Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Jeg vil ikke slippe helt tak i Samuel Eriksson i Lærdal.

Vet vi med sikkerhet at dette er den rette Samuel Eriksson?

Han var gift med Bertha Jacobsdtr. Swingel 1662-1728. Og andre gang 28.08.1729 med Gunhild Andersdtr.

 

Sønnen Erik Samuelsen Swingel  ble født 1697 i Lærdal og  gift med Dorthe Hansdtr. f. 1697 på Dalsøyri i Luster.

Erik ble gravlagt 14.01.1764 i Bergen og kona Dorthe samme sted 05.04.1769.

De hadde tre barn alle døpt i Årdal. Ingen Lemmichen blant fadderne.

 Elisabeth Eriksdtr. Swingel 25.04.1728, Bertha døpt 14.05.1728 og Anne Marie døpt 03.04.1734.

Alle må være død før 1769 da ingen er nevnt i skiftet etter Dorthe Hansdtr.

 

Jeg stusser på mangelen av Lemmich navn i denne familien, om det da er rett Samuel Eriksson du fant Aase.

 

Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Eiendomsforholdene er altså slik:

 

Hans Jensen Roti med kone eier 8 pd. I 1697 selger Hans Jensen 4pd til enken etter Abraham Friele, og blir da sittende igjen med 4 pd. I 1714 kjøper Peder Nilsen Frislid tilbake samme 4 pd (på odel?) fra enken etter Abraham Friele. Paret Peder/Anne sitter da med 8 pd igjen. Disse 8 pd blir så solgt av den egentlige eier som da er Anne Eriksdatter i 1720.

Tusen takk for fleire gode innlegg; det gjeld å ha alle puslebitane på bordet samtidig, og eg er enig i at dette er så godt som bevis. 

 

Men når vi i tillegg har leiermålssaka med Synnøve Olsdtr og Abel Lemmichen, meiner eg det er heilt usannsynleg at denne Hans Jensson Roti er nokon annan enn seg sjølv. Eg har sett på Geni at somme meiner han er identisk med Hans Jensson Schreuder, men det rimar absolutt ikkje; HJS er klokkar i Eid frå 1692 til 1696 i følgje bygdeboka, og eg ville forvente at han opptrer med Schreuder-namnet i alle samanhengar.  Det kan kanskje vere andre HJS, men det har eg ikkje oversikt over. 

Link to comment
Share on other sites

15 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg stusser på mangelen av Lemmich navn i denne familien, om det da er rett Samuel Eriksson du fant Aase.

 

Fadderar blir valde lokalt. "Vår" Samuel skal vere busett på Lærdalsøyra i 1729, og namnet er ikkje spesielt vanleg - men det kan sjølvsagt finnast fleire. Alderen på sonen Erik stemmer godt med manntalet i 1701.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Var det nevnt spesifikt at "vår" Samuel var i Lærdal? Da vil jeg vel tro at det er rett person du fant.

Tredje datteren til sønnen Erik ble forøvrig døpt Anne Marie uten at det selvsagt behøver å bety noe.

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Tusen takk for fleire gode innlegg; det gjeld å ha alle puslebitane på bordet samtidig, og eg er enig i at dette er så godt som bevis. 

 

Men når vi i tillegg har leiermålssaka med Synnøve Olsdtr og Abel Lemmichen, meiner eg det er heilt usannsynleg at denne Hans Jensson Roti er nokon annan enn seg sjølv. Eg har sett på Geni at somme meiner han er identisk med Hans Jensson Schreuder, men det rimar absolutt ikkje; HJS er klokkar i Eid frå 1692 til 1696 i følgje bygdeboka, og eg ville forvente at han opptrer med Schreuder-namnet i alle samanhengar.  Det kan kanskje vere andre HJS, men det har eg ikkje oversikt over. 

