Jump to content
Arkivverket

Lars Pedersen Riiber fetter av Lars (Jacobsen?) Falch? - Helgeland år 1731


Lars Østensen

Recommended Posts

#25

Siden mødrene til Lars Pedersen Riber og Lars Jacobsen Falch enn så lenge er ukjente er det nærliggende å tro at de var søstre, evt.var kona til Jacob Pettersen Falch ei Riber.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Har også  at kona til Jacob Petersen Falch(født ca 1631) er Margrethe.Han kan jo ha vært gift flere ganger. Har ikke jobbet mye med disse, siden

dette er etterslekt til bror av en forfar (Peter Jacobsen Falch født ca 1591 var bror av min forfar Adrian Jacobsen på Neppelberg i Nesna)

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

# 27 Jeg vet ikke. Jeg har i hvert fall ikke klart å finne noen kilder der hun er nevnt ved navn. Margrethe Jacobsdatter Falch hadde en datter døpt Aaselle (1717). Peder Jacobsen Falch hadde en datter døpt Aaselle (1716). Dette var begge deres første døtre så langt jeg har klart å finne. De andre barna til Jacob Pettersen Falch har jeg ingen døtre på. 30. november 1775 - Begravet skipper Peter Matthiasøns, af Søvig hustru Margaretha Falch, gl: 84 aar 8 maaneder

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Er det noen som kjenner til den eldste historien om borgerleiet/handelstedet Solsem (1693:skrevet Solsund)på Leka?

29 oktober 1692 selger 'Dyddige Mathron Maren Blix Sal(ige): (Jens?) Pedersen Ribe' borgerleiet og bruket 'Solsund på Lechens',

Fra Hornemanns slektstavler ved Statsarkivet har jeg notert en Hans Pedersen Ruberg, som iflg Hornemann var bosatt på Solsem. Denne skulle hatt en sønn som var gm Maren Lauritsdatter Blix. Han knytter Hans Pedersen til Ruberg-slekten på Kanestrøm (Nordmøre), uten at jeg vet hva kilden er. Det kan muligens være en feiltolking av Riber/Riiber?

Det kan vel muligens også være Hans Pedersen som var gm Maren Blix. I matrikkelen 1647 er han oppført som skipper. I 1661 skattet han som 'Utligger'. Har sjekket flere skattelister i lensregnskapene uten å finne hans slektsnavn nevnt (har ikke disse for hånden). I 1680 var Peder Hansen utliggerborger på Solsem (Trondhjems borgerskap 1680-1730, T H Vigerust et al).

 

Se: [#22712] Lensmann Salomon Blix

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Maren Lauridsdatter Blixes skjøte på borgerleiet Solsumb til Troen Pedersen 29.okt. 1692.

 

Protokollnummer: 1a, Sted: Trondheim by

 

Edit:

Hvis jeg forstår det rett er Hans Pedersen Ribe hennes svigerfar. Hun var da trolig gift med Peder Hansen Riber. Hennes fetter Salmon Blix skrev under som vitne.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 36 Her er aktuell tekst:

 

Kildeinformasjon: Nord-Trøndelag fylke, Namdal sorenskriveri, Tingbok 1A 02 , 1693-1699, oppb: Statsarkivet i Trondheim.

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/28715/4/

Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-rg20090515630286.jpg

post-1909-0-53288500-1461001722_thumb.jpg

 

# 37 Ja, jeg leser det samme. Stemmer teksten så må hun ha vært gift med Peder Hansen Ribe. I tingboka ser det ut som om hun var gift med Hans Pedersen Ribe, men det må være feil siden det står spesifikt at hennes mann hadde arvet det etter sin far Hans Pedersen Ribe, og Salomon Blix var hennes fetter.

 

Det er vel en god sannsynlighet for at Lars Pedersen Riber var hennes sønn.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Hypotese

 

Søskenbarna Lars Pedersen Riber og Lars Jacobsen Falch var oppkalt etter sin morfar Lars/Laurits Salomonsen Blix.

Han var far til Lars Pedersen Ribers mor Maren Lauritsdatter Blix. Hennes fetter Salomon Blix var sønn av Salomon Salomonsen Blix. Maren Blix sin søster var mor til Lars Jacobsen Falch.

Link to comment
Share on other sites

Fra Härnösands Stifts Herdaminne

 

"LIT - med HÄGGENÅS, KYRKÅS och FÖLLINGE.
(Jämtland.)

 

15. Salomon Laurentii Blix (1624-38), son till khden Lars
Blix i Undersåker; var komminister i Strindens gäll i Norge 1619 och
kom hit omedelbart efter företrädarens uppsägelse. De senare åren var
han landsprost och visiterade i denna egenskap i Hammerdal 10 sept.
1637, då han klarerade en trolofning, som skett i förbjudna leder. Han
afled 1638.
G. 28/1 1626 m. Lavina Dahl, änka efter en »ritmester» (Erlandsen, Trondhjems
Stifts Presterskap I s. 167). Hon erhöll genom drottn. Christinas bref
30/10 1650 ett sitt hemman By i Lits socken, som hon åbodde, kvitt och fritt,
och lefde ännu 1665, då hon deltog i ett ståtligare kalas i Ovikens prästgård
29 febr., hvarunder en korporal vid Jämtlands kavalleri blef nedstucken af en
löjtnant Wandtskier. Vid ransakningen uppträdde hon som vittne.
En son Lars Salomonsson ägde och bebodde hemmanet By. Han hade en
dotter Kerstin, hvilken som änka afled i mars 1760 83-årig."

