Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland


Per Morset

Recommended Posts

August 1815. Ekteskapstillatelser for to soldater av Opplandske Infanteriregiments 7. musketerkompani. Korporal nr. 6 Erik Olsen Kløvstad med piken Marthe Christophersdatter av Fet prestegjeld, og musketer nr. 52 Hans Olsen med piken Berthe Johnsdatter av Grans prestegjeld. Øverst til venstre.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 23b-24a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100028

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Takk for interessant informasjon – som har medført 3 nye strays

Peder Olsen f Oppen i Lunner 1780, dp 23.4, var eneste barn som voks opp, av foreldre Ole Pedersen Oppen 1736-1819 og Sigri Gudbrandsd fc 1737, d 1817, hun ukjent opphav. Faren var altså nærmere 80 år da han ble banket opp av sønnen, og det står også i rettsreferatet at han var olding. Peder kan ha vært sinna fordi faren hadde solgt odelsgarden til Hans Iversen Kjørven, allerede i 1804. Det kan være han som nevnes i referatet. Og kanskje faren ikke var helt fornøyd med sønnen. Peder var dragon. Det er interessant at det ser ut som om han brukte Oppen som etternavn, men ikke helt uvanlig blant militære. Han var gift i Lunner 14.6 1804 med Mari Gregersd Hytten 1771-1811. Hun ble begravet ved Aker K 14.11 1811, 40 år, fra Jevnaker, døde ved Sagene, Peder Olsen Oppens.

Aker prestekontor kirkebøker, SAO/A-10861/F/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1810-1819, s. 269

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060208041025

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002292771

 

De hadde to barn på Oppen.

1  Ole Pedersen dp OppenE 9.2 1806, døde trolig ved Sagene i Aker, b 23.9 1810, 4 år, f i Jevnaker!

Aker prestekontor kirkebøker, SAO/A-10861/F/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1810-1819, s. 265

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060208041021

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002292258

 

2  Sigri Pedersd dp Oppen 10.7 1808, konfirmert som tjener hos Erik BjøraltEie (?Erik Larsen)  i Lunner i 1823, gift i 1834 og døde  i Elnessvingen i Gran i 1879, 6 barn, og etterkommer på Hadeland mm

Det var skifte på Hytten i 1814 etter mor til kona til Peder. Bare ei datter Siri/Sigri arvet Mari Gregersd

https://media.digitalarkivet.no/view/39947/3525

 

Jeg vet ikke så mye mer om Peder enn det som kommer fram fra kirkebøkene. Han forlovet seg 20.5 1802 med ei nabojente fra Linstad i Lunner, men forlovelsen tilbakekalt i november samme år. Ikke vanlig. Jeg mangler tydelig flere data. Han fikk som enkemann et barn i Lunner i 1812 med enka Kari Andersd BjøraltEie (ukjent):  Ole Pedersen fu BjøraltEie, dp 23.12 1812, konfirmert  1828, tjener på Haga i Lunner.  Denne Ole ble født omtrent samtidig med rettsaken over, og det var kanskje ikke så stas for gamle Ole og Sigri. Og det anføres at dette var Peders 4. leiermål. Jevnaker prestekontor, SAH/PREST-116/H/Ha/Haa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1800-1861, s. 234-235 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603810288

 

Det må være samme enkemann og dagarbeider Peder Olsen Oppeneie av Hadeland som er ført som barnefar i Norderhov 1819, mor Olia Olsd Hønen, barnet Ole Pedersen f 6.4 1819, hjemmedøpt, døde. Jeg vet ikke mer om Peder. Norderhov kirkebøker, SAKO/A-237/F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1819-1837, s. 6-7. Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070314620385

 

Straffen for å banke opp faren ser ut til å ha vært 15 dager på vann og brød, men jeg har ikke greid å lese hele rettsreferatet. Jeg vet heller ikke hvor det ble av Peder.

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1688 Tamperett. Indstillede sig Maren Olufsdaatter paa Bione udj Grans Præste-gield paa

Hadeland med stefning ofver sin Echtemand Joen Lauridtzøn som for 3 aar (siden)

med et løst qvindfolch Karen Olufsdaatter vare bortviget. Fremlagde ved fuldmechtig

Peder Pofvelsøn foruden Indleg Sorenschrifverens tingsvinde af Sogne-Præsten paaschrefvet,

och paa Laugtings Huset oplæst.   Afsigt.

Adschilte och hende tillat igien at gifttes.

(Litt under midten h. side)

 

Den geistlige jurisdiksjon, SAO/A-11097/H/Ha/L0004: Forhandlingsprotokoll, 1651-1698, s. 182b-183a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60079671000185

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 timer siden, Espen Tjernshaugen skrev:

August 1815. Ekteskapstillatelser for to soldater av Opplandske Infanteriregiments 7. musketerkompani. Korporal nr. 6 Erik Olsen Kløvstad med piken Marthe Christophersdatter av Fet prestegjeld, og musketer nr. 52 Hans Olsen med piken Berthe Johnsdatter av Grans prestegjeld. Øverst til venstre.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 23b-24a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100028

1 Jeg vet ikke hvem Erik Olsen Kløvstad er. Ingen i Gran som passer godt. Det er også Kløvstad i Land, Toten, Sør-Aurdal Ringsaker, Stange osv  Jeg finner heller ingen vielse ved søk i Diogitalarkivet, og ingen foreldrepar med disse navnene

2 Det finnes et par Hans Olsen og Berte Johansd i Gran, vielse i 3 juledag i 1815. Mange barn i Vestre Gran. Men jeg vet ikke om det er disse som nevnes over. Hans Olsen var soldat ved vielsen. Det er rart at datoen for forlovelsen mangler.

 

Hans Olsen dp FalangE 4sH3k 1789 gmG HvindenE 27.12 1815 Berte Jonsd DileE dp SørumE-VG 15.12 1793, Berte d Ulverud 4.6 1853, 59 år, HMK

 

Gran prestekontor, SAH/PREST-112/H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1815-1824, s. 380-381
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603850263

 

Hilsen Per Jacob Desserud

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Per Jacob Desserud said:

1 Jeg vet ikke hvem Erik Olsen Kløvstad er. Ingen i Gran som passer godt. Det er også Kløvstad i Land, Toten, Sør-Aurdal Ringsaker, Stange osv  Jeg finner heller ingen vielse ved søk i Diogitalarkivet, og ingen foreldrepar med disse navnene

2 Det finnes et par Hans Olsen og Berte Johansd i Gran, vielse i 3 juledag i 1815. Mange barn i Vestre Gran. Men jeg vet ikke om det er disse som nevnes over. Hans Olsen var soldat ved vielsen. Det er rart at datoen for forlovelsen mangler.

