Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige funn ("strays") - Gudbrandsdalen utenom Ringebu


Per Morset

Recommended Posts

Joen Erichsøn Hongs kone Mari Siversdatter introduseres 11. mai 1738 på Strømsø. De har da reist fra Gausdal og døpt datteren Barbroe på Biri 2. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20061219630028 (øverst til venstre)

 

Disse kom senere til Vallø saltverk i Slagen utenfor Tønsberg, se min artikkel "Opphavet til Salomon Jonsen Nes" i Gjallarhorn nr. 73, desember 2023

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Innflyttet i Eiker 1839, fra Vågå: Ungkar Ole Olsen Bue, 22 år.

Innflyttet i Aker 18. november 1818, fra Gausdal: Peder Christensen KosbergEyet.

Innflyttet i Aker 3. juni 1819, fra Vågå: Mari Andersdatter LundeEyet. Tjener hos Anders Olsen Lille Sogn.

Innflyttet i Aker 13. januar 1819, fra Gausdal: Ungkar Iver Poulsen Finsveen, 19 år. Hos møllermester på Bakkehougen, Jens Hanssen.

Innflyttet i Aker 1820, fra Fåberg: Anne Johannesdatter, 24 år. B. under Saugene.

Innflyttet i Aker 1820, fra Fåberg: Berthe Christophersdatter fra Fagstad i Fåberg, på Saugene.

Innflyttet i Aker 1821, fra Øyer: Johannes Gulbrandsen, 65 år, og kone Marthe Frantsdatter, 40 år.

Innflyttet i Aker 1821, fra Øyer: Christen Johnsen, 26 1/2 år. På Bakkehaug mølle.

Innflyttet i Aker 1822, fra Fåberg: Christen Halvorsen, 32 år. Til FrognerEie.

Innflyttet i Aker 1822, fra Fåberg: Kristine Enersdatter, 19 år. Ved Saugen.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Innflyttet i Aker 1824, fra Øyer: Pigen Kistine Johannesdatte Qvam, 35 år. På Furuset.

Innflyttet i Aker 1824, fra Øyer: Arne Arnesen, 28 år. Til Bretvedt.

Innflyttet i Aker 1825, fra Gausdal: Ungkar Christopher Olsen fra Tveten, 21 år. Har ei staaet i Kongelig tieneste.

Innflyttet i Aker 1825, fra Øyer: Tosten Gulbrandsen, 30 år. Til Furuset.

Innflyttet i Aker 1825, fra Øyer: Anne Jensdatter, 30 år. Til Furuset.

Innflyttet i Aker 1825, fra Øyer: Mari Olsdatter, 30 år. Til Furuset.

Innflyttet i Aker 1826, fra Lillehammers Annex: Maren Christiansdatter, 25 år. Til Tonsen.

Innflyttet i Aker 1826 , fra Gudbrandsdalen: Anne Christensdatter, 38 år. Til Grønland. Har et uekte barn Joen, er hos Gunner Pedersen ved Nedre Foss.

Innflyttet i Aker 1826, fra Jevne Glassverk i Fåberg: Berthe Halvorsdatter, 16 1/2 år. Konf. 1825.

 

Så kom Ole Arild Vesthagen i går med dette flotte funnet fra Valdres (denne personen har jeg spekulert mye på opprinnelsen til):

Erland Peders: tislebakcen siger sig at vere noget over 60 aar, fød i øyer sogen i gulbrandzdallen nu boende paa en gaard tislebacken kaldet udj grandz sogen paa hadeland prover at for ungefer =29 ar siden opholt hand sig her i hædallen i 5 aar med arbeide og tieniste ……

Christiania lagting, SAO/A-11131/F/Fa/L0009: Tingbok, 1701-1710, s. 353b-354a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090415351328

 

Edited by Per Morset
Trykkfeil
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

1813. Sak mot den 24 år gamle musketer Lars Olsen av Oplandske Infanteriregiment for desertering og tyveri. Han stakk av fra garnisonen "og har da taget Veien over Skove og Fjelde til Froen i Gulbrandsdahlen hvor han er barnefød. Han har derfra streifet videre over Fjeldene til Østerdahlen. Derfra gik han tilbage til Froen ..." -  og der var han innom og stjal hos en Erik Olsen i plassen Hammeren og hos en Ole Olsen Brettangen. Saken begynner nede på h. side:

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0024: Justitsprotokoller, 1803-1813
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101062275

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1826 Innflyttet i Aker fra Fåberg: Ole Christensen, f. 1806, kf. 1821. På Saugene.

