Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland


Per Morset

Recommended Posts

De fleste som forsker på slekter fra Hadeland støtter seg til Randi Bjørkviks arkiv, men alt finnnes ikke der. Det hender at folk fra Hadeland dukker opp også andre steder.

Jeg har gjennom lang tid notert funn av folk fra Hadeland andre steder, og tenkte at det kanskje er noen som kan ha nytte av disse funnene. Om ikke annet, så er de utgangspunkt for spennende "detektivøvelser". Jfr. forøvrig mine tråder med strays fra Ringebu og fra andre bygder i Gudbrandsdalen.

 

1.       TB Øvre Romerike 1667, 3. oktober. Sak mot fangen Anders Andersen, født i Orsa i Østerdalen i Sverige. Hadde drept en soldat i Jevnaker sogn.

2.       KB Nannestad 1690, 2. april. Trol. Laurits Pedersen Korsrud fra Lunner m. Sigrj Børgersdatter.

3.       TB Øvre Romerike 1700, 25. oktober. Anne Johansdatter Biørtomp?, 36 år, født på Hadeland, vitne i sak på Eidsvoll. Var et «besoffuit qvindfolk», så hennes vitneprov ble kjent ugyldig!

4.       KB Nannestad 1702, 12. november. Reg. i menigheten reservesoldat Hendrich Povelsen, kommet fra Hadeland, hittil tjent hos Christopher ....., skal nå tjene hos Ingebret Hauge.

5.       PB Ringerike – Hallingdal 1702 – 1715, s. 204. Even Engebretsen Askim fra Gran og hustru Ingebor Svendsdatter selger halvgården Hval i Norderhov som Gulbrand og Niels Hval påbor, til Jørgen Lauritzen og Dorthe Trulsdatter på Hønen.

6.       PB Ringerike – Hallingdal 1702 – 1715, s. 217. Poul Bioneskov ved sag i Hønefoss, sak om «klokkertoll».

7.       KB Nannestad 1706, 1. januar. Døpt Fattig folks barn uden Menighed Elias Jørgensen? (Torgiersen?) og hans kvinde Anne? Fra Hadeland ... fra Jefnager, Maren.

8.       KB Norderhov 1706, 20. mars. Døpt Østen Sifversen Bionevand. Moder Gubiør.

9.       KB Gjerdrum 1708, 30. juli. Gudmund Gulbrandsen og hustru Eli Aastensdatter forpasset fra hr. Peder Lyche i Jevnaker til Gjerdrum, holdt til på Kulsrud.

10.   KB Gjerdrum 1710, 18. mai. Døpt Elias Jcobsen og Kirsten Andersdatters barn Jørgen, omløbende egtefolch med pass fra hr. Povel Madsen i Jevnager.

11.   KB Norderhov 1715, 20. januar. Trol Peder Bentsen og Ingri Andersd. Bionevand.

12.   KB Aurdal 1716, 18. oktober. Publ. abs. Guri Pedersd. Hogsrud der udlægger barnefader Peder Johans. fra Hadeland som er rømt både af Menigheden og af sin tieneste paa Hogsrud.

13.   KB Norderhov 1717, 21. mars. Døpt Michel Bionvaten og Marthe Andersdatters barn Tosten.

14.   KB Norderhov 1717, 20. juni. Begravet ved h.k. Sifver Gulbrandsen, født på Hadeland, 39 år.

15.   KB Norderhov 1717, 6. juni Døpt Michel Michelsen fra Hadeland og Siri Haraldsdatters uægte barn Marte.

16.   KB Norderhov 1718, 6. november. Bgr Maren Erlandsdatter, fød paa Hadeland, 67 aar gl.

17.   KB Norderhov 1721, 30. mars. Bgr Maren Nielsd. Bionvandet, 66 år.

18.   KB Norderhov 1721, 2. november. Viet Hans Pedersen Bionvandet og Kirsten Andersdatter.

19.   KB Norderhov 1722, 14. juni. Døpt Niels Hansen Bionvandet og Ingebor Gundersdatters barn Tharan.

20.   KB Norderhov 1722, 7. november. Døpt i Viker Anders Knudsen Bionvandet og Giøa Hansdatters hjemmedøbte barn Berit.

21.   KB Norderhov 1723, 14. februar. Trol i Haug Niels Mortensen Hovelsrud? og Goroe Helgesd. Brøderbye fra Jevnager Sogn paa Hadeland. Cop. 16. april.

