Jump to content
Arkivverket

visitør Christen Nicolaysen Lyche 1700-1756 og hustru Johanne Nielsdatter Berg


Leif Salicath

Recommended Posts

Han kom fra Danmark, men døde i Fredrikshald. Hun skal være født c1720 i Hole, Buskerud.

De fikk to barn:

Anna Catharine Lyche f. 28.des.1748 i Hole, død 11.jan.1834 i Fredrikshald gift med kjøpmann Hermand Kiørboe 1729-1793. 6 barn og

byfogd i Drammen, Johan Nicolay Lyche f. 17.mar.1750 i Hole og død 17.jul.1837 i Oslo gift med Kristine Heyerdahl 1757-1839. 15 barn.

Deres etterkommere har jeg full oversikt over, men leter etter Johannes død og om det er et skifte etter visitøren.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Takk Grethe. Det dukker stadig opp noe nytt, men dette virker som et "sammensorium" dessverre. Man har lett lenge etter opprinnelsen til Christen Lyche, men at en kar som er født i 1701 skal være faren er jo bare tull. Når jeg blar igjennom de som er nevnt her i Geni så ser jeg at det er mange forskjellige bidragsytere og det er ikke godt å vite hvem som har kommet med "Locke".

 

Jeg har mere tro på at det kan finnes en utnevnelse av visitøren og at han må ha vært student. Så langt har jeg ikke kommet ennå. Uansett bør det foreligge et skifte og en historikk i Hole for han må jo hatt en stilling der før han kom til Fredrikshald.

 

Jeg glemte å nevne at Johanne Nielsdatter Berg ble 2) gift med bødker Petter Malmquist i Fredrikshald. I Familien Lyches slektsregister av G. Wessel står det feilaktig at Christen Lyches enke "Marthe" og Malmquist fikk en datter Anna Catharine, men hun ble født i Hole med Christen Lyche som far. Imidlertid er Malmquist sikkert et godt spor for å finne hva som skjedde med Johanne. ("Marthe" er ukjent og trolig et falsum da ingen av etterkommerene har fått det navnet.)

Link to comment
Share on other sites

Når jeg leser denne https://www.slektogdata.no/slektsforum/viewtopic.php?p=529061 begynner jeg å tro at Johanne Nielsdatter Berg ikke ble gift med Petter Malmquist. Jeg har en mistanke om at den nevnte Martha er en helt annen person og at det er Wessel som har knyttet Christen Lyche til feil person. Min foreløpige konklusjon er derfor at Johanne kanskje ikke ble gift igjen allikevel. Det var da også et stort fall fra å være gift med en visitør til å ende hos en bødker. Og særlig når sønnen fikk en høy stilling.

Link to comment
Share on other sites

Bare for å ha med en sekundærkilde med flere opplysninger  (visitøren: levde endnu i 1749): https://www.nb.no/items/25d2c0b61fad404900059dc482a31c96?page=7&searchText="Lyche" Familien Lyches slægtsregister
Johans yngste barn ble født i slutten av august 1785. Det står også en del i denne kilden om eierskap som ofte kan være nyttige for å finne ut omtrent hvor lenge folk levde.

Link to comment
Share on other sites

Takk Inger.

 

Jeg kjenner godt til slektsregisteret og har faktisk hele to arvede originale papireksemplarer, trolig fordi min bestefar f. 1847 og min oldemor Lyche f. 1820 "bestilte" registeret. Min bestefar var på den tiden kollega med slektsforskeren W. Lassen i Revisjonsdepartementet og fikk derfor interesse for slektsforskning. Slektsregisteret var for øvrig nyttig da det 25 år senere i 1906 ble holdt en stor Lyche-fest i Halden til 150-års minne om Christen Nicolaysen Lyches død i 1756. Den skannede versjonen mangler side 12 og 13 bl.a. med de siste 3 barn til Johan. Flere barn som døde som spebarn er heller ikke med.

 

Når det gjelder "Martha" er det ikke funnet noen sikre kilder for at hun har vært gift med visitøren, bortsett fra Hirsch & Hirsch. Familien mener han var gift med Johanne Nielsdatter Berg c1720- som også skal være far til de to barn. Det er dessverre ikke kjent hva som skjedde med barna da visitøren døde i 1756 (barna var da hhv. 7 og 5 år). Et skifte etter visitøren vil avklare det meste.

