Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Rune Thorstensen

I bygdeboka for Ytre Hundeide står det at i 1715 ble godset tildømt Karen Persdtr. Lemmichen. Det var i sin tid Anders Steffenson som pantsatte bruket til Kapellan Hans Lemichen for 24 rdl. Sønnen Steffen Anderson maktet ikke å innløse pantet.

 

https://www.nb.no/items/8dcf0182cf035ebf7ac74da7fead33ac?page=237&searchText=Eid og Hornindal

 

Jeg klarer dessverre ikke å lese hva som faktisk står i tingboka.

Edited by Rune Thorstensen
Link to post
Share on other sites
 • Replies 632
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Lars Østensen

  254

 • Aase R Sæther - Gloppen

  171

 • Rune Thorstensen

  140

 • Mathias Beyer

  41

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hei   Jeg har funnet kilden som viser at Hens Lemmechen ble ansatt hos sin kones farfar. Det står i  Biskop Randulfs kopibok 1667 - 1672: SAB, Bjørgvin biskop, Fa/L0001: Kopibok, 1667-1

Med fare for at jeg ikke har registrert om andre har gjort noe tilsvarende (jeg har ikke klart å holde følge i dette emnet den siste uken): Jeg har forsøkt å gå gjennom diverse skattelister for å

Her er den neste delen:     Hanslemmechen-odel-2.pdf

Posted Images

Aase R Sæther - Gloppen
7 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

I bygdeboka for Ytre Hundeide står det at i 1715 ble godset tildømt Karen Persdtr. Lemmichen. Det var i sin tid Anders Steffenson som pantsatte bruket til Kapellan Hans Lemichen for 24 rdl. Sønnen Steffen Anderson maktet ikke å innløse pantet.

 

Jeg klarer dessverre ikke å lese hva som faktisk står i tingboka.

Årstalet eg lenka til er 1716, og det står så vidt eg kan lese, Karen Hansdtr.

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg er enig med deg at det står Hansdatter og ikke Persdatter.

 

Hans Lemmichen døde vel tidlig på 1670 tallet. Er det han det vises til eller eventuelt en sønn Hans? Det er jo rimelig lenge fra begynnelsen på 1670 tallet til 1716.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
56 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Er det Karen Hansdtr som er nemnt her? Nedre halvdel av høgre side.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0001: Pantebok nr. II.B.a.1, 1711-1717, s. 280-281
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840142

 

Ho er vel i alle fall her - 

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0001: Pantebok nr. II.B.a.1, 1711-1717, s. 2-3
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840003

 

Og her - 

 

https://media.digitalarkivet.no/rg20090514620595

 

Får vi nye opplysningar om henne her?

 

.....og for det 3 dr med een qvitering af Karen Hansdatter Lemmichen udgieven under Dato den 25 aug 1698, beviste sig fra hinde at have indløst 18 Marcher smørs leye udi samme gaard yttre Hundeide som af hans farfader for some tider til afgangen sl: Hr Hans Lemmichen har værit pantsatt....

 

... nock lest som til sal Hr. Hans Lemmicken i gields betalling er utlagd
4 1/2 pund(?); nock løst af Karen Hansdatter Lemmicken i gields betallinger udlagt
sahl: Hr. Hans Lemmichen og hinde i arf tilfalden, ....

 

Karen Hansdatter Lemmichen lod op??? 2? 4 1/2 ? smør leie som Svend I??? Landz Berg, nu brugger, og hans sl: fader Ole Jensen, var forpandtet till sl: Hans Lemmichsen, og samme nu første gang laug bord(?)

 

Jeg får ikke mer ut av disse dokumentene enn at Karen Hansdatter Lemmichen har blitt sittende med en del gjeld fra diverse personer som hun har arvet i skiftet etter moren. Gjeld disse personene har hatt til hennes farfar og har satt i pant diverse gårder. Gitt år og dato da hun har innløst gårdpartene er dette trolig som en konsekvens av at hun har tatt arv etter farmor.

