Jump to content
Arkivverket

Steen & Vibe i Trøndelag


Torbjørn Wolden

Recommended Posts

Supplement til siste innlegg (forrige side) :

 

4. Det synes uavklart i hvilken kapasitet Gjert Fredrik Johnsen Steen (f.1761/1766 i Tr.h.) sin bror Jens Christian Johnsen Steen (1768-1828) i 1818 var formynder for barna til Gjert Henrik Steen (1773-1818) (g. m. Mette Sophie Teilmann Møller).
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Ifølge skiftet etter foreldrene, Mette Sophie Teilman Møller og Gjert Henrik Steen, oppholder Johan Nathan seg i Trondheim hos onkelen, gullsmedmester Knud Sørensen Møller, mens Fredrik Engelbrigt er hos sorenskriver Lars Lie på Levanger.

Johan Nathan ble konfirmert 11. oktober 1820 i Vår Frue kirke av sogneprest Støren, og etter det vet jeg ikke hvordan det gikk med ham.
Poståpner Jens Christian Steen nevnes som formynder i skiftet, og det samme gjør “afdøde Kjøbmand Steens Svoger Guldsmedmæster Müller”. Skrivemåten veksler mellom Müller og Møller gjennom skiftet.
I skiftet nevnes også noen regninger på medikamenter fra Svane Apothek og Løve Apothek i Trondheim; ifølge dødsannonsen døde Mette Sophie Teilman “efter at have udholdt en bryſttærende Sygdom omtrent i ¾ Aar”. I et brev fra Søren til Gjert Henrik datert 19. november 1817 skriver broren: “Ondt gjør det mig at erfare din kones Sygelighed, som distoværre maae være høist ubehagelig for dig; dog vil ieg haabe Hun snart maatte vorde frisk og rask.”

 

Skiftet ble påbegynt 9. mars 1819 og avsluttet 1. juli 1820. Et lite stykke ut i skiftet som ble påbegynt etter Mette Sophie Teilman nevnes det at også Gjert Henrik er død: “Aar 1818, den 2de September Kl: 3 Eftermiddag indfandt skifteforvalterne sig paa Markedspladsen Levanger i Skogns Præstegield for at tage under [forsig***den], Natten til i Dag ved Døden afgangen Kjøbmand og Enkemand Gjert Henrik Steens Efterladenskaber.”

 

Helt til slutt er det en “Formÿnder Anordning” som åpner slik: “Den for dette Boets umÿndige Arvinger, Sønnenene Johan Nathan og Fredrik Engelbreth Steen beskilede Formÿnder Guldsmedmæster Knud Müller[…]”

 

 

Ifølge Hornemans samlinger om familien Roshauw ble Carl/Karl Frederik Roshauw gift “27/7 1781 med Gurine Kristine Arnsdtr f 1752, døbt 10/2 † 2 4 1796, begr. 8.4; 46 Aar gl”

10. januar 1752 døpes Guru i Domkirken. Foreldre er Arent Andersen og Giertrud Olsd. Faddere er Ragnilde Benjamins Datter, Karen Jons D:, Anna Jons D:, Ole Nielsøn, Joen Michelsøn.

Johan Fredrik Roshauws mor, Guru/Gurine (Christine Steen), datter av Arent Andersen (Steen) som igjen er bror av mesterskredder Joen Andersen Steen (død 15. juli 1771), som er far til bl.a. kjøpmann og poståpner Jens Christian Steen. Dette ville bevise at Jens Christian Steen var Roshauws onkel, som det stod i dødsannonsen.

 

 

2. desember 1762 copulerede i [Domkirken] […] Ole Andersøn Steen og Pigen Martha Maria Ols Datter Meldal.

Kan dette være broren til mesterskredder Joen Andersen Steen som er blitt nevnt tidligere i denne tråden?

 

 

Andreas Christian Møller som grunnla landets første skole for døve var sønn av mesterskomaker Johannes Møller og Ingeborg Steen. Artikkel på Store Norske Leksikon og på WikiStrinda.