 

Salomon Lauritsen Blix etterfulgte Jacob Jensen Riber (1619-24) i embetet.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Skifte 28/ 1 1664, Jacob Nielssøn stadsnotarius sk. m. yngste dtr.
Lavina efter hennes mor Lavine Salomonsd. Blix, arv 200 Rd.
og perlebånd. Fotnote 132

132  NST . X III s. 409.

 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiowOuupJnMAhXjNpoKHe5-DtQQFgg_MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.kgroenha.net%2FKlara%2Fblixbok.doc&usg=AFQjCNGvuePa0-t8Jvwp5eyTBoCVBgIk-g&sig2=N6idgf8e2rEgiu3-4zlRfg&bvm=bv.119745492,d.bGs

Jeg ser det føres opp at hun skal være en datter av Salomon Salomonsen Blix som det hevdes var født ca 1631, men det er helt urimelig kronologisk at han kan ha hatt en datter som var gift og hadde barn i 1664 dersom han selv var født ca 1631 og døde i 1713. For meg ser hun ut som en søster av SSB.

 

Sollied skriver i NST 3, side 80: "To sønner og en datter kjendes.", og fører så Lavina opp som datter av SLB i tillegg til sønnene Salomon og Laurits.

 

Når Maren Lauritsdatter Blix kaller Salomon Blix for fetter hvem var hun datter av? Hun kan jo ikke være datter av Laurits Salomonsen Blix fordi da ville Salomon Blix vært hennes onkel (farbror), og jeg kan ikke se at Salomon Lauritsen Blix er oppført med noen bror Laurits. Her er det noe som ikke stemmer.....

 

post-1909-0-23976200-1461022786_thumb.jpg

 

Ref. # 39 "Hennes fetter Salomon Blix var sønn av Salomon Salomonsen Blix."

Sønnen til SSB skal være født ca 1669, og ville vært ca 23 år i 1692. Jeg tviler derfor på at det er ham som er den Salomon Blix som nevnes i aktuelt dokument.

 

post-1909-0-67292900-1461065966_thumb.jpg

 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#42

I tingboka (#38) kommer det jo også fram at det var lensmann Salomon (Salomonsen) Blix som underskrev som vitne. Spørsmålet er da om det er feil i panteboka. Har skriveren skrevet fetter istedet for farbror? Kronologisk passer han best som Maren Lauritsdatter Blix' farbror. Hvordan henger dette sammen ellers?

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 43 Her er det flere muligheter:

 

1. Feil i kilden

2. Salomon Blix lensmann har feil opphav.

3. Salomon Blix lensmann hadde en ukjent bror Laurits.

4. En søster av Salomon Blix lensmann var gift med en ukjent Laurits.

Link to comment
Share on other sites

# 45 Spørsmålet er hvilket kildegrunnlag denne Salomon Blix sitt opphav er tuftet på. Jeg kan ikke se at Sollied fører noen kildemessige argumenter for at Salomon var sønn av Salomon Lauritsen Blix i artikkelen i NST 3. Er dette en ren gjetting fra Sollieds side?

Link to comment
Share on other sites

# 47 Vi kan jo drøfte rimeligheten av hva kilden forteller i forhold til aktuelle personer.

Ihht NST3 så giftet Salomon Lauritsen Blix seg i 1626 med Lavina. La oss nå si at deres førstefødte var Laurits som ikke ville være urimelig gitt farsnavn på begge ektefeller, og at denne sønnen var født ca 1626. Jeg tviler på at denne sønnen ble gift noe særlig før 1650. Kan han så ha hatt avkom som fikk barn i 1681 om nå Maren Lauritsdatter Blix var hans datter?

 

Om Maren var mor til Lars Pedersen Riber så bør hun være født før 1661. Kronologien ser veldig anstrengt ut for meg.

Link to comment
Share on other sites

Salomon Blix’ kone Else Hansdatter Suckerbager ble gravlagt 81 ½ år Dom. 25 p Trin. 1720.

Nord-Trøndelag fylke, Leka i Nærøy, Ministerialbok nr. 788A01 (1710-1805), Kronologisk liste 1720
 

Skifte 28. juli 1723:

Nord-Trøndelag fylke, Namdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 (SAT/A-4133/3/3A/L0005), 1710-1733

 

 

NST XVI, s. 313:

 

«Utdrag av skifteprot. 3 for Trondhjem.

19/5 1690, † Olle Hansson Sucherbager i Fiskerosen og †

hustru, Namdal. 3 døtre: Ellen, Ane og Else Ollisdøtre. Henstått

uskiftet. Byfogden hadde kommittert Peder Harchelsen og

Tron Pedersen, men ikke avsluttet. Formyndere dengang Peder

Johansen Holt. Johan Pedersen og Hans Jacobsen. Barnas nærm.

pår. Salomon Blix,1 Christen Hansen Hagerop, Fjeldvig. Gull

11 Rd., sølv vel 30, hus i Fiskerosbukten 225. Stue i Gjeslingen 8,

skjå på Titteren, bu på Vassås 6, gård i Trhj. 500, odelsgods 11

sp. 8 I. 800, stor inngjeld. Bruno ekskl. jordegods 2786-2-8. Svoger

 Jens Nielsen Gylden i Trhj. (avd. hadde arvet hans kone).

Gjeld 571-2-19.

1 Altså var avd. sønn av fogden Hans Søfrensen Sucherbager.»

 

Her ser vi at Tron Pedersen også er nevnt. Det bør være samme person som fikk skjøte på borgerleiet Solsum i 1692 av Maren Lauridsdatter Blix (#37).

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Om Maren var mor til Lars Pedersen Riber så bør hun være født før 1661. Kronologien ser veldig anstrengt ut for meg.

 

Ikke enig.

Laurits Salomonsen Blix født ca 1626

Maren Lauritsdatter Blix født ca 1660, fars alder 34 år

Lars Pedersen Riber født ca 1681, mors alder 21 år

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.