Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

1 minutt siden, Mathias Beyer skrev:

Men hvem av dem? Absalon Mogensen eller Absalon Hansen som Rune nevnte?

 

Hvordan kan enken etter Mogens Abelsen ha en sønn Absalon Hansen?

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Om jeg da skal forstå deg rett Lars, så var Absalon Mogenson f, ca, 1641 sønn av Mobels Abelson og Marite/Marthe Andersdtr.

 

Jeg ser at jeg har notert henne død ca. 1665, men det var vel fordi vi ikke fant henne nevnt senere sist vi holdt på med denne slekten.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Eller er det Absalon Hansen det er snakk om, sønn av Hr. Hans Lemmichen og en av hans hustruer.

Lars, jeg så bare hva Rune skrev. For meg var det ukjent.

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Rune Thorstensen skrev:

Om jeg da skal forstå deg rett Lars, så var Absalon Mogenson f, ca, 1641 sønn av Mobels Abelson og Marite/Marthe Andersdtr.

 

Jeg ser at jeg har notert henne død ca. 1665, men det var vel fordi vi ikke fant henne nevnt senere sist vi holdt på med denne slekten.

 

Hun er jo kun nevnt med fornavn i disse kildene, og aldri som sal: Mogens Abelsen så forbehold må man jo ta, men det ville jo være litt av tilfeldighet at det opptrer en Marte på samme parten som enken etter Mogens Abelsen satt på i parallell med Absalon uten at det er et slektskapforhold mellom dem. Hun er trolig oppsitter på denne parten, mens sønnen betaler skatt for henne. Hun var jo forarmet (om vi skal tro skattelistene). Med en voksen sønn til å ta over i 1666 har nok skatteevnen blitt betydelig bedre slik at hun igjen dukker opp i listene. Så ja jeg tror i hvert fall basert på disse skattelistene at vi snakker om mor og sønn.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars Østensen skrev:

 

Hun er jo kun nevnt med fornavn i disse kildene, og aldri som sal: Mogens Abelsen så forbehold må man jo ta, men det ville jo være litt av tilfeldighet at det opptrer en Marte på samme parten som enken etter Mogens Abelsen satt på i parallell med Absalon uten at det er et slektskapforhold mellom dem. Hun er trolig oppsitter på denne parten, mens sønnen betaler skatt for henne. Hun var jo forarmet (om vi skal tro skattelistene). Med en voksen sønn til å ta over i 1666 har nok skatteevnen blitt betydelig bedre slik at hun igjen dukker opp i listene. Så ja jeg tror i hvert fall basert på disse skattelistene at vi snakker om mor og sønn.

Lars, hva vet vi om Marite/Marthe Andersdtr. foruten at hun var den 3dje (konen) kvinnen Mogens fikk barn med? I hvilken periode har vi henne som født/død? Var hun en Beyer? Det er jo nærliggende å tro i og med at Beyernavnet kommer snikende inn i leddene etter Marite/Marthe. Jeg vil jo tro at Christen Mogensen (Sand) Beyer, født 1650 på Nordfjordeid også er sønn av Mogens og Marthe/Marite selv om bevisene er fraværende. Det antages jo i boken "Slægten Magnus" at Christen Mogensen Beyer nedstammer fra Absalon Pedersøn Beyer.

Edited by Mathias Beyer
Rettet kone til kvinnen
Link to comment
Share on other sites

21 minutter siden, Mathias Beyer skrev:

Lars, hva vet vi om Marite/Marthe Andersdtr. foruten at hun var den 3dje konen til Mogens Abelsen? I hvilken periode har vi henne som født/død? Var hun en Beyer? Det er jo nærliggende å tro i og med at Beyernavnet kommer snikende inn i leddene etter Marite/Marthe. Jeg vil jo tro at Christen Mogensen (Sand) Beyer, født 1650 på Nordfjordeid også er sønn av Mogens og Marthe/Marite selv om bevisene er fraværende. Det antages jo i boken "Slægten Magnus" at Christen Mogensen Beyer nedstammer fra Absalon Pedersøn Beyer.

 

Forutenom at jeg ikke vet farsnavnet på henne siden jeg ikke har funnet noen kilde som forteller dette så vet jeg absolutt ingenting om henne. At Mogens Abelsen har vært gift 3 ganger er en nyhet. Var hun mor til Absalon (hvilket jeg tror nå) og han var født ca 1641 så må hun være født før 1620 og levde altså da etter 1675. Det er nøyaktig det jeg vet per nu.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vi vet selvsagt ikke om han ble gift med tjenestepiken i Vikøy og vi vet heller ikke om barnet fra det forholdet levde opp om hvem det eventuelt er.

