Jump to content
Arkivverket

Lars Pedersen Riiber fetter av Lars (Jacobsen?) Falch? - Helgeland år 1731


Lars Østensen

Recommended Posts

I "Trondhjems borgerskap 1680-1730" for året 1683 oppgis under "Nomdahlen" - Peder Hanssen Sollsom. Der nevnes også Anders Rosuigen. Denne Anders Olsen i Rossvika var Trondheimsborger, og var gift med Maren Jensdatter som var født ca 1628. Kan det tenkes noe felles opphav med kona til Hans Pedersen Riber?

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#101

Det kan godt hende.

 

Det kan også tenkes at Lisbet Jensdatter Solsem hadde ei datter eller to i første ekteskap med N.N. Johannesen(?) og at det er det som er forbindelsen til Frode Michelsen Simle (Hadde ei datter Lisbet med Maren Pedersdatter) og Marchus Marchusen Rødseidet (Hadde ei datter Lisabet døpt 1663 (#66)).

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#102

En Peder Soelsemb betaler skipperskatten i 1642. Kan dette være Lisbet Jensdatters mann?

 

Kilde: Unionsskatt fastelavn og jonsok: Namdalen 1642

 

Edit:

Det samme i 1639 og 1641.

Ved unionsskatten jonsok i 1643 er det fortsatt Peder Solsem som betaler skipperskatt, men ved unionsskatt Martini i 1643 er det Lisbet Solsem som betaler. Dette stemmer godt med funnet i #100.

 

Det ser dermed ut for at Lisbet Jensdatter først var gift med skipper Peder og deretter med Hans Pedersen Riber (nevnt som skipper i 1647).

Første sønnen i 2. ekteskap, Peder f. ca 1646, var dermed oppkalt etter morens første mann og sin farfar (#93).

 

Frode Michelsen Simles kone het Maren Pedersdatter og kan være datter av Peder Solsem og Lisbet Jensdatter. Hva med kona til Marchus Marchusen Rødseidet – hva var hennes farsnavn?

 

Hvis disse to var gift med Peder Hansen Ribers halvsøstre vil det forklare hvorfor de satt med eiendommer etter Hans Pedersen Riber. (#52, #64, #66, #67, #76, #77, #79)

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 103 Jeg tror du treffer spikeren på hodet. I odelsskatten 1640 er det en Peder som skatter 1 øre i Solsem og Løfføen. Dette er samme gårdene som Hans Pedersen Riber skatter 1 øre av i 1650, jmf # 85. I 1643 er det Lisbeth som står oppført som eier av de samme partene.  Og i 1644. Lisbeth Solsem betaler også skipperskatt i disse årene. I 1648 er Hans Pedersen Solsem oppført som skipper. Alt tyder på at Hans Pedersen Riber har overtatt enke og eiendom etter skipper Peder.

 

Peder Solsem betaler odelskatt i 1633. I skipperskatten 1633 skatter Michell Simble av en liten båt, mens Peder Mattiasen(?) skatter av en jegt. Kan denne siste Peder være "vår" skipper Peder Solsem?

 

Jeg tviler på om det er rett Peder for jeg kan ikke se at han er oppført med jegt i 1636.

I 1637 er Peder Solsem oppført med jegt.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Peder Hansen Riber var gift med Maren Lauritsdatter Blix. Lensmann Salomon Salomonsen Blix var hennes fetter (37#). De bodde på borgerleiet Solsem, Peder sa opp sitt borgerskap i 1682 (#32). Han var død før 1692 da Maren solgte borgerleiet (37#). Ett barn kjent:

  • Lars, 1681-1759 (#5). Født i Namdalen (#9), flyttet til Husby, Nesna. Fetter til Lars Jacobsen Falch (#1).

Ref. # 54 For meg ser det ut som om det er Salomon Blix som i 1687 skatter av den parten i gården Rød som Peder Hansen Riber satt med i 1685. Peder Hansen Riber nevnes ikke i odelsskatten 1687 så langt jeg kan se.

 

Peder Hansen Riber nevnes siste gang i skattelistene i 1688 - "Peder Hansøn Solsum": Rosstjeneste 1688 Leka. I 1689 var det enken som betalte samme skatt.

