Jump to content
Arkivverket

Lars Pedersen Riiber fetter av Lars (Jacobsen?) Falch? - Helgeland år 1731


Lars Østensen

Recommended Posts

Hei. - Vedr. innl. 123, har jeg notert:  Den Aasel Larsdr., som blev g.1. på Sandnes i Alstah. m. Jacob Olsen, er dr. av Lars Povelsen (Paulsen), f.c. 1652, som blev g.m. enke Lisbeth Hansdr. på Myklebostad i Nesna, Nergården. - M.v.h. Alv 

Link to comment
Share on other sites

# 127 Det stemmer overens med det som står i skiftet etter Lisbeth Hansdatter Myklebostad, 1734.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Dersom den Maren Lauritsdatter Blix som gravlegges i Dønnes i 1733 er identisk med moren til Lars Pedersen Riber så var hun født ca 1652, og da sannsynligvis eldst og oppkalt etter moren til Laurits Erichsen Blix - Maren Jensdatter Bull.

 

Ja, det kan se ut som Maren var eldst - hvis alderen stemmer.

I følge manntallet 1666 var Laurits Eriksen Blix' sønner Erik i sitt 12. år og Peder i sitt 7. år. Erik var dermed kun i sitt 15. år da han ble student (#117). Jeg har av og til sett 15-16-åringer som studenter i København.

 

Barn av Laurits Eriksen Blix og Magdalene Pedersdatter Krabbe (Maren og Aarselle er ikke verifisert, men bør høre til i søskenflokken):

 1. Maren født ca 1752. Oppkalt etter farmor. Gift med Peder Hansen Riber.
 2. Erik født ca 1654. Oppkalt etter farfar.
 3. Aarselle født ca 1656. Oppkalt etter mormors mor. Gift med Jacob Pettersen Falch.
 4. Peder født ca 1659. Oppkalt etter morfar.
 5. Lucie. Oppkalt etter farmors mor. Gift med Nils Olsen Wind.
 6. Karen. Trolig ugift.

Sannsynligvis har paret hatt ei datter Susanne, oppkalt etter mormor, som kanskje døde ung.

 

Link to comment
Share on other sites

# 129 Jeg kan ikke se at Sollied eller STD fører argumentasjon for at Lucie var en datter av LEB/MPK. I så måte er det som er gravd opp i denne debatten minst like god argumentasjon om ikke bedre for at Aarselle og Maren var døtre.

Link to comment
Share on other sites

Du har rett. Da ser det ut for at vi har tre noe usikre døtre av Laurits Eriksen Blix og Magdalene Pedersdatter Krabbe.

 

Lucie Larsdatter Blix har vi jo vært innom i debatten En familie Wind på Inderøy og i Trondeim, 1680-1710

Hun var tredje kona til sorenskriver Niels Olufsen Wind, som begjærte ekteskap 1. okt. 1692 – med sin «trolovede Kieriste, den Erlige dyd- og gudelskende Møe Lucia Larsdatter Blix». Han giftet seg igjen for fjerde gang 1695-96, men de rakk trolig å bli foreldre til Martha, som var oppkalt etter hans forrige kone Martha Lauritzdatter Thue. Datteren Martha ble gift i Trondheim med kongelig bevilling 1712 med Johannes Nielsen Medelfart. Frandtz Tveedt og Hans Nielsen var forlovere. Vi finner henne igjen på Næss i Inderøy i 1762 som fattig.

Det er vel alt vi vet så langt om Lucie og den angivelige datteren og svigersønnen.

 

Edit:

Johannes er vel bror til Hans og Steen Nilssønner Medelfart. Det ble skiftet etter Hans i 1720, her nevnes broren Steen.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#131

Kirkebøkene bekrefter at Johannes Nielsen Medelfart må ha vært bror til Hans og Steen. Steen var gift med Inger Nielsdatter Wind, som vel var halvsøster til Johannes kone Martha. Brødrenes barn er døpt i Domkirken. Det kan være flere barn enn det som framkommer her, har trolig ikke funnet alle. Mye tyder på at Johannes og Martha flyttet fra Trondheim.

