Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Ja, det ville ha vært helt topp opp vi kunne ha fått en bekreftelse på det. Jeg er etterkommer av Inger Mogensdtr. og Kjell Mogenson. Det vil jeg jo selvsagt også være om vi ikke får denne bekreftelsen, men det hadde vært flott å kunne føye et par ledd til treet mitt. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg sitter her og tenker på opphavet til Hans (Hansson) Lemmichen. 

Luftet vi noen gang tanken på at han kunne være sønn av Hans Henningson Lemmich som døde omlag 1619 i Fredrikstad?

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg sitter her og tenker på opphavet til Hans (Hansson) Lemmichen. 

Luftet vi noen gang tanken på at han kunne være sønn av Hans Henningson Lemmich som døde omlag 1619 i Fredrikstad?

Det kan godt hende vi gjorde - men eg er usikker på kor relevant det er for denne tråden. De er vel ikkje noko som tyder på slaktskap mellom han og kona - eller?

Link to comment
Share on other sites

Nei, ikke som jeg kan se.

Og jeg er enig i at det ikke direkte berører denne tråden, selv om den etter hvert dreier seg vel så mye om Lemmich som om Mogens Abelson.

Det var bare en strøtanke all den tid Hans (Hansen) Lemmichen var født rundt 1590 og Hans Henningsen Lemmichen skal være født rundt 1560.

 

Man kan ha det i tankene når man rører rundt i denne gryta. Alt synes å ha en sammenheng, kanskje det er vi som ikke klarer å se hele bildet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

46 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Man kan ha det i tankene når man rører rundt i denne gryta. Alt synes å ha en sammenheng, kanskje det er vi som ikke klarer å se hele bildet.

Lokalhistoriewiki har gjort koblinga allereie.

 

image.thumb.png.9d0f00b936c270018b9830967e2aa87f.png

Link to comment
Share on other sites

Vi har skifte etter ei Karen Hansdtr Schreuder på Skåden i Innvik i 1773; i følgje alder ved død skal ho vere fødd ca 1687, og heldigvis for oss er ho barnlaus. Dessverre er blekket mykje falma, så eg har ikkje fått med meg alt endå, men etter alder å døme kan ho kanskje seie oss litt om familien til Hans Jensson Schreuder, (som eg ser fleire slår saman med Hans Jensson Roti, noko eg før har sagt eg er skeptisk til) - om ho høyrer til same familien.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 04/04a/L0015b: Skifteprotokollar, 1770-1774, s. 814b-815a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081201610333
 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Når eg samanliknar med det eg har frå før, ser eg at denne Karen er dotter til Hans Hansson Schreuder og Anne Absalonsdtr Beyer. 

 

Kanskje kan det tyde på at "Hans Skåden" ikkje er den same som Hans Jensson (verken Schreuder eller Roti). 

 

(Hans Hansson Schreuder har ein nevø Hans Jensson Schreuder). 

Link to comment
Share on other sites

Med fare for å klusse til med for mye tilleggsopplysninger....

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0087: Bergen stiftamt, 1688
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090706310171


Abel Lemmichen var i livet i 1688 om vi skal tro skatten.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0091: Bergen stiftamt, 1689
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090706330404

Gjestgiverens enke Anne Caspersdatter (kona til Abel Lemmichen). Abel mao. nevnt død her i 1689.
Degnen Erich CastenS. haver offerdraget sin jordebrug for sin svoger, findes i huset en liden steinovn av ingen verdi

 

Og en kilde som ble etterlyst i den lange debatten:

 

SAB, Nordfjord prosti/Eid prestegjeld, F/L0001: Eid, 1675-1721
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60048368000046
For kirchevergens Peder Lemmichsens sahl: Moders = og Søsters Begrafuelse i kirchen hafuer hand ladet bekosted = 4 1/2 tylter bord.....
Actum hofue dend 31 May A(nn)o 1699

 

Om dere noengang fant den vet jeg ikke fordi det er en dullion sider der med døde linker som jeg har forsøkt å bla i.....

