Jump to content
Arkivverket

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim


Siv Rasmussen

Recommended Posts

# 875 Jeg er også usikker på hva som står til slutt på henne. Litt synd at teksten er såpass uskarp. Det gjelder ikke bare denne siden i tingboka.

Link to comment
Share on other sites

Viss ein ser på "huor" på linja under, ser ein etter mitt vit at den eine bokstaven bør vere ein U. Kanskje Brug / Bruge eller noko slikt.

Link to comment
Share on other sites

Dette ordet inneholder definitivt en u. Jeg leser Bruge, Buege, eller noe i den duren. Ikke helt enkelt dette.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Hva dreier disse sakene seg om montro?

 

Kildeinformasjon: Højesteret (avskrifter), Stevningsbok 134 (bind I) (RA/EA-4022/F/Fc/L0134), 1662-1699, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Riksarkivet, avskriftsamlingen. Innstevnte norske saker

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/35493/147/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10041005210148.jpg

 

Kildeinformasjon: Højesteret (avskrifter), Stevningsbok 134 (bind I) (RA/EA-4022/F/Fc/L0134), 1662-1699, oppb: Riksarkivet.

Merknader: Riksarkivet, avskriftsamlingen. Innstevnte norske saker

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/35493/150/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10041005210151.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

# 881 Mindre interessant enn beskrivelsen kunne tyde på, men da er den nevnt. Tar med en til i samme slengen. Gjelder Nils Thomassen Friis.

 

Kildeinformasjon: Højesteret (avskrifter), Stevningsbok 134 (bind I) (RA/EA-4022/F/Fc/L0134), 1662-1699, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Riksarkivet, avskriftsamlingen. Innstevnte norske saker
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/35493/45/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg10041005210046.jpg
 

Link to comment
Share on other sites

# 885 Han var nok død før den tid:

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Sunn- og Nordfjord fogderi, Fogderegnskap 3420 (RA/EA-4092/R53/L3420), 1691-1692, oppb: Riksarkivet.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47518/334/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10051202160335.jpg

 

Kildeinformasjon: Sogn og Fjordane fylke, Nordfjord sorenskriveri, Tingbok A 12 , 1692-1692, oppb: Statsarkivet i Bergen.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28616/53/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090514620576.jpg

 

Boel Bugge er nevnt i tingbokavskriftene fra Nordfjord i 1679 og 81. Hun er ikke benevnt sal: Nils Friis der, men det behøver ikke å bety at han ikke var død på det tidspunkt.

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Grete! Nå er det på tide å lage en ny tråd bl.a med "blodbytta" som du sier fortjener en egen debatt. Denne tråden er fullstendig uoversiklig. Det er vel bare du Grete og Lars Østensen som har oversikten (eller?). Noen flere?

Mye interessant, men jeg trenger en oppsummering på hva som ligger i denne tråden nå. Riktig nok finnes et stikkordregister, men det hjelper ikke nok for å få oversikt her.

Med vennlig hilsen Per Otto

Link to comment
Share on other sites

Du har helt rett, Per Otto, her er det nå så mye (og spennende) informasjon at man snart ikke ser skogen for bare trær.

Jeg har oppsummert noen ganger, men også dette forsvinner fort. Jeg skal igjen (når jeg får tid) oppsummere hovedessensen i hva som har framkommet - og kanskje blir det noen artikler en gang....

 

Når det gjelder Anne Abelsdatter "Blodbytta" kommer det nok til å bli opprettet ny debatt - hvis det er interesse for det.

 

Ha en fin helg!

Link to comment
Share on other sites

Når ein går laus på primærkjelder opp mot gamle sanningar på denne måten, vil det "alltid" gå slik det har gått her: Du finn ikkje alltid det du leitar etter, men kanskje finn du noko anna, like interessant, i staden.

 

Eit viktig produkt av denne debatten, er oppryddinga rundt presten Absalon Jørgenson Beyer, og oppklaringa av "ekteskaps-stafetten" han har vore innblanda i. Dette er vel stoff for dertil egna tidsskrift, men det hadde også vore greit med eit eige tema i dette forum, der det blei oppsummert det som er funne til no, og kva spørsmål som står igjen å svare på.

Link to comment
Share on other sites

#889-892

 

Til direkte spørsmål i #889: Ja, jeg har rimelig oversikt. Og jeg tror ikke det bare er tre som har oversikt i debatten som er "fullstendig uoversiktelig" Det er bare å se antall oppslag.