Moren Ingeborg Christiansdatter Steen har tatt navnet etter gården Havstein.

Dåpen til Ingeborg 1. februar 1765.
Vielsen 8. juli 1790 mellom Ungekarl og Mæsterskomager Johannes Møller og Demoiselle Ingebor Christiansd Steen. Johan Jacob Holm og Jens Ejnersen caverer for ekteskapet.
Ingeborg Steen i 1801-tellingen.
Ingeborg Steen på Hemneslekt.
Ingeborg Steen på Zinow Genealogy Website.
 

Edited by Torbjørn Wolden
Rettelse av skrivefeil
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Johan Fredrik Roshauws mor, Guru/Gurine (Christine Steen), datter av Arent Andersen (Steen) som igjen er bror av mesterskredder Joen Andersen Steen (død 15. juli 1771), som er far til bl.a. kjøpmann og poståpner Jens Christian Steen. Dette ville bevise at Jens Christian Steen var Roshauws onkel, som det stod i dødsannonsen.

.....

 

Det er vel å tøye dagens 'onkel'-betegnelse litt langt, siden Johan Fr. Roshauw's mor Gurine Arentsd. Steen her blir søskenbarn av Jens Chr. Joens. Steen. Avdødes far Joen A. Steen blir her Johan Fr. Roshauw's grandonkel.
 

                                      Anders Arentsen

Arent Andersen Steen                             Joen Andersen Steen

Gurine Kristine Arentsd. Steen               Jens Christian Johnsen Steen

Johan Fredrik Roshauw

                     

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

8 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Andreas Christian Møller som grunnla landets første skole for døve var sønn av mesterskomaker Johannes Møller og Ingeborg Steen. Artikkel på Store Norske Leksikon og på WikiStrinda.

Moren Ingeborg Christiansdatter Steen har tatt navnet etter gården Havstein.

 

Sistnevnte Ingeborgs mor Maren Joensdatter Havstein (f.1729) og hennes far Joen Andersen Havstein (f.1682) ser ut til å stamme fra Vanvikan i Leksvik, og er ikke umiddelbart enkle å 'plassere inn' i noen av de Steen-grenene som er omtalt i denne tråden.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

18 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....
2. desember 1762 copulerede i [Domkirken] […] Ole Andersøn Steen og Pigen Martha Maria Ols D Meldal.

Kan dette være broren til mesterskredder Joen Andersen Steen som er blitt nevnt tidligere i denne tråden ?

.....

 

Med den hypotesen som her blir lansert for å få 'onkelen' på plass så får vi flg. barn av båndskjærer i Tr.heim, 
Anders Arentsen (c1675-1739) og Gunille Joensdatter i Domsognet (alder ved Anders sitt skifte i 1739) :
 

- Arent Anders. Steen  ??  f. ca.1710?, død 1775 (båndskjærer) bos. Skom.veita, g. ca.1743 m. Giertrue Olsd., 4 b.

- Joen Anders. Steen      (22)  f. 1716,  død 1771 (mesterskredder) gift 3 ggr. (i 1742, 1747 og 1753), minst 8 barn

- Arent Anders. Steen     (20)  f. 1719  (død før 1746 ?; ikke nevnt i skiftet i 1746 etter broren Joen's 1. hustru)

- Ole Anders. Steen          (17)  f. 1722  (g. 1762 ?)  (mulig far til slaktermester Arent (Olsen) Steen f. ca. 1758 ?)

