Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Stein Ole Kjær

Odd Roar - jeg håper du ikke tolket dette som rettet mot deg. Jeg simpelthen etterlyser en forklaring og evt. mulige kilder. Hvor står det f. eks. noe å lese om selve hytteskriveren? Er like interessert i å finne ut av dette som alle andre. RdR ser ut til å skygge unna denne debatten. Enten for at han vil beskytte en kommende bok, eller fordi han ser at det er så mye oppmerksomhet rundt dette at evt. mangelfull kildebelegning ikke vil bli akseptert.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Jeg har ikke tolket det slik, men presiserer bare at Skjelvik er brakt inn i debatten av helt andre enn meg. Jeg synes dette forslaget er greit nok, men ser altså på muligheten for at Jens Nilssens far like gjerne kan være en helt annen. Som tidligere nevnt plasserer Østigaard denne Nils i nærheten av Kristian Kvart, som for så vidt er tenkelig, siden denne kongen faktisk besøker Jens Nilssens antatte svigerfar på Tynset og i Kvikne. Sitat fra A. D. Østigaard:-- Herr Hans hadde bergprester, kapellaner og fullmektiger til å hjelpe seg. Jens Nilssøn Hals på Bjørgan var fullmektig. Han var sønn av Nils Hals, en dansk prestesønn som skal ha hatt en gjev plass på slottet, men kom for nær ei av kong Christians vanskelige døtre. Herr Hans var rette mann til å ta Nils i sitt brød. --Om Østigaard har noe som helst kildebelegg for denne påstanden aner jeg ikke. Finnes det noen dansk prest Hals med en sønn Nils, som evt. kan passe i tid?

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Jeg finner ingen prestesønn sålangt. Det eneste jeg kan foreslå her er følgende;Anne Andersdatter, levde 1635, gift første gang med Jens Andersen Juel, død ca 1614 i Hals Fogedgård, gift andre gang med Niels Jensen Skielvig, død 1631 i Hals Fogedgård. Han var sannsynligvis fra Skielvig i Bolderuå Sogn i Sønderjylland.Barn:a. Anders Jensen Hals, død 1667, Rådmann i Ystadb. Niels Jensen Hals, bodde 1643 i Trondheim og i 1652 i Norge (Horns Herreds Tingbok 6. des. 1652).c. Knud Jensen Juel, død ca 1666 kgl. delefoged i Hals.d. Birgitte Jensdatter Juel, var 1632 gift med Christopher Christensen fra Ulsted.e. Anne Jensdatter Juel, tok 12. mars 1630 Skudsmålsvidne ved Hals Birketing og er vel da reist fra egnen.f. Jens Nielsen Skielvig, nevnes 1635 i Hals.Dette er tatt ut fra C. Klitgaards bok Vester Brønderslevs Historie.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Umiddelbart synes jeg b. her virker vel så interessant som f., siden han faktisk oppgis bosatt i en aktuell del av landet. Jens Nilssen ser ut til å finnes på Bjørgan alt i 1646 (da bare nevnt som 'Jens') , og må vel i så fall være født senest litt før midten av 1620-tallet. Dette passer i tid bra til en svigersønn av hr. Hans, som er født noen år før 1600, og til en evt. eldste sønn av Nils Jenssen Juel / Hals i Trøndelag, som ifølge (328) vel er født tidlig på 1600-tallet eller litt før? (Han har jo tydeligvis to voksne søstre rundt 1630, og faren dør i 1614.)

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Viser til (84): Hvis Jens Nilssen Hals i Kvikne kan tenkes å være sønn av Nils Jenssen (Juel) Hals i Trøndelag, bør en vurdere om Kristen Nilssen på Børli, Storeng og Seter frem til midten av 1680-tallet muligens kan være en bror av Jens Nilssen. (Han overtar Børli fra Jens tidlig på 1670-tallet.)

