Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland


Per Morset

Recommended Posts

5 timer siden, Per Morset skrev:

KB Aker 1778:

Bgr. 24.04.1778: Anne Justsd. Borch, Lars Tostens. Flaslas (Flatla) Enke, fød paa Grorud, død hos Joh: Neumann i Xst.

 

Der kom Annes begravelse på plass. Hun het nok Barch, se lenka, og er omtalt over i dette emnet "strays" fra Hadeland, under 24. mars i år. PJ

 

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Per Morset skrev:

KB Skedsmo 6. august 1775:

Trolovet ved Hacked: ungkarl og Soldat med sin Tilladelse Hans Larsen Berg med Pigen Karen Olsd: fra Jevnager med sin Attest. Caut: Anders Berg og Amund Strøm.

 

Det er flere mulige Kari Olsd - bl. ei født på Milsten, dp 25.7 1745, lever 1754. P: Ole Helgesen og Mari Kristensd

 

se lenke til Berg i Hakadalsboka s507

https://www.nb.no/items/7a99e67796e39410c300b3e0089baa77?page=509&searchText="Lars Hansen"

og side 513 under Bergstue der Hans Larsen og Kari Olsd er omtalt, med barn. Hans døde 1794

https://www.nb.no/items/7a99e67796e39410c300b3e0089baa77?page=509&searchText="Lars Hansen"

Når og hvor døde Kari Olsd? Eller levde hun i 1801? Hvis vi kan finne en alder på henne, kan hun kanskje plasseres. Og jeg har ikke sjekket fadderlister for barna - (Guri oppkalt etter farmora, Mari etter mormora?) Mari Kristensd i Milsten hadde bl.a. bror Peder Kristensen på Trehørningen, barn der)

PJ

 

 

Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Per Morset skrev:

KB Aker 1773:

Bgr 7. november: Ingebor Halvorsdtr., Alv Joensens hustru fra Tyre-Holmen, 45 aar.

NB. Ere ellers nylig indkomne fra Jevnager.

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107010026

   

Flott! Visste ikke dette. Tusen takk!

Hvor/hva er Tyreholmen?  På Ringerike? i Nordmarka?

 

Ingeborg var fra Olumsdalen i Østre Jevnaker, men født i Lunnerhagen, døpt 7.8 1729, gift fra Vestre Olum 21.11 1754 med Alf Jonsen Greftegrev fc 1725. Alf er på Greftegrev i lægd i 1801, der yngste datter Pernille Alfsd er. Hun flyttet til Hole, skifte på Storøya i Hole etter henne i 1805.

Alf og Ingeborg hadde barn i GreftegrevE, RønnerudE, BratvalE, HoltE. Jeg er ikke sikker på hvor de andre barna havnet

Alf har nok kommet tilbake til Jevnaker og gifter seg igjen fra Olumsdalen 15.4 1779 Johanne Pedersd Greftegrev 1732-98. Han har tydelig flyttet med til Storøya, b der 17.11 1805, 82 år

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002267628 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

 

6 timer siden, Per Morset skrev:

 

 

Link to comment
Share on other sites

KB Kongsberg 1744:

Døpt 29. november: Christopher Pedersen Dversteen fra Hadelands barn Jon.

Samme dag døpt Johannes Johansen fra Gran sogns barn Kiersten.

Kongsberg kirkebøker, SAKO/A-22/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1744-1755, s. 14
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610308

 

Døpt 15. november Peder Olsen Berven fra Gran sogns barn Østen.

Kongsberg kirkebøker, SAKO/A-22/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1744-1755, s. 13
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610307

 

Edited by Per Morset
Tillegg
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

KB Kongsberg 1741:

1. april bgr. Gulbrand Jonsen Giøvig, gift mann fra Hadeland, 36 år.

Kongsberg kirkebøker, SAKO/A-22/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 306-307
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610172  

 

16. september bgr. Anders Knudsen Kloustad-Eyers qv. Berthe Nielsdatter, 42 år. Kom hit i sommer med sin mann fra Gran sogn på Hadeland.

Kongsberg kirkebøker, SAKO/A-22/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 316-317
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610177  

 

KB Kongsberg 1742:

8. mars bgr. Mogens Pedersen Frogots datter Anna, 4 år. Står ikke at han var fra Hadeland, men det passer godt med at Mogens ikke er funnet på  Hadeland etter 1739.

Kongsberg kirkebøker, SAKO/A-22/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1721-1743, s. 322-323
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070316610180

 

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Flere registreringer av utflyttede hadelendinger på Kongsberg (lenkene er ikke kopiert, men oppslag kan gjøres på dato):

 

1744, 18. januar: Bgr Ellev Trulsen fra Jevnaker, hans hustru, som hidkom i foraaret, 54 år.

