Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

Ja, det er blitt tolka som Ous, og eg meiner det er det som står. På garden Os i Eid finn vi i 1701 Absalon Mogensson Beyer, ca 60 år gammal, og sønene Mons, Morten og Abel. Om han har hatt ei dotter Agnete veit eg ikkje - denne leiermålsaka er det einaste funnet eg har av noka Agnete Absalonsdtr på denne tida.

 

Tilbake til Agnete Absalonsdatters leiermål med Peder Pedersen Tonning (#759). Siden Agnete skrives til gården Os og det finnes en far i passende alder - 60 år i 1701 - bør hun vel helst plasseres som datter av Absalon Mogenssen Beyer. Aaland skriver jo at navnene Absalon og Agnethe ble populære siden dette paret var svært godt likt. Men hvor har Absalon Mogenssen navnet Beyer i fra?

 

Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord og Nordfjord fogderi, Svanø birk, Manntall 9, 1701

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

 • Elisabet Absalonsdatter, f. omkr. 1662, nevnt i skatt 1678 (#721). Gift 1687-88 (#732) med Jørgen Olsen Hougs, kapellan i Innvik hos svigerfaren, død omkr. 1694. Prestenken Elisabet bodde i Olden i 1701 (#744). Kanskje henne som er nevnt i 1737 – «Mad. Hougs» (#709). To barn ved koppskatt 1692 (#737):
  • Agnethe Jørgensdatter Hougs, f. ca 1688, død 1735 (#729). Gift med sogneprest til Støren Christopher Andersen Bernhoft (1690-1754) (#729).
  • NN – «Mad. Meldal»? (#709).

 

Elisabet levde fortsatt i Olden ved ekstraskatten 1711 - "Mad: Lisabet Absalons Datter Bejer"

 

Sogn og Fjordane fylke, Sunn- og Nordfjord fogderi, Fogderegnskap, 1711

 

Edit:

Elisabet er også ført under Innvik - "Capellans Enchen Elisabet Absalons Datter" Her finner vi også prestenken Anne Absalonsdatter.

 

Sogn og Fjordane fylke, Sunn- og Nordfjord fogderi, Fogderegnskap, 1711

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Norske kongebrev: http://www.nb.no/nbsok/nb/f72d127b8cd584a394fcea9a8c7ba8b6?index=4#15(starter nede til høyre og fortsetter på neste side)
28/5 1681 - Kallsbrev for Jørgen Olufsen Hougs som kapellan hos sokneprest Hans Hansen Schrøder i Innvik i Nordfjord. Han må først møte til bispeeksaminasjon. Det vises til sokneprestens søknad om å få hjelp av en kapellan. Jørgen Olufsen får ekseptanse på kallet, men han må søke på ny når det blir ledig.
Søknad, dat. Innvik prestegard 3/4 1680, fra Jørgen Olufsen Hougs om konfirmasjon på et kallsbrev utstedt av Hans Hansen Schrøder. Påtegning: Biskop Randulfs anbefaling, udat.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Ang. Mad. Bredal:

Kan Bredal være feilskrift for Brandal? I NST XX s.64 angis at res.kap tilNorddalen Peder Rasmussen Brandal og Magdalena Jørgensdatter Beyer var foreldre til Elisabeth. g.m. Thomas Scheen. Kanskje bare et skudd i blinde, men kan det være en ide å se nærmere på Magdalena?

 

Marianne Holck

Link to comment
Share on other sites

#780

Ser på nettsider at Magdalena Jørgensdatter er anslått født 1730-40, da blir hun for gammel. Hvis vi leter etter Jørgen Olsen Hougs sin datter ble hun født etter 1688.