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

I 328 så glemte jeg og skrive at søskenene a - e var helsøsken med Anne Andersdatter (datter av Anders Skriver) og Jens Andersen Juel som foreldre.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Jeg har ikke så god tilgang til nettet for tiden,og får ikke fulgt så godt med, men får prøve å komme med noen tanker ang Stein Oles innlegg (323). Jeg tror det var Per som for noen år siden kom med forslaget om at hytteskriveren kanskje kunne være identisk med sønnen til Anne Andersdt Hals i hennes 2. ekteskap, og jeg synes det er et godt forslag. Men jeg VET ikke, og det er ingen påstand. Det er noe av moroa for meg å tenke seg forskjellige løsninger.Når det gjelder Jens Nilsen (ca 1620-levde 1635) så trenger det ikke å være så rart om han havnet i Norge. Han kan ha blitt sendt oppover i sin ungdom til kusinen som var gift med fogd Knut Andersen, bl a fogd i Hedemarken og Solør 1636 og Hedemarken og Østerdal 1638.Det fantes forøvrig en annen Nils Jensen, sønn i Anne Andersdatters 1. ekteskap med Jens Andersen Juell, som Finne-Grønn sier ikke har noen interesse for Norge. Jeg så akkurat nå at han nevnes i (328), og bor i Norge. Interessant. Det kunne være en kandidat hvis han er gammel nok.Til Odd Roar: Jeg har så smått begynt å se i kirkeboka for Kvikne for å se om Ingeborg Johansdt kan ha noen tilknytning til Prytz. Nå ser det dessverre ut til at alle hennes barn var døpt før kirkeboka begynner, (derfor trodde jeg ikke hun kunne være født så sent som 1705).Da Anne d e Nilsdt Brevadsli giftet seg i 1754 med Anders Zethsen hadde de forloverne Brydjel Storeng og Hans Storeng. Hans Nilsen Brevadsli og Anne Jonasdt Bjørgan hadde en Bryngelsen (fornavn utydelig) som fadder i 1767 og Anders Bryngelsen Storeng i 1768. Denne Brynild Storeng og sønn(er) er foreløpig de eneste som jeg kan se har tilknytning til Prytz, ettersom Brynild Larsens kone Marit Jensdt (eller hennes mor) er av slekten.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

