Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Torkild Knudsen

Takk igjen . Ja jeg tenkte på akkurat det samme. Jeg tror at det kunne være greit å trekke ut iallefall de slektene som ikke har en direkte forbindelse med Hals slekta ut på nye temaer. Det vil da bli mere ryddig og ikke så overveldende med informasjon. Det som vil være viktig er da å få lagt inn noen fornuftige søkekriterier og gode beskrivende titler. Vel egentlig kan det jo holde med slektsnavnet. Skulle det være noe, som har felles interesse for de forskjellige temaene så er det jo egentlig bare å sette opp en henvisningJeg oppretter ett nytt tema på slekten Tostrup med en gang så kan den diskusjonen fortsette der.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Utmerket! Og jeg ser at mitt Schaar-tema er gjenoppdaget, men det er vel best å holde dette for seg pga. den store informasjonsmengden der.Jeg regner med å skrive et innlegg på ditt nye Tostrup-tema senere i dag.Så da er veien åpen for videre Hals-diskusjon her:

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Litt mer informasjon om Storeng:Brynild Larssen Storeng, f. 1690, er ifølge NKB s. 471 gift med en ukjent Marit Jensd. Jeg viser i den forbindelse til til tema 36722 og 'Skanke ätten' s. 134 -- tab. 4 pkt. 5 og 7, dessuten NKB s. 153. Av dette fremgår det at Iver Jenssen Nergård (i Kvikne), g.m. Kirsti Knutsd. Bagge, har barna Knut, Anders, Iver og Maren, men dertil Jens og Sten, f. hhv. i 1722 (1717) og 1724.Det virker ut fra dette ganske sannsynlig at Marit Jensd. på Storeng, av samme generasjon som Iver Jenssen Nergård, kan være dennes søster, og i så fall datter av Jens Iversen Nergård og Maren Iversd. Prytz. Sistnevntes bror, Johan Prytz, er som tidligere nevnt gift på Seter nær Storeng.Iver Jenssen og Marit Jensd. har faktisk hver sin sønn Sten, et her litt sjeldent navn, som mest finnes i Meldal-slekten, men altså også hos Nils Stensen Nergård, f. 1624.

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Tenkte det var på tide med en oppdatering om våre funn ang. Jens Andersen Hals.Jens Andersen Hals bodde i Ystad frem til 1658 da hans stemors bror, Werner Nielsen, krevde at Jens skulle reise til København for å være i tjeneste sammen med ham, og følge ham til Norge hvor Werner hadde blitt utnevnt av Admiral Laurits Lauritssen Galtung til fogde over Lister len. Når Jens ankom København, krevde derimot Laurits Galtung at Jens skulle være i hans tjeneste, og slik ble det. Jens fulgte med Galtung til Norge og var der Galtung's skriver i ett år før han noen år var i tjeneste hos fogden Werner Nielsen. Etter at Galtung var død, reiste så Jens tilbake til København i 1662, hvor han var ved det kongelige rentekammer frem til 1664 da han og en Peder Nielsen fikk 3 års arrende på Bollerup gård. Det var hans fader Anders Jensen Hals og hans stemors bror som var kausjonister for dette arrende.Foruten Øllegard og Ida som Stein nevner i 239, hadde disse også broren Hannibal Jensen Hals som døde i Sövde den 17 okt. 1705.Mvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Hvis du leser dette Randi, du har ikke funnet noen vielse eller trulovning mellom Lars Jensen Hals og Kirsten Sørensdatter?Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

(255) Jeg har bare søkt på FS etter dem, men uten å finne noe.Alt ligger ikke på FS av de kirkene som var i bruk i København ca 1700, så de kan jo ha giftet seg i en av disse, eller et helt annet sted. De må altså ha giftet seg før 13. februar 1701. Hvis Lars er fadder 22. februar 1698, står det kanskje noe om sivilstatusen hans der?

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

I 1694 den 24. oktober blir Jöns døpt. Han er sønn til Kh. Jacob Simonsson og Ida Jönsdotter Hals. Fadder i dåpen er bla. Hedvig Hr. Larses i Köpinge.Og så i 1698 den 22. februar blir datteren til samme Jacob og Ida døpt, nå med Hr. Lars Hals i Köpinge som fadder.Denne Lars Hals må altså ha vært gift med Hedvig i 1694, derfor ville det vært interessant å funnet truloving eller vielse til Lars fra skiftet i 1713 for å se om det står at han er enkemann.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Ok, men jeg skulle vel tro at denne Hr. Lars var en prest, hvis de brukte den tittelen på samme måte i Sverige som i Danmark-Norge. Evt en mann av en viss posisjon utenfor geistligheten.Randi

