Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

11 minutter siden, Anita Holck skrev:

Her er saken mot Mogens Abelssøn.  Johan Andersen må være død før 11/11-1614, da kona konsekvent omtales som Marinne S. Johan Andersens.

 

https://media.digitalarkivet.no/view/84280/130

Skal vi ta denne kilden bokstavelig døde Johan Andersen engang mellom 22. juni 1611 og 11. november 1614. I kilden står det spesifikt at hun dro hjem til sine foreldre (flertall) der dette barnet ble født utenfor ekteskap.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

22 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Skal vi ta denne kilden bokstavelig døde Johan Andersen engang mellom 22. juni 1611 og 11. november 1614. I kilden står det spesifikt at hun dro hjem til sine foreldre (flertall) der dette barnet ble født utenfor ekteskap.

Eg kom til same konklusjon.  

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg må si jeg sliter med kronologien. I 1621 har Johan Andersen 1 myndig sønn, 2 døtre som er gift og en datter som er forlovet. I 1614 er Maren Jørgensdatter benevnt som enke. Når Anders Johansen er nevnt som halvbror til Johan Strarup må dette nødvendigvis bety at Maren Jørgensdatter var mor til Johan Strarup. Johan må være født etter 1614. Disse første barna må være født i forkant av århundreskiftet, ned mot 1590. Dersom Maren Jørgensdatter var mor til samtlige er det helt på grensen av hva som er mulig. La oss si at Maren Jørgensdatter var født ca 1570 så er det på hengende håret mulig, men er det sannsynlig?

Link to comment
Share on other sites

SÅ mykje styr for litt ungdoms brøst og uforstand. Eg har ikkje fått med meg ord for ord, men får vi andre opplysningar som er nye? Det står vel i alle fall at barnet lever.

Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Dersom Maren Jørgensdatter var mor til samtlige er det helt på grensen av hva som er mulig. La oss si at Maren Jørgensdatter var født ca 1570 så er det på hengende håret mulig, men er det sannsynlig?

Kan eg dra fram att  tanken om at Maren ikkje er mor til Johan, men gift med far hans? At namnet Johan er ein tilfeldighet og at Anders og Johan er ste-brør?

Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

SÅ mykje styr for litt ungdoms brøst og uforstand. Eg har ikkje fått med meg ord for ord, men får vi andre opplysningar som er nye? Det står vel i alle fall at barnet lever.

 

Det står at barnet ble født i hemmelighet for Mogens Abelsen og at det var hos foreldrene til kona. Mogens fikk vite om dette barnet etter at ble gift. Ved dåpen ble det angitt at barnet tilhørte tjenestefolk. Presten hadde dog spurt disse tjenestefolkene om hvem foreldrene var og de hadde da fortalt at Margrete Johansdatter hadde født barnet, og at faren var dratt til Nordland. Altså en god røverhistorie.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Kan eg dra fram att  tanken om at Maren ikkje er mor til Johan, men gift med far hans? At namnet Johan er ein tilfeldighet og at Anders og Johan er ste-brør?

 

Nei, men er hun mor til samtlige av Johan Andersens barn? Margrete, ja trolig. Anders sikkert. Karen, ja trolig. Den siste datteren med ukjent navn (kanskje Anne om nå denne Lauritz Mikkelsen er rett identifisert), vet ikke.

Link to comment
Share on other sites

Eg ser at det på side 123 står at dei for Guds skyld vil be om medynk for seg sjølve og sine små spæde børn - det vil altså seie at dei har fått minst eit barn til før 1614.

 

Står det på side 125 at barnet framleis er på Ide?

 

På side 126 står det så vidt eg kan sjå at dei er i sitt fjerde år i ekteskapet, og det må dermed vere inngått i 1611.

 

Det må vere lov å seie til slutt at eg tykkjer dei kunne late han bli i prestestillinga 😞

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

SAH, Bergen domkapittel, B/L0001: Domsprotokoll. Domkapitlet, 1604-1646
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg60031588000191
 

Her er han igjen i 1622 - det blir også interessant å lese.

 

Redigert: Ikkje noko nytt å hente, men det som er sitert tidlegare blir bekrefta: Margrete har døydd frå meir enn eit barn.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Rb/Rbt/L0049: Bergenhus len, 1628-1629
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080829670680

I odelskatten 1628 er det Hans Strarup Iden som skatter av en bøtte gods i Bergenshus len

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Rb/Rbt/L0107: Bergenhus len, 1646
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080904670488
I Skyssferdspenger mikkelmesse Nordhordland 1646 er det Maren Jørgensdatter og Johan Strarup som skatter fra Iden

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Rb/Rbt/L0102: Bergenhus len, 1645-1646
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080904650735
I koppskatt 1645-1646 oppføres enken Maren og en annen enke på gården Iden. I tillegg bor sønnen Johan Hansen Strarup der med konen Anne.

 

Med andre ord overlevde Maren Jørgensdatter begge ektemennene. Skal vi tro skattematrikkelen 1647 så er hun trolig død selv om hun er oppført som eier til en haug med gårder i Sogn uten at hun er benevn salig noen steder så langt jeg kan se.