Den siste hustruen skal  ha vært en Marthe/Marite og noen steder har hun vært beskrevet som en Andersdtr.

Men som Lars skriver, så vet vi ikke om det farsnavnet stemmer eller hvem som først beskrev henne som en Andersdtr.

Det er dessverre fremdeles en hel masse vi ikke vet om etterslekten både etter Mogens Abelson og Hr. Hans Lemmichen, og sannsynligvis får vi heller aldri vite det.

Vi har sett i flere kilder henvisning til diverse skifter som vi dessverre aldri har funnet, trolig fordi dokumentene har blitt borte et sted på veien.

Uansett har vi fått avlivet noen myter, flyttet på noen dødsår og kanskje funnet en ny sønn i Lemmichen klanen.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

17 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Forutenom at jeg ikke vet farsnavnet på henne siden jeg ikke har funnet noen kilde som forteller dette så vet jeg absolutt ingenting om henne. At Mogens Abelsen har vært gift 3 ganger er en nyhet. Var hun mor til Absalon (hvilket jeg tror nå) og han var født ca 1641 så må hun være født før 1620 og levde altså da etter 1675. Det er nøyaktig det jeg vet per nu.

Alternativet til at ho er mor, er at ho er stemor, eller farmor, slik det blir framstilt somme stader på nettet (med ein Mogens Mogensson mellom Hr Mogens og Absalon.

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Alternativet til at ho er mor, er at ho er stemor, eller farmor, slik det blir framstilt somme stader på nettet (med ein Mogens Mogensson mellom Hr Mogens og Absalon.

Det er vel bare meg? som har/hadde det. Det kan jo fortsatt stemme med denne Mogens Mogensen 1620-1651 men jeg har ikke funnet noe om han utenom dødsfallet. Er vanskelig når man ikke klarer lese i kildene...

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Mathias Beyer skrev:

Det er vel bare meg? som har/hadde det. Det kan jo fortsatt stemme med denne Mogens Mogensen 1620-1651 men jeg har ikke funnet noe om han utenom dødsfallet. Er vanskelig når man ikke klarer lese i kildene...

 

Du må øve deg opp til å lese disse kildene. Nå har jeg tolket teksten ord for ord i en haug med dokumenter. Sett deg ned å forsøk å lese teksten i original opp mot det jeg har tolket. Når du har holdt på en stund vil du forstå mer og mer av det som står der. Det er ikke alt jeg klarer å lese heller så fortvil ikke.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

42 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Forutenom at jeg ikke vet farsnavnet på henne siden jeg ikke har funnet noen kilde som forteller dette så vet jeg absolutt ingenting om henne. At Mogens Abelsen har vært gift 3 ganger er en nyhet. Var hun mor til Absalon (hvilket jeg tror nå) og han var født ca 1641 så må hun være født før 1620 og levde altså da etter 1675. Det er nøyaktig det jeg vet per nu.

Eg klipper dette frå bygdeboka - 

image.png.41f25aa0d6333751392d10a05b97de79.png

Link to comment
Share on other sites

12 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Har den residerende kappelanen Her Hans Hansen i Innvik i 1676 et slektsnavn?

Schreuder. Son av Hans S og kona Anne Bloch. (Dessverre...)

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Da har vi et farsnavn på Absalon som er bruker # 3 på Os.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0050: Bergen stiftamt, 1677-1678
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090630310311

 

I 1677 ser vi at Absalon Lemmichen har overtatt etter enka på bruk # 1, mens på bruk # 3 er det (fortsatt) Absalon Mogensen som holder til. Dette er for øvrig første gang Absalon Lemmichen dukker opp i skattelista. Broren Ludvig og Peder er i skattelista fra 1675. Da dukker de opp i odelskatten med eierskap til gods (uspesifisert). Trolig har Birgitte Mogensdatter skiftet etter forrige ektemann.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0047: Bergen stiftamt, 1676-1677
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629360428


Moren til Absalon Mogensen er fortsatt i livet i 1677.