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Når Jens Andersen Hals' datter Ida giftet seg så ble Jens kalt for Hr. Arrendator så det er vel ikke helt umulig at sønnen Lars også kan ha hatt en slik tittel. Vi vet jo foreløpig ikke hvilken stilling han hadde 1694 - 1698 og heller ikke hvem han var gift med, foruten fornavnet Helvig.En annen ting jeg lurer på er om Jens kan ha hatt noen annen forbindelse til Galtung. Hvorfor skulle Galtung utnevne en ukjent?? 19 åring (Jens Hals) til skriver ?? Har forøvrig funnet Galtung's enke 'Well. frue Barabra Grabow S[alige] Laurits Galtung til Biörnstorp' i Ingelstad härads domböcker 1666.Mvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Tar med noe materiale som jeg har brukt under letingen etter Thol Andersen (Gridsebekken?) og hans ukjente kones herkomst, som jeg tror kan være en datter av Nils Jensen Hals på Totlund f.ca 1677. Alt som står i parantes er noe jeg har lagt til for å forsøke å identifisere personer og slektsforbindelser (de er derfor å regne for rene hypoteser). Det er også slik at det som står i parantes ikke trenger å stemme akkurat der og da siden denne informasjonen er tatt med bare for å prøve å identifisere fadderne. Jeg vet ikke om noen egentlig har bruk for informasjonen, jeg legger den ut i allefall. Notatene er gamle kladder og det er desverre dårlig med årstall, men disse finnes vel for en stor del i bygdebøkerne uansett. Jeg vil også minne om skiftene i innlegg 19 siden disse også gir en pekepinn om slektsforholdene rundt Hals slekta. Jeg mener som før nevnt at Thol Andersen må ha hatt følgende barn:Thol Andersen Gridsebekken f.ca.1662 gm (Anne Nilsdatter Hals?)Dordi Tholsdatter Gridsebekken gm Svend Person Sverja Barn: Per Svendsen Thol Svendsen Elisabeth Margrethe Svendsdatter Anne Svendsdatter f.1753 Anders Svendsen Kirsti Tholsdatter Gridsebekken gm Jonas Jakobsen Nord Bjørgan Barn: Anne Jonasdatter Anne Jonasdatter Marit Jonasdatter Sophie Jonasdatter f.1741 Kirsti Jonasdatter Dorthea Jonasdatter Nils Tholsen Gridsebekken husmann på Moen gm Margrethe Simensdatter Brattbost? Barn: Tore Nilsen Anne Nilsdatter f.1742 Anne Nilsdatter f.1744 Kari Nilsdatter f.1747 Simen Nilsen Ingebrigt Nilsen Nils Nilsen Maret Tholsdatter Gridsebekken gm Ingebrigt Simensen Brattbost Barn: Anne Ingebrigtsdatter Margrethe Ingebrigtsdatter Ingeborg Ingebrigtsdatter Goro Tholsdatter Gridsebekken gm John Toresen Estensvolden fra Skogstad Barn: Tore Johnsen Tore Johnsen Esten Johnsen Ingeborg Johndatter Anne Johnsdatter Berit Johnsdatter Kirsten Johnsdatter Anne Tholsdatter Gridsebekken gm Halvor Olsen Løche (Løkken?)bergverksarbeider Anders Tholsen gm Ovidia (Brostrupsdatter) Tax Barn: Ingeborg Andersdatter Per Andersen Jeg mener å ha funnet følgende faddere i denne sammenhengen: Dordi Tholsdatter Gridsebekken gm Svend Pedersen Reindal Sverjas barn:1)Peder Svendsen faddere: Madam Bjørn, Mette Marie Normand, Siri Petersdatter Haugen, monsr. Quale, Hans Reindal, Nils Tohlsen (Gridsebekken husm under Moen) 2)Tohl Svendsen faddere: Kirsti Tohlsdatter (Gridsebekken gm Jonas Jakobsen Bjørgen), Anne Tohlsdatter(Gridsebekken gm Halvor Løche), Siri Jørgensdatter (Bjørgen gm Lars Jensen Stae på Bjørgen), Anders Tohlsen (gm Ovidia Tax), Peder (Pedersen)Reindal, Tore Andersen (Stae) 3)Anne Svendsdatter 1753 faddere: Dordi Jensdatter Brattbost, Anne Andersdatter, Marit Andersdatter, Simen Mo, Simen Nilsen Veen (gm Kiersti Hansdatter Hals Storeng), Iver Hansen 4) Margrethe Svendsdatter faddere: Lisbeth (Cau?)dalen, Marit Tohlsdatter (Gridsebekken), Brynild Helgesdatter (søster til Iver Helgesen gm Dordi Jensdatter Hals datter til Jens Nilsen Hals Stae), Ingebrigtsen Sottdalen, Jonas (Jakobsen) Bjørgen, Iver Simensen Brattbost 5) Anders Svendsen faddere: Siri (Petersdatter)Haugen, Kierstina Jørgensdatter (Bjørgen), Guri Arnesdatter, Ole Toresen (gm Knut Nilsen Hals Weens datter Guri Knudsdatter), Lars (Jensen Hals Stae sønn av Jens Nilsen Hals på Stae) Bjørgen, Peder Brattbost 6) Lisbeth Margrethe faddere: Margrethe Simensdatter (gm Nils Tohlsen Gridsebekken husm. under Moen), Siri Hansdatter, Randi Nilsdatter (datter av Nils Knudsen Hals Ween), Jonas Bjørgen (gm Kirsti Tohlsdatter Gridsebekken), Iver Simensen, Iver Helgesen (gm Dordi Jensdatter Hals Stae) Kirsten Tohlsdatter Gridsebekken gm Jonas Jakobsen Bjørgens (f.ca.1701) barn:1) Kirsti Jonasdatter faddere: Anne Johansdatter, Guri Petersdatter (Datter av Peder Iversen og Dorthea Nilsdatter Hals Totlund på