Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Odd Roar Aalborg

Er enig med (449) i at hytteskriveren ganske sikkert er identisk med en av de tre nevnte, men antagelig ikke nr. 3, siden han tydeligvis heter Jens Nilssen.Til (450): Min litt spøkefulle kommentar referer til at det her virker som om danske aner er langt viktigere å finne enn østerdalske, som gjerne også er delvis danske.For øvrig gjentar jeg at det partielle kompaniskapet i Kvikne mellom slekter ved navn Hals og Aalborg bør interessere, da Hals og Ålborg jo ligger i hver sin ende av det langsmale sundet Langerak lengst øst i Limfjordsbassenget (vel delvis også kalt Nørresund, som nok betyr 'Trangsund', i Norge finnes tilsvarende Norheimsund, samt Nørvasund i Ålesund). Hvis begge disse slektene har opphav i byen Ålborg, som det ser ut til, kan de jo også tenkes å ha en eller annen felles ane. De holder vel omtrent samme sosiale nivå, og befolkningen på Nord-Jylland på den tid er sikkert ikke så voldsom i omfang på dette planet. Slike kretser praktiserer jo også mye inngifte.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Er det noen som har sett nærmere på påstanden fra http://www.kvikne.no/page/627'Herr Hans hadde bergprester, kapellaner og fullmektiger til å hjelpe seg. Jens Nilssøn Hals på Bjørgan var fullmektig. Han var sønn av Nils Hals, en dansk prestesønn som skal ha hatt en gjev plass på slottet, men kom for nær ei av kong Christians vanskelige døtre. Herr Hans var rette mann til å ta Nils i sitt brød. Muligens ble prestedattera Dordi gift med fullmektig Jens.'Denne Jens kunne i såfall ikke være sønn av Niels Jensen Schelvig som ikke var prest men delfoged.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Det skrives at Jens Nilssøn Hals på Bjørgan var sønn av Nils Hals, en dansk prestesønn. Det var altså far til 'Nils Hals' som angivelig skulle være prest, ikke Nils selv. At delefoged Niels Jensen Schelvig (død 1631) (fogd Hals Herred fra 1614, birkefogd 1609-13) kunne være prestesønn er vel i og for seg ikke utenkelig ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Beklager Per - ble litt mixa dette. Men såvidt jeg vet står det ikke noe om at Schelvig var av presteslekt i Kjærulfske. Ikke at alle svarene skal finnes der. Men ettersom forf. av Kviknesidene har skrevet dette om kongens datter osv. - så skulle en tro at det finnes noe skriftlig som forteller noe om dette.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Samme forfatter beretter der også at sokneprest Mikkel Anderssen Aalborg i Vang har sønnen Anders Mikkelsen, bosatt på Semundsbruket Vingel i Tolga, der han er kapellan hos sin svoger, hr. Hans Lauritzen (Jens N. Hals sin svigerfar, som i andre ekteskap er g.m. Magnhild Mikkelsd. Aalborg). Denne sønnen nevnes ikke i Vangsboka og trolig heller ikke noe annet sted enn på Kviknesidene. Mon tro om en har funnet noen 'dødehavsruller' der i trakten som ingen andre vet om?