1826 Innflyttet i Aker fra Øyer: Torger Pedersen, 28 år. På Blindern.

1827 Innflyttet i Aker fra Vågå: Ingebor Olsdatter, 27 år. Hos byfogd Qvigstad på Saugene.

1827 Innflyttet i Aker fra Øyer: Torger Knudsen, 40 år. På Furuset.

1827 Innflyttet i Aker fra Gausdal: Torger Gundersen, 26 år. På Sandakerbakken.

1827 Innflyttet i Aker fra Gudbrandsdalen: Anne Torgersdatter, 26 1/2 år. På Furuset.

1827 Innflyttet i Aker fra Gausdal: Ektefolkene Peder Gundersen 33 år og Anne Johansdatter 36 år. Barn: Johan 6 år og Gunder 4 år. På Storo.

1827 Innflyttet i Aker fra Skedsmo: Kari Olsdatter, f. 1794, kf. 1808 i Fåberg. På Grorud.

1827 Innflyttet i Aker fra Fron: Anne Olsdatter, kf 1803.

1829 Innflyttet i Aker fra Gausdal: Ungkar Ole Olsen, f. 5. april 1811, kf 8. juni 1826. Hos Vea på Grønland.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Nr. 7 1839 Begravet ved Oppegård kirke: Thorger Johansen, Arbeidsmand, 27 Aar, Af brødtrang havde han forladt sit Hjemsted Øiers Præstegjeld og døde i Oppegaard, ved hvis Kirke han ligger begravet.

 

Nesodden prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10013/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1814-1847, s. 235-236
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060306040438

 

Link to comment
Share on other sites

Desember 1813. Sak mot en 22 år gl. Lars Olsen Overn, soldat under Opplandske infanteriregiment, for desertering. Han tok seg en tur til sine foreldre i Fåberg.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0025: Justitsprotokoller, 1813-1815

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101063025

Link to comment
Share on other sites

Juni 1815, forhør over 26 år gl. Ole Nilsen nr. 94 av Lombske kompani. Stedene Romsås i Aker og Sørum er nevnt. Endelig dom nederst på f. 4b.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 2b-3a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100005

 

August 1815, forhør over musketererne Ole Christensen Rasch og Ole Jansen for tyveri og bedrageri. Hendelsene skjedde for det meste i Vaterland, Ljabru og Stubljan i Aker. Offeret var knappemaker John Arnesen Kleverud hjemmehørende i Sel anneks til Vågå prestegjeld. Endelig dom f. 17a.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 12b-13a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100016

 

1813. En endelig dom over premierløytnant Rasmus v. Dahl av Opplandske infanteriregiment for noen voldelige hendelser på gården Walberg i Vågå. Saken går over flere foregående sider, uten at jeg helt har fått grepet på hva dette dreier seg om ved overfladisk skumlesing. Nede på v. side.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 57b-58a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100062

Link to comment
Share on other sites

1686 Tamperetten. Ekteskapssak. Gunild Erichsdatter av Froen sogn i Gudbrandsdalen «citerit» sin ektemann Syvert Syvertsen fordi han uten å gi årsak, for nesten 6 år siden skulle ha forlatt henne, og latt henne med to små barn sitte igjen i armod, hvilket hun med sin sogneprests attest samt tingsvidner beviste. Hun begjærte derfor skilsmisse fra ham. Retten konkluderte og tillot skilsmisse, samt rett til å gifte seg på ny med en annen mann, men ikke med den personen som hun hadde forseet seg med i hennes manns fravær. Saken begynner på 3. nederste linje h. side.

 

Den geistlige jurisdiksjon, SAO/A-11097/H/Ha/L0004: Forhandlingsprotokoll, 1651-1698, s. 178b-179a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60079671000181

 

1686 Tamperetten. Ekteskapssak mellom Tosten Olsen Fossum av Øyer i Gudbrandsdalen og hans trolovede festekvinne Mari Pedersdatter. Tosten ville trekke seg fra giftermålet og brukte som argument at Mari hadde lokket ham til «utidig kjærlighet og lettferdighet». Retten mente at Tosten ikke hadde noen grunn til å beskylde Mari, ettersom han hadde besovet henne tre ganger og at ekteskapet var lyst tre ganger fra prekestolen. Rettens konklusjon var at ekteskapet skulle fullbyrdes. Sak nr. 5 på v. side:

 

Den geistlige jurisdiksjon, SAO/A-11097/H/Ha/L0004: Forhandlingsprotokoll, 1651-1698, s. 180b-181a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60079671000183

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Tamperett mars 1676. Mogens Nielsøn aff Froens Gield Citerer sin echtehustrue

Helge Gutormsdaatter.

