Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Per Nermo

Bra, Stein. Og du må vel innrømme at 'Niels Jenssøn Hals og Hans Jenssøn Hals' er noe annet enn 'Jens og Hans Jenssønner' !? Det var denne ''Jens'' som forvirret ...

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Siden brødrene Niels og Hans vel er født rundt 1655 kan de i prinsippet ha fått barn allerede rundt 1675-1680, slik Aalborg også antyder ...Noe Niels også ser ut til å få, mens Hans' barn ser ut til å 'henge litt etter'. Hvis da ikke Jens Hanssen (g. før 1704 med Ingeborg Kristensdatter ?) virkelig er f. rundt 1675 og sønn av 'vår' Hans på Storeng.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

En rask kommentar til (298): Tror ikke at en ved utgivelse av NKB har arbeidet særlig mye med å oppdatere eldre opplysninger, det viser jo de mangelfulle og til dels feilaktige slektsregistrene. Opplysningene om Hals er vel ikke vurdert i det hele tatt, antar jeg. (Kfr. Streitliens mekaniske avskrift av Aaens forvirrende data om ekteskapene til Aalborgs eldste ledd i Tynsetboka.)Det virker til å være vanlig skikk at barnerekken i skifter oppgis kronologisk, med alle sønner først, deretter alle døtre. Enkelte døtre kan da tidvis være eldre enn selv de eldste brødrene, til tross for at de listes etter dem.

Link to comment
Share on other sites

Guest Marie Tollan

Vet ikke om dette har kommet fram før (i så fall beklager jeg) eller hvor interessante og pålitelige dataene er, men Ole Nygaard har skrevet av et manntall fra 1735 (Teignings Roule over Lægdmænd .... ved Søndenfieldske 17de Skiløber Lægder Captein Hals...etc.) der alderen til Hans Hansen, Stor Eng er oppgitt til 58 år, Jens Nielsen, Staye 52 år, Hans Nielsen, Tottlund 56 år og Niels Hansen, Brevaslien 42 år.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Dette var interessant. Nå må vi bare prøve å fastslå hvem disse personene er.F.eks hvis Hans Hansen Storeng er sønn av Niels Jenssen Hals fra 1713-barna, så er altså Hans født i 1677 og hans far kan være født en eller annen gang rundt 1657-1660 (hvis Hans er førstefødte).Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Det begynner å bli sent på kvelden! Takk for disse opplysningene, Marie. Jeg for min del er igrunnen godt fornøyd med at min ane Nils Hansen Brevadsli er født ca 1693.Det er noen år tidligere enn jeg hadde tenkt meg, men han vil nok føye seg minst like pent inn blant barna til Hans Jensen Storeng med dette fødselsåret.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Er det noen som ut fra enten Kvikneboka eller evt. opplysninger de siiter på kan beregne (og forklare) når barna til Niels Jenssen Hals og Hans jenssen Hals er født - ca.?Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Stein, nå følger jeg deg ikke lenger. Hans Hansen kan vel ikke være sønn av Nils Jenssen? Jeg klarer ikke å komme med noe alternativ. Det begynner å bli sent, som Randi skriver.Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Ang. (307): De fødselsår som oppgis i NKB for disse barneflokkene er 1689 for Hans Hanssen Storeng og 1696 for søsteren Anne Hansd (er ikke sikker på om førstnevnte er riktig, siden denne Hans gjerne er identisk med den Hans Storeng som nevnes i (304)), samt 1691 for sønnen Hallstein Nilssen hos Hans J. Storengs bror Nils J. Totlund.Jeg er enig med (308), og mitt alternativ er altså at Hans Hanssen muligens er sønn av Hans. Vil noen protestere på det?

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Jeg mente jo 'hvis Hans Hansen Storeng er sønn av Hans Nielsen' - men som du sier - det begynner å bli sent, og vi har tastet mye frem og tilbake i denne tråden ;-)Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Jo Per - det var det jeg mente. Men det blir litt mange baller i lufta her nå. Bygdebøker, skifter, kirkebøker osv. Må nok konsentrere meg om å holde tunga rett i munnen ;-)Men det hadde vært greit med en teori om når disse kvikneboerne evt. kunne være født, og slektskapsfohold. Det er endel å holde styr på her. Men er vi noe nærmere? Vi fortsetter uansett jakten på evt. opplysninger i kildene i Skåne. Jeg vet at en av etterkommerene til Finne-Grønn sitter på en masse materiale, men vet ikke hvem det er. Skulle vært utrolig interessant å gå gjennom dette.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

(304:) 'Hans Hansen, Stor Eng' som er oppgitt til 58 år i 1735 er hvis dette er korrekt f. rundt 1677, og altså ikke i 1689, slik det har vært antydet tidligere (ovenfor ?). Og da virker det jo mer sannsynlig at broren Jens kan være f. så tidlig som rundt 1675, selv om de øvrige barna (til Hans Jenssen Hals ca.1655-et.1727? på Søndre Storeng), nemlig Rasmus, Anne og (?) Niels er født adskillig senere (ca. 1690-95). Litt mistenkelig ...

