Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Leiv Skjerve

Odd Roar.Dit innlegg 195 krever svar her.Siste uke hadde min Hjemmeside 9000 besøk til mine 14000 personfiler. 630 forskjellige maskiner besøkte 6000 forskjellige filer.Opera og Avant Browser er blindveier.Min Hjemmeside finner du på :home.online.no/~leskjervHerfra til 'Mine slektsundersøkelser'Og så er det bare å hente inn det du ønskerBl.a. 'Kvikne. Gård og Slektshistorie 2001. Rettelser'Vennligst Leiv

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til Torkild (200): Det stemmer at initialene er hhv. HHSS og HIS. Det ene (HHSS) inneholder noe som kan ligne en drueklase inne i en sirkel med en 'stilk' øverst omgitt av noe 'krabbeklørlignende' (disse er ikke nødvendigvis så viktige, jeg ser at flere av de andre bøndene i Kvikne har lignende mønstre i sine segl), den andre (HIS) har to oppadstigende grener med hver sin klase eller 'bladkrone'.HHSS i et segl fra 1710 betyr vel at Hans J. Hals må ha barn senest på 1680-tallet, før han flytter til Storeng. HIS er nok hans initialer.Til Leiv (201): Jeg har nå fått hele nettsiden din til å virke på Explorer, men det går litt langsomt, noe som muligens skyldes egen programvare. (Alle nettleserne får opp hovedsiden, samt indekser, men så står det stille.) Vil tro at virusskanning e.l. er årsak til tregheten. Slikt er jo bra å ha, men kan til tider overdrive litt.

Link to comment
Share on other sites

Guest Arild Kompelien

Har ikke noe konkret å bidra med, men stusser noe over at man ikke søker der man kanskje kan finne noen svar, nemlig i tingbøkene og pantebøkene for Solør-Østerdalen.Der nevnes Hals mange ganger. Men hvilke opplysninger man kan finne der er uvisst på forhånd, men har man noe annet valg enn å gå til originalkildene? Med så mange interessert i samme sak, må det ga an å fordele arbeidet slik at det blir overkommelig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Du har selvfølgelig rett i dette Arild. Det er nettopp derfor jeg og Roger nå går igjennom alt vi kan komme over av originalkilder i Ystad/Kristianstad/Lund. I tillegg jakter jeg altså på evt. notater Finne-Grønn kan ha etterlatt seg.Skal ta meg en tur ned på Statsarkivet til uka for å se hva som er tilgjengelig, og hvordan det er å lese skriften. Det er som du sier kun originalkildene som kan fastslå hva som er rett her. Oppslag i bygde/historiebøker og andre sekundærkilder vil aldri gi et entydig svar.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Jeg tar med en tilleggsopplysning ang. hr. Hans Lauritzens etterslekt, som hittil ikke er kjent:Ifølge Østigaard er prestesønnen Rasmus Hanssen Tønset proviantskriver på Orkeng i Kvikne, og han gifter seg med (tremenningen) Randi Olsd. Grøntvedt, omtalt i leiermålssaken i 1658 og som matmor i 1674 i saken der Svenn Rasmussen opptrer som vitne, ifølge FB s. 253. Sistnevnte er sønn av avdøde Rasmus Hanssen Tønset, som saken gjelder.Jeg holder det ut fra alder og miljø for svært sannsynlig at denne Svenn er identisk med bergskriver (ved Undals verk) Svend Rasmussen (f. ca. 1657?) på Skamferhaugen i Rennebu, der han først er gift med en datter av verksdirektør Kristen Nilssen Brun i Innset og Lesja, senere med Mille Mikkelsd. Schjelderup, alle data ifølge Leiv Skjerves slektsside. (Har fått den til å virke noenlunde bra på Opera også nå!) Denne sannsynlige sønnesønnen av hr. Hans Lauritzen har mye etterslekt i Rennebu, samt sønnen (under)stiger Lars Svendsen Kommandant i Kvikne (av farens første ekteskap), som ikke må forveksles med Lars Svendsen Sund fra Os, som kjøper Lossgård på Fåset, alt ifølge Skjerve.Jeg gjentar nok en gang at jeg mener det beste og enkleste angrepspunktet for å finne ut av Hals-slektens opphav (i Kvikne) bør være å avdekke evt. koplinger mellom Jens Nilssen Bjørgan / Storli og Nils Jenssen Storeng / Totlund. Når det gjelder Hans Jenssens ukjente kone, bør en merke seg at han tydeligvis er gift og har barn en del år før han kommer til Storeng, kfr. (202).

