Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Roger Fossum

Til 98. Selv om ikke Jens Andersen Hals nevnes i skiftet 1713, betyr dette langt ifra at han kunne være faren. Faktisk så var det meget sjelden at foreldrene ble nevnt i skifter, uten at de var arvinger jmf innlegg 78.I skiftet 1713 nevnes at Anne Hals bodde i Ystad. Vi har jo funnet en Anne Hals som giftet seg den 28 okt. 1697 i nabobygda til Bollerup. (Idag ligger både Bollerup og Benestad i Tomelilla kommune). Den eneste personen med navnet Hals som er kjent fra disse trakter er Jens Andersen Hals. Det skulle derfor tyde på at han er far til Anne Hals. Når hun så i tillegg gifter seg med en mann fra Ystad, så skulle en kunne anta at det dreier seg om samme person som i skiftet 1713.Men når det er sagt så foreligger det foreløpig ingen beviser for dette, men dette er synsing som meget annet som er sagt. Det er vel på tide å forsøke å finne noe bevismateriale for den ene eller andre teorien, istedenfor all denne synsingen. Eller ?Mvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Om det ikke er direkte bevismateriale, så er vel de opplysninger jeg fremlegger ovenfor ganske gode indikasjoner, selv om de er fra sekundærkilder. Å vurdere sannsynlighet er jo vanlig i slike sammenhenger, og det vil jeg ikke betegne som synsing. Såpass tydelige indisier som i (99) bør vel kreves motbevist av motparten før en kaster vrak på det som her ser ut til å være den riktige konklusjonen.Siden Jens N. Hals i Kvikne ser ut til å være en ganske nær slektning av Jens A. Hals i Skåne, er det vel også sannsynlig at en Anne fra Kvikne kan reise ned til sin slekt der. Det tror jeg er nokså vanlig blant slike folk på denne tiden. Er for øvrig Anne Hals i Skåne nevnt som en Jensd.? Hvis ikke kan hun jo alt. komme fra slekten ellers i Danmark.Forutsatt at Jens N. Hals har hr. Hans Lauritzen og Anne Rasmusd. Madssen som svigerforeldre, så er navnene Anne (som da muligens finnes på begge sider!) og Lars her naturlige å oppkalle i en barneflokk i tillegg til Dorthe, Nils, Hans og Rasmus, som jo finnes hos etterslekten.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Greit. Men hvis hun er fra Kvikne, kan hun være Jens Andersen Hals sin (halv)kusine, og det kan vel i så fall bidra godt til å forklare hvorfor hun oppholder seg i Skåne.

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

Odd Roar (104), du må virkelig forklare for meg hvordan dette godt kan forklare hvorfor din Anne fra Kvikne oppholder seg i Skåne ?? hvilken slekt skulle hun besøke ?? Det var ingen av Hals slekta igjen i Ystad på den tiden! Den eneste av Hals slekta som bodde i Skåne på den tiden var Øllegard, men hun var bosatt i Søvde, ikke i Ystad !Det nærmeste hun kunne komme slekt var langt ut i slekten til Sidsel Pedersdatter Ring g.m. Anders Jensen Hals, men jeg kan aldrig tenke meg at din Anne skulle reise helt fra Kvikne for å besøke noen som hun ikke var i slekt med. Da har jeg mer tro på den Anne Hals som giftet seg ikke langt fra Ystad med en ektemann som også var bosatt i Ystad.Mvh Roger