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

F.året 1689 på Hans synes av andre innlegg ovenfor å være 'nokså sikkert', så vi må vel være skeptiske her, til om denne Hans (i 204) virkelig er den samme !

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Kan ta med litt til for å antyde et fødselsår: Rasmus Hanssen Hals Storeng gifter seg ifølge NKB i 1714 med Kirsti Olsd. Brevad, søster av Nils Olsen Brevad og antagelig også Hans Olsen Botnan. Sistnevnte er født i 1681.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Den sikreste aldersopplysningen vi har for Hans Hansen Storeng er innførselen ved hans begravelse den 5. mars 1752. Der står det at han døde 17. februar 1752 og at han da var 63 år, 9 mnd. 3 uker og 4 dager gammel. Noe særlig mer presis enn dette er det vel vanskelig å få det. Alt annet blir spekulasjoner.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Per Nermo

Vi må da kunne anta at Hans Hanssen Storeng er født i slutten av April 1688. Dermed må alderansgivelsen på 'Hans Hansen, Stor Eng' i Ole Nygaard's avskrift av manntallet fra 1735 (Teignings Roule over Lægdmænd .... ved Søndenfieldske 17de Skiløber Lægder Captein Hals ..., etc.), der alderen er oppgitt til 58 år (dvs. født rundt 1677), være feil, eller det er snakk om en annen Hans Hanssen Storeng. Kanskje helst det siste (11 år er mye) ...

Link to comment
Share on other sites

Guest Leiv Skjerve

I Innlegg 317 vilde jeg nok stole på 9 mnd, 3 uker og 4 dager gammel som er avstand fra siste fødselsdag.Men hvorfor stole på 63 år angitt av hans etterslekt. Erfaringsmessig er det her mye skjønn.Jeg antar at 'Søndenfjeldske' muligens har aldersangivelse direkte fra H. H. S. og derfor er mer å stole på.

