Jump to content
Arkivverket

Skifte etter lagmann Jørgen Philipson i 1696/7. Arv etter han på Tonning i Stryn - korleis?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Ole Arild Vesthagen

 

Var det  Maritte Antoniusdatter Tonning som var gift på dette bruket. med Lasse Lassesen?

 

Marit Antoniusdtr. Tonning er oppført i skiftet etter faren 8.9.1698, men ikke i skiftet etter moren 9.6.1733. Hun døde følgelig i mellomtiden uten å ha etterlatt seg noen barn. Om hun var gift har jeg ikke funnet noe om, men som sagt må hun ha vært barnløs.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 359
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Aase R Sæther - Gloppen

  115

 • Kjell Fredly Smøla

  97

 • Ole Arild Vesthagen

  51

 • Grete Singstad

  43

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Langt om lenge har jeg nå fått gått gjennom alle kilder jeg har klart å finne om denne slektskretsen fra Tonning, Vik og Ytreeide i Stryn og har nå skrevet ferdig mine slektsnotater. Det er utrolig my

Hvis tremenninger ville gifte seg trengte man den gang kongelig tillatelse. I arkivet etter Danske kanselli er det en serie kalt "åpne norske brev". Det er konsepter eller gjenparter av de kongebreven

Jeg har vært bortreist noen dager uten tilgang til internett og ble virkelig imponert over hva som har kommet fram i denne debatten de siste dagene. Særlig saken som det vises til i innlegg 53 er spen

Posted Images

Kjell Fredly Smøla

Jeg vet ikke hvorvidt det er av interesse å finne ut mere om denne Peder Jørgensen og slektskretsen rundt ham, men her på høyre side langt nede står Peder Lauritsen nevnt og det spørs om ikke den Lisabet Jonsdatter som er nevnt enda lengre nede er hans kone:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28610/71/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514620269.jpg

 

I tilfelle så er hun datter til Lisabet Torsteinsdatter fra hennes første ekteskap.

 

..og her viser det seg at Peder Jørgensen hadde en brorsønn Lucas:

 

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28610/14/

 

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514620212.jpg

Edited by Kjell Fredly Smøla
Link to post
Share on other sites
Kjell Fredly Smøla

Det jeg mest av alt ville ha funnet er jo selvsagt at hans datter Karen Pedersdatter ble gift med Peder Rasmussen Tonning, noe jeg føler meg temmelig sikker på at hun ble. Men så var det denne verifiseringen da, sukk....

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

"Må ha vore", Kjell !

 

Og hadde Peder Lauritsen hatt ein bror som heitte Ola og då - !

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites

Nei, Tor, dette er Marte Antonsdtr Kandalshaugen frå Breim.

 

Takk. Aase, og dette har du kanskje sagt før, men det er greitt å få sjekket noen ut også. 

 

Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
Ole Arild Vesthagen

Jeg holder fortsatt på å forske på slektskretsen fra Tonning. Jeg har funnet mye, men noen uløste gåter står igjen. En av dem er denne: I "Gards- og Ættesoge" for Stryn hevdet Jacob Aaland både under omtalen av Vik og under Visnes at Jens Pedersen Vik var far til Synnøve Jensdtr. som var gift med Hans Ingebrigtsen Visnes.

 

Jeg har funnet dette ekteparet og deres sønner Jens og Peder i flere kilder (koppskatten, flere saker i tingbøkene) men ikke noe som kan bevise at hun var datter av Jens Pedersen Vik. Er det noen som kjenner til noen kilde der denne forbindelsen klart framgår? Eller er det bare en gjetning fra Aalands side?

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg er nokså sikker på at han har belegg for det, men spørsmålet er kvar. Kanskje kan der vere noko å hente i rettsprosessane mot Peder Jensson på Tystad? Han vart dømd til døden på fylkestinget på Davik i 1609 (sitat bygdebok for Gloppen) - dette kjøpte han seg fri frå, i følgje same bygdebok, og mora Marte Vik er nemnd som ein "kausjonist". Denne saka skal ha vore i Herredagen i 1609.

 

Elles ser eg med spenning fram til å få eit lite innblikk i det du finn om denne mangslungne Tonning-slekta!

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Rettsaken mot Jens Pedersen Tystad har jeg funnet, den var oppe for Herredagen i 1616. Det er en interessant sak, men paret på Visnes er ikke nevnt der.

