Jump to content
Arkivverket

Lars Pedersen Riiber fetter av Lars (Jacobsen?) Falch? - Helgeland år 1731


Lars Østensen

Recommended Posts

4 hours ago, Lars Østensen said:

# 146 "..... men altså senest 1987.......".

 

Du tar ingen sjanser når det gjelder tidsangivelsen....... :)

 

SAT, Byfogden i Trondheim, 1690-1696, s. 0b-1a
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090203390393

"......, gifuer warsel til de før forordnede formyndere, for de hendødis folchs U=myndige børn nembl: Peder JohanS Holt, Johan Pedersen og Hans JacobS:, at de til en vis tid og dag indfinder sig udj bem(elte) Sucherbagers sterfboe..."

 

Jeg leser dette som at begge ektefolk er døde på dette tidspunkt.

 

SAT, Byfogden i Trondheim, Pantebok nr. 1a, 1688-1700, s. 22
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650495


Han er benevnt salig 5. november 1688.

 

Hvem var Margrethe Carstensdatter Esche gift med?

 

Hvorfor er Peder Johansen Holte oppnevnt som formynder for disse barna?

Hvordan kan disse Hagerup-barna samtidig være besvogret med Oluf Hansen Sucherbager?

 

Kona til Jens Nilsen Gylden het Margrethe Danielsdatter Polskou, og ikke slik Henry Berg antar (Henrichsdatter?), det fremgår at både han og kona var gamle folk i 1688:

 

SAT, Byfogden i Trondheim, Pantebok nr. 2, 1680-1693, s. 216
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/tl20080328650403

 

 

 

MDP.JPG

 

 

JNG2.JPG

Jeg tar sjansen på å skrive "ca." 1687 istdf. "senest" 1687 som tidspunkt for OHS 2. gifte med AHH. 

 

Hvorfor Oluf Hansen Sucherbager arvet henne (om det nå var denne konen han arvet) har jeg ingen ide om. Det går jo klart frem av kilden at hun og Jens Nilsen Gylden ikke hadde livsarvinger. Jens Nilsen Gylden kaller Oluf Hansen Sucherbager sin kjære svoger, men hvordan det svogerskapet var fremgår ikke. Så et eller annet slektskap var det mellom Oluf Hansen Sucherbager og denne kona til Jens Nilsen Gylden.

 

Er det ikke snart på tide å skrive om denne historien basert på det kildene virkelig forteller i stedet for å koke suppe på spiker?

 

Margrethe (Maren( Carstensdatter Esche var g.m. (nettopp!) Peder Johansen Holthe,  som altså som nevnt over var AHHs svoger (søsteren Anne Carstensdatter Esche var g.m. AHHs far Nordlandshandler Hans Hansen Hagerup

Link to comment
Share on other sites

# 151 Var hun det?

 

Skifte 8., 9/11 1650, hos Alhed (fotnote 53) sal. Charsten Eschis, barn:
Hans (fotnote 54), Otte, Anne, Maren, Margrethe og Wiviche, brorlodd 339 Rd.

 

Er du sikker på at du ikke blander sammen Maren og Margrethe?

 

Skifte 2/12 1691, avdøde Peder Johansen Holte. E. Maren Carstensd. (Esche) begjærte sk. dat. Appelvær 27/7 for å unngå mulig uenighet med svigerdtr.

Edited by Lars Østensen
Link to comment
Share on other sites

Men, dette korthuset som er bygd opp rundt disse 2 hypotetiske konene til Oluf Hansen Sucherbager har jo nå falt sammen som en stein. Jeg regner med at du og Per kommer opp med en ny løsning som forhåpentligvis har et fundament i de kildene jeg har spadd opp til dere.

Link to comment
Share on other sites

On 2.4.2017 at 5:04 PM, Christian Arentz said:

 

Gundel Henrichsdatter Polzow var neppe født i 1621, jeg har tidl. notert at hun var 21 år gml. v. sin mor Eline Olsdatters skifte 13. feb. 1672: Peder Nielsen Aars [avdøde] qv. Eline Olsd. Hennes dtr. Gunel Henrichsd. 21 år og fellesbarn Henrich 11 og Else 12 år, nto. 1515 Rd.

 

Hun var m.a.o. født ca. 1651, og var ant. mor til alle Oluf Sucherbagers barn. De må ha vært gift før 1676, fordi det på prekestolen i Fosnes kirke står anført: "Gud til Ære, kirken til Sirat er denne Prædichestoel af velagtbare Mand  Oluf Hansen Sucherbager og Kiereste __ gudeligen foræret 1676.