22.   KB Norderhov 1723, 18. april. Trol Ole Helgesen Brøderbye og Martha Torsd. Breyen. Cop. 6. oktober.

23.   KB Nannestad 1725, 13. oktober. Døpt Niels Joensen og Ingrj Christensdatter som fra Hadeland efter deres beretning skal være hid kommen fra en platz under gaarden Biune liggende hos en husmand nafnl. Christen Olsen, deris Barn som blef kaldet Arne.

24.   KB Norderhov 1727, 15. april. Døpt uekte barn Anne. Barnefar Tosten Christophersen Findløs fra Hadeland, mor Berte Andersd. Rondkedal?

25.   KB Norderhov 1732, 1. mars. Døpt Ole Gulbrandsen Valhugus og Marte Torgrimsdatters barn Ragnild.

26.   KB Nannestad 21. mars 1735. Viet Gulbrand Haagensen Kringler og Giertrud Castensdatter fra Gran sogn.

27.   KB Norderhov 1736, 23. september. Døpt en fattig mands barn i fra Grans Sogn ved nafn , Anders Knudsen og Berte Nielsd. Barn kaldet Jacob.

28.   KB Lier 1739, 8. mars. Begravet en fattig Enke ved navn Kirsti Andersdatter som døde i Kiøerud? paa Husebye eye, sagde sig at være komen fra Grans Sogn, og boet paa en plads kaldet Brenna, er bleven nedsat ved Frogner, og blef kast jord paa af Hr. Grønb. Frogner.

29.   KB Nannestad 1746, 25. juni. Bgr en gammel legge-kvinde ved navn Ingebor Torgiersdatter som var fød paa Hadeland, og var 86 aar gammel.

30.   KB Nannestad 1747, 9. juni. Trol corporal Christopher Jensen og Ingebor Larsd. Fra Gran sogn.

31.   KB Norderhov 1750, 28. juni. Døpt Hans Nielsen Edsbraaten af Grans PG og Guri Svendsd’s barn Berit.

32.   KB Nannestad 1765, 10. oktober. Bgr Anders Tostensen fra Hadeland, 1 ½ år.

33.   Norske registre 1768, 2. september. Johanne Poulsd. Blegen, Gran, skilsmisse fra mannen Hans Torsen, Matros under .... Commandeur Captain Friderich Krogs Comando skal i Aaret 1761 fra hende og Børnene undvigt og nu uvist hvor hand sig opholder.

34.   KB Nannestad 1773, 4. mars. Bgr Hans Skougen, en fattig mand fra Hadeland som var funden død paa ijsen ved Raasiøen, 70 aar.

35.   KB Gamlebyen 1788, 5. oktober. Konf. Christine Larsdatter fra Jevnagers pr.gj.

36.   KB Nannestad 1790, 14. januar. Døpt Kari Jensd. Rustads uekte barn Jacob. Utlagt til barnefar ukonf. Person fra Hadeland Pol Olson, nu ingen steds at finde.

37.   KB Nannestad 1797, 31. juli. Viet enken Hans Ingebrechtsen fra Jevnager og p. Kari Pedersd. Humle.

38.   KB Norderhov 1798, juni. Bgr Elling Andersen Bionskouens barn Knud, 2 år.

39.   KB Nannestad 1803, 2. januar. Viet dragon Hans Petersen af Hadeland og enken Maren Guttormsd. Aamodt.

40.   KB Kongsberg 1811. Døpt ungkarl, soldat ved Major von Grüners Compagnie, Anders Olsen Raadstad fra Hadeland, og pige Berthe Halvorsdatter Tandbergs barn Halvor.

41.   KB Kongsberg 1821. Flyttet fra Kongsberg til Hadeland Amund Olsen ....stuen, 20 ¾ aar, pellmagersdreng.

42.   KB Kongsberg 1821. Flyttet til Hadeland Mads Hendrichsen Lippert, 19 aar.

43.   KB Stangvik 1844. Konf. Magna Albertine Bucholz, f. 19.08.1827 i Gran.

44.   KB Stangvik 1846. Utflyttet til Gran doctor Buchholz 30, Fredriche 24 og Carl Hieronymus 1 1/6 aar.

45.   KB Kvikne 1863. Innflyttet fra V. Toten, født i Gran, Jens Hansen Dotsæt, 20 aar, for at tage tieneste.

 

 