 

Johannes Nielsen Medelfart var gift med Martha Nielsdatter Wind. Barn:

Hans Nielsen Medelfart var gift med Hille Margrete Olufsdatter Darre. Barn:

Steen Nielsen Medelfart var gift med Inger Nielsdatter Wind. Barn:

Det ble betalt begravelse for Steen Nielsen Medelfarts lille barn 4. juni 1718 og for en liten datter 29. juli 1724. Det ble betalt for hans begravelse 10. des. 1726. Alle tre handlinger skjedde i Domsognet.

Kilde: Brodahl, Trøndersk personalhistorie. 1, s. 126, 137 og 139.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Riborg Catharine Medelfart død 1774 på Grytten i Møre
og begravet 24 desember 1774.
Hun var gift med Sogneprest Jonas Jacob Schanke.
Det ekteskapet har jeg ikke funnet.

Jonas Schanke død 1775 på Grytten og begravet 29 april.
Hans foreldre var Rektor Hans Jonasen Schanke og Ester Jacobsdatter Abel.

https://media.digitalarkivet.no/view/2266/85
Jonas død -venstre side.
https://media.digitalarkivet.no/view/2266/82
Riborg død -høyre side.

Jonas Schanke født 1714 i Trondheim og døpt 22 mars 1714 i Domkirken
https://media.digitalarkivet.no/view/16324/268

Link to comment
Share on other sites

Her står litt om Sogneprest Jonas Schanke- på side 203 står det at Riborg Catharina og hans datter 
Hille Margarethe ble voldtatt og fødde senere en sønn som døde 1 måned gammel.

https://books.google.se/books?id=b-tEAgAAQBAJ&pg=PA200&lpg=PA200&dq=sogneprest+jonas+jacob+schanke&source=bl&ots=WwArinL8Cn&sig=oMXKAKFo1ipmp1b4zNaoFL8zBzI&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwi_3c7HiZbNAhWECCwKHQLEAh0Q6AEIHzAA#v=onepage&q=sogneprestjonas jacob schanke&f=false

 

 

Edited by Wenche Hillstrand
Link to comment
Share on other sites

#132

Jeg beveger oss utenfor tema, men tar med at Karen Nielsdatter Medelfart trolig er søster til Hans, Steen og Johannes. Hun var gift med Henrik Helkand, som det ble holdt skifte etter på gården «Stoer Weøen» på Hitra 8. okt. 1717. Han og Karen hadde barna:

 • Niels
 • Andreas
 • Peder
 • Anna Maria
 • Karen
 • Martha

Karen Nielsdatter Medelfart skal deretter ha blitt gift med Anders Melchiorsen Riber. Av panteboka ser man at Anders lånte 120 rdl av Steen Nielsen Medelfart, underskrevet 10. mai 1726.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#134

Trist sak. Jeg beveger meg enda lenger utenfor trådens tema, men tar med dette fra kirkeboka:

 

«D: 26de. Febr. Døpt min Datters Hille Margrethes uægte Barn efterat hun havde lade Sig besvangre av den u-isvigelige Christen Olsøn Weblungsnæss. Barnet  blev i Daaben kaldt Hans»

[…]

«Gud lade ikke dette arme Barn vørne ilde andres forældres Synd, men ved den Gode Hellig aands Naade og Kraft vorde og holdt u-forrykket i Naade-Pagten med Gud, som hans Barn og Eiendom til ævig Salig tid!»

 

På neste side i kirkeboka:

 

«D: 12te Martii begravet i Gryttens Kirke forbemte min Dater H M. Barn N. Hans; Som den gode Gud efter 14 Dages Alder naadeligen behagede at kalde fra dette Livs Elende til Sit ævige Hiem.»

 

Møre og Romsdal fylke, Grytten, Eid, Hen, Voll, Kors i Grytten, Ministerialbok nr. 544A02 (1764-1806), Kronologisk liste 1771, Side 123-124

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

#60

Og så var hun Ole Hansen Suckerbagers kone. Salomon Blix’ kone Else Hansdatter Suckerbagers bror.

