Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland


Per Morset

Recommended Posts

August 1815. Ekteskapstillatelser for to soldater av Opplandske Infanteriregiments 7. musketerkompani. Korporal nr. 6 Erik Olsen Kløvstad med piken Marthe Christophersdatter av Fet prestegjeld, og musketer nr. 52 Hans Olsen med piken Berthe Johnsdatter av Grans prestegjeld. Øverst til venstre.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 23b-24a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100028

  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Takk for interessant informasjon – som har medført 3 nye strays

Peder Olsen f Oppen i Lunner 1780, dp 23.4, var eneste barn som voks opp, av foreldre Ole Pedersen Oppen 1736-1819 og Sigri Gudbrandsd fc 1737, d 1817, hun ukjent opphav. Faren var altså nærmere 80 år da han ble banket opp av sønnen, og det står også i rettsreferatet at han var olding. Peder kan ha vært sinna fordi faren hadde solgt odelsgarden til Hans Iversen Kjørven, allerede i 1804. Det kan være han som nevnes i referatet. Og kanskje faren ikke var helt fornøyd med sønnen. Peder var dragon. Det er interessant at det ser ut som om han brukte Oppen som etternavn, men ikke helt uvanlig blant militære. Han var gift i Lunner 14.6 1804 med Mari Gregersd Hytten 1771-1811. Hun ble begravet ved Aker K 14.11 1811, 40 år, fra Jevnaker, døde ved Sagene, Peder Olsen Oppens.

Aker prestekontor kirkebøker, SAO/A-10861/F/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1810-1819, s. 269

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060208041025

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002292771

 

De hadde to barn på Oppen.

1  Ole Pedersen dp OppenE 9.2 1806, døde trolig ved Sagene i Aker, b 23.9 1810, 4 år, f i Jevnaker!

Aker prestekontor kirkebøker, SAO/A-10861/F/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1810-1819, s. 265

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060208041021

https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002292258

 

2  Sigri Pedersd dp Oppen 10.7 1808, konfirmert som tjener hos Erik BjøraltEie (?Erik Larsen)  i Lunner i 1823, gift i 1834 og døde  i Elnessvingen i Gran i 1879, 6 barn, og etterkommer på Hadeland mm

Det var skifte på Hytten i 1814 etter mor til kona til Peder. Bare ei datter Siri/Sigri arvet Mari Gregersd

https://media.digitalarkivet.no/view/39947/3525

 

Jeg vet ikke så mye mer om Peder enn det som kommer fram fra kirkebøkene. Han forlovet seg 20.5 1802 med ei nabojente fra Linstad i Lunner, men forlovelsen tilbakekalt i november samme år. Ikke vanlig. Jeg mangler tydelig flere data. Han fikk som enkemann et barn i Lunner i 1812 med enka Kari Andersd BjøraltEie (ukjent):  Ole Pedersen fu BjøraltEie, dp 23.12 1812, konfirmert  1828, tjener på Haga i Lunner.  Denne Ole ble født omtrent samtidig med rettsaken over, og det var kanskje ikke så stas for gamle Ole og Sigri. Og det anføres at dette var Peders 4. leiermål. Jevnaker prestekontor, SAH/PREST-116/H/Ha/Haa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1800-1861, s. 234-235 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603810288

 

Det må være samme enkemann og dagarbeider Peder Olsen Oppeneie av Hadeland som er ført som barnefar i Norderhov 1819, mor Olia Olsd Hønen, barnet Ole Pedersen f 6.4 1819, hjemmedøpt, døde. Jeg vet ikke mer om Peder. Norderhov kirkebøker, SAKO/A-237/F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1819-1837, s. 6-7. Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070314620385

 

Straffen for å banke opp faren ser ut til å ha vært 15 dager på vann og brød, men jeg har ikke greid å lese hele rettsreferatet. Jeg vet heller ikke hvor det ble av Peder.