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Hadde hun nå bare etterlatt seg et skifte eller et testament så hadde vi fått vite hvordan arven etter henne ble fordelt mellom hennes utarvinger. Noen livsarvinger hadde hun i hvert fall ikke.

 

Dokumentet fra 1719 forteller at hun har gjort en avtale med samfrendene på Skibenes slik at hun kan selge den lille parten hun hadde fått i arv i odelsjorden, og den kunne hun ikke uten videre selge før hun hadde lyst den til salgs til andre odelsberettigede (hennes slektninger). Hadde det nå bare gått frem hvem på Skibenes som var representert av disse samfrendene....

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen

Men, Birgitte Mogensdatter må ha holdt skifte etter første ektemann før hun giftet seg på nytt. Man skulle tro at arven etter Hr. Hans Lemmichen da ble fordelt mellom myndige og umyndige arvinger. Var far til Karen Hansdatter i livet ved det skiftet har han trolig fått sin arv etter faren. Odelsskatten etter 1675 kan fortelle noe. Problemet er at vi ikke vet hvem Karens mor var og om hun levde etter at Karens far døde. Vi vet heller ikke om moren hadde andre barn (i andre ekteskap) som igjen da kan være Karens arvinger. I det hele tatt vet vi ikke så mye om denne delen av treet foreløpig.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
5 timer siden, Lars Østensen skrev:

Karen Hansdatter Lemmichen lod op??? 2? 4 1/2 ? smør leie som Svend I??? Landz Berg, nu brugger, og hans sl: fader Ole Jensen, var forpandtet till sl: Hans Lemmichsen, og samme nu første gang laug bord(?)

 

Gardsnamnet er Lodsberg (Lotsberg).

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
6 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Hans Lemmichen døde vel tidlig på 1670 tallet. Er det han det vises til eller eventuelt en sønn Hans? Det er jo rimelig lenge fra begynnelsen på 1670 tallet til 1716.

Etter det vi no meiner å vite, er Karen barnebarn av gamle Hans. Ho kan ha arva direkte frå han (far må då ha vore død) eller ho kan ha arva via fars-ledet. Det vil uansett bli omtala som gamle Hans sitt pant, sidan det var han som tok det. 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen
3 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Gardsnamnet er Lodsberg (Lotsberg).

Det er vel i Gloppen Aase.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Dersom Hr. Hans (Hansson)  Lemmichen hadde en sønn Hans, burde ikke han være registrert i prestemanntallet 1663-1665?

Før kunne man jo søke i manntallet, nå må man jo bla fra gård til gård. Men vi har vel antattat at Hans og Berette må ha giftet seg rundt 1630, hun var jo født 1611. Med mindre denne Hans Hansson døde tidlig burde han være mulig å finne.

 

Ellers er det åpenbart at flere skifteprotokoller fra området mangler.

Isach Hansen Lemmichen ca. 1710-1739 skiftet 12.12.1739, men den protokollen som skulle dekke den tidsbolken er borte (7b, 8a og 8b). Det er jo leit for han døde ugift.

(Sønn av Hans Isachsen Lemmichen ca.1687-1715 og Lisbeth Michelsdtr. 1687-1745)

Edited by Rune Thorstensen
Link to post
Share on other sites
Mathias Beyer
23 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Dersom Hr. Hans (Hansson)  Lemmichen hadde en sønn Hans, burde ikke han være registrert i prestemanntallet 1663-1665?

Før kunne man jo søke i manntallet, nå må man jo bla fra gård til gård. Men vi har vel antattat at Hans og Berette må ha giftet seg rundt 1630, hun var jo født 1611. Med mindre denne Hans Hansson døde tidlig burde han være mulig å finne.

 

Ellers er det åpenbart at flere skifteprotokoller fra området mangler.

Isach Hansen Lemmichen ca. 1710-1739 skiftet 12.12.1739, men den protokollen som skulle dekke den tidsbolken er borte (7b, 8a og 8b). Det er jo leit for han døde ugift.