 

Takk for kommentarer Per (og andre), det er hyggelig når det som dukker opp har interesse og kommer til nytte. Ellers fulgte Kløvstad med på lasset til Berthe, i og med at de to tillatelsene var skrevet sammen som en post. Her følger en litt eldre sak fra tamperetten:

 

1657 Tamperett. Ingri Nielsdatter av Gran på Hadeland får skilmisse fra ektemannen Hans Jacobsen som hadde stukket av og vært borte i 7 år, såfremt hun fremskaffet presten og menighetens skussmål. (Siste innførsel på v. side):

 

Den geistlige jurisdiksjon, SAO/A-11097/H/Ha/L0004: Forhandlingsprotokoll, 1651-1698, s. 50b-51a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60079671000053

Link to comment
Share on other sites

1827 Til Aker fra Jevnaker: Ungkar og smeddreng Knud Johansen, f. 1805, kf 16. juli 1820. På Sinsenbakken hos smeden Harald Haraldsen.

1827 Til Aker fra Jevnaker: Erich Hansen, f. 1805, konf. 1823.

1827 Til Aker fra Jevnaker: Ektefolkene Morten Erichsen 27 år, og Kari Pedersdatter 34 år, viet i Jevnaker 4. mars 1824. Til Grønland.

1827 Til Aker fra Jevnaker: Ektefolk Ole Poulsen, 49 3/4 år, og kone (uten navn), 36 år, med datter Kirsti, døpt 15. januar 1815. Til Liggeren i Nordmarka.

1827 Til Aker fra Hadeland: Enken Mette Sophie Stenzler? Til Enerhaugen.

1827 Til Aker fra Norderhov: Mari Pedersdatter, 24 år, f. i Jevnaker prestegård, kf i Lunner Annex i Norderhov 2. juli 1820. Til Sørkedalen.

1827 Til Aker fra Jevnaker: Hans Johannesen, døpt 19.?.1803. Soldat ved Hadelandske Comp. Nå på Hasle.

1828 Til Aker ffra Jevnaker: Gulbrand Nielsen, 43 år, og hustru Mari Pedersdatter, 30 år, Viet i Jevnaker 4. januar 1816. Barn: Niels døpt 24. november 1816, Peder døpt 26. desember 1819, Marthe døpt 10. september 1826.

1828 Til Aker fra Hadeland: Maren Jensdatter, 28 år, tj.pige, til NordtvedtEie. Flyttet til Bakkehaug mølle.

1828 Til Aker fra Hadeland: Peder Olsen, 22 år. Til Bråten.

1828 Til Aker fra Gran: Ungkar og skredder Niels Larsen, f. 1803, kf 5. september 1819. Til Korsvoll.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Militærsak 1816. Saken gjelder bl. a tyveri av en pose rugmel stjålet gjennom en luke i kjøpmann Westye Egebergs sjøbod. De tiltalte var musketer nr. 88 John Arnesen og tambur nr. 9 Ole Henrichsen, begge av 5. musketerkompani under Oplandske infanteriregiment. Saken begynner nede på 79b med forklaringer fra politibetjentene som var med på arrestasjonene.

 

På 81a forklarer tiltalte Ole Henrichsen seg, og forteller at han er 22 år gammel og født på Hadeland av foreldre husmann Henrich Olsen og Kari Hansdatter som begge lever. Videre at han var hjemme hos foreldrene til han 25/9-1809 lot seg verve for 10 år som skarpskytter ved Akershusiske skarpskytterregiment. Imidlertid ble han der straffet med spissrotstraff for tyveri og ble derfor «afgivet» i 1811, og skulle da egentlig være ansatt ved Marine-Regimentet, men ble samme høst etter søknad anvervet som tambur ved Oplandske Infanteriregiment 5. musqeter Compagnie, hvor han fortsatt var. Forhøret av Ole Henrichsen fortsetter til nederst på 81b.

 

Der avhøret av Henrichsen avsluttes, begynner et nytt rettsmøte med forhør av den andre tiltalte, John Arnesen. Han forklarer å være 23 år gammel og født i Vågå prestegjeld i Gudbrandsdalen av foreldre Arne Bondesen og Ingeleif Iversdatter* som begge lever. Hans far bruker en plass i Vågå. Videre at han (tiltalte) var 13-14 år gammel da han dro ut for å tjene, noe han gjorde frem til sommeren 1813 lot seg verve til Oplandske Infanteriregiment for 8 år.

 

Forhøret over det to fortsettes på 93a. Krigsrett og dom på 94b-95a. Ole Henrichsens sak gikk videre til Høyesterett, og 2/11-1816 ble det holdt et rettsmøte hvor høyesterettsdommen ble publisert, uten at innholdet ble skrevet inn i denne protkollen, se 101b-102a.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 79b-80a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100084

 

* Ingelev Ingebretsdatter i 1801.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Militærsak 1817. Her begynner er forhør hvor man støter på ekteparet Peder og Gorine Helmen (48). Peder er bødker. Jeg bare antar at Peder er fra Hadeland pga. navnet. Det er ikke opplyst noe fødested her.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 127b-128a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100132

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Miltærsak 1817. Krigsforhør over Ole Frederichsen musketer nr. 24 av regimentets 8. kompani, født i Grans prestegjeld på Hadeland på gården «Moll», 29 år gammel og vervet seg i 1811. Ole var anmeldt for å ha desertert, og ga denne forklaringen:

 

Han forklarede 8 Dage før Sant Hans

Dag 1814 undveg han fra Kapitain Gantzes

Division i Sørum Sogn. Han stod ikke

paa Post, men var paa [Fordpost]* for       (*skal vel være Feltpost?)

at transportere breve mellem Distric-

terne, da han undveg. Han havde in-

gen anden Aarsag til Undvigelse end

at han frygtede for Straf for at

have forsømt Tjenesten ved at opholde

sig for længe paa en Plads hvor der blev

Dandset. -  Da han undveg var han sivil

klædt og havde intet paa, som hørte Regimen-

tet til. Han gik lige til Kongsvinger og

derfra til Sverrig hvor han indtraf Dagen

efter Undvigelsen. Siden har han om-

trent 1 Aar ophold sig i Sverrig i Scarra

borg Lehn ved Götha Kanal, hvor han

har ernært sig ved at gaa paa Arbei-

de paa Kanalen. -  J Sverrig

har han havt Tilbud at lade sig hverve

hvilket han ikke har villet, -  Ved

Juule Tider Aaret efter gik han

om Gothenborg tilbage til Frederichs-

hald hvor omtrent i 8 Dage arbei-

det i Frue [Anckers] Gaard. -  Paa

denne Tour havde han Pas fra Sverrig

som han afleverede i Frederichshald

hos byfogden. Derfra reiste han over Fre-

derikstad til [Kiølberg] hvor han i 14 Dage

opholdt sig paa gaarden [Ørmen]. Derfra

reiste han over Mos til Vestlandet

hvor han i Nærheden af Drammen op-

holdt sig paa Gaarden [Onsæt] hos Skipper

Hansen. Siden arbeidet han paa nærme-

ste Gaard Tingulstad i Sand* Sogn.                            (Sande)

