

Link to comment
Share on other sites

Dersom det ikkje er 2 forskjellige Julie Anders/Andreasdøttre, kan det vere mogleg at det ved dåpsinnførselen i ministerialboka og klokkarboka ikkje er nemnt i merknadsfeltet at barnemora berre var 13 år?

Link to comment
Share on other sites

Har ikke lest gjenom spørsmålet.men husker jeg startet en etterlysing.Fant det ved å "Google" navnet mit. Kansje det er aktuelt. Ibsen synest å være en fyrig fyr.

Link to comment
Share on other sites

Jeg kikket litt etter navnet "Valstrøm" med varianter i kilderegistret mitt, og finner denne dåpen i Solum:

 

Født 21.03.1835: Andreas Carl Fredrik uægte, foreldre Pigen Maren Andersdatter tjente hos Dahl og angiven fader Skreddersvend Enkemand Andreas Gabriel Vahlstrøm, hendes efter Opgivende 1ste Leiermaal, saavidt vides hans 1ste Leiermaal. Faddere: Birthe Marie Sivertsdatter østre Porsgrund, Maren Anne Olsdatter Gjemsøe, Jens Torstensen Bradsbergkleven, Peder Andersen Varpe, Anders Andersen Bakken.

 

SAKO, Solum kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1833-1843, s. 20
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20051005030022

 

Dette er den eneste forekomsten jeg finner av navnet. Det er litt pussig at det kommer to ulike personer av navn Valstrøm med noen års mellomrom og setter barn på piker i distriktet. Finnes det noen sammenheng?

Link to comment
Share on other sites

Kan det være at Mørkhagen har glemt å gjøre et globalt søk på "Walstrøm"  her på DA?

 

Av mange treff finnes det blant annet en Henrik Walstrøm som pårørende i Bergen 1872: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000065701

 

Eller hva med det faktum at Walstrøm-navnet må  ha eksistert i Skien også i 1863. En viss Johan Walstrøm skal være født i Skien dette år: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036517005525

 

Mvh Are

Link to comment
Share on other sites

Johan født 1863 later til å være sønn av Esekil Valstrøm per 1865: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038129001417

 

Døpt 19. juli 1863, født 2. april: https://media.digitalarkivet.no/view/5990/84

 

Poenget er at Walstrøm.navnet med lignende bokstaveringer finnes i samme by hvor en viss Henrik Walstrøm altså per 1843 er oppgitt som barnefar. Dermed burde jo denne kretsen med Walstrøm-folk undersøkes nærmere før Henrik Walstrøm fra 1843 erklæres for et presumptivt dekknavn.

 

Mvh Are

Edited by Are S. Gustavsen
Tillegg
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Esekiel og Sina ble viet i Skien 27. desember 1857: https://media.digitalarkivet.no/view/5990/167

 

«26 | 27 Dec | Ungk. /Arbeider Hesekiel Wahlstrøm og Pige Sina Gulliksd. | Skee i Sverige /Skien | Vagtmester Wahlstrøm | Gullik Rasmussen |  Henrik Sem  / Jens Gulliksen | 23 S. e Tr. 24 " 1 S. i Adv. | Do. | Attest  af 2/11 55 2/8 38 | [Annen hånd:] Attesterne udleverede 21/4 -1890»

 

Kilde: SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. 7, 1856-1865, s. 176 [Viede 1857]

 

Dermed er i denne Walstrøm-familien fra Skee i Båhuslen.

 

Familien i 1875: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052165000484

 

Her er det opplyst om Esekiel at han var fra Strømstad, hvilket vil være nærmeste by i forhold til  Skee.

 

Mvh Are

Link to comment
Share on other sites

Takk for gode innlegg. Denne karen som ble far til et uekte barn i Solum er jo spennende. Han skulle vi jo ha fått identifisert og fått alder på?

 

Har du noe på moren til dette barnet i 1853, Pernille Bendicte Johannesdatter Askedalen, i din Solumbase Leif? Det hadde vært greit med en alder på henne.

 

Ser at sønnen, Henrik Johan, ble vaksinert i 1855 med far, Henrik Valstrøm. Barnet var da bosatt på Askedalen.

 

https://www.digitalarkivet.no/kb20060720060022

 

Edited by Jørn Olsen
Link to comment
Share on other sites

Pernille Benedicte er født 12. september 1828 på Askedalen under Rugtvet, Solum. Hun var datter av Johannes Olsen f. ca. 1784, død 1847 (da opplyst at han er født i Sauherad), og Marte Jensdatter f. 1793. Hun er datter av Jens Jensen Langeland og ei Berte Olsdatter. Som du sikkert vet har jeg ikke registrert så mye etter ca. 1835.

 

For tida sliter jeg også med grå stær og greier ikke å tyde så mye på Digitalarkivet på grunn av den dårlige kontrasten på filmene. Jeg blir kanskje operert til neste år.

Link to comment
Share on other sites

Takk for det. Da har vi hennes alder. Hun var da 25 år gammel da hun fikk dette barnet i 1853. 

 

Denne barnefaren, Henrik Hvalstrøm, må jo være noe eldre dersom han skal kunne være denne fra Skien i 1843.

Edited by Jørn Olsen
Link to comment
Share on other sites

 

Har fått tips om en Henrik Walstrøm som ble far i Trondheim i 1860:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003594883 

 

Tipseren nevnte også denne Henrik Walstrøm som Are tok frem tidligere, han som begravde sin far Jan Henrik Walstrøm i 1872 i Bergen. Han nevnes som maskinist så han kan jo ha reist rundt.

Link to comment
Share on other sites

Jon (Jan) Henrik Johansen Walstrøm fra Värmland ble gift 24. nov. 1859 i Trondheim med Albertine Caroline Lie. Han var da 28 ¼ år og er dermed for ung til å være barnefaren i 1843. Dette er samme mann som senere flyttet til Bergen. Han kan dermed sjekkes ut av saken.

Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A10 (1848-1859), Viede 1859, Side 312

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Jørn Olsen skrev:

Har fått tips om en Henrik Walstrøm som ble far i Trondheim i 1860:

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003594883 

 

Iflg. vielseinnføringen så het han Jon Henrik Johansen Wahlstrøm, f. Blomskov (Blomskog) Värmland, Sverige og var 28 1/4 år pr. 24. november 1859, dvs. f. ca august 1831.

 

Nr. 48  -  Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue i Trondheim, Ministerialbok nr. 602A10 (1848-1859), Viede 1859, Side 312, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050610020848

 

Samme nr. i Kl.Bok - Sør-Trøndelag fylke, Vår Frue i Trondheim, Klokkerbok nr. 602C07 (1859-1864), Viede 1859, Side 226, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070924620550

Edited by Egil Johannessen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.