Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Eg startar med å klippe frå Ættarbok for Kvam, Vikøy sokn, Lars Hanssen Torpe 1958.

 

Frå lista over prestar, (som startar på nr 100):

 

«137. Mogens Abelsen, gm. Margaret Johannesdt. (Foreldre Johannes Andersson og kona, frå Bergen).

Hr Mogens var son til Abel Olavson, prest på Nordfjordeid. Han vart fyrst sokenprest til Selje, men dømd frå embetet sitt fordi han kom i legemål med si festemøy og heldt dette dult. Men hr Mogens fekk kongens nåde og tilgjeving for ein pris av 200 rdl og kom til Vikøy i 1616. Her vart han i 6 år, og var bl a ombodsmann for Vikøy-kyrkja. I 1622 kom han i legemål med tenestegjenta på prestegarden og vart avsett for andre gong, og me høyrer ikkje meir om han».

 

I den lange Lemmichen-debatten i 2017

kom vi fram til at det var  dokumentert at kapellan Hans Lemmichen si kone Beritte/Birgitte/Brite var dotter av denne Mogens Abelson, og at ho ut frå alderen kan vere det fyrste leiermålsbarnet som han vart straffa for. 

 

Kva dokumenterte opplysningar har vi elles om denne familien? Leitar ein på nettet, finn ein mange slektstre som har opptil fleire born etter han, men eg er svært usikker på gehalten i dette. Kan vi kanskje grave fram det som finst av sikre kjelder i fellesskap? Var han, som eg har sett hevda, gift fleire gonger?

 

Eg klipper også inn denne frå ein annan Lemmichen-debatt:

 

3) Mogens Abelsen, student 1601 (fik kommunitet 1602), sogneprest til Selje 1612, dømt fra embedet 30/11 1614, fordi hustruen var kommet for tidlig i barselseng (barnet blev født paa Iden i Herlø og døbt 22/6 1611 i Manger). Han fik 22/4 1616 kgl. benaadning, efter å ha sonet med 200 rdl., og blev s.a. sogneprest til Vikør, men ogsaa her dømt fra embedet 1/5 1622 for leiermaal til stor ynk for hans morløse barn og hans gamle fine foreldre. I 1623 bodde han paa Halsnø og senere i Eid, hvor han som vanfør og fattig døde omkr. 1656. - Hans hustru Margrethe Johansdtr., som døde før 1622, var datter av raadmand Johan Andersen til Iden (død inden novbr. 1614) og Maren Jørgensdtr. (d.-n. Personalhist. Tidsskr. 4 IV 133).

Kilde: NST I Jesper Hansen fogden paa Helgeland - fogden paa Kaupanger. ved S. H. Finne-Grønn s. 66

 

Her kan det vere betimeleg å spørje kvar vi kan finn dokumentert desse døds-åra; Margrete før 1622 og Mogens ca 1656.

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Manntal Os, Nordfjordeid 1664 viser Marethe, sal. hr Mogens Abelsens, så då er i alle fall Mogens død før det.

 

RA, Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 15: Nordfjord fogderi og Sunnfjord fogderi, 1664, s. 192-193
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10041005314104

 

Eg tillet meg å sitere Rune Thorstensen i ein annan tråd:

 

"(......)   Hr Mogens Abelson må ha giftet seg etter 1622, og (at) Margrethe Johansdtr. Iden må være død mellom 1616 da de kom til Vikør og dommen han fikk 1621/22. Og bygdeboka for Selje påpeker at forseelsen hans i 1621 ville ha vært større om Margrethe fremdeles hadde vært i live".

 

Det er dermed ikkje truleg at denne kona er den same som den fyrste, sjølv om namnet i praksis er likt. 

 

Men så var det borna då.

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg må også nemne ein annan førekomst - Mogens Abelsen, sokneprest i Haus 1639-45 - er dette same mann eller ein namnebror?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

43 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg må også nemne ein annan førekomst - Mogens Abelsen, sokneprest i Haus 1639-45 - er dette same mann eller ein namnebror?

Om sistnevnte vet jeg dessverre ingenting. Og jeg finner ikke igjen boka som tidligere lå i bokhylla som omhandlet biskoper og prester i Bergens Amt.

Link to comment
Share on other sites

Jeg fant boka " Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen ", i Nasjonalbiblioteket på nett. Men jeg finner ingen prest i Haus med det navnet. Så hvor den infoen skulle komme fra vet jeg ikke.