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Jeg har ikke studert denne delen så mye, da jeg har nok med å dokumentere Kviknedelen av dette. Hvis Jens A. Hals ikke finnes i Skåne på den aktuelle tiden og ikke har etterslekt i strøket ellers, er slektskap selvsagt ikke noe argument.Men Anne har jo søsteren Karen i København. Grunnen til at disse to bor på disse stedene kan jo også være helt andre enn slekt i området, det er ikke godt å si akkurat hvilke kontakter de kan ha, alle slike finnes vel ikke dokumentført.For øvrig synes jeg nå at noen bør kommentere de opplysninger jeg gjengir i (99), som i alle fall for meg tydelig indikerer Nils Jenssen Storeng som sønn av hytteskriver Jens Nilssen Hals på Storli og Børli (nærmest 'ved siden av'), særlig når hytteskriver Hartung bor der også, innehaver av samme stilling som Hals. Det må da snart være tilstrekkelig nå? (Når navneskikken attpå til 'går opp'.)De feil jeg mener å korrigere i FB skyldes nok ikke Krokmoen, da han nok bevisst gjengir de faktiske data som finnes i gamle dokumenter i sin tilnærmet originale, men litt normaliserte form, så leseren selv kan vurdere disse. Det er jo det mest interessante med denne boken: at den gir folk anledning til å argumentere nærmest direkte fra primærkildene!Ang. Hals i Kvikne bør nevnte kilde være vel så interessant som danske dokumenter, siden den også gir en bra oversikt over hele området, og dermed har med personmiljøet rundt Hals-familien.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Jeg tar med litt til om Storli fra NKB, som på s. 493 forteller at så lenge Brevad hytte er i drift er Storlia hytteskrivergård. Det er jo da ikke så merkelig at hytteskriverne Jens Nilssen Hals og Valentin Hartung faktisk bor nettopp der.Men neste generasjons Nils Jenssen Hals på Storeng like ved er altså sønn av en ridefogd i Skåne?

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Takk for lenken. Jeg har lest litt, men det er vanskelig å få full oversikt over slike tettpakkede slektsmiljøer uten en anetavle.Men i tillegg til dette bør en lese den viktige info jeg kommer med i mine innlegg i dag, som dessverre til dels er blitt svært uoversiktlige. Av en eller annen grunn er tekstene oppdelt i avsnitt blitt fullstendig tettpakket ved innleggingen på BF. (Nettet har til dels vært svært tregt i dag.) Hvis noen ønsker dem gjentatt i litt mer 'luftet' form, får de si fra, så skal jeg gjøre det i et nytt innlegg.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Hei Odd Roar, kunne vært greit om du etterhvert satte opp et oversiktelig dokument med dine teorier om denne slekten. Vi kan jo egentlig ikke være sikker på noen ting her før vi finner en kolde som slår fast det ene eller det andre. I en annen tråd her så har jeg forsøkt å finne ut hvor jeg skal få tak i underlagsmaterialet til Finne-Grønn. Ser ut som om dette kan bli vanskelig, men det hadde vært til stor hjelp. Synes det er underlig at han evt. kobler sammen barna fra skiftet i 1713 med Jens Andersen Hals hvis han ikke har noe mer å gå på.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Tar en ny omgang med det viktigste:Luftet innlegg (99):Jeg viser til (84) og gjentar at Nils Jenssen Storeng, som tydeligvis er myndig i 1678 (men bruker først fra 1685), vel ikke helt utenkelig er sønn av Jens Nilssen Storli og Stor-Børli på nabogårdene, nevnt fra 1661 til 1671.Hva er myndighetsalderen i 1678?Men det kan jo tenkes at Jens Nilssen Storli og Børli ikke er den samme som Jens Nilssen Hals på Bjørgan, nevnt der fra 1646 (som Jens) til 1657, som ikke finnes der senere (denne gården ligger litt mer sentralt i bygda, men kun noen km unna), men i så fall er gjerne ikke Nils Jenssen Storeng en Hals? Siden dette miljøet ellers inneholder Hals, er det vel mest nærliggende å anta at de her omtalte også tilhører denne familien.Jeg finner det rimelig sannsynlig at Jens Nilssen Hals Bjørgan, sist nevnt 1657, er identisk med Jens Nilssen Storli, først nevnt i 1661. Og jeg synes også det er verd å huske at etterslekten her bruker navnet Nils, men ikke Anders.På Storli bor også inntil 1657 Valentin Jakobsen Hartung(?), oppsitter i 1664, nevnes også ved verket i 1670, alt i følge R. Støren. Valentin Jakobsen er hytteskriver ved Innset hytte, pussig nok samme stillingen som Jens Nilssen Hals har litt før. På Storli er Valentin bruker i 1664, mens Jens nevnes i 1661 og 1666. Kan det kanskje da tenkes at Jens Nilssen Storli faktisk er hytteskriver Jens Nilssen Hals? Kfr. første avsnitt.Kfr. innlegg (107).