 

I skattematrikkelen 1647 står det at Anders Johansen bruker alene og at han eier og bøksler. Betaler 6 Rd

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Rb/Rbt/L0111: Bergenhus len, 1648-1649
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080904681119
Anders Johansen eier og bruker

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Lensregnskaper, R/Rb/Rbt/L0115: Bergenhus len, 1649
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20080905610024
Anders Johansen eier og bruker Iden i 1649

 

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Interessant. Tru om skattematriklane er skrivne samtidig? Kan Maren ha døydd etter at 47-matrikkelen i Sogn er oppteken og før matrikkelen på Iden? Det kan vel også ha gått ei tid før ryktet om hennar død nådde Sogn; dei ringde ikkje akkurat til kvarandre på den tida.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

15 timer siden, Lars Østensen skrev:

Jeg må si jeg sliter med kronologien. I 1621 har Johan Andersen 1 myndig sønn, 2 døtre som er gift og en datter som er forlovet. I 1614 er Maren Jørgensdatter benevnt som enke. Når Anders Johansen er nevnt som halvbror til Johan Strarup må dette nødvendigvis bety at Maren Jørgensdatter var mor til Johan Strarup. Johan må være født etter 1614. Disse første barna må være født i forkant av århundreskiftet, ned mot 1590. Dersom Maren Jørgensdatter var mor til samtlige er det helt på grensen av hva som er mulig. La oss si at Maren Jørgensdatter var født ca 1570 så er det på hengende håret mulig, men er det sannsynlig?

 

Men, hvor står det at Anders Johansen var myndig i 1621? Hvorfor har han i så fall borgermester Wilken Tormodssøn som formynder og må ha tillatelse fra både ham og sin stefar når han selger arvegods etter faren i 1624?

 

1624, 26. juni Bergen grunnbrev
Diplom
Dato: 1624-06-26
Signatur: ubb-1624-06-26
Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen
Anders Johannssøn, født i Bergen og nå borger i Assens på Fyn, kunngjør, at han med samtykke av sin formynder, borgermester Wilken Tormodssøn i Bergen, og sin stefar Henrik (= Hans) Strarup har solgt til Jokum Surbeck noen av sine eiendommer og grunner, som han hadde arvet etter sin far og som ligger uti Munkegården på Stranden. En årlig grunnleie skal betales. Henrik Koren og Johan Lauritssøn anmodes om å besegle brevet.

 

Vi vet jo heller ikke rekkefølgen på barna. La oss si at om Maren Jørgensdatter var født 1576 og fikk sitt første barn Margrethe i 1594, da ville Margrethe være 17 år i 1611 når hun fikk barn. Og dersom Johan Strarup var født 1615 ville Maren være 40 år.

 

Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, Anita Holck skrev:

 

Men, hvor står det at Anders Johansen var myndig i 1621? Hvorfor har han i så fall borgermester Wilken Tormodssøn som formynder og må ha tillatelse fra både ham og sin stefar når han selger arvegods etter faren i 1624?

 

1624, 26. juni Bergen grunnbrev
Diplom
Dato: 1624-06-26
Signatur: ubb-1624-06-26
Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen
Anders Johannssøn, født i Bergen og nå borger i Assens på Fyn, kunngjør, at han med samtykke av sin formynder, borgermester Wilken Tormodssøn i Bergen, og sin stefar Henrik (= Hans) Strarup har solgt til Jokum Surbeck noen av sine eiendommer og grunner, som han hadde arvet etter sin far og som ligger uti Munkegården på Stranden. En årlig grunnleie skal betales. Henrik Koren og Johan Lauritssøn anmodes om å besegle brevet.

 

Vi vet jo heller ikke rekkefølgen på barna. La oss si at om Maren Jørgensdatter var født 1576 og fikk sitt første barn Margrethe i 1594, da ville Margrethe være 17 år i 1611 når hun fikk barn. Og dersom Johan Strarup var født 1615 ville Maren være 40 år.

 

 

Du har rett.

 

https://www.digitalarkivet.no/ft10041005312156

 

Skal man tro denne kilden var Anders 50 år i 1665.

 

Tar vi opplysningen bokstavelig må faren ha avgått med døden før han ble født.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Anita Holck skrev:

 

Men, hvor står det at Anders Johansen var myndig i 1621? Hvorfor har han i så fall borgermester Wilken Tormodssøn som formynder og må ha tillatelse fra både ham og sin stefar når han selger arvegods etter faren i 1624?

 

1624, 26. juni Bergen grunnbrev
Diplom
Dato: 1624-06-26
Signatur: ubb-1624-06-26
Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen
Anders Johannssøn, født i Bergen og nå borger i Assens på Fyn, kunngjør, at han med samtykke 

 

Må han ikkje vere myndig for å vere borgar?

Link to comment
Share on other sites

Dersom Anders var rundt 50 år i 1665 var han født etter farens død. Aldersbestemmelser ut fra gamle dokumenter kan som regel tas med en liten klype salt. Men for å være myndig i 1621 må han vel ha vært født før 1600. Selv om han var født rundt 1610 ville han bare være 11 år i 1621.