 

Dessverre finnes ikke visitøren i oversikten over tollere i 300 år, men i innledningen der står det noe om tittelen, se https://genealogi.no/nettbutikk/tollere-gjennom-300-aar/test/assets/basic-html/page-6.html  I Hirsch & Hirsch nevnes han som far til sønnen Johan Nicolay (mor Marthe). Derfra kommer også fødselsdatoen til sønnenJohan Nicolay Lyche.

 

Tollere (og kanskje visitører) hadde ofte militær bakgrunn, alternativt studenter og burde finnes i kilder over disse, men da Lassen var involvert i slektsregisteret kan dette være sjekket ut.

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Her er det såkalte "siste spor av Marthe Lyche" 6. juli 1791. https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040554 men det er avslørende at dette er på den tiden Peder Svenson Malmquist og hustru Marthe Lyche får flere barn selv. Peder (Petter?) er født i 1757 og hvis dette er samme Marthe som var gift med visitøren, må hun være ca. 60 år når hun får barn på 1780-90 tallet. Det står ikke til troende.

 

Peter og Marthe får selv et barn døpt 20.7.90 hvor de bor samme sted som nevnt i lenken fra 6.juli 1791 (og i Slektsregisteret mfl.) https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040541  Begge steder står det bødker. Videre fremgår det av lenken om bødkeren tidligere i tråden at han fikk barn helt frem til 1800 og da må Marthe ha vært bortmot 70 år. Trolig var det ikke flere bødker Malmquist, bare evt. far til nevnte men han het vel Sven.

 

Min konklusjon er derfor denne Marthe ikke kan ha vært mor til visitør Christen Nicolaysen Lyches barn. Det er også umulig at hun kan ha vært gift med visitøren. Hvis visitøren har vært gift med en Marthe så er det en annen Marthe, men også dette fremstår som tvilsomt. Vi står trolig overfor et slektsvirus som har lurt både G.Wessel, Hirsch & Hirsch og mange andre. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Som jeg har nevnt ovenfor burde det finnes skifte etter visitør Christen Nicolaysen Lyche og kanskje hans hustru. Derfor har jeg bladd igjennom

Halden by, skifteprotokoll nr. 2 1743-1752 https://media.digitalarkivet.no/view/23878/2 og

Halden by, skifteprotokoll nr. 3 1753-1766. https://media.digitalarkivet.no/view/23879/3 Sistnevnte inneholder også et skifteregister fra 1762 til 1784.

Det burde derfor være gode muligheter til å finne visitøren, en Marthe eller Johanne samt evt. en annen Malmquist.

 

Skifteprotokollene er skrevet med veldig liten skrift og er vanskelig tilgjengelig for meg med relativt dårlig syn. Så vidt jeg ser skrives enker og hustruer med sitt fulle navn, men i skifteregisteret brukes det ofte madam xxxxxx, noe som kan skjule godt den en leter etter. Jeg burde kanskje sett visitøren og begynner å lure på om han ikke døde i Fredrikshald allikevel. Ved nærmere sjekk av kilder synes det også litt usikkert om han er i live etter at sønnen ble unnfanget, dvs. i 1749.

 

Jeg har også forsøkt å finne "Martha" eller Johanne ved dåpen til visitørens barnebarn, men med negativt resultat. Noen faddere med "madam" bør sjekkes nærmere.

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Deler av det forrige innlegget mitt ble helt feil - og det ble ikke bedre av at jeg manglet opplysninger i scannet version.
Familien Lyche's slægtsregister forteller at visitøren fortsatt levde i 1749 hvilket kan være basert på at Johan skal ha vært f. 17.03.1750, uten at jeg konkret vet hvor opplysingene stammer fra.

Men, i 1749 var en Christen Lyche fadder til et barn i Idd https://www.digitalarkivet.no/kb20061010030358 s. 30 nr. 18

 

Christen Lyche i Halden svor borgered i 1748. Han kom fra Jylland og hadde tjent i Fredrikshald hos en fornem kjøpmann i lang tid.  https://www.digitalarkivet.no/rg20090513330362 Jeg har ikke funnet ham i Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772

Jeg har heller ikke funnet hans enke, hverken som Enchen Christen Lyche eller med aktuelle fornavn, i dette registeret.

