Jump to content
Arkivverket

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?


Aase R Sæther - Gloppen

Recommended Posts

Tilbake til disse NN Hansdatter Lemmichen og gården Osnes.

 

2. Førebels namnlaus Hansdotter som har vore gift med ein Christen og har ei dotter

    Maren Christensdatter, død og efterladt sig 1 søn, sc Jacob boer her i byen og gift.

 

Gitt brukerrekken på Osnes slik angitt tidligere så ser vi følgende i manntall 1701:

 

RA, Manntallet 1701, nr. 9: Sunnfjord fogderi, Nordfjord fogderi og Svanø birk, 1701, s. 232-233
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10051010280124

 

På Osnes har vi 1701:

Jon Andfindsen 56 med en sønn Ludvig på 8
Jon Jansen 57 med en sønn Johannes 8 og en sønn Jacob på 4
Isach Hansen 55 med en sønn Hans 11 og Jacob 7

 

Når vi da vet at Jon Jansen overtar Christen Jensen parten er det nærliggende å tro at vi har en sammenheng som er følgende: NN Hansdatter Lemmichen gift med Christen Jensen. Paret har en datter Maren Christensdatter som er gift med Jon Jansen. Dette paret har da 2 sønner, Johannes og Jacob.

 

Montro om det står noe glupt om Jon Jonsen Osnes og kone i Eid-bøkene?

Skifter etter noen av dem?

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0012: Tingbøker (justisprotokoller), 1692, s. 55b-56a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090514620580
Kong. May=foged Hr Biørnskou paa enchen drude frimandz sl: Hr Peder Hansen Skrøders veige tilspurte Jon Jansen om hand effter hans sallige værmoders om hand vilde tillholde sig hindis huuse eller offer late tilhørende. Hvor til hand svarede Nej. Huilken at vilde arfue eller betalle ??? Mere af siger sig ganske derfra at det skall følge drude sl: Her Peders, med mindre hand med bemelte Matrone anderledes ?????

Osnes tilhørte Eids prestebol.

 

Vi ser også at brukeren Peder er forsvunnet ut av skattelistene på samme tid som Christen Jensen. Jeg holder en knapp på at denne Peder var gift med NN Hansdatter Lemmichen og er far til Anne Pedersdatter som det er skifte etter.

 

Det som er sikkert er at Osnes er sentral i forhold til Hans Lemmichen med frue gitt det skattelistene forteller. Flyttingen til Skibenes skjer vesentlig senere.

 

Han skriver:

 

"Opphavleg var O(snes) eitt bruk, i 1563-1640 to jamstore bruk, så eitt bruk til 1674. Då vart g(arden) skift i to og i 1680 i tre bruk på 2 pd. smør kvart."

 

Ja, hva skjer i 1674? Vi vet at Birgitte Mogensdatter skifter og gjør klar til nytt giftemål.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0038: Bergen stiftamt, 1673-1674
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090629330185

 

I 1674 er det kun Peder og Christen som skatter fra Osnes. Hvem denne "Byrge Christen Jonsen" med en sønn Jon som overtar i 1689 skulle være er ikke godt å forstå.

 

Av skattelistene heter brukeren som er der Christen Jensen, og neste bruker er Jon Jansen som selvfølgelig ikke kan være hans sønn.

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Peder Hansen Lemmichen dør på Osnes i 1703 og skifter 03.06.1704. Det spørs om ikke det er den Peder du finner i skattelistene.

 

Og om vi nå er enig i at Absalon Mogenson f. ca 1641 var sønn av Mogens Abelson og en Marthe/Marite, så har jeg registrert at han må ha dødd en gang etter 1703.

Jeg vet ikke hvem han var gift med, men vi har tre barn etter ham.

 

Morten Absalonson  1667-1737 med tre barn , Anne Marie, Dorthe og Inger og alle skrives som  Mortensdtr. Beyer. Vet ikke hvem han var gift med.