 

Hans Ingebrigtsen Visnes er nevnt i noen Herredagsdommer selv, men kun som vitne uten at det forteller noe mer om ham.

 

Jeg regner med å bli ferdig med alt om denne slekten om 2-3 ukers tid. Jeg har brukt mye tid på å gå gjennom alt som finnes om slekten på Ytre-Eide. Der er det bevart svært mange dokumenter fra 1500-tallet og tidlig 1600-tallet. Jeg mangler 2-3 diplomer som er i riksarkivet, jeg må en tur dit for å se på disse. Og jeg mangler noen diplomer som er i Universitetsbiblioteket i Bergen. Jeg har sendt en forespørsel dit, men ikke fått noe svar ennå.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Her skriv du Jens Pederson, men det er vel berre ein kjapp skrivefeil. Eg er mektig imponert over kor grundig du går til verks!

 

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Det kan ligge mange interessante dokumenter her (håper at lenken fungerer)

 

http://ub.uib.no/diplom/katalog/Sortering_aar.html

 

 

 

Ja, det er veldig mye interessant her. Det er disse diplomene vedørende Ytre-Eide og Vik jeg holder på å skrive av. Men det er noen som ikke er skannet, og et par der noen sider mangler i skanningen.

 

Link to post
Share on other sites
Torbjørn P. Hagen

I eit skjøte dat. 25. jan 1676 overdreg Jørgen Phillipsøn, fra mig, min hustrue og alle woris arffuinger, til min kiære Suoger og Wellærde Mand her Breda Hammer, Sougnepræst til Froens MeenigH, og Religions Proust ofer Gudbrandsdallens Proustie.

Dette gjeld Listad 20 alen wadmel og Bue 1/2 hud begge på Fron. I følge Ivar Kleiven "Fronsbygdin" side73 var Brede Hammer sogneprest på Fron 1665 til han døde 9. mars 1696. Kleiven skriv og at Brede Hammer var gift 1. gang med Maren Friis og 2. gang med Marthe Martensdtr.

Er det kjent korleis Brede Hammer var svoger til Jørgen Phillipsøn?

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Jeg vet ikke hvordan Brede Hammer var svoger til Jørgen Philipsen, men jeg er overbevist om at det må ha vært på Stochflet-siden, dvs. familien til konas første mann. Vi har jo nå fått identifisert alle søsknene til Jørgen og deres barn. Det er ikke mulig at noen av disse var gift med Brede Hammer.
 
Jørgen Philipsen var gift med Anna Bentsdtr. Hun var gift første gang med Jacob Eggertsen Stochflet. Han var først fogd over Gudbrandsdalen, senere fogd over Hadeland og Valdres (etterfulgt av Annas bror Niels Bentsen) og til slutt rådmann i Christiania. Anna og Jacob hadde følgende barn:
- Christopher Stochflet, sogneprest i Stange. Barn: Oluf, Jacob, Anna Margrete, Karen, Maren.
- Eggert Stochflet, rådmann. Barn: Jacob, Jørgen, Christian, Anna Christina, Annechen Sophia, Wittichen Maria.
- Hannibal Stochflet, assistentråd og lagmann i Christiania.
- Sophia Stochflet, gift med rådmann Hans Nielsen.
- Maren Stochflet, gift med rådmann i Christiania Anders Pedersen.
 
Noe mer enn dette har ikke jeg notert om Stochflet-familien siden dette ikke blir min slekt.

En Brede Larsen Hammer er diskutert her: http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?t=89254 

Her er det oppgitt at Brede Hammers datter Maren var gift med Ole Stochflet. Han var vel sønn av Christopher Stochflet. Men jeg vet ikke om svoger-begrepet kan tøyes så langt.

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Sogneprest Ole Christophersen Stockfleth i Gausdal og Maren Bredesdatter Hammer fikk kongelig tillatelse til ekteskap 12.10.1695 fordi de var beslektet i tredje ledd (Norske kongebrev, bind VI, nr. 169/1695). Det må følgelig ha vært et slektskap mellom Stockflet og Hammer lenger tilbake. Jacob Stockflet og Brede Hammer kan ha vært søskenbarn. Det var kanskje være derfor at Jørgen Philipsen som var gift med Jacob Stockflets enke kalte Brede Hammer for svoger.

 

Rettelse: Det kan ha vært Christopher Stockflet og Brede Hammer som var søskenbarn, ikke Christophers far Jacob. Og videre kan enten Jacob Eggertsen Stockflet eller Anna Bentsdtr. ha vært søsken med en av foreldrene til Brede Hammer.

