Jump to content
Arkivverket

[#35514] Slekten Hals i Kvikne


Guest Torkild Knudsen

Recommended Posts

Guest Stein Ole Kjær

Jeg håper ingen her har forstått meg dithen at det ikke skal være rom her for å diskutere bredere vedr. Hals-slekta? Jeg har ført mine aner veldig greit bakover til Jens Andersen Hals i Ystad, og også over til Jylland. Men det har irritert meg at jeg ikke har klart å finne informasjoner om konene til far og sønn Hals i Ystad. Derfor kastet jeg meg ut i letingen for noen år siden. Jeg kom så i kontakt med en likesinnet som også var nyskjerrig på dette. Via skifter og alt tilgjengelig utgitt materiale vi måtte komme over har vi faktisk kommet et lite stykke lenger i å forstå dette.Jeg har tidligere forsøkt å spore opp alle barna til Jens Andersen Hals for å se om det kan ligge noe i navneoppkalling som kan hjelpe. Derfor var/er det også interessant å stoppe opp på Kvikne.Søsteren Maren Jensdatter Hals - hvor ble det av henne - noen som vet det. Er det forøvrig flere som leser denne tråden som har interesse av å finne ut omkring familien i Ystad - før søskenen kom til Norge?Da jeg begynte så hadde Finne-Grønn funnet 'otte barn som vokste opp'. Jeg har funnet et til - nemlig Øllegard som ble gift med Arent Brandenberg og Christoffer Schönbäck.Nå diskuterer vi muligheten av om Jens Andersen Hals kan ha vært gift to ganger pga. sparanget mellom f.eks. Sophia Jensdatter Hals og søsteren Øllegard født i 1662 og i 1682. Vi har bestilt skifter fra Lund og fortsetter letingen.Flere som sitter med opplysninger, spørsmål el. så kom med det - jo flere jo bedre. Det bør jo rimeligvis befinne seg ganske mange etterkommere etter Anders Skriver på Kornumgaard i Kjær Herred på Jylland rundt omkring i Norge ;-)Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Til Odd Roar. Jeg er enig med deg når det gjelder anene til Ingeborg Iversdatter. Når det gjelder Hans Olsen f.ca 1681 har jeg tro på at han er en bror til Nils Olsen Brevad (han har bl.a to barnebarn med navnet Ågot) og Kirsten Olsdatter som ifølge bygdeboka 1714 ble gift med Rasmus Hansen Hals Storeng. Når en ser på formynderne i skiftet etter Hans Olsen passer dette bra. Ole Mortensen Botnan er gift med Ingeborg Nilsdatter Brevad som da vil være en niese til Hans Olsen og søskenbarn til hans barn,Ole Nilsen bergknekt kan være sønn av Nils Olsen Brevad og følgelig søskenbarn til Hans Olsens barn, Hans Rasmusen Lillefoss må være sønn til Rasmus Hansen Hals fra Storeng og hustru Kirsti Olsdatter Brevad og på dette viset bli søskenbarn til Hans Olsen Botnans barn. Personene finnes igjen under Botnan og Brevad. Jeg stammer foresten fra Hans Olsen Botnans datter Ingeborg Hansdatter i hennes ekteskap med Johan Pettersen Haugen.Når det gjelder Amundsdøttrene fra Amundstuen Så har jeg en liten teori om at de er døtre til Amund Olsen Stae som er bruker på Stae 1710 og 1713. Det er jo ikke usannsynlig at det var denne Amund Olsen Stae, som Jens Nilsen Hals på Stae ( gm.1712 med Marit Amundsdatter Amundstuen) overtok etter. Dette vil da sannsynligjøre at Amund Olsen Stae kan være samme Amund som på Amundstuen.Brukere 1723 på Ytre Stae er ifølge bygdeboka Jens Nilsen Hals og Brynild Amundsen.