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Odd Roar (189) og (191). Jeg takker for forslag til alternative løsninger når det gjelder opphavet til Ingeborg Johansdatter, og ser at det nok kan være lurt å skaffe seg oversikt over slekter innen miljøet som bruker navnet Johan.Mvh Randi

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

R. Støren nevner i sin verkshistorie Johan Georg Rhäder som skiktmester i Kvikne fra 1689 til 1696. Dette kan være en mulig far til Ingeborg Brevadsli, men jeg synes Prytz virker vel så sannsynlig. Det er for øvrig ganske merkelig at denne Prytz-slekten (med utgangspunkt fra Fossum jernverk i Gjerpen ved Skien) som har produsert så mange oppføringer i Store Norske, ikke er utforsket litt grundigere, bl.a. med en sammenfatning av grenene i distriktene Røros, Kvikne / Innset og Meldal m.fl. Denne slekten bør være av minst like stor viktighet som Hals.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den norske hærs officerer. Oslo 1948. Oppgir også Jens Andersen Hals som far til Knud Jenssøn Hals på Aaset i Åmot.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Tar med litt forskjellig jeg har funnet i notatene mine.Det er en Johanna Iversdatter Prytz gravlagt 1743 86 år gammel. Johanna navnet er da i allefall tilstede i Prytz slekta. det er også en Maren Iversdatter Pryts gravlagt 89 år i 1746Anders Staes moder Maret Halstensdatter gravlagt 1741 85 år gammel. Kan hun være en søster av den (hypotetiske) Guru Halstensdatter, som var gm Nils Jensen Hals på Totlund? Kan Anders (Toresen?) Stae være en sønn av Tore Andersen Stae (som jeg mener å ha sett eksisterte). Ved å se på fadderskap kan det se ut som det var en forbindelse mellom Anders Toresen Stae og Tohl- folket på Gridsebekken. Kan det være at Tohl Andersen Gridsebekken f.ca.1662 er en bror av Tore Andersen Stae? Eller kan det være gjennom den (hypotetiske) Anne Nilsdatter, som jeg har satt opp som kone til Anders Tohlsen. Hypotesen min er at hun er en ukjent datter av Nils Jensen Hals Totlund og (en hypotetisk) Guru Halstensdatter.Det er en Martha Nilsdatter Hals gravlagt 1752, 62 år gammel.I 1753 var det skifte etter Ingebrigt Simensen Brattbostad. Enke var Marit Tohlsdatter (jeg har skrevet Tohlsdatter i notatene). Verge for enken er Ole Toresen Skogstad. Deres barn er Anne,Margrete og Ingeborg. Verger for barna er farbror Iver Simensen Brattbostad og morbror Nils Tholsen. Dette skiftet peker vel vel enda en gang på slektskap mellom Thol-folket og Halsslekta (Ole Thoresen var gm Guru Knutsdatter Veen datter av Knut Nilsen Hals? på Veen). Hvis min teori stemmer ville Guru knutsdatter og Maret Tholsdatter bli søskenbarn. Thol Andersens sønn (tror jeg) Anders Tholsen ble gift med verksdirektør Brostrup Tax sin datter enken Ovidia Tax. Det virker på meg som om Thol Andersen kanskje hørte til ett slags 'funksjonær sjikt' på Kvikne. Det burde være mulig å finne ham. Håper noen har noe kjennskap til ham. Han er som tidligere nevnt oppgitt blant kommunikanter 1740 som Tohl Andersen med kvinne. Han må være den samme Tohl Gridsebekken, som blir gravlagt 1746 84 år gammel. Navnene Nils Tohlsen og Anders Tohlsen passer også godt inn i hypotesen.En annen ting jeg bør nevne for sikkerhets skyld er at jeg kan ha hentet noen av formynderne ifra overformynderiet. Dette gjelder muligens de skiftene jeg har tatt med under dette temaet. Noen ganger er overformynderiet en ren gullgruve. Der blir det oppgitt formyndere. Hvis en er heldig oppgies også slektssammenhengen. Dette stoffet finnes i Statsarkivene.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Barneflokken til stiger Iver Johansen Prytz står oppført på Iverstuen i NKB s.160. Der finnes både Johan, Johanna, Maren og Halvor, minst to av dem oppkalt etter besteforeldrene, som er slektens opphav her i landet, dvs. stiger Johan (Jørgensen?) Prytz og Maren Iversd. (Hun skal etter sigende være norsk, i så fall helst fra strøket rundt Fossum i Gjerpen, siden de vel har barn før de kommer til Kvikne ved verkets opprettelse.) Morfaren heter sannsynligvis Halvor. (På 1630-tallet finnes i Kvikne smelter Halvor Madssen, g.m. Ragnhild Halvorsd., og kullbrenner Halvor Nilssen. Men om noen av disse er den aktuelle her aner jeg ikke. Ivers kone kan evt. ellers være fra Røros.)I NKB s.328 oppgis Ingebrigt (eller Embret) Simensen Brattbost gift med Marit Toresd. Det kan jo tenkes at Tohl er en (dialekt)variant av navnet Tore, som brukes en del her, og til dels har opphav i Vingelen i Tolga.Kan også nevne at det på 1600-tallet finnes flere forskjellige Hallstein i verksmiljøet i Kvikne og Innset, så en kan ikke være helt sikker på at Marit og 'Guri' Hallsteinsd. er søstre.NKB s. 398 oppgir Tore Iversen, 'f. 1662', som bruker av Gridsebekken. Han angis med eldste sønn Iver, f. 1726 (da faren skal være 64 år!), som tyder på at farsnavnet er riktig. Han har ingen sønn Anders.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

