Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

Denne tråden er så lang etter kvart at eg er usikker på kva som har vore diskutert og ikkje - men no sit eg her og les om prestane i Innvik (Aaland), og der står det om Bendix Nilsson Friis - "Kven fyrste kona var, veit ein ikkje. Andre kona, Agnete, vart gift med ettermannen".  Grunnen til at ein veit at det var ei fyrste kone, er at han vart suspendert i 3 år for å ha "besovet" kona si, og dette kan ikkje vere Agnete. EIn ny "fyrste-etappe" i stafetten altså?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Norske Rigs-Registranter Ottende Bind, 1641 s. 25-26:

 

«M. Bendix [Friis] fik Bevilling at maa komme til Kald i Norge.

C. IV. G. a. v., at eftersom nærværende Hr. Bendix Friis, Kapellan udi…... udi Bergenhuus Len, underdanigst for os haver ladet andrage, hvorledes han før Tiden hans Hustru besovet haver, Hvilken Forseelse han underdaninsk er begjerendes hannem naadigst maa efterlades og bevilges at maa komme til Kald igjen: da have vi naadigst efterladt forse. Hr. Bendix Friis samme Forseelse og derhos bevilget og tilladt og hermed bevilge og tillade, at forse. Hr. Bendix Friis maa tre Aar efter dette vort Brevs Dato kaldes til hvilket Kald udi Bergenshuus Stift han lovligen kan blive til voceret, dog ikke til det Kald, hvor han nu er Kapellan. Cum inhib. sol. Koldinghuus 19 Februar 1641. R. VI. 292."

 

Dette er diskutert, men vi har ikke funnet mer ut av det. Trolig er det Agnethe han besov før ekteskapet og at han fikk benådning fra straffen og fikk fortsette som kapellan i Innvik. Etter å ha snudd mange steiner tror jeg at det var slik. Han rakk å få fire barn med Agnethe før han døde i 1650.

Han hadde i alle fall ingen andre barn som vokste opp enn de han hadde med Agnethe Pedersdatter Krag - det viser arvekravet etter Vincents Friis med tydelighet.

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 851/852 Det er nok Lampe som er kilden, og inntil det motsatte er bevist tillater jeg meg å tvile på et hvert ord som står her med mindre det kan kildebelegges at sammenhengen faktisk er slik han har trodd:

post-1909-0-94655000-1434920316_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

No har eg funne tilbake til det som er skrive om besovinga tidlegare i tråden, og tenkjer at det godt kan vere Agnete det er snakk om.

Link to comment
Share on other sites

#854

Lampa har også gitt Bendix NIelsen Friis fem barn, og ingen av dem er riktig....

 

#855

Enig. Bendix Nielsen Friis har trolig ankommet Innvik i 1640 for å bli kapellan og gifte seg med prestens datter. Det unge paret har vært vel ivrig og syndet. Det var en alvorlig fortredelse av en kirkens mann og for dette skulle han suspenderes i tre år, fra brevets dato 19. feb. 1641.

Dommen la også føringer for at han ikke kunne komme til kall igjen der han hadde stått da lovbruddet skjedde, men jeg tror han må ha fått benådning.

 

Hvis dommen hadde blitt fulgt kunne Bendix N. Friis fått nytt kall i feb. 1644. Han må da ha vært enkemann, giftet seg med Agnete og fått fire barn innen han døde 1650. Det tror jeg ikke.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 856 Lampe skriver også: "Var tilstede som en av de ældste præster ved Kong Fredrik IIIs hylding i Kristiania." Om  det var noen Bendix Friis tilstede ved hyllingen så var det enten en annen person eller så er opplysningen om hans alder fullstendig feilaktig. Tilstede var han i hvert fall:

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/9f49f0e169bef09f9a2a179d30a0ee23?index=1#27

 

Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661. 2/1 : Fredrik III's hylding 1648 side 26/27:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008042400054

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Tillegg: Her selger Elisabeth Absalonsdatter Beyers en gård Aarholen(?) i Nordfjord. Laugverge for henne er en Løytnant Gabriel Linde, og medundertegner er "min hederlige kiere broder" Jørgen Beyer

Kildeinformasjon: Protokollnummer: II.B.a.1, Sted: Nordfjord sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAB

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=12493&uid=ny&idx_side=-111

 

Gabriel Linde var sønn av fogd på Jæren Christen Andersen og gift med Anne Bugge, datter av Niels Bugge og Birgitte Wittrup. Birgittes mor, Anna Abelsdatter, var søster til Jørgen Abelsen, Hr Absalons far.