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Når det gjelder spørsmålet om hvem som er hustru til Hans Jensen Hals så har jeg ikke sett det minste hint i papirene mine(bortsett fra at hun da skal være en Lossius).Det at hun skal være en Lossius er vel svært lite sannsynlig. Når det gjelder Nils Jensen sin hustru er hun etter all sansynlighet en datter av Halsten Knudsen på Storeng. Og på grunn av alle Guruene som dukker opp i nærmeste etterslekta het hun antagelihvis Guru Halstensdatter. Dette er selvsagt bare en hypotese fra min side. Det spørs om Hans Jensens Hals sin hustru kommer utenfra.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Torkild nevner i (23) skiftet på Brevadslia ca 1743. Det er interessant, for da er vel dette skiftet etter Nils Hansen Hals, Brevadslia, død 1743.Han kalles Storeng i 1725, og ble antakelig like etter gift med Ingeborg Johansdatter, angivelig fra Viborg i Finland.Nils Hansen Hals er i både den gamle og den nye Kvikneboka oppført som sønn av Hans Hansen Hals (ca 1689-1752) på Storeng og Mette Kristensdatter Aalborg, men dette kan jo ikke være riktig. Jeg regner med at Nils Hansen kan være født rundt 1700, derfor har jeg forsøksvis plassert ham også som sønn av Hans Jensen Hals, Storeng, selv om det ikke nevnes noen sønn Nils i bygdeboka.Men denne plasseringen ser heller ikke ut til å stemme hvis formynderen Hans Rasmussen Lillefosse er beslektet i 3. ledd, altså tremenning av barna. Han ville vært fetter etter min teori. Men i slekt var de ihvertfall, og det er det veldig kjekt å få bekreftet.Når det gjelder den andre formynderen, Amund Hansen Totlund, så kan det stemme med slektskap i 3. ledd. Da har de felles oldeforeldre i Jens Andersen Hals og kone, hvis man regner etter denne linjen.Så til Jens Andersen v Jens Nilsen:Nils, Hans og Knud Jenssønner Hals - når var de egentlig født? Knud er oppgitt født ca 1660, kanskje etter alder ved begravelse. Nils og Hans må være eldre, ettersom de er nevnt før ham i skiftet av 1713. Hvis Nils er født ca 1656, så var hans far bare 20 år på det tidspunktet, hvis det er riktig at Jens Andersen Hals er født ca 1636.Hans Nilsen Hals, Totlund oppga sin alder til 52 år i mars 1729 (Lassen/Rasch 1902), dvs født ca 1677. Hvis dette er riktig så blir generasjonene merkelig korte her. Sånn sett kunne det også passet bedre med Jens Nilsen Hals, bergskriver på Kvikne, som far til Jenssønnene.Jeg følger med interesse med i debatten.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torkild Knudsen

