Jump to content
Arkivverket

visitør Christen Nicolaysen Lyche 1700-1756 og hustru Johanne Nielsdatter Berg


Leif Salicath

Recommended Posts

Posted (edited)
20 hours ago, Leif Salicath said:

Hei Espen. Takk for de nye opplysninger. Avkaldet betyr at Johanne Maria aldri fikk sin andel etter farens skifte. Hun og søsknene var jo små den gang i 1732 og det var vel moren Berthe Aagesdatter som "administrerte" arven for alle. Står det noe i avkaldet om hvem som tilgodesees, hvis ikke så må vel hennes skjerv fordeles på moren og brødrene forholdsmessig. Vi vet vel ikke når moren ble gift med Svend Joensen Solberg. https://www.digitalarkivet.no/rg20090210310573

 

Sitatet er dessverre alt som står i tingboka. Ad Svend Joensen Solberg så er jeg usikker på om det er Jonsen eller Jensen, og det er mulig han er den samme Svend Jonsen eller Jensen Solberg som det ble skiftet etter i 1766 (om jeg husker rett på s. 937 i skifteprotokollen). Det skiftet er vanskelig å lese og forstå, men det skulle da deles mellom enken Anne Rebecca og en stedatter Rasmusdatter.

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Dette er vel samme Svend Solberg - gård nr. 17 i 1762 hvor han ikke sees med egne barn. Så langt passer det med skiftet i 1766.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772, s. 21
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070023

 

 

 

I 1770 er madame Solberg alene i samme gård.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772, s. 176
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070181

 

 

 

Skiftet etter Solberg

 

SAO, Halden byfogd, H/Hc/L0003: Skifteprotokoll, 1753-1766, s. 936-937
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081103670474

 

Jeg ser ikke noe patronym for enken, men heter hun Wolden? Enig at skiftet er håpløst å lese.

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Ja, det begynner i alle fall på Wold, men får ikke helt tak på det. Det nevnes forresten et testamente datert i 1762, det finnes kanskje i Danske kanselli, men det gir nok ingen opplysninger angående Lyche.

Link to comment
Share on other sites

De måtte kanskje spare på papir for disse skiftene i 1766 og der omkring er utrolig tettskrevet. Jeg fant et annet skifte som vel er etter Svend Joensen Solbergs søster Bodil, 1. mar. 1751

SAO, Halden byfogd, H/Hc/L0002: Skifteprotokoll, 1743-1753, s. 357b-358a
Brukslenke for sidevisning:

https://www.digitalarkivet.no/sk20081103660948

 

Skiftet strekker seg over flere sider og Svend er nevnt flere ganger. Bodil gift med Carl? Gustav Hallberg.

 

Tråden om Christen Lyche nærmer seg slutten og jeg håper på svar på to spørsmål:

 

1) Christen Lyche kalles tjener og han vitner i byretten i 1737. Hvor gammel MÅ han være for det? (Ved søknad om å bli borger i 1748, omtales han som "vellagtbare unge mand"). Født i 1700 må vel være feil.

 

2) I oppsummeringen lenger oppe i tråden (skrevet 27.april) nevnes mulige kandidater til de ukjente 3 barna til Christen Lyche. Jeg er litt redd for at disse "tas for god fisk" og spres på nettet som fakta uten forbehold. Derfor ber jeg om vurderinger/synspunkter på disse barna her.

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

1) Dette vet jeg ikke noe sikkert om, men jeg har da sett ukonfirmerte barn vitne i retten, men da ikke edfestede. Antar at man i hvert fall måtte være konfirmert for å være et edfestet vitne. Chr. Vs Norske lov av 1687 sier noe, men det kan ha kommet til endringer og tillegg i ettertid. https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/kilder/chr5web/chr5_01_13.html

Det finnes forhåpentlig noen som kan svare deg bedre. Du kan jo legge ut spørsmålet som en egen tråd.