.

Er det Anne Hansdatter Hagerup (søster av Aleth, Carsten, Hans, Christen, og Maren) som

her er nevnt om kone til Oluf Hansen Sucherbager ?

 

Var ikke Oluf Hansen Sucherbager (c1640-1687) (også ?) gift med Gundel Henrichsdatter Polzow (f. ca.1621) ?

 

Hva var ev. rekkelføgen på ekteskapene, og hvem var mor til døtrene som nevnes i skiftet 19 Mai 1690 ?

 

Kjennes dødsdato for Anne og Gundel ?

.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

#137:

Er det noen som har kjennskap til Oluf Hansen Sucherbager (c1640-1687) sine to hustruer,
Gundel Henrichsdatter Polzow (f. ca.1621) og Anne Hansdatter Hagerup,
samt hvem av disse som var mor til barna som er nevnt i skiftet i 1690 ?
Kjennes dødsdato for Anne og Gundel ?

.

Link to comment
Share on other sites

#137/138:
 
Dersom Gundel Henrichsdatter Polzow (f. ca.1621) var Oluf Sucherbager's første hustru
kan det kanskje være håp om å finne henne begravet i Bindalen (NT) rundt 1685 ?
 
På den tiden skal Oluf ha kjøpt gården Røytvoll i Bindal, og han hadde fra 1674 eid gårdene Kjærstad og Fagerbakken, også i Bindal.
 
Anna Hansdatter Hagerup var altså gift med samme Oluf Sucherbager.
Ifølge tidligere innlegg i denne debattene eide hun i 1688 i likhet med sin søster Maren part i gårdene Hilder og Rød i Namdalen.
Maren og Anne var (sammen med Aleth, (Else ?,) Carsten og Christen) barn av nordlandshandler Hans Hansen Hagerup (skifte 1664) og Anne Carstensdatter Esche.

Handelsmann i Vegsund utenfor Ålesund, Hans Frantsen Stockberg (1650-1727) var også gift med en Anne Hansdatter Hagerup,

men dette skal visstnok være en datter av borger og sagbrukseier Hans Rickertsen Hagerup i Romsdalen og dennes hustru Anne Sørensdatter.

Jeg kan ikke se noen slektsforbindelse mellom de to ovennevnte Hans Hagerup.
.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
On 31.12.2016 at 7:46 PM, Per Nermo said:

#137/138:
 
Dersom Gundel Henrichsdatter Polzow (f. ca.1621) var Oluf Sucherbager's første hustru
kan det kanskje være håp om å finne henne begravet i Bindalen (NT) rundt 1685 ?
 
På den tiden skal Oluf ha kjøpt gården Røytvoll i Bindal, og han hadde fra 1674 eid gårdene Kjærstad og Fagerbakken, også i Bindal.
 
Anna Hansdatter Hagerup var altså gift med samme Oluf Sucherbager.
Ifølge tidligere innlegg i denne debattene eide hun i 1688 i likhet med sin søster Maren part i gårdene Hilder og Rød i Namdalen.
Maren og Anne var (sammen med Aleth, (Else ?,) Carsten og Christen) barn av nordlandshandler Hans Hansen Hagerup (skifte 1664) og Anne Carstensdatter Esche.

Handelsmann i Vegsund utenfor Ålesund, Hans Frantsen Stockberg (1650-1727) var også gift med en Anne Hansdatter Hagerup,

men dette skal visstnok være en datter av borger og sagbrukseier Hans Rickertsen Hagerup i Romsdalen og dennes hustru Anne Sørensdatter.

Jeg kan ikke se noen slektsforbindelse mellom de to ovennevnte Hans Hagerup.
.

 

Gundel Henrichsdatter Polzow var neppe født i 1621, jeg har tidl. notert at hun var 21 år gml. v. sin mor Eline Olsdatters skifte 13. feb. 1672: Peder Nielsen Aars [avdøde] qv. Eline Olsd. Hennes dtr. Gunel Henrichsd. 21 år og fellesbarn Henrich 11 og Else 12 år, nto. 1515 Rd.

