Jump to content
Arkivverket

Skifte etter lagmann Jørgen Philipson i 1696/7. Arv etter han på Tonning i Stryn - korleis?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Kjell Fredly Smøla

Fantastisk!!!! Utrolig at alle døtrene nå er identifisert! Da ble det nesten julekveld her:-)

 

Jeg finner en Joakim Olsen Midtgård som det er skifte etter i 1693 med enken Johanne Nielsdatter, hun kan da ha vært gift to ganger i alle fall, og at Joakim var hennes første mann:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24544/120/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090123670121.jpg

 

...og da kom svaret på den Ole Nedreberg som jeg spurte etter:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24218/278/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20081127690469.jpg

 

...for dette må da vel være enkemannen etter Marte Nielsdatter, Ole Olsen Nedreberg. Da er det forståelig at han er nevnt blant eierne til Tonning. Og datteren Maren Olsdatter var nok død før skiftet etter faren.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
 • Replies 359
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Aase R Sæther - Gloppen

  115

 • Kjell Fredly Smøla

  97

 • Ole Arild Vesthagen

  51

 • Grete Singstad

  43

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Langt om lenge har jeg nå fått gått gjennom alle kilder jeg har klart å finne om denne slektskretsen fra Tonning, Vik og Ytreeide i Stryn og har nå skrevet ferdig mine slektsnotater. Det er utrolig my

Hvis tremenninger ville gifte seg trengte man den gang kongelig tillatelse. I arkivet etter Danske kanselli er det en serie kalt "åpne norske brev". Det er konsepter eller gjenparter av de kongebreven

Jeg har vært bortreist noen dager uten tilgang til internett og ble virkelig imponert over hva som har kommet fram i denne debatten de siste dagene. Særlig saken som det vises til i innlegg 53 er spen

Posted Images

Aase R Sæther - Gloppen

Ja dette var litt av ei overrasking på ein laurdagskveld! Mest overraska vart eg over at Kari Olsdtr, fru Anton Pålson, høyrer til i denne familien. Virtuell flaggheising her!

 

Anne Olsdtr Nedreberg har eg også frå før, som kona til Arne Pederson Vik.

 

Men kva med han her - Jon Botolvson Nedreberg som det er skifte etter nokre sider lenger ut - kan det vere same mannen som var på Tonning?

 

Redigert: Dette er berre SÅ fascinerande! Tenk at dette let seg løyse, tvers over heile landet.. Hjerteleg takk til Ole Arild Vesthagen!

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Men kva med han her - Jon Botolvson Nedreberg som det er skifte etter nokre sider lenger ut - kan det vere same mannen som var på Tonning?

 

Joen Bottelsen Nedreberg var 75 år ved manntallet i 1701, dvs. født ca. 1626

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/137/

 

Joen Bottelsen Tonning var 50 år ved manntallet i 1664, dvs. født ca. 1614 - omkring 12 år eldre enn han på Nedreberg.

 

I skiftet etter Joen Bottelsen Nedreberg oppgis det at sønnen Jacob Joensen var død, og at dennes eldste sønn var Hans Jacobsen. Hans var 22 år i 1701, dvs. født ca. 1679.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/134/

 

Det ble holdt skifte etter Marit Rasmusdtr. Tonning 24.9.1684 (opplyst i Overhoffrettsaken). Hvis hennes andre mann var identisk med han på Nedreberg, må han ha vært gift en gang tidligere og fått sine barn før han ble gift med Marit. Tidsmessig kan det passe. Sønnesønnen Hans ble født ca. 1679, Da kan det passe at sønnen Jacob var født før ca. 1654 da Joen Bottelsen og Marit Rasmusdtr. ble gift.

 

Aldersforskjellen i følge det som oppgis i 1664 og i 1701 tyder på at det ikke var samme mann. Men det at Joen Bottelsen bodde på Nedreberg der Joen Bottelsen Tonnings stedatters famile bodde, tyder på at det likevel var samme mann.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Når det gjelder alder som er oppgitt ved manntallene i 1664 og 1701 så har det vist seg mange ganger før at de må tas med en stor klype salt. Så for den del kan dette være den samme mannen.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Hvem er det som her kaller Peder Rasmussen Tonning for sin "svoger"?:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47520/463/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10051202170463.jpg

 

...og hvordan var de besvogret? Jeg er klar over at begrepet svoger i denne tiden kunne bety slektskap uten at de var svogre slik vi bruker det i dag.