 

Det står ingen Christen Lyche eller Christen Nicolaysen/Nielsen som passer blant Katedralskolestudentene fram til 1799 https://www.kattabiblioteket.no/media/Elever ved Katedralskolen 2 (1691-1799).pdf


Jeg tror opplysningene om 'Marthe' stammer fra denne https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002296419, ekteskapsinngåelsen mellom Christen Pedersen Lyche og Marthe Sørensdatter Condorp i Laurdal i 1739. Denne Christen Lyche døde sannsynligvis i 1741.
Muligens er det ytterligere forvirring siden den Christen Pedersen som var fadder i Idd i 1749 er nevnt rett før en Marthe Jensdotter.

Hvis Familien Lyches slægtsregister har feil navn og feil m.h.t. ektefelle nr. 2 på enken etter Christen Lyche, kan siste kjente levedato for den antatte enke også være feil. Men, som du sier - skifter. Det er også mulig at familien kan opptre i panteregistrene, men jeg har foreløpig ikke funnet noe interessant.


Ved skatten i 1789 bodde Johan Lyche i Borger-Gaden i Fredrikshald. En Madam  Borger-Gaden bodde også Madam Kiorboe, enken etter forrige By- og Raadstue ...Gierbrand Kiorboe Dette er altså ikke Anne Cathrine Lyche, som i følge Slekt og datas kommentarer til samme folketelling i Fredrikstad var gift med kjøpmannen Hermand som bodde i Fredrikstad - hun hadde ikke flyttet tilbake til broren ennå. Muligens stammer opplysningene fra skiftet det vises til 29.1.1793 (VII 103)


Det står ingen ting om noen Johanne Nilsdatter Berg hverken i Halden eller Fredrikstad så vidt jeg kan se. Men det står en Johanna, enke i Fredrikstad, rett over husstanden til Hermand Kiorboe.

En Maria Lyche f. ca. 1721 døde i Berg i Østfold 1809 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002300654

Link to comment
Share on other sites

Jeg skal uansett titte på Halden by, skifteprotokoll nr. 3 1753-1766 siden den trolig inneholder skifter som er relevante for min manns familie, så jeg skal prøve å holde 'dine' aner i bakhodet.

Link to comment
Share on other sites

Fantastisk god jobb, Inger.

For å ta det siste først, ektefellen til visitøren skal ha vært født i 1721 så Maria Lyche i Berg er interessant. Sønnen Johan bodde en stund på gården Tosterud i Berg og eide senere Heydehytten i Bergs Annex (kilde slektsregisteret).

 

Jeg erindrer nå at det var vanlig at enker oftest flyttet til eldste datter og visitørens enke kan utmerket ha flyttet til Hermand Kiørboe i Fredrikstad, men neppe før deres barn nr. 2 Anne Magdalene Kiørboe ble døpt 21.jun.1775 i Fredriksstad. (Første datter Christiana Marie født 1774 er trolig født i Fredrikshald.) Anne Catharine Lyche 1748-1834 var sengeliggende de siste 19 1/2 år. Da mannen Hermand Kiørboe dør i 1793 er datteren Anne Magdalene neppe gift ennå, men noen år etter med kjøpmann og undertollbetjent Hans Sørensen 1779-e1823 i Fredrikshald.

 

Gierbrand Kiørboe var gift hele 4 ganger (i 1755, 1764, 1765 og 1768) Siste ektefelle var Anna Sophie de Brøcher som fikk 2 barn. Han fikk i alt 8. Hvis Madam Kiørboe er enken etter rådstueskriveren burde det være siste ektefelle, men hun skal ha dødd i 1784. Ingen andre madam Kiørboe passer i 1789 enn Hermand Kiørboes ektefelle, Anna Catharine Lyche. Han dør jo i 1793 så konklusjonen om at dette kan komme fra skiftet i 1793 er nok riktig. Jeg har samarbeidet mye med de danske Kiørboe, har alle bøker om Kiørboe og tror jeg har god oversikt over den famlien.