 

Hun var m.a.o. født ca. 1651, og var ant. mor til alle Oluf Sucherbagers barn. De må ha vært gift før 1676, fordi det på prekestolen i Fosnes kirke står anført: "Gud til Ære, kirken til Sirat er denne Prædichestoel af velagtbare Mand  Oluf Hansen Sucherbager og Kiereste __ gudeligen foræret 1676.

 

Det ble skiftet etter Skifte 19. mai 1690, † Olle Hansson Sucherbager i Fiskerosen og †
hustru, Namdal. 3 døtre: Ellen, Ane og Else Ollisdøtre. Henstått uskiftet.

 

Anne Hansdatter Hagerup eide som enke:

 

1. i Hilder og Rød i Nærøy prestegjeld, Læchøe tinglag (Odelsskatten 1689, Fogderegnskap 4422 (RA/EA-4092/R64/L4422), Namdal fogderi, Nord-Trøndelag, s. 224).

2. i Hilder og Rød i Nærøy prestegjeld, Læchøe tinglag (Odelsskatten 1692, Fogderegnskap 4424 (RA/EA-4092/R64/L4424), Namdal fogderi, Nord-Trøndelag).

 

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Christian Arentz skrev:

 

Gundel Henrichsdatter Polzow var neppe født i 1621, jeg har tidl. notert at hun var 21 år gml. v. sin mor Eline Olsdatters skifte 13. feb. 1672: Peder Nielsen Aars [avdøde] qv. Eline Olsd. Hennes dtr. Gunel Henrichsd. 21 år og fellesbarn Henrich 11 og Else 12 år, nto. 1515 Rd.

 

Hun var m.a.o. født ca. 1651, og var ant. mor til alle Oluf Sucherbagers barn. De må ha vært gift før 1676, fordi det på prekestolen i Fosnes kirke står anført: "Gud til Ære, kirken til Sirat er denne Prædichestoel af velagtbare Mand  Oluf Hansen Sucherbager og Kiereste __ gudeligen foræret 1676.

 

Det ble skiftet etter Skifte 19. mai 1690, † Olle Hansson Sucherbager i Fiskerosen og † hustru, Namdal. 3 døtre: Ellen, Ane og Else Ollisdøtre. Henstått uskiftet.

 

Anne Hansdatter Hagerup eide som enke:

1. i Hilder og Rød i Nærøy prestegjeld, Læchøe tinglag (Odelsskatten 1689, Fogderegnskap 4422 (RA/EA-4092/R64/L4422), Namdal fogderi, Nord-Trøndelag, s. 224).

2. i Hilder og Rød i Nærøy prestegjeld, Læchøe tinglag (Odelsskatten 1692, Fogderegnskap 4424 (RA/EA-4092/R64/L4424), Namdal fogderi, Nord-Trøndelag).

 

.

Skal dette da tolkes dithen at det den 19 Mai 1690 ble skiftet etter Oluf Hansen Sucherbager (død 1687) og hans 1. hustru (Gundel Henrichsdatter Polzow, som hadde sittet i uskiftet bo), og at hans 2. hustru Anne Hansdatter Hagerup (g. etter 19 Mai 1690 ?) ennå levde i 1692 (ref. odelsskatten, se over) ?

 

Oluf skal i tillegg til Ellen, Ane og Else også hatt datteren Gundel, som altså må være død før skiftet i 1690.

.

Link to comment
Share on other sites

22 hours ago, Per Nermo said:

.

Skal dette da tolkes dithen at det den 19 Mai 1690 ble skiftet etter Oluf Hansen Sucherbager (død 1687) og hans 1. hustru (Gundel Henrichsdatter Polzow, som hadde sittet i uskiftet bo), og at hans 2. hustru Anne Hansdatter Hagerup (g. etter 19 Mai 1690 ?) ennå levde i 1692 (ref. odelsskatten, se over) ?