- Anne Andersd. Steen    (14)  f. 1725  (død før 1746 ?; ikke nevnt i skiftet i 1746 etter broren Joen's 1. hustru)

- Anders Anders. Steen   (11)  f. 1728  (død før 1746 ?; ikke nevnt i skiftet i 1746 etter broren Joen's 1. hustru)

 

Det er åpenbare problemer knyttet til de to stk.(??) Arent, siden han som er nevnt som 20 år i skiftet etter faren, og altså er f. ca. 1719, er bare 24 år når båndskjærer Arent gifter seg i 1743. Dessuten er ingen Arent nevnt i skiftet i 1746 etter Joen Andersen Steen sin første hustru Ingeborg Christina Ellevsdatter Bones. Der nevnes bare enkemannens bror: 'hans Broder Ole Steen'). Det Ole og moren som arver.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

I skiftet etter Ravald Christophersen Bugge i 1750 er det en oppdatering datert 27. februar 1755 hvor det står at Christian Drejer [på] Bragstad etter søknad på grunn av sykdom er blitt fritatt vervet som formynder for de to døtrene i Ravalds andre ekteskap [med Maren Ingebrigtsdatter Gjerp]. I hans sted ble Ole Christiansen Steene og Ellias Giertsen Ganes oppnevnt som formyndere.

Skiftekort etter Ravald Christophersen på Hammersøen 1750. Enke: Maren Ingebrigtsdatter Gierp.

Gjerp-slekta omtales i artikkelen “3 gamle Lensmannsslegter i Vemundvik og Ytre Namdal.” i Namdalen, mandag 1. juni 1931.

 

Die 14 Sept: [1752] i Forsnæs Kirke Copuleret Joen Arentsøn Steen og Maren Ingebrigtsdatter Gierp Hammersøen.

 

Dom: Esto Mihi [4. mars 1753] […] Døbt Jon Arentsøn Steens Hammersøen, barn nom: Arent
Faddere: Ingebrigt Halvorsøn Spillum, Ole Pedersøn Katmarken, Michel Andersøn Baagsund, Andrea Ingebrigtsdatt: Gierp Hammersøen, Karen Pavelsdatter Lødning

 

Dom: 16 post Trinit. [14. september 1755] […] Døbt Jon Steens Hammersøen barn nom: Ane
Faddere: Jacob Hass Biørran, Ole Pedersøn Katmark, Ane [******] Løding, Maren Klæboe Spytnæs, Margrete Olsdatter Høfnæss

 

Det er også en Ole Christiansen Steen og en Peder Olsen Steen, en Karen Ravelsdatter(?) Steen, en Karen Jacobsdatter Steen, og en Karen Larsdatter Steen som opptrer i denne kirkeboka på slutten av 1750-tallet.

 

Skifteforretning efter afdøde Maren Steen Enke efter forhen afdøde Greger Tays. 15. mars 1797.

 

 

Den Nordenfjellske gren av slekten Blix fra Jemtland (1967):

Sitat

XI.1. Lars Pedersen Blix, f. 1684, d. 2/4 1747, av 1. ekteskap.
      Lars giftet seg hjemme i huset uten lysning ved kgl. dispensa-
      sjon 29/11 1737 med Olea Kristine Juul. Hun giftet seg 2. gang
      med Jon Steen.  4 barn:

XII.1. Peder Larsen Steen Blix, f. 26/1 1739, d. 28.3. 1757
XII.2. Anne Elisabeth Blix, f. 8/12 1740.
XII.3. Peder Larsen Blix, f. 5/4 1742, d. 28. 3.1757.
XII.4. Anne Elisabeth Blix, f. 27/7 1743.   

 

Peder Larsen Blix og sønnen Lars Pedersen Blix i Molde 1736 nevnes i Trondhjems gullsmedkunst : 1550-1850 (1963).

 

I skiftet etter Elen Kirstina Juul 2. juni 1750 i Trondheim nevnes kun to barn fra ekteskapet med Peder Larsen Blix:
1) Peder Larsen, gl: 8 aar
2) Anne Elisabeth, omtrendt 7 aar gammel

 

 

Link to comment
Share on other sites

På 19.5.2023 den 15.27, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Den Nordenfjellske gren av slekten Blix fra Jemtland (1967): 

Sitat

XI.1. Lars Pedersen Blix, f. 1684, d. 2/4-1747, av 1. ekteskap.
      Lars giftet seg hjemme i huset uten lysning ved kgl. dispensa-
      sjon 29/11 1737 med Olea Kristine Juul. Hun giftet seg 2. gang
      med Jon Steen.  4 barn:

XII.1. Peder Larsen Steen Blix, f. 26/1 1739, d. 28.3. 1757
XII.2. Anne Elisabeth Blix, f. 8/12 1740.
XII.3. Peder Larsen Blix, f. 5/4 1742, d. 28. 3.1757.
XII.4. Anne Elisabeth Blix, f. 27/7 1743.   

