Jump to content
Arkivverket

visitør Christen Nicolaysen Lyche 1700-1756 og hustru Johanne Nielsdatter Berg


Leif Salicath

Recommended Posts

 

På 8.4.2021 den 21.51, Erlend E. Mæhlum skrev:

Hei.

Har tittet litt i noen kilder jeg har fotografert tidligere. I kirkeregnskapene for Immanuels kirke (sørsiden av Halden) 1746-52 så finner man Christen Lyche nevnt 2 ganger.

Første gang har han 30 mars 1748 betalt for brudevielse som har skjedd hjemme i huset. Andre gang betalt 10 nov 1752 for begravelse av et barn. Han tilhørte 1.klasse og måtte da betale deretter. Dessverre finnes det ikke etter hva jeg vet flere kirkeregnskaper for Immanuels kirke. 

 

Hei Erlend.

Kan du legge ut bilder av disse to hendelsene du avfotograferte samt opplyse om hvor disse kirkeregnskapene finnes?

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Suverent funn, Espen. Tusen, tusen takk.

Da var ikke Johanne Nielsdatter Berg så feil. Kan hustruens fulle navn være Johanne Marie Nielsdatter Berg? (Evt. Berg fra fødested). Dette er et stort gjennombrudd og forteller oss også at Christen Lyche dør i 1756. Bevillingen er datert 22.okt.1756 så han er død en tid før det. Det hadde vært fint å få transkribert hele teksten.

 

G. Wessel (Slektsregisteret), Hirsch & Hirsch mfl. sin opplysning om at hustruen het Marthe er nå drept definitivt. Men det slektsviruset er spredt til hundrevis av sekundærkilder og vanskelig å stoppe.

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

46 minutes ago, Leif Salicath said:

. Det hadde vært fint å få transkribert hele teksten.

 

Et forsøk. Av de to ordene som er satt i klamme er jeg usikker på hvilket som er det rette. Selve søknaden til denne  bevillingen befinner seg kanskje i danske arkiver, men de er jeg ikke så veldig godt bevandret i bruken av. Men skulle tro at det finnes mer detaljerte opplysninger i den.

 

489. Johanne Marie afg.

Christen Lyches Efterleverske,

af Friderichshald; Bevilling

at sidde i uskift Boe, og skifte

med Samfrender.

           F: 5tus

G. A. v. At Vi, efter Johanne

Marie, afgangne Christen lyche,

forige Ober-Visiteur ved Told-

Forpagtnings Societetet udi

vor Kiøbsted Friderichshald,

hans Efterleverske hendes her-

om allerunderdanigst giorte

Ansøgning og Begiering, aller-

naadigst have bevilget og

tilladt, at hun [forinden el. foruden] Ret-

tens Middels Forsegling, Regi-

strering og Vurdering efter

loven, med hendes og bemelte

hendes afgangne Mands fælles

sammenavlede umyndige Børn

udi uskift Boe maa blive be-

siddende, saalænge hun udi

enlig stand forbliver, Og,

om hun imidlertid etc.

Slutningen sees af No 11.

Christiansborg slot den 22de

Octbr 1756

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hadde supplikker (søknaden) vært bevart, så ville den ligget her, i Danske kansellis serie Norske innlegg. Dvs. innleggene, sakspapirene til dets kongelige resolusjoner. De ligger arkivert etter dato på resolusjonen (som finnes enten i Norske tegnelser eller Norske missiver). 

 

RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0172: Norske innlegg 1572-1799, 1756, s. 2
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110517072218

 

Men i pakken for oktober 1756 ligge den ikke. Det er ofte tilfelle for slike standardsaker som uskiftebevilling.

 

Edited by Ola Teige
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er noen flere opplysninger i Danske kansellis supplikkprotokoll (nærmest en journal med opplsninger om saksbehandlingen av supplikker). Nr. 450 1756/II:

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977373#269418,51107543

 

Disse er scannet av det Danske rigsarkivet. https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/ 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Leif Salicath skrev:

 

 

Hei Erlend.

Kan du legge ut bilder av disse to hendelsene du avfotograferte samt opplyse om hvor disse kirkeregnskapene finnes?

Dette har jeg notert som kildereferanse: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-02000000173685?ins=SAO

Legger ved utklipp fra regnskapet.

