Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Torkild Knudsen

Er det noen som vet om det er bevist at Ridefogd Jens Andersen Hals er stamfar til Halsene i Kvikne? Jeg ville trodd at hytteskriver Jens Nilsen Hals av flere grunner er den mest aktuelle stamfaren.Jeg har sett at det også er andre som har satt spørsmålstegn ved dette. Jeg går utifra at det finnes noen opplysninger, som i det minste antyder at Ridefogd Jens Andersen er av slekta. Er det noen som vet noe om dette?Jeg har endel slekt i Kvikne gjennom bl.a. Olava Maria Christophersdatter Estensvolden f.1815. Hun stammer fra Hals slekta på mor og far siden.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Hei, Torkild. Det står mye om Hals dersom du søker her i Debattforumet. For ikke å snakke om web'en.Kort oppsummert fra én kilde:Jens Andersen Hals f. i Ystad ca. 1636 av foreldre Anders Jensen Hals d. 1667, rådmann og kgl. ridefogd i Ystad og Sidsel Pedersd. Ring d. 1653.Jens Andersen Hals var ridefogd og forvalter på Bollerup i Skåne. Han og hans hustru (navn ukjent?) hadde åtte barn som vokste opp, flere av dem hadde ett eller annet med Kvikne og Åmot å gjøre.a. Kaptein Knut Jensen Hals d. 1725 gift med Siri Aaset i Åmot d. 1723. 'Åtte mange gardar i Kvikne.' b. Nils Jensen Hals 'fra ham stammer Kvikne'grenen av Hals'erne.' Bodde på Totlund der han giftet seg med enka. c. Hans Jensen Hals. Bodde på Storeng.Dette har jeg fra 'De ældste led av slegten Hals' av S.H. Finne-Grønn. En artikkel som står i NST III, s. 199-209. Han går selvsagt videre bakover fra Jens Andersen. Ellers er jo byråsjef W. Lassens arbeid 'Familien Hals' et såkalt standardverk (utg. 1902.) Jeg tipper at Stein Ole Kjær er oppdatert på Hals-slekta. Du finner ham her i Forumet. Hilsen Torgeir (etterkommer etter Hans Jensen på Storeng.)

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Takk skal du ha for svaret. Jeg har egentlig sett alle disse setningene før. Jeg har også sett skiftet etter Lars Jensen Hals hvor alle hans søsken (deriblant Hans Jensen) er oppgitt. Skiftet er grovt gjengitt Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. Men fortsatt har jeg aldri sett en eneste original tekst fra en kilde, som sier noe om at det eksisterte ett slektskap mellom for eksempel Hans Jensen Hals og Jens Andersen Hals. Begge har forbindelse til Ystad og begge heter Hals, men finnes det noe annet kildebelegg for at disse er far og sønn? Er det eiendom , andre skifter etc. En kan jo se bare på for eksempel navneoppkallinger innen slekta. Her passer alt perfekt mot Jens Nilsen Hals som far ,mens ingenting vel passer på Jens Andersen sin side. Jens Nilsen har allerede i utgangspunktet en sterk forbindelse til Kvikne og gruvedriften der. En stor del av hans eventuelle barn fortsetter på Kvikne og nærområdet.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Du fikk vel egentlig det du ba om, nemlig 'opplysninger, som i det minste antyder at Ridefogd Jens Andersen er av slekta.'Noe nærmere bevis enn det Rasch/Lassen/Finne-Grønn må ha lagt til grunn, har jeg dog ikke.Jeg ser 'fullmektig' Jens Hals omtalt her:http://www.kvikne.no/page/627Men jeg kan ikke huske å ha sett noe sted at han skal ha vært stamfar til Hals'ene i Kvikne. Tvertimot har det gått igjen at Nils og Hans Jenssønner var sønner av ridefogden og at de kom til Kvikne for å hjelpe broren kpt. Knut Hals med å bestyre eiendommene i fjellbygda.Du nevner Jens Nilsens eventuelle barn. Kanskje noen har tilgang til Kvikneboka og kan slå opp der. Han bodde visst på Bjørgan.Ellers liker jeg godt det du anfører om navnelikhet. Så vi får vel ha et åpent sinn, som det heter.Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Jeg har aldri lagt ned spesielt mye arbeid i å etterprøve disse opplysningene, da jeg selv nedstammer fra søsteren Sophie Jensdatter Hals. Men dette er ihvertfall noe det skulle gå an å se nærmere på for de som er interessert.Niels Jensen Hals fikk i 1715 skjøte på gården Totlund i Kvikne av broren Knut. Jens ble gift med enka etter Mads Totlund som hadde vært lagrettsmann. Hans, en annen bror sitter på samme tid på gården Storeng i Kvikne.Kvikne Gårds- og Slektshistorie - Totlund Gnr. 165 Bnr. 1 - se side 166Hans Jensen Hals finner vi på gården Storeng i Kvikne. Han ser ut til å ha erhvervet gården gjennom broren Niels som senere ble gift på Totlund, og broren Knut som satt på Aaset i Åmot. Storeng var så i familiens eie fram til 1939.Kvikne Gårds- og Slektshistorie - Storeng Søndre gnr 177 Bnr 1 - se side 463-466ellers finner dere det jeg har sålangt i denne slektsfila: http://www.kjaer-web.no/slekt/index.htmlStein