 

Det ble skiftet etter Skifte 19. mai 1690, † Olle Hansson Sucherbager i Fiskerosen og †
hustru, Namdal. 3 døtre: Ellen, Ane og Else Ollisdøtre. Henstått uskiftet.

 

Anne Hansdatter Hagerup eide som enke:

 

1. i Hilder og Rød i Nærøy prestegjeld, Læchøe tinglag (Odelsskatten 1689, Fogderegnskap 4422 (RA/EA-4092/R64/L4422), Namdal fogderi, Nord-Trøndelag, s. 224).

2. i Hilder og Rød i Nærøy prestegjeld, Læchøe tinglag (Odelsskatten 1692, Fogderegnskap 4424 (RA/EA-4092/R64/L4424), Namdal fogderi, Nord-Trøndelag).

 

 

Tilleggsopplysninger:

 

Gundel Henrichsdatter Polzow (GHP) skal ha vært datter av Skomaker Henrich Polsow (ca. 1605-) som det ble skiftet etter 20. mars 1654: Ellene Olsd., sal. Henrich Polsov skomakers sk. m. stedbarna Lisbet, Margrethe, Phillippes, Malene, Kirsten og Henrik, og egne barn Lisbet og Gundel, ialt 80 Rd. Senere: Henrik skal være død, avregning med 3 stedøtre i særdok. 1655, Elins ene dtr. død, Er. Clarert, "Gud sche Lof". (79: = Sk. 20/7-47 efter første hustru. Efter Enken sk. 13/2-72) (NST XVI s. 126)

 

"20/7 1647, Henrik skomakers (34=Sk. 20/3-54) avd. h. Lisebet Andersd., 2 s., 4 dtr., morsarv 197 Rd, 6 sølvskjeer og nordlandske gods." (NST XVI s. 119).

 

Jeg har tidl. notert at GHP arvet sin halvsøster Margret (Danielsdatter??). Mye tyder vel på at Henrik og Daniel Polsow er samme mann. (Dobbeltnavn, eller feil i Panteboka, innlegg # 150, over?)

 

Link to comment
Share on other sites

# 154 Dersom du fjerner alle ukjente fra ligningen (les: De 2 særdeles hypotetiske konene du og Per har diskutert i flere innlegg), og starter på nytt basert på de opplysninger du nå har fått bør du ende opp med en fullstendig ny hypotese om navnet på kona til Oluf Hansen Sucherbager. Det er fortsatt dog kun en hypotese, men den har et fundament i de kilder dere har fått.

 

Hint: Se på formynderskapet på disse barna til Oluf Hansen Sucherbager.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Da min farmor er født i Hammerdal og er etterkommer av Blix slekten, så har jeg sammen med min onkel i Sverige

selv prøvd å nøste opp denne slekten.

For dere som er intressert i Blix familien så er følgende opplysninger nedenfor hentet fra Middelalderfamilier i Flensburg og Nordfriesland av Knud Gether.

 

Karen Erichsdatter Blix datter av Erik Eriksen Blix og hans 2) hustru Elisabeth Pedersdatter. Karen var født 14 november 1620 i Hammerdal i Jæmtland.

Død i Bergen 6 april 1702 og begravet 11 april 1702 i Korskirken.

Karen Eriksdatter Blix ble gift med Fogd Jesper Hansen Rickert ca. 1661.

Jesper Hansen Rickert var først gift ca. 1647 på Tjøtta med Margarethe Pedersdatter Falch som døde ca. 1660, mest sannsynlig i barselseng

etter å ha fått datteren Margarethe.

Margarethe Falch d.e var datter av Fogd Peter Jacobsen Falch og Anna Benkestok.

Jeg vet om 3 barn til Jesper Hansen Rickert og Karen Erichsdatter Blix.

Lisbeth Jespersdatter Rickert død etter 1694. Gift med Michael Schwarzkopf- Sogneprest til Manger. Sønn av Hans Schwartzkopf fra Wismar som tok borgerskap i Bergen 1629.

Isak Jespersen Rickert født ca. 1662.

Gjertrud Jespersdatter Rickert født 7 oktober 1664. Gift 2 desember 1685 i Korskirken i Bergen med Johan Omsen. 

https://media.digitalarkivet.no/view/8671/167

Deres barn:

Margarethe født 1686 gift med Jan Ehlers 1703 og Diderich Sinning i 1716 begge i Korskirken i Bergen .

Karen født 1687. Gift 2) ganger. Gift 1) gang med Harje Siemers. Gift 2) gang med Philip Helgenhauer.

Alhet Omsen døpt 24 oktober 1688 i Korskirken i Bergen

Jesper Omsen døpt 16 februar 1690 i Korskirken i Bergen - Sogneprest til Finnaas.