 

2) Så lenge du selv er tydelig nok på hva som er barter og hva som er snørr så er du på trygg grunn. Du må altså sørge for at ingen oppfatter dine hypoteser som "god fisk". Skulle noen allikevel gjøre det, så er ikke det din skyld eller noe du kan gjøre noe med.

 

Leif, du skriver at tråden nærmer seg slutten. Jeg håper da at jeg kan legge til mer informasjon her om jeg kommer over noe mer i fremtiden?

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

På 9.5.2021 den 12.30, Espen Tjernshaugen skrev:

Ja, det begynner i alle fall på Wold, men får ikke helt tak på det. Det nevnes forresten et testamente datert i 1762, det finnes kanskje i Danske kanselli, men det gir nok ingen opplysninger angående Lyche.

 

Hvem er det skifte etter? Hvis det er fra 1762, så skal det finnes her: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/60533?page=2&start_year=&end_year=&text=tegnelser, i Norske registre. 

 

Merk at navneregisteret er på fornavn (eller kronologisk under oppslagsord testamenter).

 

Og er datoen som blir oppgitt datoen på testamentet, eller for når det fikk kongelig bekreftelse?

Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Ola Teige skrev:

 

Hvem er det skifte etter? Hvis det er fra 1762, så skal det finnes her: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/60533?page=2&start_year=&end_year=&text=tegnelser, i Norske registre. 

 

Merk at navneregisteret er på fornavn (eller kronologisk under oppslagsord testamenter).

 

Og er datoen som blir oppgitt datoen på testamentet, eller for når det fikk kongelig bekreftelse?

Feil årstall, beklager.

 

Skiftet er datert 11. mar. 1766 og er etter Svein Solberg. Enken heter Rebecca og hun har vært gift før. Det er navnet på den forrige ektemann (eller hennes slektsnavn) som ser ut som om det begynner på Wold... Veldig utydelig skrift/scan.

Midt på side 937

SAO, Halden byfogd, H/Hc/L0003: Skifteprotokoll, 1753-1766, s. 936-937
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081103670474

 

Henvisning til skiftet finnes i registet bak i samme protokoll post nr. 16.

SAO, Halden byfogd, H/Hc/L0003: Skifteprotokoll, 1753-1766
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081103670496

 

 

Link to comment
Share on other sites

Testamentet er her:

 

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0043: Norske registre, 1766-1768, s. 27a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20120921621814


 Men hun som i skiftet etter Svend Jonsen Solberg navngis som Anna Rebecca Wold... ett eller annet, kalles her for Tebel Wolders (om det nå er samme dame).

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Espen Tjernshaugen skrev:

Testamentet er her:

 

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0043: Norske registre, 1766-1768, s. 27a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20120921621814


 Men hun som i skiftet etter Svend Jonsen Solberg navngis som Anna Rebecca Wold... ett eller annet, kalles her for Tebel Wolders (om det nå er samme dame).

 

Testamentet nevner også hans stedatter Anne Rasmusdatter, som er Tebel Wolders datter. De to får hver sin halvpart av arven etter ham. 

Det er datert 20.3. 1762, den kongelige bekreftelsen 14.3. 1766.

 

I Norske innlegg finner man det originale testamentet:

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0192: Norske innlegg 1572-1799, 1766, s. 254
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110517082198
 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Tusen takk, Espen og Ola.

Greit å få avklart at det ikke var noe å hente om Christen Lyche barn eller Johanne Maria Nielsdatter Bergs søsken, men det er vel rimelig å tro at testamentet er laget i forbindelse med at Svend Joensen Solberg gifter seg på nytt med Anna Rebecca salig Tebel Wolders. Svend Solberg har tydeligvis ingen livsarvinger. Christen Lyches enke Johanne Maria er altså død noe tid før 1762. Det samsvarer godt med at familien til Christens enke er oppløst og barna sees forskjellige steder i manntallet i 1762.