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

(111) er lastet inn før jeg så (110).Til (110): Er helt enig i at dette burde gjøres mer oversiktlig, men det er ganske tidkrevende, og en har jo også annet å gjøre. Det er nettopp derfor jeg er såpass aktiv på BF, da det går ganske raskt å redegjøre for slektsforbindelser her når en kan forholde seg til andres reaksjoner og justere kursen ut fra det.Jeg har tenkt på muligheten av i et enkelt innlegg å liste opp de data som her finnes nokså spredt i de øvrige innleggene, særlig ang. Jens Nilssen og Nils Jenssen, men FB og også NKB inneholder såpass mye om folk rundt dem og resten av Hals-miljøet i Kvikne at også dette fort kan bli nokså uoverskuelig. Får se det litt an.

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

(99): Iflg Norsk Historisk Leksikon (1995) var myndighetsalderen 25 år fra 1619 til 1869. Ut på 1600-tallet ble det innført en gruppe mellom 18 og 25 som ble kalt mindreårige. De ble regnet som personlig myndige, men en kurator skulle føre tilsyn med deres formuesforvaltning. Jeg vet ikke hva 'ut på 1600-tallet' innebærer. Kunne ikke finne det i Christian 4s lov, men i Christian 5s lov av 1687 skal det være inntatt.Man skulle tro at en rettsfullmektig måtte være myndig. Fødselsåret for Nils Jensen ville da evt bli 1653 eller før, og da er det vanskelig å se at han kan være sønn av Jens Andersen.Anne Jensdatter trenger forsåvidt ikke å bo hos slektninger i Ystad i 1713, de kan ha hjulpet henne til et levebrød. Eller hun kan ha giftet seg uten å bruke tilnavnet, det gjorde hennes søster Karen, denne er aldri kalt Hals de 8 gangene jeg har sett henne i kirkebøkene for København. Det burde da ha stått at Anne var gift i 1713, men det står det jo ikke for Sophie heller... Jeg medgir at det er interessant med denne Anna Elisabeth Hals gift 1687, men kan ikke fri meg fra den tanken at det er et misforhold når det gjelder økonomi/sosial stand mellom Øllegard på den ene siden og endel av de 8 søskenene i 1713. Kan det bare skyldes forskjellige ekteskap og antall barn?Det er også merkelig at Øllegard ikke er nevnt i skiftet 1713. Hun kan ha frasagt seg arv, da bør det stå.Foreløpig synes jeg kronologi, navneskikk (og økonomi) taler mest for Jens Nilsen som far.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Du viser til at du har sett Karen i kirkebøkene i København. Har du mer data på denne Karen og hennes nærmeste? Kan være nyttig å ha med seg ved fortsatt leting etter det riktige opphavet.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Takk for meget nyttige opplysninger i (113), som vel nærmest umuliggjør Jens Andersen Hals som opphav til Nils J. Storeng. I tillegg til det som nevnes i siste setning taler også geografien her, dvs. naboskapet, for at Nils Jenssen er sønn av Jens Nilssen på den nærliggende hytteskrivergården. Dette er det sikreste indisiet her.