Edited by Ole Arild Vesthagen
Link to post
Share on other sites
Christian Arentz

#344. Jeg har tidl. notert at Ole Christophersen Stockfleths far Christopher Jacobsen Stockfleth var fetter til Maren Povelsdatter Friis - Maren Bredesdatter Hammers mor. Christophers mor Anne Bentsdatter var søster av Catharina Bentsdatter - Maren Povelsdatters mor. Følgelig må brudeparet ha vært tremenninger.

Link to post
Share on other sites
Torbjørn P. Hagen

#344. Jeg har tidl. notert at Ole Christophersen Stockfleths far Christopher Jacobsen Stockfleth var fetter til Maren Povelsdatter Friis - Maren Bredesdatter Hammers mor. Christophers mor Anne Bentsdatter var søster av Catharina Bentsdatter - Maren Povelsdatters mor. Følgelig må brudeparet ha vært tremenninger.

 

Dette er vel tilstrekkerleg for svogerskapet. Takk for svar.

 

Ellers vil eg takke alle som har deltatt i denne tråden så langt. Det har vore svært interessant å få meir om slekta til Jørgen Phillipsen og Jens Madsen. Desse to  var hovedpersonene i den såkalte "Den Gudbranddalske sak" i 1660åra. Dei var nok på den tida dei mest upopulære personene i Gudbrandsdalen og vart nermest jaga ut av dalen. Den som var mest i mot dei var den lærde og stridslystne magister Iver Pedersen Adolf, daverende sogneprest på Fron.I denne saka vart det framsatt skuldingar m. a. om korrupsjon mot futen Jens Madsen og føremannen hans i stillinga, Jørgen Philipson. Om "Den Gudbrandalske sak" har Kåre Lunden skrivi i Historisk Tidskrift 1971 nr 4 side 423.

Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

Langt om lenge har jeg nå fått gått gjennom alle kilder jeg har klart å finne om denne slektskretsen fra Tonning, Vik og Ytreeide i Stryn og har nå skrevet ferdig mine slektsnotater. Det er utrolig mye spennende å finne om denne slekten, og det er få av mine slektsgrener som lar seg dokumentere så godt så langt bakover i tid.

Det hele startet i april med Aase R. Sæthers første innlegg i debatten med et spørsmål om hvem lagmann Jørgen Philipsen var. Dette fanget straks min interesse, for jeg visste fra før at Jørgen Philipsen var en bror av min ane Niels Philipsen. Men jeg hadde ikke klart å finne ut hvor Niels Philipsen bodde eller mer om hans familie utover at han hadde datteren Maren Nielsdtr. på Hadeland. Den lille opplysningen som Aase fant i et skifte om at to gutter i Stryn hadde til gode arv etter sin mors farbror Jørgen Philipsen var nok til at vi kunne nøste opp hele sammenhengen i denne slekten. Debatten her på Brukerforumet ble svært populær og har så langt blitt til hele 18 sider. Mange har bidratt konstruktivt og jeg er svært takknemlig for alle opplysningene som har kommet fram. Det har blitt nærmere 350 innlegg og ikke et eneste negativt ord, slik det dessverre har vært tilfeller av i andre store debatter. Godt dugnadsarbeid!

Min måte å jobbe med slekten på er å systematisk gå gjennom alle kilder som jeg klarer å finne. Jeg foretar en ordrett avskrift av alle kilder som omhandler mine aner. Jeg tar også med 2-3 generasjoner ut på siden, noen ganger mer der jeg synes det er særlig interessant eller opplysningene er lett tilgjengelig. Jeg samler og systematiserer alle opplysningene i Word-dokumenter, ett for hvert av mine anepar med sidelinjer. Jeg har alltid delt det jeg har funnet om slekten med andre som har interesse av det. For en tid tilbake fant jeg ut at den mest effektive måten å gjøre det på er å legge alle mine slektsnotater ut på internett. På min egen nettside har jeg lagt ut en "anelise" med linker til mine notater som er konvertert til pdf-format. Selve notatene ligger på Dropbox i en "nettsky" med stor lagringsplass.

For tiden er dessverre min nettside utilgjengelig siden hele nettstedet home.no i ukesvis har vært nede. Hva som skjer med denne gratistjenesten vet jeg ikke. Jeg må nok finne en annen og mer stabil løsning.