Det hadde vært fint om noen med tilgang til statsarkivet i Hamar kunne dobbelt sjekke disse skiftene fordi jeg stoler nesten ikke på meg selv her siden det er så lenge siden jeg skrev dem ned. Jeg husker jeg hadde det travelt. Men stort sett er det nok riktig. Det er vel ikke usannsynlig at det går an å hente mere informasjon ut fra dem også. Når det gjelder skiftet på Brevadslien har jeg egentlig bare skrever i notatene mine disse formynderne og at det var på Brevadslien. Desverre noterte jeg meg ikke årstallet. Det var derfor jeg ikke tok det med første gangen. I min egen slektstavle har jeg anført Nils Hansen Brevadslien som sønn av Hans Jensen Hals og antatt at det er det riktige.mvh Torkild

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Takk for interessant innlegg (27). Jeg har faktisk for flere år siden konkludert med det samme ang. Hans Olsen Botnans søsken (bl.a. pga. bruken av navnet Agate / Aagot), og da er det hyggelig at skiftet tyder på at dette er riktig. Jeg tar med en bit av en mail jeg skrev for et par år siden ang. deres evt. opphav:Nils Olsens foreldre oppgis å bo på Brevad før 1700. På samme tid nedlegges en sentral gård i Kvikne, nemlig Grøntvedt, som selges til verket og stykkes opp i bergplasser. Fra 1685 inntil da drives den av far og to sønner sammen med deres gård søndre Brattbost, nemlig pliktsfut Hans Iversen Brattbost, f. 1626 (bror av Helge Iversen II), og Ole + Peder Hanssen, vel født på 1650-tallet. Min gjetning ut fra dette er at Ole flytter med de evt. sønnene Hans og Nils til Brevad, siden de ikke fortsetter på Brattbost.Dette er vel å merke en gjetning, som andre evt. kan prøve å motargumentere.Ang. (25) tar jeg med at Knut Estensen Amundstuens oldefar vel heter Sakarias Esten Knutsen (ikke Esten Sakarias). Han kommer til verket i startfasen, og det vel litt svenskklingende navnet (”Zacharias Östen Knutsson”) tyder kanskje på at han kan være fra Falun? Esten Belgmaker nevnes i 1644 i ”Folk og buplasser i N.-ØD.”. Siden Sakarias Esten er smed, kan dette muligens være samme mannen. En Zakarias ”Konsten” nevnes som hytteknekt i 1657 i ”Kvikne kobberverks historie” av R. Støren, han heter vel helst Sakarias Knutsen. Dertil brukes prestegården Skogstad på 1640/50-tallet av en Sakarias. Jeg vet ikke om disse to kan være identiske med smeden.Også Arne Knutsen Amundstuen på Knappset har en Dordi som tredje datter, dvs. niese av Dordi Knutsd. nevnt i (25).Selv om dette vel ikke direkte angår Hals i Kvikne, kan det ha betydning som en del av miljøet rundt denne slekten.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Etter litt lesing i ”Folk og buplasser i Nord-Østerdalen” av Jon Krokmoen (en meget innholdsrik og nyttig bok ang. 1600-tallsslekter i dette distriktet) og nye Kvikneboka, heretter benevnt hhv. FB og NKB, finner jeg grunn til å gå litt videre med andre avsnitt i (27):Amund Olsen nevnes i tillegg til på Amundstuen både på Stor-Børli og Stae. De to sistnevnte ligger nær hverandre (i følge plasseringen i NKB), så dette er helst samme mannen på alle tre steder (det finnes ikke svært mange Amund her, og sønnen til Amund Børli tjener på Stae). Særlig er Stor-Børli interessant, da brukerne der på 1660-tallet bl.a. er en Ole, samt Jens Nilssen. På 1670-tallet er fortsatt Jens Nilssen bruker, sammen med Kristen Nilssen, som ser ut til å flytte til Seter og etterfølges (på Børli) av Hans Olsen, vel helst sønn av førnevnte Ole. Det er vel slett ikke utenkelig at to av disse er identiske med hhv. Jens Nilssen Bjørgan, fullmektig for hr. Hans Lauritzen på 1650-tallet og nevnt på Bjørgan alt i 1646, og Kristen Nilssen Brun. Førstnevnte er vel helst den samme som hytteskriver Jens Nilssen Hals ved Innset hytte, n. 1655/56 (kilde: R. Støren). Sistnevnte er gruveskriver og verksdirektør, n. 1682-92 (også R. Støren). Alternativt kan sistnevnte være hytteskriver Kristen Nilssen ved Brevad, n. 1639, men da må han være temmelig gammel.Hvis Jens Nilssen Hals er fullmektig for hr. Hans, kan han etter datidens skikk meget vel være gift med en datter av ham, som i så fall kan gi rimelig grunn til bruk av navnet Dorthe eller Dordi i familien Hals hvis det er han denne ætter fra, kfr. (1).Interessant nok etterfølges Hans Olsen Børli på 1680-tallet av Amund Olsen, som gjerne er broren, begge da sannsynlige sønner av Ole Børli. Hans Nilssen Hals Totlund og broren Jens på Stae er begge gift med døtre av Amund ”Amundstuen”, og Jens har Amund og Ole som sine to eldste sønner. Siden navnet Ole vel ikke kommer fra Hals-siden, tyder vel det på at svigerfaren er Amund Olsen. Jens har videre Lars og Dordi, hhv. navnene til hr. Hans Lauritzens far og svigermor (og sønn + datter), mens onkelen Hans Jenssen Hals Storeng har Hans, Jens, Rasmus og Anne, som også delvis peker mot prestefolket. Ang. dette er særlig navnene Rasmus og Dordi viktige, siden Lars og Anne også finnes ellers.Amund Olsen Børli har som nevnt sønnen Ole Amundsen, f. 1678 og dreng på Stae litt før 1700. Han er nær jevnaldrene med Amundsdøtrene som er gift med Hals-brødrene.Det er nok mye mer å si om dette ”villniset”, men dette får være nok nå. Noen kommentarer?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Tillat meg en liten digresjon mens vi nå er i gang med Børli:Jeg har en Hallstein Larsen Børli som så vidt jeg har registrert var født på Øvre Børli i 1807. Han døde på Bjerkestrand på Frei.Er det noen av dere Børli-ekspertene som har vært borti dette navnet? Hallstein er tross alt ganske markant. Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

