Jump to content
Arkivverket

Tilfeldige funn ("strays") - Gudbrandsdalen utenom Ringebu


Per Morset

Recommended Posts

Joen Erichsøn Hongs kone Mari Siversdatter introduseres 11. mai 1738 på Strømsø. De har da reist fra Gausdal og døpt datteren Barbroe på Biri 2. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20061219630028 (øverst til venstre)

 

Disse kom senere til Vallø saltverk i Slagen utenfor Tønsberg, se min artikkel "Opphavet til Salomon Jonsen Nes" i Gjallarhorn nr. 73, desember 2023

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Innflyttet i Eiker 1839, fra Vågå: Ungkar Ole Olsen Bue, 22 år.

Innflyttet i Aker 18. november 1818, fra Gausdal: Peder Christensen KosbergEyet.

Innflyttet i Aker 3. juni 1819, fra Vågå: Mari Andersdatter LundeEyet. Tjener hos Anders Olsen Lille Sogn.

Innflyttet i Aker 13. januar 1819, fra Gausdal: Ungkar Iver Poulsen Finsveen, 19 år. Hos møllermester på Bakkehougen, Jens Hanssen.

Innflyttet i Aker 1820, fra Fåberg: Anne Johannesdatter, 24 år. B. under Saugene.

Innflyttet i Aker 1820, fra Fåberg: Berthe Christophersdatter fra Fagstad i Fåberg, på Saugene.

Innflyttet i Aker 1821, fra Øyer: Johannes Gulbrandsen, 65 år, og kone Marthe Frantsdatter, 40 år.

Innflyttet i Aker 1821, fra Øyer: Christen Johnsen, 26 1/2 år. På Bakkehaug mølle.

Innflyttet i Aker 1822, fra Fåberg: Christen Halvorsen, 32 år. Til FrognerEie.

Innflyttet i Aker 1822, fra Fåberg: Kristine Enersdatter, 19 år. Ved Saugen.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Innflyttet i Aker 1824, fra Øyer: Pigen Kistine Johannesdatte Qvam, 35 år. På Furuset.

Innflyttet i Aker 1824, fra Øyer: Arne Arnesen, 28 år. Til Bretvedt.

Innflyttet i Aker 1825, fra Gausdal: Ungkar Christopher Olsen fra Tveten, 21 år. Har ei staaet i Kongelig tieneste.

Innflyttet i Aker 1825, fra Øyer: Tosten Gulbrandsen, 30 år. Til Furuset.

Innflyttet i Aker 1825, fra Øyer: Anne Jensdatter, 30 år. Til Furuset.

Innflyttet i Aker 1825, fra Øyer: Mari Olsdatter, 30 år. Til Furuset.

Innflyttet i Aker 1826, fra Lillehammers Annex: Maren Christiansdatter, 25 år. Til Tonsen.

Innflyttet i Aker 1826 , fra Gudbrandsdalen: Anne Christensdatter, 38 år. Til Grønland. Har et uekte barn Joen, er hos Gunner Pedersen ved Nedre Foss.

Innflyttet i Aker 1826, fra Jevne Glassverk i Fåberg: Berthe Halvorsdatter, 16 1/2 år. Konf. 1825.

 

Så kom Ole Arild Vesthagen i går med dette flotte funnet fra Valdres (denne personen har jeg spekulert mye på opprinnelsen til):

Erland Peders: tislebakcen siger sig at vere noget over 60 aar, fød i øyer sogen i gulbrandzdallen nu boende paa en gaard tislebacken kaldet udj grandz sogen paa hadeland prover at for ungefer =29 ar siden opholt hand sig her i hædallen i 5 aar med arbeide og tieniste ……

Christiania lagting, SAO/A-11131/F/Fa/L0009: Tingbok, 1701-1710, s. 353b-354a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090415351328

 

Edited by Per Morset
Trykkfeil
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

1813. Sak mot den 24 år gamle musketer Lars Olsen av Oplandske Infanteriregiment for desertering og tyveri. Han stakk av fra garnisonen "og har da taget Veien over Skove og Fjelde til Froen i Gulbrandsdahlen hvor han er barnefød. Han har derfra streifet videre over Fjeldene til Østerdahlen. Derfra gik han tilbage til Froen ..." -  og der var han innom og stjal hos en Erik Olsen i plassen Hammeren og hos en Ole Olsen Brettangen. Saken begynner nede på h. side:

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0024: Justitsprotokoller, 1803-1813
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101062275

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1826 Innflyttet i Aker fra Fåberg: Ole Christensen, f. 1806, kf. 1821. På Saugene.