 

1681 Eids sogn

Daniell Woldmand hafuer Ladet stefnedt Absolon Monsen for Resterende Landschylde(r) sambt husernes [Ner]Raadnelse; och hand schulde Lade Andre sla med sig; Møtte Absolon och Lofuer adt huem som hand kand werre skyldig; well hand gierne stelle hanem till fredts; och huserne schall hand wel for bedre och iche schall hand Lade nogen her effter brug(e)i Jorden Med sig;

 

Siden gård ikke er angitt, og jeg heller ikke vet om det er flere Absalon M. i omløp så er det langtfra sikkert at det som står i tingboka omhandler rett Absalon.

 

Ellers er det å bemerke at brukerrekken på disse gårdene slik oppgitt i Eid-boka for å si det forsiktig er mangelfull for ikke å si feilaktig i enkelte tilfeller.

 

Ellers ser jeg at Peder og Christen opptrer som brukere på Osnes. Så vidt jeg husker leter vi etter 2 stk. med disse fornavnene som skal ha vært gift med hver sin NN Hansdatter Lemmichen.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Dette var flott Lars.

Jeg må kaste inn håndkle for i kveld. Jeg må hvile øynene.

Absalon Hansson Lemmichen ser jeg vi har registrert død etter 1686, trolig fordi vi ikke fant noe mer på ham. Han var gift med Lisbeth Hansdtr. noen steder beskrevet som Michelsdtr. Det er skifte etter henne 02.06.1706.

 

Ellers stemmer det at vi manglet noen ektemenn til et par av Hansdøtrene. Det skal bli interessant å se nærmere på det i morgen.

 

I farten kommer jeg på at vi hadde en Maren Christensdtr. i skiftet i Bergen 1750. Og arvelateren Anne var jo en Pedersdtr.

Edited by Rune Thorstensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg klipper dette frå bygdeboka - 

image.png.41f25aa0d6333751392d10a05b97de79.png

 

Ja, nettopp. Da kan vi med andre ord stryke farsnavn på henne. Hun kan selvfølgelig ikke være identisk med denne Maritte Andersd. på Innre Rød br. nr. 1 all den stund vi har sporet henne på bruk # 3 på Os i samtlige kilder, og da uten at hennes farsnavn er nevnt en eneste plass så langt.

Link to comment
Share on other sites

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0091: Bergen stiftamt, 1689
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090706330381
I 1689 sitter Enken Hans Plyt på Skibenes sammen med Baltzer og Jens Biering
I 1689 på Os sitter Absalon (Mogensen), Torgeir, og Peder Hansen (Lemmichen) har overtatt for Absalon Hansen Lemmichen.

 

Hans Blytt kan umulig ha blitt gravlagt i Bergen 10 år senere om vi skal tro denne kilden.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3420: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1691-1692, s. 307
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10051202160308
I 1692 sitter Bersvend, Hans Blytt, Jens Biering og Baltzer på Skibenes
I 1692 sitter Hans Pedersen, Torgeir og Peder Hansen på Os

 

Er det enken etter Bersvend montro og ikke enken etter Hans Blytt?

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0053: Bergen stiftamt, 1678-1679
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090630320762
På Osnes er Peder, Christen og Ludvig

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0060: Bergen stiftamt, 1680-1681
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090630350469
På Osnes er Peder, Christen Jensen og Ludvig i 1681

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0068: Bergen stiftamt, 1683

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090702310717

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0077: Bergen stiftamt, 1685
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090703310150
I 1685 skatter Peder, Christen Jensen og Ludvig fra Osnes.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0080: Bergen stiftamt, 1686
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090703320972
I 1686 skatter Peder, Christen J og Ludvig fra Osnes

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0080: Bergen stiftamt, 1686
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090703320856
I 1686 er samtlige bruk overtatt av andre. Jon Andfinsen overtar bruk # 1, Jon bruk # 2 og Isach bruk # 3

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0084: Bergen stiftamt, 1687
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090703340775
I 1687 skatter Peder, Christen Jensen og Ludvig fra Osnes

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0087: Bergen stiftamt, 1688
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090706310141
I 1688 skatter Peder, Christen Jensen og Ludvig fra Osnes

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3420: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1691-1692, s. 308
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10051202160309
På Osnes sitter Jon Andfinsen, Jon og Isach.

 

Osnes og disse skattelistene er en smule forvirrende, men Isach overtar Ludvigs part.

 

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Bersvend Monsen døde 1742 og kona Lisbeth Michelsdtr. 1745.Skifte etter henne er datert 03.10.1745. Hun hadde først vært gift med Hans Isachsen Lemmichen d. 1715, skifte 03.05.1715.