Forøvrig har jeg lagt merke til at det var flere med etternavn Berg(h) i Fredrikshald på 1750-tallet.

 

Christen Lyche.docx

Edited by Erlend E. Mæhlum
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
22 timer siden, Ola Teige skrev:

Det er noen flere opplysninger i Danske kansellis supplikkprotokoll (nærmest en journal med opplsninger om saksbehandlingen av supplikker). Nr. 450 1756/II:

 

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977373#269418,51107543

 

Disse er scannet av det Danske rigsarkivet. https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/arkivalieronline-se-originale-dokumenter-paa-nettet/ 

Takker og bukker, Ola. Dette er "gull". Jeg ser datoen 8. sep. 1756. Er dette dato for død eller mottak av bevillingsanmodningen? Jeg synes også det står 5 umyndige barn. Igjen ville en full transkripsjon vært fint. Kan enkens anmodning blitt tolket feil til 5 og ikke 2 barn?

 

Hvis det var 3 barn ingen har kjent til tidligere åpner dette for en interessant videre forskning. Nå vet vi også at Johanne Marie er datter av en Niels og trolig med sted- eller etternavn Berg(h).

 

Tusen takk også til Erlend. Jeg ser for meg at historien om visitør Christen Lyche må skrives om og da er gode kildeangivelser et must.

 

Bomskudd? https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977373#269376,51099131 Var Johanne enke da hun giftet seg?

 

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Leif Salicath skrev:

Takker og bukker, Ola. Dette er "gull". Jeg ser datoen 8. sep. 1756. Er dette dato for død eller mottak av bevillingsanmodningen? Jeg synes også det står 5 umyndige barn. Igjen ville en full transkripsjon vært fint. Kan enkens anmodning blitt tolket feil til 5 og ikke 2 barn?

 

Hvis det var 3 barn ingen har kjent til tidligere åpner dette for en interessant videre forskning. Nå vet vi også at Johanne Marie er datter av en Niels og trolig med sted- eller etternavn Berg(h).

 

Tusen takk også til Erlend. Jeg ser for meg at historien om visitør Christen Lyche må skrives om og da er gode kildeangivelser et must.

 

Bomskudd? https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=19977373#269376,51099131 Var Johanne enke da hun giftet seg?

 

 

60. Johanne Maria Nielsdr

Afgangne Christen Løches, forhen

Ober Visiterer ved Told For

pagtnings Societets i Friderichs

hald, anholder om Bevilling

At sidde i uskift Boe med

Deres 5 smaa umyndige børn

og i sin tid skifte med samfræ

nder. 

 

Cancellie Collegium d. 8 Sept. 1756.

Til Vice Statholderens Erklæring.

Er indkommen dat: 26 Octobris 1756. Suppli

cantinden er flittig og arbejdssom, saat det

vil blive til saadan fordeel for hende og børn

om ansøgmningen maa bevilges.

Cancellie Collegium d. 13 Octobris 1756. bevil

ges i ordinarie stiil.

Conseillet den 14 Oct: 1756. ligeleedes.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Tusen takk igjen, Ola.

De ukjent 3 barn må vel ha satt spor etter seg og det første jeg tenker på er at de kanskje er faddere til søsknenes barn. Hvis en eller flere er gutter så er militære ruller aktuelle. Selv om enken nok satt godt i det, måtte nok barna tidlig ut av redet. I eget innlegg nedenfor lister jeg opp "fadderbarna" (lenker til dåp og aktuelle kandidater), dvs. der hvor evt. en ukjent gift søster kan ha vært fadder.

 

Den tidligste dato/år som er nevnt om Christen Lyche, er 1723 - trolig i Fredrikshald. Hvor kommer denne opplysningen fra og hva gjelder den?

Det er flere Niels eller Berg i Fredrikshald hvor det er nærliggende å finne hustruens far. Hvor er det best å lete?

Jeg ser i Personalhistorisk tidsskrift 1885, 6 bind Navneregister side 305: "Lyche, Christen, Elisb., 262*, men klarer ikke å finne hvor nærmere informasjon finnes (ikke på side 262 ihvertfall).