Hilsen Per Jacob Desserud, Ålesund

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1688 Tamperett. Indstillede sig Maren Olufsdaatter paa Bione udj Grans Præste-gield paa

Hadeland med stefning ofver sin Echtemand Joen Lauridtzøn som for 3 aar (siden)

med et løst qvindfolch Karen Olufsdaatter vare bortviget. Fremlagde ved fuldmechtig

Peder Pofvelsøn foruden Indleg Sorenschrifverens tingsvinde af Sogne-Præsten paaschrefvet,

och paa Laugtings Huset oplæst.   Afsigt.

Adschilte och hende tillat igien at gifttes.

(Litt under midten h. side)

 

Den geistlige jurisdiksjon, SAO/A-11097/H/Ha/L0004: Forhandlingsprotokoll, 1651-1698, s. 182b-183a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60079671000185

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 timer siden, Espen Tjernshaugen skrev:

August 1815. Ekteskapstillatelser for to soldater av Opplandske Infanteriregiments 7. musketerkompani. Korporal nr. 6 Erik Olsen Kløvstad med piken Marthe Christophersdatter av Fet prestegjeld, og musketer nr. 52 Hans Olsen med piken Berthe Johnsdatter av Grans prestegjeld. Øverst til venstre.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 23b-24a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100028

1 Jeg vet ikke hvem Erik Olsen Kløvstad er. Ingen i Gran som passer godt. Det er også Kløvstad i Land, Toten, Sør-Aurdal Ringsaker, Stange osv  Jeg finner heller ingen vielse ved søk i Diogitalarkivet, og ingen foreldrepar med disse navnene

2 Det finnes et par Hans Olsen og Berte Johansd i Gran, vielse i 3 juledag i 1815. Mange barn i Vestre Gran. Men jeg vet ikke om det er disse som nevnes over. Hans Olsen var soldat ved vielsen. Det er rart at datoen for forlovelsen mangler.

 

Hans Olsen dp FalangE 4sH3k 1789 gmG HvindenE 27.12 1815 Berte Jonsd DileE dp SørumE-VG 15.12 1793, Berte d Ulverud 4.6 1853, 59 år, HMK

 

Gran prestekontor, SAH/PREST-112/H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1815-1824, s. 380-381
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603850263

 

Hilsen Per Jacob Desserud

Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Per Jacob Desserud said:

1 Jeg vet ikke hvem Erik Olsen Kløvstad er. Ingen i Gran som passer godt. Det er også Kløvstad i Land, Toten, Sør-Aurdal Ringsaker, Stange osv  Jeg finner heller ingen vielse ved søk i Diogitalarkivet, og ingen foreldrepar med disse navnene

2 Det finnes et par Hans Olsen og Berte Johansd i Gran, vielse i 3 juledag i 1815. Mange barn i Vestre Gran. Men jeg vet ikke om det er disse som nevnes over. Hans Olsen var soldat ved vielsen. Det er rart at datoen for forlovelsen mangler.

 

Takk for kommentarer Per (og andre), det er hyggelig når det som dukker opp har interesse og kommer til nytte. Ellers fulgte Kløvstad med på lasset til Berthe, i og med at de to tillatelsene var skrevet sammen som en post. Her følger en litt eldre sak fra tamperetten:

 

1657 Tamperett. Ingri Nielsdatter av Gran på Hadeland får skilmisse fra ektemannen Hans Jacobsen som hadde stukket av og vært borte i 7 år, såfremt hun fremskaffet presten og menighetens skussmål. (Siste innførsel på v. side):

 

Den geistlige jurisdiksjon, SAO/A-11097/H/Ha/L0004: Forhandlingsprotokoll, 1651-1698, s. 50b-51a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60079671000053

Link to comment
Share on other sites

1827 Til Aker fra Jevnaker: Ungkar og smeddreng Knud Johansen, f. 1805, kf 16. juli 1820. På Sinsenbakken hos smeden Harald Haraldsen.

1827 Til Aker fra Jevnaker: Erich Hansen, f. 1805, konf. 1823.

1827 Til Aker fra Jevnaker: Ektefolkene Morten Erichsen 27 år, og Kari Pedersdatter 34 år, viet i Jevnaker 4. mars 1824. Til Grønland.