 

Kortversjonen er en debatt om opphavet til en kvinne, alminnelig antatt å være en slektning av Vincens Friis, og så sjekkes slektskretsen rundt Vincents Friis; hans søskenbarn og deres barn. Debatten siste måned har dreid seg rundt Bendix Friis, en halvbror av Vincents Friis søskenbarn.

 

Om "fullstendig uoversiktelig" er er rettet mot 2 navngitte debattdeltakere som nok har levert de fleste innleggene i debatten? Jeg vil gjerne være med som solidarisk mottaker av kritikken. Dette er som påpekt grunnforskning. En vet aldri hvilken løstråd som fører fram i en vid slektskrets. Debatten har hittil kun ført til 1 hypotese om hvem som var far til hovedpersonen. Jeg har satt fram hypotesen, men en vet aldri om ikke en fortsatt debatt kan føre fram alternative hypoteser.

 

Denne debatten har ført til sidetema som har blitt debattert i nye tråder eller fortsatt i allerede opprettede tråder. Og det har skjedd en kunnskapsproduksjon som garantert vil føre til publiseringer.

 

Debatten har etter min vurdering vært lang, vid, men forsatt holdt sitt siktemål. Jeg har sett debatter som jeg har tenkt at her har deltakerene gått seg bort i skogen. Men, noen liker gjerne å gå i skogen. Det må de få lov til. Og jeg må få lov til å la være å slå følge i skogen. Og jeg skal avstå fra å ergre meg over skogturen i det første innlegget jeg leverer i debatten.

Link to comment
Share on other sites

 

#807, odelsrettssak etter Bendix Friis

 

Leita etter:

«21 dec. 1751 stævenmaal fra Hr. Mathias Krull paa hands hustru Magdalena Ravensdorphs vægne»

 

Lang sak, starter på fol. 328b, her kan det være mer å finne.

 

Grete, du har rett i formodningen om mad. Bredals mann. Ut fra fornavn Sara peker det i retning direktørene på Røros.

 

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Gauldal sorenskriveri, Tingbok 1A 03 , 1743-1754, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31185/329/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090422370329.jpg

 

Dert meste veit vil vel fra før, men det er greit å få opplyst mad. Bredal/Hammonds rolle i saken. Hun ser ikke ut til å være arving i 1751? men har kjøpt gård fra Bendix, og blir så stevnet i odelssak. Jeg notert noe av det personalhistoriske, men her kan det være mer.

 

328a-b Prokurator Mathias Jessen Krull påstår odelsrett for sin kone til gården Dragset, som nå skal skiftes etter oberstløytmnant Scnitler. Men så har hr Jørgen Bernhoft allerede stevnet boet for samme sak.

329b Elisabeth Hougs var hr Bendix eldste fullsøster, og hr Bendix var ”ikkun ett aar” eldre enn Elisabeth.

330a hr Bendix hadde solgt gården Dragset til Anders Jonsen 23.1.1736. Bendix hadde kjøpt gården 5.6.1695 på offentlig auksjon etter avdøde president Peter Kaasbøll. (Poenget var at gården var eid i over 40 år, og dermed var det opparbeidet odelsrettigheter.)

Dragset var bygsel bort 17.3.1703 og 24.6.1720

332a, om gården Lien gården som Bendix Friis har eid, odelssøksmål fra Anders Berhoft, sogneprest i Leksvik, som påberoper seg odelsrett gjennom madame Elisabeth Hougs

333a opplyst skjøte fra Bendix Friis 18.10.1735 på Lien til Mogens Rasmussen Lien, 27.07.1740 er gården solgt videre til mad. Hammond

334a mad. Hammonds fulle navn er Sophia Hammond. Innstevnede vitner; mad. Sara Harboe, sal. Bredal og mons. Paul Ravensdorph

Side 336b, nederst, og 337a topp: Mad. Bredal forklarer «at afdøde hr Bendix Friis og ligeledis afdøde Elisabeth Beyer sal hr Jørgens Hougs var rette kiødelige sydskende aflet af hr Absalon Jørgensen Beyer, fordum provst i hans første egteskab med Agnete Pedersdatter Krey»

Og så følger at Anders Bernhoft er barnebarn av Elisabeth og Jørgen , mens at Mathias Krulls kone er barnebarn av Absalon Jørgensen Beyer i hans senere ekteskap med Chaterina Hansdatter Schrøder, deres barn Maren Absalonsdatter var gift med tollinspektør Paul Ravensdorp, som igjen var foreldre til prokurator Krulls kone Magdalena

337a Vitne Paul Ravensdorph bekrefter som mad. Bredal at partene besteforeldre var halvsøsken

Link to comment
Share on other sites

# 894 Glimrende! Godt jobbet! Dette bekrefter jo det meste av det vi har antatt.

 

"Elisabeth Hougs var hr Bendix eldste fullsøster, og hr Bendix var ”ikkun ett aar” eldre enn Elisabeth."