Peder Larsen Blix og sønnen Lars Pedersen Blix i Molde 1736 nevnes i Trondhjems gullsmedkunst : 1550-1850 (1963).

.....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Den Lars Pedersen Blix (1684-1747) som er nevnt i ovennevnte sitat fra Den Nordenfjellske gren av slekten Blix fra Jemtland (1967) ser ut til å være sønn av gullsmed i Trondheim, Peder Lauritsen Blix (c1659-1692) i hans 1. ekteskap (i 1683, Trondheim) med Ester Mathiasdatter Abel (c1655-c1685).

 

I sitt 2. ekteskap (c1685 ?) med Cathrine Caspersdatter Wilthagen (1667-1706) skal Peder Larsen Blix, i tillegg til sønnen Casper (f. c1688), ha fått (enda ? ) en sønn Lars Pedersen Blix (c1690-ca.1747 ?), som ble g. i Molde i 1720 med Christi Hansdatter (død i Molde 1723, datter av "Hans Skomager"), og med henne fått barna Bergithe, Laurits f. 1722, Mette, Anne og Iver.

Dette må vel da være den Lars Pedersen Blix (i Molde 1736) som sammen med sin far Peder Larsen Blix (ref. sitatet over) nevnes i Trondhjems gullsmedkunst: 1550-1850 (1963).

 

Det virker jo 'litt påfallende'  at det skal ha vært to sønner med samme navn, og at disse tilligemed skal ha dødd omtrent samtidig (1747). Kan det være en sammenblanding/forveksling her, eller er det kanskje slik at dette er én og samme sønn Lars Pedersen Blix (død 1747), som ble gift to ganger (i 1720 0og 1737) ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 19.5.2023 den 15.27, Torbjørn Wolden skrev:

....

I hans sted ble Ole Christiansen Steene og Ellias Giertsen Ganes oppnevnt som formyndere.
.....

 

Kan denne Ole Christiansen Steene som i 1755 ble ny formynder for de to døtrene (Martha Marie f.1744 og  Berit f.1747) som Ravald Bugge (skifte 1750) fikk med Maren Ingebrigtsdatter Gierp være sønn av moren til Maren's neste (2.) ektemann (g.1751) Joen Arentsen Steen, nemlig Anne Olsdatter (1692-1793) og hennes 2. ektemann (g.1738) sersjant (fra Orkdal) Christen Sørensen Steen (1700-1742) ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 19.5.2023 den 15.27, Torbjørn Wolden skrev:

Dom: Esto Mihi [4. mars 1753] […] Døbt Jon Arentsøn Steens Hammersøen, barn nom: Arent
Faddere: Ingebrigt Halvorsøn Spillum, Ole Pedersøn Katmarken, Michel Andersøn Baagsund, Andrea Ingebrigtsdatt: Gierp Hammersøen, Karen Pavelsdatter Lødning

 

Dette skal vel helst være Karen Ravelsdatter (Løding) (f.1721) (Ravald Bugges datter m. 1. hustru Marit Jensdatter Sylteren), som ble gift 1746 med Ole Christiansen Løding på Bragstad i Fosnes (3 døtre og en sønn Ravald).

Link to comment
Share on other sites

På 19.5.2023 den 15.27, Torbjørn Wolden skrev:

Det er også en Ole Christiansen Steen og en Peder Olsen Steen, en Karen Ravelsdatter(?) Steen, en Karen Jacobsdatter Steen, og en Karen Larsdatter Steen som opptrer i denne kirkeboka på slutten av 1750-tallet.