 

Hirsch & Hirsch er laget fra 1888 til 1907, altså etter slektsregisteret som har fødselsdatoen til Johan.

 

Dine funn om Christen Lyches tid i Fredrikshald er delvis nytt for meg og taler jo for at barna ble født der, men kanskje ikke i selve byen. Det er mye som taler for at søket må utvides til Berg og Idd.

 

Tusen takk igjen.

Link to comment
Share on other sites

Kb for død/begr. til Marie Lyche 13.mai 1809. https://www.digitalarkivet.no/kb20061013010002

Det står "fra Rosness" som vel er Rosnes som ligger i Berg i retning Kråkerøy.

 

Jeg finner denne https://no.geneanet.org/fonds/individus/?go=1&nom=LYCHE&prenom=Christen&size=50 men er ikke medlem. Riktig navn og tid. Kan "vår" Christen Lyche ha vært gift i Danmark?

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Jeg tror ikke at en kjøpmann ville ha bosatt seg utenfor Fredrikshald - det ville ha vært tungvint når all handel måtte foregår i byen. Men det er heller tynt med fullstendige kirkebøker i Fredrikshald før attenhundreognoe, og det slo meg at han sikkert hadde forbindelser utenfor byen. Idd hadde kirkebøker som gikk langt nok tilbake, så jeg startet der. Ved FT 1801 står det ikke angitt fødested på Johan Lyche. Det pleier å bety at han var født på stedet, dvs. Fredrikshald. Christen Lyche kan godt ha funnet seg en kone fra Danmark, men jeg tror ikke han giftet seg lenge før han tok borgerskap. De færreste giftet seg mens de var i tjeneste hos andre, tror jeg. 

Jeg har ikke klart å finne Christen Lyche eller en Johanne med passende etternavn i registeret av Halden by, skifteprotokoll nr. 3 1753-1766.

Når det gjelder Fredrikstad har jeg gått gjennom skiftekortene for å se om det dukker opp noe der(og fant 3 potensiellt interessante for min manns familie samtidig - så jeg er godt fornøyd med dagen). 
Skiftekort https://www.digitalarkivet.no/sk11216062302279  etter Herman Kierbo 1793, Skifteprotokoll, 1793-1800, s. 103b-104a https://www.digitalarkivet.no/sk11216062302279 (Dette har du kanskje allerede) 
Konen nevnes bare som Anna Catharina Sal. Kierbo. Jeg finner skiftet vanskelig å lese, men så vidt jeg kan se bor familien i Fredrikshald under skifteforretningen. Jeg lurer på om det kan stå noe om at de er hos Tuxen (Tü..en). Det var et fallitbo.

Der er nok riktig at enker ofte havnet hos døtre, men jeg har sett eksempler på at de havner hos sønner hvis sønnene har bedre økonomi - så i dette tilfellet ville jeg tro at moren godt kunne være hos sønnen. Eller andre slektninger. Eller kanskje til og med død. Grunnlaget for å si at hun levde i 1791 er jo heller tynt.

Hvis det stemmer at ektefellen til Christen Lyche ble enke ca. 30 år gammel med (mist) to små barn omtrent 1750, og levde til barna var voksne, hva kan ha skjedd?
Hun kan ha fortsatt handelen i Fredrikshald som enke - men da burde hun ha vært nevnt i skattelister, hvis hun levde lenge nok, og jeg tror hun ville ha blitt omtalt som Sal. Christen Lyche.

Hun kan ha giftet seg med en annen handlesmann i Fredrikshald. På grunn av skikken med å omtale kvinnene med fornavn og ektefellens etternavn, hvis er det vanskelig å finne ut av. Særlig når vi ikke er sikre på fornavnet hennes. Jeg er i alle fall ikke sikker på navnet - jeg har ikke funnet noen Johanne Nielsdatter Berg født, konfirmert eller gift i Hole. Heller ikke noen trolovelse eller vielse for Christen Lyche. Kirkeboken for Hole går langt nok tilbake. Men jeg kan selvsagt ha oversett noe, så jeg skal lete flere ganger.
 

Hun kan ha solgt bedriften og giftet seg med en annen. På grunn av mangel på kirkebøker ville det igjen vært vanskelig å finne ut av uten skifte.