 

Denne opplysningen er jo interessant. Hvilken konsekvens har det for Anne Absalonsdatter gift med Hans Hansen Schrøder om den nå stemmer?

 

329b - ....men om disse disse tvende(?) hafde nogen ældre sydskende der hafde børn efter sig derom kunde de ei noget forklare.....

 

Her har de nok allerede mistet kontroll over etterslekten. Opplysningene om hvilke søsken Bendix hadde må brukes med varsomhet basert på denne kilden alene.

 

Hvem sin moster er Madame Bredal?
post-1909-0-86566300-1435694407_thumb.jpg

 

Madame Bredal er jo et oppkomme av opplysninger:

post-1909-0-81199600-1435694903_thumb.jpg

Her går det frem at Absalon Jørgensen Beyer i ekteskapet med Catharina Hansdatter Schrøder har avlet.........foruden flere børn som dend yngste Maren Absalonsdatter Beyer....

 

Sr Paul Ravnsdorph er svoger av Mathias Krull. Han er mao. broren til kona.

 

Her får vi vite den eksakte dato Elisabeth Beyer døde på:

post-1909-0-52244100-1435697539_thumb.jpg

Hun døde 31. mars 1748

 

Sara Harboe og Directeur Hans Bredal giftet seg 18.10.1730 Støren: http://www.dagfinnr.no/slekt/kirkebok/VStoren1721-1740.html

Opplysninger fra skiftet etter Hans Bredal finns gjengitt her: http://www.jeaas.com/sk-roros.htm

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#894

Fantastisk godt jobbet, Per Ole!

 

Det er tydelig at de ikke hadde oversikt over om det var flere helsøsken og om disse hadde barn. Det hadde gått mange år, så det er forståelig. Jeg er temmelig sikker på at Anne Absalonsdatter Beyer var det eldste barnet til Agnete Pedersdatter Krag og Absalon Jørgensen Beyer. Her finnes nok kilder som kan vise dette. Og jeg er enig, Lars - vi kan ikke bruke denne kilden alene for å fastslå noe om søsknene.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Hvem sin moster er Madame Bredal?

attachicon.gifMadame-Bredal.JPG

 

Mad. Bredal - Sara Harboe - var altså citantens moster. Hvem var egentlig citanten i denne saken? Var det "Hr. Mathias Krull paa hands hustru Magdalena Ravensdorphs vægne"?

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Jeg ser det står "Citantens Mormoder Elisabet Hougs". (s. 329b).

 

- Citantens mormor Elisabet Absalonsdatter Beyer, sl. Hr Jørgen Hougs, var hr Bendix Friis sin kjødelige søster, og altså Citanten sin søsterdattersønn av han.

 

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 897/898 Når vi tidligere vet at en Mad. Bredal er nevnt som en av Bendix Friis arvinger og vi her også har en Mad. Bredal med inngående kjennskap til Bendix og de andre søskenes opphav er det naturlig å tenke at det er samme person. Det er også naturlig å tenke at hun er arving. Om det nå er korrekt så er spørsmålet hvordan hun er arving?

Det kan jo ikke være tvil om at det står arvinger her, og der etter regnes de 3 aktørene opp:

post-1909-0-08915900-1435705743_thumb.jpg

 

Det kan selvfølgelig være en feil, men pussig er det jo at en Mad. Bredal opptrer i nær tilknytning ved begge disse hendelsene som er atskilt med mange års mellomrom.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Enig! Mad. Bredal er citantens moster, og citanten er barnebarnet til Elisabet Absalonsdatter Beyer - mormor. Citanten = Anders Bernhoft.

 

Men er madame Bredal = Sara Harboe?

 

Edit:

Men forstår nesten ikke hva jeg skriver selv i #898 - "oversatt" fra tingboka:

 

"Citantens mormor Elisabet Absalonsdatter Beyer, sl. Hr Jørgen Hougs, var hr Bendix Friis sin kjødelige søster, og altså Citanten sin søsterdattersønn av han"

 

Kanskje på tide å legge seg.... :-)

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.