Jump to content
Arkivverket

Bruk Historisk befolkningsregister, HBR, histreg.no som felles plattform!


Kjell Inge Tomren

Recommended Posts

1 hour ago, Ketil Firing Hanssen said:

Noen ønsker om funksjonalitet:

 

1. Når man lenker fra søkesiden, bør den sammenlenkede personsiden enten åpnes i et nytt vindu eller listes øverst på søkesiden. Da vil det være enklere å arbeide videre med sammenslåing av ektefeller og barn etc.

2. Visningsnavn på personsiden bør kunne låses, slik at man slipper stadig endringer av dette ved lenking og sammenslåing. Det må da være en løsning ved sammenslåing av to eller flere personsider hvor visningsnavnet er låst.

3. Enkel mulighet for å endre hovedforekomst (avkryssingsboks).

4. Mulighet for å velge Hendelse=Skifte på søkesiden

 

Noterer forslagene, men ressursene er begrenset. Skifte av hovedforekomst kan gjøres ved delenking og lenking.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for alle bidragene i påsken. Det er lenket over 100.000 personforekomster i kilder fra 24. mars til i dag. Det er også lenket over 19.000 nye personer. Det er en kraftig økning i antall bidrag etter diskusjonen i dette forumet startet. Vi nærmer oss 200 bidragsytere.

 

Nesten alt er laget manuelt. Maskinell lenking har vært søsken født samme år og med maksimalt en bokstav forskjell i navnet.

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Lars Holden skrev:

Takk for alle bidragene i påsken. Det er lenket over 100.000 personforekomster i kilder fra 24. mars til i dag. Det er også lenket over 19.000 nye personer. Det er en kraftig økning i antall bidrag etter diskusjonen i dette forumet startet. Vi nærmer oss 200 bidragsytere.

Dette er no rett og slett fantastisk. Eg sjekkar alltid Hbr-knappen når eg søkjer på DA, og innrømmer gjerne at det er stadig lenger mellom dei "håplause" koblingane. Men å skulle begynne å rette sjølv kjenner eg meg ikkje kompetent til - så då er spørsmålet til dei som har delteke her: 

 

Kan eg legge lenke til feil - i denne tråden - og håpe at dei forsvinn "på magisk vis"?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

@Lars Holden

 

Som nybegynner skulle jeg ønske at du startet en Tips og råd om bruk av HBR - veiledning for brukere av andre brukere 

 

Jeg har flere spørsmål om hvordan man gjør ting i HBR som bidragsyter. og synd å spamme denne tråden med brukerstøttespørsmål.

 

Edited by Anne-Lise Hansen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Anne-Lise Hansen said:

@Lars Holden

 

Som nybegynner skulle jeg ønske at du startet en Tips og råd om bruk av HBR - veiledning for brukere av andre brukere 

 

Jeg har flere spørsmål om hvordan man gjør ting i HBR som bidragsyter. og synd å spamme denne tråden med brukerstøttespørsmål.

 

Det er en bruksanvisning i en egen fane på histreg.no og nederst på første siden er det lenker til notat med vanlige spørsmål og en presentasjon av nettstedet som også har brukerveiledning. Kjell Inge Tomren har laget noen youtubevideoer (lenke i første innlegg i denne tråden). Det er også mulig å sende epost til histreg@nr.no med spørsmål og forslag til nye temaer og bedre beskrivelser i disse veiledningene. Vi tar gjerne imot forslag til andre måter å formidle brukerstøtte på. Brukere kan ofte formidle dette bedre enn de som har vært med i utviklingen. 

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Kan eg legge lenke til feil - i denne tråden - og håpe at dei forsvinn "på magisk vis"?

Hvis du leser denne tråden, så ser du at det er flere eksempler på at "magi oppstår". Det er med andre ord flere som har bidratt med å rette opp feil som har blitt påpekt. 

 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Anne-Lise Hansens hjertesukk

Som nybegynner skulle jeg ønske at du startet en Tips og råd om bruk av HBR - veiledning for brukere av andre brukere 

 

Jeg har flere spørsmål om hvordan man gjør ting i HBR som bidragsyter. og synd å spamme denne tråden med brukerstøttespørsmål.

bør nok primært gå som en oppfordring til histreg.no.