 

Jeg har lett ganske grundig igjennom skifteregister og tildels i skifter i Fredrikshald frem til et stykke ut på 1780-tallet uten å finne aktuelle Christensdatter / Christensen eller Lyche. Da den eldste datteren ble gift i Fredrikstad, kan det være aktuelt å sjekke grundigere der.

 

Når det gjelder Svend Solberg så ser jeg hans søster Bodil Joensdatter Solberg i et meget omfattende skifte (flere deler) 1. mar. 1751 https://media.digitalarkivet.no/view/23878/365

Svend Solberg nevnes flere steder.

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Leif,

 

I skiftet efter Svend Soelberg bliver hans kone kaldt Tebella Wolders. 

 Se linje 10 i venstre side og sammenlign med T ét i Testamente lige ovenover.

 

Den Anne Rebecca Sal. Lunsted, som nævnes 2 linjer under, mener hun er retmæssig arving og gør indsigelse mod testamentet.

 

Vh,

Berit Pagh.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Bytingsretten 13. mars 1758, s. 56b (12. linje nedenfra):

 

... 4de blev lyst og publiceret Christen Nielsen Bergs

udstædde Pandte Forskrivelse til hans Søster Johanne Berg Sl.

Christen Lyches efterleverske for skyldig Capital 97 Rdr, hvorfore

imod 1te Prioritet er pandtsadt alle hans ejende Løsøre Effecter

som udi Pandte Forskrivelsen er Specificeret, dat: 4de Martj 1758 ...

 

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0011: Tingbok, 1756-1766, s. 56b-57a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090210320062

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Bytingsretten 4. september 1758, s. 67a:

 

... Derefter blev læst og Pub: Mad: Johanne Berg, afgne

Christen Løches efterleverske, Hendes udstæde Skiøde til Johan Gotlib Tanch paa

et hendes forhen Eiende huus udi Storkleven beliggende, som hende ved Skiøde den

7de aug. 1756 for 245rd er Bebrevet. dat 21 aug: 1758. – 2den blev læst og Public:

Johan Gotlib Tanchs udstæde Pante Oblig: til Mad: Johane Christen Løches paa

95rd, hvorfore er Pantsat den av hende kiøbt gaard, efter Obl: Nærmere indhold

Dat. 28de aug. 1758. -

 

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0011: Tingbok, 1756-1766, s. 66b-67a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090210320072

 

Edited by Espen Tjernshaugen
Overstrøket navnet Tanch som feiltydet, skal være Tejrlich eller noe lignende.
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Bytingsretten 25. september 1758, s. 69b:

 

... Udlyst afgne Visiteur Christen Lyches den 14 Janr. 1754, til Friderichshalds Fattic Casse, udstædde Pandt Obligation for 300 Rdr hvorved 2de Hans Eiende Tomter paa Søndre Side, er pandtsadt, alt efter Fattiges Forstanderne Ole Andersen og Peder Bloms paateignede Qvitering af 9de Janr: 1758. ...

 

... Publiceret Johanne Berg afgne Christen Lyches Skiøde til Fabian Stang, paa en gaard beliggende imellem Luckas Kaals og Niels [Toresens] gaarde, hvorfor er betalt – 350Rdr. dat. 19 Augt: 1758. –

 

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0011: Tingbok, 1756-1766, s. 69b-70a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090210320075

 

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Berit Frank Pagh skrev:

 

I skiftet efter Svend Soelberg bliver hans kone kaldt Tebella Wolders. 

 Se linje 10 i venstre side og sammenlign med T ét i Testamente lige ovenover.

 

Den Anne Rebecca Sal. Lunsted, som nævnes 2 linjer under, mener hun er retmæssig arving og gør indsigelse mod testamentet.

Takker så mye for oppklaring, Berit.

