Jump to content
Arkivverket

Tyding av sak i pantebok


Kristel Høygård

Recommended Posts

Velkommen i forumet!

Aller først: Du må endre visningsnavn til fullt navn ihht. forumreglene. 🙂

 

Dernest, et forsøk –

 

Nr. 24:

 

01 Aar 1898 den 3die september mødte efter forlangende af Peder Hansen som eier

02 af Midtbakken g. nr. 191 (??) i Vestre Toten, vi undertegnde fire af fogden den

03 2den august f. a. opnevnte mænd, nemlig Anders N. Rubred(?), Anders P. Solberg Ma-

04 tias J. Holje og i A. Gjerstads sted suplikanten Hans Skuten(?) paa Hoel, paa over-

05 nevnte eiendom for at foretage en skyldsætning og delingsforretning paa og

06 over en fra dette brug frasolgt parcel. Vi erkjendte at vi idag have befaret ho-

07 vedbruget ligesaavel som parcellen, og at vi alle tillige er godt kjendte paa ste-

08 det, og kom vi til følgende resultat: 1. Den fraskillendes del grændser mod

09 øst og syd til hovedbøllet, mod vest til gransrækelen(?) (en rækul(?)vei for gran

10 med flere) mod nord til Gransbakken(?) og er særskildt indhægnet med gjærde.

11 2. Rettighet til hugst samt til Jagt(?) eller snaretag i fremmed skov forefin-

12 des ikke. 3. Den delte eiendom ligger ikke før i noget fællesskab ligesaalidt

13 som de heller ikke har noget fælllesskab i udmark, og har det nye brug en saa

14 heldig beliggenhed som de stedlige forhold tillade. 4. Det nye brug afgiver

15 som sælvstændig eiendom betryggende sikkerhet i handel og vandel for matri-

16 kulskatt og andre offentlige udredelser med tilllæg af mulige inddrivelsesomkost-

17 ninger, disse satte till omtr. 20 kr. 5. Det nye brug fik ved forretningen navnet

18 «Bakkelund». 6. Vi kom til det resultat at Bakkelund udgjør 1/4 del af det

19 samlede brug og da dette har en skyld af 0.47 øre udkommer Bakkelund med

20 en skyld av 11 øre. 7. Sælgeren Peder Hansen og kjøberen Martin Gustavsen Li-

21 er var tilstede ved forretningen og erklærede sig tilfredse med samme. At vi

22 fire ovennævnte mænd er samstemmige om denne forretning ærklærer vi ved

23 vore navnes underskrift Bakkelund den 3die September 1898 [underskrifter]

 

Nr 25:

 

01 Undertegnede Hans Pedersen Lundegjærdingen,

02 som eneste livsarving efter min fader Peder Hansen Lundegjærdingen,

03 erkjænder herved at have solgt til til Martin Gustavsen Lier en parcel af

 

[ny side]

 

01 min eiendom Midtbakken g. no. 191 br. no. 7 i Vestre Toten, hvilken par-

02 cel ved skyldsetningsforretning af  3die september d. a. er nærmere betegnet og givet

03 navnet Bakkelund samt tilagt en skyld af 0.11 øre. Den omforente kjøbesumma

04 er kr. 800.00 for hvilke otte hundrede kroner er gllagt(?) fuld rede og rigtighed. Skat-

05 ter m. v. overtager kjøberen fra 1 januar 1899. Thi skal ovennævnte eiendom

06 Bakkelund under g. no. 191 af skyld 0.11 øre i Vestre Toten med de herligheder,

07 rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har eiet samme, herefter følge og tilhø-

08 re navnl. Martin Gustavsen Lier som en sand og retmæssig erhvervet eiendom

09 og bliver jeg for overdragelsen hans hjemmelsmand efter loven. Til bekræftel-

10 se under min haand i vidners overvær. p.(?) t.(?) Kraby, Østre Toten, 8de desbr. 1898

11 [underskrifter etc.]

12 til 18 [Det samme. Det bekreftes også at Hans P. er eneste sønn av Peder H. og sistes hustru Johanne Larsdatter som er død for flere år siden. ]

 

Mvh

 

PS: Og ja, helt til slutt – her er et eget forum for tyding av skannete kilder 🙂

Edited by Even Stormoen
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.