I denne barneflokken fra skiftet i København i 1713 så er vel ihvertfall Niels, Lars, Hans, Karen, Knut, Sophie og muligens Anne plassert med tanke på ekteskap og etterkommere. Men er det noen som har noe på Maren Jensdatter Hals? Hvem ble hun gift med?Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Øyvind Holan

folketellingen 1701 for Røros sjekket mange her etter gotts gabe fyltes med vann bla. en Nicolay Thollis fra København

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Jeg har fått det inntrykket at Tore og Tohl er to forskjellige navn, men kan ikke være helt sikker. Jeg har for eksempel sett Anders Toresen og Anders Tohlsen stå som faddere i samme dåp og også ved andre anledninger navnene Tore og Tohl nevnt i samme anledning. Jeg får ikke sjekket disse tingene før jeg kommer meg hjem fra jobb (jeg har bare tatt med meg noen notater og min egen hukommelse til å hjelpe meg for tiden), men det er kanskje andre som har grei adgang til kirkebøker (eventuelt filmer), som kan ta en titt. Navnet skrives så vidt jeg husker ofte med to A´er, altså Taal, Taahl eller Thaal. Jeg har egentlig ikke så stor tro på at Tore Iversen er far til de, som jeg iallefall foreløpig kaller Tohlbarna. Når 'Tohl' Gridsebekken gravlegges nevnes han uten farsnavn.Jeg kan i grunnen ikke forstå hvorfor presten ved noen anledninger skriver 'Tohl' og ved andre anledninger Tore hvis det da ikke er fordi dette faktisk er to forskjellige navn. Det jeg kunne forstått var at det ble skrevet Tore istedetfor 'Tohl' siden dette jo er ett mye vanligere navn. Og det er jo ikke umulig at det er det som nettopp har skjedd. Nemlig at Tohl etterhvert er blitt til Tor. Kanskje noen med lokalkunskap har noe kjennskap til dette med bruken av Tohl og Tore (evtuelt Tor) i Kvikne? Jeg ser jo at navnene er svært like. Det er iallefall greit å få klarlagt dette ettersom det vil bli lett å finne folk med bakgrunn i navnet Tohl hvis dette er et særegent navn.I innlegg 91 har jeg gjort rede på de personene jeg tror kan være Tohls barn (også hvis det skulle vise seg at det er Tore, og ikke Tohl som er det riktige navnet). Jeg kan vel også henvise til innlegg 19 pga skiftene).mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

En mulighet er at Tohl kan være en slags kortform av Tollef. Eller kanskje det er et eller annet svensk navn som er kommet til Kvikne f.eks. fra Falun?I enkelte språk, f.eks. japansk, skiller en ikke mellom uttalen av L og R, så det kan jo tenkes at dialekter også her i landet en og annen gang kan gi disse to bokstavene en felles uttale. F.eks. er jo 'Tollef' en variant av 'Torleif', men her forvinner r'en ved sammentrekning.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leiv Skjerve