Her kommer altså Inger navnet igjen, samt Beyer. Så da er vi jo tilbake til spørsmålet om det var Absalons hustru som var en Beyer, eller Mortens hustru.

 

Mons Absalonson f. ca. 1668 

 

Abel Absalonson f. ca 1683.

Om disse har samme mor vet jeg ikke.

Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Rune Thorstensen skrev:

Peder Hansen Lemmichen dør på Osnes i 1703 og skifter 03.06.1704. Det spørs om ikke det er den Peder du finner i skattelistene.

 

Og om vi nå er enig i at Absalon Mogenson f. ca 1641 var sønn av Mogens Abelson og en Marthe/Marite, så har jeg registrert at han må ha dødd en gang etter 1703.

Jeg vet ikke hvem han var gift med, men vi har tre barn etter ham.

 

Morten Absalonson  1667-1737 med tre barn , Anne Marie, Dorthe og Inger og alle skrives som  Mortensdtr. Beyer. Vet ikke hvem han var gift med.

Her kommer altså Inger navnet igjen, samt Beyer. Så da er vi jo tilbake til spørsmålet om det var Absalons hustru som var en Beyer, eller Mortens hustru.

 

Mons Absalonson f. ca. 1668 

 

Abel Absalonson f. ca 1683.

Om disse har samme mor vet jeg ikke.

 

Det er tenkbart at det er Peder Hansen Lemmichen som er der fra 1674, men han er aldri angitt med farsnavn som jeg har klart å finne. Gitt at Peder Hansen Lemmichen var borgar i Bergen; borgarbrev 1667-1683 så kan han like godt ha bodd der og skattet dit.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0080: Bergen stiftamt, 1686
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090703320856


I 1686 er de 3 brukene på Osnes overtatt av Jon Andfindsen, Jon og Isach (ikke Jørgen som jeg skrev, lesefeil). Peder, Christen Jensen og Ludvig forsvinner selv om de er representert i 2 år til i andre skattelister (trolig skyldig skatt). Jeg tolker samtlige som å være død. Jon Andfindsen gift med enken etter Ludvig overtar Peder-parten. Jon Jansen overtar Christen Jensen parten, mens Isach (Hansen Lemmichen) overtar Ludvig-parten.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0080: Bergen stiftamt, 1686
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090703320849


Jens Biering er det året kommet inn som en av brukerne på Skibenes.

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0080: Bergen stiftamt, 1686
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090703320850


På Os er det fortsatt Absalon (Mogensen), Torgeir og Absalon Hansen som skatter.

 

Jeg er langtfra sikker på at det er Peder (Hansen Lemmichen) som skatter fra Osnes i perioden 1674 til 1685. Peder Hansen Lemmichen dør på Os og ikke Osnes.

 

Både i 1672 og 1673 er Osnes angitt som utlagt til presteenker som bruker og besitter gården. Birgitte Mogensdatter var på det tidspunkt enke (riktignok etter kapellanen). Det er tenkbart at hun sitter som enke på gården i dette tidsrom.

 

Det som taler i mot er at Hans Lemmichen undertegner fra gården Skibenes 7. mars 1671, men bodde de der da?

 

Siden Hans Lemmichen drev som kremmer fra Skibenes må han vel ha hatt borgerskap i Bergen også, og skattet dit. Finns det borgerbrev etter ham montro?

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ja, så lenge det ikke skrives verken farsnavn eller slektsnavn, så er det ikke godt å vite. Vi har vel forøvrig aldri sett Peder H. Lemmichen i Bergen såvidt jeg erindrer.

Eller biter jeg meg merke i at du etter siste lenken skriver at Absalon (Mogenson) Torgeir og Absalon Hansen er brukere. Da her vi vel plassert begge Absalonene, sønner av Mogens Abelson og Hans Lemmichen på samme sted i samme kilde.

 

I koppskatten for Bergen 1683 finnes det en Peder Lem og to Peder Hansen, hvorav en av de to sistnevnte er skindkremmer.

