Jump to content
Arkivverket

Bruk Historisk befolkningsregister, HBR, histreg.no som felles plattform!


Kjell Inge Tomren

Recommended Posts

Eg har laga ein presentasjon og lagt den på YouTube. Eg snakker om kvifor eg driv med slektsgransking og kvifor eg meiner det er lurt å bruke histreg.no, HBR til å systematisere alt vi klarer å finne ut om dei som har levd i Norge før oss. https://youtu.be/UDpF_Xhsosg

 

Ved å bli bidragsytar til histreg.no blir arbeidet koordinert effektiv og resultata våre blir med ein gong tilgjengelege for alle andre. Kvaliteten blir svært god og personprofilane inneheld automatisk referansar direkte til primærkjeldene i Digitalarkivet. Etter at eg har øva ei stund og blitt van med histreg.no, så arbeidere eg raskt og effektivt med det som hovudverkty. 

Eg har også laga nokre andre YouTube-filmar om bruken av Historisk befolkningsregister og samla dei i ein kanal på YouTube 

 

Håper fleire vil sjå på denne og like og dele slik at vi når fram til andre som kan tenkje seg å bidra til den store dugnaden på histreg.no.

Edited by Kjell Inge Tomren
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Det største problemet med HBR er at ein har slept til robotar litt for fritt, noko som gjev mange rare koplingar. Nokre eksempel er nemnt i denne tråden:

 

 

Link to comment
Share on other sites

Eg var ein ivrig bidragsytar i starten, og la ned mange timar der. Men etter at eg gong på gong opplevde at arbeidet eg hadde lagt ned var nyttelaust og måtte gjerast ein og to gonger til på grunn av endringar i systemet, må eg ærleg innrømme at eg ikkje såg noko poeng i å bidra med meir, og trekte meg ut.

 

Kan eg rekne med at desse problema er løyste no, slik at det som er gjort, blir ståande?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Torbjørn Igelkjøn skrev:

Det største problemet med HBR er at ein har slept til robotar litt for fritt, noko som gjev mange rare koplingar. Nokre eksempel er nemnt i denne tråden:

 

 

Systemet er ikkje perfekt, og det er ein del å ynskje. Mitt inntrykk er likevel at mykje har blitt retta, i allefall sidan 2017. Eg trur også at dei tilsette i Arkivverket har gjort seg erfaringar med automatisk lenking og at det er gjort store forbedringar også på det området.

Eg meiner bestemt at fordelane er mykje større enn ulempene. Det ligg nok eit problem i at ulempene er noko den enkelte opplever, medan fordelane blir eit felles gode for dei som kjem etter oss. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg var ein ivrig bidragsytar i starten, og la ned mange timar der. Men etter at eg gong på gong opplevde at arbeidet eg hadde lagt ned var nyttelaust og måtte gjerast ein og to gonger til på grunn av endringar i systemet, må eg ærleg innrømme at eg ikkje såg noko poeng i å bidra med meir, og trekte meg ut.

 

Kan eg rekne med at desse problema er løyste no, slik at det som er gjort, blir ståande?

Hei Aase! Eg har brukt histreg.no aktivt no i eit par år, og eg har ikkje opplevd at noko av det eg har gjort har blitt endra på. Eg finn stadig nytt som skal leggast til dei profilane er har lenka tidlegare, men ikkje at nokon av brukarane har gjort feil.

Det eg har sett er at automatisk lenking har laga personprofilar at fleire ulike personar, men det er ganske lett å løyse opp i ved å splitte dei. 

Link to comment
Share on other sites

 • Kjell Inge Tomren changed the title to Bruk Historisk befolkningsregister, HBR, histreg.no som felles plattform!
1 time siden, Kjell Inge Tomren skrev:

Hei Aase! Eg har brukt histreg.no aktivt no i eit par år, og eg har ikkje opplevd at noko av det eg har gjort har blitt endra på. Eg finn stadig nytt som skal leggast til dei profilane er har lenka tidlegare, men ikkje at nokon av brukarane har gjort feil.

Det eg har sett er at automatisk lenking har laga personprofilar at fleire ulike personar, men det er ganske lett å løyse opp i ved å splitte dei. 

Det var ikkje brukarfeil eg opplevde, men større system-endringar med tilknyting av feil personar slik at kvar arbeidsøkt måtte starte med å rette feil på det eg hadde gjort før. Det var så demotiverande at eg hoppa av... men om det er endra, kan eg kanskje hoppe på igjen. 

 

Det er det transkriberte som skal lenkast til, om eg forstår det rett, og så ligg det lenke derifrå til originalkjelda. Korleis forheld du deg til dei transkriberingane som er fullstendig, på jordet, td der brudgommen er kobla til brura ovanfor i staden for si eiga - og veit du om lenkinga vil føre til rett post når det blir lagt ut nye versjonar av desse transkriberingane?

 

Eg har inntil vidare valt å bruke tida mi til å korrigere, slå saman, dokumentere og låse på Geni, der alle i teorien skal knytast saman på same tre.  MyHeritage orkar eg ikkje å forholde meg til, det burde helst vore forbode å legge inn tre der, tenkjer eg når eg ser MyH-tre brukt som "dokumentasjon" på feilslutningar på Geni. Det skapar slektsvirus ein "aldri" blir kvitt.

 

Eg må til slutt presisere at det ikkje er DU som er rette mottakar for surmulinga mi, men som aktiv HestReg-brukar kan du forhåpentlegvis svare på noko av det, sett frå ein brukar sin ståstad - og det er den ståstaden eg er ute etter 🙂

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Det er mye som er bra med histreg. Jeg begynte å bruke det etter foredraget ditt i foreningen her. Jeg har funnet at det er utrolig verdifullt for å få oversikt over det som finnes om en person på digitalarkivet.