Jan Omsen født 1692 med Elisabeth Davidsdatter Faye.

Gjertrud født 1694 med Abel Mørch.

Henrich Omsen født 1695.

 

Jesper Hansen Rickert var forpakter i Kaupanger i Sogn og døde antakelig i slutten av 1677.

Hans skifte nedenfor startet 19 juni 1678 -til 4 juli 1678.

Skiftet starter på side 269a

https://media.digitalarkivet.no/view/24133/259

Edited by Wenche Hillstrand
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Wenche Hillstrand said:

Da min farmor er født i Hammerdal og er etterkommer av Blix slekten, så har jeg sammen med min onkel i Sverige

selv prøvd å nøste opp denne slekten.

For dere som er intressert i Blix familien så er følgende opplysninger nedenfor hentet fra Middelalderfamilier i Flensburg og Nordfriesland av Knud Gether.

 

Karen Erichsdatter Blix datter av Erik Eriksen Blix og hans 2) hustru Elisabeth Pedersdatter. Karen var født 14 november 1620 i Hammerdal i Jæmtland.

Død i Bergen 6 april 1702 og begravet 11 april 1702 i Korskirken.

Karen Eriksdatter Blix ble gift med Fogd Jesper Hansen Rickert ca. 1661.

Jesper Hansen Rickert var først gift ca. 1647 på Tjøtta med Margarethe Pedersdatter Falch som døde ca. 1660, mest sannsynlig i barselseng

etter å ha fått datteren Margarethe.

Margarethe Falch d.e var datter av Fogd Peter Jacobsen Falch og Anna Benkestok.

Jeg vet om 3 barn til Jesper Hansen Rickert og Karen Erichsdatter Blix.

Lisbeth Jespersdatter Rickert død etter 1694. Gift med Michael Schwarzkopf- Sogneprest til Manger. Sønn av Hans Schwartzkopf fra Wismar som tok borgerskap i Bergen 1629.

Isak Jespersen Rickert født ca. 1662.

Gjertrud Jespersdatter Rickert født 7 oktober 1664. Gift 2 desember 1685 i Korskirken i Bergen med Johan Omsen. 

https://media.digitalarkivet.no/view/8671/167

Deres barn:

Margarethe født 1686 gift med Jan Ehlers 1703 og Diderich Sinning i 1716 begge i Korskirken i Bergen .

Karen født 1687. Gift 2) ganger. Gift 1) gang med Harje Siemers. Gift 2) gang med Philip Helgenhauer.

Alhet Omsen døpt 24 oktober 1688 i Korskirken i Bergen

Jesper Omsen døpt 16 februar 1690 i Korskirken i Bergen - Sogneprest til Finnaas.

Jan Omsen født 1692 med Elisabeth Davidsdatter Faye.

Gjertrud født 1694 med Abel Mørch.

Henrich Omsen født 1695.

 

Jesper Hansen Rickert var forpakter i Kaupanger i Sogn og døde antakelig i slutten av 1677.

Hans skifte nedenfor startet 19 juni 1678 -til 4 juli 1678.

Skiftet starter på side 269a

https://media.digitalarkivet.no/view/24133/259

 

Hei Wenche,

du har sikkert funnet mye av dette selv, men her kommer i hvert fall en del mer fødselsdata direkte fra kirkeboka:

 

Gjertrud Jespersdatter Rickert død 28. nov., begr. 5. des. 1695 i Bergen KK

https://media.digitalarkivet.no/kb20070321620048

 

Margrete Johansdatter Omsen døpt 29. aug. 1686 i Bergen KK

https://media.digitalarkivet.no/kb20070320640210

begr. 7. jan. 1766 i Bergen KK

g. 1) 5. des. 1703 m. Jan Gerchesen Ehlers, 2) 17. jan. 1716 m. Diderich Lydersen Sinning

 

Karen Johansdatter Omsen døpt 14. aug. 1687 i Bergen KK

https://media.digitalarkivet.no/kb20070320640225

død 7. sept. 1736

g. 1) m. Harje Siemers, 2) 21. feb.1716 i Bergen KK m. Philip Johansen Felgenhauer

 

Alhet Johansdatter Omsen døpt 14. okt. 1688 i Bergen KK

https://media.digitalarkivet.no/kb20070320640249

 

Jesper Jansen Omsen døpt 16. feb. 1690 i Bergen KK

https://media.digitalarkivet.no/kb20070320640266

 

Johan Johansen Omsen døpt 14. okt. 1692 i Bergen KK

https://media.digitalarkivet.no/kb20070320640304

død 5. juni 1731 i Bergen

g. 19 jan 1719 i Bergen DK m. Elisabeth Davidsdatter Faye

 

Gjertrud Johansdater Omsen døpt 17. mai 1694 i Bergen KK

https://media.digitalarkivet.no/kb20070320640333

g. 13. nov. 1710 i Bergen KK m. Abel Abelsen Mørch

 

Henric Johansen Omsen døpt 15. nov. 1695 i Bergen KK

https://media.digitalarkivet.no/kb20070320640357

 

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Wenche Hillstrand skrev:

 

Margarethe Falch d.e var datter av Fogd Peter Jacobsen Falch og Anna Benkestok.