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Jeg er helt enig i at jeg har fått det jeg ba om, nemlig opplysninger. Det er jeg svært takknemlig og fornøyd med. Alt av opplysninger kommer godt med.Jeg har vel stort sett bare det, som er trykt litteratur å holde meg til (i tillegg har jeg vært noen få turer på statsarkivet i Hamar for lenge siden). Jeg er enig i at i denne litteraturen har de fleste kommet til at Jens Andersen er stamfaren. Jeg lurer bare på om denne Jens Nilsen Hals på Kvikne var kjent i begyndelsen. Det at han var etter alt å dømme gift med Dorthe Hansdatter (datter av sogneprest Hans Lauritsen og Anne Rasmusdatter) tror jeg styrker det jeg nevnte om oppkalling. Dorthe går igjen mye i etterslekta. Det finnes ett skifte, som det er referert til i artikkelen av S.H.Finne Grønn (som du nevnte i innlegg 2) etter fhv månedsløytnant Lars Jensen Hals 1713 (ser ut som skiftet ble holdt i København?) der det er hans søsken som arver: 1)Nils Jensen Hals som 1713 oppholder seg i Kvikne 2)Hans Jensen Hals, som også oppholder seg i Kvikne 1713 3)Knut Jensen Hals (f.ca.1660) var i Åmot 1713 4)Anne Jensdatter Hals som oppholdt seg i Ystad 1713 5)Sophie Jensdatter Hals som oppholdt seg i Åmot 1713 6)Maren Jensdatter Hals som oppholdt seg i Åmot 1713 7)Karen Jensdatter Hals som i 1713 var gift med kvartermester av det 18. kompani Elias Eriksen og bodde da i Rævegt.i København. Det at den ene datteren er i Ystad tyder vel på at familien har forbindelser til Ystad.Det er jo også den teorien, som jeg har sett fremsatt tidligere at Jens Nilsen Hals skal være sønn av Nils Jensen Skjelvik og Anne Andersdatter Hals (disse er nevnt på side 205-206 i artikkelen). Det står at disse hadde en sønn Jens Nilsen som levde i 1635. Dette kunne jo være en mulighet.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Anders Jensen Hals og Sidsel Pedersdatter Ring hadde kun sønnen Jens Andersen Hals som var ridefoged på Bollerup og nevnes i flere skifter i Ystad 1650-1696. Sidsel var søster av Rådman Hans Pedersen Ring, handelsman Christen Pedersen Ring og Dorothea Pedersdatter Ring (gift 1. Sogneprest Jacob Jensen, gift 2. Sogneprest Bonaventura Jacobsen Weiser).Jens Andersen Hals var gift med Metta Pedersdatter som etter Jens død i 1696 ble gift 2. gang med Rådman Johan Rango.Det er vel hevet over enhver tvil at søskenflokken du nevner var barn av Jens og Metta. I tillegg til de barna som er kjent fra bla. Finne-Grønn, hadde de også datteren Øllegard, som ble gift med kyrkoherde Arent Brandenberg og senere kyrkoherde Christoffer Scönbäck.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Takk for informasjonen Stein. Ikke for å være vanskelig, men jeg synes allikevel det er litt rart at både navnet Sidsel og Metta ikke eksisterer (så vidt jeg vet) i de nærmeste generasjonene i etterslekta til barna i skiftet av 1713. Jeg vil tro at det å introdusere Jens Andersen som faren ikke var tatt bare ut av løse lufta av Finne Grønn (spesielt ikke ham). Det er derfor jeg etterlyser grunnlaget for konklusjonen for det må jo eksistere noe hint ett eller annet sted. No har ikke dette noen annen betydning for meg enn at jeg prøver å få bekreftet ett ledd i min anetavle. Så jeg tror jeg får slå meg til ro med Jens Andersen da inntil videre.En liten ting til.I Genealogen nr. 2 2001 i artikkelen 'tynset-presten Rasmus Madsens etterkommere' av Ole Nygaard, blir det nevnt at det ville komme en artikkel om Hals slekta. Er det noen som vet når den eventuelt vil bli å se? Jeg venter spent.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore Øverby