Hun kan ha solgt bedriften og bosatt seg hos slektninger, event. mannens slektninger.
I Fredrikstad, 1755, var det skifte etter brannmester Morten Mortensen Lykke. Skiftekort 

https://www.digitalarkivet.no/sk11216062302871
Skifteprotokoll 4 1720-1759, s. 620 B

barn: Karen, Johanne Margrethe, Anne Margrethe, Maria Anne, Anna Catharina (død) hadde vært gift, Helena. Anne Margrethe var enke, de andre gift.
Det er mulig at den Maria Lykke som døde var datter av Morten Mortensen Lykke, men da har hun blitt omtalt ved eget etternavn. Hun var gift med Hans Boij.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/76090/191
Skomaker Morten Lybke i Fredrikstad, skifte etter konen Anne Kathrine Møller 1734

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kjempeinnsats fra deg Inger. Tusen takk.

Når det gjelder Hole må jeg erkjenne at den ballen nok må legges død. Trolig er det vielsen til Johan Nicolay Lyche med Kirstine Heyerdahl 5. jan. 1782 i Hole som bringer en til Hole. https://www.digitalarkivet.no/kb20070313620693 Jeg har også lett i Hole kb etter Christens barn. Jeg tror det står procurator ved Johans navn.

 

Sorenskriver i Nedre Romerike, Halvor Christiansen Heyerdahl 1748-1819 og nevnte Kirstine Heyerdahl 1757-1839 var søskenbarn og sorenskriveren døper bl.a. en datter Marthe Dorothea 1781-1850 den 18. aug.1781 i Hole https://www.digitalarkivet.no/kb20070313620561 Litt off case, men forklarer kanskje Hole-tilknytningen. Sorenskriveren fikk bl.a. en sønn Johan Cornish Heyerdahl døpt 3.sep.1779 i Hole, men fra 1783 er han flyttet til Høland. Kirstines far Svend Halvorsen Heyerdahl 1726-1763 døde i Høland og det er kanskje derfor vielsen skjedde hos slektningen sorenskriver Halvor Heyerdahl. Slektsforholdet i Heyerdahl-familien er omfattende og derfor nevner jeg at sorenskriverens far het Christian Halvorsen Heyerdahl og deres felles besteforeldre var lensmann Halvor Andersen Rakkestad og Mette Haagensdatter Heyerdahl som hadde 15 barn.

 

Takk for skiftekortene. De hadde jeg ikke. Johanne Nielsdatter Berg kan ha "Berg" fra det stedet hun kom fra. Jeg er enig i at det er merkelig at en ikke finner spor etter Christen og hustru eller hva som skjedde med barna før de giftet seg. Jeg ville tro at en procurator var jurist og da må sønnen Johan ha studert. Det var ikke billig og da må noen ha finansiert det. At søsteren ble godt gift betyr vel at begge barna har blitt oppfostret hos en famlie i øvre skikt i Fredrikshald. Det er antatt at Anne Cathrine Lyche ble viet i Fredrikstad c1772. Det kan indikere at hun også bodde der, ikke bare at brudgommen bodde der eller er det bare fordi hun ikke hadde foreldre i live. Broren Johan var fadder til hennes første barn Christina Marie Kiørboe døpt 25.jan.1774 https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020620 altså mens han var student. Han var ikke fadder for noen andre av hennes barn.

 

Skiftekortet til Hermand Kiørboe viser en datter Caroline 4 år. Jeg sjekket mot kb og hva jeg hadde og hun heter faktisk Pauline Rasch Kiørboe døpt 1. okt. 1788 i Fredrikshald død på Lyster Prestegård i Sogn 5. jul. 1873 ugift. https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040525 

 

I https://www.genealogi.no/examinati-juris-1736-1814/ finner jeg Lyche, Johan Nicolai, 23 juni 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Byfoged i Drammen.] Men hvor var han fra 1774 til han giftet seg 5. jan. 1782?

 

Det hadde kanskje hjulpet å finne hvilken kjøpmann Christen Lyche arbeidet for før han selv ble borger. Det er litt underlig at han bare omtales som visitør, mens han kanskje egentlig var kjøpmann. Minner om at han ikke finnes blandt tollere hvor visitøren faktisk var en stilling.