 

Dette er ikke fakta. Fogd over Helgeland Peter Jacobsen var ikke gift med noen av slekten Benkestok. Vi vet faktisk ikke opphavet til Anna Jonsdatter, Peter Jacobsen sin hustru. Mer om dette kan dere lese i Kåre Hasselberg's artikkel "Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag" gjengitt på Per Gjendem sine hjemmesider: http://www.pergjendem.com/?p=290 Originalt sto artikkelen i NST XXXVII side 188-197.

 

Remi

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Remi skrev:

Dette er ikke fakta. Fogd over Helgeland Peter Jacobsen var ikke gift med noen av slekten Benkestok. Vi vet faktisk ikke opphavet til Anna Jonsdatter, Peter Jacobsen sin hustru. Mer om dette kan dere lese i Kåre Hasselberg's artikkel "Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag" gjengitt på Per Gjendem sine hjemmesider: http://www.pergjendem.com/?p=290 Originalt sto artikkelen i NST XXXVII side 188-197.

 

Remi

 

Jeg vet ikke om hun var en Benkestok, dette var opplysninger fra Knud Gethers bok fra Middelalderfamilier i Flensburg og Friesland.

Hvem av de som har rett angående det spørsmålet er ikke jeg den rette å svare på.

Link to comment
Share on other sites

Takk Christian

Jeg har det meste av familien.

Kan ta med at Jesper Omsen ble gift med Sara Koren den 28 november 1714 på Prestegården Malmanger i Kvinnherad.

Hennes foreldre var Claus Koren og Maren Petersdatter Arentz. (En slektning til deg kanskje)

https://media.digitalarkivet.no/view/11551/16

2 kolonne på  venstre side står NB i margen.

Link to comment
Share on other sites

.

Det skal også være døpt en Alhet (Johansdatter) Ohmsen den 24.7.1691 i Korskirken. (I så fall er antakelig den første Alhet død før dette).

.

Link to comment
Share on other sites

8 minutter siden, Per Nermo skrev:

.

Det skal også være døpt en Alhet (Johansdatter) Ohmsen den 24.7.1691 i Korskirken. (I så fall er antakelig den første Alhet død før dette).

.

Det har du helt rett i Per.

Ja hun blev uteglemt. Hun ble født 21 juli 1691.

Døde 6 mars 1692 og begravet 31 mars 1692.

https://media.digitalarkivet.no/view/11551/16

Høyre side.

Link to comment
Share on other sites

19 hours ago, Remi said:

Dette er ikke fakta. Fogd over Helgeland Peter Jacobsen var ikke gift med noen av slekten Benkestok. Vi vet faktisk ikke opphavet til Anna Jonsdatter, Peter Jacobsen sin hustru. Mer om dette kan dere lese i Kåre Hasselberg's artikkel "Nye opplysninger om Falch-slekta fra Trøndelag" gjengitt på Per Gjendem sine hjemmesider: http://www.pergjendem.com/?p=290 Originalt sto artikkelen i NST XXXVII side 188-197.

 

Remi

 

Dette virker jo godt gjennomarbeidet: https://www.geni.com/people/Anne-Jonsdatter/6000000010511275321 , men Hasselbergs artikkel er jo snart 17 år gml. Kanskje det finnes senere bidrag i debatten?

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, Remi said:

Bare søk på navnene deres her på DA sine forum, så vil dere se mange debatter angående dette temaet.

 

Remi Trygve Pedersen:

 

Her er det jeg tidligere har notert om Anna Jonsdatter:

 

"Muligens datter av Benkestok. (Kilde: Hogne Holst slektstavle, pers. 947), men som angir at dette er usikkert. Andre kilder anfører at hun var datter av Jon Trondsøn Benkestok og Birgithe Nielsdatter (bl.a. iflg. en hypotese av Finne-Grønn i NST i 1928 i artikkelen om Jesper Hansen), og denne linjen var tidligere videreført her, men siden den trolig er uriktig er den fjernet. (Kilde: Albertine Hauglid: Innflytterslekter til Vega og deres røtter, 1981, s.386 sier Anne er en Benkestok). Ettervinteren 1999 er det diskusjon på Internett og det synes der mindre eller lite sannsynlig at hun er en Benkestok. Slektsforskeren Tore Vigerust sier i mars 1999 at det ikke er noen holdepunkter for at Peder Jacobsen Falchs hustru var av slekten Benkestok.
 