Link to comment
Share on other sites

Den aller første innførselen i Leka kirkebok 26. jan. 1710 gir følgende opplysninger:

«Døpt Jens Vogens B:N: Abraham, Test: Hendrich Solsem, Hans Salamons: [blix], Iver Soelsem, Maren Larsd: ibid, Ane Castensd: Bachen»

 

Kan Maren Larsdatter Solsem være den samme som Maren Lauritsdatter Blix? Hun kan jo ha blitt boende på Solsem selv om hun solgte borgerleiet i 1692 (#37).

 

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag, Ministerialbok nr. 788A01, 1710-1805

 

 

#106

Henrik Pedersen Solsem var nok far til Peder, som var fadder til Hans Salomonsen Blix’ sønn Peder i 1717.

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nord-Trøndelag, Ministerialbok nr. 788A01, 1710-1805

 

Edit:

Ved ekstraskatten 1711 betalte Henrik Pedersen Solsum for hustru og 3 sønner.

 

Ved manntall 1701 er Henrich Solsum oppgitt som 46 år og ført uten sønner. I sin tjeneste hadde han Giert Olsøn 22 år, Jacob Jacobsøn 14 år, Olle Olssøn 12 år og Johan Ifuersøn 9 år.

 

De andre brukerne på Solsum var:

Anders 62 år, med sønnen Daniel 20 år

Jens 28

Joen 32 år

Olle 56 år, med sønnen Niels 20 år

Niels 52 år, med sønnen Anders 8 år

Ifver 35 år

Joen Nielsøn 40 år, med sønnene Olle 12 år og Ingebret 9 år.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#69ff

Selv om det ikke finnes noen bevis for at Maren Lauritsdatter Blix var datter av fogd i Namdalen Laurits Eriksen Blix, er det nærliggende å tro at hun var det siden hun ble gift i nærområdet. Salomon Salomonsen Blix ble etablert på Leka ca 1666 og har nok hatt en finger med i spillet da Maren ble gift med Peder Hansen Riber på Solsum, trolig i slutten av 1670-årene.

Salomon Blix kan i en periode holdt hus hos sitt søskenbarn Laurits Blix, som bodde på gården Hoff på Jøa i Fosnes – Prestemanntall 1666. I skiftet etter Oluf Nielsen på gården Sandvik på Jøa i Fosnes i 1661 var Salomon Salomonsen oppnevnt som kongens vurderingsmann. Dette bør være Salomon Blix, som dermed må ha kjent godt sin fetters barn.

 

Hvis Maren Lauritsdatter Blix var datter av fogden og hennes søster var mor til Lars Jacobsen Falch må Magdalene Pedersdatter Krabbe og Laurits Eriksen Blix hatt enda ei datter. Maren var oppkalt etter sin farmor og kanskje hadde paret ei datter Susanne oppkalt etter mormor, eller ei datter Aarsille (#25) oppkalt etter mormors mor. Magdalene Krabbe og Laurits Blix’ datter Lucie var trolig oppkalt etter sin farmors mor.

 

En annen mulighet er at Lars Falchs mor var Peder Hansen Ribers søster. En halvsøster (Pedersdatter #103) kan det neppe vært siden hun blir for gammel. Lars Falchs mor var trolig født i 1650-årene. Siden Jacob Petersen Falch og kona hadde sønnene Peter, Lars og Peder (#3) er det nærliggende å tro at Lars ble oppkalt etter sin morfar. En manglende sønn Hans svekker hypotesen om at Jacob Falchs kone var ei Hansdatter Riber. Jeg heller til at hun var ei Lauritsdatter Blix.

 

Forhåpentligvis finnes kilder hvor vi får dette verifisert, men de er tilsynelatende ikke lette å finne.