 

https://www.nb.no/items/527d8d56e5c9183846b1bd646291b123?page=341&searchText=Biskoper og Prester i Bergens Amt

Link to comment
Share on other sites

Enten mangler det en oppføring mellom Stephan Thomassen og Oluf Jensen, eller så har jeg blitt sterkt svaksynt. Jeg ser i alle fall ingen Mogens Abelsen nevnt her.

Link to comment
Share on other sites

Inger Mogensdtr gm Mogens Kjeldson på Rygg i Gloppen er hyppig nemnt som dotter av Mogens Abelson. Mannen hennar er fødd i 1634 og ho kan vel vere omlag på same alder; dottera Dorte er fødd rundt 1670.

 

Tru om nokon kan framskaffe dokumentasjon på denne slektskapen?

Link to comment
Share on other sites

Se Personal Historisk Tidsskrift:

 

Teiste -E. A. Thomle: Hvorledes er Familienavnet Teiste kommet til den nuværende Slægt af dette Navn? 4-VI-1903 s.103-42 og 5-I-1904 s.70-2.

 

Side 130:

 

image.thumb.png.dc32511b1c3dd925147f9211f444b286.png

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Interessant. Veit vi at dette er "vår" Mogens Abelson, eller kan det vere han i Haus? REDIGERT: Eg ser at Haus-mannen er omtala i denne tråden:

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg klipper litt frå denne debatten: "...Lampe nevner ikke noenMogens Abelsen i Haus, men i bygdeboken er han nevnt, gm Susanna Jørgensdatter (Harboe), datter til hans forgjenger Jørgen Jacobsen (Harboe) d 1646. Også i NSTs presteregister nevnes han. Mogens Abelsen skal ha dødd ca 1645, for da bor Susanna på enkesetet på Midtre Mjelde..."

 

Det er så avgjort to ulike menn, og den Lars Østensen nemner, er "vår".

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tilbake til 

8 timer siden, Lars Østensen skrev:

Se Personal Historisk Tidsskrift:

 

Teiste -E. A. Thomle: Hvorledes er Familienavnet Teiste kommet til den nuværende Slægt af dette Navn? 4-VI-1903 s.103-42 og 5-I-1904 s.70-2.

 

Side 130:

 

image.thumb.png.dc32511b1c3dd925147f9211f444b286.png

 

Er du enig i denne avskrifta? Eg tykkjer det står Barns og ikkje Børns. I så fall kan det vere snakk om 1 barn.

 

Vi kan uansett konkludere med at kona Margrete må vere død før 1621, elles er det vel ikkje nokon grunn til at borna hennar skal nemnast her. Dermed er Mogens enkjemann når han innlet seg med tenestejenta si; om barnet han må ha fått med henne levde opp, veit vi vel ikkje; vi veit heller ikkje om tenestejenta er identisk med enkja på Os i 1664.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det kan meget vel tenkes at hukommelsen min spiller meg et puss, men jeg sitter med følelsen av at vi i en gammel debatt fikk dokumentasjon på at Mogens Abelsen levde frem til 1663. Men jeg klarer ikke å finne tilbake til den debatten hvor dette dukket opp.

Jeg har prøvd å lete gjennom den gamle Lemmichen debatten, uten å finne noe der.

Og jeg husker heller ikke hvor den infoen ble funnet, om det var i skattelister eller noe annet. Kanskje noen med bedre hukommelse kan erindre noe om dette.

Link to comment
Share on other sites

39 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Det kan meget vel tenkes at hukommelsen min spiller meg et puss, men jeg sitter med følelsen av at vi i en gammel debatt fikk dokumentasjon på at Mogens Abelsen levde frem til 1663. Men jeg klarer ikke å finne tilbake til den debatten hvor dette dukket opp.

Jeg har prøvd å lete gjennom den gamle Lemmichen debatten, uten å finne noe der.

Og jeg husker heller ikke hvor den infoen ble funnet, om det var i skattelister eller noe annet. Kanskje noen med bedre hukommelse kan erindre noe om dette.

 

Hvordan vil du forklare at han er nevnt salig i 1656 da?

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan ikke forklare det Lars. 

Jeg skrev at jeg satt med en følelse at det fremkom noe i en tidligere debatt som sa noe annet. Det kan godt hende jeg tar feil. 

Forøvrig har jeg tidligere kommet over "salige" som viste seg å være  høyst levende likevel. 🙂

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.