 

Kanskje er Elisabeth datter av Christen Lyche. Hun får et barn i Christiania i 1795 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000014103848

 

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Jeg har forsøkt å sjekke fadderne og det er noen navn som må sjekkes ut. Her er alle "tantebarna" (fokus er på mulige søstre av Anna Cathrine gift Kiørboe og Johan Nicolay Lyche):

 

Christina Marie Hermandsdatter Kiørboe døpt 25.jan.1774 i Fredrikstad (død 1803, ugift)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020620

Faderen, Hans Kiørboe, Johan Lyche, Mad. Kiørboe og jomfrue Rasch.

Anne Magdalene Hermandsdatter Kiørboe døpt 21.jun.1775 i Fredrikstad (død 1857, gift m/ kjøpm., undertollbetjent Hans Sørensen)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020623

Faderen, kapt. Giæde, kapt. Frans Thome, Jacob Schiolborg, frue Thome og madam Wielsgaard

Peder Hermandsen Kiørboe døpt 23.jan.1778 i Fredrikstad (død før 1784, ugift)

Mangler i kb, men tvilling se søsteren.

Johanne Nicoline Hermandsdatter Kiørboe døpt 23.jan.1778 i Fredrikstad (død 1823, ugift)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020629

Lønn?, borgemester Garde, Peter Wielsgaard, frue Kiørboe, madame Butt (Peter Wielsgaards hustru sees bl.a. i 1783 som Karen Sophia Lorentzdatter)

Peder Hermandsen Kiørboe døpt 30.mar.1784 i Fredrikshald (død 1846, gift med Sophie Magdalene Jensdatter Exsteen)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040493

Madame Sophia Amalia fød Brand? Hustru til cappelan (H)Jorthøy*1), madame Anne Maria fød Brøcher enke af Gierbrand Kiørboe, inspekteur ? Hansteen, skipper Thomas Hansen og mad Jens Møller*4)  til  cancellier… Ziegler.

Pauline Rasch Kiørboe døpt 1.okt.1788 i Fredrikshald (død 1873, ugift)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040525

Madame Kirstine Heyerdahl (svigerinne) og broren Johan Lyche, madame Tambs, xxx Haartye), Jens Westergaard, Peter Petersen og Christopher Hofgaard.

Christine Marie Johansdatter Lyche døpt 14.feb.1783 i Fredrikshald (død 1783, ugift)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040488

Madame Norbech, madame Anne Maria sal. Kiørboe, inspekteur Sparti?, Gunder Schrøder og Haslund

--------------

Mette Kirstine Johansdatter Lyche født 28.apr.1784 i Fredrikshald (død samme dag)

Christen Johansen Lyche født 3.sep.1785 i Fredrikshald (død 1825, gift med Susanne Margrethe Madsdatter Wiel)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040506

Madame Westergaard, madame Hauridslet?, raadmand Bassøe, sr. Norbeth, sr. Bisgaard

(Se både nr. 81 og 90).

Mette Christine Johansdatter Lyche født 26.okt.1786 i Fredrikshald (død samme dag)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040512

jordmoder madame Tislef

Nn Johansdatter Lyche født 1787 i Fredrikshald (død samme dag)


Sven Christian Johansen Lyche døpt 23.apr.1788 i Fredrikshald (død 1841, gift med Mathea Haldorsdatter Larsen)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040522

Madame Claus Wiel *2), madame Haslund *3), cancelliraad Ziegle og cancelliraad Wiel og leutnant von Rosenvinger.

Inger Maria Johansdatter Lyche døpt 16.sep.1789 i Fredrikshald (død 1850, gift med overtollbetjent Christian Gottlieb Richter)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040534

kjøpmann Thomas Stang, leutenant v. Lesley og Petter Svendsen Pettersen, madame Bodum?, Madame Mamon? og Br… Joh Brocke

Michael Henrich Johansen Lyche døpt 3.feb.1791 i Fredrikshald (død 1826 gift med Marthe Bolette Andersdatter Hvistendahl)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040550

cancelliraad Horn, madame xxxx Knap? Og jomfru Norbech. Justitsraad Kiøcher, regiments.. Dorph og Carsten Tanch

Paul Fredrik Johansen Lyche døpt 10.mai.1792 i Fredrikshald (død 1878, gift med Benthe Thomine Cathrine Borthig Hagerup)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040629

major von Hals, major v. Rømmeling og leutenant Lye, majorinde von Hals og (majorinde) v. Gaarder samt jomfrue Stang.