Det som er dårlig med histreg, er

 

1. de før nevnte automatiske koblingene, som ofte er mye styr å rydde opp i. Roboter har gjort mange dumme feil (foreldre som er yngre enn barna sine f.eks, på grunn av forsøk på automatisk tolkning av folketellingsskjemaer)

2. Histreg forstår ikke at om du er min søster, er jeg nødvendigvis din bror. Jeg vet ikke hvordan det skjer, men "enveis" søskenforhold skjer hele tiden. Heldigvis ser foreldre-barn forhold og partnerskap ut til å være konsistent toveis.

3. Forskjellige typer foreldreskap (foster, ste, adopsjon) har histreg i teorien støtte for, men i praksis blir den bare grundig forvirret.

4. Histreg advarer deg ikke om du gjør noe dumt. Barn av alt for unge eller gamle foreldre osv.

5. Liten mulighet for å markere at en kilde er upresis eller regelrett feil (f.eks de mange kirkeboktranskripsjoner som har feiloppført forloverne som ekteparets foreldre).

6. Den er ikke smart med automatisk utfylling av informasjonen av en profil. Kombinerer du et sett kilder om Petter Pettersen og Petter Torvig, tror den gjerne at Torvik er patronymet og at Pettersen er etternavnet. Kombiner et par kilder til, og den tror at personen heter "Petter Peter Peder Petter Torvik Toreviig Pettersen Torevik". Du må i praksis rydde i navnene etter hver merge.

7. Ting du fyller ut selv i profilen blir ikke søkbart. Dersom eneste kilde som sier noe om fødselsdatoen sier "14.11", la oss si du fyller ut "14.11.1867" fordi du ser at dåpen er i desember 1867 (ukomplette datoer eller datoer i uventet format er forøvrig en av de mange tingene som forvirrer histreg grundig). Da vil histregs søkefunksjon allikevel ikke finne denne personen i 1867.

8. Histreg sliter litt med ytelsen, spesielt når en bruker "vis familiemedlemmer"-funksjonen (som er enestående verdifull)

9. Grensesnittet kunne vært bedre. Når en slår sammen kilder søsken-vis, f.eks, er det ganske fort gjort å klikke feil sjekkboks.

 

ALLIKEVEL er Histreg utrolig verdifullt. Noe av det som er bra:

1. Histreg gir et estimat på når personen er født. Dette er et ganske enkelt estimat, allikevel er det utrolig verdifullt. Det ville vært enda bedre om det gikk an å "stole" på disse estimatene i søk.

2. Mesteparten av informasjonen i en profil kommer direkte fra kildene, og når en tar bort en kilde, forsvinner også "konklusjonene" fra den kilden - med få unntak. Dette er viktig, det gjør det så mye enklere å rydde opp i feil. FamilySearch har det ikke slik, der "klistrer" påstander seg til profilen selv om kilden de var basert på er tatt bort som feilaktig. Det er en hodepine å rydde opp i feil der.

3. Du kan koble sammen mange, mange kilder på en gang! Når du ser tjue forekomster av samme navn, med samme partner, på samme sted, så kan du slå dem sammen! Det er en MYE raskere og mer effektiv måte en f.eks kildekoblingen i FamilySearch. At det er så lett å rette opp feil, gjør at du kan gjøre dette uten frykt.

4. Om kilder blir koblet, er de fortsatt individuelt synlige for søk. Dette er viktig. Hvis noen har merget feil og tror at Hans Hansen og Kristine Kristensen er samme person, vil du fortsatt få treff på denne feilprofilen om du søker på ett av de navnene.

 

 • Like 3
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Det var ikkje brukarfeil eg opplevde, men større system-endringar med tilknyting av feil personar slik at kvar arbeidsøkt måtte starte med å rette feil på det eg hadde gjort før. Det var så demotiverande at eg hoppa av... men om det er endra, kan eg kanskje hoppe på igjen. 

 

Det er det transkriberte som skal lenkast til, om eg forstår det rett, og så ligg det lenke derifrå til originalkjelda. Korleis forheld du deg til dei transkriberingane som er fullstendig, på jordet, td der brudgommen er kobla til brura ovanfor i staden for si eiga - og veit du om lenkinga vil føre til rett post når det blir lagt ut nye versjonar av desse transkriberingane?

 

Eg har inntil vidare valt å bruke tida mi til å korrigere, slå saman, dokumentere og låse på Geni, der alle i teorien skal knytast saman på same tre.  MyHeritage orkar eg ikkje å forholde meg til, det burde helst vore forbode å legge inn tre der, tenkjer eg når eg ser MyH-tre brukt som "dokumentasjon" på feilslutningar på Geni. Det skapar slektsvirus ein "aldri" blir kvitt.

 

Eg må til slutt presisere at det ikkje er DU som er rette mottakar for surmulinga mi, men som aktiv HestReg-brukar kan du forhåpentlegvis svare på noko av det, sett frå ein brukar sin ståstad - og det er den ståstaden eg er ute etter 🙂

Eg har ikkje erfart noko som liknar på det du nemner i første avsnitt. Eg vonar at det var ein tidleg feil i systemet som har blitt retta. Eg håper du vil prøve på nytt.

