Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Ikke bare er han benevnt salig, men i samme kilde fremgår at Salige Hr. Mogens Abelsens kvinde er forarmet i samme kilde. Hun ville aldri blitt nevnt i disse sakttelistene med mindre han faktisk var død.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Lars Østensen skrev:

Ikke bare er han benevnt salig, men i samme kilde fremgår at Salige Hr. Mogens Abelsens kvinde er forarmet i samme kilde. Hun ville aldri blitt nevnt i disse sakttelistene med mindre han faktisk var død.

Eg er ikkje så god i denne skrifta (endå) - kvar finn du den opplysninga?

Link to comment
Share on other sites

18 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg er ikkje så god i denne skrifta (endå) - kvar finn du den opplysninga?

 

Nede til høyre. Får ikke limt inne flere bilder. Er jo helt håpløst med disse begrensningene som er satt....

 

Rettelse står

S: Her Mogens Quinde

ere forarmit ....

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Lars Østensen skrev:

S: Her Mogens Quinde

ere forarmit ....

Flott, då fann eg det. Desse gamle skattelistene mm har eg tydelegvis ikkje leita nok i. Veit du noko om kva som er den tidlegaste registreringa av han på Eid? 

Link to comment
Share on other sites

30 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Flott, då fann eg det. Desse gamle skattelistene mm har eg tydelegvis ikkje leita nok i. Veit du noko om kva som er den tidlegaste registreringa av han på Eid? 

 

Nei, det har jeg ikke forsøkt å lete etter. Han er bosatt på "Ouss" i 1643.

 

http://xml.arkivverket.no/tingboker/Nordfjordtgb1643.pdf

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

No har eg funne fram den gamle bygdeboka for Eid, og der skriv Aaland at han var brukar på Vedvik før han kom til Øvre Os. Det er nemnt litt forvirrande årstal, muleg det kan vere trykkfeil? Under Os er han nemnd som brukar 1633, og under Vedvik står det i teksten at han eigde og brukte eine bruket i 1640, medan det står i brukarlista at han var brukar 1630.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Normalt ville jeg forvente at han står oppført med eierskap til i det minste noen gårdsparter i disse skattelistene, men det ser ut som om disse leiermålene ble dyrt for ham. Jeg kan ikke se at han eier en flis noen plasser, men det kan jo være jeg har oversett noe.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dumt for oss at han er slik ei fattiglus. Ingen ting å arve gjev lite opplysningar om arvingar; ingen ting å krangle om rett og slett.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Lars Østensen skrev:

Men, er det ikke koppskatt for geistlige 1645 for Nordfjord?

Eg hadde forventa å finne han i koppskatten, men ser dårleg ut.  Når du finn han så tidleg som i 1627 er det ikkje urimeleg at han har reist direkte til Eid etter at han vart avsett i 1622.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg har lenger oppe spurt om beviset for at Brite Lemmechen er dotter til Mogens. Det ser ut som vi kan lese det ut av "avskilsbrevet" Hans Lemmichen skreiv i 1671, der han omtalar Abel Olufson som farfar til kona. Eg klipper frå Lemmichen-debatten, der det ikkje er oppgjeve kvar sitatet er henta frå: 

 

"Grunden til at hr. Hans Lemmich kom som kapellan til Eid, hvor hr. Abel Olufsen da var sogneprest, var sikkerlig det at hans stifmor, Kristine Dideriksdtr., har været søster av hr. Abels hustru Else Dideriksdtr. Kort efter blev han trolovet og gift med hr. Abels sønnedatter Berete Mogensdtr., som var kommet til sine bedsteforældre paa Eid prestegard efter at hendes far hr. Mogens Abelsen, som ovenfor meddelt, var blit dømt fra embedet som sogneprest til Vikør. I Eids beskedne resid. kapellani blev hr. Hans sittende i nær 50 aar, indtil 1671. Dat. Skibenes 7/8 1671 skriver han til bispen at han ikke længer er residerende, men med forrige sogneprests tilladelse bor paa en bondegaard for avgift og ellers er at betragte som domesticus. "Sit embede hadde han, Gud være æret, indtil denne dag forestaaet som et lys for andre i lærdom og levnet, iflg. Ove Bjelkes vidnesbyrd, og levet broderlig med 4 sogneprester [han regner saaledes ikke med hr. Jens Buck], av hvilke den første som min kones farfar kaldte mig til medtjener....."