 

Hans Jensen Roti eier i gården Roti fordi han er eldste sønnen til Jens Andersen Roti. Hans Jensen dør uten livsarvinger. I 1720 overtar Didrik Madsen de 8 pd. som Anne Eriksdatter satt på. Peder Jensen eldste (gjenlevde sønn) til Jens Andersen Roti avstår odelsretten til Didrik Madsen. Jens Andersen Roti pantsatte 8 pd til Abraham Friele. Tydeligvis har Jens Andersen eller hans sønn Hans Jensen Roti klart å få tak i 4 pd etter dette siden han sitter som eier og er odelsberettiget.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Var det nevnt spesifikt at "vår" Samuel var i Lærdal? Da vil jeg vel tro at det er rett person du fant.

Tredje datteren til sønnen Erik ble forøvrig døpt Anne Marie uten at det selvsagt behøver å bety noe.

Ja, det står i skiftet på Roti at han er på Lærdalsøyra.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars Østensen skrev:

Hans Jensen Roti eier i gården Roti fordi han er eldste sønnen til Jens Andersen Roti. Hans Jensen dør uten livsarvinger. I 1720 overtar Didrik Madsen de 8 pd. som Anne Eriksdatter satt på. Peder Jensen eldste (gjenlevde sønn) til Jens Andersen Roti avstår odelsretten til Didrik Madsen. Jens Andersen Roti pantsatte 8 pd til Abraham Friele. Tydeligvis har Jens Andersen eller hans sønn Hans Jensen Roti klart å få tak i 4 pd etter dette siden han sitter som eier og er odelsberettiget.

Takk for at du fastslår dette så tydeleg. Eg kontaktar heile tida administratorar på Geni for å få klipt av slike forbindelsar, men responsen er som regel ikkje spesielt kraftig, og så skriv folk av etter kvarandre, og så har vi det gåande 😞   

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Takk for at du fastslår dette så tydeleg. Eg kontaktar heile tida administratorar på Geni for å få klipt av slike forbindelsar, men responsen er som regel ikkje spesielt kraftig, og så skriv folk av etter kvarandre, og så har vi det gåande 😞   

 

Jeg blir ikke klok på det som står om eierforholdene når det gjelder Roti i Eid boka. Jeg finner ikke dokumentet som omhandler denne eieroverdragelsen i 1720. Derimot finner jeg at Abel Lemmichen selger en del i 1720 og at Peder Jensen selger odelsretten sin til samme delen.

 

Jeg tar forbehold om at det som står i Eid-boka faktisk stemmer når det gjelder eiendomsforholdene.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

"Eigarar: .Før 1660 var Roti bondegods. Sia kom dei borgarane
som budde her, til å eiga vel helvta. l 1652 pantsette Anders Hansson
4 pd. til kapellan Hans Lemmechen for 65 rdl. venteleg til å greia
mannebota for Jens, sonen sin. Anders Hansson var frå Sunnmøre,
fekk borgarskap 28/5 1628. I 1670-åra pantsette Jens 4 pd. til borgar
Abraham .Friele. lhoplagt vart dette 8 pd. Dei vart ikkje innløyste
og panthavarane vart da eigarar
. Abel Lemmechen ervde dei 4 pd.
etter far sin, men selde dei i 1729
til lensmann Didr. Madsen for
124 rdl."

 

Det som er merket i rødt er høyst tvilsomt.

 

Roti

Forliket fra 1685

Jens Andersen skulle ha 2 laup 2 pund

Peder Kåtte skulle ha 4p

Peder Kåtte skulle enten betale 6 rdr til Jens for bygselsretten hans, eller la Jens få 6 mk. jordegods i Leivdal

 

Dette er hva jeg leser av odelskatten:

 

1695 Fremgår at oppsitteren eier og bruker. Under Rotihaugen står det at Jens Roti eier

1697 Oppsitteren eier og bruker

1697 Hans Jensen Roti pantsatte gods for 28 Rdl til Abraham Friele
(I følge Eid boka gods i Leivdal)

1698 Oppsitteren eier og bruker

1699 Oppsitteren eier og bruker

1700 Oppsitteren eier og bruker

1701 Abraham Frieles enke eier

1702 Abraham Frieles enke eier

Osv.

 

Jeg tolker at Jens Andersen Roti eier hele veien i hvert fall frem til 1695. I 1697 pantsetter Hans Jensen Roti deler av farsarven til Abraham Friele. Abraham Frieles enke sitter med parten frem til den blir innløst av Peder Nilsen.