Ja, transkriberingsfeil er ei plage og spesielt det du nemner der personar blir lenka saman på feil grunnlag. Eg opplever likevel at når opplysningane om ein person og ein familie blir samla, så er det mykje lettare å sjå feila. Vi har ofte to kjelder til same hendinga og då er oftast slik at transkriberingsfeilen berre er i den ein og at den andre er rett. Mykje av det materialet som var transkribert med dårleg kvalitet har no blitt transkribert på nytt med mykje betre kvalitet. Det ser ut til at både gamle og nye versjonar er med, men når vi har oversikta, er det som sagt oftast lett å sjå kva som er feil. Nokre gonger klare eg å løyse opp i slike feilkoblingar ved å bruke funksjonen for feilhandtering. Andre gonger klare eg det ikkje, og då legg eg inn kommentar om kva som er feil.  

Eg tek ikkje kritikken personleg, så berre køyr på. Eg er glad for å få respons på innlegget mitt og at vi får ei ordveksling om bruken av histreg.no Sjå også det som Harald Korneliussen skriv, og etter kvart skal eg svare på dei punkta han har. Eg eg er optimist og trur at tilsette i Arkivverket fylgjer med på det vi skriv her, og at vi klarer å påverke kva som blir prioritert av dei som utviklar systemet. 

Link to comment
Share on other sites

Eg ville prøva å hjelpa med å revidera det som var gjort, ved at hist.reg sendte meg eit Excell opplysningar om det som er nevnt.

https://histreg.no/index.php/person/pf01036717000865 på f.eks det som er nevnt i lekkja.

 

Men noko Excell-ark var ikkje noko hist.reg.no kunne gjera, fekk eg til svar.

Men det er slik DA gjer når DA ber folk om å revidera AMF-materialet, argumenterte eg med.

 

Men NJET !

——-

Difor har ikkje eg lagt ned noko tid på hist.reg. Eg brukar dei som kladd + ser på kva som er feil, ser ut kva eg sjølv kan bruka, men er ellers PASSIV brukar.  

PS:  Lekkja viser halvbror, Markus,  til Bestefar min, oldefar min og ein del halv-syskjen, innkl Besten min. 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 timer siden, Kjell Inge Tomren skrev:

Eg trur også at dei tilsette i Arkivverket har gjort seg erfaringar med automatisk lenking og at det er gjort store forbedringar også på det området.

 

13 timer siden, Kjell Inge Tomren skrev:

Eg eg er optimist og trur at tilsette i Arkivverket fylgjer med på det vi skriv her, og at vi klarer å påverke kva som blir prioritert av dei som utviklar systemet. 

 

Fra Arkivverkets side er det viktig å presisere at Arkivverket ikke har noe med utviklinga av brukergrensesnittet på https://histreg.no/ å gjøre. Arkivverket har heller ikke noe med den automatiske lenkinga å gjøre. Arkivverkets rolle er å tilgjengeliggjøre søkbare persondata i Digitalarkivet, slik at disse kan brukes i Historisk befolkningsregister, samt å drifte (men altså ikke utvikle) https://histreg.no/. Brukergrensesnittet utvikles derimot av Norsk Regnesentral.

 

Som @Aase R Sæther - Gloppen er inne på, er det en del utfordringer med transkripsjoner hvor personposter er koblet sammen i handlinger på feil måte, f.eks. slik at brud og brudgom fra to ulike vielseshendelser er koblet sammen. Vielseshendelsen vil ha sin hendelses-id og bruden og brudgommen vil ha hver sin person-id, og disse id-ene er ment å være permanente så snart transkripsjonene er publiserte, av hensyn til både Historisk befolkningsregister og de mange som benytter seg av id-ene i sine private slektsregistre. Nå er ikke jeg med på å organisere korrekturarbeidet for de såkalte AMF-transkripsjonene i Digitalarkivet, men jeg vet at Arkivverket her gir detaljerte instruksjoner om hvordan korrekturarbeidet skal utføres, for at det skal bli minst mulig krøll med id-er.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Er det mulig å bidra med mer tekniske ting? Jeg har jobbet med utvikling i omtrent 20 år nå, siste fem år på en relativt moderne webapp. Har dere sett på muligheten til å gjøre grensesnittet/ frontend open source?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
2 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

 

Fra Arkivverkets side er det viktig å presisere at Arkivverket ikke har noe med utviklinga av brukergrensesnittet på https://histreg.no/ å gjøre. Arkivverket har heller ikke noe med den automatiske lenkinga å gjøre. Arkivverkets rolle er å tilgjengeliggjøre søkbare persondata i Digitalarkivet, slik at disse kan brukes i Historisk befolkningsregister, samt å drifte (men altså ikke utvikle) https://histreg.no/. Brukergrensesnittet utvikles derimot av Norsk Regnesentral.

Hei @Kristian Hunskaar (Arkivverket)

Først må jeg sei at det er veldig positivt at du tek deg tid til å lese og svare på det vi skriver i forumet. Tusen takk.

Men, dersom det er slik at det er Norsk Regnesentral som både gjer all utviklinga og står for den automatiske lenkinga, så er det viktig at vi som brukar histreg.no når fram til utviklarteamet i Norsk Regnesentral. Eg har tidlegare etterlyst eit forum for dei som har tilgang til å lenkje i histreg.no og då blei det peika på dette forumet. Er det nokon frå Norsk Regnesentral som les dette? Eg skulle gjerne sjå at produkteigar i Norsk Regnesentral kommenterer lista til @Harald Korneliussenog svarte på om dette er saker som alt er i backloggen for utviklinga av histreg.no og kva prioritet dei har. I ei ideell verd så burde @Harald Korneliussenog fleire med han, hatt direkte tilgang til issue-board for histreg.no hos Norsk Regnesentral. Kan det ordnast?