Link to comment
Share on other sites

Fogdemanntallet for Sunnfjord og Nordfjord er skannet til 1711, men er ikke gjort tilgjengelig ennå (gjelder hele Norge). Likevel får vi tak i det. Oppskrifta er som følger:

 

Du starter på den siste oversiktssiden som er tilgjengelig - Sunn- og Nordfjord fogderi, Fogderegnskap 3422, 1695 - 1696

I nettleseren ser du at adressen avsluttes med tall: http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/47520. Hvis du nå endrer 0 til 1 vil du bla deg ett år fram (ved å trykke enter). Den siste tilgjengelige siden har adresse http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/47532. Det betyr at når du skal skrive tosifret tall bytter du ut de to siste, f.eks. fra 29 til 30.

 

Vet du forresten hvem prestenka Anna Friis nevnt i ekstraskatten 1711 for Gloppen er?

 

Sogn og Fjordane fylke, Sunn- og Nordfjord fogderi, Fogderegnskap, 1711

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Takk for tipset! Nyttig kjelde dette her. Anna Friis er enkje etter Wittekind Huus; ho døyr her som Anna Bentsdtr http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?urnread_imagesize=full&info=topp&hode=nei&show=93&uid=134052&js=j

 

Men det står 1711 på Skoskatten - og eg har så langt funne to personar som er døde i 1707 - ?

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

Fogderegnskapet er som en godtebutikk... Takk for Anna Friis. Hun må være datter av sognepresten til Lom, Bent Povelsen Friis.

 

Redigert:

Ok (lenka di virker ikke). Hvem kan dette være da?

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Takk for tipset! Nyttig kjelde dette her. Anna Friis er enkje etter Wittekind Huus; ho døyr her som Anna Bentsdtr http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?urnread_imagesize=full&info=topp&hode=nei&show=93&uid=134052&js=j

 

Men det står 1711 på Skoskatten - og eg har så langt funne to som er døde i 1707 - ?

 

Sogneprest i Gloppen, Wittekind Madsen Huus 1665-1703 var gift med Anne Christensdatter Wittrop 1622-1704.  Hun begr. 12. mars, jfr. Kirkebok Gloppen (utdrag i NPHT. II. side 161-220) Anna Friis kan ikke være hans enke.

 

For øvrig virker ikke lenken lenger.

 

Samme kilde: Anna Bentsdatter Friis gravl. 24.nov.1723 - 48 år og 8 mdr. gml.

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Leif, Wittekind Madsen Huus kan åpenbart ikke dødd i 1703. Han må ha overlevd sin første kone, Anne Christensdatter Wittrop (som døde i 1704), og deretter giftet seg med prestedattera Anne Bentsdatter Friis.

 

Anne Bentsdatter Friis mangler åpenbart en ektemann Wittekind:

Arnfinn Kjelland i debatten: Forfedre og hustru til Lompresten Bent Povelsen Friis?

Her kommer det som foreløpig er registrert om Bent Povelsson i bygdebokprosjektet:1670 - 1699

Bent Povelsson Friis. Gift med Marte Nilsdotter. Bent bygsla i 1682 Nedre Viki gnr 100-1, sjå der. I 1697 vart det halde rettssak mot han, der han vart skulda for hard framferd mot bøndene. Barn: 1. Katarina Osea. Sjå neste. 2. Maren, d. før 1734, gift med Mauritz Lie i Gausdal. 3. Anne, gift med ein Wittekind(?).

 

Link to comment
Share on other sites

Leif, Wittekind Madsen Huus kan åpenbart ikke dødd i 1703. Han må ha overlevd sin første kone, Anne Christensdatter Wittrop (som døde i 1704), og deretter giftet seg med prestedattera Anne Bentsdatter Friis.

 

Anne Bentsdatter Friis mangler åpenbart en ektemann Wittekind:

Arnfinn Kjelland i debatten: Forfedre og hustru til Lompresten Bent Povelsen Friis?

 

Se prestekortene, Schreuder overtar i 1703 etter avdøde Wittekind Huus.