 • Like 5
 • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

I et forhør 27. juni 1840 i Nord-Aurdal over en Jens Olsen fra Løten dukker det også opp en annen arrestert person ved navn Ole Christophersen, som forklarer at var født på Tveten i Eidanger av foreldre Kjerstine Marie Johnsdatter som den tid tjente på bemelte gård (Tveten). Hans far skal ha vært en omreisende handelskar fra Hadeland ved navn Christopher Olsen. Videre forklarte den arresterte Ole at han var født den 1. mars 1810 og døpt i Eidangers hovedkirke, konfirmert i Fredrikstad og vært 4 år på Slaveriet i Fredrikstads festning m.m. Se øverst til v. i oppslaget:

 

Valdres sorenskriveri, SAH/TING-016/G/Gc/L0007: Ekstrarettsprotokoll, 1838-1845, s. 60b-61a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10211310080063

 

Opplysningene i forhøret stemmer noenlunde med det som står ved dåpen i kirkeboka for Eidanger, men om Oles far virkelig var fra Hadeland må andre bedømme:

 

Arresterede Personer Christoffer Bergan og Kirsten

Maria JensDat: af Modums Sogn, deres DBn Ole

 

Eidanger kirkebøker, SAKO/A-261/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1764-1814, s. 155
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061205040171

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Tingbok Øvre Romerike 18. november 1724:

Tron Olsen Dyna af Gran Sogn, tillige med hans Søster Sidsel Olsdatter, Anders Olsen Brogerud af Jefnager Sogn, deris Skiøde til Jens Iversen Laache, Jacob Hafstad og Enchen Gulbiør Hafstad paa deris liden Søster lod i Platzen Herberg med Herstuen, dat. 12. Junj 1724.

 

Øvre Romerike sorenskriveri, SAO/A-10649/F/Fb/L0050: Tingbok 50, 1723-1726, s. 193b-194a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090213380971

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Skifte på Hurdal glassverk 22. mars 1779 etter Karen Albretsdatter som er død.

Enkemann: Stampemester Niels Hansen.

Søsken:

1. Jens Albretsen, død på Gran, 2 barn.

2. Dorothea Albretsdatter, gift med Hans Pedersen på en plass i Gran.

 

Skiftekort:

Øvre Romerike sorenskriveri, SAO/A-10649/H, 1683-1865, s. 6459
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk11216061406459

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Artig. se forrige innlegg

Flachsland er nok garden Flatla i Lunner, lokal uttale bl.a. fła:`sła. (Rygh) Jeg har ikke sett den stavevarianten tidligere. Lars Torstensen var f ca 1716, b. i Jevnaker/Lunner som gardmann fra Flatla 6.5 1777, 61 år. https://media.digitalarkivet.no/view/9335/140. Lars trolig bruker på Søndre Flatla etter 1747. Kan han evt ha bodd i Nittedal noen år? Evt i Aker?

 

Se Kirkeby: Bygdebok for Nittedal bind 1 s 589 under Åros: https://www.nb.no/items/1a68773e9afd1f9e1d7a7476c7e4760a?page=591&searchText=Flatla

 

--Lars Torstensen Flatla kjøpte ÅROS i Nittedal etter Anne Mogensd, enken etter Just Brache som var byborger i Christiania. Han fikk skjøte 26.10 1769 for 425 dl. Iflg. Nittedalsboka het brukeren 1763-77 Lars Botolfsen. Kanskje bodde ikke Lars Torstensen på Åros? Da Lars døde i 1777, ble garden solgt 27.10 1777 for 780 rdl. til Engebret Ingvaldsen fra Kraggerud (Kirkeby skriver fra Kråkerud i Skedsmo, som er feil) Kirkeby skriver også Brache, som vel er feil for Barch. Just Adamsen Barch var gift med Anne Mogensdtr d 1770. Flere omtaler på Internett - og flere lenker der til div. kilder,  se .

Geni - https://www.geni.com/people/Anne-Mogensdatter/6000000006221911006?through=6000000006221784001 

Stromsnes.info - https://stromsnes.info/tng/familygroup.php?familyID=F1689&tree=tree1

 

Og det var altså dattera Anne Barch som ble viet til Lars i Aker i 1767.  Det visste jeg ikke! Det forklarer kjøpet av ÅROS Anne døde i 1778, b 24.4 1778 (Stromsnes). Hvor? Ikke i Lunner.  