På Børli finnes i NKB ikke nevnt noen Lars som kan være far til din Hallstein, men på Storeng like ved finnes Lars Brynildsen g.m. Elen Dortea Hallsteinsd. Hals Ulset, med barn en til to generasjoner før, og på Store Børli Hallstein Fredriksen, bl.a. med en datter Ingeborg, f. 1787, som ikke angis gift.I tillegg til Hallstein Knutsen Storeng, som nevnes i (28) som sannsynlig svigerfar til Nils Jenssen Hals Totlund (enken etter Mads Totlund), finnes ved verket kullfut Hallstein Jonsen ved Brevad, n. 1650-52 i følge R. Støren. Tar med at Matz Krezell er hyttemester ved Innset hytte i 1649-55, men det finnes flere med Mads i navnet her, f. eks. smelter Halvor Madssen rundt 1640. Dessuten har jo hr. Rasmus Madssen stor etterslekt.Ang. Kristen Nilssen, så finnes en bruker ved dette navnet både på Seter og på Storeng på 1680-tallet. Det er sannsynligvis samme mannen, nok identisk med Kristen Nilssen Brun? Børli på 1670-tallet.Tar med at personer med navnene Hans Olsen, Ole Hanssen, Erik Olsen osv. i dette miljøet kan tenkes å ætte fra prestene Hans Olsen og Ole Eriksen. Særlig interessant er det hvis sidelengs slektskap til presteslekten kan dokumenteres i kretsen rundt slike. Kfr. Hans Olsen Børli, Hans Olsen Brattbost + Enan + Grøntvedt (f. 1626), Hans Olsen Enan + Skogstad (br. Skogstad 1631-43, g.m. Ragnhild Helgesd. Brattbost) og Erik Olsen Totlund (f. 1624).Enan eller Nordre Skogstad tilhører hr. Rasmus Madssens arvinger. I en sak om retten til denne gården i 1657 fremmet av en Daniel Kristensen, representerer Iver Helgesen Brattbost og sønnen Hans Iversen saksøkeren sammen med Ole Andersen Grøntvedt. Disse får retten. På 1660-tallet bruker og eier Hans Brattbost og Ole Grøntvedt gården sammen, før Hans overtar det hele. Andre data forteller at hr. Hans Lauritzens sønn, Rasmus Hanssen, er i ganske nær slekt med Grøntvedt-familien. Brattbost-folket tilsvarende beslektet med Jakob Brevads sønner, samt en Dorte, som i 1675 tjener på Totlund (hos Erik Olsen?). Dette tyder på at familiene Grøntvedt og Brattbost kan ha et felles opphav, gjerne i presteslekten, og det støtter min antydning av at Hans Botnan og Nils Brevad kan ha Hans Olsen Brattbost som farfar, siden Ole (Hanssen?) og sønnen Nils Olsen overtar Brevad fra Jakob Brevads familie. Men her finnes det vel flere muligheter så lenge konkrete data mangler.

Link to comment
Share on other sites

Guest Lill Ann Parry

I have been following this with great interest hoping that my 5 tipp oldemor, Gjertrud Jensdatter Hals might be mentioned.Gjertrud married Jacob Christophersen Anker in Bamble, 18 aug 1765. They had three sons, Christopher, f. 1766 and twins, Jens and Hans, f. 1769. Jacob skifte 6 mar 1774, Langesund.Gjertrud g2?3 g Daniel Danielsen, Arøe 7 feb 1782, Bamble. Ingen barn. Skifte Daniel 8 jul 1783, Langesund.Gjertrud is living in Langesund, age 63 in 1801 enke 3rd time.Have any of you run across Gjertrud and if this IGI extracted record could be her?GIERTRUD JENSEN Female Event(s): Birth: Christening: 15 DEC 1737 Oyestad, Aust-Agder, Norway Death: Burial: Parents: Father: JENS ANDERSEN Mother: ANNE OYUFSDR Source Information: Batch No.: Dates: Source Call No.: Type: Printout Call No.: Type: C421091 1672 - 1750 0123647mvh Lill Ann

Link to comment
Share on other sites

Guest Randi Broli

Karen Jensdt Hals, den yngste datteren i skiftet av 1713, var gift med Elias Eriksen og bodde i Rævegade i København.Rævegade i Nyboder tilhører Holmens sogn, og på FamilySearch fant jeg at de døpte 6 barn der i tiden 1701-12. Barna var: Jens 1701, Dorethe 1702, Malena 1705, Erich 1707, Niels 1711 og Erich 1712.Deretter gikk jeg inn på arkivalieronline for å se nærmere på den enkelte. I 1701 kalles foreldrene Elias Erichsen Baadsmand 25 Comp: og Karen Jensdr. 1. mannlige fadder er en løytnant Jens Juel, deretter to skippere. Jeg kunne ikke umiddelbart se noe kjent med fadderne, men klarte heller ikke å tyde alt. Systemet er tungvint og tregt, så jeg måtte gi opp, får prøve å se mer en annen dag.Det er imidlertid interessant at det dukker opp en Dorethe her.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