1745, 17. april: Bgr Signe Matsdatter, sal Christen Knudsen Knarud-Eye fra Gran, 90 år.

1746, 20. januar: Bgr Andreas Jensen, gift mann fra Gran sogn.

1746, 16. juli: Bgr Berthe Gulbrandsdatter, Sal. Niels Christophersens fra Gran, 65 år.

1749, 17. mai: Bgr Peder Olsen Bervens datter Martha, 15 år, fra Gran.

1749, 22. november: Viet Alf Trulsen Bratvall, enkemann, og Anne Margrethe Jensd. Smaaland, sal. Jens Syvertsens. (Ikke nevnt Jevnaker eller Hadeland.)

1750, 16. november: Bgr tømmerhenter Niels Christensens sønn Christen, 6 uker gml, fra Gran.

1753, 24. november: Bgr Peder Pedersen Lyngstad, enkemann og skredder fra Gran, døde i Jondal, 80 år.

1756, 31. januar: Bgr Hans Olsen Næs, gift mann fra Gran, hans hustru Elen Olsdatter, 50 år.

1756, 21. februar: Bgr Alf Trulsen Bratvals hustru Anne Margrete Jensd. Smaaland, 41 år.

1756, 5. juni: Bgr Niels Hansen Hilden, hidkomen for 16 aar siden fra Gran sogn.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Flere hadelendinger på Kongsberg (jeg beklager om noen av disse har vært nevnt før) :

 

1743, 27. april: Døpt Mogens Pedersen fra Grans sønn Christopher.

1744, 3. mai: Døpt Jens Hansen fra Gran sogns datter Else Christine.

1744, 15. november: Døpt Peder Olsen Berven fra Grans sønn Østen.

1744, 29. november: Døpt Christopher Pedersen Dversteen fra Hadelands sønn Jon.

Samme dag: Døpt Johannes Johansen fra Grans datter Kiersten.

1746, 20. november: Døpt Hans Olsen fra Gran sogns sønn Hans.

1748, 15. september: Døpt Peder Olsen Bervens datter Maria.

1749, 24. august: Døpt Christopher Andersen Julis datter Anna Maria.

1750, 1. august: Døpt Alf Truelsen Brattvals sønn Povel.

1767, 24. januar: Bgr. ungkar Østen Pedersen Bærven som blev ihielslagen af et overfald under Trær paa Qvintus-gruben, var ellers hos sin brod. Peder Peders: Moen v. Bærven udi Jondalen, gl. 21 aar og nogle maaneder.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Flere hadelendinger på Kongsberg:

1768, 18. mai: Bgr. Torger Jensen Holtes hustru Kiersten Mogensdatter fra Jevnaker, hitkommen for 1 1/2 år eller mer siden, 38 år.

1768, 18. juni: Bgr. Torger Jensen Holt fra Jevnaker, hans sønn Henric, 3 år.

1768, 28. juli: Bgr. Gregers Jørgensen Hadelan, gift mann fra Jevnaker, ihjelslått på Kongens gruve, 34 år.

1768, 30. juli: Bgr. Hans Jensen Hilden Eyes datter Christine, 3 mndr.

1768, 26. november: Bgr. Anders Taraldsen Enevolden, gift menn, kommet hit for 1 1/2 år siden fra Gran, 46 år.

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Enda flere hadelendinger på Kongsberg:

 

1768, 29. oktober: Bgr Alf Truelsen Bratvall, gift mann fra Hadeland, 69 år.

1768, 26. november: Bgr Anders Taraldsen Enevolden, gift mann, hitkommen for 1 1/2 år siden fra Gran, 46 år.

1770, 7. desember: Bgr Christen Dæle på Mynten, hans hustru Karen Sophie Stoltenberg, født på Jevnaker, 64 år.

1771, 13. april: Bgr Malene Syversdatter, sal. Juul Arneson Grinager fra Gran, 70 år. Døde hos sin sønn Hans Jørgen Juulsen.

1772, 16. juli: Bgr Amund Alvsen Brattvals sønn Christopher, 1/2 år.

1772, 25. juli: Bgr Peder Gulbrandsen Aaspelund, gift mann fra Gran sog på Ringerike (!), 85 år.

1772, 28. november: Bgr Peder Pedersen Grina, 68 år, døde hos Hans Olsen Hadelan på Egermoen.

1773, 22. mai: Bgr Hans Olsen Hadelands barn Ole, 3 år.