 

Graarud er trolig Grorud. Se skiftekort - skifte på Grorud 1747 etter faren Just Barch. https://media.digitalarkivet.no/view/76084/1367 og i 1770 etter mora Maren.  https://media.digitalarkivet.no/view/76084/1379. Der er dattera Anne gift med Lars!

 

Gøy med stray! Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Borger og kjøpmann Anders Olsen Helmen døde i Strømsø 1782. Han var fra Gran på Hadeland, sønn av tårnbygger Oluf/Ole Iversen Helmen/Helm som var fra Kløvstad i Tingelstad. Oluf falt ned fra kirketårnet i Hovin kirke i Ullensaker i 1695 og døde. Anders var sønn i hans 2. ekteskap med Goro Kristoffersd fra Gomnes på Ringerike, og var 5 år da han ble farløs. Han voks trolig opp på Skattum i Gran, hos mor og stefar.

 

I kirkeboka for Strømsø for 1782, ved begravelsen til Anders den 11. november, har presten skrevet en lang biografi om Anders. Det har vært et liv med mange opplevelser, særlig i hans yngre dager.

 

Det er sjelden å finne så detaljerte opptegnelser i ei kirkebok, men ved å bla litt fram og tilbake ser en at det ofte er mange steder er fyldige notater om den avdøde, langt mer enn det som er vanlig å finne i kirkebøker. For mange av innføringene er det ført fødested, noen ganger er foreldrene oppgitt!  Gode prestemenn for en slektsinteressert. Ganske leselig håndskrift. Les litt da vel! (Jeg tror presten i Strømsø da var Børge Olufsen eller Georg Christian Guldberg)

 

https://media.digitalarkivet.no/view/8466/221

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000783139  (transkribert)

Skifte https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000023450

 

Per Jacob Desserud, Ålesund

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

32 minutter siden, Per Jacob Desserud skrev:

Borger og kjøpmann Anders Olsen Helmen døde i Strømsø 1782. Han var fra Gran på Hadeland, sønn av tårnbygger Oluf/Ole Iversen Helmen/Helm som var fra Kløvstad i Tingelstad. Oluf falt ned fra kirketårnet i Hovin kirke i Ullensaker i 1695 og døde. Anders var sønn i hans 2. ekteskap med Goro Kristoffersd fra Gomnes på Ringerike, og var 5 år da han ble farløs. Han voks trolig opp på Skattum i Gran, hos mor og stefar.

 

I kirkeboka for Strømsø for 1782, ved begravelsen til Anders den 11. november, har presten skrevet en lang biografi om Anders. Det har vært et liv med mange opplevelser, særlig i hans yngre dager.

 

Det er sjelden å finne så detaljerte opptegnelser i ei kirkebok, men ved å bla litt fram og tilbake ser en at det ofte er mange steder er fyldige notater om den avdøde, langt mer enn det som er vanlig å finne i kirkebøker. For mange av innføringene er det ført fødested, noen ganger er foreldrene oppgitt!  Gode prestemenn for en slektsinteressert. Ganske leselig håndskrift. Les litt da vel! (Jeg tror presten i Strømsø da var Børge Olufsen eller Georg Christian Guldberg)

 

https://media.digitalarkivet.no/view/8466/221

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000783139  (transkribert)

Skifte https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000023450

 

Per Jacob Desserud, Ålesund

Se min artikkel om tårnbygger Ole Iversen Helmens etterkommere i Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift nr. 1/22.

Edited by Per Morset
Trykkfeil
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Tingbok Øvre Romerike 10. juli 1755 (Nannestad):

Blev læst Gunder Torgiersons Skiøde til Erich Chrestensen Undelie af Gran Sogn paa Hadeland paa gaarden Ramstad i Holter Annex skyldende 1 Skiptt 13 1/2 Lisptt tunge med bøxel, og bøxel over 6 1/2 Ltt mere for den Summa 650 Rdr dat 2den Maji 1755.

 

Øvre Romerike sorenskriveri, SAO/A-10649/F/Fb/L0057: Tingbok 57, 1754-1757, s. 188b-189a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090216311066

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

På tinget i Nannestad den 17. mars 1757 dukker det opp flere Hadelandssaker:

- Eling Olsen Frydenberg fra Grans Præstegield paa Hadeland har ved mundtlig varsel til dette ting ledet ind stevne Hans Andersen Østbye for skyldig 7 rdr 2 ort 16 s.

- Eling Olsen stevnet også samme Hans Andersen Østbye for ærrørige Skields ord.