Ovidia Tax blir ifølge Kviknebøkene gift 2. g m Anders Tholson. Et helt ukjent navn for meg i forbinnelse med bergmannsmiljøene.Dagfinn Refseth - spesilt interessert i slekten Tax- skriver til meg 20.februar 2002:'Ovidia, som ble gift 3/10-1738 med bergmann Per Tøllevsen Utby (død 1742 eller 1743). De bodde i Storåsen i Kvikne og hadde barna Brostrup og Tøllev. Hun ble gift for 2.gang med Anders Thoresen. De fikk barna Ingeborg og Per. Ovidia var vistnok fadder til et barn på Kongsberg den 12/4-1761 og døde der i 1785. Alderen er oppgitt til 84 år, men hun ble neppe så gammel. Skiftet etter faren ser ut til å plassere henne mellem Kristine og Ellen. Ovidia ble visrnok begravet 5. november.'

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Kan stavemåten Thol skyldes en lokal skrivemåte som indikerer at navnet Tor lokalt uttaltes som 'Tol med tjukk L' (som i Ola, sola, ...) ? I mine hjemtrakter (Fåberg/Lillehammer) snakkes det om 'tohlevær' (med h her for sammenligningen) for torevær/tordenvær. Og det er jo snakk om samme Tor (med hammeren), som farer over himmelen så det gnistrer av meiene !

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Det er en god mulighet for at Tohl er det samme som Tor og at Odd Roar er inne på noe med dialekter. Da kan jo forklaringen på det jeg nevnte med Thol og Tore i innlegg 214 rett og slett være at det var ett skille mellom Tor (som på dialekt kanskje uttales noe sånt som Tohl) og Tore som da uttales slik det skrivesnemlig Tore.Jeg kan ta med to av barna til Anders Tohlsen (Torsen?) og Ovidia Tax.1)Ingeborg Andersdatter med faddere: Kirsti Tax, Kirsti Toolsdatter, Anne Toolsdatter, Anders Toresen, Nils Toolsen, Nils....2)Peder Andersen med faddere: Margrethe Simensdatter, Guri Toolsdatter, Martha Nilsdatter, Jonas Bjørgum, Svend Reindal, Knut Iversen.Dette er også noen av mine gamle notater, som den gang de ble skrevet av ikke var ment å publisere. Så lenge alle vet at de bør dobbeltsjekkes syns jeg det er ok å legge dem ut her. Når jeg får anledning vil jeg selv sjekke dem.Det er helt tydelig at det må være søsknene Kirsti Toolsdatter, Anne Toolsdatter, Nils Toolsen, Guri Toolsdatter, som er nevnt her. I tillegg er Margrethe Simensdatter gm Nils Toolsen, Svend Reindal gm Dordi Toolsdatter (hun er benevnt Torsdatter 1801), Jonas Bjørgum gm Kirsti Toolsdatter.Det eneste usikre for meg her blir da om Ingeborg og Peder er barna til Anders Toolsen og Ovidia Tax. Siden jeg har skrevet det vil jeg tro de er det. Desverre har jeg ikke noen årstall, men det burde være lett å sjekke i bygdeboka om de to hadde disse barna.Det mange flere eksempler på at denne slektskretsen er faddere til hverandre.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

1741 har Tore Iversen Langkjønna til dåpen ett drengebarn ved navn Tore. Hvis dette er den samme Tore Iversen Gridsebekken nevnt i innlegg 211 så er han 79 år denne gangen. Jeg tar dette med siden det også vel ble nevnt noe om sammenblanding av folkene på Gridsibekken og Langkjønna i bygdeboka for Kvikne.Hvis det stemmer med Tor istedet for Tool i innlegg 218, så blir da (mener jeg) faren til 'Tohl' barna Tor Andersen gm en hypotetisk Anne Nilsdatter Hals fra Totlund. Er det da noen kandidater?mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Tjukk 'l' er ett av våre viktigste målmerker. Den stammer fra vanlig 'l' som i fjøl eller fra 'rd' som i gard.Hvis løkka er med meg, skal det være mulig å lese utbredelsen av disse formene ved hjelp av denne lenka:LenkeKvikne ligger altså trygt innenfor det området der 'rd' ble uttalt som tjukk 'l'.Ndg. Tohl, Tool osv. er det derfor nærliggende å tro at opprinnelig personnavn var Tord.Håper dette er til å forstå. Hilsen Torgeir, nordmøring med tjukk 'l' istdf. vanlig 'l', men med 'r' for 'rd'.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