Men siden jeg har lagt mine notater på Dropbox, er de tilgjengelig når man har en lenke. Her er lenker til det jeg har utforsket om denne slektskretsen. Numrene viser til anenumre med utgangspunkt i meg selv som nr. 1.

644 Lars Madsen Hougaard Bilden, født ca. 1660, død 1731. Bosatt på Bilden i Gran på Hadeland, lensmann i Gran. Lars var en markert personlighet som tydeligvis hadde mye til felles med sine aner på Tonning, Vik og Ytreeide.
645 Boel Nielsdtr. Bilden, født ca. 1654, død 1717. Datter av sorenskriver Niels Pedersen Sommer som bodde på Askim i Gran.
Lenke: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/644-645.pdf

1288 Mads Larsen Hougard Bilden, født ca. 1633, død ca. 1668. Han bodde først en tid på Ringerike før han bosatte seg på Bilden i Gran. Navnet Hougaard tyder på at han var av dansk opprinnelse.
1289 Maren Nielsdtr. Bilden, født ca. 1633, død 1711. Hun kom fra Tonning i Stryn.
Lenke: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/1288-1289.pdf

2578 Niels Philipsen Tonning, født omkring 1600-1610 i Viborg i Danmark, bosatt på Tonning i Stryn, borger i Bergen og drev handelsvirksomhet.
2579 Marit Rasmusdtr. Tonning. Datter av forrige bruker på Tonning.
Deres tre øvrige døtre er også med i dette notatet.
Lenke: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/2578-2579.pdf

5156 Philip. Han bodde antakelig i Viborg i Danmark. Kun kjent som far til Niels Philipsen Tonning og hans søsken lagmannen Jørgen Philipsen, Jesper Philipsen i Skanderborg i Danmark og Anna Philipsdtr. som var gift med Jens Madsen. Alt jeg har funnet om disse søsknene er med her, særlig mye har vært å finne om Jørgen Philipsen. I innlegg #346 i denne debatten nevnes "Den Gudbrandsdalske sak" i 1660-årene. Alt om denne konflikten framgår av en svært omfattende lagtingsdom som er bevart blant Danske kansellis skapsaker. I mitt notat har jeg skrevet av hele denne svært spennende saken.
5157 Ukjent.
Lenke: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/5156-5157.pdf

5158 Rasmus Salomonsen Tonning, død ca. 1628. Bosatt på Tonning, lensmann i Stryn og Olden.
5159 Johanna Jensdtr. Tonning. Hun kom fra garden Vik i Stryn. Nevnt siste gang i 1662.
Dette notatet omfatter også deres øvrige barn og det jeg har funnet om deres etterslekt.
Lenke: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/5158-5159.pdf

10316 Salomon Svarstad, gardbruker på Svarstad i Stryn, død ca. 1624.
10317 Anna Jonsdtr. Svarstad, enke på Svarstad i 1624, nevnt siste gang 1631.
Notatet omfatter også mulige slektsforbindelser lenger bakover for Anna.
Lenke: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/10316-10317.pdf

10318 Jens Pedersen Vik. Han var antakelig fra Jylland i Danmark, siden han i en kilde kalles "en jyde". Bosatt på garden Vik i Stryn. Borger i Bergen, lensmann i Stryn i en periode og senere fogd i Nordfjord. Død ca. 1598. Jens har tydeligvis vært en svært egenrådig og beryktet person, det framgår særlig i klagebrevene som hans svoger skrev, men også fra en klage til kongen fra bønder i Nordfjord.
10319 Marit Andersdtr. Vik (også kalt Margareta i noen kilder). Hun kom fra garden Ytreeide og var en frilledatter av sin far og hans "samboer".
Lenke: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/10318-10319.pdf

20638 Anders Torgilsen Ytreeide, bosatt på Ytreeide i Stryn, antakelig født omkring 1500, død i 1585. Notatet omfatter også hans slekt videre bakover på 1400-tallet. Anders kan kanskje ha vært en etterkommer etter adelsslekten på Giske, men det er ikke mulig å finne ut hvordan en eventuell sammenheng kan ha vært.
20639 Navn ukjent. Hun var Anders Torgilsens frille ("samboer") i 33 år. De skal ha fått 11 barn sammen, 7 av disse er navngitt i skiftet etter ham (de andre døde antakelig som barn).
Notatet omfatter også hans sønn Anders Andersen Ytreeide i ekteskap med Anne Erichsdtr. Det er bevart mange spennende dokumenter etter Anders Andersen.
Lenke: https://dl.dropboxusercontent.com/u/7030124/oavslekt/20638-20639.pdf

Jeg vil være takknemlig for alle tilbakemeldinger på det jeg har skrevet denne slekten, særlig hvis noen finner noe som er feil eller kjenner til kilder som jeg ikke har fått med. Hvis noen ønsker å ta kontakt direkte er min e-postadresse oleavesthagen@gmail.com.