1773, 9. oktober: Bgr. sal. Gregers Jørgensen Hadelans sønn Hans Jørgen, 6 år og 2 mndr.

1773, 6. november: Bgr. Anne Mathisdattter, sal. Alf Truelsen Brattvals, som var hos sin svigersønn Ole Hellechsen Berg, 80 år.

1773, 11. desember: Amund Alvsen Brattvals datter Anne Malene, 3 mndr.

1774, 9. april: Bgr Malene Pedersdatter, sal. Peder Olsen Bervens, 70 år.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg tar en avstikker fra Kongsberg (det kommer flere) til Garnisonsmenigheten i Kristiania:

 

1825, 15. mai: Bgr Torsten Olsen, avskjediget artillerist og arbeidsmann, b. i Ruseløkkbakken, født i Jevnaker, 38 år, død 9. mai.

1826, 11. november: Bgr Johan Christophersen, matros og fisker, født på Hadeland, død i Pebervigen rode no. 8, 68 år.

1827, 25. januar: Bgr Bertel Pedersen Korsrud, festningsfange fra Jevnaker, 49 år, død 20. januar.

1827, 11. april: Bgr Niels Larsen Guldeneie, festningsfange fra Gran, 65 år, død 8. april.

 

 

 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Hei, interessant, særlig nr 1

1

Torsten Olsen  f. ca 1787 – d 9.5, b Ruseløkkbakken 15.5 1825, 38 år   

https://media.digitalarkivet.no/view/7388/226 nr. 29, begravelse

Dødsfallsprotokoll 1825 – se nr. 69 https://media.digitalarkivet.no/view/25416/26  Torsten har da tre barn (kan være barn og stebarn)

 

Jeg tror han er dp BjøraltE i Lunner 3.12 1786 – den eneste som passer godt i alder – som nest yngste sønn av Ole Gubrandsen gmG 25.10 1774 Kari Østensd, som flyttet til Østre BjøraltE. Deres yngste sønn var Lars Olsen dp 16.1 1791. Både Torsten og Lars forsvinner fra Jevnaker/Lunner. En Lars Olsen er fadder ved barnedåpene 1 og 2, se under og se mulig vielse i 1826. Begge har tydelig vært i det militære.

 

Ungkar Torsten Olsen 35 år Ruseløkkbakken, gm Garnisonm. 15.10 1821 enke Anne Gudbrandsd 34 år,  fc 1787, b 27.8 1840, 53 år giktsvakhet

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000009673003  vielse nr. 44

https://media.digitalarkivet.no/view/7398/448  begravelse: nederst – enke etter Torsten Olsen på Ruseløkkbakken

Dødsfallsprotokoll 1840 nr. 24  https://media.digitalarkivet.no/view/25418/51  hun har da to barn Gudbrand Larsen og Jacob Torstensen

 

Barn jeg har funnet

1 Karen Torstensd f Ruseløkkbakken 16.6 1819, født før vielsen – og evt bare to mnd etter at Annes første mann døde??  Jeg har ikke mer om denne Karen, døde

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000037768587   nr. 114

 

2 Jacob Torstensn f Ruseløkkbak. dp 26.12 1822  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000037770512 nr. 17

Jacob konfirmert 1836, far arb.mann, forh overconstabel  https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000037770513 nr. 17

Jacob gift 26.3 1844 1844 med  Christine Hansd Prydz fc 1819 i Fet 

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000009841402

Bokbinder og bor på Bragernes i 1847 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000038948439

Seinere?

 

3 Karen Torstensd f Ruseløkkbakken dp 4.4 1825 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003699358 nr. 34, døde 21.5 1825

 

Anne var gift før:

Lars Johnsen gm Aker og Garnisonmenigh. 9.4 1813 Anne Gudbrandsd

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000002561981

og https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000733113

Lars Jonsen i Ruseløkkbakken d 23.4, b 28.4 1819, 34 år fc 1785 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000006393237

 

Barn jeg har funnet

A  Gudbrand Larsen f 1814 dp 25.9 1814, konf 1829, lever i 1840

Dåp:   https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000003010771

Konf:  https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002886714 far avskj. musketer

 

B Anne Kirstine Larsd f Peperviken 2.2 1818, dp 26.4 , er død før 1840

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000036740624

 

 Lars Olsens vielse 27.2 1826 https://media.digitalarkivet.no/view/7719/256

  

2

Johan Christophersen født på Hadeland fc 1758, d 1825https://media.digitalarkivet.no/view/7388/235 nr. 66

Jeg vet ikke hvem han er

 