2 timer siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

 

 

Edited by Kjell Inge Tomren
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

23 timer siden, Harald Korneliussen skrev:

Det er mye som er bra med histreg. Jeg begynte å bruke det etter foredraget ditt i foreningen her. Jeg har funnet at det er utrolig verdifullt for å få oversikt over det som finnes om en person på digitalarkivet.

Det som er dårlig med histreg, er

 

1. de før nevnte automatiske koblingene, som ofte er mye styr å rydde opp i. Roboter har gjort mange dumme feil (foreldre som er yngre enn barna sine f.eks, på grunn av forsøk på automatisk tolkning av folketellingsskjemaer)

2. Histreg forstår ikke at om du er min søster, er jeg nødvendigvis din bror. Jeg vet ikke hvordan det skjer, men "enveis" søskenforhold skjer hele tiden. Heldigvis ser foreldre-barn forhold og partnerskap ut til å være konsistent toveis.

3. Forskjellige typer foreldreskap (foster, ste, adopsjon) har histreg i teorien støtte for, men i praksis blir den bare grundig forvirret.

4. Histreg advarer deg ikke om du gjør noe dumt. Barn av alt for unge eller gamle foreldre osv.

5. Liten mulighet for å markere at en kilde er upresis eller regelrett feil (f.eks de mange kirkeboktranskripsjoner som har feiloppført forloverne som ekteparets foreldre).

6. Den er ikke smart med automatisk utfylling av informasjonen av en profil. Kombinerer du et sett kilder om Petter Pettersen og Petter Torvig, tror den gjerne at Torvik er patronymet og at Pettersen er etternavnet. Kombiner et par kilder til, og den tror at personen heter "Petter Peter Peder Petter Torvik Toreviig Pettersen Torevik". Du må i praksis rydde i navnene etter hver merge.

7. Ting du fyller ut selv i profilen blir ikke søkbart. Dersom eneste kilde som sier noe om fødselsdatoen sier "14.11", la oss si du fyller ut "14.11.1867" fordi du ser at dåpen er i desember 1867 (ukomplette datoer eller datoer i uventet format er forøvrig en av de mange tingene som forvirrer histreg grundig). Da vil histregs søkefunksjon allikevel ikke finne denne personen i 1867.

8. Histreg sliter litt med ytelsen, spesielt når en bruker "vis familiemedlemmer"-funksjonen (som er enestående verdifull)

9. Grensesnittet kunne vært bedre. Når en slår sammen kilder søsken-vis, f.eks, er det ganske fort gjort å klikke feil sjekkboks.

 

ALLIKEVEL er Histreg utrolig verdifullt. Noe av det som er bra:

1. Histreg gir et estimat på når personen er født. Dette er et ganske enkelt estimat, allikevel er det utrolig verdifullt. Det ville vært enda bedre om det gikk an å "stole" på disse estimatene i søk.

2. Mesteparten av informasjonen i en profil kommer direkte fra kildene, og når en tar bort en kilde, forsvinner også "konklusjonene" fra den kilden - med få unntak. Dette er viktig, det gjør det så mye enklere å rydde opp i feil. FamilySearch har det ikke slik, der "klistrer" påstander seg til profilen selv om kilden de var basert på er tatt bort som feilaktig. Det er en hodepine å rydde opp i feil der.

3. Du kan koble sammen mange, mange kilder på en gang! Når du ser tjue forekomster av samme navn, med samme partner, på samme sted, så kan du slå dem sammen! Det er en MYE raskere og mer effektiv måte en f.eks kildekoblingen i FamilySearch. At det er så lett å rette opp feil, gjør at du kan gjøre dette uten frykt.

4. Om kilder blir koblet, er de fortsatt individuelt synlige for søk. Dette er viktig. Hvis noen har merget feil og tror at Hans Hansen og Kristine Kristensen er samme person, vil du fortsatt få treff på denne feilprofilen om du søker på ett av de navnene.

 

Gode lister @Harald Korneliussen! Takk for konstruktiv respons. Eg har kommentarar til nokre av punkta, men avventer det litt. Som du ser i svaret mitt til @Kristian Hunskaar (Arkivverket), så etterlyser eg respons frå produkteigar i Norsk Regnesentral. Eg håper at vi på ein eller annan måte kan nå fram til dei og få tilbakemeldingar. Fleire av dei punkta du nemner (td 7 og 9) er til stor ulempe for oss som lenkjer aktivt, og det kan ikkje vere vanskeleg å rette på dei.  

Link to comment
Share on other sites

Nederst til venstre på https://histreg.no/ er det lenket til "Informasjon om drift av nettstedet", og der er det oppgitt en e-postadresse for kontakt med "personene som er ansvarlige for utviklingen av histreg.no på Norsk Regnesentral".

 

Det er ellers den informasjonstråden her i forumet som allerede har blitt vist til i et tidligere innlegg, men som riktignok ser ut til å "dødd ut" de siste åra:

 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Jon Sværen skrev:

Eg ville prøva å hjelpa med å revidera det som var gjort, ved at hist.reg sendte meg eit Excell opplysningar om det som er nevnt.

https://histreg.no/index.php/person/pf01036717000865 på f.eks det som er nevnt i lekkja.

 

Men noko Excell-ark var ikkje noko hist.reg.no kunne gjera, fekk eg til svar.

Men det er slik DA gjer når DA ber folk om å revidera AMF-materialet, argumenterte eg med.

 

Men NJET !