 

Kan Ole Christiansen Steen(e) og Ole Christiansen Løding på Bragstad i Fosnes (g. m. Karen Ravelsdatter) være samme mann ?

Link to comment
Share on other sites

På 19.5.2023 den 15.27, Torbjørn Wolden skrev:

 

Da er det altså etter alt å dømme en annen 'Maren Steen' som blir gravlagt i Trondheim 11 Nov 1778.

 

Hvis Maren Ingebrigtsdatter Gierp (f. ca.1721) 'hold ut' helt til Mars 1797 så var det tydeligvis ikke så ille fatt med henne likevel den 11 Okt 1758 da hun omtales som 'Sÿg og Sængeliggende' ved skiftet etter hennes 2. ektemann Joen Arentsen Steen.

 

Gregers [Olsen] Tay skal forøvrig ha blitt myrdet.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

I 1725 nevnes en Ole Christiansen på Lødding i Vikna som en av sønnene i skiftet etter Elen Greersdatter på Løding.
Ifølge 1801-tellingen er det en gård ved navn Steen på Fosnes og en ved navn Stene på Nærøy. Navnene Hans, Ole, og Nils går igjen. Kun en som heter Joen (Nielsen), og ingen Arnt.
Bl.a. en Karen Larsdatter født 1733 på Stene på Nærøy: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058465000282

De eneste jeg finner i de relevante bygdebøkene er et par i femte bind av bygdeboka for Nærøy:

Sitat

Peter Hansen Steen, f. 1815 i Trondhjem, d. ukj., g. 15.07.1847 med Lydia Pauline Emilie Iver-
sen, f. 1816 i Trondhjem. Hans far: Hans Teslef Steen. Hennes far: Ole Iversen.

Kjente barn:
1. Ole Iversen Steen, f. 22.07.1849 på Lauga.

 

 

Den tidligere nevnte underkonstabel Niels Nielsen Waadan blir trolovet og gift på ny i 1771, så hans første kone, Ingeborg Arentsdatter Steen, må ha dødd mellom 8. desember 1766 og 16. oktober 1771.

Trolovelse i kirkeboka for Domkirken: Dj 16 Octobr: [1771] begiæret under-constabel ved Artill: Corpset Niels Niels
Waadan Trolovelse med Pigen Martha Andersdtr
.

 

Maren Steen som blir gravlagt 11. november 1778 kan være datteren til Peter/Peder Steen og Rachel Margrethe Sørup som blir døpt i 1773. Hverken Rachel Margrethe eller datteren Maren Catharina nevnes i skiftet etter Rachels far, Søren Andreas Sørup, klokker i Stadsbygd, i 1793 så de må ha dødd før den tid.
Det står dessverre ingen alder ved begravelsen til Maren i 1778; kanskje ville det stått Peter Steens datter istedet?

 

Foreldrenes trolovelse i kirkeboka for Domkirken: Dj 10de [november] [1772] begiæred Corporal ved Dragounene Peter Steen Trolovelse med Enken udj [Ihlen boende?] Rachel Margretha Sørup hvis skifte efter Første mand blev foreviist ligesom hans Regiment Chefs Tilladelse – for for al andre Egteskabs [utførend?] været Lovlighed Caverede – Nathan Surland [Jensot:????].

 

Datteren Maren Catharina blir døpt 17. februar 1773 i Domkirken: [#]13 dito dito  døbt ægte pigebarn N. Maren Catharina. Par. Peder Steen og Rachel Sørup.

Faddere: Mad: Kruse, Mad. Graboe, jfr. Weÿbÿe, Sr Kelberlade, Sr Surland, Erich [Nals?]

 

Det er interessant at Nathan Surland caverer ved trolovelsen. Han er vel også den Sr Surland som er fadder på Maren Catharina i 1773 sammen med en jomfru Weybye.
Kombinasjonen av fadderne Surland og Weybe hinter kanskje at Peter Steen tilhører samme Steen-familien etter løytnant Søren Steen som ble inngift i familiene Surland og Weybe.

