Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

At Ane på Roti ikke var nevnt i 1750 er jo åpenbart, hun døde 1729 uten etterkommere. Men Samuel var heller ikke nevnt, og her i 1701 tellingen har han jo en sønn Erich på 4 år.

Da må også Samuel ha dødd før 1750 uten etterkommere.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Det er flere opplysninger i skiftet du linket til. Her er formynderskap til Berit Abelsdatter Lemmichen.

Ja, eg sit med det no. Denne "Birte" er sannsynlegvis identisk med Birgitte, dotter til Abel P; ho vart seinare gift med Jens Mandrup og vi har skifte etter henne i 1766.

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ja, eg sit med det no. Denne "Birte" er sannsynlegvis identisk med Birgitte, dotter til Abel P; ho vart seinare gift med Jens Mandrup og vi har skifte etter henne i 1766.

 

Skiftet etter Anne Eriksdatter forteller at det åpenbart er flere døtre ute å går slik du forsåvidt også har konkludert med i den lange debatten. Hadde Anne hatt halvsøsken ville de også vært nevnt i dette skiftet. Mao. så var ikke mor til Anne (søster til Agnete Lemmichen) gift med flere enn Erik.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

34 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

At Ane på Roti ikke var nevnt i 1750 er jo åpenbart, hun døde 1729 uten etterkommere. Men Samuel var heller ikke nevnt, og her i 1701 tellingen har han jo en sønn Erich på 4 år.

Da må også Samuel ha dødd før 1750 uten etterkommere.

 

Siden Samuel Eriksen på Lærdalsøra var 36 år i dette manntallet må mor hans være født før 1648.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Den ukjente datteren til Hans Lemmichen var trolig gift med klokkeren i Eid, Erik Karstensen som bodde på Langeland. Erik Karstensen eide en part i Leivdal. Det står at Hans Jensen trolig var hans svigersønn. Se side 146, og eierforholdene under Leivdal. Se eller det som står under Hans Jensen Roti, og den parten han pantsetter i gården Leivdal i 1697 etter at han beviselig var gift med Anne Eriksdatter.

 

Erich Klocher Loug byder j Pund och v merker goedts ligendis udj Lefdall: till Neste odels Mand adt ind løse dateredt osnes d = 2 8br: 1663: och er nu dend Anden gang adt det er Loug bøden:

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Takk for endå eit interessant innspel. Her er nok framleis ein del brikker å legge; eg klipper frå Jacob Aaland sitt kapittel om klokkarane i bygdeboka. 

 

image.png.d5a8af5a8903135825edfa5be2e4529a.png

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Jeg vet ikke om det er en tilfeldighet eller en sammenheng, men Ingeborg Jensdtr. Mandrup 1736-1802 var gift med Erik Arnesen Langeland 1755-1834.

Ingeborg var datter av Jens Bottolvson Mandrup og Berthe Karine Abelsdtr. Lemmichen.

Hvem Erik Arneson var sønn av vet jeg ikke.

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

13 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg vet ikke om det er en tilfeldighet eller en sammenheng, men Ingeborg Jensdtr. Mandrup 1736-1802 var gift med Erik Arnesen Langeland 1755-1734.

Ingeborg var datter av Jens Bottolvson Mandrup og Berthe Karine Abelsdtr. Lemmichen.

Hvem Erik Arneson var sønn av vet jeg ikke.

Antar at Erik Arnesen på Langeland levde 1755 - 1834? At det er kun skrivefeil der?

 

Kan nevne at Arne navnet går mye igjen rundt Orheimsbakke og Stårheim på den tiden, men tilfeldighetene for det hadde vært alt for åpenlyst

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Takk for endå eit interessant innspel. Her er nok framleis ein del brikker å legge; eg klipper frå Jacob Aaland sitt kapittel om klokkarane i bygdeboka. 

 

image.png.d5a8af5a8903135825edfa5be2e4529a.png

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0041: Bergen stiftamt, 1672-1677
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629340156

 

I 1675 er det oppgitt at klokkeren i Eid Erich Carstensen er enkemann.

Edited by Lars Østensen
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Eg ser at desse koblingane vi er inne på no, allereie er gjort av andre på Geni, så tanken er i alle fall tenkt; det einaste som er "heilt nytt" er at kona til Erik Karstensen er ei Lemmichen.

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

3 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg ser at desse koblingane vi er inne på no, allereie er gjort av andre på Geni, så tanken er i alle fall tenkt.

 

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0014: Tingbøker (Justisprotokoller), 1697-1698, s. 81b-82a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20160415000133

 

Jens Biering er formynder for Anne Maria Erichsdatter i 1698.

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Her er mere fra tingboka som kaster lys over arvingene etter Birgitte Mogensdatter.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0015: Tingbøker (Justisprotokoller), 1698-1700, s. 32b-33a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20160415000189

 

Her nevnes bla Margareta Blytt på Skibnes sammen med resten av konglomeratet som vi kjenner fra den lange Lemmichen debatten.