En smule frustrerende for å si det sånn. Tar jeg en oppsummering på mail fra dere som beskriver hva dere har funnet ut om de etterfølgende leddene etter Birgitte Mogensdatter og Hans Lemmichen.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er vel kanskje Aase den rette til å gjøre, så skal jeg heller bistå om det er noe jeg kan bidra med.

Han har altså gitt en gave/bekostet begravelsen til sin mor og søster.

Berette Mogensdtr. skiftet jo i 1697, men hvem er denne søsteren? Kan det være Margrethe Hansdtr. Lemmichen som var gift med Hans Blydt. Han døde også i 1697 og Margrethe var i live i 1699. Dersom det er henne det er snakk om må altså hun være død før mai 1699.

Om det ikke er Margrethe, må det være en hittil ukjent søster.

Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Takk for dette, men kona heiter vel Anne Caspersdtr?

Ja, det gikk litt fort i svingene. Har korrigert nå.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ei slutt-oppsummering av Lemmichen-tråden var ei så stor oppgåve at det nok ikkje var nokon som tok det på seg - dessverre. Det vart samla svært mykje opplysningar, og det er beklageleg at dei ikkje er meir systematiserte.

Link to comment
Share on other sites

Det blir mykje frå det eine til det andre her, men for å forfølgje Schreuder-folket litt, så er i alle fall her far ogs son som er i Innvik, rett nok Langve, ikkje Skåden - - https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000624469 

 

og han er ikkje same mannen som er på Roti.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000623232

Link to comment
Share on other sites

Litt tilbake til Samuel Eriksson i Lærdal. Jeg fant denne debatten og lurer på om dette kan være vår Samuel Erikson?

 

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

44 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ei slutt-oppsummering av Lemmichen-tråden var ei så stor oppgåve at det nok ikkje var nokon som tok det på seg - dessverre. Det vart samla svært mykje opplysningar, og det er beklageleg at dei ikkje er meir systematiserte.

Er måten Lars Øyane oppsummerer informasjon på, en god metodikk å bruke for Lemmichen familien? Har følgt den debatten om Lemmichen og støtter at det er mye informasjon som er spredt litt rundt og som nok igjen krever at en ikke blir "ferdig" med en oppsummering kun ved å lese seg igjennom debatt innleggene og må bruke tid på revidere oppsummeringen et pr ganger før en kan si seg "ferdig"

Link to comment
Share on other sites

Med henvisning til debatten i mitt forrige innlegg.

Var ikke vi innom Fortun i Luster i forbindelse med eiendommer knyttet til Mogens Abelson eller etterkommerne?

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Asbjørn Rasmussen skrev:

Er måten Lars Øyane oppsummerer informasjon på, en god metodikk å bruke for Lemmichen familien? Har følgt den debatten om Lemmichen og støtter at det er mye informasjon som er spredt litt rundt og som nok igjen krever at en ikke blir "ferdig" med en oppsummering kun ved å lese seg igjennom debatt innleggene og må bruke tid på revidere oppsummeringen et pr ganger før en kan si seg "ferdig"

Ja, det er ein god måte, men arbeids- og tidkrevjande. Ingen har så langt hatt kapasitet til det.

Link to comment
Share on other sites

Etter å ha kommunisert med Lars E. Øyane fikk jeg en viss avklaring på Samuel Erikson i Lærdal 1701.

Han skrev i debatten jeg viste til at Samuel var fra Fortun, og jeg antok han mente Fortun i Luster. Det viser seg at det visstnok også het Fortun på Lærdalsøyri, så han vet ikke noe mer om Samuels opphav.

Men da lurer jeg på hvorfor Samuel eller hans etterkommere ikke var nevnt i det store skiftet i  Bergen 1750, men bare søsteren Anne Marie Eriksdtr.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Rune Thorstensen skrev:

Etter å ha kommunisert med Lars E. Øyane fikk jeg en viss avklaring på Samuel Erikson i Lærdal 1701.