 

Oluf skal i tillegg til Ellen, Ane og Else også hatt datteren Gundel, som altså må være død før skiftet i 1690.

.

Du mener vel gift før 19 Mai 1690? Så hvem var hans enke som pr. Definisjon overlevde ham? Feil i skifteavskriftet?

Link to comment
Share on other sites

38 minutter siden, Christian Arentz skrev:

Du mener vel gift før 19 Mai 1690? Så hvem var hans enke som pr. Definisjon overlevde ham ? Feil i skifteavskriftet ?

 

.

Skiftet i 1690, slik det er referert i innlegg #140 over, nevner såvidt jeg tolker det ingen enke, men en avdød ektemann († Olle Hansson Sucherbager), en avdød (†) hustru (som dermed må ha sittet i uskiftet bo siden 1687) og 3 døtre fra dette ekteskapet :
 

"Skifte 19. mai 1690, † Olle Hansson Sucherbager i Fiskerosen og † hustru, Namdal. 3 døtre: Ellen, Ane og Else Ollisdøtre. Henstått uskiftet."

 

Hva er det jeg ev. mistolker her ?

.

Link to comment
Share on other sites

On 3.4.2017 at 10:27 PM, Per Nermo said:

.

Skiftet i 1690, slik det er referert i innlegg #140 over, nevner såvidt jeg tolker det ingen enke, men en avdød ektemann († Olle Hansson Sucherbager), en avdød (†) hustru (som dermed må ha sittet i uskiftet bo siden 1687) og 3 døtre fra dette ekteskapet :
 

"Skifte 19. mai 1690, † Olle Hansson Sucherbager i Fiskerosen og † hustru, Namdal. 3 døtre: Ellen, Ane og Else Ollisdøtre. Henstått uskiftet."

 

Hva er det jeg ev. mistolker her ?

.

 

Hendelsesforløpet har vel vært noenlunde som følger:

 

 1. Før 1676: OHS (-1687) g.m. sin 1. hustru GHP (1651-)

 2. Senest 1686: GHP død

 3. Ca. 1686-1687 OHS sitter i uskiftet bo som lengstlevende etter GHP

 4. Ca. 1687: OHS g.m. sin 2. hustru AHH

 5. 1687: OHS død

 6. 1689: AHH reg. som enke i fogderegnskapet

 7. 1690: Skifte avsluttet etter avdøde OHS og avdøde 1. hustru GHP

 

Strengt tatt skulle det vel vært skiftet etter GHP allerede før OHS giftet seg påny m. AHH.

 

Dessuten skulle AHH ha vært nevnt som enke etter OHS, da hun vel også var arveberettiget etter sin mann, boet hadde store verdier: Brto ekskl. jordegods 2786-2-8, gjeld 571-2-19, gård i Trondhjem, pluss odelsgods, riktignok m. stor inngjeld. AHH hadde før skiftet kun noen mindre eierandeler som odel i Hilder og Rød.

 

Skiftet var tidlig påbegynt med en skiftekommisjon bestående av Tron Pedersen (nært knyttet til GHP) og en Peder Harchelsen (hvem var han, mon tro?), men ikke avsluttet, bl.a. døde en av barnas formyndere fra dengang (stemoren AHHs svoger) Peder Johansen Holt (Nordlandshandler på Abelvær i Namdalen).

 

Barnas nærmeste pårørende ved skifteavslutningen (NST XVI s. 313) var stemor AHHs bror, utliggerborgeren Christen Hansen Hagerup (på Fjellvik i Nærøy), og Salomon Blix (OHS sin svoger i Leka, Nærøy)

 

Johan Pedersen (ant. s.s. utliggerborgeren) og en Hans Jacobsen var også formyndere dengang skiftet ble åpnet.

 

Dermed synes det ikke å være noen tvil om Ole Hansen Sucherbagers to hustruer.