Grøtli), Siri Jørgensdatter (Bjørgen gm Lars Jensen Hals Stae sønn av Jens Nilsen Hals på Stae), Anders Tohlsen (gm Ovidia Tax), Simen Nilsen Veen (gm Kirsten Hansdatter Hals Storeng) 2) Sophie Jonasdatter faddere: Abelone Toresdatter ( gm Nils Knutsen Veen søn av Knut Nilsen Hals Ween), Margret Simensdatter ( gm Nils Tohlsen Gridsebekken husm under Moen), Dordi Tohlsdatter (Gridsebekken på Sverja), Ole Richardsen (gm Mathea Jørgensdatter. Kan hun være en datter av Jørgen Iversen Bjørgen, som dør barnløs før farens skifte?), Peder Pedersen Reindal (bror til Svend Pedersen Sverja gm Dordi Tohlsdatter Gridsebekken) 3) Dordi Jonasdatter faddere: Kirsti Mo, Anne Jørgensdatter (Bjørgen datter av Jørgen Iversen og Maret Larsdatter (halvsøster til Jonas Jakobsen)), Kirsti Nilsdatter (datter av Nils Knudsen Ween), Peter (Olsen)Haugen, Lars (Jensen Hals)Stae gm Sigrid Jørgensdatter Bjørgen), Ingebrigt Simensen (Brattbost gm Maret Tohlsdatter Gridsebekken) Nils Tohlsen Gridsebekken gm Margrete Simensdatter Brattbost (Moen?) husmannsfolk under Moens barn:1) Anne Nilsdatter f.1744 faddere: Kirsti Toresdatter, Dordi Jensdatter (Hals Stae), Kirsti Nilsdatter (datter til Nils Knudsen Ween), Anders Toresen (Stae), Anders Tohlsen (Gridsebekken gm Ovidia Tax), Ingebrigt Sjursen 2) Anne Nilsdatter f.1742 faddere: Kirsti (Tohlsdatter Gridsebekken)Bjørgen, Brit (Toresdatter Skogstad gm Amund Jensen Hals sønn av Jens Nilsen Hals Stae) Stae, Marit Tohlsdatter (Gridsebekken), Simen Moen, Nils Knudsen (Ween sønn av Knut Nilsen f.ca 1677 Hals Ween) 3) Simen Nilsen faddere: Marit Tohlsdatter (Gridsebekken), Marit Sjursdatter, Lisbet Olsdatter, Hans Storeng, Jens Storeng 4) Nils Nilsen faddere: Marit (Larsdatter datter til Lars Lorentzen Bjørgen? og halvsøster til Jonas Jakobsen Bjørgen)Bjørgen, Berit Toresdatter (Stae gm Amund Jensen Hals Stae sønn til Jens Nilsen Hals Stae), Elen Simensdatter, Jonas Jakobsen Bjørgen (gm Kirsti Tohlsdatter Gridsebekken), Svend (Pedersen) Reindal (gm Dordi Tohlsdatter Gridsebekken), Esten Nilsen Ween 5) Karen Nilsdatter f 1747 faddere: Abelone (Toresdatter) Veen (gm Nils Knudsen Veen sønn an Knut Nilsen Hals på Ween), Kristi Ingebrigtsdatter, Maren Brønildsdatter, Knut(Nilsen) Veen, Peder Brattbost, Iver Brattbost Anders Tohlsen og Ovidia Brostrupsdatter Tax sine barn:1) Ingeborg Andersdatter faddere: Kirsti Tax, Kirsti Tohlsdatter (Gridsebekken), Anne Tohlsdatter (Gridsebekken), Anders Toresen (Stae), Nils Tohlsen (Gridsebekken), Nils.... 2) Peder Andersdatter Faddere: Margrete Simensdatter (gift med Nils Tohlsen Gridsebekken husm. Moen), Guri Tohlsdatter (Gridsebekken gm John Toresen Skogstad), Martha Nilsdatter (Hals Totlund f.ca.1690 ), Jonas Bjørgum (gm Kirsti Tohlsdatter Gridsebekken), Svend Reindal (gm Dordi Tohlsdatter Gridsebekken), Knut Iversen Guri Tohlsdatter (Gridsebekken) gm John Toresen Estenvolden fra Skogstad sine barn:1) Berit Johnsdatter f.ca.1742 faddere: Abelone Toresdatter (Skogstad gm Nils Knutsen Ween sønn av Knut Nilsen Hals Ween), Margret Simensdatter (gm Nils Tohlsen), Dordi Tohlsdatter (gm Svend Persen Sverja), Jakob Grøtli, Jonas (Jakobsen) Bjørgen (gm Kirsten Tohlsdatter ), Ingebrigt Toresen (Skogstad) 2) Kirsti Johnsdatter f.ca.1741 faddere: Kirsti Tohlsdatter (Gridsebekken på Bjørgen), Marit Brønildsdatter, Marit Tohlsdatter Gridsebekken på Brattbost), Nils Knutsen (Totlund sønn an Knut Nilsen Hals Ween), Knut Larsen, Anders Tohlsen Marit Tohlsdatter (Gridsebekken) gm Ingebrigt Simensen Brattbost sine barn:1) Anne Ingebrigtsdatter faddere: Dordi Tohlsdatter (Gridsebekken på Sverja), Kari Simensdatter, Margreth Johansdatter, Johan Prytz, Iver Brattbost, Iver Helgesen (gm Dordi Jensdatter Hals Stae dtr av Jens Nilsen Hals Stae) 2) Margreth Ingebrigtsdatter faddere: Margreth Simensdatter(gm husm. under Moen Nils Tohlsen), Siri Petersdatter, Brynild Helgesdatter, Nils Tohlsen (Moen), Johan Petersen (Haugen), Ole Olsen (Bakken) 3) Ingeborg Ingebrigtsdatter faddere: Anne Johansdatter, Dordi Jensdatter (Hals Stae dtr av Jens Nilsen Hals Stae) , Marit Sjursdatter, Peter (Olsen) Haugen, Peder Simensen, Erik Haugen I tillegg kommer Ane Tohlsdatter gm Halvor Olsen Løche (Løkken) bergverksarbeider. DIVERSE:1) Anders Toresen Staes barn Svend. Faddere: Lucie (Svendsdatter) Reindal, Canilken Larsdatter (Commandant), Dårdi Tohlsdatter (Gridsebekken på Sverja), Jonas (Jakobsen) Bjørgen (gm Kirsti Tohlsdatter Gridsebekken), Svend (Larsen) Commandant, Peder Eriksen 2a) Amund (Hansen) Totlunds barn