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

45 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Ja, så lenge det ikke skrives verken farsnavn eller slektsnavn, så er det ikke godt å vite. Vi har vel forøvrig aldri sett Peder H. Lemmichen i Bergen såvidt jeg erindrer.

Eller biter jeg meg merke i at du etter siste lenken skriver at Absalon (Mogenson) Torgeir og Absalon Hansen er brukere. Da her vi vel plassert begge Absalonene, sønner av Mogens Abelson og Hans Lemmichen på samme sted i samme kilde.

 

Det gjorde vi i går. De er begge på gården Os. Absalon Mogensen fra 1666, og Absalon Hansen Lemmichen fra 1677.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0013: Tingbøker (Justisprotokoller), 1695-1696, s. 12b-13a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090514620601
Karen Lemmichen hafuer ladet steffne sin landbonde, Jon Myrstad for resterende landskyld, till 1692 d. 9 september effter af Regning at bliffue skyldig 5 Rd 4 S, saa vell som og Landskyld for 93 og 94 af en half løb og ??? med ???? penge aarlig 9 ? Er 3 Rdr ......

 

Karen Hansdatter Lemmichen opptrer på egne vegne i 1696. Hun må i hvert fall være født før 1676, og faren før 1656. Trolig er hun eldre enn dette. Videre må hun ha mottatt arven før Birgitte Mogensdatters død selv om det er Birgitte som står oppført med eierskap i odelsskatten.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0012: Tingbøker (justisprotokoller), 1692, s. 52b-53a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090514620577

 

Karen Lemmichen møter på tinget i 1692 og innstevner noen av leilendigene på Hundeid for skyld.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Du har forhåpentligvis kontroll på det. Men vi har Karen Hansdtr. Lemmichen som vi ikke vet stort om utenom eiendomstransaksjonen i 1719. Hun har jeg født omlag 1637, men husker ikke i farten hvor det fødselsåret kommer fra.

Og så har vi Karen Pedersdtr. Lemmiche  som først var gift med Lars Thomassen Ruus og deretter med Kristen Kristenson Busch. Hun har jeg født omlag 1675 og død 1743.

 

Bydeboke benevner henne som sønne sønns datter i forhold til Hr Hans Lemmichen.

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

21 timer siden, Aase R Sæther - Gloppen skrev:

Eg leitar etter denne innførsla på Indre Rød i 1656, så langt utan hell; eg leitar vidare.

 

Hun er trolig nevnt en gang i tingboka, men om hun da er død eller lever er ikke godt å si:

 