3

Bertel Pedersen dp Korsrud i Lunner 22.9 1776, d 1827, var gardbruker på halve Korsrud i Lunner; 2 barn som døde unge, men ei stedatter tok over garden. Han ble i 1820 dømt til døden for å ha drept salmaker Hans Olsen Bjørndalen i Lunner med en tollekniv ei januarnatt i 1820 på veien mellom Grumstadstuen og Narverudstuen, der Hans bodde.  Straffen ble seinere omgjort til livsvarig opphold i slaveriet på Akershus festning.  Omfattende dom med dokumenter i arkivet etter Aksershus festnings slaveri, og avisomtale. Mord var nyhetsstoff også for 200 år siden.

https://www.nb.no/items/44ef866c0fc21c4047273f2fd575877c?page=1&searchText=%22bertel%20pedersen%20Korsrud%22

https://www.nb.no/items/e53bd5bcb47f59605dc47b2707542b4a?page=5&searchText=%22bertel%20pedersen%20Korsrud%22

 

4

Niels Larsen GuldenE f Framstad i Gran 1sPås 1764, d 1827 gmG 13.3 1788 Eli Pedersd. De bodde HvalebyE, UndeliE, GuldenE; 4 barn samt at kona hadde ei datter utenfor ekteskap kort tid etter vielsen. Han ble også dømt til døden, i 1826, for blodskam og hor, med sin stedatter, samt bøter. Dommen omgjort til livsvarig fengsel, og bøtene i noen grad ettergitt. Kona døde 1839. Etterkommere. Han kom også i avisen!

https://www.nb.no/items/309f092eeaaf5c6f8ee64ffc4bcd381c?page=3&searchText=%22niels%20Larsen%20Gulden%22

https://www.nb.no/items/4a4fcf1cce0726fa59e1f45b5f1718e9?page=0&searchText=%22niels%20Larsen%20Gulden%22

 

P.J. Desserud, Ålesund

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Flere hadelendinger på Kongsberg:

 

1775, 16. desember: Bgr Marthe Tostensdatter Kollen fra Grans uekte barn Pernille, født samme dag, avlet med avdøde bergkarl Peder Erichsen Myhra.

1776, 6. april: Bgr Torsten Erlandsen Kollen fra Gran, 57 år 4 mndr.

1777, 11. januar: Bgr Martha Maria Jørgensdatter, sal. Gregers Jørgensen Hadelan smeds, uekte sønn Gregers. Barnefar gew. soldat Nils Larsen Land fra Oplandet, 5 uker og noen d.

1777, 24. mai: Bgr gift mann Jens Hansen HildenEye, 64 år.

1778, 30. mai: Bgr Hans Jensen Hilden-Eyes datter Berthe Marie, 17 år.

1780, 22. april: Bgr Bgr Marthe Maria Schidra (?), sal Gregers Jørgensen Hadelans, uekte sønn Gregers. Avlet etter sigende med Lars Ivarson, gift mann fra Valdres.

1780, 27. mai: Bgr Peder Andersen Enevoldens sønn Ole, 1/2 år og 1 mnd, død i kopper.

1781, 17. februar: Bgr Jon Olsen Ascherue, gift mann fra Hadeland, 76 år.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Noen flere hadelendinger på Kongsberg:

 

1775, 16. desember: Bgr Marthe Tostensdatter Kollen fra Grans uekte barn Pernille, født samme dag. Avlet med avdøde bergkarl Peder Erichsen Myhre.

1782, 2. februar: Bgr Margrete Jørgensdatter Vogt, sal. Siul Olsen Hadelan, 81 år.

1783, 21. februar: Bgr Hans Jensen HildenEye, enkemann, 43 år.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Her er det vel noen reisende. Har ikke sjekket om de oppgitte fødesteder er reelle eller ikke. Sjekk også baksidene som kan inneholde mye informasjon.

 

Johan Christophersen, skorsteinsfeier med kjæreste Anne C. Andersdatter, samt feierdreng Hans Johannesen. s. 73 og 368.

 

Carl Gulbrand Andreasen, blikkenslager. s. 116.

 

Anne Marie Jensdatter, 21 år f. i Jevnaker. s. 435.

 

Drammen politikammer, SAKO/A-623/I/Ia/Iab/L0006: Innleverte pass, 1841-1842, s. 73

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60156915000073

 

Neste protokoll:

 

Anne Marie Jensdatter, 21 år f. i Jevnaker s. 43.

 

Carl Gulbrand Andreasen 22 år f. i Gran s. 204.

 

Marthe Erichsdatter, strikkerske, s. 599.

