Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Odd Roar Aalborg

Takk for hurtig svar. Det er nok ikke disse jeg leter etter. Det finnes en del personer med navnet Aalborg på denne tid, så det er viktig å se miljøsammenhengen her for å finne riktig spor. Det er det jeg prøver å gjøre i tema 27313. Det er faktisk ganske merkelig at ingen av de svært mange Aalborg-ætlingene her i landet noensinne har maket å 'mane frem' opphavet, selv når to brødre er kjent ved navn. Jeg holder altså nå en knapp på hr. Anders Mikkelsen i Tolga, men det kan godt hende at nye data kan umuliggjøre dette. Imidlertid tyder mye på at slektskapet til hr. Mikkel i Vang er nokså nært, da Jens Aalborg i Sørum er nabo til og gift i samme familie som hr. Mikkels datterdatter, og hr. Mikkels datter er gift med hr. Hans på Tynset, med broren som kapellan samme sted. Kristen og Jens er involvert i familieforhold med Lossius både på Tynset og i Aurskog, og disse ektefellenes opphav i flere ledd samarbeider nært med nettopp hr. Hans på Tynset om opprettelsen av de to største kopperverkene her i landet.

Link to post
Share on other sites
  • Replies 471
  • Created
  • Last Reply

Popular Posts

Vel, ikke er jg medlem av Flat Earth Society og ikke er jeg så veldig skråsikker. Tvertimot har jeg mer enn antydet at for min del må du svært gjerne ha rett.Men det betyr ikke at det ikke går an å st

Guest Randi Broli

Hvis hytteskriver Jens Nilsen Hals skulle være identisk med Jens Nilsen (ca 1620-levde 1635-),sønn av delefogd Nils Jensen Schelvig og Anne Andersdatter Hals, så vil det være slektskap mellom familiene. Jens Nilsen skulle etter Finne-Grønn bli halvonkel til Jens Andersen. Det kunne forklare hvorfor Anne Jensdt Hals befinner seg i Ystad i 1713.En skipper Lauritz Juel var forlover for Karen Jensdt og Elias Erichsen i 1700. En løytnant Jens Juel var fadder for Jens i 1701. Mulig slekt fra Jylland? Kanskje litt 'far fetched' ettersom Juel er et vanlig navn.mvh Randi

Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Den mest nærliggende forklaringen på at Anne Jensdatter Hals befinner seg i Ystad i 1713 må vel fortsatt være at hun er datter av Jens Andersen Hals og er født i området Ystad/Bollerup.Stein