Han skrev i debatten jeg viste til at Samuel var fra Fortun, og jeg antok han mente Fortun i Luster. Det viser seg at det visstnok også het Fortun på Lærdalsøyri, så han vet ikke noe mer om Samuels opphav.

Men da lurer jeg på hvorfor Samuel eller hans etterkommere ikke var nevnt i det store skiftet i  Bergen 1750, men bare søsteren Anne Marie Eriksdtr.

Det eine alternativet er at han der død mellom 1729 og 1750. Det andre er at han er utegløymt, så vidt eg hugsar, er det 1-2 andre arvingar som ikkje er nemnde men som vi veit lever.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tilbake til Anne Eriksdtr på Roti. Bygdeboka seier ho var gift med Hans Jensson fyrst, men har vi noko bevis for det?

 

Eg må elles nemne at vi har vore borti Hans Jensson Roti før; tingboka for 1681 fortel dette:

 

Hans Jensen Rottj war stefnedt for leier maall med Synneued Ols datter ytter horn; bette: Synneud Olles datter fremchom, och bechiender; effter fougdens till Spørgelse, huem som er hindis Barne fader, huor till hun suored, adt Abell Lemmeche er hindis barne fader, och to ganger hafr: och saa hans Jensen hafft sin willie med hinder, hans Jensen [lod] frem legge sin skriftlig ind leg; adt hand gandsche fra gaar och benegter adt hand iche er hindis barne fader: och for mener adt bør frj were; med uidere, Synneued Ols datter: end nu bechiender adt hans Jens: hafde sin willie med hinder nu ued Paasche tider, och det skedde udj byn, bedmelte Synneud hafuer till forne staaen skrifft: Paa hans Jens: och siden effter hun hafuer staaen skrefft; hafr: hun ud Lagt Abell Lemmeche; thill med hafuer hun till forne och saa bechiendt for Lens manden och Mender adt Hans Jens: uar hindis barne fader: Abell Lemmechens hustru frem Laugde hans skrifftlig ind leg; adt hand gandsche beneg ter, adt hand iche er hindis barne fader, och for moder adt hun bør strafis for hindis Løngagtig bechiendelse, med uidere samme ind legs for meld, dateredt Skibenes d=16 Martj 1681: Effterdj bette: Synneued begierer adt Abell Matte self Per sonlig werre till stæde, er der forre Sagen op Sadt ind till hand komer till stæde.

 

Seinare: Abell Lemechen, och hans Rottj war ind stefned for det leie Maall med Synneud ytter horn: som till waar ting, for leden war for Retten Mens for medelst hand iche Møtte er sagen blefuen op sadt; och ej Nu Møtte hand iche, er der fore sagen op sadt end nu; till strax effter Jull; * hans Rottj frem chom och bechiender, adt hand [end nu] benegter iche hafr: hafft med hinder adt bestelle; bette: Synneue frem kom: och end nu bechiender, adt Abell Lemeche er hindis barne fader; och hand har: komen hinde till at bechiende Paa hans Rothj, Mens ellers (er) hand dog iche frj for hinder,-

 

 

1682:

 

Abell Lemechen och Hans Rottj war stefndt for det Leiermaall som till forne hafr: werredt ind stefned: och da blef det forre funden, at hand self schulde, Møde udj Retten: effter som horen begierer at hand Maatte Møde; huilche bette: Abell end nu iche Møtte: Menms hans quinde: och forre gifuer at hand er udj bergen, denne sag beroer till hand Widere; -

 

Abell hansen Lemmeche, och hans Rotte, war stefnedt for Leiermaall: med Synneued Olles datter: saa till forne: 3de ganger: hafr: ueredt ind stefnedt och hand iche hafde Mødt; huilche dj nu begge Møtte; udj Retten, till lige med horen, - Synneud Olsdatter fremchom, och end Nu bechiender adt ingen Anden er hindis barne fader end Abell Lemeche; och hand med hinder hafde sin Willie 3 Wger for Marimøs: 1680 och hun gich udj barsell Seng; 3 wger for Juell och 3 dager: huilche Olle Persen ytter horn som hun Laa udj barsell seng hos, det same bechiender: huilche hun bechiender at det scheede hos hans Moder: Paa bunde Lofftet; och der for uden baade udj fæhuset .