 

Hans Blydt ble gravlagt i Bergen 17.12.1697 i Nykirken. Men han hadde en sønn Hans Hansen Blydt som løste Borgerbrev i Nordfjord 01.10.1705. Da er det oppgitt at han er født i Nordfjord. Han var gift med Maren Paulsdtr. Zimmermann d. 1730.

Vi vet ikke når denne Hans Blydt var født, men de fikk i alle fall tre barn i tidsrommet 1708-1713 i Bergen. 

https://www.digitalarkivet.no/view/112/pt00000000038593 Koppskatt Bergen 1645.

 

https://www.digitalarkivet.no/view/257/pc00000001157910 Formueskatt i Bergen 1657.

 

Ellers finner jeg to Christen Jensen i Nordfjord i 1701. Den ene 39 år gammel på gården Svoren og den andre 37 år på gården Ytre Henden. Men begge disse er vel for ung til å være nevnt  i 1678 som eier/bruker på Osnes?

 

I bygdeboka som dekker Davik finner jeg at Kristen Jensen hadde bruket Svora i 1690. Han var gift med en Malene Pedersdtr. som døde 80 år gammel i 1725.

https://www.nb.no/items/991a5895efbeca67aebc86de4adeb820?page=511&searchText=Nordfjord fraa gamle dager

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Schreuder. Son av Hans S og kona Anne Bloch. (Dessverre...)

 

9 timer siden, Lars Østensen skrev:

Har den residerende kappelanen Her Hans Hansen i Innvik i 1676 et slektsnavn?

Lars du finner han og en del etterkommere her. Jeg skulle så absolutt kommet meg videre i dette prosjektet men jeg lager stadig nye arbeidsoppgaver til meg selv.

http://absalonpedersonbeyer.slektenbeyer.com/getperson.php?personID=P274&tree=123abc

 

Det burde jo på sett og vis vært plass til slekten Lemmich i ett av disse trærene også. Går dere inn via Etternavnslisten vil dere kunne velge enten Tre: Absalon Pederson Beyer eller Beyer Nordfjord i drop down listen.

https://absalonpedersonbeyer.slektenbeyer.com/surnames.php

Link to comment
Share on other sites

10 timer siden, Lars Østensen skrev:

 

Ja, nettopp. Da kan vi med andre ord stryke farsnavn på henne. Hun kan selvfølgelig ikke være identisk med denne Maritte Andersd. på Innre Rød br. nr. 1 all den stund vi har sporet henne på bruk # 3 på Os i samtlige kilder, og da uten at hennes farsnavn er nevnt en eneste plass så langt.

Eg leitar etter denne innførsla på Indre Rød i 1656, så langt utan hell; eg leitar vidare.

Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg leitar etter denne innførsla på Indre Rød i 1656, så langt utan hell; eg leitar vidare.

 

Jeg tror ikke jeg ville lagt ned for mange kalorier på det gitt det vi nå vet. Jeg har søkt gjennom tingbok avskriftene i håp om at hun skulle være nevnt, men uten hell. Absalon Mogensen på Os glimrer også med sitt fravær. Mogens Kjeldsen er nevnt flere ganger. Også i samband med hans far. Der får du nok en bekreftelse på at det er Mogens Kjeldsen som har tilknytning til Eid.

 

Men, la oss nå si at Absalon Mogensen var sønn av Mogens Abelsen og Marte NN. Hva finns i tingbøkene som ikke er avskrevet når det gjelder han? Er han besvogret med noen? Er han nevnt som bror til noen? Er han nevnt i andre kilder enn disse skattelistene?

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Jeg tror ikke jeg ville lagt ned for mange kalorier på det gitt det vi nå vet. Jeg har søkt gjennom tingbok avskriftene i håp om at hun skulle være nevnt, men uten hell. Absalon Mogensen på Os glimrer også med sitt fravær. Mogens Kjeldsen er nevnt flere ganger. Også i samband med hans far. Der får du nok en bekreftelse på at det er Mogens Kjeldsen som har tilknytning til Eid.

 

Men, la oss nå si at Absalon Mogensen var sønn av Mogens Abelsen og Marte NN. Hva finns i tingbøkene som ikke er avskrevet når det gjelder han? Er han besvogret med noen? Er han nevnt som bror til noen? Er han nevnt i andre kilder enn disse skattelistene?

Jeg tror at Absalon og Christen er brødre, men det behøver ikke være slik.
https://absalonpedersonbeyer.slektenbeyer.com/getperson.php?personID=P524&tree=BNF123

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.