Jon Benkestoks datter Anne, kjent 1599, ser ut til å være gift i Fana og hadde barn der. En annen ting er at med oppgitt fødselsår 1593 er Anne 50 år ved siste barns dåp, litt gammel med andre ord, men ikke helt utelukket. I NST no. 13, s. 190-93 sies det at Trond Benkestoks datter Anne av kronologiske grunner må være født omkring 1578-1579, senest først i 1580-årene. Anne Benkestok kan derfor umulig ha vært mor til Peder Jacobsen Falchs yngste datter, født 1643, i så fall ville hun ha vært over 60 år. Iflg. Slekt og Data 1996, no. 3, s. 33 ved Konrad Naustvik fremsettes en teori om at hun kan være datter av presten i Romsdal, Jon Eskildsen Green (Ramus) (min person 7405). Han er født ca 1580, og anførte Anne må derfor være født etter ca. 1600, i og for seg passer det bedre med alder ved siste barn, og alder ved første barn ca. 25 år. Anna kan kanskje også ha vært datter av Jon Sinckler som blir nevnt som Bergens-borger 1618-23 og handelsmann på Tjøtta der han var borger 1612-23.

Hun hadde som enke Skorpa i Herøy (nå Dønna). I 1645 bodde det en fogd Mathias Pedersøn Lem på Skorpa, som lå halvannen mil nordøst for Nordherøy, der hun og mannen bodde før.
 
At Anna skal være en datter av den samme Jon Eskildsen når han samtidig var gift med Petter Jacobsens søster, faller på sin egen urimelighet ved at Petter da måtte være gift med sin egen søsterdatter. Det er helt utelukket pga. datidens strenge ekteskapslovgivning.
 
Hennes svoger Abraham Kincket bodde v.s.a. hennes svigersønn Petter Dundass i 6. rode i KK sogn i Bergen 1645.
Utfyllende analyse er omtalt av Kåre Hasselberg i NST XXXVII s. 188-97 (jfr. Genealogen 2/2003, s. 49, note 137)."
 
mvh Christian Arentz
Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

På ‎14‎.‎06‎.‎2017 den 13.10, Christian Arentz skrev:

.....

At Anna skal være en datter av den samme Jon Eskildsen når han samtidig var gift med Petter Jacobsens søster, faller på sin egen urimelighet ved at Petter da måtte være gift med sin egen søsterdatter. Det er helt utelukket pga. datidens strenge ekteskapslovgivning.
.....

.

Hvilken søster av fogden Petter Jacobsen skal John Eschildsen Green ha vært gift med ?

Jeg har notert at sogneprest i Grytten (1606), prost over Romsdal (1617), John Eschildsen Green (død 1623)

skal ha vært gift med en Gjertrud Iversdatter.

 

Jeg har forøvrig notert at to av fogdens søstre, nemlig Anna Jacobsdatter Falch og Inger Jacobsdatter Falch,

skal ha vært gift med hver sin fogd Arne Iversen (hhv. over Giske-godset på Sunnmøre og i Romsdal.

Stemmer dette ?

 

På hvilken måte er Abraham Kincket Anna's svoger ?

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Per Nermo said:

.

Hvilken søster av fogden Petter Jacobsen skal John Eschildsen Green ha vært gift med ?

Jeg har notert at sogneprest i Grytten (1606), prost over Romsdal (1617), John Eschildsen Green (død 1623)

skal ha vært gift med en Gjertrud Iversdatter.

 

Jeg har forøvrig notert at to av fogdens søstre, nemlig Anna Jacobsdatter Falch og Inger Jacobsdatter Falch,

skal ha vært gift med hver sin fogd Arne Iversen (hhv. over Giske-godset på Sunnmøre og i Romsdal.

Stemmer dette ?

 

På hvilken måte er Abraham Kincket Anna's svoger ?

.

 

De opplysningene jeg nevner her er hentet fra tidligere litteraturstudier, og er ikke verifisert av meg.

 

«At lagmann Jacob Pedersen skulle ha en datter med navnet Gjertrud er ukjent. Hun var en Iversdatter» (Tønder og Erlandsen).