 

I skiftet etter Peder Hansen Lemmichen fremgår følgende om utestående gjeld:

Deraf er hos Hans Rautti etter hans udgifuen obligation af Dato 4 Augusti Anno 1700 som
hos S. Hans Pedersen Lemmichen er i forvaring 14 Rdr

Vergepenger effterlade arvinger.... Jens Rautti....
saa vil det af den nu tilforandunde formynder Hans Rautti .... myndlingenes tilbe...

 

Ikke en tøddel her som viser at Peder Hansen Lemmichen eide noe som helst i Roti. Lang mindre at Abel Lemmichen arvet parten etter faren. Derimot ser vi at Hans (Jensen) Roti både har gjeld til boet og formynderskap for Abel. Formynderskapet kjenner vi igjen fra skiftet etter Anne Eriksdatter i 1729.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0002: Pantebok nr. II.B.a.2, 1717-1723, s. 188-189
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840279
Abel Pedersen Lemmichen selger 4 pd i gården Roti til Didrik Madsen i 1720

 

Så kan man selv lese hva Peder Nilsen forteller i 1733:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0004: Pantebok nr. II.B.a.4, 1733-1738, s. 8-9
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840874

 

Her er forøvrig Samuel Eriksen fra skiftet etter Anne Eriksdatter i 1729 nevnt.

 

At 8 pd i Roti har blitt solgt av Anne Eriksdatter til Didrik Madsen i 1720 må være fri fantasi. Det er Abel Lemmichen som selger 4 pd i gården Roti i 1720.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Eg kan ikkje tilby ei komplett oversikt over Lemmichen-slekta med dokumentasjon, men her er i alle fall ei utskrift av dei tre fyrste generasjonane, slik eg har dei liggande i slektsprogrammet mitt no, så ein kan sjå persongalleriet. Eg tur det skal vere nokolunde oppdatert.

Det må nemnast at dette ikkje er mi eiga slekt; eg var berre så inderleg lei av alle feilkoblingane eg fann rundt om, og framleis finn.

lemmichen.pdf

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

23 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg kan ikkje tilby ei komplett oversikt over Lemmichen-slekta med dokumentasjon, men her er i alle fall ei utskrift av dei tre fyrste generasjonane, slik eg har dei liggande i slektsprogrammet mitt no, så ein kan sjå persongalleriet. Eg tur det skal vere nokolunde oppdatert.

 

 

Dersom dere går gjennom kilden under fra perm til perm så kan dere justere dødsåret betydelig på flere av personene:

 

SAB, Nordfjord prosti/Eid prestegjeld, F/L0001: Eid, 1675-1721
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60048368000046

 

Det er nesten kun Lemmichen-personer som gravlegges og betales for.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg håper noen vil ta seg bryderiet å gå gjennom denne oversikten.

Jeg sliter med en øyensykdom for tiden, og dette blir for anstrengende for meg å prøve å lese.

Link to comment
Share on other sites

Jeg hadde og ønsket å få en skikkelig oppdatert oversikt, for å kunne legge dette litt bak meg. Jeg har utspring via Karen Lemmichen og Kristen Kristensen Busch, så derav interressen for å få på plass resten av denne slekten. 

Link to comment
Share on other sites

20 minutter siden, Asbjørn Rasmussen skrev:

Jeg hadde og ønsket å få en skikkelig oppdatert oversikt, for å kunne legge dette litt bak meg. Jeg har utspring via Karen Lemmichen og Kristen Kristensen Busch, så derav interressen for å få på plass resten av denne slekten. 

Fila eg har lagt ved skal vere eit godt utgangspunkt. 

Link to comment
Share on other sites

47 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg håper noen vil ta seg bryderiet å gå gjennom denne oversikten.

Jeg sliter med en øyensykdom for tiden, og dette blir for anstrengende for meg å prøve å lese.