1683:
Lens manden Hans hunnig, fremchom och begierede edt tings uidne; Anlangende om Nogen: Kand beuise, adt hand  hafr: faaen en skelling eller schellings werdj hos dese effter skrefne: som hand hafr: Restandts Paa: Mens en dell er ued døeden af gaaen: och en dell er saa for Armed adt dj iche kand betalle, eller Nogedt hos dennem kand findis; och same Resterende skatter skall dj were skyldig Lenge før end at hand blef Lens mand: och er dese effter skrefne: Abell Løchen=5 ½ merker: for 70 Aar: Enchen Rofsoll:=11 merker 2 merker=10 s, for 70: Rasmus och Erich wøfuelsetter=4 ½ Rchr=j ort – y s: for 70, Jaacob Lind=ij Rchr=2 merker 9 s: =70 Aar: alt kronskadt: for –71 Aaringer:  Jacob tied=2 merker 6s: Knud Nøsdall=2Rdr: 5merker: Olle Nes bachen skyldig=2Rdr: 2 merker 5s:  Poll hougen=3=4=1 s  Olle Røst = 1 - 5 =10s, Elis hougen=3=1=5s:  Stefen ofuer lid = 5 ort = 5s: haluor grødhoug=5 Rdlr:4s: gamle Erich løchen = 8 s: Knud Køs = 8 s: Joen, och botol schrede=2 merker 14 s; Ras: løchen = 18 s. Enchen ibm=14 s: Ras: och Erich Wøfuelseter = 2 ½ merker: Stefen Kørstad = 2 merker: Simen løchen= j ort: Poll hundeij=ij Rdlr: 6 s: tage gierdtsen=iij Rdr, = H: Erich løchen= ij Rdlr 13s, Stefen Kørstad=j Rdr j ort Roberdt j Rdr j ort: Jens Rotj prouiant: Jens Rotj= 2 merker 1 s: Niels ibm=9 s: Wellem= 9 s: Peder ibm 12 s: Lars hougen – 6 s: Niels ibm= 11 s: tage gierdtsen – j mark: Robert Kørstad= j maark: Stefen Slørstad for baadehyre:=5s=
Erich Klocker for 2 gedschind=fretold=12 s: føring=4 s: Ras och Erich Wøfuelseter for ged schind fretold och føring till samen j Rchr=10 s, halsten tepelien for=75 for leding och føring och fetold=2 merker 2 s: tagierdtsen for det same=j S: Ras: Skafr: edt ged schind=2s: Olle Køs edt Kalf schind: och andet till samen 28 s: Jens Rotj for Smør proviant= 2 merker 2 s: Niels ibm=9s: Wellem=10s: Peder ibm 13 s; Erich løchen for same= 9 s: Kiolle Penger och Carbus Penger desse effter schrefne; Olle Skibenes= 2 merker 12 s: Marete os =3 merker: Anders Alsager = 28 s: Peder Alsager= 28 merker 9 s: Jacob lind = j merrker 6 s: Engen Reme = 12 s,; Kiød prouiandt Jens Rotj= 8 merker 6 s: Niels = 2 merker 2 s: Wellem ibm:2 merker 7 s: Peder 3 merker 3 s: Lars hougen = 23 s:  Niels ibm= 20s: Ras: Løchen=2 merker 11 s: Abell ibm = 2 merker 10 s, Robert Kørstd= = 2 merker:  Rs: och Erich Wøfuelseter=4 merker: dese effter skrefne Suorede tillstede uerende ting almue adt Lens manden iche hafr: faaen Skellings werdj hos denem: Mens war for falden før hand blef Lens mand: och Erre en dell Lenge till forne døede; och en dell gandsche ud Armed,

 

Siste gang hun er nevnt i skattelistene er i 1678.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Hei og god morgen Lars.

Da må vi vel kunne anta at hun var live senest 1683. Men vi vet fortsatt ikke farsnavnet hennes eller når/hvor hun var født.

Det mangler fortsatt mange brikker i dette puslespillet.

Link to comment
Share on other sites

14 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Hei og god morgen Lars.

Da må vi vel kunne anta at hun var live senest 1683. Men vi vet fortsatt ikke farsnavnet hennes eller når/hvor hun var født.

Det mangler fortsatt mange brikker i dette puslespillet.

 

God morn til deg også. Om hun var i livet fortsatt i 1683 er ikke mulig å fastslå ut fra denne kilden. Rik var hun i hvert fall ikke.

Link to comment
Share on other sites

Jeg prøver å se litt på disse to Caspersdtr. 

Den ene er nevnt med Tidemand som slektsnavn, og jeg ser jeg har en del av dem i slektsprogrammet mitt, de fleste fra Nordfjord. Men dessverre ingen Casper.

Og så har vi dama fra Voss med en bror som het Jesper Sørensen fra Voss.

De kan selvsagt være halvsøsken, men Jesper og Casper er ikke langt fra hverandre, så man kan jo ha blandet sammen noen navn her. Casper/Caspar var ikke veldig vanlig i Norge på 1600 tallet.

Uansett, jeg vil prøve å se om jeg kan finne noe mer rundt disse to damene med tilsynelatende likt navn.

Link to comment
Share on other sites

19 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Jeg prøver å se litt på disse to Caspersdtr. 

Den ene er nevnt med Tidemand som slektsnavn, og jeg ser jeg har en del av dem i slektsprogrammet mitt, de fleste fra Nordfjord. Men dessverre ingen Casper.

