Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'bringe'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 5 results

 1. Christen Jørgenson Bringe var fødd i Luster 12.3.1842: https://media.digitalarkivet.no/view/8400/13 Han vart diagnostisert som spedalsk og flytte til Bergen der me finn han: * 1865 på Pleiestiftelsen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038248002203 * Han fekk 17.5.1875 i Luster ei «uekte» dotter Kristine med Martha Jacobsdotter Skagen; båe var spedalske og utviste frå Pleiestiftelsen: https://media.digitalarkivet.no/view/6916/48 * 1875 på Bringe i Luster: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052308001958 * 1885 i Kalfarveien 31: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295013703 * 1900 i Kong Oskarsgate: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01037335057414 * 1910 i Kong Oskarsgate 59: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036708053813 * 1912 i Kong Oskarsgate 59: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01105551031866 * Han døydde på St. Jørgens hospital 10.2.1916: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002032120 Eg spekulerer på desse ulike adressene og lurer på: Han vart rett nok utvist frå Pleiestiftelsen, men må vera komen attende, men kvifor i Kalfarveien og sidan i Kong Oskarsgate og so avliden på St. Jørgens hospital? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 2. Dette er ein «liten» huslyd med opphav i Luster som hamna i Nebraska, og manuskriptet mitt ser forsovidt bra ut,. men det er nokre detaljar som berre ikkje vil dukka opp i dei kjeldene som eg har freista, ancestry og familysearch. Kanskje avisarkiv kan supplera med meir? Eller kanskje nokon har andre idéar? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter nye interessante og nyttige innlegg er dette manuskriptet no oppdatert i innlegg #4 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 3. Alt tidleg på 1980-talet var eg oppteken av å finna lagnadane til dei to brørne, Martinus og Thomas Johannessøner Bringe som «forsvann» til Amerika, men utan hell. No har eg freista på ny, men kjem ikkje nokon veg! Kanskje nokon veit råd? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden, der me òg manglar nokre andre detaljar...: ~~~~~~~~~~~~ Johannes Jacobson Bringe, frå Kvasshilleren under Høyeim, var f. 18.9.1829 og d. som husmann på Bringe 24.11.1903. Han gifte seg 14.4.1862 med Cathrina, kjend som Trina Thomasdotter frå Kvalsøyri under Kvale. Ho var f. 29.7.1835 og d. som husmannsenkje, då busett på Ottum, 4.4.1921. Johannes og Trina budde først ei kort tid som innerstar på Kvalsøyri under Kvale, truleg hjå foreldri hennar, men fekk kring 1871 hand om denne plassen i Haugen under Bringe. Johannes dreiv so lenge som han levde, og sidan heldt Trina fram med plassen so lenge som ho var god til det. Dei vart siste plassfolki i Bringshaugen, for i 1920 vart Haugen utskild frå Bringebøen som bnr. 18 og fråseld (s.d.). Johannes og Trina i Haugen fekk åtte born i lag, men Trina hadde òg ei dotter frå før: 1. Anna Johnsdotter (1858‑1873), dotter av trina og John Knutson frå Bolstadøyri på Voss. ##### (kven var han?) 2. Martinus Johannesson, f. 24.11.1861, Martin Johnson/Bringe(?) utvandra til Amerika i 1885, ##### (lagnaden hans?) 3. Lars Johannesson (1863‑1886), tente på Kvale og d. der, ugift. 4. Thomas Johannesson (1865‑1868). 5. Gjertrud Johannesdotter (1868‑1868). 6. Thomas Johannesson, f. 24.3.1870, Thomas Johnson/Bringe(?) utvandra til Amerika i 1892, ##### (lagnaden hans?) 7. Peder Johannesson (1873‑1876). 8. Anders Johannesson, f. 2.8.1875, Andrew J. Bringe utvandra til Amerika i 1894 og gifte seg i Crawford Co., Wis. 14.4.1894 med Anna Pedersdotter frå Meljane under Hauge. Ho var f. i Luster 25.5.1871 og utvandra til Amerika i lag med Andrew i 1894. Dei slo seg ned som farmarar i Freeman township, Crawford Co., Wis., men Andrew Bringe d. i Crawford Co., Wis. alt 21.1.1909, berre 33 år gamal. Anna gifte seg att i Crawford Co., Wis. 11.12.1913 med Martin A. Erickson, son av husmann Østen Erikson frå Ekrene under Haganes (1847‑1928). Martin var f. i Luster 20.4.1884, men utvandra til Amerika med foreldri sine alt i 1885. Martin og Anna heldt fram som farmarar i Freeman township, Crawford Co., Wis. der Anna d. 23.12.1953. Martin Erickson flytte som enkjemann til Viroqua, Vernon Co., Wis. der han d. 28.11.1962. Andrew Bringe fekk fire born med ho Anna, medan ho med Martin Erickson fekk ei dotter, i alt fem born: a. Bent, kjend som Bennie A. Bringe, f. i Luster 8.12.1893, utvandra med foreldri til Amerika i 1894 og d. i Miles City, Mont. 27.9.1956. Bennie gifte seg i Volborg, Mont. 24.7.1936 med enkja Marie Matilda, kjend som Mary Pikkula. Ho var f. i Vaasolani i