 

 

Edit:

Legger til at hvis Maren Lauritsdatter Blix var datter av Magdalene Pedersdatter Krabbe og Laurits Eriksen Blix, så var hennes sønn Lars Pedersen Riber tredje gang gift (#93) med sin tremenning Aarsille Christophersdatter Todal. Da må de hatt bevilling for å kunne gifte seg. Denne er det kanskje mulig å finne - hvis det er slik som skissert over.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 107 og # 108 Jeg følger resonnementet, men det må kilder til for å finne ut av dette. Den eneste håndfaste opplysningen vi har er at hun kaller Salomon for sin fetter. Jeg skulle nå fortsatt gjerne ha sett hva som er kilden for denne kona til Jacob Pettersen Falch som florerer med navnet Margrethe. Jeg heller fortsatt til at det er mer trolig at moren til barna hans het Aarsille, men noe kildegrunnlag annet enn det jeg ser gjennom oppkalling er det kjemisk fritt for. Det ville jo ikke være urimelig at MPK/LEB kan ha hatt en datter med dette navn som da ville vært oppkalt etter søsteren hennes.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#109

Om barn ble oppkalt etter sine oldeforeldre eller tanter og onkler kan vi jo diskutere :) Uansett, i dette tilfellet er navnet Aarsille interessant og bør gi hint om slektskap.

 

En eventuell ekteskapsbevilling for Lars Pedersen Riber og Aarsille Christophersdatter Todal bør det letes etter (gift ca 1721-23). Kanskje Erlend kan bidra her?

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

Hans Pedersen Riber, f. ca 1610. Skipper i 1647, bodde på borgerleiet Solsem på Leka (#88, #89). Gift ca 1646 med Lisbet Jensdatter (#87). Hans døde 1674-75 (#52). To kjente barn fra manntall 1666 (#88):

  • Peder, f. ca 1646
  • Henrik, f. ca 1650. Ukjent skjebne

 

Hvem vet, kanskje var Hans sønn av magister Peder Hansen Riber i Bergen? Da gjerne født litt senere en antatt 1610.

 

Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen : biografiske Efterretninger. 2

Side 337:

«Peder Hansen Riber (Petrus Johannes Lambertius Ripensis). Søn af Borger Hans Lambertsen i Ribe, studerede i Tydskland 1610-1612, Mag. 18 Mai 1613.» Se også side 131.

+

Bergenske Kirkeforhold i det 17de Aarhundredeside 79

 

Men, kildene er "fulle" av Ribe/Riber. Så dette var kun et skudd i blinde.

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

#108: Kan du vise hvordan Lars Pedersen Riber og Aarsille Christophersdatter Todal eventuelt var tremenninger?

 

Link to comment
Share on other sites

#112

Hypotesen er slik:

 

Aarsille Pedersdatter Krabbe var mor til

Christopher Jonsen Todal som var far til

Aarsille Todal

 

Magdalene Pedersdatter Krabbe var mor til

Maren Lauritsdatter Blix som var mor til

Lars Pedersen Riber

Link to comment
Share on other sites

#108, #113

Laurits Eriksen Blix og Magdalene Pedersdatter Krabbe

 

Namdal: Odelsskatt, 1679 - Fosnes prestegjeld til sjøs:

Lauridtz Erichsøn Eier udj

Deuig 1-0-0

Wemunduig 0-1-0

 

Namdal: Odelsskatt, 1680 - Fosnes prestegjeld til sjøs:

Mallena sl: Lauridtz Erichsøns Eier udj

Deuig 1-0-0

Vemunduig 0-1-0

 

Namdal: Matrikkel, 1680 – Fosnes prestegjeld, Jøa fjerding:

Hof – Enchen sl: Lauridtz Erichsøns arfv: Kiøfft af obr. von Hoven Ko: Ma: gods. 2 spd 2 øre. Arfvingerne bøxler.

 

Skatt av sager, kverner, lakseverper, myr- og engsletter, 1680 – Nærøy prestegjeld, Leka fjerding:

«Simble Saug till Kommer sl: Lauritz Erichsønz Enche Och Liger ganske Øde Och EJ Bruges»

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Kan løsningen ligge her montro?