Og så har vi dama fra Voss med en bror som het Jesper Sørensen fra Voss.

De kan selvsagt være halvsøsken, men Jesper og Casper er ikke langt fra hverandre, så man kan jo ha blandet sammen noen navn her. Casper/Caspar var ikke veldig vanlig i Norge på 1600 tallet.

Uansett, jeg vil prøve å se om jeg kan finne noe mer rundt disse to damene med tilsynelatende likt navn.

 

Jeg er fortsatt i stuss på om det er 1 eller 2 Anne Caspersdatter. Det er unektelig underlig at Hans Pedersen Lemmichen overtar gjestgiver oppdraget etter onkelen og er gift med en Anne Caspersdatter. Når det da beviselig finns en Anne Caspersdatter gjestgiverenke er det nærliggende å tro at man snakker om en og samme person. Men, i så fall må de ha hatt dispensasjon for giftemål i forbudte ledd. Finns den dispensasjonen så kan man stryke henne som mor til Abels barn.

 

Se også:

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Stiftamtstueregnskaper, Bergen stiftamt, R/Rc/L0093: Bergen stiftamt, 1690
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk20090707310080

 

RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3420: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1691-1692, s. 143
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10051202160013

 

I 1691 har Hans Lemmichen overtatt gjestgiver oppdraget og er gift, og det lukter lang vei som om det er gjestgiverenken han har overtatt.

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Det burde vel ha vært nevnt i tingbøkene skulle jeg tro om et slikt ekteskap har funnet sted.

Men uansett, jeg graver litt mer på Voss og ser hva som dukker opp.

Jeg klarer ikke å lese alt i lenken din, men synes det står Anne Caspersdtr. salige Abel Hansens

 

Og noen linjer lenger nede Anne Caspersdtr. med en dreng og en tjenestepike.

Er det den samme Anne som her er nevnt to steder i samme skatteliste?

Edited by Rune Thorstensen
Link to comment
Share on other sites

1 minutt siden, Rune Thorstensen skrev:

Det burde vel ha vært nevnt i tingbøkene skulle jeg tro om et slikt ekteskap har funnet sted.

Men uansett, jeg graver litt mer på Voss og ser hva som dukker opp.

 

At det skulle vært nevnt i tingboka har jeg ingen tro på.

Link to comment
Share on other sites

Mulig det, men det var uansett en meget uvanlig ekteskapsinngåelse, som burde ha fremkommet i kildene.

Undres på om Jesper og Casper egentlig er samme navn med forskjellig skrivemåte.

Link to comment
Share on other sites

25 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Mulig det, men det var uansett en meget uvanlig ekteskapsinngåelse, som burde ha fremkommet i kildene.

Undres på om Jesper og Casper egentlig er samme navn med forskjellig skrivemåte.

 

Kongebrev eller suplikker bør være kilden. Jeg har sjekket kongebrev, og der er det ingenting om en slik tillatelse.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jeg har et eksempel på at Casper og Jesper er samme navn., riktignok litt tidligere:

Magister Jesper Brochmann (ca. 1486-1562) "tre Kongers Kancellisekretær" kalles DN XV, 153, (1522) "maghr. Casparus Brochmand Secretarius Regis" i den latinske teksten, DN XII, 402, 1528 har han underskrevet "Jasparus Brochmann archidiacomus Arhusiensis", DN XXIII, 275, 1531 har han underskrevet "Jesper Brocmand" og hans gravsten i Vor Frue kirke i København har "Magist: Caspari Brochmanni. Hafniensis. 1562"

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Når jeg lette i tingbøkene har jeg notert følgende uten at jeg tok vare på referansen.

 

Hans Jensen Roti er stevnet av Poul Glad for å fremvise gamle odelsbrev og dokumenter angående Roti.
Forteller at Abraham Frieles enke har disse.