En kommentar til andre avsnitt i (332): Siden Nils Jenssen Juel / Hals bor i Trøndelag på 1640-tallet, og han er halvonkel til Jens Nilssen Skjelvik, kan jo det være nok til å bringe sistnevnte til Kvikne i denne perioden.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Beklager en liten feil ovenfor: Det skal selvsagt stå at Nils Jenssen Juel / Hals i Trondheim er halvbror til Jens Nilssen Skjelvik, som jo gjør det enda mer sannsynlig at sistnevnte reiser nordover til Trøndelag.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(292/328/329): Av innlegg 292 synes det for meg å framgå at barna til Anne Andersdatter Hals (f.ca.1568) og delefogd Jens Andersen Juel (ca.1571-1614) er f. fra ca.1601/1605 og utover, med Anders f.1605, Knud f.ca.1612 og b) Niels et sted imellom (ca.1610 ?), som er omlag samtidig med antatt f.år for hytteskriver Jens Nielsen Hals (f.ca.1615 ?), som vel må være g. rundt 1650. Så jeg kan ikke se at denne b) kan være en aktuell far Niels. Vår Niels må være eldre.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Men Nils bor altså ifølge (328) på 1640-tallet i Trondheim. Da er det ikke særlig merkelig om også den litt yngre halvbroren på samme tid skulle finne veien i den retning, og så havne i Kvikne, siden det vel da er penger å tjene i verksmiljøet der. Usannsynlig er det i alle fall ikke.For øvrig takk for oversikten i (335), da innlegg av typen (292) er litt tidkrevende å lese nøyaktig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Et lite spørsmål. I denne linken (http://www.kvikne.no/page/612) så opptrer Jens Hals som lagrettsmann rundt 1650. Er dette den samme som benevnes hytteskriver? Jeg har beklageligvis ikke funnet noe litteratur foreløpig hvor denne hytteskriveren er omtalt.Hva ned ytterligere litteratur om denne lagrettsmannen Jens Hals?Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Per (335). Jeg forstår virkelig ikke at denne Niels Jensen Hals ikke kan være en kandidat. Om han f. eks var født 1607 giftet seg 1629 (22 år), fikk en sønn Jens Nielsen Hals i 1630. Denne Jens kan f. eks ha giftet seg i 1654 (24 år) og fått Niels Jensen Hals i 1655 eller senere.Det overgår min forstand at noen ikke kan gifte seg i 18 - 24 års alderen, men at det er helt ok at f. eks Jens Nielsen Schelwig f. 1615 (Han må være født dette år ettersom han opptrer på tinget for sin halvbror i 1635), må ha vært 60 år når Karen Jensdatter Hals ble født og 97 år når hans siste barnebarn ble født. (Jeg har her antatt at Karen er f. ca. 1675 pga at hennes siste barn ble født i 1712, dvs at Karen var ca. 37 år).Mvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til (337): Denne lagrettemannen er ganske sikkert hytteskriver Hals før han får denne stillingen.Til (338): Jeg antar som tidligere nevnt at Jens Bjørgan i 1646 er den samme Jens som nevnes på denne gården på 1650-tallet, da både som bruker og som fullmektig for hr. Hans. Han må vel i så fall være født senest på midten av 1620-tallet, men gjerne noe før, som passer bra med Jens Nilssen Skjelvik.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(338:) Etter mitt inntrykk var det på denne tiden sjeldnere at menn gitet seg før myndighetsalderen (25?) enn at de fikk barn etter fylte 60.(337/339:) Lagrettesmann kunne man vel være (oppnevnt (domsmann?) i en spesiell sak for tingsretten ?) og i tilleggg ha et (annet) yrke, f.eks. fullmektig (for presten ?) eller hytteskriver ? Hva gjorde forresten prestens fullmektig ? Verdslige ting, håper jeg !?

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Hadde kanskje vært en ide å få tak i denne dommen fra Horns Herreds Tingbok 6. des. 1652, (328) der Niels Jensen Hals nevnes for å se hva denne saken gjelder. Dommen kan kanskje gi noen flere svar.Mvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til (340): Jens Hals opptrer ifølge FB s. 136 i 1650 på vegne av hr. Hans ang. vanskjøtsel av gården Bjørgan, som er prestebordsgods, og vel da disponeres av hr. Hans i egenskap av sogneprest.

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Odd Roar (339 og 342), Om Jens Bjørgan i 1646 kanskje allerede hadde bodd på Bjørgan noen år og fortsatt bor der i 1650, (om han er identisk med Jens Hals) kan det virke litt merkelig at denne saken om vanskjøtsel ikke ble tatt opp tidligere, men iallefall 4 år etter Jens flyttet dit.Mvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Til Torkild i (3).Satt og leste gjennom debatten nå for å se om det var noe å ta tak i. Merket meg noe du skrev i innlegg 3.'Begge har forbindelse til Ystad og begge heter Hals, men finnes det noe annet kildebelegg for at disse er far og sønn?'Har du sett dette på trykk, og evt. hvor?Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til (343): Det står 'vanbruk' i FB. Jeg leste det først som vanskjøtsel, men det virker som om den saksøkte, Endre Jonsen Bjørgan, bruker en bit av farbroren Ole Bjørgans gård, og ikke har betalt normal avgift. Derfor blir han krevet for den av Jens Nilssen. 'Vanbruk' betyr altså her antagelig ulovlig bruk.For øvrig nevnes i FB en Jens Villatsen i 1657/58, som da er tidligere tjener for bergskriver Kristen Anderssen (Riiber, svigersønn av Anders Bruse og senere fut i Meldal). Jeg regner ikke med at det er denne Jens som bor på Bjørgan på 1640-tallet, men helt sikker kan en jo ikke være. Ved verket finnes også noen få andre Jens ansatt på denne tid, men det er folk på den tekniske siden.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
Guest Torkild Knudsen