(Sønn av Hans Isachsen Lemmichen ca.1687-1715 og Lisbeth Michelsdtr. 1687-1745)

Kan Overformynderiprotokollene for Gloppen være til hjelp da? De går fra 1711 til 1857

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
3 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Dersom Hr. Hans (Hansson)  Lemmichen hadde en sønn Hans, burde ikke han være registrert i prestemanntallet 1663-1665?

Før kunne man jo søke i manntallet, nå må man jo bla fra gård til gård. Men vi har vel antattat at Hans og Berette må ha giftet seg rundt 1630, hun var jo født 1611. Med mindre denne Hans Hansson døde tidlig burde han være mulig å finne.

 

Se side 317 i Eid-boka under gården Osnes. Står at Hans Lemmechen var bruker i perioden 1637-63.

Se side 328 i Skattmatrikkel 1647. Under gården Osnes står:

 

Ousnes skyllder aarligh 1 løb
smør 1 hud 2 faar
Presten medforleent
Bygger det ochsaa
Besiddes aff
her Hans Lemke, caplan til
Eidtz prestegielld.
Hand gaff jnndtedt

 

Her er landkommisjonen 1661:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, L/L0024: Bergen lagdømme:, 1661, s. 535b-536a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ma10051012150538

 

Hans Lemmichen står helt riktig som bruker på Osnes.

 

Blar du noen sider tilbake vil du finne Marit sl: Mogens Abelsen under gården Os.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, L/L0024: Bergen lagdømme:, 1661, s. 529b-530a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ma10051012150532

 

RA, Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 15: Nordfjord fogderi og Sunnfjord fogderi, 1664, s. 196-197
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10041005314106

 

I 1664 brukes Osnes av preste-enken. Marit sl: Mogens Abelsen er fortsatt på Os. Hans Lemmichen finns ikke på noen av gårdene i Eid (i hvert fall ikke sporbar i skattelistene der).

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Det står jo mye rart i disse bygdebøkene. På bruk nr.1a finner vi at Isak Hansson Lemmechen i 1656 overtok bruket etter sin mor Sara Harboe. Han var gift med Lene Jacobsdtr. d. 1718.

Han var jo sønn av Hans Lemmichen og Berette Mogensdtr.

 

Skal vi tro det som står der var Isak sønn av presten Hans Bugge og Sara Harboe.

 

Bruk nr. 1 1637-1663 kappelan Hans Lemmechen

                 1664-1673  Maren Kristensdtr. enken etter presten Samuel Bugge.

                 1673-1674  Sara Harboe, enke etter presten Hans Bugge

I 1674 ble bruket delt. Peder Hansson Lemmechen hadde den ene halvdelen og Byrge Kristen Jonson den andre halvdelen.

 

Enten er dette bare noe forfatteren har tenkt, eller så har vi landet langt ute på jordet på et av brukene 🙂

 

Link to post
Share on other sites
Mathias Beyer
1 time siden, Lars Østensen skrev:

 

Se side 317 i Eid-boka under gården Osnes. Står at Hans Lemmechen var bruker i perioden 1637-63.

Se side 328 i Skattmatrikkel 1647. Under gården Osnes står:

 

Ousnes skyllder aarligh 1 løb
smør 1 hud 2 faar
Presten medforleent
Bygger det ochsaa
Besiddes aff
her Hans Lemke, caplan til
Eidtz prestegielld.
Hand gaff jnndtedt

 

Her er landkommisjonen 1661:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, L/L0024: Bergen lagdømme:, 1661, s. 535b-536a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ma10051012150538

 

Hans Lemmichen står helt riktig som bruker på Osnes.

 

Blar du noen sider tilbake vil du finne Marit sl: Mogens Abelsen under gården Os.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling, L/L0024: Bergen lagdømme:, 1661, s. 529b-530a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ma10051012150532

 

"Blar du noen sider tilbake vil du finne Marit sl: Mogens Abelsen under gården Os."

