Jump to content
Arkivverket

Lars Pedersen Riiber fetter av Lars (Jacobsen?) Falch? - Helgeland år 1731


Lars Østensen

Recommended Posts

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1b, Sted: Helgeland sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader: Register bak i protokollen. Gammelt nr. 2
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080129620133.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18936&uid=ny&idx_side=-8
Kan noen forklare meg på hvilken måte denne Lars Pedersen Riiber er fetter av Lars (Jacobsen?) Falch?
 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Jeg oppfatter at saken henger sammen med den foran. Dermed bør det ikke være tvil om at det er Lars Jacobsen Falch det er snakk om.

Kan du servere meg hans foreldre på et fat?

Link to comment
Share on other sites

# 2 Jeg kan servere deg hans far, men ikke hans mor:

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1a, Sted: Helgeland sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader: Register bak i protokollen. Gammelt nr. 1
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080129620054.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18935&uid=ny&idx_side=-54
Jacob Petersen Falch selger med samtykke av sine sønner Peter, Lars og Peder Jacobsønner vilje og samtykke til sin svoger Petter Angell laugmand over Nordland hans odelsjord Stor Reinfjord 2 woger i Sørsembs fierding i Brønøy prestegjeld. Datert Tjøtta 8. Desember 1713

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland fogderi, Manntall 16 (RA/EA-4070/J/Jb/L0016), 1701-1701, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Manntallet 1701
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38463/92/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-ft10041010283093.jpg
 

Faren sitt opphav er jo rimelig kjent:

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 1 (3A 0001), 1686-1696, oppb: Statsarkivet i Trondheim.
Merknader: Med register. 1748: Skifte 1-4. 1749: Skifte 1-44. Kronologisk register i protokollen, alfabetisk register i eget bind.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24832/219/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090220620821.jpg

Jacob Dass for ordnet Soren Skrifuer ofuer Helgeland, Giøre Witterligt, at ieg effter begire og ombuds pligt lod mig finde paa Moe i Vefsens sogn i afgangne Commissons Commissarius Edlig og høyægtborn Mand nu sl: Peder Petters. Falch hans sterfboe, d: 14 dag Nouembr: 1693: der at for Rette it christeligt og Retferdigt arfue skifte og deling efter dend sl: Mand, imellem hans efterlatte vidue Dydædle og Gudelskende Matrone Maren Jons daatter paa den enne, og den sl: Mands arfuinger, nafnlig, Jacob Pettersen, Hr Lauritz Pettersen, og Mielchior Pettersen brødre, sambt sl: Margrete Petters daatters børn, item Anne Petters daatter, Maren Petters daatter, og Kirsten Petters daatter, søstre, hiulcke være den sl: mands Rette sødskene paa den anden sidde, dog ingen af dennem lod sig paa ligiudationen indfinde. Saa og den sl. Mands Creditorer af hans efterlatte midle, boe og gods udleg at giøre, effter de beuislig Riktig heder af en huer er anuist, og boed forefunden Ofuerwerrende enkens Laug verge høyachtbore og velfornemme Mand Sr. Peder Christophersen Grach?, da som den sl: mands boe og effterladenskab Var Registerit og wurderit d: 15 May Ao 1693:
 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Det står en epistel her om Lars Pedersen Riber: https://groups.google.com/forum/#!msg/no.slekt.etterlysning/78CighGmS0c/TiAi--vp8EoJ

 

"Lars  Pedersøn  Riber,  handelsmann,  født  i  Namdal,  bodde i
Huusbye,  Tomma  Dønnes  fra  1717  til  ca.  1760 som bruker /
forpakter.  Han  ble  gift (#1) med ???. Han giftet seg 2. gang
med  Kirsten Benjaminsdatter Dass. Kirsten Benjaminsdatter Dass
var datter av Benjamin Dass og Maren Jensdatter Falch."

 

Har ingen ide om det som står der stemmer eller ei....

Link to comment
Share on other sites

# 5 Jeg har noen kilder til på ham uten at det nødvendigvis forteller noe om hans opphav. De er nok mer relevant i forhold til ekteskap og konenes opphav.

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Herøy i Alstahaug, Ministerialbok nr. 834A01 (1714-1737), Kronologisk liste 1719, uten sidenr.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16566&idx_id=16566&uid=ny&idx_side=-39
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20071015610337.jpg
Her står at Lars Pedersen Huseby ble egteviet med Kirsten Benjaminsdatter Dass
 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1b, Sted: Helgeland sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader: Register bak i protokollen. Gammelt nr. 2
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080129620152.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18936&uid=ny&idx_side=-27

Kildeinformasjon: Protokollnummer: 1b, Sted: Helgeland sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAT
Merknader: Register bak i protokollen. Gammelt nr. 2
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-tl20080129620171.jpg
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=18936&uid=ny&idx_side=-46

Denne kilden linker ham til Todal.