1827 Til Aker fra Jevnaker: Ektefolk Ole Poulsen, 49 3/4 år, og kone (uten navn), 36 år, med datter Kirsti, døpt 15. januar 1815. Til Liggeren i Nordmarka.

1827 Til Aker fra Hadeland: Enken Mette Sophie Stenzler? Til Enerhaugen.

1827 Til Aker fra Norderhov: Mari Pedersdatter, 24 år, f. i Jevnaker prestegård, kf i Lunner Annex i Norderhov 2. juli 1820. Til Sørkedalen.

1827 Til Aker fra Jevnaker: Hans Johannesen, døpt 19.?.1803. Soldat ved Hadelandske Comp. Nå på Hasle.

1828 Til Aker ffra Jevnaker: Gulbrand Nielsen, 43 år, og hustru Mari Pedersdatter, 30 år, Viet i Jevnaker 4. januar 1816. Barn: Niels døpt 24. november 1816, Peder døpt 26. desember 1819, Marthe døpt 10. september 1826.

1828 Til Aker fra Hadeland: Maren Jensdatter, 28 år, tj.pige, til NordtvedtEie. Flyttet til Bakkehaug mølle.

1828 Til Aker fra Hadeland: Peder Olsen, 22 år. Til Bråten.

1828 Til Aker fra Gran: Ungkar og skredder Niels Larsen, f. 1803, kf 5. september 1819. Til Korsvoll.

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Militærsak 1816. Saken gjelder bl. a tyveri av en pose rugmel stjålet gjennom en luke i kjøpmann Westye Egebergs sjøbod. De tiltalte var musketer nr. 88 John Arnesen og tambur nr. 9 Ole Henrichsen, begge av 5. musketerkompani under Oplandske infanteriregiment. Saken begynner nede på 79b med forklaringer fra politibetjentene som var med på arrestasjonene.

 

På 81a forklarer tiltalte Ole Henrichsen seg, og forteller at han er 22 år gammel og født på Hadeland av foreldre husmann Henrich Olsen og Kari Hansdatter som begge lever. Videre at han var hjemme hos foreldrene til han 25/9-1809 lot seg verve for 10 år som skarpskytter ved Akershusiske skarpskytterregiment. Imidlertid ble han der straffet med spissrotstraff for tyveri og ble derfor «afgivet» i 1811, og skulle da egentlig være ansatt ved Marine-Regimentet, men ble samme høst etter søknad anvervet som tambur ved Oplandske Infanteriregiment 5. musqeter Compagnie, hvor han fortsatt var. Forhøret av Ole Henrichsen fortsetter til nederst på 81b.

 

Der avhøret av Henrichsen avsluttes, begynner et nytt rettsmøte med forhør av den andre tiltalte, John Arnesen. Han forklarer å være 23 år gammel og født i Vågå prestegjeld i Gudbrandsdalen av foreldre Arne Bondesen og Ingeleif Iversdatter* som begge lever. Hans far bruker en plass i Vågå. Videre at han (tiltalte) var 13-14 år gammel da han dro ut for å tjene, noe han gjorde frem til sommeren 1813 lot seg verve til Oplandske Infanteriregiment for 8 år.

 

Forhøret over det to fortsettes på 93a. Krigsrett og dom på 94b-95a. Ole Henrichsens sak gikk videre til Høyesterett, og 2/11-1816 ble det holdt et rettsmøte hvor høyesterettsdommen ble publisert, uten at innholdet ble skrevet inn i denne protkollen, se 101b-102a.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 79b-80a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100084

 

* Ingelev Ingebretsdatter i 1801.

Link to comment
Share on other sites

Militærsak 1817. Her begynner er forhør hvor man støter på ekteparet Peder og Gorine Helmen (48). Peder er bødker. Jeg bare antar at Peder er fra Hadeland pga. navnet. Det er ikke opplyst noe fødested her.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 127b-128a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100132

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.