#857

Min teori er at Bendix sin far Niels Jensen Friis i Trondheim kan ha hatt en bror Bendix Friis - som kan være far til Claus m.fl., og som "Var tilstede som en av de ældste præster ved Kong Fredrik IIIs hylding i Kristiania" i 1648.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 858 Han var til stede, men det står i hvert fall ingenting om at han var eldst. Dette er en tolkning som noen (Lampe?) har gjort.

Link to comment
Share on other sites

Ja, så veldig gammel var han ikke, f. ca 1606 :-) Men siden noen har tillagt han en del unger, bl.a. Claus som ble immatrikulert i 1639, så måtte man jo legge på litt slik at det skulle passe...

 

Ifølge studentmatriklene i København var Thomas student i 1624 og Bendix i 1626, begge fra Ripensis (Ribe).

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 860 Ja, enig. Dette er nok et grep de har tatt for å prøve å få Claus med i barneflokken i likhet med å føre opp 2 ekteskap.

Link to comment
Share on other sites

Jacob Aaland skriver at Wittekind Madsson Huus var gift med Anna Friis og hadde følgende barn:

 1. Apollone Marte, f. 1697, gift med Povel Gunnarson Bangh fra Risøyr
 2. Bente, f. 1698, gift med Kristen Rue på Maurstad
 3. Anna Sofie, f. 1699
 4. Mads, f. 1700
 5. Nils Gammel, f. 1702, død 2 år gammel
 6. Jørgen Kristian, f. 1703, død 1704

 

S. 173 (s.189 dig)

Nordfjord fraa gamle dagar til no. [Del] 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

 

Hun er nevnt her som madam Ane Friis sal: Hr: Wittikind Huusis:

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Domprotokoll I Ga 1 , 1711-1723, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/30953/25/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090403650429.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Wittekind Huus sine born er dokumentert i kyrkjeboka for Gloppen, så der er Aaland og eg enige når det gjeld namn og fødselsår - bortsett frå Nils Gammel, det er ikkje rett. Det står Gamel når han døyr, men det står det ofte framfor alderen. Alle tre sønene døydde i 1704. Dette har vel forsåvidt ikkje noko med denne tråden å gjere, men det kan vere greit å ta med dei rette opplysningane.

Link to comment
Share on other sites

#847

Ja, dette må være Thomas Nielsen Friis sin søster Maren. Denne greina satt med eierandeler i Myklebust.

 

Friis-epoken i Rugsund

"I 1712 tok Eirik Pederson over som gjestgjevar og handelsmann i Rugsund, men i 1728 er det klart for «Friis-epoken» på handelsetet - ein epoke som skulle vare i 160 år.

Kjøparen i 1728 var Thomas Nielsson Friis (1675-1745). Han var son til presten Niels Friis i Vanylven og mora Maren [feil for Boel - Boel Samuelsdatter Bugge] prostedotter frå Eid, der ho hadde arva store eigedomar på Myklebust og Alsaker. Før Thomas Friis kom til Rugsund 1728, hadde han frå 1703 drive handel og øltapperi på Myklebust på Nordfjordeid, men låg støtt i krangel med andre som skulda han for å drive ulovleg."

 

Her er en fin epistel om Thomas Friis:

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Tingbok I A 16 , 1703-1704, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Merknader: 1705-1707, se kopi-tingbok nr. D 2

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/30924/90/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090402620091.jpg

"Ditto tilspurte Thomas Friis dend tilstede værende almue, om iche ved flere af den er vitterligt at hans de aar 1697 og 98, ej var her i fogderiet og at hand A(nn)o 99 ingen handel haver brugt, men allene været i huuse hos hans moder, som er en gammel fattig præste enche ved nafn Bodil Bugge, ...."

 

Tillegg:

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunn- og Nordfjord fogderi, Fogderegnskap 3424 (RA/EA-4092/R53/L3424), 1699-1699, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Med antegnelser 1697-1699, ekstraherte poster 1694-1699.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47522/427/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10081307081428.jpg

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunn- og Nordfjord fogderi, Fogderegnskap 3426 (RA/EA-4092/R53/L3426), 1702-1702, oppb: Riksarkivet.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47524/88/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10081307090088.jpg

 

Hvor ble det av søsteren hans montro?

