Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Rune Thorstensen

Sitter å tenker på Karen Hansdtr. Lemmichen som vi aldri fant noe om annet enn at hun arvet en part i en gård i 1722.

Vi fant aldri ut vilken gård det var snakk om, og dermed kan vi heller ikke følge hennes part i denne gården noe som kanskje kunne ha fortalt oss om når hun døde eller hvem hun overlot denne parten til.

Link to post
Share on other sites
 • Replies 632
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Lars Østensen

  254

 • Aase R Sæther - Gloppen

  171

 • Rune Thorstensen

  140

 • Mathias Beyer

  41

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hei   Jeg har funnet kilden som viser at Hens Lemmechen ble ansatt hos sin kones farfar. Det står i  Biskop Randulfs kopibok 1667 - 1672: SAB, Bjørgvin biskop, Fa/L0001: Kopibok, 1667-1

Med fare for at jeg ikke har registrert om andre har gjort noe tilsvarende (jeg har ikke klart å holde følge i dette emnet den siste uken): Jeg har forsøkt å gå gjennom diverse skattelister for å

Her er den neste delen:     Hanslemmechen-odel-2.pdf

Posted Images

Lars Østensen
25 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Sitter å tenker på Karen Hansdtr. Lemmichen som vi aldri fant noe om annet enn at hun arvet en part i en gård i 1722.

Vi fant aldri ut vilken gård det var snakk om, og dermed kan vi heller ikke følge hennes part i denne gården noe som kanskje kunne ha fortalt oss om når hun døde eller hvem hun overlot denne parten til.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0002: Pantebok nr. II.B.a.2, 1717-1723, s. 76-77
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840223

 

Jeg tror vi kan stryke en datter og legge til en sønn Hans om vi kal tro det som står her. Gården er Myrstad under Eids skibreide, og Karen Hansdatter Lemmichen forteller at hun har arvet den etter sin far og farfar Hr. Hans Lemmichen. Gitt det som står der er hennes far en ukjent Hans Lemmichen.

 

Alternativt er hun datter av en Hans og en ukjent datter av Hans Lemmichen.

Edited by Lars Østensen
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Takk for den Lars.

Jeg har for det første undret meg på hvorfor vi ikke har sett en sønn Hans, gitt at Hr Hans Lemmichen trolig hadde en far som het nettopp Hans. Det er rettnok noen som mener han var sønn av en Peder.

Det andre jeg har stusset på, er at om Karen var en datter av Hr Hans Lemmiche, måtte hun trolig være 80 år, kanskje mer i 1722. Og da ville det være rett ut sagt underlig at vi ikke hadde registrert noen andre opplysninger om henne.

 

Da har vi trolig fortsatt samme antall barn ettersom Karen da blir barnebarn og vi får en sønn Hans i stedet.

 

Er det gården Myrstad det er snakk om her?

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
13 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Takk for den Lars.

Jeg har for det første undret meg på hvorfor vi ikke har sett en sønn Hans, gitt at Hr Hans Lemmichen trolig hadde en far som het nettopp Hans. Det er rettnok noen som mener han var sønn av en Peder.

Det andre jeg har stusset på, er at om Karen var en datter av Hr Hans Lemmiche, måtte hun trolig være 80 år, kanskje mer i 1722. Og da ville det være rett ut sagt underlig at vi ikke hadde registrert noen andre opplysninger om henne.

 

Da har vi trolig fortsatt samme antall barn ettersom Karen da blir barnebarn og vi får en sønn Hans i stedet.

 

Er det gården Myrstad det er snakk om her?

 

Ja, her er samme fra tingboka, men der står det jo bare navnet hennes, gården og hvem hun selger til.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0020: Tingbøker (justisprotokoller), 1718-1720, s. 132b-133a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620939

 

Det er trolig det som gjør at vår venn bygdebokforfatteren har havnet på villspor. I tillegg har han jo en omtrentlig omgang med kildene. Dette er i 1719 hvilket gjør at man kan lete seg i hjel etter kilden.

 

Så spørs det hvem som står oppført som eier av Myrstad opp gjennom tiden.

 

Se side 409 i Eid-boka. Der står det at Karen Hansdatter Lemmichen er sonneson-datter av Hans Lemmichen jmf. kilden i 1719. Og det er rett gitt det kilden faktisk forteller, men det står jo kun at hun arvet gården etter sin far og at forrige eier var (farfaderen) Hr Hans Lemmichen, så jeg vet ikke hvor bokstavelig vi bør tolke kilden. Farfar tilsier jo at hennes far Hans var en sønn av Hans Lemmichen, men....

Edited by Lars Østensen
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
9 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Myrstad er vel gammel skrivemåte for Maurstad, eller tar jeg feil?

 

Det er gård nr. 89 i Eid-boka.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
43 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0002: Pantebok nr. II.B.a.2, 1717-1723, s. 76-77
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840223

 

Jeg tror vi kan stryke en datter og legge til en sønn Hans om vi kal tro det som står her. Gården er Myrstad under Eids skibreide, og Karen Hansdatter Lemmichen forteller at hun har arvet den etter sin far og farfar Hr. Hans Lemmichen. Gitt det som står der er hennes far en ukjent Hans Lemmichen.

 

Alternativt er hun datter av en Hans og en ukjent datter av Hans Lemmichen.

Dette var interessant. Det står om "hennar alderdom" - men det treng ikkje bety at ho er så haug-gammal. Framlegget om ein son Hans ville vere ei god løysing, og då lurer eg på om vi har vore borti noko teikn på det før. Eg kan ikkje hugse det.