- Peder Olsen Miilsteen fra Jeffnagers Sogn paa Hadeland ved skriftlig Stevnemaal ladet indstevne Gulbrand Jensen Toftner fordi at hand har bemegtiget sig en Koe og en Slibsteen. Partene var blitt forlikt før saken kom til tings.

 

Øvre Romerike sorenskriveri, SAO/A-10649/F/Fb/L0057: Tingbok 57, 1754-1757, s. 440b-441a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090216311318

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

KB Norderhov 17. september 1725.

Døpt Karen Toresdatters barn, komen fra Jefnager-Sogn, haft sin Alter-gang i Hoele-gield, andgaf for Barnefader en gift mand Thore Jensen Gomserud.

 

Norderhov kirkebøker, SAKO/A-237/F/Fa/L0002a: Ministerialbok nr. 2A, 1716-1725, s. 242-243
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070313640558

 

Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Per Morset skrev:

KB Norderhov 7. november 1748:

Copulerede Dragun Peder Hage fra Jevnager og Ragnild Samness (?)

 

Norderhov kirkebøker, SAKO/A-237/F/Fa/L0003a: Ministerialbok nr. 3, 1740-1757, s. 113
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070313650298

 

Takk for mange fine innlegg. Hun het Ragnil Samulsd eller Samuelsd og var fra Auren, på den tid skrevet Øren oa. Her er lenke til forlovelsen som var den 1. august 1748 https://media.digitalarkivet.no/view/8523/111   --  Dragon Peter Larsen Wellu (Velo?) og Ragnil Samuelsd Ørn? (Øren): 😄 Per Larsen Ørn? og Bent Gudmundsen Søkn (Sogn) [han var fra Roen, gift til Sogn]. Peder var enkemann ved vielsen, døde på Haga i Jevnaker i 1769, Ragnil i 1786

Hun var datter av Samuel Hansen Auren gm 1718 Gunhild Knutsd (Vaker?) og var døpt i Norderhov 29.6 1724. https://media.digitalarkivet.no/view/8520/117

 

Thorleif Solberg gjorde meg oppmerksom på dette paret for mange år siden.  De hadde ett barn på Haga, som døde 3 år gml

 

Obs: Se innføringen etter Ragnils dåp! Det var en kar fra Håvelsrud i Lunner, Iver Larsen,  som forlovet seg med Eli Nubsd Grønvold – gift 17.10. Det var mange forbindelser mellom Jevnaker/Lunner og Ringerike på 1700-tallet. Til Auren kom det bl. a. to brødre fra Melås, mm

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Mer om Peder Larsen Haga: KB Norderhov 20.april 1749 - https://media.digitalarkivet.no/view/8523/125

Publ. absolv:  Anne Andersd Wager begaaet lejermaal med enkemanden Peder Laersen Hage fra Jævnagers præstegield, dragon v obristliutnant Møllerups compagnie, og det førend hun har været til confirmationen

Jeg har ikke funnet noen barnedåp, men har ikke leitet systematisk. PJD

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Per Morset skrev:

KB Norderhov 1. september 1762:

Kari Knudsd: KnæstangEj: beg: Lejerm: med Gulbrand Jonsen af Jevnagers Præstegield.

 

Norderhov kirkebøker, SAKO/A-237/F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1758-1774, s. 82
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070313650546

 

Den eneste Gulbrand Jonsen fra Jevnaker jeg finner "som passer" er Gulbrand døpt fra Nøklebystuen 6.2 1739, barn nr 3 av Jon Eriksen ca 1707, d 1755 gmJ 5.11 1733 Anne Ellingsd Brørby ca 1708-1760, til Nordbytangen. Skifte i Nordbytangen etter Jon i 10.12 1755. se skiftekort. https://media.digitalarkivet.no/view/39947/5381

Da lever Gulbrand - er 17 år! Jeg har ellers ikke hatt noen flere opplysninger om ham. To søsken (Rønnaug og Erik) m fam. bodde i Jevnaker i 1801, som husmannsfolk i Klæggerud og i Midtbråten under Nøkleby.  PJD

 

Link to comment
Share on other sites

KB Norderhov 10. juni 1781.

 

Trolovede E. Thore Engebretsen Bøvigen (ant. Bølviken) paa Hadeland og Sønaav Knudsd: Gravlie.

 

Norderhov kirkebøker, SAKO/A-237/F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1775-1789, s. 110
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070313660112

 

Cop. 21. oktober.

Edited by Per Morset
Tillegg
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.