 

Den bruksanvisningen histreg.no har utformet og som Lars Holden henviser til, bærer sterkt preg av å være skrevet av personer som kjenner systemet og dets funksjoner og derfor ikke forstår de utfordringer nybegynnere står overfor. En god bruksanvisning bør skrives med sikte på personer som ikke kjenner systemet!

 

Slik brukergrensesnittet i www.histreg.no er lagt opp, vil det imidlertid for øyeblikket uansett være vanskelig å skrive en pedagogisk bruksanvisning. Dette har sammenheng med at brukergrensesnittet på www.histreg.no er vanskelig tilgjengelig. Man pleier å si at at for at brukergrensesnittet i et dataprogram skal bli brukervennlig, bør det utvikles av kvinner. Det er selvfølgelig en forenkling, men i et stort prosjekt som histreg.no bør det nedlegges betydelig mer arbeide i å utforme mer brukervennlige grensesnitt.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Det er no 12 som fylgjer dette forumet. Eg hadde håpa å få med fleire av dei som bidreg mest på histreg.no, men kanskje dei ser dette sjølvom dei ikkje fylgjer. 
Eg vil gjerne høyre frå andre kva som er praksis når det gjeld normaliseringa av namn. Både personnavn og stadnamn. Kva variantar bør vi legge inn? Eg kan ikkje sjå at det er skrive noko om dette i bruksansvisninga eller «Ofte stilte spørsmål» på histreg.no Eg har lagt meg til ein praksis, og har grunngjevingar for den, men reknar med at det er ulike syn på det og heilt sikkert ulik praksis.
Eg vil prøve å skrive om min praksis punkt for punkt:
1.    Når eg startar å lenke saman ein personprofil, så blir fleire ulike variantar av skrivemåten til personen med i namne-felta. Så lenge eg arbeider med ein profil, så let eg desse gjerne stå. Det minner meg om kva variantar eg kan søkje vidare på og at profilene er «under arbeid». Det hender eg forenklar ved å slette nesten like og ved å sortere pikenavn, patornym og etternamn til rette felt. 
2.    Når eg avsluttar arbeidet med ein personprofil, rydder eg opp ved å ta bort variantane av same namn, men eg tek med alle fornamna som er skrivne i dåpen, pikenamnet, patronymikon og etternamn. Gjerne også alternativt etternamn for det nest mest brukte. Eg vel å vere kjeldetru når det gjeld namn, men vel dei yngste variantane ut frå ein tanke om andre som leitar helst kjenner personane med det namnet som vart skrive ved død eller begravelse eller i den siste folketeljinga. 
3.    Når det gjeld stadnamna for fødsel og død, så er eg meir i tvil, og eg har vel heller ikkje funne fram til ein konsistent praksis. Bør eg bruke gamle stadnamn og skrivemåter eller bør eg leite opp stadane i dagens norgeskart og skrive inn dei. Eit eksempel som dukka opp nyleg er garden Selbervik som i dag ligg i Ørsta men som i kjeldene er Selbervig, Wolden sidan det låg under Volda prestegjeld. Kva vil vere best for andre som seinare skal søkje, finne, lese og forstå? Kva er din praksis?
 

Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, Kjell Inge Tomren said:

Det er no 12 som fylgjer dette forumet. Eg hadde håpa å få med fleire av dei som bidreg mest på histreg.no, men kanskje dei ser dette sjølvom dei ikkje fylgjer. 
Eg vil gjerne høyre frå andre kva som er praksis når det gjeld normaliseringa av namn. Både personnavn og stadnamn. Kva variantar bør vi legge inn? Eg kan ikkje sjå at det er skrive noko om dette i bruksansvisninga eller «Ofte stilte spørsmål» på histreg.no Eg har lagt meg til ein praksis, og har grunngjevingar for den, men reknar med at det er ulike syn på det og heilt sikkert ulik praksis.
 

Jeg synes det er et bra tema å ta opp i dette forumet. Foreløpig står det ingen retningslinjer på histreg om dette. Jeg er åpen for å lage dette og skrive det inn i histreg. Jeg synes forslaget fra Kjell Inge er gode. Jeg vil også ta det opp med det historiefaglige miljøet for å høre om de har sterke synspunkter. Det er en fordel med mest mulig lik praksis selv om det vil være krevende å få de fleste til å følge denne.