Mette Christine Johansdatter Lyche døpt 7.nov.1793 i Fredrikshald (død 1871, gift med veier og måler Thomas Riise Segelcke)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040648

fruen Mariana Heyberg fød Andersen hustru til cancellieraad Herman Heinrich von Ziegler, madame Mariche…… hustru til signeur og apoteker Sinding. Jomfrue Malene Wiel, cancelliraad Truels Wiel, capt. Oluf von Brock, Peter Andreas von Kiøbing, Albrect Christophersen von Budde.

Pouline Johansdatter Lyche dødt 6.mai 1794 i xxxxxxxxxxx (død 1868, gift med overbergamtsskriver Johan Mathias Calmeyer)

 

Halvor Heyerdahl Johansen Lyche døpt 2.aug.1796 i xxxxxxxxxx (død 1866, gift med Dorothea Christine Iversdatter Holter)

 

Andrea Heyerdahl Johansdatter Lyche døpt 12.okt.1797 i xxxxxxxxxxx (død 1817, gift med prost Johan Christian Tandberg)

 

Wilhelmine Joachime Franciska Johansdatter Lyche døpt 31.mar.1802 i Fredrikshald (død 1835, gift med kjøpmann Hans Haldorsen Larsen)

https://www.digitalarkivet.no/kb20061010050022

grevinde Schulenborg, frue Kræfting, Elisabeth Wiel, oberstleutnant von Hoff, major von Juul og adjutant Hals.

Christian August Johansen Lyche døpt 16.mai.1804 i Fredrikshald (død 1896, gift med Anne Magdalene Andreasdatter Riis)https://www.digitalarkivet.no/kb20061010050032

fruen Kræfting, madame Westergaard *5), mad. Bodom, Christian August .., von Meijlender og Johannes Arboe Wiel.

Merkelig nok hadde jeg notert Berg som fødested på 3 av barna, men der finner jeg dem ikke nå. Ei heller i Fredrikshald.

*1) Hvis kapellanen er Hugo Hjorthøy så er dette hustru nr. 2, Maren Fredrikke Braag.

*2) Claus Madsen Wiel var gift med Hedvig Malling

*3) Trolig kjøpmann Jacob Nielsen Haslunds hustru Anne Sophie Amalie Tambs

*4) Usikker Jens Christian Irgens Olsen Møllers hustru Margrethe Dorothea Kiørboe (på Kongsberg)

*5) Trolig Jens Larsen Westergaards hustru Karen Herfordt

Link to comment
Share on other sites

 

Jeg har uden held forsøgt at finde Christen Lyche i 

Rentekammerets norske bestallingsprotokoller. 

 

Christen Lyche var "Ober Visiteur ved Told Forpagtnings Societetet"

Hvad var det - eller hvem var de ?

Kan det tænkes, at de selv havde ret til at ansætte folk ?

 

Venlig hilsen, 

Berit Pagh. 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Interessant om visitør. Jeg ser mange visitører i Fredrikstad tellingen 1769 og minst en, Hans Thyrholm c1708-1770 er Sousitets Visiteur. Ingen Ober der, men det kan ha falt ut underveis.

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
Sitat

Pouline Johansdatter Lyche dødt 6.mai 1795 i xxxxxxxxxxx (død 1868, gift med overbergamtsskriver Johan Mathias Calmeyer)

Halvor Heyerdahl Johansen Lyche døpt 2.aug.1796 i xxxxxxxxxx (død 1866, gift med Dorothea Christine Iversdatter Holter)

Andrea Heyerdahl Johansdatter Lyche døpt 12.okt.1797 i xxxxxxxxxxx (død 1817, gift med prost Johan Christian Tandberg)

Iflg. Slektsregisteret ble disse 3 døpt i Berg, men da kirkeboken for Berg tildels mangler perioder disse er døpt i, finner jeg ingen andre sikre kilder. I oppramsingen av barna ovenfor hadde jeg feilaktig skrevet 1794 på Pauline. Det riktige er altså 1795.

 

Fru Thome kan strykes som potensiell datter av Christen. Det var mange Thome som var militær og alle med kjent hustru.

Det samme gjelder madam Tambs som nok er Susanna Kiørboe, hustru til kjøpmann Hartvig Tambs.