Finnes det andre Ous gårder i denne oversikten? Hva med Absalon Mogensen som er på Ous i 1666 og under manntallet 1701?

Edited by Mathias Beyer
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
18 minutter siden, Mathias Beyer skrev:

"Blar du noen sider tilbake vil du finne Marit sl: Mogens Abelsen under gården Os."

Finnes det andre Ous gårder i denne oversikten? Hva med Absalon Mogensen som er på Ous i 1666 og under manntallet 1701?

 

Har du forsøkt å slå opp i kildene?

 

RA, Fogdenes og sorenskrivernes manntall 1664-1666, nr. 15: Nordfjord fogderi og Sunnfjord fogderi, 1664, s. 192-193
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10041005314104

 

RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 25: Nordfjord prosti, 1664-1666, s. 76-77
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005192049


Jeg leser nå Marthe i disse manntallene på enken etter Mogens Abelsen. Enig?

 

Os med ødegård øverst til venstre.

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Mathias Beyer
1 minutt siden, Lars Østensen skrev:

Har du forsøkt å slå opp i kildene?

 

Jeg lurer på i 1661, 1666 og 1701 vet jeg. Jeg klarer ikke se Ous i 1661 engang om ikke det var gjort så klart i din tekst.

Jeg vet det finnes en Mogens Mogensen som dør i  Bergen i juli 1651, gravlagt fra Nykirken 7. Juli 1651. Han skal etter mine notater være født rundt 1620 på ukjent sted, mulig det sto i Gamle DA at han var 31 år ved sin død. Jeg husker ikke hva basen het slik at jeg famler i blinde etter hvilken bok det er hentet fra.

Absalon Mogensen ca 1641, se Mantallet 1666 og Mantallet 1701, kan jo være hans sønn men hvem er Absalons mor?

Skifteprotokollene for Bergen i perioden er jo borte vekk eller har aldri eksistert slik at det er ikke mye hjelp å hente derfra.

Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg klarer dessverre ikke å fokusere på den skriften. Øynene mine begynner å verke med en gang jeg anstrenger de, selv med briller.

Vi er av den oppfatning at Absalon Mogenson trolig er sønn av Mogens Abelson  fra hans siste ekteskap. Men vi kan selvsagt ikke være sikre.

Link to post
Share on other sites
Mathias Beyer
4 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg klarer dessverre ikke å fokusere på den skriften. Øynene mine begynner å verke med en gang jeg anstrenger de, selv med briller.

Vi er av den oppfatning at Absalon Mogenson trolig er sønn av Mogens Abelson  fra hans siste ekteskap. Men vi kan selvsagt ikke være sikre.

Nei det er jo ikke så mye som er sikkert her, men jeg finner denne Mogens Mogensen ca 1620-1651 som en person vi absolutt burde finne ut mer om. Jeg tok jo til meg denne informasjonen av en eller annen grunn, bare så synd det var så tidlig i min slektsgransknings tid slik at jeg sannsynligvis gikk glipp av noe.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
18 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg klarer dessverre ikke å fokusere på den skriften. Øynene mine begynner å verke med en gang jeg anstrenger de, selv med briller.

Vi er av den oppfatning at Absalon Mogenson trolig er sønn av Mogens Abelson  fra hans siste ekteskap. Men vi kan selvsagt ikke være sikre.