 

Når det gjelder referanser, står det klare retningslinjer om at disse skal gi mening i den alfabetiske rekkefølgen under fanen referanser. Det innebærer at kilder knyttet til steder skal starte med stedsnavnet. Her ser vi at veldig mange bruker feks. "dåp" eller "gravminne" eller starter med et nummer som denne referansen har på personsiden. Det fungerer fint på personsiden, men vi får ikke den ønskede effekten av en alfabetisk liste slik det var ønsket.  Hvis alle fulgte retningslinjene, ville vi lett se andre personer med referanser til samme kilde.

Link to comment
Share on other sites

Som ein av dei som "haikar" på HBR utan å vere med og dele på "utgiftene" burde eg vel helst holde munn - men tykkjer eg berre vil understreke kor mykje nytte eg har av dette arbeidet til dagen. Særleg i Bergen har eg funne mykje gjennom HBR som eg så langt ikkje hadde funne med vanleg leiting.

 

Men sjølvsagt, sidan vi er mange i min kategori som berre brukar, og ikkje bidreg, er det mykje som ikkje heng saman på HBR.  Eit døme her: https://www.histreg.no/index.php/person/pd00000007676199 . Dette paret fekk mange born,  men fleire av dåpane er ikkje lenka til HBR. Mellom andre høyrer denne jenta til her  - https://www.histreg.no/index.php/person/daid/pv00000000115220 - og ho har fått ein make og ein barneflokk som ho ikkje skal ha (Jakobine er ikkje Østense) , og dottera ho fekk med Nils Eriksen er ikkje blitt med. 

 

Dette er altså ikkje kritikk - eigentleg tvert i mot: Ein takk for innsatsen til dokke som held på, og ein open innrømmelse av at dette ikkje ligg innafor mi kapasitets-grense. 

 

REDIGERT: I tilfelle nokon har lyst å gjere under: Her er fleire av Pettersen-borna: 

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007599599

https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000002777808

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007594206

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000028866384

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007597397

https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007598419

 

 

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Supplering
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Dette er altså ikkje kritikk - eigentleg tvert i mot: Ein takk for innsatsen til dokke som held på, og ein open innrømmelse av at dette ikkje ligg innafor mi kapasitets-grense. 

 

REDIGERT: I tilfelle nokon har lyst å gjere under: Her er fleire av Pettersen-borna: 

Då har eg ordna litt i desse familiane. Reknar med du kjenner dei godt, @Aase R Sæther - Gloppen, så du får ta ein sjekk.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Kjell Inge Tomren skrev:

Då har eg ordna litt i desse familiane. Reknar med du kjenner dei godt, @Aase R Sæther - Gloppen, så du får ta ein sjekk.

 

Tusen takk - dette var flott! Det har snike seg inn eit 1901 på Østense si dotter Signy; det er same som i 1906. Her var endåtil informasjon som eg ikkje hadde funne 🙂

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hei. Lurer litt på hvordan det som legges inn i navnefeltene på Personsiden benyttes i søkefunksjonen.
Jeg antar at for å "treffe" personsiden i søket, så er det nok at det er treff på minst en av kildene som ligger på personsøket. Men hvis det som er lagt inn manuellt på Personsiden ikke stemmer 100% med noen av kildene, får man da treff?

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Lars Even Røed said:

Hei. Lurer litt på hvordan det som legges inn i navnefeltene på Personsiden benyttes i søkefunksjonen.
Jeg antar at for å "treffe" personsiden i søket, så er det nok at det er treff på minst en av kildene som ligger på personsøket. Men hvis det som er lagt inn manuellt på Personsiden ikke stemmer 100% med noen av kildene, får man da treff?

Vi søker bare i kildene og med samme algoritme som i Digitalarkivet slik at man får treff på lignende navn. Hva man skriver i navnefeltet på personsiden påvirker ikke søket.

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Lars Holden skrev:

Vi søker bare i kildene og med samme algoritme som i Digitalarkivet slik at man får treff på lignende navn. Hva man skriver i navnefeltet på personsiden påvirker ikke søket.