Halstein. Faddere: Guri Hansdatter (Hals Totlund datter til Hans Nilsen Hals på Totlund), Dordi Jensdatter (Hals Stae), Johanna Nilsdatter (Hals Brevadslien dtr til Nils Hansen Hals og Ingeborg Johansdatter), Jonas (Jakobsen) Bjørgen, Lars (Jensen Hals Stae) Bjørgen, 2b) Amund (Hansen ) Totlunds barn Anne. Faddere: Margreth salig Jørgen (Svendsen) Smedeknekt, Karen Johansdatter, Marit Tohlsdatter (Gridsebekken), Ole Toresen (Skogstad gm Guri Knudsdatter Hals Ween), Nils Knudsen (Ween), Ingebrigt Toresen 3) Lars Jensen Bjørgens barn Jens f.ca.1746. Faddere: Berit Toresdatter (Skogstad gm Amund Jensen Hals Stae sønn av Jens Nilsen Hals Stae)Stae, Dordi Jensdatter (Hals datter av Jens Nilsen Hals Stae) Stae, Anne Jørgensdatter (Bjørgen), Amund ( Jensen Hals sønn av Jens Nilsen Hals Stae)) Stae, Jonas (Jakobsen) Bjørgen (gm Kirsti Tohlsdatter Gridsebekken ), Iver Helgesen (gm Dordi Jensdatter Hals Stae dtr av Jens Nilsen Hals Stae) 4) Amund Jensen (Hals) Stae gm Berite Toresdatter (Skogstad). Forlovere: Rambeck, Halstein (Nilsen Hals) Ulset 5) Ole Toresen Skogstads (gm Guri Knudsdatter Ween dtr av Knut Nilsen Ween) barn Elen. Faddere: Abelone Toresdatter (Skogstad), Karen Richertsdatter (gm Amund Hansen Hals Totlund sønn av Hans Nilsen Hals på Totlund)) Totlund, Dorthea Jensdatter (Hals datter av Jens Nilsen Hals Stae) Stae, Ole Røst, Amund Jensen (Hals sønn av Jens Nilsen Hals Stae) Stae, Ingebrigt Toresen Skogstad 6)Anders Larsen Caudalens barn Peder. Faddere: Ovidia (Brostrupsdatter) Tax (gm Anders Tohlsen), Dordi Tohlsdatter (Sverja), Ingri Ingebrigtsdatter, Ole Pedersen, Anders Tohlsen, Nils Petersen Gøtli (sønn av Peder Iversen og Dorthea Nilsdatter Hals Totlund på Grøtli) 7) John Skårets barn Marit. Faddere: Ragnhild Christophersdatter, Guri Tohlsdatter (Gridsebekken gm John Toresen Skogstad på Estenvolden), Lisbeth Jakobsdatter, Christopher Knudsen, Nils Petersen (Grøtli sønn av Peder Iversen og Dorthea Nilsdatter Hals Totlund på Grøtli), Ole Estensen 8) Iver Helgesen og Dordi Jensdatter Stae (datter av Jens Nilsen Hals Stae) trolovet 174(6?) 9) Dordi (Nilsdatter Hals) Grøtli gravlagt 1746, 60 år gammel dvs f.ca.1686 10) Ole Knudsen Meldahl gravlagt 1741, 70 år gammel 11)Malena Moe gravlagt 1741, 70 år gammel 12)Sophie Larsdatter Commandant gravlagt 46 år i 1753 13)Johan Halches kone gravlagt 77 år i 1748 14)Johan Halche gravlagt 66 år i 1751 15)Jørgen Iversen (Bjørgen) gravlagt 60 år i 1751 16)Martha Nilsdatter Hals gravlagt 62 år i 1752 17)enken Dordi Johnsdatter 78 år i 1765 dvs f.ca.1687. Kan dette være Dordi Jensdatter Hals på Stae? 18)Marit Jørgensdatter Bjørgen 21 år i 1765 dvs f.ca.1744 19)Communikanter 1740 Tohl Andersen og qv 20)Lars Svendsen Commandant gm Elen Tax har barna (ifølge bygdebok?) Svend Larsen gm Marit Andersdatter, Kristen Larsen gm Kirsten Danielsdatter, Sofie Larsdatter gm Skredder Ole Olsen på Innset Ulsethplass, Kannelken Larsdatter gm Christopher Person Orkelbogen 21) Svend (Larsen) Commandants barn Ole. Faddere: Anne Olsdatter, Margreth Andreasdatter , Marit Tohlsdatter, Nils Tohlsen, John Eriksen, Christen Larsen 22) Nils Knudsen Ween (sønn av Knut Nilsen og N.N gm Abelone Toresdatter Skogstad (datter Tore Johnsen Skogstad og Ingeborg Olsdatter) har visstnok følgende barn. Knut Nilsen, Tore Nilsen, Jakob Nilsen, Randi Nilsdatter, Ingeborg Nilsdatter, Kirsti Nilsdatter. Kan dette bety at Knut Nilsen Weens kone er en Jakobsdatter for eksempel Randi Jakobsdatter?Tar med Tore Johnsen Skogstad sine barn for oversikten sin skyld fordi Skogstadslekta er mye innblandet her: Tore Johnsen Skogstad født ca.1660 var gm Ingeborg Olsdatter ØstvangenBarn: 1) Lensmann Ole Toresen Skogstad gm Guri Knudsdatter Totlund 2) John Toresen Estenvolden gm Guri Torsdatter (Gridsebekken?) 3)Esten Toresen gm lensmannsdattera Kirsten Pedersdatter Stae 4) Abelone Toresdatter gm Nils Knudsen Totlund 5)Berte Toresdatter (gm Amund Jensen Hals Stae), Ingri Toresdatter gm Nils Olsen Nystumoen, Tynset.Jeg håper det kan være andre også, som har noen synspunkter, eventuelt utfyllende informasjon når det gjelder en mulig forbindelse mellom Halsslekta og folket på Gridsebekken (Tohl Andersen? og kone).Mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Er det noen som vet hvem verksarbeider Halvor Olsen Løche (Løkken ) gm Anne Tohlsdatter Gridsebekken (se innlegg 260)kan være for noen? Navnet virker kjent ,men jeg klarer ikke å plassere han.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
Guest Stein Ole Kjær