 

Ifølge Jacob Hersleb Hornemans notater over Sørup-familien var Rachel Margrethes første(?) ektemann en Peder Ellingsen. Kan Peder Ellingsen være identisk med Peter/Peder Steen?

Ifølge Horneman hadde Rachel Margrethes en eldre bror, Fredrik Wilhelm, som fikk en datter som ble gift med Jon Jonsen Gaustad (se foregående sidene i notatene). Gaustad ligger jo like ved Stenen på Byneset.

Link to comment
Share on other sites

47 minutter siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Det er interessant at Nathan Surland caverer ved trolovelsen. Han er vel også den Sr Surland som er fadder på Maren Catharina i 1773 sammen med en jomfru Weybye.
Kombinasjonen av fadderne Surland og Weybe hinter kanskje at Peter Steen tilhører samme Steen-familien etter løytnant Søren Steen som ble inngift i familiene Surland og Weybye.

.....

 

Kan Rachel Margrethe Sørup's ektemann Peter Steen være Peder Johansen Steen (ca. 1745 - før 1790, ingen livsarvinger), bror av Elen Aletha Steen, hustru nr. 2 (1794) til Nathan Johansen Surland (1729-1800) ?

Link to comment
Share on other sites

Elen Alettes eneste bror het Johan Christian Steen, født ca. 1745, konfirmert 1763 i Åfjord. Første bind av Åfjord og Jøssund gårdshistorie opplyser at han led av epilepsi. Han nevnes i skiftet etter tanten Inger Lichtmann (née Godsche/Godschesen) hvor det står at han bor i Trondheim.

Det er nok han som blir gravlagt 24. desember 1800 fra Domkirken (avskrevet/søkbar innførsel), 53 år gammel, død av vattersot.
 

Han er nok også den Johan Christian Steen som ble trolovet 9. oktober og gift 26. november 1771 i Børsa (avskrevet/søkbar innførsel) med Beret Martha Prosch:
Forlovernes navn er ikke oppført.

 

Rachel Margrethe Sørups første ektemann, Peder Ellingsen, blir gravlagt 8. juli 1772 fra Domkirken.

 

Tøves Rasch Steen hadde en sønn som het Peter, trolovet 28. mai og gift 19. juni 1834 med Anna Catharine Gadebusch.

28de May blev af Ungekarl og Skibsfører Peter Steen fød
i Trondhjem og opholdende sig der, faderen kiøbmand Tøves Rasch Steen
gl: 27¾ Aar, […] Ægteskab med Jomfrue Anna Catharina
Gadebusch , fød i Trondhjem, gl: 25 aar – faderen kjøbmd Jens
Sommer Gadebusch

Trolovere: Tøvis Rasck Steen og Bertram Engelsen

 

Hun skrev dødsannonsen i Adresseavisen fredag 27. november 1835:

Sitat

Dødsfald.
Med inderlig dyb Vemod bekjendtgjøres her-
ved for fraværende Beslægtede og Venner, at
min elskede Mand, Skibscapitain Peter Steen,
døde den 2den October sidstleden, i en Alder af
29 Aar, efter et kjerligt Ægteskab af — ikkun
16 Maaneder. Ved et ulykkeligt Tilfælde fandt
han sin Død i Bølgerne paa sin Hjemreise fra
Marseille, hvorfra jeg ventede ham med hjerte-
lig Længsel. Hans Forældre dele med mig den
dybeste Sorg over hans Bortgang. Forvisset om
Enhvers Deeltagelse i denne min billige Sorg,
frabedes Condolence.
Trondhjem, den 26de Novbr. 1835.
                  Anna Catharine Steen,
                     født Gadebusch

 

Adresseavisen fredag 19. februar 1836:

Sitat

Proclama.
Da jeg, ifølge Kongelig naadigst Bevilling
af 19de December 1835, er tilladt at hensidde i
uskiftet Boe efter min afd. Mand, Skipper Peter
Steen; saa indkaldes ver nærværende Proclama
den eller de, som maatte formene sig at komme
Noget tilgode hos min afdøde Mand, til inden
12 Uger fra dette Proclamas sidste Publications-
Datum at fremkomme med deres Krav for mig
eller Laugværge.
  Trondhjem, den 12te Februar 1836.
                        Anna C. Steen.
        Som Laugværge
                 Bertram Engelsen.