Så det som vi legger inn i navnefeltene i personprofilen er bare "estetisk"? Søkealgoritmen sjekker ikke Innholdet i noen av de feltene?

Link to comment
Share on other sites

32 minutes ago, Kjell Inge Tomren said:

Så det som vi legger inn i navnefeltene i personprofilen er bare "estetisk"? Søkealgoritmen sjekker ikke Innholdet i noen av de feltene?

Det stemmer.

Link to comment
Share on other sites

På 5.4.2024 den 18.18, Kjell Inge Tomren skrev:

Det er no 12 som fylgjer dette forumet. Eg hadde håpa å få med fleire av dei som bidreg mest på histreg.no, men kanskje dei ser dette sjølvom dei ikkje fylgjer. 
Eg vil gjerne høyre frå andre kva som er praksis når det gjeld normaliseringa av namn. Både personnavn og stadnamn. Kva variantar bør vi legge inn? Eg kan ikkje sjå at det er skrive noko om dette i bruksansvisninga eller «Ofte stilte spørsmål» på histreg.no Eg har lagt meg til ein praksis, og har grunngjevingar for den, men reknar med at det er ulike syn på det og heilt sikkert ulik praksis.
Eg vil prøve å skrive om min praksis punkt for punkt:
1.    Når eg startar å lenke saman ein personprofil, så blir fleire ulike variantar av skrivemåten til personen med i namne-felta. Så lenge eg arbeider med ein profil, så let eg desse gjerne stå. Det minner meg om kva variantar eg kan søkje vidare på og at profilene er «under arbeid». Det hender eg forenklar ved å slette nesten like og ved å sortere pikenavn, patornym og etternamn til rette felt. 
2.    Når eg avsluttar arbeidet med ein personprofil, rydder eg opp ved å ta bort variantane av same namn, men eg tek med alle fornamna som er skrivne i dåpen, pikenamnet, patronymikon og etternamn. Gjerne også alternativt etternamn for det nest mest brukte. Eg vel å vere kjeldetru når det gjeld namn, men vel dei yngste variantane ut frå ein tanke om andre som leitar helst kjenner personane med det namnet som vart skrive ved død eller begravelse eller i den siste folketeljinga. 
3.    Når det gjeld stadnamna for fødsel og død, så er eg meir i tvil, og eg har vel heller ikkje funne fram til ein konsistent praksis. Bør eg bruke gamle stadnamn og skrivemåter eller bør eg leite opp stadane i dagens norgeskart og skrive inn dei. Eit eksempel som dukka opp nyleg er garden Selbervik som i dag ligg i Ørsta men som i kjeldene er Selbervig, Wolden sidan det låg under Volda prestegjeld. Kva vil vere best for andre som seinare skal søkje, finne, lese og forstå? Kva er din praksis?
 

Bra tema!

 

I starten lot jeg flere varianter av personnavn bli stående, rett og slett fordi jeg trodde det var "normen". Det var så mange eksempler på det samme. Etter hvert har dette modnet og jeg er kommet til noe av det samme som du Kjell Inge har endt opp med. Selv om navnefeltene i personprofilen ikke påvirker søket, vil det være mest riktig å skrive døpenavnet, pikenavn, patronymikon (etter farens korrekte navn) og til slutt etternavn. Alternativt etternavn brukes bare i de tilfeller der familien har byttet etternavn (f.eks. ved bevilling).

 

Mht. stedsnavn har jeg brukt kommunenavnet. Det står noe om dette i bruksanvisningen. Jeg kjenner ikke de gamle sognenes og prestegjeldenes inndeling godt nok til å bruke det.  

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Kva skal til for at vi klarer å verve fleire til å vere med på dugnaden? Eg tenkjer at regionale grupper kan vere ein veg å prøve. Fins det eller har det tidlegare vore aktive lokale eller regionale grupper? Kva er erfaringane? 

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Kjell Inge Tomren skrev:

Kva skal til for at vi klarer å verve fleire til å vere med på dugnaden? Eg tenkjer at regionale grupper kan vere ein veg å prøve. Fins det eller har det tidlegare vore aktive lokale eller regionale grupper? Kva er erfaringane? 

