Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

3 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Og for å utvide krinsen litt, fann eg akkurat ei slekts-side som hevdar at Synnøve Monsdtr Dyrstad var dotter til Mogens Abelson. Litt som Dynastiet dette; det dukkar stadig opp ukjende potensielle born. Denne Synnøve er fødd i 1672, og eg tykkjer det er utruleg godt gjort å lenke henne til ein far død ca 1656 og ei mor død ca 1620. 

 

https://www.nb.no/items/b67b7599fa2386208fad9044015e54fd?page=79&searchText=skattematrikkelen 1647

 

Hvem er den Maren Strarup som eier og bygger i gården (Ytter)Li i Utland Skipreide i 1647?

 

Trolig = Maren Jørgensdatter. Jmf.: Lij i Udland 1 L. S. 1 H. 8 M. K

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg kom til å tenkje på noko anna - av pur nysgjerrighet, ikkje fordi det er noko eg vil gå vidare med, men kva måtte til for at ein skulle kunne bruke gen-testar for å finne ut noko? Må ein ha ein mannslinje frå hr Mogens og fram til i dag?

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg kom til å tenkje på noko anna - av pur nysgjerrighet, ikkje fordi det er noko eg vil gå vidare med, men kva måtte til for at ein skulle kunne bruke gen-testar for å finne ut noko? Må ein ha ein mannslinje frå hr Mogens og fram til i dag?

 

Digitaliserte utgaver av regnskapene etter 1661, men før fogderegnskapene i 1691 tar til, hadde hjulpet betraktlig. Jeg kan se at Sollied har gått gjennom disse kildene ut fra de opplysninger han har gitt til Finne-Grønn og der Finne-Grønn har brukt disse opplysningene i artikkelen i NST1.

 

Det er tomt for regnskap i perioden 1661-1691

Link to comment
Share on other sites

7 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Jaja - vi har nok ikkje gode odds her 😞

 

Jeg regner med at du fikk med deg opplysningen fra saken mot Mogens Abelsen i 1622?

 

På vegne av Mogens Abelsen møter "Christen Søffrenssøn paa Elffuen i Nordfior, forne H. Mogens Abelssøns Svoger".

 

Jmf.:

 

Axell Abrahamsen Felde pantsatte thil Anne Abelsdaatter vdj Elffuen En halff løbsleige vdj Felde hand sielff bruger och med sin hostrue Karj Rasmusdaatter bekommett haffuer for huis hand hende schyldich  er, Axell Abrahamsen Felde pantsatte thil Peder Hoffuersen hoele Ett halff pundsleie vdj felde  med forne: sin hostrues wilie for tholff Rdl thil brugelig pant indtil hand bekommer sine penge egein, och forschne: Peder att suare til K: M: Rettighed deraff

 

 

Link to comment
Share on other sites

26 minutter siden, Lars Østensen skrev:

 

Jeg regner med at du fikk med deg opplysningen fra saken mot Mogens Abelsen i 1622?

 

Ja, har vi nokon gong tvilt på om Blodbytta på Evebø var syster hans, så kan vi i alle fall slutte med det.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Elles ser eg mange stader på nettet at det er opplese og vedteke at det er Brite Lemmichen som er leiermålsbarnet frå 1611, men det har vi vel ikkje noko som helst dekning for å seie.

 

Dumt at det ikkje eingong er nemnt kjønn på dette barnet; hadde det vore i vårt område, hadde eg sagt at det var ein gut, sidan gutane etter gammal tradisjon skulle ha tre menn (som her nemnt)  og to kvinner til fadrar, men eg veit ikkje om den skikken gjaldt i Manger. 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Jaja - vi har nok ikkje gode odds her 😞

 

Regnskapene er der, men de kommer ikke opp under kilder når man søker.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0041: Bergen stiftamt, 1672-1677
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629340156

 

Jeg tror ikke det er mer her enn at Sollied/Finne-Grønn har tolket at Birgitte Mogensdatter og Inger Mogensdatter begge nevnes i denne kilden, og da har noen antatt at de var søstre (hvilket selvfølgelig kan være rett). Kildebelegg er dog ikke-eksistrende (i hvert fall i denne kilden) for at det skulle stemme.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0035: Bergen stiftamt, 1672
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629310428
Hr. Hans Lemmichen er oppført som eier i skatten 1672

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0035: Bergen stiftamt, 1672
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629310736
Kalles sal: Her Hans Lemmechens arfuinger eier odel og pantegods til sammen 6 1/2 L : j phd 6S ...

 

Han var med andre ord død i 1672.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Når dere hadde den lange Lemmichen debatten så stusser jeg en smule. Kona til Peder Hansen Lemmichen er jo helt klart ikke mor til alle hans barn. I 1675 heter kona Birgitte Simonsdatter, og i skiftet dere har linket til i den debatten fremgår også følgende: "Abel Pedersen Lemmechen rester paa mødrearv". At han ikke er sønn av enken etter Peder Hansen Lemmechen er jo innlysende.

 

I 1683 var Abel Hansen Lemmechen gift med Anne Caspersdatter, og broren Ludvig med Maren Pedersdatter. Isach Hansen Lemmechen var da ungkar.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0068: Bergen stiftamt, 1683
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090702310717

 

 

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Nå vet ikke jeg i farta om det er skiftet fra 1704 etter Peder Hansen Lemmichen du sikter til. Enken var Malena Christophersdtr. Sand og i det ekteskapet har jeg registrert barna Brite, Ane Margrethe, Anne, Absalon og Berithe Sophie.

 

I første ekteskap med Birgitte Simonsdtr. trolig død før 1683, har jeg barna Hans, Abel, Karen og Berithe.

 

Er det noe jeg har misforstått her?