I innlegg 286 i skiftet etter Hans Storeng står det en sønn Kristen og ingen datter Kirsten. Er det Kirsten, som ved en feiltagelse er blitt til Kristen, eller mangler virkelig Kirsten, som var gift med Simen Nilsen Ween?

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Jeg leste av på skiftekortene på SA på Hamar, og har skrevet Christen 19 på notatet. Ingen Kirsten. Hans Hansen Storeng ble 63 år 9 mnd. 3 uker 4 dager gammel. Jeg kan dobb. sjekke dette ved å gå inn i skifteprotokollen senere, men ettersom de er nevnt i den rekkefølgen jeg oppgir med alder - og regelen vel var gutter først og så jenter, så ser det for meg ut som om det ikke var jenter i barneflokken etter Hans.Men Torkil, som jeg skrev i innlegg 344 så lurer jeg på om referansen til Ystad du nevner i innlegg 3 er skiftet fra København i 1713, eller om du har funnet flere referanser til Ystad.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Det var nok skiftet 1713 som var bakgrunnen for det jeg skrev i innlegg (3). Det er merkelig at det skal være så vanskelig å finne ett eller annet, som gir ett mere sikkert svar på hvem foreldrene til barna i skiftet 1713 er. Jeg tenkte kanskje det ved gjennomgang av etterslekta til Halsene i Kvikne og omegn ville dukke opp ett eller annet. Det må være mye informasjon tilgjengelig på statsarkivet Hamar. Jeg ble jo ganske overasket over at Kirsten Hansdatter gift med Simen Nilsen Ween ikke er nevnt i skiftet på Storeng. Siden det var skiftekortene du leste av kan det vel ennå være mulighet for at Kirsten står nevnt i originalen. Jeg vil tro at det er lite trulig Kirsten er datter av Hans Hansen Hals hvis det viser seg at hun ikke er oppgitt som arving. Hvis du sjekker originalen tror jeg at du også vil finne nevnt at farfar til barna Hans Jensen er bror til Knut Jensen Hals. Det hadde jo vært greit å få dette slektskapet mellom Hans Jensen og Knut Jensen endelig bekreftet.Ellers tenkte jeg å nevne at det på Nåva i Kvikne finnes en bruker Jens Nilsen tidlig på 1670 tallet som etterfølges av Nils Jensen og Hans Jensen. Tidligere ble visstnok Nåva brukt som underbruk til andre gårder bl.a Skogstad og Frendstad. Kan dette være hytteskriver Jens Nilsen med sønner? Enken etter presten Thisted brukte Nåva på 1660 tallet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

I tema #39358 bringer Leiv Skjerve inn vår gamle venn Finne-Grønn som kilde for Michelet-slekta. Betyr det at F-G er mer å stole på i den slekta enn hva enkelte synes å mene ndg. Hals-slekta?Bare litt nysgjerrig. Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Takk til Torkild for en meget viktig opplysning om Nåva i siste avsnitt i (348). Utrolig at dette hittil er blitt oversett, bl.a. av meg, noe som nok skyldes at det er litt mange andre gårder å observere. Nils Jenssen og Hans Jenssen er ifølge FB brukere av Nåva hele perioden fra 1675 til 1693 (og gjerne lengre). Den opplagte faren Jens Nilssen er sist nevnt der i 1674. Dette må vel kunne tjene som det hittil manglende konkrete beviset for hvilken far Hals-brødrene har, da det vel neppe finnes flere Jens Nilssen der med både Nils og Hans som sønn. Hurra!

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.