och Paa Andre Steder, huor hand kunde Komme af sted, at finde hinder, Noch bechiender hun, at hand kom engang op i dallen, da uiste hand hinder Ned effter hans Bomme: da kom hand strax effter, da gaf hand hinder 2 Alner tobach fordj at hun schulde staa [fast] fast Paa hans Jensen; och Skulde staa skrefft der Paa och end uidere sagde hand till hinder, om der Skede 20 wger wnder saa Kunde hun dog skylde Paa hans Jensen: sambt forre gife: hun at hand ej widere saagde till hinder, at der som hand iche skulde kunde skafe hinder Penger saa skulde hand skafe hinder [goedts] Penger hun end uidere Paa staaer at ingen anden er hindis barne fader end som hanem: och der for uden hafr hand sagt till hinder; at der som hun gifr skyld Paa hanem; da hafr hand saa Mange wener: adt hun schulde før blifue brendt; for hun schulde faa schyld paa hanem: ilige Maader forre gifuer hun at hun stoed skrifft for Juell Nogle dager for hun blef for Løst; och imod 8te uger, effter adt hun stod skrifft, da ud Lagde hun Abell: - hans hunuig Lens mand frem chom: och bechiender adt hand kom op i dallen, da fich hand hørre adt hun war med barn; da gich hand och Clemedt till hinder och spurde huem som uar hindes barne fader; da suared hun at Hans Rottj war hindis barne fader huilche bette Synneued iche self benegter; Mens hun forre gifuer * at Abell hafr: komedt hinder der till paa hanem at bechiende; och hun benegter[nu] at hans er iche hindis barne fader; Mens den tid hun drog till byn; kand hun iche Negte at hand hafde jo en gang sin om giengelse med hinder, -

Abell Lemmeche [lod] frem Lægg de sine førrige ind Legger, meldende udj blandt Andet at hand gandsche benegter iche hafr: hafft med hinder at befatte mens hun som en horre, haffr hanum PaaLøigedt: med uidere hans ind Legges ind hold dend ene datered Skibenes d=16 Martj 81 dend Anden datered Skibenes d=17 9br: 1681: huilche hand yder mere sig Paa sine indlegger Paa beraaber; - Hans Jensen Rottj frem Laugde sine ind legger,[och Messiue] dend ene dateredt Roti dend 17 Martj 1681, dend Anden dateredt Rottj dend=4 9br: 1682: at hsand benegter iche med hinder hafr: hafft sin willie; Meduider Oc Abell Lemeche begierer at Jorde Moderen Maate giøre hindis bechiendelse huem som hun ud lagde, den tid hun gich udj barsell sig: bette Jorde Moder iche nu er till stede, Mens Paa sundmør, - * (35) Chrestopher graados fremchom, och bechiender at och bechiender, at den tid fadderne gich ud med barnedt, och schulde Lade det krestned; da kom bette Synneued gaaendis ud effter dem, och sagde hans Rottj er frj; Mens Abell er barne fader; - Jlige Maader forre gifr hun end nu, och Paa staar: at hans Jensen ued Paasche tider udj byn: hafde sin Willie med hinder en gang eller to huilche hans end nu benegter, At det er Løyng hun siger, Da effter som Jorde moderen iche er till stede eller Nogen som hos uar, da hun gich udj barsellseng, sambt dj faddere, som uar med barnedt at lade [det] Krestned iche eller er till stede beroer da dene sag ind till [strax effter uell][dj] louglig komer till stede; da de ind stemde till den till at Møde: saa frembt det till endelighed uell kome, och de Paa beraabende, at gifue Louglig warsell: da om gaaes huis Redt ær, -

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

18 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Det eine alternativet er at han der død mellom 1729 og 1750. Det andre er at han er utegløymt, så vidt eg hugsar, er det 1-2 andre arvingar som ikkje er nemnde men som vi veit lever.