 

Jeg har rettet enkens navn til Malena. Det var en ren feilskrift fra min side da det står Malena i mine papirer også. Men når det er sagt så hadde Malene en søster som het Martha  gift med Thomas Hansson

Edited by Rune Thorstensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Nå vet ikke jeg i farta om det er skiftet fra 1704 etter Peder Hansen Lemmichen du sikter til. Enken var Martha Christophersdtr. Sand og i det ekteskapet har jeg registrert barna Brite, Ane Margrethe, Anne, Absalon og Berithe Sophie.

 

I første ekteskap med Birgitte Simonsdtr. trolig død før 1683, har jeg barna Hans, Abel, Karen og Berithe.

 

Er det noe jeg har misforstått her?

 

Ja, det er det skiftet. Nei, er ikke kommet så langt i den debatten at jeg har sett hva dere kom frem til til slutt.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Rune Thorstensen skrev:

Nå vet ikke jeg i farta om det er skiftet fra 1704 etter Peder Hansen Lemmichen du sikter til. Enken var Martha Christophersdtr. Sand og i det ekteskapet har jeg registrert barna Brite, Ane Margrethe, Anne, Absalon og Berithe Sophie.

 

I første ekteskap med Birgitte Simonsdtr. trolig død før 1683, har jeg barna Hans, Abel, Karen og Berithe.

Namlet på enkja var vel Malene. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 

1 time siden, Lars Østensen skrev:

 

Ja, det er det skiftet. Nei, er ikke kommet så langt i den debatten at jeg har sett hva dere kom frem til til slutt.

 

Lemmichen-debatten var eit skikkeleg maratonløp, og greier du å holde tråden i den, er du jammen god 🙂

Link to comment
Share on other sites

17 timer siden, Lars Østensen skrev:

Jeg tror ikke det er mer her enn at Sollied/Finne-Grønn har tolket at Birgitte Mogensdatter og Inger Mogensdatter begge nevnes i denne kilden, og da har noen antatt at de var søstre (hvilket selvfølgelig kan være rett). Kildebelegg er dog ikke-eksistrende (i hvert fall i denne kilden) for at det skulle stemme.

 

At Mogens Kjeldson og kona Inger er nemnde under Eid er vel i alle fall ein muleg bakgrunn for at det er påstått av somme at ho var frå Eid. 

Link to comment
Share on other sites

Akkurat nå, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

At Mogens Kjeldson og kona Inger er nemnde under Eid er vel i alle fall ein muleg bakgrunn for at det er påstått av somme at ho var frå Eid. 

 

Problemet med det er at Mogens Kjeldsen i senere regnskap nevnes forarmet tidligere bergensborger og som derfor har bosatt seg hos sin far. For meg gir ikke kilden (isolert sett) noen som helst grunn til å anta noe slektskap mellom de 2 Mogensdøtrene.

Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Lars Østensen skrev:

 

Problemet med det er at Mogens Kjeldsen i senere regnskap nevnes forarmet tidligere bergensborger og som derfor har bosatt seg hos sin far. For meg gir ikke kilden (isolert sett) noen som helst grunn til å anta noe slektskap mellom de 2 Mogensdøtrene.

Det var ei svært interessant opplysning. Nei, eg ser heller ingen grunn til å hevde slektskap, så langt.

Link to comment
Share on other sites

21 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Det var ei svært interessant opplysning. Nei, eg ser heller ingen grunn til å hevde slektskap, så langt.

 

Kona til lensmann Jens Biering, Agnete Lemmichen har en søsterdatter som er gift med Hans Jensen(?) et eller annet i følge tingboka.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0012: Tingbøker (justisprotokoller), 1692, s. 39b-40a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090514620564

 

Klarer noen å tolke navnet og gårdsnavnet om det nå er et gårdsnavn.

 

Aktuell tekst er på høyre side.

 

Trolig identisk med: Hans Jensen Rottj

 

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Noe sånt leser jeg:

 

"Herimod prætenderede lensmanden Jens Biering (paa) sin hustrues veigne at saa som Jens (N)ielsen skall hafue talt paa hans kiereste Agnetha Lemmichen og en person ved nafne Hans Jensen Rotti, som haffuer be(mel)te Agnete hendis søsterdater till echte...."

Link to comment
Share on other sites

Ja, her er vi inne i nytt terreng; dette må eg legge inn i Lemmichen-tråden og. Her er skifte etter Anne Eriksdtr på Roti i 1729; ein bror og ei syster arvar. Systera kjenner vi att frå det store Lemmichen-skiftet i Bergen i 1750 - Ane Marie Eriksdtr. Vi fann aldri ut kva denne Lemmichen-systera (gift med ein Erik) heitte.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 04/04a/L0006: Skifteprotokollar, 1727-1731, s. 272b-273a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20081128610279

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Da tenker du på Anne Marie, datter av en Erik og trolig en NN Hansdtr. Lemmichen, datter av Hans Hansen Lemmichen og Berette Mogensdtr..

De må da hatt minst tre barn, Ane Eriksdtr. Roti, Anne Marie Eriksdtr. i Bergen og Samuel Eriksen.

 

Anne Marie fant vi var gift med Gunder Mortensen og de hadde tre barn.

Men  Ane på Roti og Samuel har vi vel ikke vært borti tidligere?

Link to comment
Share on other sites

4 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Anne Marie fant vi var gift med Gunder Mortensen og de hadde tre barn.

Men  Ane på Roti og Samuel har vi vel ikke vært borti tidligere?

Ja, dette er eit nytt funn. Samuel Erikson på Lærdalsøyra har vi vel i 1701-manntalet. 

 

https://www.digitalarkivet.no/view/206/pc00000000630567

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.