Sidstafvigte Sommer var han

paa en Gaard, som hedder Gun-

derhøe ved [Drammen] tilhørende

Skipper Mortensen. Al den Tid hav-

de han ikke fast Tjenese men

gik paa Arbeid. -  

Han havde intet Pas og ingen

har heller forlangt Pas fremviist

af hand.   Derfra gik han til Laurdal

hvor han var fra Høsten til 14 Dage

efter Kyndelsmesse.  Her forlangte

man Pas af ham, og udgav han sig

der for Svensk, -  Derfra reiste han

til Christiania for at melde sig,

da han i den samme Tid havde været

Syg og ingen Fortjeneste havt og

han intet Sted mere saa sig sikker

for at blive opbragt af Mangel

paa Pas.  Han benægter ellers

at have begaat nogen Forbrydelse paa

hele Reisen. -  og at han ikke veed sig

skyldig i andet end undertiden at have

hjulpen sig frem med Usandhed for

at undgaae at blive opdaget. -  Han

har været straffet 2de Gange med

Spidsrod i den Tid han har staaet

i Tjenesten <en gang for Slagsmaal og en Gang> for Tyverie. Han er

hvervet paa 8 Aar.   Da han

undveg var han allene.  Heller ikke

var nogen vidende om hans Undvigelse.

J Sverrig har han een Gang været

Arresteret for at have forseet sig

mod Opsynsmanden ved Kanals Arbei-

denne, -  Af hvilken Arrest han efter

noglen Uger kom frie.  Forklaringen

blev oplæst og vedtaget.

 

Nytt forhør på f. 148b, krigsrett på 149a med påfølgende vota og dom på 150b-151a hvor han ble dømt til å miste sin hals, samt inndragning av alle eiendeler for dekking av omkostninger ved saken og forårsakede utgifter ved hans desertering.

 

På f. 167a er det igjen nedsatt en krigsrett:

 

for at publicere den over Musqventer Ole Fredrik-

sen d. 28de April 1817 afsagde krigsrets Dom samt derpaa falden Høie-

sterets om af 20de May 1817 samt senere Kongelige Resolution af 3de

Julii 1817, ifølge hvilken sidste Angjeldende var bleven benaadet

fra den ved Krigsretten og Høiesteret idømte Livsstraf mod at

hensettes 15 Dage i fængsel paa Vand og Brød.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 140b-141a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100145

 

Da er vel dette den samme Ole Fredriksen som ble døpt 1788 fra Molden Eyer i Gran av foreldre Fridrich Larsen og Goro Olsdatter?

 

Gran prestekontor, SAH/PREST-112/H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1787-1824, s. 10-11

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603840156

 

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Svar på nest siste innlegg

 

Takk for nye interessante Strays! Etternavnet Helmen var brukt av flere slekter, bl. a. av noen av etterkommerne til tårnbyggeren Ole Helm. Ei grein kom til Drammenområdet på 1700-tallet. Et gardsnavn i Gran som ligner er Helmeid, også skrevet Helmei, Helmey, Helme oa. 

 

I forhøret 1817 ser det ut som det ........bodde et par gamle fruentimmere (skal det være et komma her?)  Gurine Helmen og Ellen Marie, samt bødkeren Peder Helmen, samt Andreas Hansen (?) som leiger ......  Seinere vitner (midt på s 129)  Peder Nilsen Helmen 49 år gammel og bødker av profesjon... Det gir fødeselsår ca 1768.  Ei pike Ellen Marie Pedersd noe over 20 år gammel, vitnet (s 128b).  Samme Ellen Marie som over? Ytterligere vitner Andreas Hansen 28 år (fc 1789) (s 129b)  og Gorine Helmen 48 år (fc 1769) kona til Peder.  (s 130) 

 

Nå finnes det faktisk et slikt ektepar i Bragernes, ved FT 1801 - Peder Nilsen 29 år og Gurie Olsdtr 31  år. Alderen  passer ganske godt. Denne Peder er mesterskrededer, og var skredder ved alle barnedåpene før og etter. 

 Lenke til FT 1801 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058267003051

 

Det som er spesielt er at han kalles Peder Helmen ved ALLE barnedåpene i Bragernes fom 1793 til 1806 unntatt den første - da Helme!  Og den siste sønnen Nils dp 1806 begraves i 1811 med far "skredder Helmen" . Se lenke til barnedåpene her. Men jeg greier ikke å finne noen forbindelse til de andre Helmen-personene i Bragernes

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&firstname=Peder&lastname=helm*&roles[]=far&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=1785&event_year_to=1810&event_date=&related_first_name=gur*|gor*&related_last_name=ols*&related_birth_year=&sort=rel

 

Det er besnærende likt! Men jeg vet ikke om det er en forbindelse. Kan Peder og Guri ha flyttet til Christiania? Eller var de bare på besøk til byen? Hadde Peder skiftet profesjon? For jeg er enig at det står bødker. Ungeflokken? 

 

De gifter seg i Strømsø 13.4 1793. Da kalles han Peder Nilsen Helme og var skreddersvenn

Strømsø kirkebøker, SAKO/A-246/F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. I 10, 1792-1822, s. 163
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061219640326
 

Det er en Peder Nilsen som døpes i Gran 17sTr 1770, far var kvartermester Nils Halvorsen på Nedre Hilden  = Helmei! Han ble konfirmert i Gran i 1784. Denne Peder blir borte fra Hadeland!

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Espen Tjernshaugen skrev:

Militærsak 1816. Saken gjelder bl. a tyveri av en pose rugmel stjålet gjennom en luke i kjøpmann Westye Egebergs sjøbod. De tiltalte var musketer nr. 88 John Arnesen og tambur nr. 9 Ole Henrichsen, begge av 5. musketerkompani under Oplandske infanteriregiment. Saken begynner nede på 79b med forklaringer fra politibetjentene som var med på arrestasjonene.

 

På 81a forklarer tiltalte Ole Henrichsen seg, og forteller at han er 22 år gammel og født på Hadeland av foreldre husmann Henrich Olsen og Kari Hansdatter som begge lever. Videre at han var hjemme hos foreldrene til han 25/9-1809 lot seg verve for 10 år som skarpskytter ved Akershusiske skarpskytterregiment. Imidlertid ble han der straffet med spissrotstraff for tyveri og ble derfor «afgivet» i 1811, og skulle da egentlig være ansatt ved Marine-Regimentet, men ble samme høst etter søknad anvervet som tambur ved Oplandske Infanteriregiment 5. musqeter Compagnie, hvor han fortsatt var. Forhøret av Ole Henrichsen fortsetter til nederst på 81b.

 

Der avhøret av Henrichsen avsluttes, begynner et nytt rettsmøte med forhør av den andre tiltalte, John Arnesen. Han forklarer å være 23 år gammel og født i Vågå prestegjeld i Gudbrandsdalen av foreldre Arne Bondesen og Ingeleif Iversdatter* som begge lever. Hans far bruker en plass i Vågå. Videre at han (tiltalte) var 13-14 år gammel da han dro ut for å tjene, noe han gjorde frem til sommeren 1813 lot seg verve til Oplandske Infanteriregiment for 8 år.