Edited by Christian Arentz
Skifteekstrakt
Link to comment
Share on other sites

31 minutter siden, Christian Arentz skrev:

 

Hendelsesforløpet har vel vært noenlunde som følger:

 

 1. Før 1676: OHS (-1687) g.m. sin 1. hustru GHP (1651-)

 2. Senest 1686: GHP død

 3. Ca. 1686-1687 OHS sitter i uskiftet bo som lengstlevende etter GHP

 4. Senest 1687: OHS g.m. sin 2. hustru AHH

 5. 1687: OHS død

 6. 1689: AHH reg. som enke i fogderegnskapet

 7. 1690: Skifte etter avdøde OHS og avdøde 1. hustru GHP

 

Strengt tatt skulle det vel vært skiftet etter GHP allerede før OHS giftet seg påny m. AHH.

 

Dessuten skulle AHH ha vært nevnt som enke etter OHS, da hun vel også var arveberettiget etter sin mann, boet hadde store verdier: Brto ekskl. jordegods 2786-2-8, gjeld 571-2-19, gård i Trondhjem, pluss odelsgods, riktignok m. stor inngjeld. AHH hadde før skiftet kun noen mindre eierandeler som odel i Hilder og Rød.

 

Skiftet var tidlig påbegynt med en skiftekommisjon bestående av Tron Pedersen (nært knyttet til GHP) og en Peder Harchelsen (hvem var han, mon tro?), men ikke avsluttet, bl.a. døde en av barnas formyndere fra dengang (stemoren AHHs svoger) Peder Johansen Holt (Nordlandshandler på Abelvær i Namdalen).

 

Barnas nærmeste pårørende ved skifteavslutningen (NST XVI s. 313) var stemor AHHs bror, utliggerborgeren Christen Hansen Hagerup (på Fjellvik i Nærøy), og Salomon Blix (OHS sin svoger i Leka, Nærøy)

 

Johan Pedersen (ant. s.s. utliggerborgeren) og en Hans Jacobsen var også formyndere dengang skiftet ble åpnet.

 

Dermed synes det ikke å være noen tvil om Ole Hansen Sucherbagers to hustruer.

.

Det kan vel være slik, men hvilke er indikasjonene på at det forholder seg slik du beskriver, og ikke slik jeg er tilbøyelig til å tolke skiftet ?

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

22 hours ago, Per Nermo said:

.

Det kan vel være slik, men hvilke er indikasjonene på at det forholder seg slik du beskriver, og ikke slik jeg er tilbøyelig til å tolke skiftet, nemlig at det finner sted før han blir g. for 2. gang ?

.

Han skal ha gått bort allerede i 1687, hun oppført som enke (ant. etter ham) 1689. Vi vet ikke når skiftet ble åpnet, men altså ca. 1987, og skiftebehandlingen tok lang tid. Det er mulig de ble gift etter skifteåpningen, men det er altså ikke nevnt noe om hverken åpningstidspunkt eller navn på enke i skifteekstraktet. Men dette forandrer jo ingenting på hovedkonklusjonen om hans to hustruer.

 

 

Skifte Sucherbager.odt

Edited by Christian Arentz
Kopiert inn skifteutdrag
Link to comment
Share on other sites

På ‎02‎.‎04‎.‎2017 den 17.04, Christian Arentz skrev:

 

Gundel Henrichsdatter Polzow var neppe født i 1621, jeg har tidl. notert at hun var 21 år gml. v. sin mor Eline Olsdatters skifte 13. feb. 1672: Peder Nielsen Aars [avdøde] qv. Eline Olsd. Hennes dtr. Gunel Henrichsd. 21 år og fellesbarn Henrich 11 og Else 12 år, nto. 1515 Rd.

 

Hun var m.a.o. født ca. 1651, og var ant. mor til alle Oluf Sucherbagers barn. De må ha vært gift før 1676, fordi det på prekestolen i Fosnes kirke står anført: "Gud til Ære, kirken til Sirat er denne Prædichestoel af velagtbare Mand  Oluf Hansen Sucherbager og Kiereste __ gudeligen foræret 1676.

 

Det ble skiftet etter Skifte 19. mai 1690, † Olle Hansson Sucherbager i Fiskerosen og †
hustru, Namdal. 3 døtre: Ellen, Ane og Else Ollisdøtre. Henstått uskiftet.