——-

Difor har ikkje eg lagt ned noko tid på hist.reg. Eg brukar dei som kladd + ser på kva som er feil, ser ut kva eg sjølv kan bruka, men er ellers PASSIV brukar.  

PS:  Lekkja viser halvbror, Markus,  til Bestefar min, oldefar min og ein del halv-syskjen, innkl Besten min. 

 

Eg rydda litt i den familien du lenka til @Jon Sværen. Kan sjå om litt om eg får gjort noko med dei feila du har lagt inn kommentarer om.

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Kristian Hunskaar (Arkivverket) skrev:

Nederst til venstre på https://histreg.no/ er det lenket til "Informasjon om drift av nettstedet", og der er det oppgitt en e-postadresse for kontakt med "personene som er ansvarlige for utviklingen av histreg.no på Norsk Regnesentral".

 

Det er ellers den informasjonstråden her i forumet som allerede har blitt vist til i et tidligere innlegg, men som riktignok ser ut til å "dødd ut" de siste åra:

 

Nydelig @Kristian Hunskaar (Arkivverket)Da har vi nokon vi kan kontakte. Og vi har fått fram ei god momentliste. Eg er optimistisk entusiast på vegne av histreg.no. 🙂

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har holdt på med slektsforskning i omtrent 10 år og tenkte jeg skulle bidra litt (begynne med det jeg allerede har oversikt over og utvide etter hvert. Men etter å ha forsøkt litt synes jeg det er lite intuitivt. Jeg er redd jeg kan ha gjort noen feil i utprøvinga, men finner ingen måte å gjennomgå hva jeg har gjort, hvilke personsider jeg har oppretta m.m. Det ser ut som det er flere personsider (foreldrene har egen personside hver gang de har døpt barn (11stk.)), såvidt jeg skjønner, men hvordan disse slås sammen finner jeg ikke noe om? Ja, jeg kan lenke sammen disse kildene (dåp m.m.) til en ny personside. Og hvis alle gjør dette må det da bli enormt mye unødvendig data? Og hvilken av disse var "min" (altså med en samling av kilder jeg kan stå inne for, uten ubeslekta navnebrødre)?

Det virka enkelt når du forklarte det i videoen, men mine kilder oppførte seg ikke sånn.

Jeg liker tanken bak og er absolutt for at man skal engasjere seg og bidra, men kanskje skal man være litt forsiktig med å anbefale dette til alle og enhver? Det er mindre komplisert å transkribere kirkebøker fra 1700-tallet etter mitt syn (men heller ikke det vil jeg anbefale til nybegynnere). 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

16 minutter siden, Tarald Stein skrev:

Jeg har holdt på med slektsforskning i omtrent 10 år og tenkte jeg skulle bidra litt (begynne med det jeg allerede har oversikt over og utvide etter hvert. Men etter å ha forsøkt litt synes jeg det er lite intuitivt. Jeg er redd jeg kan ha gjort noen feil i utprøvinga, men finner ingen måte å gjennomgå hva jeg har gjort, hvilke personsider jeg har oppretta m.m. Det ser ut som det er flere personsider (foreldrene har egen personside hver gang de har døpt barn (11stk.)), såvidt jeg skjønner, men hvordan disse slås sammen finner jeg ikke noe om? Ja, jeg kan lenke sammen disse kildene (dåp m.m.) til en ny personside. Og hvis alle gjør dette må det da bli enormt mye unødvendig data? Og hvilken av disse var "min" (altså med en samling av kilder jeg kan stå inne for, uten ubeslekta navnebrødre)?

Det virka enkelt når du forklarte det i videoen, men mine kilder oppførte seg ikke sånn.

Jeg liker tanken bak og er absolutt for at man skal engasjere seg og bidra, men kanskje skal man være litt forsiktig med å anbefale dette til alle og enhver? Det er mindre komplisert å transkribere kirkebøker fra 1700-tallet etter mitt syn (men heller ikke det vil jeg anbefale til nybegynnere). 

Hei @Tarald Stein! Ja, jeg er enig i at det er en litt høy terskel for nybegynnere i histreg.no, og teminologien er også spesiell. Det er definitivt ikke min intensjon å anbefale det til "alle og enhver". Ved å skrive om det her inne på Arkivverkets forum så regner jeg med å treffe erfarne slektsgranskere. Systemet er på ingen måte perfekt, så en velvillig innstilling til en IT-løsning som ikke er veldig brukervennlig er også en forutsetning. Pr i dag er det bare 188 personer som har tilgang til å lenke i histreg.no, så jeg regner med at også Arkivverket stiller visse krav og dermed begrenser tilgangen. Håper likevel at du ikke gir opp, men prøver noen ganger til. 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Kjell Inge Tomren skrev:

Eg rydda litt i den familien du lenka til @Jon Sværen. Kan sjå om litt om eg får gjort noko med dei feila du har lagt inn kommentarer om.

Jau, noko er då gjort. Det er ikkje det.

 

Jørgen, oldefar min er nevnt  3 ganger. 
Mor til Markus = Brita Nilsdtr Jordal f 1854. Markus var einaste ongjen til desse to.

 

Alle dei andre er ongane har Jørgen og Berthe Endresdtr 1844-98,  innkl bestefar min: Anders f 1879. 
Eg har f 1845 på Berthe.
 

———

Fleire døydde mellom 1951 og 2014, som DA har f.eks Erling, bestefar min, Hans (som du alt har dødsåret på).