 

”… om schiønt det er Ubevijst, enten Helge Gutormsdaatter er om-

komen ved uløchelig tilfeld eller hun er bortrømt, dog

huilcket huilcket [sic!] er, daa effterdj hun haffer verit borte offer

[tre] aar, oc iche er opsurrt, er same ecteschab, effter kongelig ordinantz

opløst oc Manden tilladt at indlade sig i ecteschab med en anden.”

 

Her er jeg ikke i stand til å avgjøre sikkert om kona hadde vært borte i toe eller tre år. Omtrent på midten av h. side.

 

Den geistlige jurisdiksjon, SAO/A-11097/H/Ha/L0004: Forhandlingsprotokoll, 1651-1698, s. 134a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60079671000136

 

Link to comment
Share on other sites

Militærsak 1816. Saken gjelder bl. a tyveri av en pose rugmel stjålet gjennom en luke i kjøpmann Westye Egebergs sjøbod. De tiltalte var musketer nr. 88 John Arnesen og tambur nr. 9 Ole Henrichsen, begge av 5. musketerkompani under Oplandske infanteriregiment. Saken begynner nede på 79b med forklaringer fra politibetjentene som var med på arrestasjonene.

 

På 81a forklarer tiltalte Ole Henrichsen seg, og forteller at han er 22 år gammel og født på Hadeland av foreldre husmann Henrich Olsen og Kari Hansdatter som begge lever. Videre at han var hjemme hos foreldrene til han 25/9-1809 lot seg verve for 10 år som skarpskytter ved Akershusiske skarpskytterregiment. Imidlertid ble han der straffet med spissrotstraff for tyveri og ble derfor «afgivet» i 1811, og skulle da egentlig være ansatt ved Marine-Regimentet, men ble samme høst etter søknad anvervet som tambur ved Oplandske Infanteriregiment 5. musqeter Compagnie, hvor han fortsatt var. Forhøret av Ole Henrichsen fortsetter til nederst på 81b.

 

Der avhøret av Henrichsen avsluttes, begynner et nytt rettsmøte med forhør av den andre tiltalte, John Arnesen. Han forklarer å være 23 år gammel og født i Vågå prestegjeld i Gudbrandsdalen av foreldre Arne Bondesen og Ingeleif Iversdatter* som begge lever. Hans far bruker en plass i Vågå. Videre at han (tiltalte) var 13-14 år gammel da han dro ut for å tjene, noe han gjorde frem til han sommeren 1813 lot seg verve til Oplandske Infanteriregiment for 8 år.

 

Forhøret over det to fortsettes på 93a. Krigsrett og dom på 94b-95a. Ole Henrichsens sak gikk videre til Høyesterett, og 2/11-1816 ble det holdt et rettsmøte hvor høyesterettsdommen ble publisert, uten at innholdet ble skrevet inn i denne protkollen, se 101b-102a.

 

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 79b-80a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100084

 

* Ingelev Ingebretsdatter i 1801.

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1764. Midt inne i et lengre krigsforhør. Nederst til h. står det:

 

Og igien indkaldet 6te Vidne Soldat Clemet Olsen af Major Kreftings Compagnie, fød i Gulbrandsdalen 28 Aar gammel. Været ved seeneste Mickels Dags Tider sidst til Alters her i Slots Kirken

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015a: Justisprotokoll, 1764-1772, s. 12-13

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60052955000007

 

1765 Garnisonsforhør over en Peder Olsen Lille Hammer, også nevnt som Peder Olsen Berg, oppgir at han er 21 år gammel og født i Fåberg ved Lille Hammer. Hans fars navn var Ole Nielsen Berg og foreldrene bosatt i en plass ved Lille Hammer som ble kalt for Benebakken.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015a: Justisprotokoll, 1764-1772, s. 100-101

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60052955000051

 

1766 Garnisonsforhør over grenader Ole Mortensen Bergum som hadde vært beskjenket på vakt, og etter å ha sovet ut igjen nektet å ta sin tur som skiltvakt. Han oppga å være 32 år gammel, født i Gudbrandsdalen og tjent i 13 år.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015a: Justisprotokoll, 1764-1772, s. 120-121

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60052955000061

 

Edited by Espen Tjernshaugen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Kf i Aker 1819: Honoratius Lyng, f. i Fåberg, døpt 22. november 1803, nå på Tonsen hos sin far kammerråd og fogd Lyng.