 

Forhøret over det to fortsettes på 93a. Krigsrett og dom på 94b-95a. Ole Henrichsens sak gikk videre til Høyesterett, og 2/11-1816 ble det holdt et rettsmøte hvor høyesterettsdommen ble publisert, uten at innholdet ble skrevet inn i denne protkollen, se 101b-102a.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 79b-80a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100084

 

* Ingelev Ingebretsdatter i 1801.

Ole Henriksen var født på Hilden i 1793, døpt 15.12. Foreldrene og han er på Råstad i Gran ved FT 1801, de er husmannsfolk. Foreldrene blir borte fra Gran? Ole kom trolig tilbake til Gran - gifter seg fra RåstadEie 30 år 29.12 1821 med Marte Knutsd. De flyttet litt rundt på Hadeland, mange barn.  innflyttet til Aker 1840 nr 28 + 29. Jeg har ikke oversikt videre. 

Aker prestekontor kirkebøker, SAO/A-10861/F/L0018: Ministerialbok nr. 17, 1829-1852, s. 118
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061110020416
 

Så til det spesielle

Jeg har erfart at høyesterettsdommer på den tiden ofte ble publisert i avisene! Det er rart å lese i om drapssaker osv i over 200 år gamle aviser. Jeg ser nå at mindre forbrytelser også havnet i avisen. Se her om Ole Henriksen og dommen fra Høyesterett. Man finner dette ved å søke i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Søkemotoren leser gotisk skrift - og jeg synes den har blitt flinkere i det siste.   Kilde:  Den Norske Rigstiende lørdag 16. november 1816. 

https://www.nb.no/items/c20b3c967eb724b1804fa681b495304c?page=3&searchText="ole henrichsen"

Hilsen Per Jacob

 

image.png

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1767. Garnisonsforhør for å undersøke hvem som var årsak til at arrestanten Anders Andersen Sønderud hadde rømt. Vakthavende underoffiser var en Gerart Gran, på neste side 196 opplyser han å være født på Hadeland, 23 år gammel og hadde tjent i 4 år.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015a: Justisprotokoll, 1764-1772, s. 196-197

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60052955000099

 

1768. Garnisonsforhør over slave-gevaldigeren Peder Myhre som hadde latt en ærlig slave, Svend Christophersen rømme. Myhre forklarte at han var født på Hadeland, 51 år gammel, tjent imot 1 år som gevaldiger ved Akershus og før det i alt 28 år som underoffiser.

 

Året etter var igjen en slave rømt, og Peder Myhre ble atter en gang satt under forhør, se s. 312.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015a: Justisprotokoll, 1764-1772, s. 260-261

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60052955000131

 

1770. Garnisonsforhør for å utspørre noen skiltvakter om de en natt hadde lagt merke til noe ved kjøpmann Kirksteens hus hvor det hos ham hadde skjedd et tyveri. Midt på s. 377 forklarer Tarald Eriksen seg som født på Hadeland, 37 år gammel og tjent i 16 år.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015a: Justisprotokoll, 1764-1772, s. 374-375

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60052955000188

 

1771. Garnisonsforhør over grenader Ole Larsen, som oppgir å være født på Hadeland, 32 år gammel og ved det Danske Liv-Regiment som grenader ved 2de Grenader Compagnie under Capitain v. Letzner, hvor han hadde tjent i 8 av hans 10 år. Spørsmål 1 er om han er permittert eller desertert fra regimentet; hvilken tid og fra hvilket sted? Av svaret sees at han fortsatt holdt til på Hadeland:

 

Han blev ud permitteret i Sommeren 1769, da

Mynstringen var Forbie, som effter hans Meening

var sidst i Mai Maaned fra Khavn, og Lyde Hans

Frimands Pas til hans hiem paa Hadeland og

til den 28de April 1770.

 

Under spørsmål 9 på s. 454, spørres det om han holdt seg på Hadeland innenfor den tiden som passet utviste, eller andre steder. Svaret var:

 

Det første Aar effter hans opkomst, opholdt han sig paa Hadeland,

men da hans Forældre, Fløttet til Aggers

Sogn, i en Plads kaldet Liggeren begav

han sig med dem herhid. -

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015a: Justisprotokoll, 1764-1772, s. 452-453

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60052955000227

 

1772. Garnisonsforhør over to musketerer Halvor Jacobsen (20 år, f. i Valdres) og Lars Taraldsen (21 år, f. i Askim). De hadde gjort innbrudd i Generalitetets arkiv og dels revet i stykker og dels tatt ut en del kart og pakker som der var lagret. Dette hadde blitt solgt til diverse kjøpmenn og andre i byen. Nede på s. 516 begynner det første av mange forhør i saken. På s. 547 er det en musketer ved Liv-kompaniet som gir sin forklaring. Han het Ole Taraldsen, var 20 år gammel og født på Hadeland. Han sto på vakt da han hørte at noe blafret og beveget seg i vinden, og kom da over et kart som var stukket innunder et tak.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015a: Justisprotokoll, 1764-1772, s. 516-517

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60052955000259

  

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1803. Krigsforhør Akh. f. nederst på s. 1 over grenader Christopher Olsen anklaget for å ha stjålet en sølvbeslått merskumspipe av en fellbereder Weiss. Han oppga å være født i en husmannsplass på Hadeland, og at hans far fortsatt var i live – men visste ikke hvor gammel han var. Han hadde imidlertid vært under forhør og blitt tildelt en straff i 1802, og ble da angitt å være 18 år gammel. Christopher hadde tjent i 2 ½ år. Neste rettsmøte begynner nederst på s. 3 med vota og dom på s. 4-5. Dømt til å gå 6 ganger spissrot mellom 200 mann.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 0-1

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101004

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1693. Krigsforhør Kongsvinger, over to desertører, den første er en Ole Nielsen (18) som var født i Elverum i en plass [Schveen]. Den saken begynner en del sider før dette oppslaget f. 50, hvor avhøret av den andre begynner. Det er en Iver Iversen (18) født på gården Alm på Hadeland som hadde tjent 1 ½ år som gevorben soldat. I tillegg til å desertere hadde han brutt seg inn hos sin kaptein og stjålet en degen, et par pistoler og en hatt. Fra en kamerat, Christian Andersen, hadde han stjålet 7 slette daler, 3 skjorter, et par sporer, i kjol€, 1 geheng med sølvbeslag, 2 kniplingskluter, 1 halvskjorte, 2 par strømper og et par bukser. Alt kom til rette i god behold. Etter det han forklarte, så hadde han ingen god grunn til å desertere, begå innbruddet og stjele fra sin kaptein samt kamerat, annet enn det var en «Fandens indskydelse». Meningen var å ta veien til Sverige, men ved en gård Bråte(n) ble han grepet av fire bønder og ført til festningen. Kan ikke se noen dom her, mulig er den ført i en egen protokoll eller et annet sted. Rett etter dette forhøret begynner en sodomisak mot en Johannes Asbjørnsen fra Eidsvoll som hadde hatt seg med et par hopper. Det endte med halshugging, og brenning på bål av både mann og hest, og den saken ser ut til å ha tatt mye oppmerksomhet.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0012: Justitsprotokoller, 1689-1720