En kommentar til innlegg nr. 5.Det er vel Storengslekt på garden enno. Bygdeboka for Kvikne viser det. (Anerekke med store bokstaver):[Namn på nolevande person er fjerna av red.], f.1950, nåværende eier, s. 467.HALVOR IVARSEN MJØEN. F. 1910, s. 466.KARI SVEINSD. STAI, f.1884, s. 286 og 430, g. m. Ivar Mjøen, f. 1864, s. 286 og 430.GIDSKEN OLSD. STAI, f. 1840, s. 430, g. m. Svein Eriksen Skamfer, f. 1831.KJERSTINE HANSD. STORENG, f. 1795, s. 429, g. m. Ola Iversen Stai, f. 1802,HANS HANSEN STORENG nr. III, f. 1755, eier frå 1805, s. 465,

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Kan du ut fra Kvikneboka gi meg kone og barn til Nils Jensen Hals og Hans Jensen Hals? Dette bla. for å se på navnelikhet etc.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Tore Øverby

Sitat frå bygdeboka s. 168:Nils Jensen Hals g. enka etter Mads Totlund· 1. Hans (1732-) ---· 2. Hallstein (1691-26.02.1759) ---· 3. Marit ---· 4. Jens g.(1712) --- Konas namn har jeg ikke funnet.Side 465:Hans Jensen Hals (-1752) g. datter til presten Lossius (?)· 1. Hans (1689-) ---· Jens· Rasmus g. (1714) ---· Anne (1696-) ---Det er vel usikkerhet om kona her. Noe mer har jeg ikke funnet. Mvh Tore.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Takker for svaret - ja det er jo riktig at det ikke gjør seg gjeldene mye navneoppkalling her. Men når jeg ser på barna til de øvrige søskene til Jens og Hans, så har heller ikke de vært spesielt opptatt av navneoppkalling. Jens, Hans og Dorthe ser ut til å være navn som går igjen i barneflokkene. Den nærmeste Dorthe/Dorothea jeg kan finne er Jens Andersen Hals sin tante Dorothea Pedersdatter Ring.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Rolf K. Lindstad

Til innlegg (12) nr. 3 MaritMarit Nilsdatter Totlund ble visstnok gift med Ola Evensen Meldal som døde på Slettvollen, Kvikne i 1741. (Bygdeboka s.172)