 

Mest sannsynligvis uteglemt. Arvingene må melde krav til boet. Alternativet er at Samuel hadde en annen mor enn NN Hansdatter Lemmichen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Tilbake til Anne Eriksdtr på Roti. Bygdeboka seier ho var gift med Hans Jensson fyrst, men har vi noko bevis for det?

 

Bevis har vi ikke, men vi vet at Hans Jensen Roti i var gift med en søsterdatter av Agnete Hansdatter Lemmichen. Når da denne Anne Erichsdatter opptrer på samme gård og passer som hånd i hanske med resten av det vi vet om etterslekten så er det for mye av en tilfeldig. Alternativet er at Hans Jensen Roti var gift med en annen søsterdatter til en av de andre NN Hansdatter Lemmichen.

 

Skattelistene kan fortelle om Hans Jensen Roti etterlot en enke samt hvem som overtok parten han satt på. Fogderegnskapene er kilden å lete i.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

59 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Bevis har vi ikke, men vi vet at Hans Jensen Roti i var gift med en søsterdatter av Agnete Hansdatter Lemmichen. Når da denne Anne Erichsdatter opptrer på samme gård og passer som hånd i hanske med resten av det vi vet om etterslekten så er det for mye av en tilfeldig. Alternativet er at Hans Jensen Roti var gift med en annen søsterdatter til en av de andre NN Hansdatter Lemmichen.

 

Skattelistene kan fortelle om Hans Jensen Roti etterlot en enke samt hvem som overtok parten han satt på. Fogderegnskapene er kilden å lete i.

 

Skattelistene for odelsskatten forteller ganske mye.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3439: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1715, s. 121
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101507230120


I 1715 eier Peder Nilsen 4 pd i gården Roti og er oppsitter på den parten. Min tolkning er et at denne parten har han overtatt etter forrige oppsitter ved å gifte seg med enken. Se under angående eierskap.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3438: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1714, s. 101
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101507222101

 

I 1714 er det også et tredelt eierskap. Der Abel Lemmichen og oppsitteren (ikke navngitt eier en part).

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3437: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1713, s. 104
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101507221104

 

I 1713 er det også tredelt eierskap. Der Abel Lemmichen og oppsitteren (ikke navngitt eier en part).

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3436: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1712, s. 81
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101507220081


Også i 1712 er det et tredelt eierskap.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3434: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1711, s. 115
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10081307112116


I 1711 får vi vite at oppsitterne er Abel corporal og Hans.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3433: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1710-1711, s. 119
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10081307120119

 

Også i 1710 er det et tredelt eierskap der vi får vite at den ikke navngitte oppsitteren eier og bruker4 pd.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

I Eid-boka står det Peder Nilsen Frislid kjøpte 4 pd av enka etter Abraham Friele i 1714. Videre fremgår det implisitt av teksten at kona til Hans Jensen (Biering?) (hvilket er feil for Hans Jensen Roti) og senere Peder Nilsen Frislid solgte 8 pd i 1720. Dette er dog skrevet så knotete at man må tolke seg til at Anne Eriksdatter faktisk var gift med begge de påfølgende oppsittere.

 

Eiendomsforholdene er altså slik:

 

Hans Jensen Roti med kone eier 8 pd. I 1697 selger Hans Jensen 4pd til enken etter Abraham Friele, og blir da sittende igjen med 4 pd. I 1714 kjøper Peder Nilsen Frislid tilbake samme 4 pd (på odel?) fra enken etter Abraham Friele. Paret Peder/Anne sitter da med 8 pd igjen. Disse 8 pd blir så solgt av den egentlige eier som da er Anne Eriksdatter i 1720.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.