 

Anne Hansdatter Hagerup eide som enke:

 

1. i Hilder og Rød i Nærøy prestegjeld, Læchøe tinglag (Odelsskatten 1689, Fogderegnskap 4422 (RA/EA-4092/R64/L4422), Namdal fogderi, Nord-Trøndelag, s. 224).

2. i Hilder og Rød i Nærøy prestegjeld, Læchøe tinglag (Odelsskatten 1692, Fogderegnskap 4424 (RA/EA-4092/R64/L4424), Namdal fogderi, Nord-Trøndelag).

 

.

Oluf's 4. datter Gundel (Gunhild) (død før skiftet ble avsluttet 19/5-1690) er åpenbart oppkalt etter hans 1. hustru, enten som hennes datter ifm. at hustruen Gundel antagelig døde i barselseng (ca.1685 ?), eller ev. oppkalt som første datter i Oluf's 2. ekteskap (c1686/1687) med Anne Hansdatter Hagerup.

.

Link to comment
Share on other sites

22 minutes ago, Per Nermo said:

.

Oluf's 4. datter Gundel (Gunhild) (død før skiftet ble avsluttet 19/5-1690) er åpenbart oppkalt etter hans 1. hustru, enten som hennes datter ifm. at hustruen Gundel antagelig døde i barselseng (ca.1685 ?), eller ev. oppkalt som første datter i Oluf's 2. ekteskap (c1686/1687) med Anne Hansdatter Hagerup.

.

Lyder sannsynlig. Hvor har vi dette fra?

Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, Christian Arentz skrev:

Lyder sannsynlig. Hvor har vi dette fra ?

.

Det må jeg beskjemmet innrømme at jeg ikke kan svare på. Jeg har notert at Gundel (Gunhild) Olufsd. skal være f. c1687, rimeligvis i Bindal eller Namdal ....

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

# 146 "..... men altså senest 1987.......".

 

Du tar ingen sjanser når det gjelder tidsangivelsen....... :)

 

SAT, Byfogden i Trondheim, 1690-1696, s. 0b-1a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090203390393

"......, gifuer warsel til de før forordnede formyndere, for de hendødis folchs U=myndige børn nembl: Peder JohanS Holt, Johan Pedersen og Hans JacobS:, at de til en vis tid og dag indfinder sig udj bem(elte) Sucherbagers sterfboe..."

 

Jeg leser dette som at begge ektefolk er døde på dette tidspunkt.

 

SAT, Byfogden i Trondheim, Pantebok nr. 1a, 1688-1700, s. 22
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650495


Han er benevnt salig 5. november 1688.

 

Hvem var Margrethe Carstensdatter Esche gift med?

 

Hvorfor er Peder Johansen Holte oppnevnt som formynder for disse barna?

Hvordan kan disse Hagerup-barna samtidig være besvogret med Oluf Hansen Sucherbager?

 

Kona til Jens Nilsen Gylden het Margrethe Danielsdatter Polskou, og ikke slik Henry Berg antar (Henrichsdatter?), det fremgår at både han og kona var gamle folk i 1688:

 

SAT, Byfogden i Trondheim, Pantebok nr. 2, 1680-1693, s. 216
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650403

 

 

 

MDP.JPG

 

 

JNG2.JPG

 

Hvorfor Oluf Hansen Sucherbager arvet henne (om det nå var denne konen han arvet) har jeg ingen ide om. Det går jo klart frem av kilden at hun og Jens Nilsen Gylden ikke hadde livsarvinger. Jens Nilsen Gylden kaller Oluf Hansen Sucherbager sin kjære svoger, men hvordan det svogerskapet var fremgår ikke. Så et eller annet slektskap var det mellom Oluf Hansen Sucherbager og denne kona til Jens Nilsen Gylden.

 

Er det ikke snart på tide å skrive om denne historien basert på det kildene virkelig forteller i stedet for å koke suppe på spiker?

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.