Link to comment
Share on other sites

Guest Jonny Lyngstad

Dette var litt artig. Det er flere år sia jeg sist var borti denne Hals-slekta. Jeg nedstammer sjøl fra Nils Hansen Hals som var barnebarn av Hans Jensen Hals (-1752) g. m. datter til presten Lossius (?), se innlegg 12.Ingeborg Anna fra Breivasslia vart gift med Erik Kristensen Stuthaug og de kom utover til Eide hvor de slo seg tilro på bruket Myran under Strand (Sørstrand). De hadde først vært en tur innom Hemne.Jeg får følge litt med på dette og se hva som kommer fram.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Her er noen hypoteser jeg har:Jeg vil ta med noen skifter som muligens vil hjelpe litt i forbindelse med Hals slekta og slekta til Jonas Jakobsen Bjørgen (han lurer jeg fælt på hvor kommer fra).A)Skifte etter Ole Toresen Skogstad. Enke Guro Knudsdatter. Barn 1)Tore Olsen 2)Knut Olsen 3)Anders Olsen 4)Johan Olsen 5)Ole Olsen 6)Ingeborg Olsdatter 7)Randi Olsdatter 8)Elen Olsdatter 9)Gidsken Olsdatter.Formynder var mors søskendebarn Amund Hansen Totlund Jeg mistenker sterkt Enken Guri Knudsdatter å være datter av Knut Nilsen Veen f.ca.1677 og barnebarn av Nils Jensen Hals på Totlund.B)Skifte etter John Toresen Skogstad på Estenvolden 1759. Enke Goro Toresdatter. Barn 1)Tore Johnsen 2)Tore Johnsen 3)Esten Johnsen 4)Ingeborg Johnsdatter 5)Anne Johnsdatter 6)Berit Johndatter 7)Kirsten Johndatter.Formyndere mors søskendebarn Lars Jensen Bjørgen, søskendebarn Tore Olsen Skogstad, farbror Esten Toresen Skogstad, mors søskendebarn Amund Hansen Totlund Her mistenker Jeg sterkt at enken er datter Til Tool (Andersen?) Gridsibekken og en hypotetisk Nilsdatter Hals som igjen vil være datter av Nils Jensen Hals og Goro Halstensdatter (datter av Halsten Knudsen Storeng?)C)Skifte etter Jørgen Iversen Bjørgan 1752. Enke Maret Larsdatter. Barn 1)Sigri Jørgensdatter gm Lars Jensen Stae 2)Anne Jørgensdatter 3)Kirsten Jørgensdatter 4)Sophie Jørgensdatter 5)Dorthea Jørgensdatter 6)Berit Jørgensdatter 7)Marit JørgensdatterFormyndere Iver Helgesen Brattbostad søskenbarn, Lars Jensen Stae søstermann, Amund Hansen Totlund, Jonas Jakobsen Bjørgan halvmorbror. D)Skifte etter Jonas Jakobsen Bjørgan 1756?. Enke ser jeg har ikke skrevet noe her, men uansett, hennes navn var Kirsti Toolsdatter. Barn 1)Anne Jonasdatter 2)Anne Jonasdatter 3)Marit Jonasdatter 4)Sophie Jonasdatter 5)Kirsti Jonasdatter 6)Dorthea Jonasdatter.Formyndere søskenbarnsmann Ole Toresen Skogstad, søskenbarnsmann Lars Jensen Bjørgan, morsøstermann Halvor Olsen Løkke bergarbeider, morbror husmann under Mo Nils Toresen( Toolsen eller Tohlsen mener jeg). I dette skiftet mener jeg det også er nevnt en Ole Romsdal som er tremenning (av barna?) Her har jeg tro på at Kirsti Toolsdatter er en datter av Tool Andersen og en hypotetisk datter av Nils Jensen Hals på Totlund og hustru Goro Halstensdatter. Navnet Tool har jeg bare sett en gang nevn, nemlig blant communikanter 1740 