Det ble fryktelig stille her. Er det noen av dere som har fremmet teorien om at søskenflokken i 1713-skiftet stammer fra hytteskriveren, som har mer opplysninger om denne? Og evt. hvordan bindes dette isåfall sammen med Hals-slekta fra Kjær herred?Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

For min egen del vil jeg si at jeg nå har bidratt med såpass mye her ang. slekten Hals, som jeg hittil ikke kan påvise noen direkte avstamning fra, at jeg velger å prioritere et faktisk opphav i slekten Tostrup i Sør-Trøndelag. Denne er minst like vrien å finne ut av som Hals, men er i motsetning til denne hittil etter over hundre år ennå ikke forsøkt kartlagt bakover fra Meldal, noe som tydelig nok viser hvor tafatte norske slektsgranskermiljøer som oftest er, noe et større antall registre på nettet også forteller. (Dvs. 'hvis ingen hittil har orket å finne ut noe, så er oppgaven uløselig' eller 'det er viktigere å sitere hva andre gjentar enn å tenke ut noe selv'. Det mener slettes ikke jeg.)Men vi får da håpe at enkelte andre evt. kan komme med litt nytt her også.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Jeg skjønner deg Odd Roar. Det jeg var nyskjerrig på var bare hva som knytter hytteskriveren til Hals-slekta. Ettersom jeg allikevel snur de stenene jeg kommer over - og faktisk har et åpent sinn til at Finne-Grønn kan ha tatt feil, så kan en jo også sjekke andre ting underveis også. Har nå lest dombøker og skifter og andre rettsdokumenter fra Skåne så det holder snart. Vet ihvertfall mye mer om Jens Andersen Hals og familien i Ystad enn jeg visste før. Men mangler fortsatt det dokumentet som sier 'er' eller 'er ikke'.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Er det ikke antatt tidligere på temaet at hytteskriveren kan være en halvonkel til Jens A. Hals?For øvrig burde det være mulig å oppnå mer med så mye arbeid som nedlegges her, særlig av de som leser eldre dokumenter. Så det hadde jo vært greit om f.eks. Robelin en gang kunne bli ferdig med sin bok om Hals m.m. Det er i det hele tatt ganske 'forbannet' at ikke noen fagfolk av og til kan ta seg litt tid til å veilede litt på slike temaer, så arbeidsinnsatsen kan konsentreres om det viktigste, og ikke søles bort på unødvendig debatt om forhold som slike kanskje alt har avklart. Det verste i denne 'bransjen' er all den fullstendig unødvendige parallellinnsatsen som gjøres av folk som ikke vet om hverandre, i stedet for at en bygger trinn på trinn ved å utveksle (og sjekke hverandres) data. Og en kan få inntrykk av folk som mener 'at sin slekt det er noe en gransker selv', at alle må begynne fra 'scratch', og dermed oppnå minst mulig. Slike må ha ganske lite å bruke levetiden sin til!En kan få inntrykk av at målsettingen for enkelte er å ikke nå noe mål i det hele tatt...Selv mener jeg at jo raskere en fastlegger et slektsforhold, jo flere spennende nye sider ved det dukker gjerne opp, bl.a. fordi en da kan gå videre i flere retninger, gjerne både fremover og bakover i tid, og også sidelengs. F.eks. er det her mindre inspirerende å se på sammenhengen mellom Hals og andre lokale slekter, så lenge det ikke avklares i hvilken grad de er samme slekt.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest Roger Fossum