 

Johan Christophersen f. Teterud i Hadeland, kammaker og feier, med hustru Anna Andersdatter, s. 776.

 

Drammen politikammer, SAKO/A-623/I/Ia/Iab/L0007: Innleverte pass, 1843-1844, s. 43

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60156916000043

Link to comment
Share on other sites

En nøtt

 

Hun ble konfirmert to år før, men uten alder:

Ulrica Henrichsd Helen fra Grans sogn konfirmert i Kongsberg 8.10 1747

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000001540840

https://media.digitalarkivet.no/view/68696/123

 

Problem - vi finner ingen Ulrika Henriksd i Gran. Det nærmeste jeg kommer er

Torsten Torgersen Grymyr, tambur ca 1700 gmG 22.3 1728 Anne-Dorthea Ulriksd Tomt  

 B:           Goro Torstensd dp Tomt 14sTr 1728

               Ulrika Torstensd dp Hilden Nedre 16.8 1733

Både ekteparet og barna forsvinner fra Hadeland. Hvor ble det av familien?

 

Altså: Ulrika Henriksd var fra Hadeland, kalles Hilen - som er dialektuttale for Hilden, og et fødselsår 1733 kan jo passe med at hun ble konfirmert i 1747.  Men altså ikke Torstensd!  I tidligere Strays er det funnet flere Hilden-personer i Kongsberg, se over. Jeg ser ingen forbindelse fra disse til Ulrika Henriksd. Ulriknavnet på Hadeland er sjeldent, og i de fleste tilfelle med tilknytning til Tomt i Brandbu. 

 

Hilsen Per Jacob Desserud

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

KB Aker 19. april 1807:

Døpt Poul, uægte Barn af Pigen Maria Evensdatter, som er indkommen fra Grans Præstegield, men har i nogle Aar opholdet sig i Agger Sogn. .... For noget over et Aar siden flyttet hun .... til Nittedalen, hvor hun er besvangret af GaardsKarl sammesteds Gulbrand Poulsen.

 

Aker prestekontor kirkebøker, SAO/A-10861/F/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1786-1809, s. 199
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107010335

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Takk for stray!

 

Den eneste som passer er Maria Evensd dp SkiakerE 9.9 1781, i Gran av foreldre

Even Gudbrandsen SkiakerE 1756-1814,  døde nok i Svartbakken = SkiakerE 20.8 1814, 60 år, trolovet SkiakerE gift i Gran 2.11 1779 med Marte Paulsd fra ?, 48 år i 1801,Marte Paulsd b HildenE 4.2 1810, 56 år

FT 1801 husmannsfolk under Hilden. De hadde 6 barn.  Jeg har ikke oversikt over barna

Dåp                     https://media.digitalarkivet.no/view/9343/79

FT                       https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058262001958

Maria konfirmert i 1800 fra HildenE, FT 1801 tjener på Elken, 18 år

 

Jeg er usikker på Maria seinere. Jeg har heller ikke sjekket ut Paul Gudbrandsen godt, men en Paul Gudbrandsen f Gran på Hadeland ca 1807 med far Gudbrand Paulsen gifter seg i Xia i 22.11 1861 med Fredrikke Olsen fra Drammen fc 1812. Begge hadde vært gift før

https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000003634842

https://media.digitalarkivet.no/view/696/87

Her er de i i Munkedamsveien i Oslo ved FT 1865, nr 082 og 083

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027034383

Men denne Paul kan være en annen – en Paul Gudbrandsen f utenfor ekteskap i Gran, døpt fra Horgen 3.5 1809. Det er ingen andre enn disse to.

 

Hilsen Per Jacob

Link to comment
Share on other sites

KB Aker 7. desember 1807:

Bgr Johan, uægte barn. 8 dage. Moderen Randi Olsdatter Fragot hid indkomen fra Jevnager med attest, giort barsel hos Christen Hansen Bagaas i Biergfierdingen, udlagd som barnets fader Jens Fragot fra same sogn. Barnet blev hiemedøbt.

 

Aker prestekontor kirkebøker, SAO/A-10861/F/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1786-1809, s. 329
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061107010460

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

KB 29. mars 1807:

Michael, uægte barn og hiemedøbt; død strax efter Fødselen. Moderen er et ugift Fruentimer fra Gran Sogn paa Hadelan, ved Navn Johane Stenersen, som er indreyst til Byen og der giort Barsel, og Barnet strax efter Fødselen opseet til en Kone ved Saugene, sl Gulbrand Berntsens Hustrue, hvor det og strax er død.

 

Aker prestekontor kirkebøker, SAO/A-10861/F/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1765-1785, s. 137
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061106050720

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.