Finnland 27.3.1874, men utvandra til Amerika i ##### (year of emigration? - names of parents??) og d. i Miles City, Mont. 24.10.1962. Bennie Bringe var i mange år farmar og gruvearbeidar («farmer and miner») i Volborg, Custer Co., Mont., men dei flytte sidan inn til Miles City, Custer Co., Mont. der Bennie var bygningsarbeidar («construction laborer»). Mary og Bennie vart barnlause, men ho hadde fire born frå eit tidlegare ekteskap. b. John A. Bringe, f. i Crawford Co., Wis. 5.4.1896, d. i Crawford Co., Wis. 15.5.1896. c. Julius A. Bringe, f. i Crawford Co., Wis. 10.6.1900, d. i Crawford Co., Wis. 10.9.1900. d. Julia A. Bringe, f. i Crawford Co., Wis. 4.9.1904, d. i Crawford Co., Wis. 12.7.1908. e. Aline Erickson, f. i Crawford Co., Wis. 22.5.1913, d. ##### (place of her death? - Viroqua, WI?) 1.9.1986. Aline var gamleheimsarbeidar («retirement home employee») og budde i Viroqua, Vernon Co., Wis., ugift. 9. Anna Johanna Johannesdotter, f. 20.12.1877, Anna Bringe flytte til Bergen og gifte seg i Domkyrkja 18.10.1924 med enkjemannen ##### (eller var han skild?) Mons Joakim Monsson Mjelde frå ##### (opphavet hans?) Han var son av skomakar Mons Andersson Mjelde ##### (bustad og opphav?) og kona ##### (fullt namn og opphav?) og f. i Hamre ##### (eller i Valestrand?) 4.1.1890. Mons var skomakar, og han og Anna budde i Bergen der Anna d. på eit sjukehus 14.12.1940. Mons Mjelde d. som enkjemann same staden 21.6.1949. Dei var barnlause. ~~~~~~~~~~~~ Eg har forresten alt sendt eit spørsmål til Arkivverket for å sjekka dødsmelødiongi etter Anna Johanna Mjelde frå 1940. Er me heldige, er brørne hennar nemnde der...? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 4. Erik Lageson er ei kjempegåte som eg har hatt liggjande sidan 1980-talet, men som eg aldri har greidd å gjera noko med. Kanskje tidi no er kommi: Erik Lageson var fødd i Vigdalen i Luster og vart døypt der 25.1.1755. Foreldri Lage Andersson (1719-1784) og Martha Pedersdotter (1719-1765) var gardbrukarar i Vigdalen til dei i 1763 flytte til Bringe i Luster. Lage vart enkjemann kort tid etter, og i 1770 laut han gå frå garden, truleg grunna armod. Det vart halde skifte etter Lage i 1784, men buet var fallitt, og ingen ervingar er nemnde: https://media.digitalarkivet.no/view/24142/81 Lage og Martha fekk fem born i lag, fire døtrer og ein son. Eine dotteri døydde kort etter fødsli, og dei tre hine vart buande i nabolaget. Derimot har sonen Erik Lageson ei anna soge: Han vart utlagd til barnefar då Synneva (Sjursdotter) Bakken i Jostedalen 12.6.1775 bragte ein 24 veker gamal son (namn ikkje oppgjeve) til dåpen, og då står følgjande merknad i kyrkjeboki om barnefaren (litt vanskeleg å lesa): https://media.digitalarkivet.no/view/11519/14 «Erich Lagesen Grov som reiste til Kiøbenhavn 4 Uger før» Truleg tente han på garden Grov då dette skjedde... Eg har leitt «høgt og lågt» etter Erik Lageson, både i Noreg og i Danmark, men greier ikkje finna spor etter guten nokon stad! Kan han ha endra namnet sitt? Kanskje til Lausen?? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 5. Tøger Johannesson Bringe, yngste barn av Johannes Tollefson (1830-1921) og Bertha Tøgersdotter (1824-1888), gardbrukarar på Bringe i Luster, var fødd i Luster 3.10.1864: https://media.digitalarkivet.no/view/8402/49 Han utvandra til Amerika i 1882: https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000666441 Det har so langt ikkje vore mogeleg å finna ut kvar det vart av Tøger i Amerika, men eg finn ein god «kandidat» i denne karen: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SV7-4G3 Johnson, Thomas Oct 1864 Nor Nor Nor - emigrated 1882 - teamster Johnson, Clara May 1871 WI Nor Nor - wife married 10 children no children Same mannen med mellombokstaven M(!) var i FT1910 vorten farmar i Machias precinct, Snohomish Co., WA: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YY2-SHY4 Då er det oppgjeve eitt barn født, men ingen i live. Dessutan bur svigerforeldri der i lag med dei, Carl og Johanna Wester. Men denne Thomas Johnson må vera avliden (eller skild??), for i 1916 gifte Clara seg att i Everett, WA med Ernest Dolphin: https://www.digitalarchives.wa.gov/DigitalObject/Download/9cc080b2-8efd-4dbd-934e-5e8ce3cdae49 Her er dødsfallet hennar i 1934: Name Clara Dolphin Event Date 26 Jan 1934 Event Place Everett, Snohomish, Washington Gender Female Age (Formatted) 62 years 8 months 4 days Birth Year (Estimated) 1872 Marital Status Married Spouse's Name Ernest Father's Name Carl Wester Mother's Name Johanna Ramstead Det er jo litt «påfallande» at denne Thomas Johnson har same fødselsmånad og -år som Tøger, og ogso same utvandringsår som Tøger, men er det han?? Eg står heilt «bom fast» og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.