Men å komme noe nærmere enn at han var født mellom 1600-1611 kommer vi vel neppe. Og det gjelder jo også alderen på hans søsken.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Rune Thorstensen skrev:

Dersom Anders var rundt 50 år i 1665 var han født etter farens død. Aldersbestemmelser ut fra gamle dokumenter kan som regel tas med en liten klype salt. Men for å være myndig i 1621 må han vel ha vært født før 1600. Selv om han var født rundt 1610 ville han bare være 11 år i 1621.

Men å komme noe nærmere enn at han var født mellom 1600-1611 kommer vi vel neppe. Og det gjelder jo også alderen på hans søsken.

 

Nja, det er vel mer som kan utledes av kildene. I 1651 har Anders Johansen Iden en sønn Jørgen som var nesten 16 år gammel. Gitt opplysningene var sønnen født i 1635, og også dette har selvfølgelig betydning i forhold til når Anders kan være født.

 

"For. Anders Johansønn berobte sig paa at kunde bewise be. sin Vmyndige Søn som bliffe Sexten Aar gammell til førstkom<m>ende  Ste. hans dagh"

 

Thomle skriver følgende:

 

"Sønnen Anders Johanssøn bosatte sig først i Assens. Han maa nemlig være den Anders Johanssøn „barnefød i Bergen, men nu Borger i Assens", der 26 Juni 1624 med sin Hustru Karen Jensdatter og sin Stedfader Borger i Bergen Hans Strarups Minde solgte en Grund i Bergen, som han havde arvet efter sin "salige Fader Johan Anderssøn, for¬dum Raadmand i Bergen" til Borger i Bergen Jochum Surbech, og Hustru Anna Cortsdatter 4)"

 

"4) Diplom i Bergens Musæum."

 

 

Han var ut fra disse opplysningene over 18, men ikke fylt 25 i 1624 om nå opplysningene til Thomle som angitt over faktisk fremkommer av diplomet, og at dette ikke er konstruert inn av godeste Thomle.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Og kankje han hadde en sønn Hans også jmf.:

 

"Anders Jdden steffnt Pede Skield Anger for beschyldning som hand haffe lagt hans Søn Wed Naffn Hans til, at hand hoess enn Bagger i Bergen huor hand tiente wed naffn Albret Gunders., <haffe tillagt> at haffue stollit fra for. hands hossbond i hans Lære och deroffr hand at were kom<m>it fra hannom, for. Pede War i rette som sagde sig at haffue Mand for sig Nemblig Rassmus Rasmusøn hussmand paa Bradzhoug, huilken persoen bleff och ??ferdit i rette, och som effter lang tilspørgelse wedgick at haffue talt de ord, Dog Sagde hand sig at haffue det talt i sin Vbesindighed, och Erklærit be. Anders paa sin Søns Vegne for Retten och gaff han. it Erligt och gott Røgte,"

 

Kanskje skyldes at det ikke spesifikkt er angitt at dette gjelder Anders Johansen Iden, og at det er fullt mulig at dette er en husmann eller tjener.

 

Link to comment
Share on other sites

Tilbake til Hans Lemmichen og kona.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, L/L0024: Bergen lagdømme:, 1661, s. 342b-343a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ma10051012150350

 

I 1661 eier han i gården "Lerumb" i Lyster

 

Gitt tidligere opplysninger er i hvert fall ikke jeg i tvil om konas foreldre.

Link to comment
Share on other sites

Nå blir jeg en smule forvirret.

Dersom det er Hans Lemmichen du viser til, hvordan kan han stå som eier av gården Lerumb i Lyster dersom han døde i 1656?

Link to comment
Share on other sites

51 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Nå blir jeg en smule forvirret.

Dersom det er Hans Lemmichen du viser til, hvordan kan han stå som eier av gården Lerumb i Lyster dersom han døde i 1656?

 

Du blander han sammen med Mogens Abelsen som er benevnt salig i 1656......

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Du blander han sammen med Mogens Abelsen som er benevnt salig i 1656......

Ja her gjeld det å holde tunga i rett munn, som dei seier! 

 

Mogens Abelsen sine born arva berre ein part i Lerum i oppgjeret etter Johan Andersen; så vidt som eg kan sjå rundtom fjerdeparten. Framgår det på nokon måte korleis denne parten og dei andre partane har vandra vidare til Hans Lemmichen (gjennom kona Brite)?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ja her gjeld det å holde tunga i rett munn, som dei seier! 

 

Mogens Abelsen sine born arva berre ein part i Lerum i oppgjeret etter Johan Andersen; så vidt som eg kan sjå rundtom fjerdeparten. Framgår det på nokon måte korleis denne parten og dei andre partane har vandra vidare til Hans Lemmichen (gjennom kona Brite)?

 

Glem nå ikke (den eventuelle) morsarven til kona. Vi vet at Maren (Jørgensdatter) Iden satt med eierskap til Lerum i 1647.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Takk for påminninga; dette er ikkje enkelt. Sidan Mogens Abelsen var så fattig, kan vi ikkje rekne med å finne noko arveoppgjer etter han, så håpet får vere at det er andre i slekta som har noko som skal fordelast. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.