En teori vedr. navnet Dorethe/Dorotea/Dorte kan være at Jens Andersen Hals var gift 2 ganger. 1. gang med en Dorte og andre gang med Metta Pedersdtr. Det er et sprang ca. 20 år mellom datteren Sophie som ble gift på Åmot og datteren Øllegard. Dette KAN tyde på at Jens var gift 2 ganger. Nå kjenner jeg kun fødselsåret for Knut, Sophie og Øllegard slik at det kan tenkes at noen av de andre barna 'tetter' gapet. Jeg har riktignok notert at Jens og Metta ble gift ca. 1659, men i farten finner jeg ikke igjen notat om hvor jeg har dette fra.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

En annen ting som kan tyde på at Øllegard er fra et ekteskap nr. 2 er at hun ikke er nevnt i skiftet fra 1713.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Viser til (32). Det går alltids an å lage nye konstruksjoner for å forklare forekomsten av navnet Dorthe hos familien Hals, men langt mer sannsynlig er vel følgende:Jens Nilssen Børli er identisk med fullmektig og hytteskriver Jens Nilssen Hals Bjørgan (som faktisk ikke bor der når han driver Børli), som gifter seg med hr. Hans Lauritzens datter Dorthe, med navn etter sin mormor, hr. Rasmus Madssens kone. (Navnet Rasmus finnes hos Hals på Storeng.)Jens Hals har sønnene Nils og Hans i Kvikne, navn som passer til Jens Nilssen og Dorte Hansd. Knut Jenssen Hals i Åmot eier mange gårder i Kvikne. Hvorfor det egentlig? Ville det ikke være lurere å anskaffe noen bedre lenger sør og i lavereliggende lende i den brede Østerdalen? Arver han kanskje noe jordegods fra Kvikne?Dertil opplyses det i (36) at Karen Jensd. Hals har barna Jens, Dorethe og Nils som nr. 1, 2 og 5. I tillegg har i følge S. O. Kiærs ættetavle (på hans nettside) Knut Jenssen Hals i Åmot Dorthe Marie, Jens, Hans og Nils som hhv. 1., 2., 4. og 5. barn. (Andre sønn Knut har nok navn etter morfaren.) Hvorfor har hverken Karen eller Knut noen sønn Anders? Det har vel for øvrig heller ikke enkelte andre aktuelle i kretsen.I følge FB: På Store Børli (nær Storeng og ganske nær Stae og Ulset, kfr. Hals) driver Jens Nilssen en periode gården (etter Ole, som gjerne er far til brukerne Hans og Amund Olsen), deretter (antagelig verksdirektør) Kristen Nilssen (Brun Seter?), så kommer Hans Olsen, som etterfølges av Amund Olsen, som er den sannsynlige svigerfaren til både Hans Nilssen Hals Totlund og Jens Nilssen Hals Stae. Amund Olsens sønn tjener på Stae, der Amund Olsen også er ført som bruker (begge på 1690-tallet). Han er noen få år samtidig nevnt på Børli. Slik dobbeltdrift forekommer også ellers i Kvikne. (Det er kanskje nødvendig på litt skrinne fjellgårder?)Jeg har gjentatt litt her, men det ser ut til å være nødvendig.Med vanlig logisk sans vil jeg ut fra dette anta som relativt sannsynlig at både Nils og Jens Hals i Kvikne og Knut Hals i Åmot er sønner av hytteskriver Jens Nilssen Hals og barnebarn av hr. Hans Lauritzen. Dette passer jo også godt i tid.Grundigere studier her (med åpne øyne), bl.a. i arkivmateriale jeg ikke har tilgang til, vil sikkert kunne bringe frem mer av samme slaget.Til slutt vil jeg nevne at før i tiden trodde mange at Jorden var flat, men det er etter hvert blitt færre av dem…