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101102052

 

1702. Krigsforhør Kongsvinger, over 4 desertører som bl. a hadde gjort innbrudd på gjestgiverstedet Rustad og andre steder, og som ble fakket på vei mot Sverige en halv mil fra grensa. Saken begynner her på f. 100b med forhør av den første fra f. 101a, som het Johan Fredrich Pram (21) som oppga å vøre født på en gård Thonn eller Thone en mil fra Fredrikstad (trolig Tomb). Forhøret av desertør nr. 2 begynner på f. 105a og han navnga seg som Jon Hansen Valbye (36), født i Gran sogn på Hadeland og tjent i 10 år. Han ble ansett å være hovedmann sammen med nr. 1 og hadde hjulpet de andre med å stikke av, og hadde tidligere begått tyveri og utstått spissrotstraff i Frederikshald. Desertør nr. 3 på f. 109b het Rolf Rolfsen (20) og var født i Amsterdam, Holland. Desertør nr. 4 begynner nederst på 110b og heter Niels Olsen Kongsberg (23), født på Kongsberg. Så viser det seg at etter at fjerdemann var avhørt dukker det opp en desertør nr. 5 som blir avhørt, en Peder Pedersen (18) som var født i Trondheim. Saken fortsetter med nytt rettsmøte og forhør av en medskyldig, bødker Gisle Jonsen (21) som var født i Nes på Romeriket. Han får sin dom på f. 118b, han hadde da sittet i arrest i 10 dager og ble dømt til å løpe spissrot 3 ganger igjennom 200 mann. Dommen til de øvrige finnes ikke i denne protokollen.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0012: Justitsprotokoller, 1689-1720

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101102103

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Dere er så flinke til å skrive oversiktlige innlegg her, og jeg følger med.  Her er en historie som er litt mer uoversiktlig. Det er vel ikke en "stray" for meg, men kan kanskje være det for andre?
Gulbrand Jonsen Nordre Ammerud er min 3xtippoldefar, og lenge var jeg usikker på hvor han kom fra. Han ble oppsitter på Nordre Ammerud i Aker/Oslo etter han giftet seg med datter av forrige oppsitter. Folketellingen 1801 var interessant, siden det var noen relasjoner listet der:

 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058216003544

 

Gulbrands husstand på Nordre Ammerud i 1801:

001 01 Gulbrand Jonsen 48 Husfader 2dt ægteskab Bonde og gaardbruger
002 01 Mari Jacobsdatter 30 Hans kone 1te ægtesk.
003 01 Kari Gulbrandsdatter 19 Hans datter Ugift
004 01 Ole Gulbrandsen 12 Deres børn Ugift
005 01 Jacob Gulbrandsen 8 Deres børn
006 01 Jon Gulbrandsen 5 Deres børn
007 01 Berthe Gulbrandsdatter 11 Deres børn
008 01 Anne Gulbrandsdatter 3 Deres børn
009 01 Mari Gulbrandsdatter 80 Mandens faster Enke efter 1te ægtesk.
010 01 Ole Jonsen 46 Mandens broder Ugift

Så da har vi en faster, Mari Gulbrandsdatter, og en bror Ole Jonsen.
Videre vet jeg at Mari Gulbrandsdatter var gift med forrige oppsitter, Ole Christophersen, etter hans kone Ingeborg Juliusdatter døde. Ole og Mari var da godt voksne, så det var ingen barn i dette ekteskapet.

Gulbrands første hustru, Berte Olsdatter, døde allerede i 1784. Der finnes det et skifte, og det var interessant:

https://media.digitalarkivet.no/view/23704/239
 

Jeg kan ikke lese alt her, men ser at enkemannens far er Jon Gulbrandsen. Også nevnt er er Ole Jonsen Hallum, disse to har åpenbart også krav i boet. Med Hallum, så er vi jo på Hadeland!

Så går vi til Hallum i 1801, der bor bl.a. Kirsti Jonsdatter med sin familie, og også moren, Anne Olsdatter, som er enke etter første ekteskap.

Da har jeg funnet denne passende familien fra Hadeland:
Jon Gulbrandsen f. 1725 Han døde på Ammerud 1799.
og Anne Olsdatter f. 1725.
Barna:
Gulbrand 1754
Ole 1756
Kirsti 1758

Jon Gulbrandsen var sønn av Gulbrand Larsen Klæstad f.1679 og Malene Jonsdatter. De har riktig nok også en datter Mari f. 1722. Mari Gulbrandsdatter må ha kommet først til Ammerud, siden hun giftet seg i 1765, men hennes historie før dette kjenner jeg ikke.
 

Edited by Inger Karin Haarbye
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1810. Krigsforhør på Akershus festning over korporal Gulbrand Ager som i egenskap av frustrert svømmeinstruktør brukte vold mot artillerist og innpåsliten tilskuer Ole Hansen Løchen. Forhøret begynner nederst på s. 342.  Gulbrand Ager (32) oppga å være født på Hadeland, konfirmert 1799 og den 31. mai tjent i 11 år hvorav de siste 9 ½ som korporal og de første 1 ½ som grenader. Denne saken er skrevet mot slutten av protokollen, og dommen finnes ikke her.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0004: Justitsprotokoller, 1808-1810, s. 341-342

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101072163

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Inger Karin Haarbye skrev:

Dere er så flinke til å skrive oversiktlige innlegg her, og jeg følger med.  Her er en historie som er litt mer uoversiktlig. Det er vel ikke en "stray" for meg, men kan kanskje være det for andre?
Gulbrand Jonsen Nordre Ammerud er min 3xtippoldefar, og lenge var jeg usikker på hvor han kom fra. Han ble oppsitter på Nordre Ammerud i Aker/Oslo etter han giftet seg med datter av forrige oppsitter. Folketellingen 1801 var interessant, siden det var noen relasjoner listet der:

 

https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058216003544

 

Gulbrands husstand på Nordre Ammerud i 1801:

001 01 Gulbrand Jonsen 48 Husfader 2dt ægteskab Bonde og gaardbruger
002 01 Mari Jacobsdatter 30 Hans kone 1te ægtesk.
003 01 Kari Gulbrandsdatter 19 Hans datter Ugift
004 01 Ole Gulbrandsen 12 Deres børn Ugift
005 01 Jacob Gulbrandsen 8 Deres børn
006 01 Jon Gulbrandsen 5 Deres børn
007 01 Berthe Gulbrandsdatter 11 Deres børn
008 01 Anne Gulbrandsdatter 3 Deres børn
009 01 Mari Gulbrandsdatter 80 Mandens faster Enke efter 1te ægtesk.
010 01 Ole Jonsen 46 Mandens broder Ugift

Så da har vi en faster, Mari Gulbrandsdatter, og en bror Ole Jonsen.
Videre vet jeg at Mari Gulbrandsdatter var gift med forrige oppsitter, Ole Christophersen, etter hans kone Ingeborg Juliusdatter døde. Ole og Mari var da godt voksne, så det var ingen barn i dette ekteskapet.