 

Jeg har tidl. notert at Inger var g.m. Arne Iversen, mens søsteren Anna var g.m. byfogd i Trondhjem 1627, rådmann, visitør Truls Hansen.

 

Selv har jeg ingen informasjon om Abraham Kincket.

 

Synd, men jeg har ikke vært istand til å finne nyere opplysninger, ref. Remi Pedersens hint. vedr. DA-foraene 

Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Christian Arentz skrev:

.....

Jeg har tidl. notert at Inger var g.m. Arne Iversen, mens søsteren Anna var g.m. byfogd i Trondhjem 1627, rådmann, visitør Truls Hansen.

 

Selv har jeg ingen informasjon om Abraham Kincket.

.....

.

Lagmann (Tr.h./Jämtland) og fogd (på Giske) Jacob Pedersen (1536-1633) og Margrethe Petersdatter Falkener (1556-1622) skal visstnok ha hatt hele 14 barn, hvoriblant to stk. Anna (og tilligemed 2 stk. Peter/Peder, begge fogd !) (se under).

 

Det er 'den andre' Anna som skal ha vært g.m. en Anders Iversen, fogd over Giske-godset (som den angivelige svigerfaren).

(Denne Arne Iversen ser for meg ut til ev. å ha vært enn annen en den Arne Iversen som var g.m. Anna's søster Inger, ref. innlegg #166).

 1.  Kirstina Jacobsdatter Falch
 2.  Sævald Jacobsøn Falch
 3.  Grethe Jacobsdatter Falch
 4.  Anna Jacobsdatter Falch
 5.  Lorentz Jacobsøn Falch
 6. +Jens Jacobsøn Falch
 7.  Margaretha Jacobsdatter Falch
 8. +Peder Jacobsen Falch
 9. +Melchior Jacobsen Falch
 10.  Anna Jacobsdatter Falch
 11. +Peder Jacobsen Falch
 12.  Alhed Jacobsdatter Falch
 13. +Adrian Jacobssøn Falch
 14. +Inger Jacobsdatter Falch

Jeg skulle ellers som sagt gjerne visst hvordan Abraham Kincket ev. skal være 'besvogret' inn i denne familien.

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Per Nermo said:

.

Lagmann (Tr.h./Jämtland) og fogd (på Giske) Jacob Pedersen (1536-1633) og Margrethe Petersdatter Falkener (1556-1622) skal visstnok ha hatt hele 14 barn, hvoriblant to stk. Anna (og tilligemed 2 stk. Peter/Peder, begge fogd !) (se under).

 

Det er 'den andre' Anna som skal ha vært g.m. en Anders Iversen, fogd over Giske-godset (som den angivelige svigerfaren).

(Denne Arne Iversen ser for meg ut til ev. å ha vært enn annen en den Arne Iversen som var g.m. Anna's søster Inger, ref. innlegg #166).

 1.  Kirstina Jacobsdatter Falch
 2.  Sævald Jacobsøn Falch
 3.  Grethe Jacobsdatter Falch
 4.  Anna Jacobsdatter Falch
 5.  Lorentz Jacobsøn Falch
 6. +Jens Jacobsøn Falch
 7.  Margaretha Jacobsdatter Falch
 8. +Peder Jacobsen Falch
 9. +Melchior Jacobsen Falch
 10.  Anna Jacobsdatter Falch
 11. +Peder Jacobsen Falch
 12.  Alhed Jacobsdatter Falch
 13. +Adrian Jacobssøn Falch
 14. +Inger Jacobsdatter Falch

Jeg skulle ellers som sagt gjerne visst hvordan Abraham Kincket ev. skal være 'besvogret' inn i denne familien.

.

Jeg har registrert 13 barn, men manglet Sevald. 

Vedr Abaraham står det jo en hel del her: http://www.pergjendem.com/?p=290

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Per Nermo said:

.

Har du registrert noen ektemaann for 'Anna #2' ?

.

 

Jeg har tidl. notert Anna #2 som g.m. Fogd over Giskegodset fra før 1608-24 Anders Iversen (død før 1633): " Ble noen år før 1608 fogd hos rentemester Sivert Beck og sto i denne stillingen til 1624, da Becks enke, fru Lisbeth Bille klaget over at Anders Iversøn etter hennes manns død i 1623 ikke hadde gjort rede og riktighet for regnskapet for året 1622/23. Ved kgl. skriv av 28. juli 1624 ble han beordret til København for å gjøre opp regnskapet. Det lyktes ham ikke å betale sin gjeld, og han ble avsatt som fogd. Den 4. sept. 1627 beskrives han som fordums fogd over Gidske. Han levde i 1628."