 

Edited by Leif Salicath
Link to comment
Share on other sites

Se prestekortene, Schreuder overtar i 1703 etter avdøde Wittekind Huus.

 

 

Det er ikke tvil om hva kilden Grete henviser til i # 786 viser. Her er det kun primærkilder som kan stoles på når det gjelder hele den kretsen vi har vært innom.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Enken etter Hr Wittekind Huus brukte en del av gården Sande i Gloppen i 1705.

 

Sogn og Fjordane fylke, Sunn- og Nordfjord fogderi, Fogderegnskap, Odelsskatt og rosstjeneste 1705

 

Det er vel en stor sjanse for at den Anne Christensdatter Wittrop som ble gravlagt i 12. mars 1704, ikke var Wittekind Huus sin kone.

Sogn og Fjordane fylke, Gloppen, Ministerialbok nr. A 1 (1686-1711), Kronologisk liste 1704, side 250-251.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Jacob Aaland skriver at Wittekind Madsson Huus var gift med Anna Friis og hadde følgende barn:

 1. Apollone Marte, f. 1697, gift med Povel Gunnarson Bangh fra Risøyr
 2. Bente, f. 1698, gift med Kristen Rue på Maurstad
 3. Anna Sofie, f. 1699
 4. Mads, f. 1700
 5. Nils Gammel, f. 1702, død 2 år gammel
 6. Jørgen Kristian, f. 1703, død 1704

 

S. 173 (s.189 dig)

Nordfjord fraa gamle dagar til no. [Del] 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Eg prøver med lenka til dødsfallet på nytt - http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11424&idx_id=11424&uid=ny&idx_side=-93 - dette skal då vere ei varig lenke?

 

Anna Kristendtr Wittrup som døyr i 1704 har ikkje oppgjeven alder, og kan i teorien vere eit barn http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11423&idx_id=11423&uid=ny&idx_side=-125

 

 

 

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

#780

Mad. Bredal - feilskrift for Brandal, mulighet for at Elisabeth, g.m. Thomas Scheen var den rette i 1737?

 

Etter nermo.org døde Elisabet rundt 1724?

Link to comment
Share on other sites

Kvar frå kjem påstanden om at Wittekind Huus skulle vere gift med Anna Kristendtr Wittrup? Dette har eg ikkje noko teikn på.

 

Den einaste Anna Kristendtr Wittrup eg kjenner til, og som kan vere identisk med den som døyr i 1704, var gift med Elias Hansson Bugge; han er død på 1680-talet, men eg finn ingen teikn på at ho gifte seg igjen.

 

Elles skriv Aaland at Anna Friis var ei Nilsdtr, men det er openbart feil.

 

Eg må elles seie at Wittekind Huus er ein av favorittane mine - her er skrift-endringa som skjer i kyrkjeboka hausten 1703... http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11423&idx_id=11423&uid=ny&idx_side=-113

Edited by Aase R Sæther - Gloppen
Link to comment
Share on other sites

#770

God oversikt, spesielt over Agnete og Absalons barn.

 

Om vi legger til grunn at hr Berhoft på Støren sin kone var Agnete Jørgensdatter Hougs, kan hennes mor Elisabeth neppe være den andre arving Mad. Hougs. Da ville mor fortrenge datteren som arving?

 

Kan heller Agnete ha en ukjent søster, som er "Mad. Hougs"?

 

edit. så først etterpå #772-773 med forbehold for at Elisabeth kan være død i 1737. Ut fra alder er det ikke usannsynlig. Beviset for at hun er død er om datter er arving

Edited by Per Ole Sollie
Link to comment
Share on other sites

Elles skriv Aaland at Anna Friis var ei Nilsdtr, men det er openbart feil.

 

Ja, dette er åpenbart den savnede prestedattera fra Lom.

 

Er glad Wittekind ble kvitt den gamle kjerringa si (f. 1622) og fikk seg ung kone (f. 1675) og barn istedet :)

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.