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Odd Roar (115): Helt enig. Geografi. Stein Ole (114): Jeg er ingen kløpper til å tyde gotisk skrift, så det er endel huller. Jeg har tenkt å se på navnene en gang til, og kan da komme tilbake til det om noen dager, hvis ingen kommer meg i forkjøpet.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Til Odd Roar (92) Det er en enke Maret Jensdatter Storeng gravlagt 1772 79år. kan dette være Maren? (bør sjekke kirkeboka, jeg kan jo ha skrevet Maret istedetfor Maren). Jeg har endel løse notater, som no i ettertid er forholdsvis ubrukelige. Ett av dem er at Jens Nilsen Hals er nevnt i forbindelse med Stor Indset(på Indset?) 1655. Jeg har bare notert sidetallet 123 (kanskje bygdebok for Indset?) Jeg synes det begynner å bli svært mange gårder med Jens Nilsen og har en mistanke om at det kan være iallefall to forskjellige Jens Nilsener. Jeg tror nok at tanken om at vår Jens Nilsen Hals dukker opp på flere av disse gårdene er riktig, men hvilke av dem? Etter å ha lest skiftet etter Lars Jensen, mener jeg dette styrker vår hypotese om at Jens Nilsen er stamfaren. Poenget var jo å sjekke om det var noe i skiftet, som var til støtte for kandidaten Jens Anderse og dermed forklare årsaken til at Finne Grønn mente Jens Andersen var stamfaren. Det jeg lurer på er hvem Knut Knutsen Hals studiosus er. Er han sønn av Knut Jensen Hals?. Og hvem er Jens Pedersen. Jeg mener at Randi Brolis innlegg (36 og 52) er meget viktige innlegg. Her får vi vite at Karen og Elias forlover seg 1700.De får barna Jens, Dorte, Malena osv. Her vet vi at det ikke mangler barn innimellom. Vi må kunne anta med svært stor sansynlighet (når vi også tar med det vi fra før har nevnt om navnet Dorthe) at Dorthe her er oppkalling av Karens mor. Dermed vil jeg si at hvis vi no greier å få bekreftet at en av Jensene har en kone Dorthe, så er han Jens barnas far.Det som vel vel må være sannsynlig er at slekten Hals ikke er norsk. Så Jens Nilsen Hals ville da nødvendighvis måtte komme fra ett sted der det eksisterer en slekt Hals, for eksempel Ystad. Det kan jo være at han har slektninger eller kjente i Ystad med andre navn enn akkurat Hals, slik at Anne Jensdatter oppholder seg hos disse. Det at Anne oppgies å bo i Ystad mener jeg sterkt sannsynligjør at Kvikne Halsene har forbindelse med Hals slekten i Ystad, men at det er lite sannsynlig forbindelsen går via Jens Andersen Hals. Jeg har enno ikke sett noe, som skulle støtte en slik forbindelse. Det er ikke sikkert at Finne Grønn så betydningen av at fem av barna bodde i Østerdalen, hvis han for eksempel ikke kjente til hytteskriveren Jens Nilsen Hals. Jeg selv stilte for eksempel ingen spørsmål i forbindelse med dette før jeg oppdaget at det fantes en Jens Nilsen Hals faktisk i Kvikne. Jeg synes faktisk hans artikkel er veldig god, men jeg har liten tro, som sagt, på at Jens Andersen er stamfaren. Når det gjelder de siste fire sidene i skiftet fra 1713, inneholder ikke disse, noen flere personnavn, eller innbo av interesse? Det hadde jo også vært svært interessant hvis det var mulig å skaffe tilveie segl fra begge Jensene og se om noen er like seglet til Hans Jensen Hals.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Er det mulig å få oppgitt bestillingsdata på bygdebøker for Innset og Kvikne pluss Krokmoens bok. Gjerne også for annen relevant litteratur.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Lars Wendel

Hei,Innsetboka bind II er ikke å oppdrive for kjøp,mensKvikneboka i nyutgivelse kan kjøpes av Mikael Grøtli på Kvikne.vh Lars