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Har du Stein Ole eller noen annen sett skiftet etter Lars Jensen Hals i København 17.1.1713? Ut fra hva Finne-Grønn skriver, skal det der stå at brødrene Nils og Hans Jenssønner oppholdt seg på Kvikne, broren Knut og søstrene Sophie i Åmot, søsteren Anne i Ystad og Karen gift i København.Hvis det forholder seg slik, vet vi altså at Nils og Hans bodde på Kvikne der de ifølge bl.a. bygdeboka tok vare på Knuts eiendommer. Og vi vet vel også at Knut faktisk hadde eiendommer på Kvikne, selv om Odd Roar (39) synes å mene at han ikke hadde noe der å gjøre. Dessuten bodde han altså på en gard i Åmot som han hadde giftet seg til, m.a.o. '...lenger sør og i lavereliggende lende i den brede Østerdalen...'Og gardene på Kvikne hadde vært 'up for grabs' etter at rentemester Møller gikk konkurs.Jeg er tilhenger av å ha et åpent sinn, men jeg er ikke blitt overbevist om at alt det som til nå har vært opplest og vedtatt hører hjemme på historiens skraphaug. Ihvertfall hvis det er slik at 1713-skiftet forteller at Halsbrødrene på det tidspunkt bodde der oppe. Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Det jeg mener ang. Knut Hals er at det fenomen at han er jordeier i Kvikne kan tyde på at han har en tilknytning dit i form av å være sønn av Jens Nilssen Hals. Siden Knut har to brødre i Kvikne, og navnene i familien tydelig peker både mot Jens Nilssen og prestefolket der, virker jo dette ikke helt lite sannsynlig hvis den opphavelige Jens Nilssen Hals attpå til bruker en gård like ved Hals-folkets senere bosteder i bygda. Jeg holder meg til Krokmoens ryddige og forhåpentligvis noenlunde feilfrie bok, og den gjengir en mengde arkivdata som aktører på bl.a. dette temaet faktisk også må forholde seg til. Riktignok er den en sekundær kilde, men den gir en langt bedre oversikt enn de primære gjør, og det er viktig for å forstå de til dels komplekse personmiljøene som debatteres.Det virker som om det finnes litt 'skylapper' hos enkelte ang. Jens Andersen Hals som 'opplest og vedtatt' opphav til de nevnte personer, noe som i vitenskapelig sammenheng sjelden bringer fruktbare resultater. Alt er ikke nødvendigvis riktig om det står i eldre bøker, det kan være lurt også å ta en titt innom virkeligheten av og til. Det er det jeg forsøker å gjøre i mine innlegg her.For øvrig prioriterer jeg å se helhet og sammenhenger mer enn å grave meg ned i dokumenter, da dette ofte raskt gir rett løsning uten nitide detaljstudier. Disse er imidlertid av og til viktige for å kontrollere holdbarheten av de konklusjoner en trekker ut fra de sannsynlige sammenhengene, men bør fortrinnsvis gjøres av fagfolk som en kan stole på.For øvrig beklager jeg korrekturfeilen der jeg glemte å rette Kiær til Kjær.

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Jeg har sikkert noen skylapper, men mener fortsatt det ikke kan være uten betydning for arbeidet med Hals'ene på Kvikne om det i et skifte fra 1713 står oppført at to av arvingene på det aktuelle tidspunkt er bosatt på Kvikne og at flere andre bor i Åmot.N.d.g. navnelikhet viser det seg at Karen Jensdatter, en tredje av de som er nevnt i skiftet, har en datter som heter Dorethe. Kfr. Randi (36).Ndg. navnet Knut finnes flere eksempler i Hals-familien. En av dem er Knut Jensen Juel, 'grandonkel' av 'vår' Knut Jensen Hals.Rarere er det kanskje at navnet Anders synes å bli borte utover i slekta.Et lite tankeeksperiment til slutt:Hva om vi setter inn navnet Dorethe Nielsdatter som navnet på den hittil ukjente kona til ridefogden Jens Andersen?Jeg sier ikke at det var slik, men det ville forklare mye... Hilsen Torgeir med og uten skylapper;-))

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Geografien her og ikke minst navnestilen taler som tidligere nevnt mye mer for at de ætter fra Nils Jenssen Hals og Dorthe Hansd. Er det fullstendig utenkelig at Jens Nilssen Hals i Kvikne + Innset har etterslekt? Det virker slik på dette temaet.Hvis Jens Nilssen kan tenkes å ha etterslekt, hvor er det da mest sannsynlig at deler av denne holder til? Og hvilke navn vil den benytte? Nils, Jens, Hans, Lars, Rasmus, Dorthe, Anne osv. Alle disse finnes hos Hals i Kvikne, som bor like ved der Jens Nilssen holder til. Hvorfor er det da mer sannsynlig at disse kommer fra Bollerup i Skåne enn fra nabogården? Håper noen kan forklare meg dette...I (29) oppgis at Knut Hals er født rundt 1660 og at brødrene Nils og Hans må være eldre. Da må Jens Andersen Hals, i følge Kjær født 1636, være ganske ung når han gifter seg. Om Jens Nilssen Hals vet vi at han er voksen alt i 1646, da han bruker Bjørgan (nok samme Jens som den Jens Nilssen Bjørgan som i 1650 representerer hr. Hans Lauritzen). Dette passer jo godt til barn født på 1650-tallet. Han er i FB nevnt på Børli sist i 1671. Om han siden bor noe annet sted i området vet jeg ikke.For øvrig er jeg ingen Hals-spesialist, og jeg mangler oversikt over en del av dette miljøet. Det forhindrer ikke at de nevnte temmelig sterke indikasjoner må kunne diskuteres fritt.Ellers lurer jeg litt på hvorfor trådstarteren her helt har forsvunnet fra temaet. Det er vel vanlig å følge opp slike?