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Får prøve meg på en oppstilling av søsknene på Storeng:Jeg tror at Jens Hansen Storeng kan ha vært den eldste av brødrene, og derfor skulle overta gården. Kanskje hadde han alt gjort det. Men han døde så tidlig som ca 1720, og sønnene hans var små. Dertil døde hans kone, Ingeborg Kristensdatter, ca 1723. Etter alderen på barna er vel Jens og Ingeborg blitt gift ca 1703. Jens kan godt være født så sent som 1680. Hvis han var gårdgutt og dermed 'framfødd', hadde han nok anledning til å gifte seg ganske tidlig.Det ble altså til at Hans Hansen overtok gården. Han var allerede gift med Mette Kristensdt Aalborg på et visst tidspunkt i 1722 (finner ikke igjen datoen nå). De har vel blitt gift ca 1720/21. Hans var da en moden mann på over 30. Jeg vil fortsatt holde på at han var født 1688 (ikke -89 som jeg skrev over), ettersom nøyaktig alder står ved begravelsen. Men skulle han være født 1677 som manntallet 1735 sier, så kan kabalen likevel gå opp. Mettes fødselsår har jeg estimert til ca 1698.Rasmus Hansen ble iflg bygdeboka gift 1714 med Kirsti Olsdt Brevad. Jeg antar at Rasmus kan være født 1685-90.Nils Hansen Storeng/Brevadsli (ca 1693 etter manntallet - 1743) ble gift med Ingeborg Johansdt ca 1726. Hun var muligens født noe før 1700. Det kan forklare hvorfor de ikke hadde barn til dåpen i 1740 (da kirkeboka begynner) eller senere.Anne Hansdatter (ca 1696-1774) blir etter dette den yngste av barna. Hun ble på sine eldre dager (1769) gift med Arnold Hermes på Orkeng. Anne hadde fra før datteren Karen med Jonas Brems. Karen Brems ble gift i 1755 med Abraham Schieldrup.Søskenflokken ser altså ut til å være født ca 1677/80 til 1696, noe som er fullt mulig med samme mor. Men vi vet vel fortsatt ikke hvem Hans Jensen Storeng (midten av 1650-tallet - etter 1727) var gift med.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Som tidligere nevnt i dette temaet er antagelig Nils Jenssen Hals på Storeng og Totlund gift med en datter av Hallstein Knutsen Storeng, f. 1618, dvs. at han gifter seg inn på Storeng. Da gjør kanskje broren Hans det samme? Hans Olsen Storeng og antagelig Børli, f. 1637, passer i tid noenlunde til å ha en datter som kan være Hans Jenssen Hals sin kone. Det stemmer jo bra med at deres nesteldste sønn heter Hans. Skulle dette være tilfelle, er Hans Olsen Storeng muligens gift med en Anne, kfr. navnet til Hans Jenssens datter. Navnet 'Hans Olsen' kan her antyde en tilknytning til presteslekten, dvs. at det kan tenkes et slektskap mellom Hans J. Hals og hans evt. kone fra Storeng.Kfr. her også (32) ang. Amund Olsen (Hans Olsens yngre bror?), som nok er svigerfar til to av Nils Jenssen Hals sine sønner. (Jeg har tidligere nevnt at Jens Hanssens kone, Ingeborg Kristensd., gjerne kan være datter av Kristen Nilssen Børli, Storeng og Seter.) Alt i alt virker det som om en god del av familien Hals gifter seg i lokalmiljøet i Kvikne, og til dels via dette bosetter seg på gårder der. (Derfor tror jeg nok helst at Nils Hanssen Hals Storengs kone, Ingeborg Johansd., slett ikke er fra Viborg i Finland, men like gjerne datter av en Johan i Kvikne, f.eks. Prytz, kfr. søsteren Maren Iversd. Prytz sin meget sannsynlige datter Marit på Storeng, og Johan Prytz sitt giftermål på nærliggende Seter.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Viser til (321):Nils Hanssen Hals på Brevadsli er altså gift med denne evinnelige ”prestedatteren” Ingeborg Johansd. ”fra Viborg i Finland”.Først en korreksjon av NKB: I likhet med Jens Hanssen Hals Storeng, må også Nils Hanssen Hals Brevadsli være sønn av Hans Jenssen Hals Storeng og foreløpig ukjent kone, som jeg har nevnt gjerne er en Hansd. (Med mulig far Hans Olsen Storeng og Børli, som vel bor på Børli litt før Hans Jenssen Hals Storli / Børli (mener jeg) gifter seg . Hans J. Hals angis ifølge FB på Storeng først i 1699, da sammen med broren Nils, som benevnes Storeng alt i 1678. Også Hans er nok gjerne der eller like i nærheten en god del år før, selv om han da ikke er registrert som bruker av noen gårdpart.Nærmeste Johan til dette miljøet er vel Johan Iversen Prytz, g. m. Anne Olsd. Seter, og nok (som jeg påviser i (253), (271) og (274)) med niese Marit Jensd. g.m. Brynild Larssen Storeng. Brynilds bror (de er altså sønner av Lars Brynildsen og antagelig Malena på Storeng), Per Larssen på Stae, er g.m. Anne Kristensd. Aalborg, og er altså svoger til Nils Hanssen Hals Brevadsli sin bror, Hans Hanssen Hals Storeng, g. m. Mette Kristensd. Aalborg.La oss se på navnerekken hos Nils Hanssen og Ingeborg Johansd. på Brevadsli, sitert fra NKB:Anne d.e. — Maren — Johanna — Anne d.y. — Hans — Dordi — Ingeborg.Den eldste Anne blir voksen, altså oppkalles nok to Anne her. Nils Brevadslis far er Hans, som oppkalles hos eneste sønn. Nils sin eneste søster (barnas tante) heter Anne, så muligens heter hans mormor det. Det er vel en av disse som oppkalles hos den ene Anne. Johanne kalles nok etter Ingeborgs far (siden de da ikke har fått noen sønn) og den andre Anne gjerne etter hennes mor. Dordi er antagelig Nils sin farmor (g.m. hytteskriver Jens Nilssen Hals). Ingeborg kalles nok enten etter moren (later til å være vanlig litt ute i flokken), eller den hun evt. er kalt etter. Da gjenstår Maren, som evt. kan være navnet til Nils Hanssens ukjente mor, eller alt. Ingeborgs tante, hvis hun er en Prytz. Navnet kan også komme fra familien Hals.Hvis Ingeborg Johansd. (født rundt 1705?) sine foreldre er Johan Iversen Prytz og Anne Olsd. Seter, passer dette noenlunde godt, også i tid. Er hun ganske enkelt blitt ”prestedatter” fordi Johan Prytz en eller annen gang er blitt lest som ”Johan Prest”? Fadderlister kan kanskje fortelle mer om forbindelsene her.”Viborg” kan skyldes feillesning av et lokalt gårdsnavn, f. eks. Veen eller Bjørgan. Jeg vet ikke hvor Johan Prytz egentlig holder til i Kvikne.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Mulig jeg har spurt om dette før og fått svar (begynner å bli mye og lese gjennom), men hvordan plasseres denne hytteskriver Jens Nielsen Hals. Hvem er han (foreldre) og hvordan har han havnet på Inset/Kvikne. Noe sønn av Schelwig skal det bli vanskelig å påstå at han er - nettopp fordi denne sønnen ikke brukte navnet Hals, men derimot Schelwig. Har akkurat sittet og lest gjennom Kjærulfske Studier og Vester Brønderslevs Historie. I sistnevnte så står det at Jens Nielsen Schelwig er nevnt i Hals i 1635.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Litt mer ang. datteren Maren: Hvis Ingeborg Johansd. er datter av Anne Olsd. Seter, heter mormoren Karen. Jeg har inntrykk av at navnene Karen og Maren brukes litt om hverandre, så en oppkalling av Karen er derfor tenkelig her.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til (323): Det er ikke jeg som påstår at Jens Nilssen Hals er sønn av Nils Jenssen Skjelvik, men andre finner det jo tydeligvis sannsynlig. Hals-slekten synes imidlertid å være såpass omfattende at det kanskje kan tenkes en evt. helt annen Nils Hals som far til hytteskriveren?

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.