 

Så noko står igjenn, Kjell Inge …… 

————-

Fasitten vil du finna her:  Zinow.no 

Link to comment
Share on other sites

On 3/13/2024 at 10:26 AM, Harald Korneliussen said:

Takk for interesse for og mange innlegg om histreg. Jeg vil også takke alle bidragyterne til histreg. Det er nesten alltid noen bidragsytere som er logget på systemet, neste døgnet rundt. Jeg så denne diskusjonen først nå og skal forsøke å svare ut så godt jeg kan. Jeg arbeider ved Norsk Regnesentral og er ansvarlig for utviklingen mens Arkivverket drifter systemet. Alle kildene hentes fra Digitalarkivet og søket er også en overbygning over søket i Digitalarkivet.

 

Generelt vil jeg starte med at histreg er et stort datasystem. Utvidelser er tidkrevende og vi har begrensede ressurser. Vi prioriterer utvidelser som vi tror er viktige for brukeren i forhold til tid til utvikling. Hvis noen er villige til å bidra på frivillig bases, kan det være aktuelt. Men det krever høy kompetanse og mye tid for å komme inn i systemet.

Jeg skal svare på punktene under.

 

Det er mye som er bra med histreg. Jeg begynte å bruke det etter foredraget ditt i foreningen her. Jeg har funnet at det er utrolig verdifullt for å få oversikt over det som finnes om en person på digitalarkivet.

Det som er dårlig med histreg, er

 

1. de før nevnte automatiske koblingene, som ofte er mye styr å rydde opp i. Roboter har gjort mange dumme feil (foreldre som er yngre enn barna sine f.eks, på grunn av forsøk på automatisk tolkning av folketellingsskjemaer)

Lars: Vi er helt avhengig av robotene. De har lenket ca 5 mill. forekomster siste 8 måneder som ville tatt dagens frivillige a 15 år å lage. Rototene har blitt mye bedre og retter også opp mange feil. Målet er å lage 0,5-1 mill ny lenkede personforekomster pr måned fremover og rette flere feil enn den lager. Jeg har full forståelse for lenkingsfeil er irriterende. Men selv foretrekker jeg å se 15 forekomster fra 2-3 personer som er lenket sammen, men som er lett å splitte istedenfor at de 15 forekomstene var hver for seg.

 

2. Histreg forstår ikke at om du er min søster, er jeg nødvendigvis din bror. Jeg vet ikke hvordan det skjer, men "enveis" søskenforhold skjer hele tiden. Heldigvis ser foreldre-barn forhold og partnerskap ut til å være konsistent toveis.

Lars: Alle familieforhold skal være toveis og er det i databasen. Vi skrev helt om visning av familier for noen måneder siden for at personsiden skulle vises mye raskere. Det er noe få bugs igjen der det hender at visningen av familieforhold ikke  er toveis. Vi skal endre visningen i løpet av våren for å vise kompliserte familier (steforeldre etc)  bedre og retter opp disse bugsene samtidig. 

 

3. Forskjellige typer foreldreskap (foster, ste, adopsjon) har histreg i teorien støtte for, men i praksis blir den bare grundig forvirret.

Lars: Dette skyldes i stor grad at det er feil i kildene som vi så leser inn automatisk. Steforeldre som står som foreldre både i kirkbøker og folketellinger. For folketellinger er det mulig å rette opp ved å bruke fanen feilhåndtering. Vi har planer for å håndtere dette for kirkebøker også, men det er mye mer komplisert. Brukergrensesnittet er tungvindt, men her vet vi ikke om bugs. Nå er det bare på personsiden til en person at man kan se om foreldre er steforeldre. Det er dette vi har tenkt å endre på, forhåpentligvis før sommerferien.

4. Histreg advarer deg ikke om du gjør noe dumt. Barn av alt for unge eller gamle foreldre osv.

Lars: Det krever utviklingsressurser. Det er også komplisert fordi det hender at fødselsår er helt feil slik at bruker må kunne overprøve slike advarsler.

5. Liten mulighet for å markere at en kilde er upresis eller regelrett feil (f.eks de mange kirkeboktranskripsjoner som har feiloppført forloverne som ekteparets foreldre).

Lars: Det krever utviklingsressurser. Vi oppfordrer brukere til å markere lenker som sikre hvis det er feil informasjon i kilder. Hvis fødselsår er mer enn to år feil, kan det være at roboter fjerner riktige lenker.  Det er også greit for manuelle brukere. Det gjelder også om navn er feil. Jeg oppfordrer ellers til å bruke merknadsfeltet. 

6. Den er ikke smart med automatisk utfylling av informasjonen av en profil. Kombinerer du et sett kilder om Petter Pettersen og Petter Torvig, tror den gjerne at Torvik er patronymet og at Pettersen er etternavnet. Kombiner et par kilder til, og den tror at personen heter "Petter Peter Peder Petter Torvik Toreviig Pettersen Torevik". Du må i praksis rydde i navnene etter hver merge. Lars: Forstår problemet. Men robotene som har laget 5 mill lenker trenger denne automatikken. Kanskje lager vi en robot som retter opp dette senere. Programmet som lager navnene kan også bli mye smartere.

7. Ting du fyller ut selv i profilen blir ikke søkbart. Dersom eneste kilde som sier noe om fødselsdatoen sier "14.11", la oss si du fyller ut "14.11.1867" fordi du ser at dåpen er i desember 1867 (ukomplette datoer eller datoer i uventet format er forøvrig en av de mange tingene som forvirrer histreg grundig). Da vil histregs søkefunksjon allikevel ikke finne denne personen i 1867. Lars: Ser problemet. Vi har det på listen over ønsket utvikling.