 

Er det futen Mads Biørnschou som er en av underskriverne her som kaller Peder R. Tonning for svoger?

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Hvem er det som her kaller Peder Rasmussen Tonning for sin "svoger"?:

 

Innledningen til dokumentet lyder slik:

Kiendis Jeg vnderschrevne og hermed for alle vitterlig giør, at saa som ieg og min kiere Suoger welagtbare Mand Sr: Peder Rasmusen Toning nu en tid lang formedelst den Caution hand for mig for Nordfiords Fogderies betiening til hans kongl. Mait: allerunderdanigst giort, har verit mange Misligheder, afregninger og vidre dereaf Dependerernde Imellom; da for ald w-lempe og nermere fortredder samt store bekostninger at evitere og forebygge, Ere vi paa effterschrefne maader Contraherede, huilchen Contractis indhold oc effter sine ord Clausuler og puncter w-ryggeligen holds schal, og for døde og lefuende were nen fudlkommen aftalt Sag. ………

 

I innholdsfortegnelsen kalles dette dokumentet for "Kausjon for fogden i Nordfjord". Men spørsmålet er hvem som var fogd da. Mads Biørnschou kalles "forrige fogd i Nordfjord" i en rettsak 16.4.1695 der Peder Rasmusen Tonning ble stevnet som kausjonist for ham, det nevnes en kausjon fra 1690.

(Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28617/11/ )

 

Men ja, det må nok ha vært Mads Biørnschou, for i avslutningen av dokumentet står det at de hadde bedt Helgie Wærlou og Simen Hegdal om å underskrive sammen med dem. Og underskriftene er disse to vitnene samt Mads Biørnschou og Peder Rasmusen.

 

I avslutningen nevnes for øvrig min Sal: wærmoder Sophia Polis.

 

Men hvordan var svogerskapet? Var Mads Biørnschou gift med en søster av Peder eller en søster av Peders kone? Eller var Mads og Peders kone søsken?

 

 

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Her er for øvrig Mads Biørnschou i 1701 i Rugsund og er oppgitt å være 49 år:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38456/112/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10051010280113.jpg

 

Helt til venstre står det at han tidligere har vært fogd i Nordfjord.

 

Her fra "Storgarden og handelsstaden Tonning": "Sjølv om Peder tapte mykje pengar på ein kausjon for den svikefulle Nordfjord-futen Mads Biørnschou, så var han ein rik mann då han døydde i 1702."

 

Det kan altså ha vært slektskapet som gjorde at Peder R. Tonning kausjonerte for Mads Biørnschou.

 

Dette her kan kanskje være en sønn av denne Mads?:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47518/412/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10051202160413.jpg

 

 

Det ser ut til at denne Christian Biørnschou var lensmann i Innvik.

 

Mads var trolig fra Danmark. Men er det kjent hva som var hans patronym, og vites det hvem hans kone var?

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Og her fra "Futar og diktarprestar på Davik": "Mads Bjørnschou 1683-1692. Han vart suspendert, og budde sidan i Hessevik på Bryggja eit tid før han flytta til Bergen og starta som sakførar (prokurator).

 

Så da vet vi det.

 

Kan dette være en slektning som døde i Bergen?:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=49&filnamn=bedo1668&gardpostnr=54100&personpostnr=54100#nedre

 

..og her en datter som gifter seg:

 

http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=vigd1663_1

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

#300

Fantastisk morsomt at du har identifisert alle de fire døtrene til Niels Philipsen og Marit Rasmusdatter Tonning, Ole Arild - godt jobbet!