tohl Andersen med kvinne. Slik at en person med dette navnet har eksistert. Jeg la merke til dette spesielle navnet da jeg lette etter eventuelle søsken av Kirsti Toolsdatter Bjørgan.Jeg vil tro det er mye mer å finne for de som har lettere tilgang til statsarkivet i Hamar. Det hadde sikkert vært lurt å dobbeltsjekke disse skiftene siden jeg fann de i løpet av en dag og skrev dem ned i hui og hast.Over til en annen sak. Jeg tenkte i denne omgang å se på oppkallingene til alle barna til Jens Andersen hvis en ser det opp mot Jens Nilsen . Barnas navn var hvis vi tar de som står i skiftet: Nils,Hans,Knut,Lars,Anne,Sophie,Maren,Karen.La oss anta at besteforeldrene er Nils Jensen Schelvik,Anne Andersdatter Hals,Hans Larsen prest Tynset og Anne Rasmusdatter. Både Nils, Hans, Lars,og Anne blir er da oppkallinger.Nils Jensen og Anne Andersdatter er svært hypotetisk her, mens Hans Larsen og Anne Rasmusdatter hadde jeg litt tro på som morfar og mormor til barna.Hans Larsens datter Dorthe antas gm Jens Nilsen Hals. Utifra noen hypoteser jeg har er det i allefall 1 barnebarn og 4 oldebarn med navnet Dorthe: Knut Jensen Hals sin Dorthea ,Halsten Nilsen Hals på Ulsets Elen Dorthea,Jens Nilsen Hals på Staes dtr Dårdi, Jens Hansen Hals på Storengs Dårdi, Nils Hansen Hals på brevadsliens barn Dordi. Dette er bare etterkommere av Nils Jensen, Hans Jensen og Knut Jensen. Jeg kjenner ikke etterkommerne etter Sophie og de resterende barna kanskje det er noen Dordier der også.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Jeg ser jo det at det hadde vært greit å fortsette på ett av de andre Hals temaene. Får huske slike ting neste gang ved ett eventuelt nytt tema. Jeg ønsker å ta med at en Jonas Jakobsen Ravn i Romsdalen er nevnt i ett annet tema i dette forumet.Antagelighvis i forbindelse med Widerø slekten. Jeg vet ikke om denne har noen forbindelse med min Jonas Jakobsen. Hvem vet. Vel dette ble en liten avsporing.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Du finner noe om bl.a. Jacob Ravn her:LenkeEllers er jo søkefunksjonen øverst t.h. et utmerket redskap.Uansett er vi så vidt jeg kan se fortsatt uten svar på hvem d'herrer Nils og Hans Jenssønner Hals var gift med. Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Er litt usikker på hva du går etter her Torkild (20). Hvis du mener besteforeldrene til Jens Andersen Hals sine barn så er de kun kjent på farsiden. Hvis det er besteforeldrene til Jens Andersen Hals du mener, så kjenner vi kun foreldrene til Jens far Anders Jensen Hals som var rådman i Ystad. Hans foreldre var Jens Andersen Juel og Anne Andersdatter. Om Jens A. Juel kjenner vi ikke mere, mens Anne var datter av Anders Andersen Kjærulf. Ellers tror jeg det er forholdsvis bred enighet om at det du finner om disse leddene i min slektsoppstilling skal være temmelig presis ihht. hvilke opplysninger som er tilgjengelig pr. idag. se http://www.kjaer-web.no/slekt/index.htmlstein