Madam Nørbech er trolig Else Bassøe gift med kjøpmann Jacob Nørbech.

Hustruen til apoteker Sinding heter Maria Cathrine Henne (feiltydet Mariche)

 

Da gjenstår faktisk bare madam Butt 23.jan.1778 i Fredrikstad https://www.digitalarkivet.no/kb20061016020629 samt

Madam Bodum og madame Mamom? + utydelig fra 16.sep.1789 i Fredrikshald https://www.digitalarkivet.no/kb20061010040534 Jeg har kanskje tydet navnene deres feil?

 

Kan Johanne Maria Nielsdatter (Berg) ha flyttet fra Fredrikshald før barna vokste til? Til Danmark sammen med sønnen som må ha gått på skole før universitetet?

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Tok en tilfeldig kikk i tingboka for Halden by i august 1747, og på sidene 243-245 er flere steder nevnt en Niels Berg som stevnevitne, men det kan godt være en annen enn du er ute etter. Noen sider fremover til side 246b og 4. september 1747 finnes en dom i en sak mellom Niels Juul og Ernst Colbjørnsen, som selvfølgelig handler om penger. Jeg har ikke lest alt eller satt meg ordentlig inn i saken, men legger ved to utdrag som kan være interessante ift. Christen Lyche eller Løche da de plasserer ham på tid og sted og med tidligere arbeid og arbeidsgiver.

 

[247b nedre halvdel]

... Det 5te Vidne Christen Løche Vidner den d. 7 Novemb.

1746, at det forholder sig saaledes rigtig og

i Sandhed som Reigningen af 28 Julii 1746

er anført, og at samme Bord og det videre

til Beløb 237 Rdr er til Ernst Colbjørnsen

Leveret in May 1743. ...

 

 

[249b nedre halvdel]

... hvad ellers de 2de andre

Vidners udsigende nemlig Hans Juuls og Chri-

sten Løches angaar, da er den første Citantens

Niels Juuls Søn, og altsaa efter Lovens 1te

Bogs 13 Cap: 17de Articul, et villig vidne, og

Christen Løche har, saa vel efter vidnets Christen

Olsens, som eget udsigende i sit her for Retten

aflagde vidne, væred hos Niels Juul som

fuldmegtig i Sterbboed efter Sl. Mads Wærn

da disse omtvistede Bord skulde til Ernst

Colbiørnsens folck, ved ham været leveret,

og altsaa efter Lovens 1te Bogs 13 Cap. 18 Art.

ligesom Hans Juul bliver et villig vidne. ...

 

SAO, Halden byfogd, F/Fb/L0009: Tingbok, 1745-1750, s. 246b-247a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090210310253

 

Tillegg: Niels Berg ser ut til å være et fast stevnevitne da han i alle fall fra august 47 til februar 48 i tingboka jevnlig påtreffes som nettopp det.

 

Tillegg 2: Christen Løche opptrer i retten på vegne av Johannes Berg, underveis i saken skjer det noe tull som går på rykte om skjulte motiver osv, og da saken ender så omtaler Christen Løche Johannes Berg som sin forrige prinsipal. Se s. 264, 270b, 272b, 279b.

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

Manntallet i Extraskatten 1762 for Friderichshald, se gård nr. 1 hvor tolleren Niels Gløersen i rubrikken for barn over 12 år har datteren Johanne Marie Østrup. I slektsboka om Gløersen står det at hun er f. ca. 1738, men det er så mye cirka og omtrent der at det kanskje bør sjekkes ut, spesielt da hun i neste setning nevnes som madame Østrup, som skulle tyde på at hun har fått navnet ved giftermål.

 

I samme gård, men i husholdet til byskriver Gerbrand Kiørboe finnes Johan Lyche i rubrikken for drenger over 12 år.

 

Blar du frem til s. 26 og gård nr. 70 finner man en Poul Nielsen og hustrue, i rubrikken for barn over 12 år finnes det ei Anna Cathrine og Johanne Lyche. Lenger fremover har jeg ikke sett.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772, s. 13
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070015

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Fantastisk, Espen.