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Odd Roar, jeg sier ikke at du tar feil og at jeg har rett. Jeg forsøker bare å forholde meg til det vi tross alt synes å vite. Selv om ingenting er 'hellig.'Derimot vet vi ikke når f.eks. Knut Jensen Hals er født. Det var kanskje i 1656 (29). Og faren, Jens Andersen var 'rimeligvis født omkr. 1636.' (Finne-Grønn.) Det blir tjue år, nær sagt i verste fall. Men det kan vel også bli mer enn tjue?Hos Finne-Grønn står det noe jeg her oversett. Ved et skifte i Ystad i 1674 opptrådte Jens Andersen på vegne av barna, 'saasom han hadde deres moster udi senge.'Barnas foreldre, som skiftet var etter, var borgeren Tilluf Jacobsen og hustru Ingeborg Pedersdatter. Betyr dette at Jens Andersen var gift med søster av Ingeborg Pedersdatter? Eller hva er en 'moster udi senge?'Ellers syns jeg vel at vi holder oss godt innenfor rammen for tråden slik den er skissert av Torkild i overskrift og innleggene (1) + (3). Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Torgeir, 'moster udi senge' betyr i dette tilfellet at han var gift med en søster av Tillufs kone Ingeborg. Dette ser ut til å være Metta Persdatter. Vi har skiftet etter Tilluf. Vi har også bestilt flere skifter. Når det gjelder skiftet fra 1713 som Finne-Grønn refererer til så kunne han ta feil - men han var en kløpper til å lese - så dette tviler jeg ikke på korrektheten av. Jeg har et åpent sinn, men å tro at Knut og Sophie på Åmot ikke var barn av Jens Andersen Hals, tror jeg er et blindspor. Iflg. det samme skiftet fra København så gjelder vel dette også Hans og Nils på Kvikne.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Roger Fossum

I samarbeid med Stein Ole Kjær går jeg/vi gjennom bøker, skifter og annet kildemateriale og forsøker å kartlegge slektene Hals og Ring i Ystad samt andre inngiftede slekter.I den forbindelse har vi bl. a. mottat skifte etter Tilluf Jacobsen.Skifte etter Tilluf Jacobsen og hans hustru ble holdt den 31 august 1674 på den avlidne mannens gård. For barna Peder Tillufsen og Berette Tillufsdatter møtte Søren (Søffren) Jørgensen, sogneprest til Everlöv og Slimminge som hadde ”börnens faster i sänge” og Jens Hals arrendator på Bollerup som hadde ”börnens moster udj sänge”.Faster betyr farens søster og moster morens søster. Søren var gift med Gertrud Jacobsdatter og Jens Hals med Metta Pedersdatter.Et av de andre skiftene som vi venter på kan muligens gi flere svar:Fra boken S. Otto Brenner: 'Ystads bouppteckningar 1612 - 1735' kan vi lese:1704 15.11 och 1705 11.4, Jacob Simonsson, kh, död. Dotter: Helena Cecilia Jakobsdotter, ogift - förm. pastor Simon Aqvilonius. - Nämnes Jakob Hegelund som fullmäktig för Hannibal Hals; kh Arent Brandenburg; Simon Palm; assessorn i Kommerskollegium i Köpenhamn Christian Simonsson. Skuldbrev av Hans Isaksson, bg. o hm. i Ystad till Metta, änka efter Jöns Hals. - 'Uti Aprilis 1709 lånte H. Rådm. Rango conceptet till skiftebrevet efter dess sl. hustru Metta Jens Hals'.Mvh Roger Fossum

Link to comment
Share on other sites

Guest Torgeir Kvalvaag

Foreløpig takk til Stein Ole og Roger. Kan Metta være Jens Andersens andre hustru? Slik jeg leser ditt innlegg, Roger, døde hun mellom 1705 og april 1709 ('sl. hustru Metta Jens Hals.')Er det riktig oppfattet?Arent Brandenburg som nevnes i aller siste avsnitt, var vel Øllegard Jensdtr. Hals' første ektemann?Vi venter i spenning på fortsettelsen. Hilsen Torgeir.