 

Det er ikke så vanskelig som du tror. Det er inntektene til kirken som er interessant å se på. Eksempelvis:

 

SAB, Nordfjord prosti/Eid prestegjeld, F/L0001: Eid, 1675-1721
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60048368000082

 

I 1719 betales det for Hans Pedersen (Lemmichen) og hans kone.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0002: Pantebok nr. II.B.a.2, 1717-1723, s. 122-123
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840246

 

Det er mao. denne Anne Caspersdatter som dere har funnet med slektninger på Voss, og mao så snakker vi om 2 forskjellige damer slik at den ballen kan legges død engang for alle.

 

Forøvrig ville et ekteskap mellom Hans Pedersen Lemmichen og enken etter Abel Hansen Lemmichen være å regne som blodskam og straffbart med døden. Med mindre noen finner en ekteskapsbevilling for giftemål i forbudte ledd så kan dere glemme den muligheten.

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Som de vil sjå om de opnar fila, har eg 13 born av Hans Lemmichen, 5 søner og 8 døtre. Eg manglar namn på 4 av døtrene, og har gitt dei fiktive namn som forklarar kven dei er. 

 

Eg har sett henne under kyrkjegolvet som ein separat person, fordi eg trur at om det hadde vore ei av dei gifte kvinnene, hadde det ikkje vore broren som sto som betalar - og Karen kan det ikkje vere, for ho lever lenge etterpå.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Men tilbake til utgangspunktet: Mogens Abelson sine born. Er det ikkje påfallande at vi ikkje har fiska opp nokon sysken av Brite frå Lemmichen-gryta? Tyder det på at dei ikkje eksisterer, eller er det berre det at dei hadde ei fattiglus til far og ikkje hadde noko å krangle om?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Ja, man kan jo lure. 

Om vi tar Mogens først, så var han gift omlag 10 år med Margrethe Johansdtr. Iden, og vi kjenner vel egentlig bare til det barnet som kom for tidlig og som førte til at han ble dømt fra embetet sitt første gang.

Så vet vi at det ble barn av forholdet han hadde med tjenestepiken, og som førte til at han ble dømt andre gang.  Men vi vet ikke med sikkerhet om dette barnet levde opp, og ikke hvem det er om det da ikke skulle være Inger.

Så har vi denne Abel som kanskje må være fra et tredje forhold. Han var født rundt 1640, nesten 20 år senere enn (Inger?).

Det får meg til å tro at vi snakker om et tredje forhold denne gangen med Maritte Andersdtr.

Men som du sier, vi har vel bare Berette som sikker.

Når det gjelder Hr. Hans Lemmichen, så har du  4 barn mer enn det jeg har notert.

Jeg skal skrive opp de jeg har med evt partnere. Rekkefølgen kan være feil det ikke er bekreftede fødselsår.

 

1. Abel f. ca. 1633 - ca 1686 gift med Anne Caspersdtr., 3 barn

2. Margrethe ca. 1635- 1699 gift med Hans Blydt , 4 barn

3. Karen ca 1637 - etter 1722 ugift ?

4. NN f. ca 1640 - før 1675  gift med Erik Karstensen, 3 barn

5. Absalon ca. 1642 - etter 1686 gift med Lisbeth Hansdtr. 4 barn

6. Ludvig ca 1645 - 1686 gift med Maren Pedersdtr. Fittie  2, barn, skifte 20.01.1686

7. Peder ca. 1647 - 1703 gift 1 Birgitte Simonsdtr. 2 Malene Christophersdtr.Sand. 4+5 barn skifte 03.06.1704

8. Agnethe ca 1653 - ca 1729 gift 1. Jens Biering, 2. Didrik Madsen. 2 barn i første ekteskap

9. Isac ca. 1656- 1709 gift med Lene Jacobsdtr. 4 barn, skifte 05.06.1709

 

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

SAB, Nordfjord prosti/Eid prestegjeld, F/L0001: Eid, 1675-1721
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60048368000030

 

Både Ludvig og Abel er benevnt salig i 1686 om vi skal tro denne kilden.

 

SAB, Nordfjord prosti/Eid prestegjeld, F/L0001: Eid, 1675-1721
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60048368000057
 

Tilsvarende er Peder nevnt salig i 1703.

 

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det kan jo godt tenkes at Peder døde i 1703, men skiftet ble ikke holdt før i juni 1704.