 

Søsteren Inger har jeg notert som g.m. Fogd i Romsdalen og toller i Molde 1623-40 (og senere?), Anders Iversen (ca. 1590 - 1645 Vestnes Gods): "Begynte dynastiet på Gjermundnes som han fikk livsbrev på 5. feb. 1608 etter å ha bestyrt Giske gods. Bodde på Vestnes gods, der han var forvalter. Fikk livsbrev på Vestnes 12. feb. 1627. Vestnes ble solgt av kronen etter hans død, til Hannibal Sehested i 1648. Portrett i Vestnes krk." 

 

 

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Christian Arentz skrev:

 

Jeg har tidl. notert Anna #2 som g.m. Fogd over Giskegodset fra før 1608-24 Anders Iversen (død før 1633): " Ble noen år før 1608 fogd hos rentemester Sivert Beck og sto i denne stillingen til 1624, da Becks enke, fru Lisbeth Bille klaget over at Anders Iversøn etter hennes manns død i 1623 ikke hadde gjort rede og riktighet for regnskapet for året 1622/23. Ved kgl. skriv av 28. juli 1624 ble han beordret til København for å gjøre opp regnskapet. Det lyktes ham ikke å betale sin gjeld, og han ble avsatt som fogd. Den 4. sept. 1627 beskrives han som fordums fogd over Gidske. Han levde i 1628."

 

Søsteren Inger har jeg notert som g.m. Fogd i Romsdalen og toller i Molde 1623-40 (og senere?), Anders Iversen (ca. 1590 - 1645 Vestnes Gods): "Begynte dynastiet på Gjermundnes som han fikk livsbrev på 5. feb. 1608 etter å ha bestyrt Giske gods. Bodde på Vestnes gods, der han var forvalter. Fikk livsbrev på Vestnes 12. feb. 1627. Vestnes ble solgt av kronen etter hans død, til Hannibal Sehested i 1648. Portrett i Vestnes krk." 

 

.

Jeg ser nå at jeg i flere ovenstående innlegg feilaktig (?) har omtalt ektemennene til søstrene Anna (#2) og Inger Jacobsd. Falch som (begge to) 'Arne' Iversen, mens Anders Iversen vel er det korrekte (for begge to ?). Jeg beklager dette.

(I ditt innlegg #167 kaller også du Inger's ektemann for 'Arne' Iversen. Var dette en glipp ?)

 

Om begge (fogdene) het Anders Iversen må en stusse på den mistenkelige overlapp som tilsynelatende gjelder deres virke, bl.a. på Giske-godset og som fogd i (nesten) samme område. Kan vi være sikre på at det ikke er snakk om én og samme person ?

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, Per Nermo said:

.

Jeg ser nå at jeg i flere ovenstående innlegg feilaktig (?) har omtalt ektemennene til søstrene Anna (#2) og Inger Jacobsd. Falch som (begge to) 'Arne' Iversen, mens Anders Iversen vel er det korrekte (for begge to ?). Jeg beklager dette.

(I ditt innlegg #167 kaller også du Inger's ektemann for 'Arne' Iversen. Var dette en glipp ?)

 

Om begge (fogdene) het Anders Iversen må en stusse på den mistenkelige overlapp som tilsynelatende gjelder deres virke, bl.a. på Giske-godset og som fogd i (nesten) samme område. Kan vi være sikre på at det ikke er snakk om én og samme person ?

.

Jeg har alltid skrevet Anders på begge to.., men i innlegg #167 glapp det, ja.

 

Her er for øvrig primærkilder vedr. Ingers ektemann:

 

Danske Kancelli, Norske Registre 1631-1636, side 61 og oppslag 63, og 122, 25. feb. 1632
"Anders Iffuersøn fogedt i Romsdals lehn (søger og får bevilget) livs breff paa en gaard der samme steds kaldit Vesnis.
....og hans hustrue Jnger Jacobsdatter og ett aff hans børn eftir deres død ...."
 
22. mai 1635:
Nes (Romsdalen) p.perg. alle 6 segl vedhenger i trekapsler. 6 lagrettemenn i Romsdals otting kunngjør, at Anders Nielssøn på Eikesdalen av Sunds otting med sin hustrues samtykke (tvedelag; rettet med annen hånd til ±hadde solgt 23 Tueder) kom årlig landskyld i Tokle i Isfjord i Romsdals otting til fogden Anders Iversen på Vestnes og hans hustru Inger Jacobsdatter. Godset, som hans hustru Anne Madsdatter hadde fått i hjemmefølge av sin far Mads Poulsson i Bods fiskevær, borger i Trondheim, og som ofte var utbudt til andre odelsmenn, betaltes med 29 rkd.
 