Gulbrands første hustru, Berte Olsdatter, døde allerede i 1784. Der finnes det et skifte, og det var interessant:

https://media.digitalarkivet.no/view/23704/239
 

Jeg kan ikke lese alt her, men ser at enkemannens far er Jon Gulbrandsen. Også nevnt er er Ole Jonsen Hallum, disse to har åpenbart også krav i boet. Med Hallum, så er vi jo på Hadeland!

Så går vi til Hallum i 1801, der bor bl.a. Kirsti Jonsdatter med sin familie, og også moren, Anne Olsdatter, som er enke etter første ekteskap.

Da har jeg funnet denne passende familien fra Hadeland:
Jon Gulbrandsen f. 1725 Han døde på Ammerud 1799.
og Anne Olsdatter f. 1725.
Barna:
Gulbrand 1754
Ole 1756
Kirsti 1758

Jon Gulbrandsen var sønn av Gulbrand Larsen Klæstad f.1679 og Malene Jonsdatter. De har riktig nok også en datter Mari f. 1722. Mari Gulbrandsdatter må ha kommet først til Ammerud, siden hun giftet seg i 1765, men hennes historie før dette kjenner jeg ikke.
 

 

Tusen takk for et interessant innlegg. Jeg har ikke vært klar over denne forbindelsen tidligere. Det dukker stadig opp nye slektsforbindelser mellom Hadeland og Aker/Oslo på 1700-tallet.

 

Jon Gudbrandsen,  KollerE    gmG 26.10 1752          Anne Olsd

dp Klæstad 3sFa 1725                                                    dp Morstad 1727

b Ammerud 8.8 1799, 70 år                                        b Hallum 31.3 1805 enke

Jon var dragon på KollerEie ved trolovelsen til Anne 27.9 1752. Forlovere Gunder Olsen Hval og Nils Engebretsen Grini. De bodde på Høyby i Lunner da de tre første barna ble født. Jon Gudbrandsen Høyby 38 år vitnet 1765, kom til Flatla 8-9 år gml. De fikk barn i Lunnerbråten/LunnerEie 1768, 1770. Jon var fadder i fadder Lunnerbråten 1770, og sønnen Gudbrand trolig konfirmert der.

B:

1  Gudbrand Jonsen dp Høyby  14.7 1754 ?k1771 LunnerE

            gmAk 28.12 1781 Berte Olsd Ammerud, b Nordre Ammerud 17.9 1784, 30 år, skifte

            - Karen Gudbrandsd dp 1.12 1782

            - skifte Nordre Ammerud 22.2 1785 etter Berte. Ett barn

            gmAk 6.1 1786 Mari Jacobsd Huken (Ammerud) (gift igjen 27.8 1814)

            GM NORDRE AMMERUD, mange barn         

2  Ole Jonsen dp Høyby 4.1 1756, ugift på Ammerud i 1801     

            Ole Jonsen Hallum nevnes i skiftet på Ammerud i 1784

3  Kirsti Jonsd dp Høyby 6.1 1758, d Hallum 1840

            gm 5.1 1780 Peder Eriksen Hallum dp Skøyenmarken 31.5 1739-1818

            GM Store HALLUM i Lunner, barn, etterkommere

4  Malene Jonsd           dp LunnerBråten           4.5 1768           b 24.6 1770, kopper                        

5  Jon Gudbrandsen Lunnereies pikebarn                       b LunnerE 25.7 1770, ½ år

 

Jon Gudbrandsens foreldre var

Gudbrand Larsen kanskje fra Hov i Gran d Grini 1734 gmG 1.12 1718 Malene Jonsd Stastad, Malene ikke funnet død i Gran/Jevnaker, Gudbrand var bruker på halve Klæstad i Gran fra ca 1719 til 1725, var deretter i et GammeEie, så Grini. Noen av Gudbrand og Malenes barn kan ha blitt konfirmerte fra Grini (?), men de fleste "forsvinner" fra Hadeland. Så finner vi altså igjen Maren/Mari på Ammerud. Kanskje de andre søskena også reiste til Aker el.l.

 

Mulige barn:

1  Lars Gudbrandsen     dp Stastad         3sH3k 1719         ? k1740 Grini 19 år

2  Maren Gudbrandsd   dp Klæstad       MarBe 1722        ? k1741 Grini 17 år som Mari Gudbrandsd

          80 år og enke på Ammerud 1801 

         Maria Gudbrandsd gm Aker 21.7 1765 EM Ole Kristoffersen Nordre Ammerud

3  Jon Gudbrandsen      dp Klæstad       3sFa 1725        

            gmG KollerE gmG 26.10 1752 Anne Olsd f Morstad 1727, d Hallum /o.ols

            til Høyby, Lunnerbråten, se over

4  Kari Gudbrandsd      dp Knippe/GammeE 1sFa 1728    ? k1751 Bjørge

5  Ingeborg Gudbrandsd           dp GammeE                  6sTr 1730

            Ingeborg Gudbrandsd Høyby 32 år vitnet 1765

 

Vi får den spesielle situasjonen at Berte Olsd på Ammerud gifter seg med nevøen til stemora. Men Berte døde tidlig. Er det noen som kan noe mer om denne siste søskenflokken?  Jeg har nok flere opplysninger om slekta bakover som jeg kan sende til Inger Karin Haarbye

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Per Jacob Desserud skrev:

Vi får den spesielle situasjonen at Berte Olsd på Ammerud gifter seg med nevøen til stemora. Men Berte døde tidlig. Er det noen som kan noe mer om denne siste søskenflokken?  Jeg har nok flere opplysninger om slekta bakover som jeg kan sende til Inger Karin Haarbye

 

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

 

Jo jeg har nok endel opplysninger om søskenflokken etter Gulbrand Jonsen og Mari Jacobsdatter. Mari Jacobsdatter var Gulbrands første kones niese, og hun var meget ung da de giftet seg. Jeg skal prøve å få med litt av det jeg vet om barna her:

- Jon Gulbrandsen 1788-1796

- Ole Gulbrandsen 1789 gift 1812 med Anne Jacobsdatter

- Berte Karine Gulbrandsdatter 1791-1865. Hun er min 2xtipp oldemor, gift med Anders Gulbrandsen fra Gullixrud (Hadeland). De tjenestegjorde på nedre Grorud gård, og fikk en plass derfra (Gruesletten) i gave fra eieren.
- Jacob Gulbrandsen 1794-1813

- Jon Gulbrandsen 1796, gift med Karen Kistine Pedersdatter, de bodde på Haugerud under Ammerud.