En liten oppdatering. Anna Elisabeth Hals sin første datter het Dorothea Maria Jacobsdatter Bonaventur. Dermed har alle de tre døttrene til Jens (Andersen Hals eller Nielsen Hals), Sofie, Anna og Karen navnet Dorothea (Dorthe) på sin første datter. Knut Hals har også en datter ved dette navn. Roger de Robelin har hytteskriver Jens Nielsen Hals og Dorthe Hansdatter Tislöff som foreldre til Anne og hennes søsken. Så det hadde vært fint om han kunne gi opplysning om når hans bok kan forventes utgitt. En oppdatering om Anna Hals finnes her. LenkeGjennom Anna kommer vi inn på slekten Ring i Ystad ettersom Anna Hals var gift med Jacob Jensen Bonaventur. Han var nemlig sønn av Rådmann Jens Jacobsen (Ring) som i sin tur var sønn av Dorothea Pedersdatter Ring, søster av Sidsel Pedersdatter Ring gift med Anders Jensen Hals.Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

... og denne (sistnevnte) (rådmann i Ystad 1650-66) Anders Jensen Hals (Juel) (1605-1667) _kan_ altså være en eldre halvbror av den (hytteskriver i Innset/Kvikne rundt 1650-55) Jens Nielsen Hals (ca.1615?-et.1671) som er den andre kandidaten til farskapet for alle disse barna. Dette dersom det skulle stemme at JNH er sønn av Anne Andersdatter Hals og hennes 2. ektemann Niels Jensen Schelvig (prestesønn ?) (hadde en sønn Jens som levde i 1635). Disse ble g. på Hals gaard på Jylland den 16 Mai 1620, etter at Anne's 1. ektemann, fogd i Hals herred, Jens Andersen Juel var død i 1614 (barn: Anders, Nils, Birgitte, Anne, Knud).(Men dette er vel egentlig bare en oppramset gjentakelse av ting som har vært sagt flere ganger før i denne debatten).Så at Anne Elisabeth Hals sin ektemann (Bonaventur) sin farmor (Ring) var søster av Anne's fars halvbrors svigerdatter er vel ikke helt på jordet ...