 

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Med forbehold om dårlig oppmerksomhet, manglende tydeevner etc.:
Jeg har ikke funnet Christen Lyches underskrift på autorisasjonssiden i Generaltollkammeret, tollregnskaper, R01/L0022: Tollregnskaper Fredrikshald, 1754
https://www.digitalarkivet.no/gk10101608180004
https://www.digitalarkivet.no/gk10101608220003

Muligens var han ikke høyt nok opp i systemet til å underskrive autorisasjonen. Men jeg lurere jo på hvor opplysningen om yrket kom fra.
Jeg har ikke funnet navnet hans ved en rask gjennomgang av 
 Idd og Marker sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0001: Pantebok nr. 1, 1738-1755 i perioden 1748-55.

Pantebøkene i Halden starter 1788, lenge etter at Christen Lyche antagelig døde.
Pankebøkene for Idd og Marker mangler i tidsrommet 1755-1775, som er den mest aktuelle perioden.

Dødsfall i Fredrikstad 1753-1755:

For meg ser det ut som en Tolder Lechys begraver et drengebørn på 13 måneder i 1753. https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020745
Da jeg søkte etter Tolder Lechy på Google fikk jeg opp 
Tolder Ernst Melchior Leschly (1712-1793) https://da.wikipedia.org/wiki/Leschly

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Ernst_Melchior_Leschly 
Jeg spør meg selv: kan det være en sammenblanding her mellom Toller Leschly i Fredrikstad og Kjøbmand Lyche i Fredrikshald?

For meg ser det ut som om en Leut. Lyshe begravet et drengebørn på 2 år 17.mai 1755. https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020747
Jeg mistenker at Morten Mortensen Lybke/Lycke var sønn av Morten Lybc... gravlagt 73 år gammel i Fredrikstad 1755, 08.10. https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020748 Det er en sjanse for at navnet  betød Lybecker, og fortalte hvor familien kom fra. I så tilfelle var han neppe nær beslektet med Christen Lycke.
 

Link to comment
Share on other sites

Takk Inger.

Jeg har også forsøkt meg på fogdregnskaper og pantebøker, men de er ikke lett å lese. Kan ha oversett noe da jeg i første omgang søkte på den personen saken gjaldt og ikke underskrifter.

 

Det hender en må gi opp. Jeg har forsøkt å finne visitøren 3-4 ganger nå, stadig i håp om at nye kildetilganger skulle løse gåten, men vi står trolig fast. Jeg fikk et lite håp med genanet-lenken, for der er det en Christen Lyche i passende tid i Danmark - med div. andre barn. Du er ikke medlem der vel?

 

Men, jeg er ganske sikker på at Malmquist-sporet er et falsum og dessverre er det spredd world wide.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Fra heftet om Lyche-festen i 1906 nevnes det innledningsvis følgende:

 

Den første Lyche, hvorom vi har en bestemtere kundskab, er: Christen Lyche. Han nævnes som visitør på Fredrikshald i 1723. Vi ved, at han endnu levede i 1749. Forøvrig kjendes hverken hans fødsels- eller dødsdatum.

Om Christen Lyches fader siger traditionen, at han er indvandret fra Danmark.

En anden tradition siger, at Christen Lyches fader hed Nicolay Lyche, og at han var født paa Fredrikshald 1692 samt, at det var hans fader, der indvandrede fra Danmark.

 

(Lyche-festen var for Johan Nicolay Lyches etterkommere, dvs. ikke Kiørboe-etterkommerne etter Christen Lyche).

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Hei.

Har tittet litt i noen kilder jeg har fotografert tidligere. I kirkeregnskapene for Immanuels kirke (sørsiden av Halden) 1746-52 så finner man Christen Lyche nevnt 2 ganger.

Første gang har han 30 mars 1748 betalt for brudevielse som har skjedd hjemme i huset. Andre gang betalt 10 nov 1752 for begravelse av et barn. Han tilhørte 1.klasse og måtte da betale deretter. Dessverre finnes det ikke etter hva jeg vet flere kirkeregnskaper for Immanuels kirke. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Leif Salicath said:

Fra heftet om Lyche-festen i 1906 nevnes det innledningsvis følgende:

 

Den første Lyche, hvorom vi har en bestemtere kundskab, er: Christen Lyche. Han nævnes som visitør på Fredrikshald i 1723.