Skiftet etter Svend Solbergs søster Bodil Joensen Solberg

SAO, Halden byfogd, H/Hc/L0002: Skifteprotokoll, 1743-1753, s. 357b-358a

https://www.digitalarkivet.no/sk20081103660948

som avsluttes 11. jan.1753 omtaler disse personene også. Hvis jeg leser riktig (kanskje ikke) så nevnes at enkemannen etter Bodil heter Carl Gustav Hallberg (svensk? min kommentar). Deres datter heter Anne Rebecca Hallberg og er sikkert samme som er enke etter Lun(d)sted. Kan Lundsted hete Rasmus til fornavn? (jfr. en stedatter - Rasmusdatter).

 

Det nevnes obligasjoner etc. som jeg ikke klarer å finne ut av, ei heller hva Svend Solberg har med dette skiftet å gjøre.

 

Svend Solberg var altså først gift med enken etter Niels Nielsen Berg, Berthe Aagesdatter. Hun dør i 1751 og Svend Solbergs neste kone blir Tebel (Tebella) Wolders. Testamentet den 20.mar.1762 kaller henne Tebel.

 

Jeg forstår det slik at skiftet mener Anne Rebecca og stedatteren arver, men så er det testamentet som endrer saken.

 

Link to comment
Share on other sites

Bodil Joensdatter Solbergs mand Carl Gustav Hallberg havde været underofficer

ved garnisonen i Fr.hald, men var for ca. 12 år siden rejst udenlands i krigstjeneste

og ingen vidste, hvor han var eller om han levede.

Datteren Anne Rebecca Hallberg var gift med Gustav Lunsted og boede i Sverige.

Svend Joensen Solberg var moderbroder og tilstede for at varetage Anne Rebeccas

interesse. 

 

Forbindelsen mellem Svend Solberg og Anne Rebecca Hallberg er vel årsagen til,

at hun protesterer mod testamentet ved Solbergs død.

Normalt ville hun jo arve sin barnløse onkel.

 

Vh,

Berit Pagh.

Link to comment
Share on other sites

Tusen takk, Espen. Du finner stadig flere spor etter Christen Lyches ektefelle og hennes familie.

 

For å ta ditt funn om Christen først, Bytingsretten 25. september 1758, s. 69b. Da er Christen Lyche allerede død, men saken omhandler at han i 1754 - to år før han dør, har pantsatt eiendom for 300 rdl. eller skjer dette i 1758? Hvorfor selger /realiserer enken verdier i 1758? Har hun tenkt å flytte?

 

Dine to andre funn, Bytingsretten 13. mars 1758, s. 56b og Bytingsretten 4. september 1758, s. 67a viser at hun sikrer med pant hva hun har lånt til sin bror samt salg av en eiendom til Johan Tank. Igjen hvorfor?

 

Johanne Maria Nielsdatter Berg, Christen Lyches enke er ikke i manntallet for Fredrikshald i 1762. De siste opplysningene tyder på at hun har flyttet.

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Ja, tenker det samme - og at det er for tidlig å konkludere med at hun døde før 1762. Vel, det kan hun godt ha gjort, men disse siste opplysningene leder som du sier tankene til oppbrudd og flytting. Har enda ikke sett gjennom året 1761, tar det i løpet av noen dager, men ellers har jeg sett igjennom denne protokollen fra begynnelsen i oktober 1756 til og med 1760, men tviler på om det er mer å finne. Går ikke lenger frem i tid enn overlappingen til manntallet i Extraskatten.

 

Vet vi noe mer om broren Jørgen som var i Kolding?

 

Broren Christen Nielsen Bergh tror jeg er identisk med stevnevitnet, underfogden og fra januar 1758 lagrettsmannen Christen Berg. Har ikke helt konkludert med det enda, da jeg må sjekke ut og kontrollere en del innførsler.