Kf i Aker 1820: Kirstine Margrethe Lyng fra Tonsen, døpt i Fåberg.

Kf i Aker 1821: Anne Torgersdatter fra Smalvold, født i Øyer, døpt 18. e. trin 1806.

1830 Innflyttet i Aker: ungkar Hans Hansen Møller, f. 26. mai 1813 i Fron, døpt 18. juli i Sødorp kirke, konf i Molde 24. mai 1827.

1831 Innflyttet i Aker fra Øyer: Ungkar Svend Johannesen, født i Gudbrandsdalen 3. oktober 1800, døpt 17. s. e. trin. På Furuset.

1831 Innflyttet i Aker fra Øyer: Pigen Mari Tostensdatter, 32 år.

1831 Innflyttet i Aker fra Gausdal: Ingeborg Gundersdatter, født 2. mai 1807, døpt 7. mai, konf 1824.

1837 Innflyttet i Aker fra Øyer: Tj.pige Mari Oudensdatter Berg, f. 12. mai 1805, døpt 19. mai. Foreldre: Ouden og Goro ved Haug.

Kf i Bragernes 1738: Peder Iversen, f i Gausdal. Far: Iver Pedersen.

Kf i Bragernes 4. oktober 1767: Friderich Christensen, 19 år, f i Fåberg.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Per Morset said:

Kf i Aker 1819: Honoratius Lyng, f. i Fåberg, døpt 22. november 1803, nå på Tonsen hos sin far kammerråd og fogd Lyng.

 

Han var det noe kjent med. Honoratus Lyng hadde i 8 år vært personellkapellan på Eiker før han i 1842 kom som sogneprest til Nesodden, var ordfører i fem år fra 1847 og valgmann 5 ganger. Lyngs danske kusine, Cathrine Christine Deramm (1795-1857) bestyrte noen år husholdningen i prestegården før hun ble testamentert en livrente og flyttet til København. Lyng ble syk og søkte avskjed i 1858 og ble innvilget pensjon. Etter det flyttet han til Peter Blix Gill Enger (1837-1887) på Bålerud i Svartskog hvor han døde i 1859.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1770. Garnisonsforhør i anledning en rømt slave Ole Torstensen, og musketer Iver Knudsen som ikke straks meldte fra da han merket at slaven var vekk. Iver Knudsen opga at han var 29 år gammel og født i Gudbrandsdalen, samt at han tjente på det niende året. I 1772 begynner et forhør i en annen sak på s. 489.  Iver Knudsen er innblandet og avgir forklaring på s. 491. Ved dette forhøret finnes også en 20 år gammel musketer Ole Jensen født i Gudbrandsdalen. Han forklarer seg på s. 494.

 

På side 367 i det samme forhøret (det førstnevnte) avgir korporalen Erich Martines Ordning sin forklaring, han oppgir å være 16 år gammel, født i Gudbrandsdalen og tjent i 1 år.

 

Forsvaret, Akershus festning auditøren, RA/RAFA-1861/D/Da/L0015a: Justisprotokoll, 1764-1772, s. 364-365

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60052955000183

Link to comment
Share on other sites

1789. Her begynner et krigsforhør i Moss over anklagede Engebret Madsen, 33 år og født i Fåberg i Gudbrandsdalen. Dom nederst på f. 6a hvor han blir frikjent for å ha mottat noen munderingssaker, og motparten dømt til å betale utgiftene ved hans opphold på stedet under saken.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0010: Justitsprotokoller, 1789-1809, s. 4b-5a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101101007

 

1790. Krigsforhør i Fredrikstad over underjeger Peder Paulsen, 30 år og født nær Gudbrandsdalen.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0010: Justitsprotokoller, 1789-1809, s. 8b-9a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101101011

 

1804. Krigsrett Akh. f. over Sølfest Jacobsen Krøcke av Lombske Compagnie Oplandske Infanterie Regiment, under tiltale for 3. gangs simpelt tyveri (det er forhør over ham på en del av de foregående sider). Han er født i Lom. Dom på s. 31 hvor han blir dømt til å arbeide i jern på livstid i nærmeste festning. På side 32 er det et rettsmøte for å publisere denne dommen og en påfølgende kongelig resolusjon av 12. oktober, men det står ikke noe om innholdet i denne.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 28-29