 

Se også: Familiene Blytt-Hind.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det er noko eg stussar over.  "Herimod prætenderede lensmanden Jens Biering (paa) sin hustrues veigne at saa som Jens (N)ielsen skall hafue talt paa hans kiereste Agnetha Lemmichen og en person ved nafne Hans Jensen Rotti, som haffuer be(mel)te Agnete hendis søsterdater till echte...."

 

Kan "en person ved nafne Hans Jensen Rotti" vere sannsynleg identisk med Hans J Schreuder? Ville det ikkje vere naturleg at det namnet vart brukt?

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Kan "en person ved nafne Hans Jensen Rotti" vere sannsynleg identisk med Hans J Schreuder? Ville det ikkje vere naturleg at det namnet vart brukt?

 

Nei, jeg leser det som står der som at han har gjettet når det gjelder Hans J Schreuder.

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars Østensen skrev:

Her er mere fra tingboka som kaster lys over arvingene etter Birgitte Mogensdatter.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0015: Tingbøker (Justisprotokoller), 1698-1700, s. 32b-33a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20160415000189

 

Her nevnes bla Margareta Blytt på Skibnes sammen med resten av konglomeratet som vi kjenner fra den lange Lemmichen debatten.

 

Se også: Familiene Blytt-Hind.

 

Jeg mistenker at hennes egentlige navn er Margrete Hansdatter Lemmichen, og at hun var enke etter Hans Blytt Skibnes, vistnok død 1697. Trolig er hun eldste datter til Hans Lemmichen/Birgitte Mogensdatter og oppkalt etter Birgittes mor.

 

Jmf.:

 

"Det sikre er imidlertid, at den nuværende talrige Familje Blytt stammer fra en Hans Blytt, der kom fra Rostock til
Bergen og her tog Borgerskab i Aaret 1638. I Borgerbogen skrives hans Navn »Blitt«, uden Angivelse af Stand eller Stilling. Det vides at han døde i Aaret 1697."

Link to comment
Share on other sites

9 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Jeg mistenker at hennes egentlige navn er Margrete Hansdatter Lemmichen, og at hun var enke etter Hans Blytt Skibnes, vistnok død 1697. Trolig er hun eldste datter til Hans Lemmichen/Birgitte Mogensdatter og oppkalt etter Birgittes mor.

 

Ja, det har vi fått bekrefta i Lemmichen-tråden; om ho er eldst, veit vi ikkje sikkert.

Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Ja, det har vi fått bekrefta i Lemmichen-tråden; om ho er eldst, veit vi ikkje sikkert.

 

Ok, kan du sende link til der det er dokumentert?

Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Ok, kan du sende link til der det er dokumentert?

"Det store Bergens-skiftet" bekreftar at Blytt-borna har mor frå Lemmichen-familien; kvar vi fann namnet Margrete, kan eg ikkje ta i farten, det må stå i tråden ein stad. Eg sjekkar.

 

https://media.digitalarkivet.no/sk20081111640112

Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

"Det store Bergens-skiftet" bekreftar at Blytt-borna har mor frå Lemmichen-familien; kvar vi fann namnet Margrete, kan eg ikkje ta i farten, det må stå i tråden ein stad. Eg sjekkar.

 

https://media.digitalarkivet.no/sk20081111640112

 

Jeg tror hun kalles Margareta Blyts i tingboka, og det står på hennes påboende gård Skibnes, men her trenger jeg hjelp til å tolke. Her bør alt som fremgår av tingboka transkriberes.

Link to comment
Share on other sites

Jeg har notert at Margrethe Hansdtr. Lemmichen må ha dødd etter 1699, vi vet at hun var  i live 23.5. 1699.

I ekteskapet med Hans Blydt gravlagt 17.12.1697 fant vi fire barn. 

Jørgen, Karen, Hans og Birthe. Det var bare Jørgen vi ikke fant noe mer om enn at han oppholdt seg i Hamburg, Tyskland. Men om han døde der vet jeg ikke.

Link to comment
Share on other sites

Langt bak i bakhovudet har eg ein tanke no - og det er at vi saknar nokre personar i denne salaten. 

 

Rundt Lemmichen-familien er "dei fleste" gifte internt, og vovne godt saman til ein kompleks familie, og vi høyer sjeldan om berre 1 person i gongen.

 

No får vi sannsynlegvis får hengt på klokkar Erik og muligens Schreuder-familien, og då tykkjer eg det er på tide at vi får høyre om Inger Mogensdtr og mannen Mogens Kjeldson og - OM ho verkeleg er syster til Brite Lemmichen. Di lenger ho uteblir, di mindre blir sjansen for at ho høyrer til her - tenkjer eg, der bak i bakhovudet.

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.