 

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (3A 0017), 1750-1750, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Merknader: Konseptprotokoll. 1750 I. Skifte 1-26. Foliert. Kronologisk register i protokollen, alfabetisk register i eget bind.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24847/6/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-sk20090223640310.jpg

Og denne bekrefter det samme.

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#6

Han var gift 2. gang (eller 3. gang?) med Aarsille Todal, ingen tvil om det - lenke

 

Her er han nevnt i ekstraskatten 1721   - "Huusbye: Borger som her i fogderiet over-vintrer og sig opholder"

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 9 Godt jobbet! :)

 

Jeg ser at Anders Christensen Selnes, født i Helgelands fogderi i Nordland, tok borgerskap samtidig med Lars Pedersen Riiber. Han var gift med halvsøsteren til Aarsille Todal, kona til Lars Pedersen Riiber.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Det må være et eller annet som knytter Lars Pedersen Riber til Husby i Nesna. Giftet han seg hit eller hadde han slekt her?

 

Ved borgerskapet (#9) står det til slutt:

«Hans Handelsleie og Bopel Huuseby i Helgelands fogderie, som Niels Olsen, borger her til stede(?), før har Boed.»

Hvem var Niels Olsen?

 

Se også debatten: Aleth (Alhed) på Husby (Nesna) sine ektemenn, og barns sørgelige skjebne i 1711

 

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 11 Ja, det tror jeg du har helt rett i. Ved skiftet etter Aleth i 1713 hadde hun 2 døtre som fortsatt var i livet, Karen Rasmusdatter og Maren Nilsdatter. Jeg tror Karen er uaktuell. Jeg har henne gift 2 ganger, men kan ikke redegjøre for hva som skjedde med henne etter 1718. Maren vet jeg derimot ingenting om etter 1713. Så har vi de 2 sønnene som strøk med i 1711. De var kanskje gift? Her kan det jo ha vært enker som har blitt oppgift.

 

Angående Nils Olsen. Jeg tror det er samme Nils Olsen som nevnes her:

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Helgeland sorenskriveri, Tingbok 1 , 1690-1693, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28717/117/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090515630776.jpg

I såfall var han Trondhjemsborger og gift med enken etter Rasmus på Husby før 14. juli 1692.

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#12

En god hypotese er dermed at Lars Pedersen Riber var gift med Nils Olsens datter Maren. Lars' datter i sitt ekteskap med Kirsten Benjaminsdatter Dass het visst Maren - oppkalt etter sin fars første kone?

Link to comment
Share on other sites

#15

Den andre Lars på Husby omtales "Lars Monsen Husbye" i 1716 og 1718 - lenkelenke.

 

Datteren Maren (fra 2. ekteskap) finner jeg ikke døpt.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Maren Nielsdatter Husbynæs var bl.a. fadder 1712 og Maren Husbynæsset i 1716. Jeg vil tro dette er samme dame.


Maren Huusbynæs ble introdusert 5. søndag etter påske i 1715. Kanskje døde hun i barsel i 1717? Hun ses ikke som fadder etter 1716. Barnet født 1715 må ha vært en dødfødsel, finner ingen døpt.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 14 og 18 Om han nå var gift med Maren Nilsdatter så kan det tenkes at denne Inger som ble døpt i 1717 er oppkalt etter Marens søster som druknet i 1711.

 

Skifte etter Inger Nilsdatter og de 2 halvbrødrene som druknet: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24833/138/

 

Kan ikke se at noen av disse var gift ut fra det som står i skiftet.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#19

Min hypotese er at Niels Olsen Storchs datter Maren Nielsdatter ble gift med Lars Pedersen Riber 1713-14 og at hun døde i 1717.

Link to comment
Share on other sites

# 20 Niels Olsen Storch? Jeg kan ikke se at han brukte slektsnavnet Storch.

 

NB! 2 av barna fra første ekteskap, Hans Rasmussen og Karen Rasmusdatter var gift med barn av Arnt Olsen Storch.

 

Angående hypotesen, så støtter jeg den. Den gir en plausibel sammenheng.

Link to comment
Share on other sites

#21

Vet ikke om han brukte navnet Storch, det plukket jeg opp fra den andre debatten. Får droppe det navnet, siden vi ikke vet.


Var Falchene tilknyttet Namdalen? Før i dag fant jeg i fogderegnskapet en Falch i Helgeland som var fra Namdalen, men nå finner jeg han ikke igjen...