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Odd Roar - det er her du er inne på det som 'plager' meg. Det skrives i endel publikasjoner (som feks. Kviknesidene) påstander som er 'så spesifike' at jeg mener det MÅ foreligge en eller annen kilde. Derfor mener jeg at disse kildene må være mulige å finne også for andre enn de som skriver disse publikasjonene. Det er i grunnen rart at ingen som leser bla. denne tråden ikke har kunnskap om dette. Denne tråden er jo snart lest 10.000 ganger!!!Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Dette er vi i alle fall enige om. Nettopp slike 'nøyaktige' angivelser uten informasjon om kilder virker ikke spesielt tillitvekkende, og får en lett til å betvile teksten ellers også (som vel for det meste er riktig). I dette tilfelle dreier det seg også om litt 'offisielle' nettsider, og jeg har hittil ikke funnet noen mailadresse for spørsmål ang. det som fremføres der. (Mulig jeg ikke har sett godt nok etter.) Synes dette bør bli bedre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Jeg har nå rettet en forespørsel til de ansvarlige for Kviknesidene om hjelp til å finne kildemateriale/dokumetasjonen som ligger til grunn for opplysningene om historiske prester. Så får vi bare håpe på positivt svar.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Utmerket!Det er sikkert mulig å kommunisere med Østigaard, han er bare ikke til stede her. Jeg synes jo sidene hans er interessante, men de bør jo kildebelegges, helst også på nettet, siden det er der informasjonen finnes utlagt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Har nå akkurat snakket med Østigaard på tlf. og fått oppgitt noe litteratur i tillegg til å bli satt i kontakt med et par personer som skal kunne mye om nettopp dette vi diskuterer. Kommer tilbake når jeg evt. får vite noe mer.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Venter i spenning. Får håpe det kan bringe temaet litt videre, det har jo vært noe stillestående en tid. Sjekk gjerne både ang. Hals og den påståtte kapellanen jeg nevner i Tolga. Også sistnevte (hvis han eksisterer) kan ha betydning her, siden både Hals og Aalborg som tidligere nevnt kommer fra det samme lokale og sosiale miljøet i Danmark. Det må vel være en fordel å få en så god oversikt som mulig over dette persongalleriet, ellers kan en evt. gå glipp av interessante sammenhenger. Dertil finnes det nok også en del andre dansker i Kvikne med aktuelle relasjoner, f.eks. hr. Rasmus Madssen.Har akkurat gått gjennom en bok med luftpanoramaer av de fleste byer og større tettsteder i Danmark (Hals er ikke med), dvs. opphavsstedene til svært mange norske slektsnavn. Det må ha vært en viss overgang for disse folkene å komme fra den todimensjonale og forblåste 'pannekaken' med alle sine idylliske og pittoreske bebyggelser der sør og hit til den tredimensjonale steinrøysa med alt kopperet og den stilllestående, iskalde vinterluften. I flatbygdene på Hedemarken og Romerike har de vel muligens følt seg mer hjemme.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til (463): Her kommer du med en ny, som jeg ikke har hørt om før. Det finnes diverse andre med navnet på den tid, særlig sokneprester, bl.a. to samtidige Kristen Anderssen Aalborg i hhv. Lærdal og Hurum, ingen av dem med registrert etterslekt. (En berømt historie fra 1567 er arrestasjonen av Maria Stuarts ene ektemann, jarlen av Bothwell, utenfor norskekysten pga. sviket mot 'Skottefruen', Anna Tronds. Det forgår ved at han praies av skuten 'Bjørnen'. Kaptein ombord i den er Kristen Aalborg.)Siden det er såpass mange med dette etternavnet her på 15/1600-tallet (ikke i samme grad senere), og de har litt varierende skikk ang. fornavn og patronym, er vel neppe alle disse i slekt. Utelukkes kan det likevel ikke, hvis de kommer fra et bestemt sosialt skikt i en på den tid vel ikke særlig folkerik dansk by. (Etternavnet kan jo evt. også hentes fra et større område rundt byen.) I likhet med Hals, som delvis kaller seg Aalborg, kan vel en del av disse ha andre etternavn, men i Norge kalle seg etter stedet de kommer fra, kfr. f.eks. norske prester som tar etternavn etter soknet sitt.Til (464): Hals er vel ikke noe sted direkte inngiftet i Lossius-slekten, men ætlingene etter Hans H. Hals og Mette Aalborg på Storeng har Lossius som sitt opphav. Det er vel også sannsynlig at senere ekteskap bringer flere Lossius-linjer inn i Hals-miljøet, men det har jeg ingen oversikt over.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Stein Ole Kjær

Har laget en egen tråd på denne, men regner uansett med at denne er interessant i denne tråden.Vi har fått transkribert en dom fra Horn Herred i Danmark. Imidlertid er språket såvidt vanskelig at vi kunne tenke oss litt hjelp til å få dette omskrevet til forståelig Dansk/Norsk. Er det noen som føler seg kallet? www.kjaer-web.no/horn.pdfStein