For å ta det siste først, ekstraskatten 1762 for Friderichshald, så bekrefter dine funn indirekte at Johanne Maria Nielsdatter trolig er død da. Sønnen Johan som er 12 år er hos Gierbrand Kiørboe, mens døtrene Anne Cathrine (14) og Johanne (over 12?) er hos Poul Nielsen. Kan Poul Nielsen være bror at barnas mor? Egentlig ganske logisk.

 

Nevnte Johanne Marie hos Gløersen er altså et barn over 12 år og altså lite trolig enda et Lychebarn. Moren kan det ikke være.

 

Noen flere av barna finnes neppe i 1762 over 12 år da de må være født etter 1752.

Link to comment
Share on other sites

Extraskatten 1770

 

I gård nr. 1 hos byskriver Kiørboe og Hustrue finnes under tjenestekarer en Johan Løche.

 

På neste side gård nr. 20 finnes Mathias Bodum og oppholdende hos ham ei Madm. (Mads.?) Østrup og Maria.

Mathias Bodum var skipper og du finner ham som fadder på Hvaler ved søk i DA. Om du ser like nedenfor Johan Løche i 1762 finnes det der en Ole Bodum. Mener det også ble skrevet Bodom.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772, s. 169

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070174

 

Redigert:

 

Tilgangslistene for 1763 forteller at Madame Østrup hos toller Niels Østrup er hans datter, se nr. 14:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772, s. 78
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070081

 

 Tillegg: 1770 flytter en Ole Lyche med Hustrue til nr. 10 i Nordre Friderichshalds 1te Qvarter:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772, s. 209
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070215

 

I Juli 1770 flytter Madame Østrup og pige Maria:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772, s. 212
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070218

 

 

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

1771 er fremdeles Johan Lykke tjenestekar hos Kiørboe, men nå er også ei Anne Lykke kommet til under rubrikken "Piger over 12 Aar".

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, R/Ra/L0006: [A4] Kontribusjonsregnskap, 1762-1772, s. 231
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10041112070238

 

Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Hei Espen.

Dette at Johannes Berg er Christen Lyche forrige principal bringer inn Berg-navnet samt "Johanne". At Johanne Maria er en Nielsdatter er vel godt nok dokumentert nå og hvis Niels Berg er hennes far kan han være bror av Johannes. Jeg forsøker å lese i litt tidligere tingbøker, men det er ikke lett. Christen Lyche skal ha vært i Fredrikshald fra 1723.

 

Fra Lyche-fest-skriftet i 1906. "Christen Lyche's søn var Johan Nicolay Lyche fød 17. Marts 1750. I 1774 ble han examinstus juris med beste karakter ved Københavns universitet". Han finnes her https://www.genealogi.no/examinati-juris-1736-1814/ med dato 23.juni 1774. Kan en sønn hete Johan Nicolay og en Johan? Men da det er dårlig plass i barnerekken for en 20 åring til i 1770, tror jeg denne Johan Lykke ikke hører med. Anne kan utmerket være en av de ukjente søstre og forbindelsen Kiørboe - Lyche er relevant.

 

Ole Lyche passer ikke inn (tidsmessig).

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Her er dokumentasjonen på at Christen Lycke var fra Jylland, tok borgerskap som kjøpmann i Frederikshald 16. juli 1748, hadde tjent hos fornemme og kjøpmann i byen i  lang tid. Ytterligere kildeinformasjon på de første sidene i protokollen.

 

SAO, Fredrikshald rådstuerett, A/L0008: Alfabetisk fortegnelse over avlagte borgerskapseder, 1682-1772, s. 29
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090513330362

 

Jeg har ikke reflektert så mye over sammenhengene enda, Leif. Det er mye uklarheter og annenhåndskilder og derfor min iver etter å forsøke å lete frem dokumentasjon. Ad Johan Nicolay og Johan så vet jeg ikke. Vet heller ikke i hvor lang tid utdannelsen kunne ta. Det er kanskje ikke noe i veien for at de er en og samme hvis han allerede hadde lært en del i tjeneste hos byskriveren. Der var han i alle fall til 1771, så hva skjedde etter det?

 

Tillegg:

 

Ordlyden i den originale protokollen er litt annerledes hvor det står at han i lang tid hadde tjent fornemme kjøpmenn der i byen:

 

SAO, Fredrikshald rådstuerett, A/L0006: Rådstuprotokoll, 1732-1751, s. 291b-292a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090513320593

 

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.