Edited by Espen Tjernshaugen
skriveleif
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
22 hours ago, Espen Tjernshaugen said:

Bytingsretten 4. september 1758, s. 67a:

 

... Derefter blev læst og Pub: Mad: Johanne Berg, afgne

Christen Løches efterleverske, Hendes udstæde Skiøde til Johan Gotlib Tanch paa

et hendes forhen Eiende huus udi Storkleven beliggende, som hende ved Skiøde den

7de aug. 1756 for 245rd er Bebrevet. dat 21 aug: 1758. – 2den blev læst og Public:

Johan Gotlib Tanchs udstæde Pante Oblig: til Mad: Johane Christen Løches paa

95rd, hvorfore er Pantsat den av hende kiøbt gaard, efter Obl: Nærmere indhold

Dat. 28de aug. 1758. -

 

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0011: Tingbok, 1756-1766, s. 66b-67a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090210320072

 

 

En rettelse: I juni 1761 fikser Johan Gotlob på panteobligasjon på 95 rd, her er navnet hans lettere å lese, og det ser ut til at han ikke er en Tanch men derimot en Tejrich (?). Innførselen er på øvre del av s. 179a.

 

Aflyst Johan Gotlob Tejrichs udstædde PandteForskrivelse til Johanne Berg

Afgne Christen Lyches for Capital 95 rd dateret 28de Augustij og Transporteret til

Sr Christian Friis Eilschow d, 18de Decembr 1758; følgelig bemte Sr Eilschous paa

Transporten teignede Quitering af 5te Junii 1761.

 

Den neste innførselen gjelder Johan Gotlob Tejrich som skjøter videre det huset i Storekleven han kjøpte av Johanne til en annen.

 

Kan transporten av panteforskrivelsen til Eilschow være et spor i letingen etter Johanne?

 

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0011: Tingbok, 1756-1766, s. 178b-179a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090210320186

 

 

InkedScreenshot_2021-05-12 Rettergangsmateriale SAO, Halden byfogd, F Fb L0011 Tingbok, 1756-1766, s 178b-179a_LI.jpg

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

Bra å ha det korrekt, Espen.

 

Jeg finner noe som kanskje ikke er riktig Johanne Berg (venstre side)

 

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0011: Tingbok, 1756-1766, s. 106b-107a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090210320112

 

Et lite spørsmål, når det på omtrent hver side står Christen & Niels Berg så må vel det bety at de er brødre? Skurrer litt da de fremstår som vitner og hvis de er brødre gir det en slags inhabilitet. Det er noe som heter "uavhengige vitner".

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

3. Sr Johanes Bergs Transportt ... - Er det den du mener, ser ikke noen andre Berg på v. side bortsett fra stevnevitnene Christen og Niels Berg helt nederst, de er ikke brødre. Jeg husker ikke patronymet til Niels nå, men det er ikke Nielsen. Har ikke lenke nå, men om du blar deg fram til det første eller andre tingmøtet i januar 1758 så vil du se at Christen navngis som Christen Nielsen Berg når det blir bestemt hvem som skal være lagrettsmenn for resten av året. Det er også andre eksempler hvor alle tre navnene blir brukt. Det som jeg lurer på er om det er mulig om en og samme mann i ett og samme rettsmøte i byretten kunne ha rolle både som underfogd, lagrettsmann og stevnevitne, og ved siden av ellers også ha rollen som rådstuetjener i rådstueretten? Hvis ja, så må han i så fall vært en ganske travel mann:)

 

Skal forsøke å finne ut av om underfogden og lagrettsmannen er en og samme mann og mulig identisk med stevnevitnet, men det må foreløpig vente, både det og sakene fra 44-46 med Wærn. Ting tar tid og øyne blir slitne ... og det er vår:)

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

Ja, du skjønner at jeg er dårlig på gammel skrift.

 

Jeg forsøker en tråd i Danmark om Johanne Maria og broren Jørgen. Foreløpig uten respons.

Link to comment
Share on other sites

Det er funnet en Jørgen Nielsen Berg i passende alder i Nibe i Danmark, nærmere bestemt i skifteoversiktene til Erik Brejl, se tråden i forum.slaegt.dk https://forum.slaegt.dk/index.php?topic=172606.new;topicseen#new

Nibe ligger i Aalborg kommune.