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Hei Per, Jeg kan bekrefte at Jens Nielsen var Anders Jensen Hals' halvbror. (Jeg har dog aldrig sett noe belegg som kopler han til Kvikne. Det er vel kanskje det Robelin har funnet ?) Utdrag av Jerslev herreds tingbøger:11/6 1635. (118b) ** Jens Nielsen (Niels Jensen) i Hals Fogedgård på bror Anders Jensen indbygger i Ystad hans vegne lod læse et indvisningsbrev (119a) .... i vester Brønderslev ...... nu påboer, på en anpart på 5 tdr hartkornNår det gjelder Anna Elisabeth Hals så døde både hun og hennes ektemann i den store pesten i Ystad 1712. Hun ble gravlagt den 29 Aug. 1712 i Sankta Maria kirken i Ystad.En liten rettelse: Du skriver i ditt innlegg 'Så at Anne Elisabeth Hals sin ektemann (Bonaventur) sin farmor (Ring) var søster av Anne's fars halvbrors svigerdatter er vel ikke helt på jordet ...'Under forutsetning at Jens Nielsen er Anne's far burde det stå: Så at Anne Elisabeth Hals sin ektemann (Bonaventur) sin farmor (Ring) var søster av Anne's fars halvbrors hustru ...Mvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Takk for rettelsen. Når det er slik at Anna Elisabeth Hals døde i 1712, så kan det vel knapt være henne som nevnes i skiftet (i København ?) (etter Lars Jenssøn Hals) den 17 Jan 1713 som boende i Ystad ? Har jeg gått glipp av noe her ?De to halvbrødrene hadde såvidt jeg skjønner samme mor, og het hhv. Anders Jensen og Jens Nielsen. Jeg forstår derfor ikke helt notasjonen '** Jens Nielsen (Niels Jensen) i Hals Fogedgård ...'. Hva menes her ?Jeg har forøvrig heller ikke sett noen dokumentasjon på (hypotesen om ?) at JNH (som levde i 1635) skulle være identisk med hytteskriveren på Kvikne.