- Anne Marie Gulbrandsdatter 1798-1874. Gift med forvalter Christen Jonsen på Brekke i Maridalen. Datteren Caroline Henriette overtok gården Blommenholm i Bærum etter onkelen Lars Gulbrandsen.

- Hans Gulbrandsen 1801-1812

- Gulbrand Gulbrandsen 1803-1885, Gift med Berte Karine Olsdatter (Ulsholt?) 2. ekteskap med Andrine Jacobsdatter.

- Lars Gulbrandsen 1805-1872. Ugift, I 1865 var Lars Ammerud gårdbruker på Blommenholm. Han var 61 og hans
søster Ingeborg 58 år. Lars hadde ingen barn og testamenterte Blommenholm til søsterdatteren Caroline Jonsen.
- Ingeborg 1807

Gulbrand Jonsen og Berte Olsdatter hadde datteren Karen f. 1782. Hun ble gift med en snekker Johannes Olsen. De fikk minst 3 barn, og minst 1 døde tidlig.

Edited by Inger Karin Haarbye
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

På 26.2.2024 den 20.37, Espen Tjernshaugen skrev:

1810. Krigsforhør på Akershus festning over korporal Gulbrand Ager som i egenskap av frustrert svømmeinstruktør brukte vold mot artillerist og innpåsliten tilskuer Ole Hansen Løchen. Forhøret begynner nederst på s. 342.  Gulbrand Ager (32) oppga å være født på Hadeland, konfirmert 1799 og den 31. mai tjent i 11 år hvorav de siste 9 ½ som korporal og de første 1 ½ som grenader. Denne saken er skrevet mot slutten av protokollen, og dommen finnes ikke her.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0004: Justitsprotokoller, 1808-1810, s. 341-342

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101072163

 

Her forsøk på å spore hadelendinger som er nevnt i militære rettsaker av Tjernshaugen over – flere innlegg. Tusen takk for disse interessante referatene!!  Og tenk - SVØMMEOPPLÆRING i 1810! 

 

ÅR         NAVN

1817     Ole Fredriksen 29 år -  enig i at han er født på MoldenEie i 1788

1767     Gerart Gran 23 år = Gerhart Andersen dp Ekeren (GranEie) 9sTr 1743 /Anders Pedersen

1768     Peder Myre 51 år

             =? Peder Pedersen dp Myre 14str 1716 /Peder Ditlevsen Dette er trolig Myre i Tingelstad (Moen).

             [DENNE Peder farbror til Gerart/Gerhart over]

 

1770     Tarald Eriksen 37 år – dp DvergstenE 8.11 1733 /Erik Taraldsen (fra EggeEie) Om Tarald:

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&m%5B%5D=0218&m%5B%5D=0301&firstname=taral*&lastname=eri*&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=1760&event_year_to=1801&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=&sort=rel

 

1771     Ole Larsen 32 år – usikker, kanskje flere

1772     Ole Taraldsen 20 år ??  (Rart at jet ikke finner ham)

1803     Christophe Olsen 18-19 år – usikker.  (En slik person har Espen Tjernshaugen referert i denne  tråden Strays fra Hadeland den 10.2 2023, se side 1 over. HAN var omstreifer)

 

1693     Iver Iversen 18 år, fra Alm ??

1702     Jon Hansen Valby (Hvaleby) 36 år ??

 

1810     Gulbrand Ager 32 år, fc 1782, konfirmert 1799   Aker-navnet neppe fra Hadeland?

                ingen Gudbrand konfirmert. i 1799, verken i Jevnaker eller Gran. Gudbrand må ha reist fra bygda før?

              Jeg finner heller ingen god Gudbrand-kandidat i konfirmasjonslistene for Aker og Granisonmenigheten  for 1799.

              Har ikke sjekket andre konfirmasjonsår og ikke andre sogn

 

Det finnes kanskje militærruller hvor det er mulig å finne personene?

Per Jacob Desserud, Ålesund

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Per Jacob Desserud skrev:

 

Her forsøk på å spore hadelendinger som er nevnt i militære rettsaker av Tjernshaugen over – flere innlegg. Tusen takk for disse interessante referatene!!  Og tenk - SVØMMEOPPLÆRING i 1810! 

 

ÅR         NAVN

1817     Ole Fredriksen 29 år -  enig i at han er født på MoldenEie i 1788

1767     Gerart Gran 23 år = Gerhart Andersen dp Ekeren (GranEie) 9sTr 1743 /Anders Pedersen

1768     Peder Myre 51 år

             =? Peder Pedersen dp Myre 14str 1716 /Peder Ditlevsen Dette er trolig Myre i Tingelstad (Moen).

             [DENNE Peder farbror til Gerart/Gerhart over]

 

1770     Tarald Eriksen 37 år – dp DvergstenE 8.11 1733 /Erik Taraldsen (fra EggeEie) Om Tarald:

https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&m%5B%5D=0218&m%5B%5D=0301&firstname=taral*&lastname=eri*&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=1760&event_year_to=1801&event_date=&related_first_name=&related_last_name=&related_birth_year=&sort=rel

 

1771     Ole Larsen 32 år – usikker, kanskje flere

1772     Ole Taraldsen 20 år ??  (Rart at jet ikke finner ham)

1803     Christophe Olsen 18-19 år – usikker.  (En slik person har Espen Tjernshaugen referert i denne  tråden Strays fra Hadeland den 10.2 2023, se side 1 over. HAN var omstreifer)

 

1693     Iver Iversen 18 år, fra Alm ??

1702     Jon Hansen Valby (Hvaleby) 36 år ??

 

1810     Gulbrand Ager 32 år, fc 1782, konfirmert 1799   Aker-navnet neppe fra Hadeland?

                ingen Gudbrand konfirmert. i 1799, verken i Jevnaker eller Gran. Gudbrand må ha reist fra bygda før?

              Jeg finner heller ingen god Gudbrand-kandidat i konfirmasjonslistene for Aker og Granisonmenigheten  for 1799.

              Har ikke sjekket andre konfirmasjonsår og ikke andre sogn

 

Det finnes kanskje militærruller hvor det er mulig å finne personene?

Per Jacob Desserud, Ålesund

En teori om Ole Taraldsen:

Tarald Olsen fra Holter i Moen ble ca. 1749 gift med Anne Poulsdatter fra Haug i Hurdal. De fikk sønnen Ole, 15 år i 1765. Tarald og Anne kom til Sæter i Skrukklia som da lå til Hadeland. Ole vokste opp der.