 

 

I skiftet etter Ingeborg Olsd Steen 25. juli 1759 nevnes Hr. Esten Steen og to andre søsken.

Arvingene hennes er:

1. Broren Esten Steen Sogne præst i Stegens Præstegiæld i Nordlandene
2. Broderen Torsten Olsen Steen Mæsterskomager i Kiøbenhavn
3. Søsteren Marith Olsdatter, gift med [kiøbmand?] Ole Thomassen og boende i Ilen

 

På NTNUs sider er Esten Steens segl beskrevet: “I skjoldet i purpur et kamskjell. På kronet hjelm to vesselhorn.”

Dette låter identisk med våpenet til Steen-familien på Toten som de har på en gammel signetring.

Den danske adelsslekten Steen hadde også et kamskjell på sitt våpen, men på blå bakgrunn og med de to vesselhornene hver besatt med tre små kamskjell i sølv (“Sølv-Ibskaller”). Beskrivelse av den adelige Steen-familiens våpen fra Danmarks Adels Aarbog (1918):

Sitat

Efter Vaabnet at dømme maa man formode, at denne jydske Slægt havde samme Oprindelse som den sjællandske Slægt Jernskjæg, thi ganske som denne førte den i Vaabnet en Sølv-Ibskal i blaat Felt og paa Hjelmen to blaa Vesselhorn, hvert udvendig besat med tre Sølv-Ibskaller. Dermimod er det næppe rigtig, som i det gamle Adelslexikon, at udlede dens Herkomst fra den holstenske Slægt Steen, hvis Vaaben forøvrigt ikke kjendes. Som Adel forsvandt Slæten ved Aar 1600, men en norsk borgerlig Slægt af Navnet udledte — uvist om med Rette — sin Herkomst fra den.

Her er bildet av den danske adelsslektens våpen fra DAA.

 

Det er underlig at to Steen-familier i Norge også har et kamskjell i våpenet sitt, og Hr Estens våpen har også en kronet hjelm med to vesselhorn, akkurat som det våpenet på signetringen til Steen-familien på Toten. Både Hr Esten Steen og Steen-familien på Toten ble inngift i Irgens-familien, men ellers er det ingen åpenbar forbindelse mellom dem.

Men det kan neppe være tilfeldig at begge familiene har det samme våpenet? Kan Hr Estens signetring ha endt opp hos Steen-ene på Toten?

Våpenmerket i det gamle signet i familien Steens eie fra  Tryggve Andersens Opplandsfortellinger i historie og tradisjon fra kansellirådens dager.png

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Elen Alettes eneste bror het Johan Christian Steen, født ca. 1745, .....

 

Du mener altså at det ikke fantes noen  Peder Johansen Steen (ca.1745 - før 1790, uten livsarvinger) som sønn av kaptein Johan Sørensen Steen (1702-1764) og hans 2. hustru Maren Godschesen (ca.1715 - før 1790) ?

 

Jeg kan ikke i farten huske hvorfra jeg har informasjon om Peder's eksistens.