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Når det gjelder Anna Hals er hun den eneste som nevnes i Ystad på denne tiden (1712 - 1713). Heller ikke før eller senere nevnes noen annen Anna Hals. Personlig så tror jeg at det her er snakk om samme Anna. Spørsmålet er vel heller hvor god kontakten var mellom Ystad og København i disse 4-5 månedene fra Anna's begravelse til skiftet i 1713. Vi må også huske på at det var pest i Ystad og folk døde som fluer. Hennes ektemann døde jo også noen måneder før Anna.Når det gjelder avskriften av Jerslev herreds tingbøger så er den gjort av en danske og det er vel ikke en ordrett avskrift, men hans egne notater. Jeg vet ikke om navnet i parentes skal være med. Trolig har han satt faren Niels Jensen i parentes. Resten av utdraget han har skrevet som gjelder samme sak, kan leses her: http://slektsforskning.com/Hals3.aspMvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Jeg har tatt en rask titt på navneskikken i Iver Jenssen Nergård og Marit Jensd. Storeng sine familier, kfr. tidligere innlegg i dette temaet:På Nergård (NKB s. 153) har Iver (Jenssen) og Kirsti Knutsd. (Bagge): Knut, Anders, Iver, Maren og ifølge Robelin (s. 134) også Jens og Sten.På Storeng (NKB s. 471) har Brynild Larssen Storeng og Marit Jensd.: Lars, Jens, Sten, Anders, Benjamin, Maren, Malena.På Stai (NKB s. 429) har Per Larssen Storeng (Brynilds bror) og Anne Kristensd. Aalborg: Lars, Malena, Kirsten, Ane Kjerstine.Her fremgår det at både Brynild og Per har datteren Malena. Deres ukjente mor på Storeng er altså sannsynligvis en Malena. Pers to siste døtre har nok navn etter morens foreldre, Kristen og Anne Kristine (Aalborg og Lossius). Også hennes stemor heter Anne Kristine (Schjelderup).Da ser vi at Marit Jensd. sin mor antagelig heter Maren, og siden hun utenom Jens også har sønnene Anders og Sten, som Iver Jenssen også har, er det vel nokså sannsynlig at begge disse har Maren Iversd. Prytz som mor. Hun er altså gift med en Jens. Hvordan Anders og Sten kommer inn i bildet er foreløpig ukjent, men disse navnene er en god indikator for å løse opp resten av 'systemet'.

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Jeg forsto ikke dette helt. Kan du liste opp hvem du mener er barn av Maren Iversdatter Prytz og Jens Iversen Nergård (i tillegg til Iver, g. Kirsti K. Bagge) ?

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Det er to viktige opplysninger her ang. nærmiljøet rundt Hals på Storeng:For det første: Lars Brynildsen Storengs ukjente kone ser ut til å hete Malena.For det andre: Den ukjente Marit Jensd., som er Malenas svigerdatter på Storeng, altså Brynild Larssens kone, ser ut til å være søster av den Iver som NKB nevner på Nordre / Lille Nergård. Disses mor er da (ifølge 'Skanke ätten' s. 134) Maren Iversd. Prytz (1659-1747), som altså er gift med en foreløpig ukjent Jens, muligens også bosatt på Nergård (det vet jeg ikke).Dette er ganske viktig for å avduke nettverket rundt Hals i Kvikne.Evt. øvrige barn av Jens (Nergård) og Maren Iversd. Prytz kjenner jeg ikke til, først er det kanskje lurt å finne ut hvem denne Jens egentlig er. Han bør jo være nevnt i FB, og så veldig mange Jens finnes det vel ikke i strøket. Marens søster Anne er mor til stiger Iver Benjaminsen Grue på Røros, og broren Johan Prytz (g.m. Anne Olsd. Seter, NKB s. 455, altså nær Storeng) har jeg i dette temaet oppgitt som den meget sannsynlige morfaren til Estensen-brødrene på Amundstuen, Baggården og Jørgensplass, og som far til Karen Johansd. på Iverstuen (Støren nevner han som svigerfar til Tollef der).Hvem Kirsti Knutsd. Bagge er datter av, vet jeg ikke, da jeg ikke finner noen i tid passende Knut i Kvikne. Robelin har kanskje angitt feil patronym, dvs. at det heller er farfaren som heter Knut Bagge? Da finnes i så fall to mulige -- smelter Knut Iversen Bagge på Botnan i Kvikne eller plikstfut Knut Bagge i Innset.Det er litt uklart om Sten Iversen på Røros er sønn av Iver Jenssen Nergård, men ut fra Robelins beskrivelse virker det slik, og det passer bra med at Marit Jensd. på Storeng også har en sønn Sten. Det finnes på 1700-tallet utenom Meldal-slekten, både en Nils Stensen Nergård og Nils Stensen Skredder (gjerne den samme), en Knut Stensen ved Innsethytta og visstnok en senere Anders Stensen. Navn som Skredder og Skomaker, som forekommer mye i dette miljøet, vil jeg anta like gjerne er vanlige tyske etternavn som norske yrkesbetegnelser (f.eks. Schuhmacher).

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.