1826 Innflyttet i Aker fra Øyer: Torger Pedersen, 28 år. På Blindern.

1827 Innflyttet i Aker fra Vågå: Ingebor Olsdatter, 27 år. Hos byfogd Qvigstad på Saugene.

1827 Innflyttet i Aker fra Øyer: Torger Knudsen, 40 år. På Furuset.

1827 Innflyttet i Aker fra Gausdal: Torger Gundersen, 26 år. På Sandakerbakken.

1827 Innflyttet i Aker fra Gudbrandsdalen: Anne Torgersdatter, 26 1/2 år. På Furuset.

1827 Innflyttet i Aker fra Gausdal: Ektefolkene Peder Gundersen 33 år og Anne Johansdatter 36 år. Barn: Johan 6 år og Gunder 4 år. På Storo.

1827 Innflyttet i Aker fra Skedsmo: Kari Olsdatter, f. 1794, kf. 1808 i Fåberg. På Grorud.

1827 Innflyttet i Aker fra Fron: Anne Olsdatter, kf 1803.

1829 Innflyttet i Aker fra Gausdal: Ungkar Ole Olsen, f. 5. april 1811, kf 8. juni 1826. Hos Vea på Grønland.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Nr. 7 1839 Begravet ved Oppegård kirke: Thorger Johansen, Arbeidsmand, 27 Aar, Af brødtrang havde han forladt sit Hjemsted Øiers Præstegjeld og døde i Oppegaard, ved hvis Kirke han ligger begravet.

 

Nesodden prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10013/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1814-1847, s. 235-236
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060306040438

 

Link to comment
Share on other sites

Desember 1813. Sak mot en 22 år gl. Lars Olsen Overn, soldat under Opplandske infanteriregiment, for desertering. Han tok seg en tur til sine foreldre i Fåberg.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fga/L0025: Justitsprotokoller, 1813-1815

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10051101063025

Link to comment
Share on other sites

Juni 1815, forhør over 26 år gl. Ole Nilsen nr. 94 av Lombske kompani. Stedene Romsås i Aker og Sørum er nevnt. Endelig dom nederst på f. 4b.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 2b-3a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100005

 

August 1815, forhør over musketererne Ole Christensen Rasch og Ole Jansen for tyveri og bedrageri. Hendelsene skjedde for det meste i Vaterland, Ljabru og Stubljan i Aker. Offeret var knappemaker John Arnesen Kleverud hjemmehørende i Sel anneks til Vågå prestegjeld. Endelig dom f. 17a.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 12b-13a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100016

 

1813. En endelig dom over premierløytnant Rasmus v. Dahl av Opplandske infanteriregiment for noen voldelige hendelser på gården Walberg i Vågå. Saken går over flere foregående sider, uten at jeg helt har fått grepet på hva dette dreier seg om ved overfladisk skumlesing. Nede på v. side.

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 57b-58a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100062

Link to comment
Share on other sites

1686 Tamperetten. Ekteskapssak. Gunild Erichsdatter av Froen sogn i Gudbrandsdalen «citerit» sin ektemann Syvert Syvertsen fordi han uten å gi årsak, for nesten 6 år siden skulle ha forlatt henne, og latt henne med to små barn sitte igjen i armod, hvilket hun med sin sogneprests attest samt tingsvidner beviste. Hun begjærte derfor skilsmisse fra ham. Retten konkluderte og tillot skilsmisse, samt rett til å gifte seg på ny med en annen mann, men ikke med den personen som hun hadde forseet seg med i hennes manns fravær. Saken begynner på 3. nederste linje h. side.