8. Histreg sliter litt med ytelsen, spesielt når en bruker "vis familiemedlemmer"-funksjonen (som er enestående verdifull)

Lars: Enig. Personsiden går nå mye raskere etter en total omskriving i høst. "vis familiemedlemmer" skal gå igjennom veldig mange kall til Digitalarkivet, for alle familiemedlemmer til alle personforekomstene til alle personene i søket. Det tar tid. Utvidelsen vi gjorde i høst gjør at dette også går mye raskere.

9. Grensesnittet kunne vært bedre. Når en slår sammen kilder søsken-vis, f.eks, er det ganske fort gjort å klikke feil sjekkboks.

Lars: Enig. Tar gjerne tips om hva som hjelper her. Vi starter utviklingen på ny visning av familier snart og håper å bli ferdig før sommeren.

ALLIKEVEL er Histreg utrolig verdifullt. Noe av det som er bra:

1. Histreg gir et estimat på når personen er født. Dette er et ganske enkelt estimat, allikevel er det utrolig verdifullt. Det ville vært enda bedre om det gikk an å "stole" på disse estimatene i søk. Lars: Hyggelig å høre. Jeg bruker dette mye selv. Jeg er av de som lenker aller mest også manuelt.

2. Mesteparten av informasjonen i en profil kommer direkte fra kildene, og når en tar bort en kilde, forsvinner også "konklusjonene" fra den kilden - med få unntak. Dette er viktig, det gjør det så mye enklere å rydde opp i feil. FamilySearch har det ikke slik, der "klistrer" påstander seg til profilen selv om kilden de var basert på er tatt bort som feilaktig. Det er en hodepine å rydde opp i feil der. Lars: Informasjonen her hentes fra personforekomstene. Et tips: Hvis man skal splitte to personer som er lenket, sammen lønner det seg å fjerne personene som har forekomsten med "HP" i høyre marg. Da oppdateres navn og fødselsdato. 

3. Du kan koble sammen mange, mange kilder på en gang! Når du ser tjue forekomster av samme navn, med samme partner, på samme sted, så kan du slå dem sammen! Det er en MYE raskere og mer effektiv måte en f.eks kildekoblingen i FamilySearch. At det er så lett å rette opp feil, gjør at du kan gjøre dette uten frykt.

Lars: Bruker dette mye selv.

4. Om kilder blir koblet, er de fortsatt individuelt synlige for søk. Dette er viktig. Hvis noen har merget feil og tror at Hans Hansen og Kristine Kristensen er samme person, vil du fortsatt få treff på denne feilprofilen om du søker på ett av de navnene.

 

Noen av de andre spørsmålene:
Alle spørsmål knyttet til kildene, er det bare Arkivverket som kan håndtere.

Hvis noen vil forsøke å lenke alle personene i en kommune, kan vi bidra med statistikk. Send epost til histreg@nr.no

 

 

 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)
På 13.3.2024 den 10.26, Harald Korneliussen skrev:

Det er mye som er bra med histreg. Jeg begynte å bruke det etter foredraget ditt i foreningen her. Jeg har funnet at det er utrolig verdifullt for å få oversikt over det som finnes om en person på digitalarkivet.

Det som er dårlig med histreg, er

 

1. de før nevnte automatiske koblingene, som ofte er mye styr å rydde opp i. Roboter har gjort mange dumme feil (foreldre som er yngre enn barna sine f.eks, på grunn av forsøk på automatisk tolkning av folketellingsskjemaer)

2. Histreg forstår ikke at om du er min søster, er jeg nødvendigvis din bror. Jeg vet ikke hvordan det skjer, men "enveis" søskenforhold skjer hele tiden. Heldigvis ser foreldre-barn forhold og partnerskap ut til å være konsistent toveis.

3. Forskjellige typer foreldreskap (foster, ste, adopsjon) har histreg i teorien støtte for, men i praksis blir den bare grundig forvirret.

4. Histreg advarer deg ikke om du gjør noe dumt. Barn av alt for unge eller gamle foreldre osv.

5. Liten mulighet for å markere at en kilde er upresis eller regelrett feil (f.eks de mange kirkeboktranskripsjoner som har feiloppført forloverne som ekteparets foreldre).

6. Den er ikke smart med automatisk utfylling av informasjonen av en profil. Kombinerer du et sett kilder om Petter Pettersen og Petter Torvig, tror den gjerne at Torvik er patronymet og at Pettersen er etternavnet. Kombiner et par kilder til, og den tror at personen heter "Petter Peter Peder Petter Torvik Toreviig Pettersen Torevik". Du må i praksis rydde i navnene etter hver merge.

7. Ting du fyller ut selv i profilen blir ikke søkbart. Dersom eneste kilde som sier noe om fødselsdatoen sier "14.11", la oss si du fyller ut "14.11.1867" fordi du ser at dåpen er i desember 1867 (ukomplette datoer eller datoer i uventet format er forøvrig en av de mange tingene som forvirrer histreg grundig). Da vil histregs søkefunksjon allikevel ikke finne denne personen i 1867.

8. Histreg sliter litt med ytelsen, spesielt når en bruker "vis familiemedlemmer"-funksjonen (som er enestående verdifull)

9. Grensesnittet kunne vært bedre. Når en slår sammen kilder søsken-vis, f.eks, er det ganske fort gjort å klikke feil sjekkboks.

 

ALLIKEVEL er Histreg utrolig verdifullt. Noe av det som er bra:

1. Histreg gir et estimat på når personen er født. Dette er et ganske enkelt estimat, allikevel er det utrolig verdifullt. Det ville vært enda bedre om det gikk an å "stole" på disse estimatene i søk.