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
Guest Roger Fossum

Tenkte at jeg skulle svare på noen av de spørsmål som ikke er besvart.Torkild (381). Hans Jensen Hals nevnes som Fuldmektig for fogden Christian Juel flere ganger i tidsrommet 1713 – 1716.I både den gamle og nye Kvikne bygdebok, skrives det at det ikke finnes bevis for at Knut Nielsen Veen er sønn av Niels Jensen Hals, men her er beviset: Hans Nielsen Totlund selger den 4 Okt. 1738 gården Totlund til sin sønn Amund Hansen Totlund, (som Hans kjøpte av sin faderbroder Kaptein Knut Jensen Hals, den 6 Des. 1715). Dokumentet er underskrevet av Hans Nielsen Totlund og bevitnet av hans 'kiære Broder Knud Hals' og bøigdelænsmanden Ole Toresen Skogstad. Denne Knud Hals underskriver med 'Knud Nielsen Wehn'. (Skannede tinglysningsdokumenter, Solør og Østerdalen)Torkild (19). Jeg er helt enig med deg i at Thol Gridsebekken var gift med Anne Nilsdatter Hals, men jeg er dog meget usikker på om Thol Andersen og Thol Gridsebekken er samme mann, trolig ikke. Det finnes nemlig også en Thol Andersen som kommunikant i 1755 !! Jeg trodde først at navnet Thol og Thore var ulike navn, men samme personer nevnes med begge navnene. Eks. Anders Tholsen nevnes som Anders Thoresen Qveckne ved begravelsen den 2 Jan. 1796 på Kongsberg. Nils Tholsen nevnes som Niels Thoresøn når han får bygsel på Gridsebekk den 2 Nov. 1741. I tillegg kan nevnes at en Thol Evensen gifter seg den 4 Apr. 1752 med Anne Olsdatter Graneng.At Anne Nilsdatter Hals var gift med Thol Gridsebekk er vel bevist gjennom at både Lars Jensen Bjørgan og Amund Hansen Totlund er formyndere for barna i skiftet etter John Toresen Skogstad og nevnt som mors søskenbarn.I skifte etter Jonas Jakobsen Bjørgan er Ole Toresen Skogstad nevnt som mors søskenbarnsmann og ikke som du skriver søskenbarnsmann til barna !! Lars Jensen Bjørgan er dog nevnt som søskenbarnsmann til barna, men dette er en feilskrift som også bekreftes av skiftet etter John Toresen Skogstad over.Noen som vet hvem foreldre og besteforeldre til formynderen i tredje ledd beslektet Ole Olsen Romsdalen i skiftet etter Jonas Jakobsen Bjørgan er ? Marit Tholsdatter gifter seg andre gang med ham i 1754.Lenker til disse sakene finnes ved å søke i databasen på følgende personer:1. Hans Jensen Hals på Storeng2. Knut Nielsen Hals på Veen3. Anne Nielsdatter HalsLenker til skiftene finnes under Goro Tholsdatter og Kirsti Tholsdatter http://slektsforskning.com/index.htm Mvh Roger Fossum

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Ser at jeg ikke får auto-melding på temaet.Skal prøve å få tid på nyåret og sette meg ned på SA på Hamar får å se hva som finnes av opplysninger omkring Kvikne på midten/slutten av 1600-tallet. det er faktisk på tide å få avsluttet dette temaet med dokumenterte slutninger.Stein-Ole