Heldig for debatten at det er din slekt dette her, for jeg vet fra før hvor grundig du er :-)

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Dette er ei interessant problemstilling. Vi veit ikkje kven Peder Rasmusson si kone var - bortsett frå at ho heitte Karen/Kari Pedersdtr. Jacob Aaland hevdar også at han har hatt ei kone før, så ein teori kan vere at Karen - evt den fyrste kona, om ho finst, var i slekt med Mads B (i så fall halvsyskenskap dersom patronymet er ulikt) - eller kona hans, evt konene, viss han også har hatt fleire.

 

Vedkomande Jon Botolvson på Nedreberg: Det finst ikkje spor etter nokon annan samtidig Jon Botolvson, så det er svært freistande å slå saman desse to. Men "må ha vore...." :angry:

 

 

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Grete Singstad

Aldersmessig passer Christian Biørnschou (Biørnschov) og Mads Biørnschou som brødre. Mads var i sitt 49. år i 1701, dvs. f. ca 1652. Christian undertegnet fogderegnskapet i 1692 og da det ble skiftet etter han på Hegdahl i 1733 etterlot han seg barnebarn. Det ser ut som barna hans brukte etternavnet Hegdahl.

 

Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Skifteprotokoll A 7, 1731-1734

 

Tillegg:

Farsnavnet til Christian kan være Hans. Den eneste sønnen nevnt i skiftet het Hans, og i boet finnes sølvtøy med initialene H:N:S:B - M:M:B (R?) (mulige foreldre?), og C:H:B:S – L:J:D:A. De siste initialene må stå for Christian selv og kona Lurentia Jensdatter (med et slektsnavn på A?).

Edited by Grete Singstad
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Det er så typisk for denne slekta! Eller kanskje for all slektsgransking? Finn du eitt svar får du to nye spørsmål.

 

Min kjære svoger - greit at svoger ikkje nødvendigvis betyr det vi meiner i dag, men det betyr garantert ikkje "kompis".

 

Oftast har eg funne det som synonym til svigerson, men det kan det neppe vere her. Peder må i så fall ha vore gift med dotter til Mads for lang tid sidan, og det gjev ei aldersmessig utfordring.

 

Ja, kva skal vi seie?

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Dersom Peder Rasmussen Tonning var gift to ganger, og de barna han fikk var med kone nr. 2, Karen Pedersdatter, lurer jeg på om kone nr. 1 da ville ha blitt oppkalt? Og da burde vel Dorthe ha vært den som ble oppkalt etter kone nr. 1

 

Men dette er jo selvsagt bare spekulasjoner. Jeg ser at Christian Biørnskou har en datter Else blant sine døtre. I Bergen fant jeg en Else Biørnskou som fadder. Dette kan være en datter av Mads.

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070416610014.jpg

 

Hun er å finne helt til venstre og er fadder på Nils Jørgensens datter Else.

 

Og Nils Hansen Bjørnskou, som ble rektor på katedralskolen i Oslo kan vel også være en bror her? Jeg mener å ha sett at han også først skulle til Innvik, men finner det ikke igjen på nettet.

 

Dermed viser det seg i alle fall at det var flere av denne (forhåpentligvis) samme slekta som var i Nordfjord. Og da burde det vel ikke overraske om en søster el. halvsøster også havnet der.

 

Men det spørs om vi ikke i tilfelle må finne noen skifter i Danmark som kan gi oss svaret på dette.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Bygdeboka hevdar at der var ei fyrste kone. Eg har lenge lurt på kva som kan vere kjelda for det, utan å kome nærare.

 

Men når det gjeld Biørnschou ser eg fleire førekomstar med tilknyting til Bragernes - eit spennande område i denne tråden.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Ja, Mads og Christian var brødre:

 

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28616/8/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514620531.jpg

 

Se øverst til venstre.

 

...og nederst til høyre og på følgende side har vi vel Mads Biørnskovs svigermor:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28616/16/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514620539.jpg

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

...og nederst til høyre og på følgende side har vi vel Mads Biørnskovs svigermor:

 

 

Og på neste side kalles hun Sophie Sl: Jørgen Poses. (I mitt innlegg #307 skrev jeg Sophia Polis, men det skal være Sophia Posis). Det vil si at Mads Biørnschov var gift med en datter av Jørgen Poss (eller Paas) og Sophia Jonsdtr.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

I dokumentet jeg refererte til i #306 syntes jeg også at det var en s og ikke en l, og Sophias manns navn Jørgen Posis stod også der. Men nok om det!