 

Den geistlige jurisdiksjon, SAO/A-11097/H/Ha/L0004: Forhandlingsprotokoll, 1651-1698, s. 178b-179a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60079671000181

 

1686 Tamperetten. Ekteskapssak mellom Tosten Olsen Fossum av Øyer i Gudbrandsdalen og hans trolovede festekvinne Mari Pedersdatter. Tosten ville trekke seg fra giftermålet og brukte som argument at Mari hadde lokket ham til «utidig kjærlighet og lettferdighet». Retten mente at Tosten ikke hadde noen grunn til å beskylde Mari, ettersom han hadde besovet henne tre ganger og at ekteskapet var lyst tre ganger fra prekestolen. Rettens konklusjon var at ekteskapet skulle fullbyrdes. Sak nr. 5 på v. side:

 

Den geistlige jurisdiksjon, SAO/A-11097/H/Ha/L0004: Forhandlingsprotokoll, 1651-1698, s. 180b-181a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60079671000183

Edited by Espen Tjernshaugen
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Tamperett mars 1676. Mogens Nielsøn aff Froens Gield Citerer sin echtehustrue

Helge Gutormsdaatter.

 

”… om schiønt det er Ubevijst, enten Helge Gutormsdaatter er om-

komen ved uløchelig tilfeld eller hun er bortrømt, dog

huilcket huilcket [sic!] er, daa effterdj hun haffer verit borte offer

[tre] aar, oc iche er opsurrt, er same ecteschab, effter kongelig ordinantz

opløst oc Manden tilladt at indlade sig i ecteschab med en anden.”

 

Her er jeg ikke i stand til å avgjøre sikkert om kona hadde vært borte i toe eller tre år. Omtrent på midten av h. side.

 

Den geistlige jurisdiksjon, SAO/A-11097/H/Ha/L0004: Forhandlingsprotokoll, 1651-1698, s. 134a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60079671000136

 

Link to comment
Share on other sites

Militærsak 1816. Saken gjelder bl. a tyveri av en pose rugmel stjålet gjennom en luke i kjøpmann Westye Egebergs sjøbod. De tiltalte var musketer nr. 88 John Arnesen og tambur nr. 9 Ole Henrichsen, begge av 5. musketerkompani under Oplandske infanteriregiment. Saken begynner nede på 79b med forklaringer fra politibetjentene som var med på arrestasjonene.

 

På 81a forklarer tiltalte Ole Henrichsen seg, og forteller at han er 22 år gammel og født på Hadeland av foreldre husmann Henrich Olsen og Kari Hansdatter som begge lever. Videre at han var hjemme hos foreldrene til han 25/9-1809 lot seg verve for 10 år som skarpskytter ved Akershusiske skarpskytterregiment. Imidlertid ble han der straffet med spissrotstraff for tyveri og ble derfor «afgivet» i 1811, og skulle da egentlig være ansatt ved Marine-Regimentet, men ble samme høst etter søknad anvervet som tambur ved Oplandske Infanteriregiment 5. musqeter Compagnie, hvor han fortsatt var. Forhøret av Ole Henrichsen fortsetter til nederst på 81b.

 

Der avhøret av Henrichsen avsluttes, begynner et nytt rettsmøte med forhør av den andre tiltalte, John Arnesen. Han forklarer å være 23 år gammel og født i Vågå prestegjeld i Gudbrandsdalen av foreldre Arne Bondesen og Ingeleif Iversdatter* som begge lever. Hans far bruker en plass i Vågå. Videre at han (tiltalte) var 13-14 år gammel da han dro ut for å tjene, noe han gjorde frem til sommeren 1813 lot seg verve til Oplandske Infanteriregiment for 8 år.

 

Forhøret over det to fortsettes på 93a. Krigsrett og dom på 94b-95a. Ole Henrichsens sak gikk videre til Høyesterett, og 2/11-1816 ble det holdt et rettsmøte hvor høyesterettsdommen ble publisert, uten at innholdet ble skrevet inn i denne protkollen, se 101b-102a.

 

 

Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgc/L0009: Justitsprotokoller, 1815-1817, s. 79b-80a

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101100084

 

* Ingelev Ingebretsdatter i 1801.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.