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Hei Ole Arild.

 

Jeg har ikke noe å tilføye, men skal med glede lese meg opp på dine funn. Som så mange andre vestlendinger har jeg direkte eller indirekte slektsforbindelser til Tonning folket i Stryn og jeg har med stor interesse og glede fulgt denne debatten. Jeg tar av meg hatten for det arbeidet du har lagt ned og er svært imponert over hvor grundig du har arbeidet med dokumentasjonen på dine funn. Her er det mange som har mye å lære.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Mange takk for innsatsen, Ole Arild! Det er heilt utruleg at du skulle greie å finne ut så mykje, og det er fascinerande å oppleve at nokre små "uvesentlege" ord kan gje forbindelse mellom to landsdelar på denne måten, og det er kjekt å kunne gje kjøt på beina på nokre bygdebok-påstandar, og avlive nokre andre. Eg gler meg til å gå gjennom alt du har funne - du er eit førebilde for mange av oss andre med systematikken din.

 

Elles finn eg nokre småfeil i det du har skrive - noko er kanskje skrivefeil i originalen, men Grønsuerd skal vel helst vere Grønfuerd, altså garden Grønfur.

 

Eg vil sjølv bruke skriftforma Marte der du skriv Marit - skriftbildet er ofte Maritte, men uttalen har truleg vore Marte, den gong som no. Same med Beritte, som eg i samsvar med uttale vil skrive Brite.

 

Ein liten merknad til: Slektsinterressa mi botnar m.a. i eit par kladdebøker etter ein grandonkel, fulle av slektslinjer frå Nordfjord, men i god 1920-30-stil veldig dårleg dokumentert. Der blir det påstått at Anders Torkilson Ytreeide si kone Anne Eriksdtr er frå Vereide i Gloppen.

 

Og eg må seie det endå ein gong: Fantastisk arbeid.

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Ole Arild Vesthagen

.... Elles finn eg nokre småfeil i det du har skrive - noko er kanskje skrivefeil i originalen, men Grønsuerd skal vel helst vere Grønfuerd, altså garden Grønfur. ....

Du har helt rett, det står Grønfurd i originalen. Dette er rettet.

 

 

.... Eg vil sjølv bruke skriftforma Marte der du skriv Marit - skriftbildet er ofte Maritte, men uttalen har truleg vore Marte, den gong som no. Same med Beritte, som eg i samsvar med uttale vil skrive Brite. ....

Jeg har valgt på bruke skrivemåten "Marit" siden det ligger nærmest opp til det som står i originalkildene. Men skrivemåten i originalkildene varierer mye, det var jo ingen rettskrivningsnorm på den tiden. Skrivemåten på personnavn er et stort diskusjonstema i seg selv. Noen mener det er mest rett å skrive navnene slik den lokale uttalen er. Men dialektene har utviklet seg gjennom tiden og uttalen variere ofte fra bygd til bygd. Det hele blir derfor et skjønn. Andre har valgt å holde seg til den skrivemåten som forekommer i originalkildene. Jeg har valgt det siste, men med litt normalisert form der man på 1500- og 1600-tallet hadde en overflod av doble konsonanter og andre finurlige stavemåter.

 

 

.... Ein liten merknad til: Slektsinterressa mi botnar m.a. i eit par kladdebøker etter ein grandonkel, fulle av slektslinjer frå Nordfjord, men i god 1920-30-stil veldig dårleg dokumentert. Der blir det påstått at Anders Torkilson Ytreeide si kone Anne Eriksdtr er frå Vereide i Gloppen. ....

Jeg har også sett påstander om at hun var fra Vereide. Det kan godt være at det er riktig, men jeg har ikke funnet noe i originalkildene som bekrefter dette.

 

Ellers tar jeg gjerne mot tilbakemeldinger på skrivefeil også. Send meg gjerne en e-post hvis det blir for detaljert å ta det her på brukerforumet.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.