2. Mesteparten av informasjonen i en profil kommer direkte fra kildene, og når en tar bort en kilde, forsvinner også "konklusjonene" fra den kilden - med få unntak. Dette er viktig, det gjør det så mye enklere å rydde opp i feil. FamilySearch har det ikke slik, der "klistrer" påstander seg til profilen selv om kilden de var basert på er tatt bort som feilaktig. Det er en hodepine å rydde opp i feil der.

3. Du kan koble sammen mange, mange kilder på en gang! Når du ser tjue forekomster av samme navn, med samme partner, på samme sted, så kan du slå dem sammen! Det er en MYE raskere og mer effektiv måte en f.eks kildekoblingen i FamilySearch. At det er så lett å rette opp feil, gjør at du kan gjøre dette uten frykt.

4. Om kilder blir koblet, er de fortsatt individuelt synlige for søk. Dette er viktig. Hvis noen har merget feil og tror at Hans Hansen og Kristine Kristensen er samme person, vil du fortsatt få treff på denne feilprofilen om du søker på ett av de navnene.

 

@Lars Holdenfra Norsk Regnesentral har nå svart på eller kommentert alle disse punktene, og han forteller også hva som ligger i planene for videre utvikling. Sjekk svaret fra @Lars Holden til @Harald Korneliussen. Jeg er utrolig glad for at vi har fått en dialog med utviklerne i Norsk Regnesentral, og jeg kommer til å legge inn mine kommentarer og ønsker som en fortsettelse på svaret fra Lars. Jeg vil også prøve å splitte det opp slik at vi kan ta det punkt for punkt fra lista til @Harald Korneliussen. Oppfordrer alle som har vist interesse for denne tråden til å henge seg på og gjerne gjøre andre oppmerksomme på diskusjonen her.

Edited by Kjell Inge Tomren
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Lars Holden skrev:

1. de før nevnte automatiske koblingene, som ofte er mye styr å rydde opp i. Roboter har gjort mange dumme feil (foreldre som er yngre enn barna sine f.eks, på grunn av forsøk på automatisk tolkning av folketellingsskjemaer)

Lars: Vi er helt avhengig av robotene. De har lenket ca 5 mill. forekomster siste 8 måneder som ville tatt dagens frivillige a 15 år å lage. Rototene har blitt mye bedre og retter også opp mange feil. Målet er å lage 0,5-1 mill ny lenkede personforekomster pr måned fremover og rette flere feil enn den lager. Jeg har full forståelse for lenkingsfeil er irriterende. Men selv foretrekker jeg å se 15 forekomster fra 2-3 personer som er lenket sammen, men som er lett å splitte istedenfor at de 15 forekomstene var hver for seg.

Her er jeg enig med @Lars Holden. Jeg finner av og til "klyser" der flere personer har blitt feilaktig lenket sammen av robotene, men jeg finner dem når jeg søker. Jeg klarer ganske raskt å splitte de opp og jeg kan fortsette med et sett av opplysninger om den personen jeg opprinnelig søkte etter. Og så regner jeg med at min korrigering er med på å "lære opp" robotene.

Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Lars Holden skrev:

6. Den er ikke smart med automatisk utfylling av informasjonen av en profil. Kombinerer du et sett kilder om Petter Pettersen og Petter Torvig, tror den gjerne at Torvik er patronymet og at Pettersen er etternavnet. Kombiner et par kilder til, og den tror at personen heter "Petter Peter Peder Petter Torvik Toreviig Pettersen Torevik". Du må i praksis rydde i navnene etter hver merge. Lars: Forstår problemet. Men robotene som har laget 5 mill lenker trenger denne automatikken. Kanskje lager vi en robot som retter opp dette senere. Programmet som lager navnene kan også bli mye smartere.

Jeg opplever ikke dette som et stort problem. Jeg syns det er helt OK at navnet inneholder flere varianter av hvordan det har blitt skrevet i kildene eller blitt transkribert. Min praksis er for tiden slik: Mens jeg jobber med en personprofil så lar jeg alle variasjonene stå. Det minner meg på hvordan jeg kan sette sammen søkebegrep for å finne flere kildeforekomster om samme person. Dersom samme skrivemåten av navn kommer flere ganger, så sletter jeg av og til det mens jeg jobber med personprofilen, og jeg rydder ofte slik at patronym, gårdsnavn og pikenavn kommer på rett plass. 

Når jeg tenker at profilen er "ferdig", så pleier jeg å gjøre en normalisering av navnene. Jeg velger da navn som har blitt brukt på personen sent i livet, ut fra en tanke om at andre brukere som leter lettere vil kjenne igjen den den varianten. På dette punktet skulle jeg gjerne ha hørt hvilken praksis andre som lenker i histreg.no har, og hvilken begrunnelse de har for sin praksis.

Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Lars Holden skrev:

9. Grensesnittet kunne vært bedre. Når en slår sammen kilder søsken-vis, f.eks, er det ganske fort gjort å klikke feil sjekkboks.

Lars: Enig. Tar gjerne tips om hva som hjelper her. Vi starter utviklingen på ny visning av familier snart og håper å bli ferdig før sommeren.

Jeg har to forslag til hvordan dette (raskt og enkelt?) kan forbedres: Det ville hjelpe om det kom stipling (........) mellom slutten av navnet og avkryssingsboksen. Et annet forslag er at det legges skygge bak annenhver linje (som "pyjamslistene" vi fikk fra linjeskrivere i "jernalderen"). Forståelig? Hvis ikke kan jeg godt lage et par skisser.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.