En annen hypotese jeg har er at Arne Rasmusen Kleivas kone Anne Jensdatter kan være en datter av Jens Hansen Hals Storeng og Ingeborg Kristensdatter. Tanken slo meg når jeg så fadderne for to av barna. Flere av dem har forbindelse med Hals slekta.1)Rasmus Arnesen f.1742 med faddere: Kari Jensdatter, Ingeborg Kristoffersdatter, Anne Nilsdatter, Hans Storeng, Michel Pedersen, Hans Hansen.2)Jens Arnesen f.1745 med faddere:Martha Jørgen, Karen Johansdatter, Kirsten Hansdatter, Amund Totlund, Peder Johnsen, Lars Stae.Hvis Jens virkelig er sønn av Arne Kleiva så stadfester dette at Anne er en Jensdatter og ikke en Johnsdatter.Arne Rasmusen Kleven og Ane Jensdatter har da følgende kjente barn: Ingeborg Arnesdatter, Oliva Arnesdatter, Goro Arnesdatter, Rasmus Arnesen, Jens Arnesen.Ingeborg kan da være en oppkalling av Ingeborg Kristensdatter Storeng.Arne Rasmusen Var født på Utby i Tynset ca.1701 eller ca.1704? Han kom til Kvikne på 1740 tallet. Kanskje et giftermål med Anne Jensdatter var årsaken.Skiftet etter Ingeborg Kristensdatter Storeng 1723:Barna var følgende: Kristen Jensen 8 år, Jens Jensen 5år, Karen Jensdatter 19 år, Anne Jensdatter 16 år dvs f.ca.1707 altså midt i blinken som kone til Arne Rasmusen f ca 1704,Dorthe Jensdatter.Hvis det hadde vært mulig å finne innførselen av begravelsen til Anne Jensdatter Kleven ville vi antagelighvis få alderen hennes og dermed kanskje få bekreftet/avkreftet om hun er fra Hals slekta på Storeng.Som sagt. dette er en hypotese.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Noen tilleggsopplysninger til (218) og (221):Ifølge NKB s. 164: Ovidia Tax sin søster Ellen er gift med stiger Lars Svendsen Kommandant, som i følge (205) må antas å være oldebarn av hr. Hans Lauritzen.Jeg antar at Arne Rasmussen i (221) er identisk med Arne Rasmussen Midteng eller Fossen, f. 1703. (Tynsetboka II s. 263, der angitt som husmann under Vollan i Kvikne.) Faren Rasmus er sønn av Ole Jonsen og Abelone Gudbrandsd. på Tuveng på Tynset (mitt dobbelte opphav). Arnes bestemors mildt sagt sjeldne navn (+ Rasmus som navn på nesteldste sønn) kan muligens antyde en avstamning fra presteslekten, da hr. Hans Olsens kone muligens heter Abelone (ut fra annen antatt oppkalling).Som andre fadder for Jens Arnesen i 1745 nevnes Karen Johansd. Muligens kan dette være Karen Johansd. (Prytz) g.m. Tollef Halvorsen Prytz på Iverstuen og Nordre Negård, og i så fall nok søster av den 'Gullaug' (Johansd. Prytz) jeg oppgir som mor til Estensen-brødrene på Amundstuen, Baggården og Jørgensplassen.Ellers synes jeg det virker rimelig sannsynlig at formen 'Tohl' kan være brukt for å skille navnet Tor(d) fra Tore.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Beklager til tider litt lite variert språkbruk i mine tekster. Ordet 'muligens' forekommer i (222) dessverre hele tre ganger i løpet av tre setninger, noe som rett og slett skyldes en litt dårlig oversikt i det direkte innleggs-systemet på BF.

Link to comment
Share on other sites

Guest Leiv Skjerve

Innlegg 222Elen Tax var gift 26.sept 1738 med Lars Svendsen Sund f 1712 på Sund, Os i Østerdal.Henviser min Hjemmeside med artikkelen :Kvikne 2001. Rettelser.Hvem Lars Svendsen Kommandant var gift med er ikke kjent.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.