Kanskje en bedre bruksanvisning til hvordan man gjør ting og tang. Jeg fikk adgang til å endre, men har enda ikke helt funnet ut hvordan jeg skal gjøre det. Jeg finner f eks min far flere steder, men ikke knyttet sammen med foreldre og søsken. Jeg finner hans foreldre knyttet sammen med noen av barna, men ikke alle. Finner foreldrene flere steder. Skulle gjerne knyttet barn og foreldre og hendelser sammen, men har ikke helt funnet ut hvordan jeg skal gjøre det, jeg har ikke lyst til å lage mere rot i dette systemet. Jeg er sikkert ikke den eneste

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Kjell Inge Tomren skrev:

Kva skal til for at vi klarer å verve fleire til å vere med på dugnaden? Eg tenkjer at regionale grupper kan vere ein veg å prøve. Fins det eller har det tidlegare vore aktive lokale eller regionale grupper? Kva er erfaringane? 

 

Ja, jeg tror at lokale slekts- og historielag kan være en mulighet. Så bør man prøve å sikre seg at det er folk som har litt erfaring med slektsforskning og bruk av kilder. Jeg gjetter at det er en del av de 200 som bidrar i dag som kjenner enkeltpersoner som kan gjøre en god innsats her. 

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Anne Hildrum skrev:

Kanskje en bedre bruksanvisning til hvordan man gjør ting og tang. Jeg fikk adgang til å endre, men har enda ikke helt funnet ut hvordan jeg skal gjøre det. Jeg finner f eks min far flere steder, men ikke knyttet sammen med foreldre og søsken. Jeg finner hans foreldre knyttet sammen med noen av barna, men ikke alle. Finner foreldrene flere steder. Skulle gjerne knyttet barn og foreldre og hendelser sammen, men har ikke helt funnet ut hvordan jeg skal gjøre det, jeg har ikke lyst til å lage mere rot i dette systemet. Jeg er sikkert ikke den eneste

Legg hver av de forskjellige forekomstene med din far som ikke er lenket sammen i personkurven (eller begynn med to for å redusere "risikoen"). Deretter åpner du personkurven og velger hvilken av forekomstene som skal være hovedforekomst og velger "Lenk sammen". Du vil da få en oppdatert personside hvor disse forekomstene er lenket.

 

Du vil nå sannsynligvis se at noen av de koblede personene (foreldre, partner, barn) vil listes flere ganger. Dette skyldes at de forskjellige forekomstene ikke er lenket. Disse kan enkelt lenkes ved å velge "Vis lenking av familiemedlemmer" og lenke sammen for en person av gangen.

Edited by Ketil Firing Hanssen
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Anne Hildrum skrev:

Kanskje en bedre bruksanvisning til hvordan man gjør ting og tang. 

Jeg har forsøkt å forklare og demonstrere hvordan jeg gjør det med videoer (screen cast) på YouTube: 

Har du sett på disse, @Anne Hildrum, var det forståelig og til hjelp for deg?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har aldri brukt YouTube og visste ikke at det lå en forklaring der. Jeg fant det etter at du nevnte det Kjell Inge, og da skjønte jeg litt mere, og det ser ut som om jeg greide å få det til. Kanskje burde det vært nevnt i den bruksanvisningen som tidligere ble nevnt at man kan finne en enklere forklaring på YouTube.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Anne Hildrum said:

Jeg har aldri brukt YouTube og visste ikke at det lå en forklaring der. Jeg fant det etter at du nevnte det Kjell Inge, og da skjønte jeg litt mere, og det ser ut som om jeg greide å få det til. Kanskje burde det vært nevnt i den bruksanvisningen som tidligere ble nevnt at man kan finne en enklere forklaring på YouTube.

De som får tilsendt en bruker nå, får informasjon om disse videoene. ca 3/4 av de som får tilsendt passord, bidrar ikke med lenking. De ca 200 brukerne som vises på statistikksiden, er de som har bidratt med lenking. Det er en begrenset del av disse som lager de aller fleste lenkene. Vi tar imot alle forslag som kan stimulere til flere bidrag.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.