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Den må jeg ha oversett da jeg prøvde å skumme gjennom tidligere debatter om Lemmichen. Skulle jo gjerne ha visst hvor det er funnet, men om det virkelig  er fra Hans Lemmichens avskjedsbrev, så er vel det bevis godt nok.

Link to comment
Share on other sites

 

9 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Den må jeg ha oversett da jeg prøvde å skumme gjennom tidligere debatter om Lemmichen. Skulle jo gjerne ha visst hvor det er funnet, men om det virkelig  er fra Hans Lemmichens avskjedsbrev, så er vel det bevis godt nok.

Det var det vi konkluderte med den gongen og. Eg trur ikkje vi kom fram til sjølve brevet.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

2 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg har lenger oppe spurt om beviset for at Brite Lemmechen er dotter til Mogens. Det ser ut som vi kan lese det ut av "avskilsbrevet" Hans Lemmichen skreiv i 1671, der han omtalar Abel Olufson som farfar til kona. Eg klipper frå Lemmichen-debatten, der det ikkje er oppgjeve kvar sitatet er henta frå: 

 

"Grunden til at hr. Hans Lemmich kom som kapellan til Eid, hvor hr. Abel Olufsen da var sogneprest, var sikkerlig det at hans stifmor, Kristine Dideriksdtr., har været søster av hr. Abels hustru Else Dideriksdtr. Kort efter blev han trolovet og gift med hr. Abels sønnedatter Berete Mogensdtr., som var kommet til sine bedsteforældre paa Eid prestegard efter at hendes far hr. Mogens Abelsen, som ovenfor meddelt, var blit dømt fra embedet som sogneprest til Vikør. I Eids beskedne resid. kapellani blev hr. Hans sittende i nær 50 aar, indtil 1671. Dat. Skibenes 7/8 1671 skriver han til bispen at han ikke længer er residerende, men med forrige sogneprests tilladelse bor paa en bondegaard for avgift og ellers er at betragte som domesticus. "Sit embede hadde han, Gud være æret, indtil denne dag forestaaet som et lys for andre i lærdom og levnet, iflg. Ove Bjelkes vidnesbyrd, og levet broderlig med 4 sogneprester [han regner saaledes ikke med hr. Jens Buck], av hvilke den første som min kones farfar kaldte mig til medtjener....."

 

http://moldeglimt.no/moldefolk/personer/l/lemmich_hans_hansen.html

 

"En række data til ovenstaaende prestehistorie er velvilligst meddelt av overlæge Sollied i Bergen."

 

Kilde: NST I Jesper Hansen  fogden paa Helgeland - fogden paa Kaupanger. ved S. H. Finne-Grønn s. 67f

 

Ut fra det som står i NST1 om saken(e) tolker jeg at dette fremkommer i klager innsendt til Kancelliet.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 

6 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Ut fra det som står i NST1 om saken(e) tolker jeg at dette fremkommer i klager innsendt til Kancelliet.

Godt! Då er vi vel temmeleg nær å kunne kjøpe denne påstanden. Men tilbake til Lerum-parten: Det har vore nemnt at denne gjekk over til Hans Lemmichen (når?) - kan det forsterke teorien om at hans Birgitte/Brite var einaste overlevande barn av Margrete Iden, slik gjerne vil tru ut frå teksten "Mogens Abelsens bArn"? Hadde det vore fleire arvingar, skulle vel ikkje han overteke alt?

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 minutter siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

 

Godt! Då er vi vel temmeleg nær å kunne kjøpe denne påstanden. Men tilbake til Lerum-parten: Det har vore nemnt at denne gjekk over til Hans Lemmichen (når?) - kan det forsterke teorien om at hans Birgitte/Brite var einaste overlevande barn av Margrete Iden, slik gjerne vil tru ut frå teksten "Mogens Abelsens bArn"?

 

Trokke det jmf. ".....men ogsaa her dømt fra embedet 1/5 1622 for leiermaal til stor ynk for hans morløse barn og hans gamle fine foreldre....."

 

Jeg tolker begge kildene slik at det dreier seg om barn i flertallsform. Det er nok bare blekket som har sklidd ut.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.