(Tarald ble tatt for tyveri, og er i 1769 notert som "rømt fra landet".)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 2/26/2024 at 8:37 PM, Espen Tjernshaugen said:

1810. Krigsforhør på Akershus festning over korporal Gulbrand Ager som i egenskap av frustrert svømmeinstruktør brukte vold mot artillerist og innpåsliten tilskuer Ole Hansen Løchen. Forhøret begynner nederst på s. 342.  Gulbrand Ager (32) oppga å være født på Hadeland, konfirmert 1799 og den 31. mai tjent i 11 år hvorav de siste 9 ½ som korporal og de første 1 ½ som grenader. Denne saken er skrevet mot slutten av protokollen, og dommen finnes ikke her.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0004: Justitsprotokoller, 1808-1810, s. 341-342

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101072163

 

10 hours ago, Per Jacob Desserud said:

1810     Gulbrand Ager 32 år, fc 1782, konfirmert 1799   Aker-navnet neppe fra Hadeland?

                ingen Gudbrand konfirmert. i 1799, verken i Jevnaker eller Gran. Gudbrand må ha reist fra bygda før?

 

10 hours ago, Per Jacob Desserud said:

Og tenk - SVØMMEOPPLÆRING i 1810! 

 

Takk for oppsporingen, svært interessant og artig å lese. Svømmeopplæringen foregikk forresten på garnisonens badested under Akershus festning hvor det var anlagt en "flytebroe" eller flåte. Korporal Gulbrand Ager var tydeligvis litt stressa da han kun hadde en time til rådighet for denne svømmeundervisningen (opplyst i forhøret nedenfor). De fleste andre tiltalte eller anklagede oppgir et patronym når de blir bedt om å oppgi fullt navn, men ikke denne karen, i hvert fall ikke foreløpig. Får håpe det dukker opp mer informasjon etterhvert. Denne hører til:

 

1810. Fortsettelse av forhør over korporal Ager av Greneder Bataillonen, nu ansat ved Skarpskytter Regimentet.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 206-207

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101107

Link to comment
Share on other sites

Ser man får treff på "Gulbrand Ager" i Nettbiblioteket, uten at det nødvendigvis fører oss nærmere identiteten hans.

 

DTH

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

26 minutes ago, Dag T. Hoelseth said:

Ser man får treff på "Gulbrand Ager" i Nettbiblioteket, uten at det nødvendigvis fører oss nærmere identiteten hans.

 

DTH

 

Takk, det fikk meg til å søke med "Gulbrand Ager" her på forsiden av Digitalarkivet, hvor det er mange treff. Blant annet dette treffet som gir patronymet Evensen: https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002887339

Han ser forøvrig ut til å ha vært en aktiv kar.

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Han kalles hovedsakelig Gulbrand Ager, men på 1820-1830-tallet også Gulbrand Evensen (Ager) og en gang Gulbrand Eriksen. Han kan være født i Gran, Gulbrand Evensen dp SkiakerEie 17.10 1779, foreldre Even Gudbranden f SkiakerE gmG 2.11 1779 Marte Paulsd. Flere barn. Gulbrand Evensen konfirmert fra SaugEie i Gran i 1797, uten alder. Det er ikke andre som passer.

https://www.digitalarkivet.no/kb20070603830660

https://media.digitalarkivet.no/view/9344/390

 

Hypotese - han brukte Ager som etternavn ved å ta bort Ski- i fødestedet Skiager!  Fiffig. 

 

Ved FT 1801 er han trolig denne Gulbrand Evensen 20 år som er corporal ved 1. Akershuske inf. reg. og bor i forstaden Fjerdingen gard nr 57, hos Høker Kisten Jørgensen, sammen med andre underoffiserer. (kvartalet Storgata-Brugata)

https://www.digitalarkivet.no/ft20090804640109

 

I litteraturen er han nevnt i Kongsvinger Festnings historie s 163 som korporal Ager i 2. garnisonkompani, under ob. ltn Andreas Krebs. Trolig var kompaniet ved Kongsvinger i 1813-1814 (og korporal Ager hadde også tre barn til dåpen i Vinger i 1812, 1813 og 1816)

https://www.nb.no/items/a48393ac2149bbfbe7d8330356f983b4?page=165&searchText=%22gulbrand%20ager%22

 

han er nevnt som far til  dattera Jørgine da hun giftet seg med Magne Mundal i 1840  (Alenfit, Hordaland) 

https://www.nb.no/items/4c3b598ec3d0ac5f3864d8d2d5315943?page=831&searchText=%22gulbrand%20ager%22

Jeg har funnet igjen ekteparet i Bergen

 

Og i tidsskriftet Kroppsøving nr 5 1964, side 131-132 som forteller at corporal Gulbrand Ager 24 år, ved det Akershurske inf.reg. var utdannet til gymnastikk- og idrettsinstruktør ved Nachtegalls militære Institut i København, der han begynte 11.11 1804.  Det forklarer at han var SVØMMELÆRER!

 

https://www.nb.no/items/acb3f00c8da1d0c048e43b7a5d45ceef?page=0&searchText="gulbrand ager"

image.png.f5c6a368515631d9ee6b266f4e463b68.png

 

image.png.c7d508b91c5f3239b8c669583b04f28e.png

 

Han var gift to ganger. Jeg har funnet 10 barn. Det blir for langt å komme inn på alt dette her. Etter at han sluttet i det militæret, var han en tid vekter. Han levde i 1837. Jeg har ikke funnet dødsfallet hans, og heller ikke til konene. 

 

Slektsforskeren Osvald Rydjord (d 2022) hadde tre etterlysninger etter Gulbrand Ager, ett i Digitalarkivet og to i Slekt og Data. Familie. 

 

Gøy med en Skiakergutt fra Gran som gikk på gymnastikkskole i København. Hvis det stemmer.

 

Hilsen Per Jacob Desserud

 

 

Edited by Per Jacob Desserud
tilføyelse
Link to comment
Share on other sites

1810-1811. Krigsforhør over landvern Christopher Engebretsen, som var antatt å ha funnet og beholdt en ved skysskafferstedet Fuglesagen (Fulusaga?) i Odalen mistet tegnebok med penger i. Forhøret begynner nederst på s. 241. Engebretsen ble hentet til forhøret fra sin arrest i Fredrikstads arresthus. Christopher Engebretsen oppga å være 40 år gammel nå til førstkommende jul, og født i Grans prestegjeld på Hadeland av foreldre Engebret Pedersen og Marie Pedersdatter som var husmannsfolk og døde. Dette forhøret ble holdt den 26. oktober og han hadde nå sittet arrestert en god stund. Tilstede var lommebokas eier, kjøpmann Tholstrup, tilstede var også lommeboka som nå inneholdt 239 rd og 23 sk., og som Tolstrup påsto hadde inneholdt 999 rd. Forhøret fortsetter på s. 260, krigsrett og votum på 261 og dom på 262. Spissrot 4 ganger gjennom 200 mann, betale kjøpmann Tholstrups bo 27 rd samt alle sakens omkostninger.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 240-241

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101124

 

Etterlysning av lommeboka i Christiania Intelligenssedler 24. juli 1810

 

Screenshot 2024-02-28 at 13-25-27 Christiania Intelligentssedler tirsdag 24. juli 1810.jpg

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.