 

 

Kom over et manntall for Fredrikshald ekspedert i 1720, etter en kjapp titt kunne jeg ikke se noen Lyche der, men det bør kanskje sees over på nytt, og det kan hende være til hjelp for å snevre inn leting etter en bestalling.

 

Specification over Friderichshaldens og Nordere Siide Friderichshaldens afbrændte Gaarde og Huuse ved Fiendens Invasion Ao 1716 d: 4 July, med hver Mands Nummer og Navn Sampt Vurderingen paa de afbrændte Gaarde og Huuse, Ligeledes hvad en hver derpaa haver Bekommed, halvdelen udj Authoriserede Penge, Zedler, og halvdelen Klingende Myndt, af dend allernaadigste paabudene GrundSkatt og HartKorn-Skat

 

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0086: Norske innlegg 1572-1799, 1720, s. 319
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110517028680

 

Link to comment
Share on other sites

Hei Erlend. Tusen takk for fantastisk fremskritt i saken. Dette avklarer mye, bl.a. at han ble gift ca. 30.mars 1748 i Fredrikshald og at han lever 10.nov.1752. Tidspunktet for brudevielsen passer godt med fødselsdato for første barn som var 28.des.1748. Det var ikke uten grunn at slektsstevnet for Lyche ble holdt i 1906. Det hadde med at det da var 150 år siden hans død, men vi savner konkrete beviser for at han døde i 1756. Dine funn bringer oss nærmere denne datoen da tidligere sikre dato var 1749. Nå er det rimelig sikkert at både datteren født 28.des.1748 og sønnen født 17.mar.1750 er døpt i Immanuelkirken i Fredrikshald.

 

Jeg var for ca. 15 år siden og gjorde research i Halden godt hjulpet av Archer og en av hans medarbeidere der. Vi var også innom Immanuelkirken fordi en annen av mine forfedre Marthe Marie Grue, gift Baastad fremdeles har et flott jernkors like ved inngangen. Det er mulig jeg husker feil, men jeg tror det ble nevnt at hennes mann kjøpmann Ole Baastad hadde bidratt til kirken. Marthe Marie ble begravet 10.aug.1827.

 

Dine opplysninger Erlend kommer fra den tidligere Immanuelkirken i Fredrikshald og jeg ser på wikipedia at denne brant i 1826. https://no.wikipedia.org/wiki/Immanuels_kirke

 

Kan føye til at jeg nå har gått igjennom branntakstene fra 1767 og finner ingen Christen Lyche eller passende madame https://media.digitalarkivet.no/view/87900/1 men mange andre kjente.

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Jeg finner heller ingen Lyche i Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814, F/Fa/L0023: Fredrikshald, 1765, Brannforsikringskontoret 1767-1814, F/Fa/L0023: Fredrikshald, 1767, Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814, F/Fa/L0024: Fredrikshald, 1787

 

Fredrikstad:

Ingen Lyche er redistrert i SAO, Kristiania stiftamt, I/Ia/L0001: Branntakster, 1765-1767 (Fredrikstad)

Kun Capitaine Lybkens Enche
 https://www.digitalarkivet.no/as10091801161037, og 
Visiteur Löwes Enche i Fredrikstads forstad:
https://www.digitalarkivet.no/as10091801161054

men i følge Slekt og datas kommentarer var ingen av disse mor til Johan og Anne Cathrine https://www.slektogdata.no/_of/pdf/Fredrikstad_1769.pdf var 
 

Johan er ikke regisrert som elev ved Katedralskolen i Bergen. Bergen katedralskolesarkiv VI Skolens elever og privatister, Aa/L0001: Elever og privatister. Manntall, skolens elever, 1747-1859

Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Inger Hohler skrev:

Erlend, står det noe om yrket hans og hvem han giftet seg med/var gift med?

Det står dessverre ikke yrke eller konens navn. Men siden vielsen var hjemme i huset, så kan det jo være en søknad og bevilling i et annet arkiv som gir navn på kona.

En ting jeg synes er merkelig er at han eller kona ikke har stol i kirken ihht. regnskapet over stolene i perioden 1745-53.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.