 

Edit:

Nå fant jeg han: Hans Larsøn Falck i Brønnøy –  Kopp- og ildstedsskatt 1711

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 22 Laurits Pettersen Falch var Sogneprest i Fosnes:

 

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rh/L0008/0002/0005, Helgeland: F Konsumpsjon- og folkeskatt, , , 1681-, oppb: RA
Merknader: Vedlegg 1
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/30785/2/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110404630041.jpg

Kildeinformasjon: EA-6044/R/Rg/L0069/0001/0004, Helgeland: WWW Konsumpsjon- og folkeskatt, , , 1682-, oppb: RA
Merknader: Vedlegg 1-3
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/29787/2/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20090714370295.jpg
 

Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namdal fogderi, Fogderegnskap 4422 (RA/EA-4092/R64/L4422), 1687-1689, oppb: Riksarkivet.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48520/35/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110504794507.jpg

Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namdal fogderi, Fogderegnskap 4422 (RA/EA-4092/R64/L4422), 1687-1689, oppb: Riksarkivet.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48520/32/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk20110504794504.jpg

Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namdal fogderi, Fogderegnskap 4424 (RA/EA-4092/R64/L4424), 1692-1695, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Med ekstraktantegnelser 1687-1691, antegnelser 1690-1692.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48522/506/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10041203080506.jpg

Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namdal fogderi, Fogderegnskap 4429 (RA/EA-4092/R64/L4429), 1705-1706, oppb: Riksarkivet.
Merknader: Med antegnelser 1703-1705.
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48527/138/
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rk10081308121139.jpg

 

STD:

 

1683-1701
Laurits Pettersen Falch
Thulesius har ham som prest her i tiden 1683 til 1705 og sier at han døde i 1705. På hans maleri i Fosnes kirke står at han ble prest her i 1683 og at han sto til 1705.216 Han fikk kallsbrev på kallet den 10/3 1683, det heter da at han tok over etter avdøde Hr Paust.217 Han er nevnt her i amtregnskapets familieskatten i 1684 og den 23/12 1686 og i foteregnskapets familieskatt i 1689 og 1691. Han fikk stadfestelse på kallet i 1700.218 Han avsto kallet til sønnen Anders den 4/10 1701.219 Han var elev ved Trondheim katedralskole men rømte da svenskene kom og i 1659 ble han immatrikulert i Rostock og i 1661 begynte han i København universitet.I lensregnskapet for 1684 sier han at han ikke skulle betale familieskatt her dette året, dvs 1683, fordi at han har betalt for sin husholdning på Helgeland. Han hadde først vært kapellan på Nærø til i 1672. I 1672 ble han huskapellan på Alstadhaug og sto til han ble sogneprest her i 1683. I lensregnskapets odelslister kan vi se at Hr Laurits eide et omfattende jordegods i Namdal. I 1684 betalte han for seg, sin hustru Ellen Andersdtr, en stuepike, fire tjenestedrenger og to tjenesteriker. Brodahl har sett hans maleri i Fosnes kirke og på denne st, tilføyet trolig i 1734:22 »Lars Falch, natus 1636, Fosnes adiit 1683, obiit 1705, ætatis 68.»
Personalia:
Han var født i 1636 og var en sønn av fogd Petter Jacobsen Falch på Alstadhaug. Han døde her i 1705. Han var gift med Helene Andersdtr Belter, en datter av fogd Anders Rasmusen i Hitra. Kjente barn:
Anders: Nevnt i 1688, var da 10 år. Ble sogneprest her etter faren.
Anna Elisabet: Hun er nevnt i familieskatten i 1688, var da 9 år. Ble gift med Hr Niels Olsen Parelius, kapellan og senere sogneprest her og senere med Hr Nils Thulesis. Hun døde i 1752.
Peder: Nevnt i 1688, var da 12 år. Ble sorenskriver her.221
Hans: Nevnt i 1688, var da 7 år. I skifte etter søsterens mann i 1722 er han nevnt som borger i Trondheim. I skifte etter søsteren i 1752 nevnes et sølvfat med innskrift H Falk og E Remer.
215 MA 1894.
216 NST bd X. s.38ff.
217 NK bd Ill. s.93
218 NK bd VII. Stadfestelser.
219 NK bd VII. s.146.
220 NST bd X. s.38 ff.
221 Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660-1700. Trh 1999.

 

Sønnen Hans Larsen Falch som du fant i 1711 var gift med Else Mortensdatter Rener.

 

NB! La til noen kilder til på ham fra Namdalen.
 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Jeg kan ikke forklare hvordan Lars Pedersen Riber var søskenbarn med Peter Jacobsen Falch, men Lars sin kone Kirsten Benjaminsdatter var var datter av søskenbarn av Peter Jacobsen Falch:

Jacob Petersen Falch født ca 1631(far til Peter Jacobsen Falch født ca 1678), og Maren Petersdatter Falch født ca 1629(mor til Benjamin Petersen Dass født ca 1649

Peter Jacobsen født ca 1678 blir da søskenbarn med Banjamin Petersen Dass født ca 1649, og han var far til Kirsten Benjaminsdatter Dass. Hun var jo gift med Lars Pedersen Riber, men

det gir jo ikke direkte svar på det som det spørres om da. Jeg har også blant annet brukt Frode Holthe som kilde, og folketellinger og kirkebøker og også boka av Kåre Hansen(Petter Dass,

mennesket, makten og mytene) blant annet

Link to comment
Share on other sites

# 24 Han er nevnt eksplisitt som fetter av Lars Jacobsen Falch. Jeg tror forbindelsen går via den for meg ukjente kona til Jacob Pettersen Falch. Jeg gjetter på at hennes fornavn var Aarselle.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.