 

Nevnte Jørgen Nielsen Berg har tydeligvis ikke barn, men gift med Maren Pedersdatter Hjort. Usikkert om dette er den Jørgen vi leter etter. Intet spor av Johanne Maria Nielsdatter Berg i skiftene. Håper på andre kilder.

 

Link to comment
Share on other sites

On 5/14/2021 at 10:29 AM, Leif Salicath said:

Det er funnet en Jørgen Nielsen Berg i passende alder i Nibe i Danmark, nærmere bestemt i skifteoversiktene til Erik Brejl, se tråden i forum.slaegt.dk https://forum.slaegt.dk/index.php?topic=172606.new;topicseen#new

Nibe ligger i Aalborg kommune.

 

Nevnte Jørgen Nielsen Berg har tydeligvis ikke barn, men gift med Maren Pedersdatter Hjort. Usikkert om dette er den Jørgen vi leter etter. Intet spor av Johanne Maria Nielsdatter Berg i skiftene. Håper på andre kilder.

 

 

Et interessant spor! Håper det kan komme noe ut av det. Her har jeg sett gjennom tingboka til godt ut i 1762, uten å ha funnet noe mer.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Nytt fra den danske tråden:

 

Jeg tror Jørgen Nielsen Berg som er funnet i Danmark er den riktige. Hans enke Maren Pedersdatter Hjort sitt skifte er fra 29.5.1786 i NIbe. Kilde skifteutdrag i brejl.dk. De etterlot seg ingen barn. Jørgen Nielsen nevnes også i et annet skifte 12. 5. 1789 i Nibe hvor han fortsatt lever. Jørgen Nielsen Berg er født i 1730 iht. skiftene etter hans far og mor.

 

Johanne Maria Nielsdatter Berg (Lyche) dukker opp i København 27. 11. 1762 når hun og Ole Sivertsen Munch får døpt en sønn Christian Philip. Hun sees ikke i Fredrikshald etter ultimo 1758 hvor hun har realisert alle sine eiendommer og krav. Det er usikkert når hun er født, men ut fra giftermålet med Christen Lyche i 1748 omkring 1723 og kan utmerket ha fått et barn i 1762. Hennes navn er ikke funnet de nærmeste årene i Vor Frues kb i København. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17119863#158935,26709980

 

Barnefaren Ole Sivertsen Munch er imidlertid funnet. Han kommer fra Bornholm og er garder i København. Her er han i skiftet etter hans mor den 23. 7. 1761 i Gudhjem i Bornholm. https://www.ourtree.dk/web/familytree/ancestor.php?ancid=13079 Ytterligere detaljer om han og hans slekt er funnet i familieoversikter for Gudhjem:

 

1732 Dom Jubilee døpt Sigvart Larsen Munchs søn Ole

 

1761 4.3. begr. Siverd Munchs hustru, Maren Larsdatter 72 Aar gml.

 

1761 27.9. blev Siverd Munch og Elsebeth Mortensdatter trolovede, viede 2.9.

 

1771 Dom Quadisimo begr. Siverd Munchs i hans alders 81 Aar.

 

1771 14.6. blev Daniel Hansen og Elsebeth, salig Siverd Munchs trolovede, viet den 8. p. T.

 

Men hvor ble Ole og Johanne Maria av?

Det kan se ut som om Ole dør allerede i 1763 https://www.ourtree.dk/web/familytree/ancestor.php?ancid=89782

Christian Philip dør i 1771 https://www.ourtree.dk/web/familytree/ancestor.php?ancid=93180 Disse to begravelsene er ikke funnet i kb for Vor Frue. (Christian Philip skal være død i København).

 

I samme kirkekrets, Vor Frue i København begraves en Christian Thomersøn Lyche 75 år den 2 søn i April 1757. Et skifte etter ham hadde vært interessant. Kb for Vor Frue strekker seg langt tilbake - helt til 1600-tallet. Denne personen dør for tidlig til å kunne kobles til Johan Nicolay Lyches studietid, men kan ha slekt etter seg.

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.