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Metta døde 14. september 1704 i Søvestad (Søvde), Skåne. Hun etterlot seg ihvertfall datteren Øllegard, som ble gift med Arendt Brandenberg. Vi er som sagt usikre på om Jens Andersen Hals var gift flere ganger, men vi tror dette er en mulighet. Håpet er at skifter skal gi svar på dette.Stein

Link to comment
Share on other sites

Guest Odd Roar Aalborg

Jeg avventer situasjonen, og blir ikke trøstesløs om min variant skulle være feil. Imidlertid er det som sagt, også av trådstarter, mye som taler for denne. Kan det heller tenkes at Jens Nilssen Hals i Kvikne er i nær slekt med Jens Anderssen Hals i Skåne, slik at Hals-brødrene i Kvikne tar seg av Knut Hals sine gårder som slektninger, men ikke brødre, av denne? Slikt er vel ellers vanlig på denne tiden.Når jeg etterlyser trådstarter, er det fordi det er ønskelig med en kommentar til de data jeg har hentet frem fra FB og NKB, som faktisk støtter hans argumentasjon i (1) og (3).Til (46): Hvis dere ved denne gjennomgangen skulle komme over data ang. den i Kvikne med Hals inngiftede slekten Aalborg, er det av stor interesse. En del av Hals-ætlingene stammer fra denne Aalborg-familien, som jeg omtaler i tema 23713, bl. a. i (7) og (18). Noen av Hals-folkene bruker faktisk 'Aalborg' som etternavn, men jeg har ikke tidligere funnet noen avstamning fra disse. Dette er ellers ikke så merkelig, da Ålborg og Hals ligger i hver sin ende av Langerak, som byen nok har navn etter.Viser til følgende: http://www.kvikne.no/page/627 ang. hr. Hans Lauritzen. I et av de siste avsnittene opplyser Østigaard at kapellan Anders Mikkelsen Aalborg, sønn av 'sjøormpresten' hr. Mikkel Andersen Aalborg i Vang (ikke nevnt på Skattum i Vangsboka, kun en sønn Mikkel Mikkelsen omtales der) bor på Sæmingsbruket på Vingel, som også er søsterens presteenkesete. I tid tilhører han farsgenerasjonen til lensmann, gårdspekulant og funksjonær Kristen Andersen Aalborg i Kvikne / Tynset og den opplagte broren Jens Andersen Aalborg Wahl i Sørum, som nok er den Jens A. Aalborg som (så vidt jeg husker i følge slektsboken for Hals og rundt 1715) er verge for da avdøde Kristen Aalborgs barn i en eiendomshandel med Hals-folkene i Kvikne. I følge Hurumboka (tror jeg det er) har hr. Mikkel i Vang broren Kristen Andersen, sogneprest i Hurum, og Hans Andersen, antagelig sogneprest i Råde, der oppgitt med foreldre Anders Jenssen og Anne Jensd. (så vidt jeg erindrer). I følge Sørumboka skal Jens Aalborg være sønn av en kjøpmann i Ålborg.Likevel: Her virker det ikke helt usannsynlig at kapellan Anders Aalborg i Vingelen anneks kan være far til Kristen og Jens. Finnes noen data som kan fortelle noe om dette? Det angår som nevnt også en del av slekten Hals, som særlig forgrener seg til Nordmøre (bl.a. Kanestrøm og Hoem).

Link to comment
Share on other sites

Guest Stein Ole Kjær

Odd Roar, har allerede snublet over Ålborg-navnet i Ystad. Jacob Christenssen Aalborg, død før 15.4.1642. Apoteker. Gift med Elsebe Danielsdotter, datter til Daniel Baltzarsson og hans hustru Valborg Matsdotter. Barn: Christen, Anna, Valborg.Christen Jacobsson Aalborg. Handelsmann, apoteker. Gift 1. med NN, 2.g.m. Ingeborg Hansdotter, dotter til rådmann Hans Pedersson Ring og hans hustru Karin Zachrisdotter.Hvis dette er dine aner, så har du havnet 'midt oppi det'.Stein

Link to comment
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.