 

http://nose.dk/GerhardS/large/De%20Blixers%20Slegte-Register.pdf

 

4) Her Eric Blix havde Her Jens Bulls Dotter, Maren, hvis Børn:
5) Jens, Foged ved Bergen. Han tiente Velb: Mons Arnfeldt i det Slag mod Hamburg, f: Lieutenant, og da Throndheim var beleiret, drog han [mkl?]
f[or] Volunteur, og co¯manderet f: Lieutenant, efter at Byen var indtaget, døde saa i Størdalen, begravet der i Kirken.
5) Laurs Erichsen, foged i Numdalen, havde med Magdalena Krabbe:
6) Her Eric Blix, Capellan p Nærøen
6) Peder Blix Guldsmed i Throndh:, havde først Ester Abel, siden Casper Wieshagens dotter, med hende
7) Aassel, har en Mand, Jacob Pedersen p Kiøtten

 

post-1909-0-06795900-1465067746_thumb.jpg

 

Dersom denne Aassel slett ikke var en datter av Peder Blix, men istedet var en datter av Laurits Erichsen og Magdalena Krabbe og var gift med Jacob Pettersen Falch på Tjøtta så gir det i hvert fall for meg mening det som fremgår av slektstavlene til Schønning.

 

Skifte 25/5 1692 avdøde Peder Larsen Blix (skifte i 2 bind efter første hustru Ester Abel 8/2 1686). Enke Cathrine Caspersdtr (Wilthagen, se skifte 13/11 1685 i bind 2 efter Casper W.). Barn: Casepr 3 1/2 og Lars 1 1/2.

Laugverge borgermester Roell Opdall. 4 contrafeier av "Ellias", 4 andre gemene, 1 fugel, Samuel apotechersvend, 1 schildrerie af Mand og Qvinde, Ester Abels contrafei. Blant debitorer herr Hans Abel, Mathias løitnant i Verdal. Skap og bord tilhørende Hans Abel. Avdødes søster fordrer arv 30 Rd. Brt. 524, netto 157.

 

Det er jo ingen datter Aassel i skiftet etter Peder Blix, og hvilken søster av avdøde er det som fordrer arv?

 

Ved dåpen på Peder Jacobsen Falchs datter Aaselle Maria i 1716 er en av dåpsfadderne en Karen Larsdatter Blix:

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 817/L0259: Ministerialbok nr. 817A01, 1714-1737
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20071015610642

 

Jeg har notert denne Karen tidligere jmf.:

 

"Laurits Eriksen
Iflg. NST III s. 77 var han født 1615, døde 1679 og var gift med Magdalene Lauritsdatter Krabbe. Følgende barn nevnes:
Erik, f. 1654.
Peder, f. 1659, d. 5/5 1692, gullsmed i Trondheim, gift 1) med Ester Mathiasdatter Abel og 2) Cathrine Casparsdatter Wildhagen (dødsdatoen er trolig feil, for iflg. Brodahl I s. 61 ble det den 29/4 1692 betalt til Domkirken for begravelsen til ”Peder Larsen guldsmed”.)
Lucie, gift 1) med sorenskriver Nils Olssøn Wind og 2) med sorenskriver Jonas Jacobsøn Richert. Se Embetsmenn 1660-1700 s. 138
I tillegg må det ha vært en datter Karen, for av manntallet for Trondheim i 1687 fremgår det at søsteren Karen Lauridzdatter da bodde hos Peder Lauridzen Guldsmed (Trondheims Borgerskap 1680-1730 s. 21)"

 

NB! Det som står her om at denne Lucie var gift 2 med sorenskriver Jonas Jacobsøn Richert er feil.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#115

Søsteren til Peder Larsen Blix er nevnt minst tre ganger i skiftet, men dessverre uten navn. Trolig er dette Karen, som jo var en del av husholdningen i 1687.

 

Sør-Trøndelag fylke, Trondheim by, Skifteprotokoll 3 (3A 0003), 1690-1696

 

Edit:

Så er jo spørsmålet om Laurits Blix og Magdalene Krabbe også hadde ei datter Maren?

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

6) Her Eric Blix, Capellan p Nærøen

 

«Ericus Laurentij Blixius» er å finne i København studentmatrikkel i 1669 fra E schola Nidrosiensi. Jeg lurer på hvilken kilde Schønning har brukt når han skriver at Erik Blix var kapellan på Nærøy. I følge Geistligheten av Dahl er det ganske trangt om plassen her. Det kan være nyttig å spore opp Erik – hvor ble han av? Kanskje døde han tidlig?

 

Edit:

Og selvsagt finne ut hvor det ble av søsteren Karen. Kanskje dro hun nordover til søsteren Aarsille i 1692 (sammen med Maren?).