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Tidsmessig passer dette bra. Jens Nilssen er i FB nok nevnt som Jens Bjørgan i 1646 og Jens Børli sist i 1671. Barn på 1650 / 60-tallet harmonerer bedre med fødselsår ca. 1620 enn 1636 (Jens Anderssen). Brødrene Nils og Hans Hals i Kvikne vil i følge dette være halvfilleonkler til Knut Hals i Åmot, vel ikke fjernere enn at de godt kan ta seg av gårdene hans.Jeg har her valgt å bruke to s'er i sen-navn av navn med s som siste bokstav. Dette er riktig ut fra dagens form, men skaper lett litt trøbbel hva navnets tradisjonelle stil angår. Siden jeg har begynt med det, får jeg vel fortsette, men ut fra identitetsforhold bør vel den ene s'en kanskje også brukes en del, i alle fall ang. mer nåtidige navn.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Odd Roar, hvordan blir to personer, Nils og Hans Jenssønner, som i et skifte i 1713 er brødre av en tredje, Knut Jensen, plutselig hans halvfilleonkler? Uten at jeg helt forstår hva det er.Hals/Aalborg: Det er nære bånd mellom Hals'ene og byen Ålborg. Men hvor er egentlig koblingen mellom Hals og Aalborg-slekta fra tiden før Kvikne-epoken?Nå har jeg gått gjennom endel av det som har vært skrevet om Aalborg her i forumet. Men jeg finner ikke forbindelsen hverken der eller hos Finne-Grønn (som er det nærmeste jeg i øyeblikket kommer en primærkilde.) Men jeg har jo oversett ting før, som du vet. Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det er mange innlegg her og derfor vanskelig raskt å overskue alt. Når nevnte skifte sier at de er brødre, er nok dette tilfelle. Likevel er det som ovenfor nevnt mange indikasjoner som peker mot Jens Nilssen Hals som opphav (både Lars og Anne passer inn også). Kan det bevises at Jens Andersen Hals er faren? Alternativt kan Hals-brødrene tenkes å komme til Kvikne pga. at Jens Nilssen Hals der er en slektning, men ikke faren, kanskje særlig aktuelt hvis Jens Nilssen ikke skulle ha noen etterslekt.'Halvfilleonkel' vil si halvfetter av en av foreldrene, dvs. at de to i konstellasjonen ætter fra hver sitt av to halvsøsken.Jeg har aldri hevdet at slektene Aalborg og Hals er forbundet med hverandre før Kvikne-perioden, men dette er jo tenkelig, siden de vel begge har tilknytning til Ålborg, og enkelte i Hals-slekten faktisk kaller seg Aalborg. Imidlertid tilhører de samme miljøet (nok også via prestene) i Kvikne og begge døtrene til Kristen Aalborg er gift i Hals-kretsen, Anne med Per Larssen Storeng (med bror Brynild g.m. Marit Jensd., som vel er en Hals) og Mette med Hans Hanssen Hals Storeng. Det er vel da kun Mettes etterslekt som i første ledd ætter fra Hals.En del av Aalborg-slekten (inkl. meg) ætter fra hr. Hans Lauritzen via Storeggen på Tynset, og kommer vel også via dette i forbindelse med Hals-miljøet. Også bruken av navnet Dordi hos mitt opphav på Amundstuen i Kvikne er her av interesse, moren til Dordi Knutsd. der er hittil ukjent (men muligens søster av to andre Kristoffersd., begge på Baggården). Dordi-navnet kan vel her gjerne komme fra presteslekten noen ledd tilbake heller enn fra Hals.Hva Finne-Grønn sier om Aalborg vet jeg ikke, men det er vel antagelig ikke så mye.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Kan noen vise til andre holdepunkter enn Finne-Grøn's tekst for at søskenflokken nevnt i skiftet i København i 1713 er barn av ridefogd i Bollerup, Jens Andersen Hals (ca.1636-1696) ?Den andre 'kandidaten', hytteskriver på Innset, Jens Nielsen Hals (JNH) (ca.1620-etter 1671?) blir såvidt jeg forstår _kanskje_ farbror av førstnevnte (JAH), ved at JNH kan være en yngre halvbror av JAH's far Anders Jenssøn Hals (1605-1667), hvis foreldre var fogd i Hals herred på Jylland, Jens Andersen Juel (ca.1571-ca.1614) og Anne Andersdatter Hals (ca.1568-1631), som i sitt 2. ekteskap med delefogd i Hals, Niels Jensen Schelvig (død ca. 1632) fikk en sønn Jens Nielsen, som altså levde i 1635, og _kan_ være identisk med JNH (ca.1620-etter 1671?).Denne felles mor Anne Andersdatter Hals hadde forøvrig en bror Jens Andersen Hals (ca.1565-før 27 Aug 1629), som var direktør i Det Spanske Selskab og skal ha dødd i Norge (skifte i Aalborg 4 Sep 1630). Han var far til rektor i Køge (1624), senere Helsingör (1626) og sogneprest i Slagese (fra 1627) Anders Jenssøn Aalborg (1591-1654), igjen far til prost Jens Anderssøn Hals og Niels Anderssøn Hals. Jens Andersen Hals i Det Spanske Selskab ble i sitt 2. ekteskap far til Maren Jensdatter Hals (født i Norge 1610 og død i Christiania 1672), g.m. skriver og fogd Knud Andersen, bosatt på Nøtle (Nøttestad ?), Stange, Hedemark. Disse hadde 12 barn som brukte etternavnet Hammer. Av disse ble 3 prester i Hedmark og Oppland.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Takk for et høyst velkomment innlegg. Ut fra navneskikk og geografi vil jeg slett ikke utelukke at den her omtalte slekten Aalborg (med diverse kontakter til Hals i Kvikne), muligens med opphav i Anders Jenssen og Anne Jensd. i Ålborg på 1500-tallet, kan ha en eller annen forbindelse til dette Hals-miljøet. (Dette kan ut fra navn tenkes også for Nils Anderssen Aalborg og presten Anders Nilssen Aalborg i Trøndelag på andre halvdel av 1600-tallet og tidlig 1700-tall.) Men jeg har aldri funnet noe konkret som tilsier det.Ser innom igjen i kveld. Får håpe det da har kommet noen interessante kommentarer.

Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Først vil jeg poengtere at det betyr svært lite for de fleste hvorvidt Hans og Niels er sønner av den ene eller den andre. Det som forbauser meg litt er at en uten å skaffe dette skiftet til veie for faktisk å se hva som står der, 'kaster' på båten det Finne-Grøn skriver. Nå KAN det tenkes at det ikke står noe i dette skiftet som faktisk bekrefter at Jens Andersen Hals i Ystad er far til disse, men at Finne-Grøn trekker tvilsomme slutninger. På den annen side så kan det faktisk stå ganske tydelig at denne søskenflokken er barn av samme JAH. Hva da? Skal man i neste omgang trekke det faktiske innholde i et skifte i tvil fordi det ikke passer med det en selv ønsker?Det er mye som har vært foreslått om denne Hals-familiens opprinnelse og vandring mot Norge. Det er ikke mange årene siden jeg ble oppmerksom på denne datteren Øllegard som ble gift med A. Brandenberg og senere C. Schönbäck. Det samme gjelder Jens Andersen Hals sin kone Metta som senere ble gift med Johan Rango. Jeg vet ikke hvem som først kom over disse opplysningene. Men også disse stammer fra herdaminner og skifter. Det som 'plager' meg litt i forhold til søskenflokken fra skiftet i København i 1713, er at denne Øllegard ikke er nevnt. Men det kan ha sin forklaring i at Metta var Jens sin kone nr. 2 og at Øllegard var datter fra dette ekteskapet - skjønt jeg har sett mange skifter fra Ystad på 1600-tallet der barn fra såvel 1., 2. og også 3. ekteskap er nevnt.Jeg foreslår at de som fører sine slektslinjer bakover gjennom Hans og Niels på Kvikne, bestiller kopi av skiftet fra 1713 og faktisk ser hva som står i dette. Dette KAN oppklare endel.Stein

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Enig i alt du skriver, Stein, og har bestilt kopi his Rigsarkivet i K-n. Vet ennå ikke om de yter slik tjenester, eller om jeg må dra ned dit... Grunnen til at jeg ikke har gjort dette før, er først og fremst at jeg var sikker på at 'noen' satt med førstehåndsopplysningene.Jeg kan til gjengjeld kanskje hjelpe deg ndg. hvor opplysningene om Metta Pedersd. og hennes mann nummer to kom fra. Selv fant jeg dem nemlig i et tema du selv hadde åpnet og som finnes på #21858.Er det kjent når skiftet etter Jens Andersen fant sted, 1696 eller 1704? Og Øllegard var jo 'mycket förmögen.' Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Torgeir, så langt har vi vel ikke funnet noe skifte etter Jens Andersen Hals. Det var derimot en omfattende skifteprosess etter Johan Rango som var Mettas ektemann nr. 2.Stein

Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Har sett gjennom det jeg har av notater og litteratur. HVIS det ikke står spesifikt i skiftet fra 1713 at personene oppholder seg i Kvikne, Åmot og Ystad - men dette er en tilføyelse fra Finne-Grøn - da er jeg enig i at; Jens Nielsen kan være sønnen til Anne Andersdatter og Niels Jensen Schelvig og at Hans og Niels igjen kan være sønner av Jens Hals som i 1656 søkte overbergmester Barth på Kongsberg om gruveløyve på Høyåsen 'på Folldal.Men står det spesifikt i dette skiftet at søskenflokken befinner seg i Kvikne, på Åmot og i Ystad, da blir det vanskeligere å forsvare en slik teori.Stein

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ang. (60) første setning: Hvis det betyr så lite hvem en nedstammer fra, hva er da egentlig hensikten med å granske slekter i det hele tatt? Evt. ætlinger av Jens Nilssen Hals i Kvikne vil ha Kvikneverkets grunnlegger og en viktig aktør ved opprettelsen av Røros verk og by som forfar. Selv synes jeg ikke det er uinteressant å ha slike som opphav, og jeg unner andre å ha det også.Enda viktigere er det at slike personmiljøer blir oppfattet så korrekt som mulig, da det også kan innvirke på kartleggingen av andre lokale slekter. Dette er ikke helt lett med den litteratur som hittil er utgitt for dette strøket, men Krokmoens bok hjelper en del. Og jeg venter fortsatt på Østigaards nye verkshistorie, som har ligget lagret som manusakript i årevis, men aldri kommer ut. Kanskje den kan bidra her også?

Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Odd Roar jeg tror du misforstår meg ;-)Jeg mener at det viktigste er at man vet at man følger rett ane bakover. Hvis det viktigste ved slektsforskningen er å finne 'viktige' aner, så blir det feil. Det viktigste er at men finner den rette forbindelsen. derfor mener jeg at det ikke er det viktigste om man havner i Ystad eller om man hopper rett til Kjær Herred eller evt. ender i en annen retning. Om disse Hals-brødrene er sønner av Jens Andersen Hals eller Jens Hals som søkte gruveløyve er ikke det viktigste - det viktige er å finne hvem av dem som faktisk var faren.Stein

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Selvsagt er det viktig å bestemme riktig anelinje, da hvert par bakover bringer inn en annen slekt i tillegg til den granskede. (Riktignok ikke sjelden med litt anetap pga. inngifte.) Derfor blir det hele svært galt hvis et ledd (særlig av nyere dato) feilbedømmes.Jeg er enig i at målet primært må være å finne den rette linjen, men det bør da inspirere litt ekstra hvis den ender hos folk som i sin tid klarte å skape noe helt nytt, her av flere hundre års varighet. (Kristian Kvart var henrykt, og reiste med følget sitt helt fra København via Kongsberg, hvor han tok med seg Lossius, og derfra videre opp Østerdalen for å besøke Tynsetpresten. Mer vanlig var det vel at slike måtte fare til København, og søke audiens der.)Et lite spørsmål til slutt: Hvis det ikke er viktig hvilken Jens Hals som er far til brødrene i Kvikne, hvorfor er det da så vesentlig å finne ut hvem som faktisk er faren? Jeg bare undres...

Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

For at det ikke skal være noen tvil - selvfølgelig er det viktig å finne ut hvilke Jens Hals som er faren - det jeg prøver å si er at det er uviktig om han er en 'Jørgen Hattemaker' eller om han er en 'Kong Salomon'. ;-)Stein

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Siden han heter Hals er han vel helst det siste.Som sagt synes jeg det er mer interessant å ætte fra folk som greier å sette litt (positive) spor etter seg enn de som ikke evner det, da jeg ellers vil være litt bekymret for de nedarvede gener. Men en må jo ta de en har fått tildelt, og så får en være glad til. Det verste er vel å ikke være født i det hele tatt, så litt flaks har en jo da i alle fall hatt.

Link to post
Share on other sites
Guest Torgeir Kvalvaag

Med stor risiko for å forlenge denne siste debatten, vil jeg bare skynde meg å si at jeg er helt på linje med Stein i dette spørsmålet. Slekta får bli til mens en leter, så å si. Kreative anetavler har vi jo alle sett eksempler på. Det blir som å bo på Bekkelaget og si at en bor på Nordstrand;-) Før eller seinere blir du avslørt...Selv er jeg - har det vist seg - etterkommer av så vel hattemakere (=husmenn) som Salomoer (=stormenn.) For meg gjør de samme nytta. Hilsen Torgeir.

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ang. det siste, så gjelder vel det ganske mange her i landet.Det er også viktig å huske at de anelinjer en finner danner grener i en rekke andre slektstrær, og altså deltar i en stor felles slektsskog. (Dette må vel være godkjent tale også hos det nåværende ministerium.) Derfor vil feil et sted lett føre til en gal forståelse av andre slekters utbredelse, og kan hindre at disse kartlegges fullt ut.Jeg er i hvert fall helt enig i at slektstavler bør være mer etterrettelige enn kongelige, men det finnes også mange spennende personer i langt nyere tid enn Harald Hårfagre (den samlende norske stamfar i følge mange majestetiske ættetrær). Noen ganger kan det dokumenteres eller i alle fall sterkt sannsynliggjøres at enkelte slike hører til i ens egen lokale lund i skogen, og det strør da litt 'krydder i maten'. Den smaker vel best da?

Link to post
Share on other sites
Guest Per Nermo

Jeg har ikke engang rukket å reflektere over hvilken standsmessige eller prestisjemessig forskjell det skulle ligge i om Forvalter og Ridefogd på Bollerup i Skåne, 'Arrendator' Jens/Jöns Andersen Hals (ca.1636-1696) eller Fullmektig og Hytteskriver på Innset (Bergskriver i Kvikne) Jens Nielsen Hals (ca.1620-etter 1671?) skulle være ens ane. Det skulle vel bli ett fett ...Men hva jeg ikke skjønner, er dette som Stein skriver i innlegg 63. Hvis det framgår av skiftet i København i 1713 at flere i søskenflokken til avdøde befinner seg i Kvikne, på Åmot og i Ystad, hvorfor skulle det gjøre det vanskeligere å tro at faren er bergskriver Jens Nielsen Hals ? Han hadde jo tross alt sitt virke i Kvikne ! Hvilken tilknytning skulle ridefogd Jens Andersen Hals ha til strøket ? Mao. hvorfor peker han seg mer ut som deres far hvis det viser seg at barna bodde der ? Hva i all verden er det jeg ikke har fått med meg her ?(Og for ordens skyld: Ingen av de nevnte er såvidt jeg vet blant mine eller konas aner ...)

Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Hvis tre brødre bor eller eier gårder i Kvikne, er det langt mer sannsynlig at de har en felles far der, som faktisk bor nær bostedene til to av disse, enn at de har en i Skåne. Når navnsettingen hos disse i tillegg utpeker samme person som den sannsynlige faren, synes jeg indikasjonene blir ganske tydelige, og de støttes også av denne farens fødselsår og det forhold at svigerfaren til to av sønnesønnene ser ut til å være bruker av bl.a. samme gård som deres sannsynlige bestefar i Kvikne. Dertil bruker han Stae, der den ene (ant. svigersønnen) Hals senere bor.Statusmessig betyr det vel lite hvilken Jens som er den rette her, men opphavet ellers blir jo til dels helt forskjellig i de nærmeste ledd, og vel ikke mindre interessant i Kvikneutgaven. Og som sagt påvirker dette oppfattelsen av andre slekter der. Derfor er det viktig å finne ut av dette.Jeg finner det slett ikke merkelig om enkelte i en søskenflokk i Kvikne flytter til Skåne (eller Danmark ellers) når nær slekt finnes der. Det viktige her er at en god del av søsknene har tilknytning til Kvikne i voksen alder.

Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Jeg har ingen problemer med noe av det Per og Odd Roar skriver i 71 og 72. Det jeg prøvde å si i mitt innlegg i 63 er simpelthen det at HVIS det står spesifikt i skiftet fra 1713 at denne søskenflokken er barn av Jens Andersen Hals i Ystad, og at de da på skiftets tidspunkt befinner seg hhv. i Kvikne, Åmot og Ystad, ja da må vel Finne-Grøn ha hatt særdelses sterke grunner til å skrive det han gjør. Og da blir det vel vanskeligere å plassere disse barnene inn under en annen far? Jeg ser slett ikke bort fra at ordlyden i dette skiftet er av en slik art at Finne-Grøn har spekulert fram denne tolkningen. Han har tatt feil før, selv om han også har rettet dette opp. Foreløpig har det vel ikke blitt funnet noe skifte etter Jens Andersen Hals? Det har nok vært, og er fortsatt, mye spekulasjoner rundet denne familien. Det eneste jeg tør å slå fast med sikkerhet er at Jens Andersen Hals var gift med Metta Pedersdatter og at de hadde datteren Øllegard. Dette er godt dokumentert.Stein

Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Fant nettopp en Anna Elisabeth Hals, Örup Gård som giftet seg den 28 okt. 1687 i Benestad, Ingelstad härad, med Jacob Jönsson Bonaventur, Ystad.Benestad er nabobygda til Bollerup, så dette kan være den Anne Jensdatter som nevnes i 1713. Fant dette nå nettopp så jeg har ikke fått sjekket hennes etternavn enda.Jacob Jönsson Bonaventur er trolig en sønn av byfogde og rådmann Jens Jacobsen som i sin tur er sønn av Dorte Pedersdatter Ring, søster av Sidsel Pedersdatter Ring, Jens Andersen Hals sin mor. Dvs at Anna og Jacob i så fall var tremenninger.Dorte Pedersdatter Ring var andre gang gift med presten Bonaventura Jacobsen Weiser. En datter av Dorte i første ekteskap med presten Jacob Jensen brukte også etternavnet Bonaventur.Mvh Roger

Link to post
Share on other sites
Guest Roger Fossum

Det er forøvrig interessant å legge merke til hvem som var eiere av gården Örup der Anna Elisabeth Hals bodde da hun giftet seg.1582 Deras son Börge Rosenkrantz, g.m. Margrete Juel1614 Deras son Palle Rosenkrantz1635 Genom köp hans bror Holger Rosenkrantz, g.m. Vibeke Thott1658 Deras son Corfitz Rosenkrantz, g.m. Maren Juel, barnlösaLenkeUten at jeg foreløpig vet noe om dette, så kan jo Margrete Juel som nevnes 1582 være en søster av Jens Andersen Juel og Maren Juel kanskje en tremenning av Jens Andersen Juel. Skal bli spennende å nøste dette opp.Mvh Roger

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.