 

Det som står om eierskapet til Roti i Eid-bøkene er direkte vrøvl. Hans Jensen Roti blir ikke spurt om han har disse dokumentene med mindre han har fått dem etter faren Jens Andersen, og når vi vet at samme Hans Jensen pantsetter gods til Abraham Friele (uspesifisert i tingboka) i 1697, men påstått i Eid-boka å være gården Leivdal så henger ikke det på greip.

 

SAB, Nordfjord sorenskriveri, 01/01a/L0016: Tingbøker (Justisprotokoller), 1703-1704, s. 84b-85a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090402620087
Abel Lemmechen kjøper en part i sitt påboende bruk (Roti) av Agnete sal: Abraham Frieles på 1 1/2 løp smørs leie med tilhørende hus, datert Bergen 26. ??? 1703

 

At denne parten har gått i arv er mao. vrøvl.

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 minutter siden, Lars Østensen skrev:

Det som står om eierskapet til Roti i Eid-bøkene er direkte vrøvl. Hans Jensen Roti blir ikke spurt om han har disse dokumentene med mindre han har fått dem etter faren Jens Andersen, og når vi vet at samme Hans Jensen pantsetter gods til Abraham Friele (uspesifisert i tingboka) i 1697, men påstått i Eid-boka å være gården Leivdal så henger ikke det på greip.

Bygdebøkene for Nordfjord er stort sett skrivne for 100-120 år sidan, med skoøskje-arkiv og sannsynlegvis etter prinsippet om at det nok ikkje er nokon som kjem til å kontrollere det... Jacob Aaland var ein mann av si tid, og resultatet deretter.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Eg ser her er kombinasjon av namna Casper og Tidemand.

Dette er bare eit skot frå hofta som eg luftar, men på garden Indre Davik i Davik prgj. finn vi denne kombinasjonen med di bundtmakaren Caspar Rotken gifte seg med Eli Tidemandsdtr. Indre Davik og var brukar på der 1626 og 1654- 
Som sagt eit skot frå hofta som ikkje treng ha nokon samnheng med dette temaet.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

5 minutter siden, Harald L. Bakke skrev:

Eg ser her er kombinasjon av namna Casper og Tidemand.

Dette er bare eit skot frå hofta som eg luftar, men på garden Indre Davik i Davik prgj. finn vi denne kombinasjonen med di bundtmakaren Caspar Rotken gifte seg med Eli Tidemandsdtr. Indre Davik og var brukar på der 1626 og 1654- 
Som sagt eit skot frå hofta som ikkje treng ha nokon samnheng med dette temaet.

Jeg har sett på denne tidligere husker jeg, men slo det vel fra meg fordi jeg ikke kunne finne noen datter Anne.

Nå kan han jo selvsagt ha hatt en datter med det navn selv om bygdeboka ikke nevner henne , men det blir vel vanskelig å finne dokumentasjon på.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Vi har jo vært inne på tanken om at Hr. Hans Lemmichen og Berette kan ha hatt en sønn Hans, som vi ikke vet noe mer om annet enn at han trolig har hatt en datter karen.

I boka Slekten Lemmichen under kapittelet om ukjente Lemmicher så opplyses det at på fiskeværet Bud i Møre og Romsdal var der i 1664 en Hans Lemmich 22 år gammel.

Kan det være den ukjente sønnen Hans?

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

47 minutter siden, Rune Thorstensen skrev:

Vi har jo vært inne på tanken om at Hr. Hans Lemmichen og Berette kan ha hatt en sønn Hans, som vi ikke vet noe mer om annet enn at han trolig har hatt en datter karen.

I boka Slekten Lemmichen under kapittelet om ukjente Lemmicher så opplyses det at på fiskeværet Bud i Møre og Romsdal var der i 1664 en Hans Lemmich 22 år gammel.

Kan det være den ukjente sønnen Hans?

 

Ja, det vil jeg tro. Han passer som hånd i hanske både geografisk og i alder.

 

RA, Sogneprestenes manntall 1664-1666, nr. 27: Romsdal prosti, 1664-1666, s. 526-527
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191275

 

Edited by Lars Østensen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.