 

Er den Karen Blix som var fadder flere ganger i Nesna 1704-06 vår Karen?

Edited by Grete Singstad
Link to comment
Share on other sites

# 117 Enkelt skal det ikke være. Det er jo noe interessant sølvtøy i skiftet etter Petter Jacobsen Falch datert 27. juli 1719....

 

K:L:D:B og sist men ikke minst I:P:S:F:A:L:D:B. Den siste gjenstanden kan jo for eksempel være etter Jacob Pettersen Falch og Aaselle Lauritsdatter Blix.

 

Han ble jo for øvrig gift i Trondheim:

 

1710
Trondheim
VH
Catharina
Mortensdatter Angel
Peter
Jacobsen Falch

 

# 118 Meget interessant, og slettes ikke usannsynlig!
 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

#119

Interessant! Sølvskjeen med K:L:D:B bør ha tilhørt Karen Larsdatter Blix. Og det er to gjenstander i boet som etter all sannsynlighet har tilhørt Jacob Pettersen Falch og Aaselle Lauritsdatter Blix; et linlaken og en linduk med påbroderte initialer.

Link to comment
Share on other sites

# 120 Det meste peker i samme retning her. Her bør det være mulig å sette opp en hypotese om mulig avkom basert på det som er funnet. STD har ført opp 3 barn, 2 sønner og 1 datter, i Embetsmenn. Erich, Peder og Lucie. Kilden er Sollieds artikkel i NST3, side 77.

 

I tilleggene i Tuxen er det så ført på denne Karen Lauritsdatter Blix som jo uten tvil må ha vært datter. Gitt de opplysningene som er gravd frem her må man i hvert fall kunne sette spørsmålstegn ved om det ikke har vært 2 døtre til, Aaselle og Maren. Dersom den Maren Lauritsdatter Blix som gravlegges i Dønnes i 1733 er identisk med moren til Lars Pedersen Riber så var hun født ca 1652, og da sannsynligvis eldst og oppkalt etter moren til Laurits Erichsen Blix - Maren Jensdatter Bull.

 

Denne apokryfe Margrethe som føres opp i slektstavler som kona til Jacob Pettersen Falch stiller jeg store spørsmål ved.....

Link to comment
Share on other sites

Sett i lys av ny kunnskap kan det være Aarselle Blix som var fadder for Lars Pedersen Ribers barn Barbro Maria i Alstahaug 1725 (#93):

-  Aarsele Larsdatter

Eller kan hun identifiseres som en annen?

Link to comment
Share on other sites

# 122 Usikkert. Det finns en Aarselle Larsdatter som var gift før 1734 med Jacob Olsen Stamnes.

 

Jeg gjetter på at hun er identisk med den Aarselle Larsdatter som ble gift 14. oktober 1714 med Jacob Angernesset:

SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 825/L0345: Ministerialbok nr. 825A01, 1704-1728, s. 102
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20071005630070

 

Kan ikke se noen grunn til at hun skulle delta i dåpshandlingen på Lars Pedersen Ribers barn, men hvem vet.....

 

Hun må forøvrig ha vært andre kona til denne Jacob Olsen, da det i skiftet etter Henrik Eriksen Walnum fremgår at hans datter Anne (skifte 14. april 1714) var gift med Jacob Olsen Stamnes, Angernes i 1711:

Skifte 25/11 1711, avdøde Henrich Erichsøn Walnum (fotnote 80) og senere i Nordland avdøde h. Birgitte Christophersd. B.: Erich, Anders, Lars, Ole, Agnes g. Niels Pedersen Stamnæs, Alstahaug i Helgeland, Maren g. Hans Andersen Trhj., Anne g. Jacob Olsen Stamnæs, Angernes i Alstahaug og Malene g. Gregers Kopperdal. Uferdig bygård 220, kramgods nordpå, sølv 31, kontant 215, ialt 2415 -- 677.

 

Basert på dette anser jeg at det er minst like sannsynlig at det er denne Aarselle Larsdatter som er dåpsfadder på LPRs barn.
 

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Det rimer. Hvis K:L:D:B står for Karen Larsdatter Blix var trolig både hun og Aarselle død da det ble skiftet etter Petter Jacobsen Falch i 1719 (#119).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.