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Kildeinformasjon: Nordfjord: A Odelsskatt og rosstjeneste,1689-

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/27469/11/

 

Her kalles den Marthe Friis som eier sammen med Peder Brandal i Møchelbostad for Maritte Friis i Norland.

 

#864

Hvis hun var i "Norland" i 1689 er det vel nærliggende å tro at hun bodde i Nord-Norge et sted - Nordland, Troms eller Finnmark.

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 865 Jeg tror ikke du skal ta det med Nordland bokstavelig. Mistenker at Nord-Møre og Trøndelag også kan være aktuelle steder for begrepet "Norland".

 

Hr Bendix er nevnt på Støren i 1690, så han har nok vært huskapellan der i hele perioden inntil giftemålet med Karen Hansdatter Hagerup 02.11.1701:

http://www.dagfinnr.no/slekt/kirkebok/DStoren1690-1700.html

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Jacob Aaland skriver at Wittekind Madsson Huus var gift med Anna Friis og hadde følgende barn:

 1. Apollone Marte, f. 1697, gift med Povel Gunnarson Bangh fra Risøyr
 2. Bente, f. 1698, gift med Kristen Rue på Maurstad
 3. Anna Sofie, f. 1699
 4. Mads, f. 1700
 5. Nils Gammel, f. 1702, død 2 år gammel
 6. Jørgen Kristian, f. 1703, død 1704

 

S. 173 (s.189 dig)

Nordfjord fraa gamle dagar til no. [Del] 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Povel Gundersøn heter vel Banch, jfr. NST 10:64 bl.a. Hans morfar var Niels Banch, skipper og trelasthandler fra Risør, og hans far Gunder Paulsen, borger og skipsbyggemester i Risør.  De må ha oppholdt seg i Gjerstad da alle Gunders barn er født der - også Povel døpt 19.mai.1697.

 

Nevner også at Povels mor Maren Nielsdatter Banch bl.a. hadde en søster Dorothea f. c1670 som ble gift 2) c1700 med Ulrich Bugge c1674-1716, kjøpmann, trelasthandler og overformynder i Larvik. Kanskje forbindelse til Bugge i Gloppen?

 

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Til oplysning til 863, så kan  Gamel her være et et  navn som skal oppkalles. Gamel er et navn i Hellesylt, og det kom folk derfra og giftet seg i Innvik .

Link to comment
Share on other sites

Ja, det er rett, men presten skriv ofte dette i lista over døde på denne tida - sjå her http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11423&idx_id=11423&uid=ny&idx_side=-125- - med komma etter Huus og før gamel - og vidare td Hans OIss. Aa - gamel 53 aar - så vi kan definitivt sjå bort frå at det er eit namn denne gongen.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Det stemmer - vurderte å prøve å skrive den markeringa, men det vart ikkje heilt vellykka.. Sjå forresten på Niels Huus sin dåp omlag midt på venstre side - http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11423&idx_id=11423&uid=ny&idx_side=-103- der heiter eine fadderen Gammel til "etter"namn, og der der det skrive fullt ut, utan doblingsteiknet.

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Her er en sak i tingboka der Catharina Hansdatter sl: Hr: Absalon Jørgensen er innstevnet i forbindelse med pantegjeld som han hadde tatt opp før han døde. Her siteres det fra skiftet hans, men så langt jeg kan se omhandler det kun den delen som hadde med pantegjelden å gjøre (kan ikke se at noen av arvingene er nevnt):

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Tingbok A 12 , 1692-1692, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28616/16/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514620539.jpg

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Tingbok A 12 , 1692-1692, oppb: Statsarkivet i Bergen.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28616/25/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514620548.jpg
 

Link to comment
Share on other sites

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Tingbok A 12 , 1692-1692, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28616/61/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514620584.jpg

"Lieutnant Gabriel Linde lader indstefnue twende af sine landbønder paa Skarsten(?), at møde med diris skifte brefue eftter diris sl: fader, Hans og Olle Skarsten, for 10 1/2 Rd som der ? ?
? eftter diris sl: fader var udlagdt til sl:(?) Anna Abelsdater Beier, den 19 Marty(?) 1679, ....."

 

Er dette "Blodbytta"?

 

Link to comment
Share on other sites

Eg er usikker på om det er Beier der står - og eg trudde dessutan ikkje at Blodbytta var kjent under det namnet. Eg ser fleire kallar bror hennar for Jørgen Abelsen Beyer, men Beyer-namnet var det kona hans som kom med.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.