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Jeg ser at det kan være lurt å ta med en innledning når en starter ett nytt tema. Formålet mitt var å prøve å få frem og eventuelt løse problemer i forbindelse Hals slekta på 1600 og 1700 tallet. Da blir jo alt stoff om slekta av interesse. En vet jo aldri hvilken brikke som må falle på plass før en ser helheten. Jeg har jo sett at det nytter i andre temaer. Forumet er jo nyttig ettersom en jo kommer i kontakt med andre med de samme interessene. Det første innlegget var egentlig tilfeldig valgt ettersom det er mange uløste problemer med Hals slekta og tilstøtende slekter. Jeg angrer litt på at jeg ikke skrev følgende overskrift for temaet: 'Slekten Hals i Kvikne med tilstøtende slekter'. Ved bergverkene var det jo mye folk med forskjellig bakgrunn fra mange forskjellige steder både innenlands og utenlands. Dette fører til at det på en måte blir ekstra interessant å finne opplysninger om disse folka fordi det er veldig uvisst hvor en til slutt ender. Jeg tok med skiftene slik at andre kan fundere litt på hvordan slektssammenhengene er. Som sagt var disse skrevet av i hui og hast og jeg har tro på at flere skifter finnes. Jeg tok ikke med skiftet på Brevadslien ca 1743? fordi det er skrevet av veldig ufullstendig og bare har med at formyndere er Hans Rasmusen Lillefosse beslektet i tredje led og Amund Hansen Totlund (også beslektet i tredje led?)med antageligvis barna.Tar med følgende også selv om det ikke har med Hals slekta å gjøre: Jeg har skrevet av ett skifte etter Hans Olsen Botnan 1746. Enke Ingeborg Iversdatter. Barn 1)Ågot Hansdatter 2)Kari Hansdatter 3)Hans Rasmusen Lillefoss 4)Anne Hansdatter. Formyndere Ole Mortensen Botnan Ole Nilsen Bergknekt, Hans Rasmusen Lillefoss, Ole Hansen Botnan (broren).En Helge Olsen er oppgitt som farsøstermann til Peder Larsen Stae i 1756I skiftet etter Jonas Jakobsen nevnt i innlegg innlegg 19 ser det ut som om Ole Olsen Romsdal er oppgitt som en 'tremenning' av barna.Det er vel kanskje 10 år siden jeg har skaffet tilveie disse dataene så de bør vel dobbeltsjekkes. Ellers, bare som info ,driver jeg slektsforskning på rent hobbybasis og har ingen videre planer for hva som enn måtte dukke opp av stoff. Det kommer jo alle tilgode det som løses her på forumet. Også de som driver profesjonelt har vel noen ganger nytte av dette. Vel dette tok visst helt av.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Til Torgeir , jeg fann den Jonas Jakobsen Ravn ,jeg etterlyste, via en av lenkene i temaet du henviste til. Han er født 1691 istedetfor ca. 1701 som Jonas Jakobsen Bjørgan skulle være født. Det var ikke annet enn navnelikheten som gjorde meg nysgjerrig på om det kunne være en forbindelse.Det var ingen info om hvor Jonas Jakobsen Ravn ble av. Du får ha mange takk for hjelpen.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Jeg er helt enig i at en bør benytte et litt videre perspektiv når en slekt av typen Hals skal debatteres. Her er jo mange andre lokale og innvandrede slekter inngiftet, og dette 'systemet' kan bidra mye til å belyse personmiljøet på stedet.En kommentar er nødvendig til andre avsnitt i (23): I følge den nye Kvikneboka dør Hans Olsen Botnan i 1741. Han er gift med Ingeborg Iversd., som nok er datter av smelter Iver Knutsen Bagge Botnan (med kone Anne?), han igjen sønn av smelter Knut Iversen Bagge og Ingeborg Knutsd. Hans Botnan oppgis å ha barna Ole (mitt opphav), Iver, Anne, Aagot (dette navnet benyttes kun av noen svært få familier her), Kari, Ingeborg og Anne. Begge døtrene Anne blir voksne, som tyder på at navnet finnes to ganger hos deres opphav.Ang. navnet Dorthe / Dordi i siste avsnitt i (19)tar jeg med at (mitt opphav) stiger og stortransportør Knut Estensen Estensplass på Amundstuen (oldebarn av verksmed Esten Sakarias Knutsen) og hans kone, en foreløpig uidentifisert Ingeborg Kristoffersd. (gjerne av verksslekt), har Dordi som eldste datter, og denne Dordi er gift med Ole Nilssen Meldal Slettvoll, sistnevnte med farmor Marit Nilsd. Hals Totlund. Knut Estensens kone er gjerne søster av hans bror Sakarias Estensen Baggardens kone Malena Kristoffersd. (En tredje bror er Johannes Estensen på Jørgensplassen.) Mye tyder på at disse brødrenes mor heter Gullaug Johansd. Prytz (da datter av stiger Johan Iversen Prytz Iverstuen, gift på Sæter i Kvikne), nok søster av Karen Johansd. på Iverstuen, som der antagelig er gift med sin fetter Tollef Halvorsen Prytz.Navnet Dordi forekommer nok litt spredt også ellers i Kvikne. En god del av Dordi'ene her har gjerne hr. Rasmus Madsens kone Dorthe som felles ane?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.