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101018

 

1805 5. februar. Ekteskapstillatelse for grenader nr. 123 Baard Nielsen Worstad med pike Marthe Jensdatter mit-Jørstad i Fåberg.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 36-37

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101022

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1735. Krigsrett på gården Hiellum i Vang sogn. På siden foran har Gullik Eriksen (26) og Erik Gulbrandsen (26) fra Ringebu nettopp fått sin dom for leiermål. På denne siden under samme rettsmøte, 3b, dreier det seg om tambur Ole Larsen Giørstad som sverger seg fri fra leiermål med et «taabelig Qvind Folck», Anne Joensdatter. Ole Larsen Giørstad oppholder seg på en gård Howin, og det nevnes en bondedreng Ole Olsen Howin. Det er en angivelse fra sognepresten i Fåberg som ser ut til å ha fått ballen til å rulle.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0006: Justitsprotokoller, 1735-1746, s. 3b-4a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101073006

 

1736, Krigsrett på gården Olstad over kpt. Kaas for noen leiermål. Det første med ei Eli Olsdatter skjedde i 1719 i Vågå. Det andre leiermålet skjedde 1731 i Ringsaker med ei Margrete Schiotz (Schiøtz?). Det tredje 1731 (først skrevet 1734) i Vågå med ei Kirsten Evensdatter.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0006: Justitsprotokoller, 1735-1746, s. 7b-8a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101073010

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

1704. Krigsforhør Kongsvinger, over en Ole Carlsen (36) som for 7 år siden hadde rømt fra Liv-kompaniet i Frederikshald og som nå var blitt gjenkjent av en ltn. Wahl og knepet i Romedal. Han oppga å være født i Gudbrandsdalen. Dom på f. 125ab hvor det fantes grunner til å formilde straffen fra å henges til døde, slik at den til slutt «bare» lød på 2 års arbeide i jern på Akershus festning.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0012: Justitsprotokoller, 1689-1720

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101102125

Link to comment
Share on other sites

1806. Krigsforhør over Amund Knudsen (24) i Huustangs Vagten på Akershus festning. Begynner nederst på s. 109. Han hadde tjent som soldat i 3 år av en verving på 8 år, og ikke tidligere straffet. Ugift, født i Vågå i Gudbranddalen. Amund hadde desertert etter å ha stjålet en del saker av sine soldatkamerater, delvis i kompaniskap med en Ole Sniperud som har sin egen sak lenger foran i protokollen (og jeg tror jeg har sett ham i andre protokoller). Amund Knudsen gikk til sitt hjemsted i Vågå og var der i fulle 14 dager pluss turen opp og ned, før han fant ut at det var best å dra tilbake til garnisonen. Dom på s. 113: Spissrot 6 ganger gjennom 200 mann, samt på ny å opptjene sine 8 vervingsår fra dommens dato samt erstatte verdien av tyvegodset. Ole Sniperud måtte frifinnes pga. mangel på bevis.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 108-109

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101058

 

Ole Sniperud er vel samme karen som omtales her, og som døde året etter:

https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Sniperud_under_Skansgården

Link to comment
Share on other sites

1808. Krigsforhør over Ole Halvorsen (43) fra Øyer i Gudbrandsdalen. Begynner nederst på s. 176. Han hadde i året 1800 desertert fra Kongsvinger til Sverige, hvor han gikk i svensk militærtjeneste ved den finske garden. Nå hadde han frivillig kommet tilbake med svensk avskjed for udyktighet. Dom på s. 177 hvor han pga. en forordning av 16/11-1763, og en pga. krigsurolighetene kongelig «General Pardon», ble frifunnet.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 174-175

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101091

 

1808. Forhør over desertøren grenader av det Opplandske infanteri, Ole Ellefsen (30), som anga å være født på Zell i Vågå av foreldre Ellef Olsen og Sunne Hågensdatter Olstad, som begge var i live. Han hadde for 3 ¼ år siden desertert fra Drammen hvor han var kommandert på veiarbeid, og dro rett hjem til sine foreldre i Vågå hvor han var vinteren over. Siden satte han kursen til «Nordlandene» hvor han særlig oppholdt seg i Kristiansund og ernærte seg av arbeide. Så fikk han høre at ingen måtte oppholde seg i «Nordlandene» som ikke var født der, og reiste hjem til sine foreldre igjen og meldte seg for presten Wang i Vågå, for deretter å følge med en del nye rekrutter til Christiania hvor han straks meldte seg for kommandanten. Saken begynner på s. 189 med kjennelse på s. 191 hvor han frikjennes for all tiltale fordi han meldte seg frivillig og ikke hadde begått noen andre forbrytelser.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 188-189