 

Jeg tror at etternavnet er Posse, og det er vel et dansk etternavn dette også. Sannsynligheten er stor for at enken Sophia Jonsdatter var bosatt i Nordfjord hun også.

 

Da viser det seg at "Jørgen Pos" noen ganger skrevet også som "Post" var fogd/fut i Nordfjord:

 

http://xml.arkivverket.no/tingboker/Nordfjordtgb1663.pdf

 

...og her:

 

http://loen-bilder.info/sida/litteratur/bruk_tekst/tekst_opphav_bruk_loen.html

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Då kan eventuelt Peder Tonning ha hatt ei fyrste kone som også var dotter til futen - ?

 

Har vi eit patronym på Jørgen Post?

 

Redigert:

 

Eg sit og les bygdeboka - om Loen. Her finn eg, ikkje kjeldebelagt, men som eit utgangspunkt:

 

Futen Peder Jørgenson gifte seg med Lisbet Torsteinsdtr., enkje etter Jon Lauritsson. Lisbet og Jon var foreldre til Sofie Jonsdtr, som Jørgen Post gifte seg med; dei er svigerforeldre til Mads Bjørnskau.

 

Sett at Karen Pederdtr var dotter til futen Peder Jørgenson? Ville det kvalifisere til "svogerskap" mellom MB og Peder Tonning?

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

JA Aase - det kvalifiserer til begrepet "svoger" i den tiden. På 1600-tallet ble begrepet svoger benyttet om en person gift med en slektning i en videre forstand enn det menes i dag, også fjernere slektninger som søskenbarn og tremenninger.

 

Og Tor Kvien lanserte jo nettopp denne Karen Pedersdatter i denne tråden (# 223), datter til futen Peder Jørgensen, som en mulig kandidat til den Karen som ble gift med Peder Rasmussen Tonning:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/15044/21/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20080904650935.jpg

 

Og Karen Pedersdatter her i koppskatten må da ha vært over 15 år gammel i 1645.

 

Magefølelsen min tilsier at du (og Tor) høyst trolig har truffet blink her. Noen bedre kandidater ser i hvert fall ikke jeg i øyeblikket. Peder Rasmussen Tonning bør være en del år eldre enn Karen, og da kan det jo hende at han var enkemann da han ble gift med Karen.

 

Her i koppskatten står det altså at Peder Jørgensen og Lisbeth hadde døtrene Sophia Jonsdatter (som vi vet ble gift med den neste futen Jørgen Post), Maren Pedersdatter og Karen Pedersdatter.

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Akkurat det der hadde gått meg hus forbi.  Men Sofia Jonsdtr var sjølvsagt ikkje dotter til Peder, det ser du nok sjølv.

Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Jada, men jeg siterte bare det som står i koppskatten, Aase.

 

Selvsagt vet jeg at Sophia ble halvsøster til Maren og Karen Pedersdøtre.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Ein kan no aldri vite når det nærmar seg midnatt :D

 

Litt meir frå bygdeboka:

 

Peder J budde paa garden og brukte fraa 1630 5 l 2 pd, sidan 4 l; resten brukte versonen Peder Lauritsson.

 

(Eg blir på vakt når eg finn Lars-søner).

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites

Jfr. innlegg 317: Jeg ser følgende er anført under Berge i Utvik (J. Aaland). Dette salget er kanskje dokumentert et sted i tinglysingsdolumentene:

 

Futen Jørgen Post åtte 9 mk. i nr. 4, som enkja arva og

som versonen deira, Mads Biørnskou, på hennar vegner

selde 1692 til Ole Bruland, og han i 1694 selde til brukaren

Ole Jonson Berge.

 

Var det  Maritte Antoniusdatter Tonning som var gift på dette bruket. med Lasse Lassesen?

Edited by Tor Kvien
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.