 

De 2 manntallene er tatt opp 25/6 1664 og 20/4 1664

 

Gaarder med        Gaarmendene
diris landskyld

Heel gaard         Daniell
Ous med            Torgeir
ødegaard        Marithe sal her
?? løber smør        Mogens Abelssøn

 

Ous med ødegaarden ? løber smør helgaard
Daniell
Torger
Marthe

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
2 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Kanskje koppskatten for Nordfjord kan gi noen svar

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0018: Bergen stiftamt, 1665
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090625330604

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0017: Bergen stiftamt, 1665
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090625330361

 

I 1665 er Hans Lemmichen blitt pælmet ut fra Osnes fordi det er kommet ny prest til Eid, og presteenken etter Samuel Bugge har blitt bevilget gården Osnes. Hans Lemmichen er ikke oppført på noen gård i Eid i 1666 det jeg kan finne. Han har tydeligvis bodd en annen plass enn i Eid etter at han ble kastet ut,

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0018: Bergen stiftamt, 1665
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090625330604


På Meel som er prestegård sitter Hans Bugge som er blitt sogneprest etter Samuel Bugges dødlige avgang.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0017: Bergen stiftamt, 1665
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090625330147


I odelskatten er kappelanen til Eids gjeld Hans Lemmichen oppført med odels og pantegods som regnes opp fortløpende. Dessverre står det ingenting om hvor han bor på dette tidspunkt.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0017: Bergen stiftamt, 1665
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090625330359

 

På Os er det kun oppført 2 brukere, Daniel og Torgeir.

 

RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 25: Nordfjord prosti, 1664-1666, s. 112-113
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051005192067

 

I 1666 er det 3 brukere på Os. Daniel, Torgeir og Absalon. Absalon har da kommet inn på den parten enken etter Mogens Abelsen satt på i 1664.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0025: Bergen stiftamt, 1667
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090626310645

 

I 1667 brukes Osnes av presteenken Maren sal. Her Samuels

 

Jeg kan ikke se Hans Lemmichen på noen gård i Nordfjord i 1667.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0028: Bergen stiftamt, 1668
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090626330339

 

I 1668 er Hans Lemmichen tilbake på Osnes.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Først av alt hjertelig takk for at du tar deg tid til å lese gjennom dette materialet. Jeg hadde vært helt tapt om jeg skulle prøvd på egenhånd.

Om man nå bare kunne ha tatt opplysningen fra 1666 som bevis på at Absalon var sønn av Mogens og Beritte. Han overtar altså den delen som enken/evt hans mor satt på i 1664. Eller er det Absalon Hansen det er snakk om, sønn av Hr. Hans Lemmichen og en av hans hustruer.

Og oppe i alt dette glimrer fortsatt en evt Hans Lemmichen jr. med sitt fravær, om han nå har eksistert. Karen kan ha fått Lemmichen navnet etter en evt NN. Hansdtr. Lemmichen.

 

Jeg er vel kanskje om mulig mer forvirret nå enn før vi begynte å røre rundt i gryta igjen. Men det er vel sannhetens pris.

 

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Mathias Beyer
2 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg er vel kanskje om mulig mer forvirret nå enn før vi begynte å røre rundt i gryta igjen. Men det er vel sannhetens pris.

hehe, må nesten le, du har vitterlig ett poeng eller to  der 🙂

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
15 minutter siden, Mathias Beyer skrev:

hehe, må nesten le, du har vitterlig ett poeng eller to  der 🙂

 

Da skal jeg bidra med mer forvirring. Enka etter Mogens Abelsen var seigliva. Jeg klarer ikke å tolke annet av kildene at hun var i livet både i 1674 og 1675. Hun og Absalon opptrer både samtidig og vekselvis på Os, og Daniel og Torgeir er fortsatt oppsittere på de andre partene.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0038: Bergen stiftamt, 1673-1674
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629330182
Hun er der fortsatt i 1674.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0042: Bergen stiftamt, 1673-1675
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629340757
Absalon skatter i 1674

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0040: Bergen stiftamt, 1675
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629331032
Marte er der fortsatt i 1675

 

Jeg kan ikke forstå annet enn at Absalon er hennes sønn gitt det skattelistene viser.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Mathias Beyer
3 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Jeg kan ikke forstå annet enn at Absalon er hennes sønn gitt det skattelistene viser.

Men hvem av dem? Absalon Mogensen eller Absalon Hansen som Rune nevnte?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.