19. april 1639:
 Hoem (Aure?) p.perg. med 7 vedhengende segl i trekapsler. Lensmann og 5 lagrettemenn i Vågø otting (Fræna) bevitner, at tollskriver Rasmus Povelsson etter fullmakt av Oluf Mickelbovig på Edøy
solgte til Anders Iverssøn på Vestnes og hans hustru Ingri Jacobsdatter 3 våg og 1 punds fiskeleie i Aure og Nygårdsvold, hvilket han selv har kjøp av fogd Christopher Nielsen på Nordmøre.
 
Og her er tre eldre primærkilder: 
 
Danske Kancelli 1596-1616, oppslag 608, Februarius, Haffnis 5 feb. Ao 1608:
"Anders Ifversen fogitt offr Gÿske gods fick Kongel. Mayest. lÿfs breff paa en gard kaldet Nedre germenes.
Anders Ifuersøn och hans hustrue, som forne Gidske godsis gaarde, kaldis Nedre germenes vdj Vesinis fog[..] Vdj Romsdals lehn liggendis .... i hans livstid .....".
 
I regnskapet for Romsdal fogderi 1623-1624 opplyses at fogden Anders Iverssøns forgjenger, salig Peder Jacobssøn (lagmannens sønn), hadde mottatt 13 daler i førstebygsel. (NRA Rentekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, 25.4. Fogdregnskap 1623-24, Uviss rente)

Danske Kancelli 1617-1630 I, oppslag 785, (s. 384), 12. feb. 1627
"Anders Ifversen fogitt udj Rumsdallen hans lifs breff (feste) paa en gaard.
Anders Ifversøn fogitt udi Rumsdallen .... gaarde som kaldis Vestness i forne Romsdaller liggendis, paa hvilken gaard hans (sviger)fader hafde liffs breff ..... "
 
Svigerfaren Jacob Pedersøn skal ha vært fogd i Romsdal 1604-09 og 1586-94, og på Giske gods mellom disse to periodene: 1594-1604 (Svein T. Dahl: Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1536-1660 (Trondheim 1999), s. 144, 147). Han skal 1610 ha fått kgl. konf. livsbrev for seg og sin hustru på Vestnes gård i Veø prestegjeld, Romsdal
 
Si gjerne fra hva du får ut av dette. 
Edited by Christian Arentz
Tillegg for 1623-24
Link to comment
Share on other sites

.

Om informasjonen i innlegg #171 og #173 er korrekt mhp. fogdene Anders Iversen's Curriculum Vitae, så ser det altså ut til til at

AI #1  (g.m. Anna  (#2)  Jacobsdatter Falch)  var fogd over Giske-godset fra 'en gang før 1608' og inntil han ble avsatt i 1624 (NB: død før 1633), og at

AI #2  (g.m. søsteren, Inger Jacobsd. Falch)  var fogd over Giske-godset inntil ca.1608 (?), og deretter fogd over Romsdal (etter sv.faren) (fra ca.1609 ?), inntil han døde i 1645.

 

Dette virker jo unektelig litt rart. Om det virkelig er snakk om to AI, og begge virkelig var fogd over Giskegodset, så hadde det vært greit å få avklart i hvilke tidsrom de ev. hadde dette embedet.

.

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

32 minutes ago, Per Nermo said:

.

Om informasjonen i innlegg #171 og #173 er korrekt mhp. fogdene Anders Iversen's Curriculum Vitae, så ser det altså ut til til at

AI #1  (g.m. Anna  (#2)  Jacobsdatter Falch)  var fogd over Giske-godset fra 'en gang før 1608' og inntil han ble avsatt i 1624 (NB: død før 1633), og at

AI #2  (g.m. søsteren, Inger Jacobsd. Falch)  var fogd over Giske-godset inntil ca.1608 (?), og deretter fogd over Romsdal (etter sv.faren) (fra ca.1609 ?), inntil han døde i 1645.

 

Dette virker jo unektelig litt rart. Om det virkelig er snakk om to AI, og begge virkelig var fogd over Giskegodset, så hadde det vært greit å få avklart i hvilke tidsrom de ev. hadde dette embedet.

.

Det virker rart at samme mann kan ha fått livsbrev både på Vestnes og på Gjermundnes. Det synes klart at AI #2  (g.m. Inger) fikk livsbrev på Vestnes 12. feb. 1627, mens AI #1  (g.m. Anna #2) fikk livsbrev på Gjermundnes 5. feb. 1608. Det kan være en sammenblanding av CV'er. 

Edited by Christian Arentz
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.