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Tar du en forhåndstitt i Krokmoens registerbok 'Folk og buplasser i Nord-Østerdalen', så er det kankje enklere å lete frem data. Regner med at den har med en god del av det som er aktuelt. Har jo brukt den en del tidligere i dette temaet, og det har vist seg nyttig.Skulle du finne interessante tilknytninger til andre slekter i Kvikne enn de som hittil er kjent, er det av stor interesse.Vil ellers nevne at det sikkert er mulig å lage et like omfattende tema om det kvinnelige opphavet til Hals-slekten i Kvikne, dvs. prestedatteren Dorthe Hansd. og hennes slektsmiljø. Jeg mener jo at hun har en bror på Tislaug i Melhus og en nevø på Skamfer i Rennebu, som ikke er så kjent hittil, og som trenger enda bedre dokumentasjon. (Litt finnes.) Disse tilhører jo i så fall Hals-slekten.Et sidesprang ang. Kvikne:Har ellers i temaet nevnt litt om slekten Prytz. Den har i svært lang tid kun vært oppført med en Iversd. som stammor, først en Barbro, men senere en Maren. En skal merke seg at både Maren Iversd. (Prytz), Helge Iversen Brattbost og dennes sønn Iver Helgesen Brattbost har hver sin sønn Jørgen. Videre ser det ut til at den eldste Johan (Andreassen?) Prytz er gift i Norge helst etter at han kommer til Kvikne på 1630-tallet (visstnok etter først å ha arbeidet ved Fossum jernverk i Gjerpen, og deretter vært en tur tilbake til kontinentet).Iver H. Brattbost er bror av lensmannen i Kvikne rundt 1630/32 og har en datter Marit, som nevnes i en påstått leiermålssak på slutten av 1630-tallet, men som evt. kan ligge noen år tilbake i tid, slik andre saker av den typen der av og til gjør. Denne Marit kan tenkes å være Johan Prytz sin kone, men hun kan også muligens ha en søster Maren hvis flere oppkalte personer i slekten heter omtrent det samme.I tillegg til dette mulige Brattbost-opphavet til slekten Prytz har Brattbostfolket også gjennom lengre tid tilknytning til Brevad-gårdene. Jeg har en mistanke om at Ole, som bosetter seg der like før 1700 når Grøntvedt begynner å bli erstattet med bergplasser, kan være identisk med Ole Hanssen Brattbost på Grøntvedt, som oppgis med brødrene Iver og Per. Ole Brevad har sønnen Nils og nok også Hans (Botnan, mitt opphav), samt Kirsti, som er gift med Rasmus Hanssen Hals Storeng. Leiv Skjerves nettside nevner en mulig søster til, også en Kirsti, som er g.m. Ole Johansen Francke Flatmo (f. 1688) på Frankstøa i Kvikne.Tar med dette, da det virker som om mye av Kvikne-bygda over tid blir infiltrert av slekten Hals, så alt av nye sammenhenger i dette miljøet kan evt. bidra til å utvikle oversikten også over dennes samlede utbredelse. (Har litt om Estensen-folket på Estensgård / Amundstuen også, som synes være ganske nær knyttet til Hals-mijøet på Totlund, og som bruker navn som Dordi og Guri, helst hentet fra barnas morsside, som består av to uidentifiserte Kristoffersdøtre, født rundt 1720. De benytter imidlertid ingen mannlige Hals-navn.)Kanskje kan navnet Hans på Brattbost komme fra hr. Hans Olsen (svigerfar til den eldste Iver Helgesen?), siden tilknytningen til Grøntvedt synes å være nær, og Grøntvedt-familien er dokumentert beslektet med hr. Hans Lauritzens sønn. Er imidlertid fortsatt litt usikker ang. dette. Tar ellers med at bergarbeider Barbara Iversd. i 1657, er født for tidlig til å være en Prytz, men hun kan evt. være datter av Iver Brattbost. (Kan Maren Iversd. Prytz og en evt. søster Barbara Iversd., muligens gift på Brevadsli, være en gammel navneforveksling?)

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Litt mer ang. siste avsnitt i (471):I 1657 møter Iver Helgesen og sønnen Hans Iversen Brattbost på vegne av hr. Rasmus Madssens arvinger (eller egentlig for saksøkeren, Daniel Christensen 'ved Rikets stevning', som vel agerer som en advokat for arvingene) i en odelssak på Einan (Søndre Brattbost), dertil møter Ole Grøntvedt. (Sistnevnte har en datter Randi som er tremenning med hr. Hans Lauritzens sønn Rasmus.) Prestearvingene blir idømt retten til Einan.I 1663 er (pliktsfut) Hans Iversen Brattbost (f. 1626) og Ole Grøntvedt (f. 1614) eiere og brukere av Einan.Dette underbygger litt at disse kan være slektninger via presteslekten, men flere data må nok til for å avklare dette. Evt. felles opphav for disse eller deres koner er nok ikke senere enn hr. Hans Olsen (nok sønn av hr. Ole Eriksen), som er svigerfar til hr. Rasmus Madssen og oldefar til Jens Nilssen Hals sin kone, Dorthe Hansd., som er oppkalt etter sin mormor, hr. Hans Olsens datter Dorthe.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.