Men jeg retter gjerne dødsåret til 1703. Det samme med Abel, den retter jeg til 1686. Ludvig  døde vel trolig i 1685 i og med at skiftet er allerede 20.01.1686.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Men tilbake til utgangspunktet: Mogens Abelson sine born. Er det ikkje påfallande at vi ikkje har fiska opp nokon sysken av Brite frå Lemmichen-gryta? Tyder det på at dei ikkje eksisterer, eller er det berre det at dei hadde ei fattiglus til far og ikkje hadde noko å krangle om?

 

Jeg tror med stor grad av sikkerhet at vi snakker om eventuelle halvsøsken av Birgitte om de nå overhodet har eksistert. Hvilket gjenstår å sannsynliggjøre eller finne bevis for.

 

 Klokkeren Jens Høst med en trolig klokkersønn Abel Jensen Høst peker seg ut som tenkbart å være gift med en helsøster til Birgitte, om nå denne eventuelle helsøsteren også har vokst opp hos far til Mogens. Jens Høst vet vi hadde eierskap i samme gård (Bringe) som Hans Lemmichen.

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01g/01ga/L0001: Domsprotokoller, 1711-1723, s. 92b-93a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090403650498


"End ydermere forklarede Lensmand Didrich Madsen, at paa dett sted Skibenes som hand boer, har alle tider udj 60 aar till denne tid boet og verit kremmere paa etter anden, nemblig sahl: Hans Lemmechen, Ingebrigt Balle(?), Hans Plytt , Abell Hansen Lemmichen, forrige Lensmand Jens Biering, Hans Jensen, og siden Jens Biering blef svag, bevilgede hand sin svoger Lars Russ at handle der paa stedet, men da Jens Biering ved døden afgik, kom hand der igien 1702: og blef oppgift med enchen og siden med handelen har continueret......."

 

Link to comment
Share on other sites

Så for å henge med på det som står skrevet her

 

Disse mennene, som på en og annen måte er i slekt, har vært kremmere på Skibenes. Interresant å vite.

 

Men det som krøller dette litt til då

 

Jens Biering var ifølge den informasjonen som er funnet frem til nå, gift med Agnete Lemmichen. Så når då Jens dør, så står det i skriften her at Lars Russ/Ruus gifter seg med enken etter Jens og at handelen fortsetter.

 

Det som jeg stusser med, er at notatene sier at Lars Ruus levde mellom 1677 - 1705 og var gift med et søskenbarn/kusine til Agnete Lemmichen, som er Karen Lemmichen. Karen Lemmichen gifter seg senere med Kristen Kristensen Busch. 

 

Er det mulig at det var et veldig kortvarig giftermål mellom Lars Ruus og Agnete eller at giftermålet med Lars og Karen er uriktig?  Har ikke gått tilbake til den store debatten for å se hva som er skrevet der, men antar at dere andre kanskje tar det på strak arm?

 

Edited by Asbjørn Rasmussen
Link to comment
Share on other sites

53 minutter siden, Asbjørn Rasmussen skrev:

Er det mulig at det var et veldig kortvarig giftermål mellom Lars Ruus og Agnete eller at giftermålet med Lars og Karen er uriktig?  Har ikke gått tilbake til den store debatten for å se hva som er skrevet der, men antar at dere andre kanskje tar det på strak arm?

 

Du feiltolker teksten. Jens Biering var besvogret med Lars Ruus. Det er Didrik Madsen som er jeg-personen i teksten, og som kom dit i 1702 og ble gift med Jens Bierings enke.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det var vel Karen Pedersdtr. Lemmichen ca 1675-1743 som var gift med Lars Thomassen Ruus og deretter Kristen Kristenson Busch d.e. ca 1665- etter 1724. Hun var datter av Peder Hansson Lemmichen.

Hans sønn fra første ekteskap (ukjent mor) med samme navn ca. 1702-1744 var gift med Karen Abelsdtr. Lemmichen ca 1718-1798. Datter av Abel Pederson Lemmichen.

Hun ble gift andre gang med Ole Larsson Faleide

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.