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101098

 

1809. Forhør over sersjant Lars Olsen Ottestad fra Gausdal (36), gift men ingen barn, har tjent i 14 ½ år. Saken som begynner på s. 202 dreier seg om en klokkehandel (lommeur i sølv).

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 188-189

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101098

Link to comment
Share on other sites

1811. Krigsforhør etter en klage fra ei Marthe Larsdatter på kjøpmann Heftyes løkke utenfor byen, over underoffiser Hans Sevaldsen (27), født på Lom i Gudbrandsdalen av gårdmannsfolk som nå var døde. Saken dreier seg om eierskapet til et pantsatt slavannshus som Hans Sevaldsen hadde solgt til spillemannen Ole Wexal. Forhøret fortsetter på s. 263 og på ny 263. Krigsrett 266 og dom 267. Degradert til musketer og tilpliktet å betale Marthe Larsdatter 8 rd.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 258-259

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101133

Link to comment
Share on other sites

Fra sjøinnrulleringen i Romsdals fogderi.

 

«Aackeröens Gield» 7. april 1704 - Michel Johansen Lom, født i Opland, bor i Nordahl. 20 år og ugift.

 

Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland, Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 3.1 (1704-1707), Protokollside, Side 24

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922620028

 

Edited by Grete Singstad
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

1811. Krigsforhør som begynner på s. 370 i anledning det jeg tror dreier seg om et slagsmål og uenighet mellom en korporal [Lejel] og en stadskaptein Petersen. Litt under midten på s. 372 finner man 2. Vitne, Peder Olsen (21), jeger nr. 79 av 1. kompani som er født i Gudbrandsdalen av foreldre Ole Christiansen og Marit [Hansdatter]. Han hadde tjent som soldat i et halvt år.

 

På s. 373 fremstår 3. Vitne, jeger nr. 8 av samme kompani, Ole Christiansen (20), født i Fron i Gulbrandsdalen av foreldre Christian Olsen og Karen Hansdatter. Tjent som soldat i 1 ½ år.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0008: Justitsprotokoller, 1803-1815, s. 372-373

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101101190

Link to comment
Share on other sites

1811. En militær rettssak hvor bonden John Rolstad fra Lesja ble ranet for 1000 rd under en bytur. Hans kamerat Johannes Drangstad fra Øyer nevnes også der. Se debattråden "Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland" i et innlegg postet 29. februar 2024.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Fra sjøinnrulling 1725, gammelt og ungt mannskap, Trondheim by:

 

Olle Wilckenssen, født i Gudbrandsdalen, bor i Trondheim. 53 år og gift. Sjøvant, vært garnisonsoldat i 16 år.

 

Sør-Trøndelag fylke, Eldre rulle nr. 3.2 (1725-1725), Protokollside

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ru20100922620742

 

-----

Trolig er det samme mann det ble skiftet etter i Trondheim 10. april 1739; Ole Wilchensen Lods.

Barn: Wilchen 18 år, Maren 16 år, Hendriana 14 år, Else 10 1/2 år, Peder 6 1/2 år,  Lusia 3 1/2 år og Ole (født etter farens død).

 

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim, Skifteprotokoll nr. 13a (1737-1742), Skifteprotokollside, Side 78b-79a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090204320081

 

Ole Wilchensen Lods var bror til Peder Wilchensen Lods som det ble skiftete etter 11. mars 1738.

Barn: Marinchen 25 år og Berethe Margrete 23 år.

 

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim, Skifteprotokoll nr. 12 (1735-1738), Skifteprotokollside, Side 667b-668a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090204311114
 

Det ble skiftet etter deres foreldre Wilchen Olsen og Marite Pedersdatter 26. nov. 1728 i Trondheim. De hadde kun sønnene Ole og Peder etter seg.

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim, Skifteprotokoll nr. 10 (1725-1733), Skifteprotokollside, Side 77b-78a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090203440669


 

Edited by Grete Singstad
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.