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Kan oppgi følgende:NKB vil si 'KVIKNE -- GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE', forfatter ikke angitt, utgitt i 1000 eks. i 2001.FB vil si 'Folk og buplasser i Nord-Østerdalen' ('Kildeutdrag 1528-1700') ved Jon Krokmoen, utgitt på Sollia Forlag i 1992.Innset bygdebok kan finnes ved Googlesøk.Anbefaler også 'Kvikne kobberverks historie' av bergingeniør R.(agnvald) Støren, utgitt 1946. Noe av dette stoffet står også i gamle Kvikneboka.Dessuten har Arne Dag Østigaard for flere år siden gjort ferdig et manuskript til en helt ny verkshistorie, men den har siden ligget klar til trykking hos et forlag uten at noe har skjedd. (Det vi driver med her har ikke akkurat høy prioritet, later det til!)

Link to comment
Share on other sites

Guest Rigmor Waler Iversen

Hei :)Prøver meg på et spørsmål som gjelder Mette Sørensdatter Hals f. 1734, d. 12.januar 1776 i Telemark. Hvem var hun datter av?Hun ble gift 5.mai 1752 i Kristiania med Henrik Preben Ramm f.ca 1724 i Lom, d.e. 1792. (Han var major i det 2det Smaalenske infanteriregiment.)Sønn av Johan Henrik Ramm og Anna Von Hadeln.Opplysningene er fra en artikkel i NST av kommandørkaptein Gustav Mørch.Mvh. og *Smil* fra Rigmor

Link to comment
Share on other sites

Guest Jan Erik Aas

Også Jon Krokmoens bok, Folk og buplasser i Nord-Østerdalen, inneholder feil.Ettersom man i dette temaet har vært litt innom Tynsetboka, kan jeg nevne at den inneholder forferdelig mange feil. Ellers er den veldig oversiktlig og bra.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Til Torkild (117): Jens Nilssen (Hals) nevnes på diverse gårder, men likevel er dette nokså sikkert den samme Jens. Inntil omkring 1660 bor han på Bjørgan og er i 1652 nevnt på Stor-Innset, begge eid av den antatte svigerfaren hr. Hans Lauritzen. Rundt 1660 (eller muligens nærmere hr. Hans sin død i 1665) flytter han til hytteskrivergården Storli, men bruker senere også Stor-Børli i nærheten. Verre er det ikke. Så det finnes nok helst kun en Jens Nilssen her.”Knut Knutsen studiosus” er vel gjerne sønn av Knut Hals i Åmot. Han er gift med en datter av Knut Åset, de har derfor en sønn Knut Knutsen Hals.Jeg bygger for øvrig min argumentasjon her på den store sannsynligheten for at Nils Jenssen Storeng er sønn av Jens Nilssen Storli på hytteskrivergården, som må antas å hete Hals. Jeg antar videre at Hans Jenssen på Storeng (fra 1699 med bygsel fra Knut Jenssen Hals) er broren til Nils J. Storeng og Knut J. Hals, siden andre forhold tyder i den lei. Jens Nilssen Bjørgan (alias Storli) antydes å være svigersønn av hr. Hans, og navneskikken hos Hals på Storeng i tillegg til andre forhold tyder jo på at det er riktig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Ang. (123): Det finnes sikkert feil i Krokmoens bok også som i all annen slik litteratur, men en del av disse er faktisk bare gjengivelser av feilene som finnes i de originale dokumentene, som jeg tidligere har nevnt. Det forutsettes da at leseren vurderer disse selv.Eller lurer jeg på hva som foregår med enkelte av mine innlegg, som jeg forsøker å skrive så ryddige som mulig. I går opplevde jeg at (99) og (102), som er godt oppdelte i avsnitt, pakket seg så tett i en enkelt tekstremse at de blir nesten uleselige. Jeg gjentok derfor (99) i (111), men nå har det samme skjedd med dette også! Nå får det bare stå slik, så får leserne prøve å skjønne det likevel.

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.