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
7 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Dette var interessant. Det står om "hennar alderdom" - men det treng ikkje bety at ho er så haug-gammal. Framlegget om ein son Hans ville vere ei god løysing, og då lurer eg på om vi har vore borti noko teikn på det før. Eg kan ikkje hugse det.

 

Hvem er kapellanen Hans Lemmichen?

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
8 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Hvem er kapellanen Hans Lemmichen?

Gamle hr Hans vart aldri sokneprest, han var kapellan heile tida - så vidt som eg har fått med meg.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Under gard nr 96 Indre Røed er Mogens Abelsen si enkje nemnt i bygdeboka; Aaland går ut frå at det er den fyrste kona. 

 

 

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
8 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Gamle hr Hans vart aldri sokneprest, han var kapellan heile tida - så vidt som eg har fått med meg.

 

Han snakker om en kapellan Hans Lemmichen midt på 1750-tallet. Skrivefeil?

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
6 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Han snakker om en kapellan Hans Lemmichen midt på 1750-tallet. Skrivefeil?

Det må vere 100 år feil.

 

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
2 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Dette var interessant. Det står om "hennar alderdom" - men det treng ikkje bety at ho er så haug-gammal. Framlegget om ein son Hans ville vere ei god løysing, og då lurer eg på om vi har vore borti noko teikn på det før. Eg kan ikkje hugse det.

 

Hun var i hvert fall oppført som eier til en liten part i gården i 1714:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3438: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1714, s. 107
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101507222107

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3421: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1693-1694, s. 164
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10051202161164

 

Det er Birgitte sal. Hans Lemmichen som sitter på den parten så trolig har den gått over til Karen ved arveskiftet etter Birgitte Mogensdatter.

 

Men, da har vi Karen Hansdatter Lemmichen plassert, og hun er død uten etterkommere engang etter 1719.

 

Edited by Lars Østensen
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen
39 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Under gard nr 96 Indre Røed er Mogens Abelsen si enkje nemnt i bygdeboka; Aaland går ut frå at det er den fyrste kona. 

 

 

Det kan jo ikke være Margrethe Johansdtr.Iden det er snakk om . hun var død før 1622. Det  må være enten kone nr.2 eller tre (mor til Absalon Mogenson)

Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
9 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Det kan jo ikke være Margrethe Johansdtr.Iden det er snakk om . hun var død før 1622. Det  må være enten kone nr.2 eller tre (mor til Absalon Mogenson)

20 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Forfatteren er ikke klar over at første kona til Mogens Abelsen er død før 1621. Han skriver at Marit Andersdatter er nevnt i 1656. Marit er også nevnt i mantall 1664, dog uten farsnavn.

Du kan justere dødsåret til Margrete Johansdatter fra 1622 til før 1621 eller 1621. Mogens Abelsens barn tar ikke arv etter Johan Andersen om Margrete var i livet.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Eg er svært glad for at du Lars Østensen har kome på bana her, med din gode evne til både leite, lese, skaffe oversikt og sjå nye innfallsvinklar. Den "nye" sonen Hans vil vere nyttig - så vidt som eg forstår, har vi ingen annan dokumentasjon på han enn dette "far og farfar"-momentet i forhold til Karen - eller har eg glippa noko?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
2 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg er svært glad for at du Lars Østensen har kome på bana her, med din gode evne til både leite, lese, skaffe oversikt og sjå nye innfallsvinklar. Den "nye" sonen Hans vil vere nyttig - så vidt som eg forstår, har vi ingen annan dokumentasjon på han enn dette "far og farfar"-momentet i forhold til Karen - eller har eg glippa noko?

Nei, dette er eneste kilden vi med sikkerhet kjenner han fra per nå. Kanskje han er nevnt i tingboka, men vi vet heller ikke hvor han bodde så det er foreløpig meget vaskelig å lete etter han i kilder.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
Rune Thorstensen

Jeg har registrert henne som død i 1621, det var bare en ren skrivefeil.

 

Litt tilbake til Karen. Det som er beskrevet ovenfor er en hendelse fra 1719. Men jeg mener bestemt at det også var snakk om en eiendomspart i 1722.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
9 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Nei, dette er eneste kilden vi med sikkerhet kjenner han fra per nå. Kanskje han er nevnt i tingboka, men vi vet heller ikke hvor han bodde så det er foreløpig meget vaskelig å lete etter han i kilder.

Ja - vi kjenner vel berre Karen som eigar; det er ikkje sagt at ho bur i Eid - eller?

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen
Akkurat nå, Rune Thorstensen skrev:

Litt tilbake til Karen. Det som er beskrevet ovenfor er en hendelse fra 1719. Men jeg mener bestemt at det også var snakk om en eiendomspart i 1722.

Muleg det kan vere ein feil frå Aaland; eg trur ikkje vi fann noko i dette årstalet.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Lars Østensen
10 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ja - vi kjenner vel berre Karen som eigar; det er ikkje sagt at ho bur i Eid - eller?

 

Jo, det vet vi:

 

"Karen Hansdatter Lemmechen boende ved Elven i Eids sogn kiendes og herved viderlig giør at have ...."

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Stemmer, då bur ho i alle fall der på det tidspunktet. Faren kan i teorien ha levd og døydd ein annan stad.

Link to post
Share on other sites
Aase R Sæther - Gloppen

Er det Karen Hansdtr som er nemnt her? Nedre halvdel av høgre side.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0001: Pantebok nr. II.B.a.1, 1711-1717, s. 280-281
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840142

 

Ho er vel i alle fall her - 

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 02/02b/02ba/L0001: Pantebok nr. II.B.a.1, 1711-1717, s. 2-3
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20071008840003

 

Og her - 

 

https://media.digitalarkivet.no/rg20090514620595

 

Får vi nye opplysningar om henne her?

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.