 

Jeg ser av mine notater at kapteinens barn åpenbart er nevnt (i et skifte ? hvilket ?) den  7 Jan 1791, da

- Helle                                     (gift)   'formoder de opholde sig i Biørnør'  ('Den eldste Datter ved Navn Halle Steen')

- Johan Christian                               'skal opholde sig her i Byen' (Trondheim)

- Elen Aletha                      (g. 1794)  'skal Conditionere hos Brandmester Surland her i Byen' (Trondheim)

- Sophie Amalie Wibe Steen   (gift)   'formoder de opholde sig i Biørnør'

- Anna Sophie                    (g. 1790,    bosatt i Hemne)   (yngste datter)

 

Jeg har tydeligvis notert meg at det også fantes en sønn Peder i dette kullet, som altså må ha vært død uten livsarvinger før det nevnte skiftet. Men jeg kan som sagt i farten ikke se hvor jeg har dette fra,
eller hvilket skifte (7 Jan 1791) det er snakk om. (Jeg beklager dette ...)
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....
I skiftet etter Ingeborg Olsd Steen 25. juli 1759 nevnes Hr. Esten Steen og to andre søsken.

Arvingene hennes er:

1. Broren Esten Steen Sogne præst i Stegens Præstegiæld i Nordlandene
2. Broderen Torsten Olsen Steen Mæsterskomager i Kiøbenhavn
3. Søsteren Marith Olsdatter, gift med [kiøbmand?] Ole Thomassen og boende i Ilen
.....

 

Dersom teksten bak arvingens navn skriver seg fra skifteteksten i 1759 så reiser det seg noen spørsmål vedr. kronologien :

  • Esten skal være f. i 1748 og ha vært sogneprest i Steigen først fra 1782  (altså 23 år etter skiftet).

Esten's foreldre (Ole Thorstensen, død 1758, og (enken) Karen Estensdatter Hoem, f. ca.1716) skal blitt trolovet i Trondheim 17 Mai 1744 ('Trolovet Lands Soldat ... Olle Tostensen Gaasbacken og Pigen Karen Estensdatter Hoemmen') (forlovere: Jon? Olsen Hoemmen, Jon Olsen Hafstenen).

  • Torsten har vel neppe blitt mesterskomaker før tidligst som 25-åring, dvs. f. før 1735  (9 år før trolovelsen)
  • Marith har vel neppe blitt gift før tidligst som 19-åring, dvs. f. før 1740       (4 år før Ole/Karen's trolovelse).

Dette tyder på at Torsten og Marith må ha hatt en annen mor, mao. at Ole altså hadde vært gift tidligere.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Jeg har registrert fem barn av kaptein Johan Steen og Maren Godschesen, og Johan Christian er den eneste sønnen. Arvingene, deriblant Johan Christian, nevnes i Adresseavisen fredag 14. januar 1791 hvor det etterlyses arvinger etter Inger Lichtmann, Maren Godschesens søster:

Sitat

Paa Gaarden Sim i Børſeſchognens Ting-
laug Strinde Fogderie, er ved Døden afgaaen
den 4de October a. p. Frue Inger Godſcheſen,
Enke efter Capitain Jacob Lichtmann.
  Ved det efter hende den paafølgende 5te No-
vember begyndte Skifte, er ſom Arvinger an-
meldt de 3de Søſtere, hvoraf den eldſte Maren
Godſcheſen, der har været gift med afdøde Ca-
pitain Johan Steen, er Død og haver efter-
ladt sig en Søn og 4re Døttre, Sønnen Jo-
han Christian Steen; ſkal opholde ſig her i
Byen. Den elſte Datter ved Navn Halle Steen,
og den 3de ved Navn Sophie Steen, ſkal beg-
ge være gift, men for de nærværende Arvinger
ubekiendt med hvem, ligeſom de ikke heller vi-
de deres Tilholdsſted, blot formoder de opholde
sig i Biørnøer. Den 3die Datter Elen Aletha
Steen ſkal Conditionere hos Brandtmeſter Sur-
land her i Byen, og den 4de Datter Anne Steen
ſkal være gift med Hr. Lieutenant v. Halck i
Hevne. Samtlige diſſe Arvinger bliver efter
vedtagen og brugelig Maader i de danſke Ber-
lindſke Aviſer, og de Trondhiemſke Adreſſe Ef-
terretninger, indkaldet, med den varſel, Lovens
5te Bogs 2det Capt. 4de Art, allernaadnigst be-
faler, at melde ſig hos mig undertegnede, med
Legitimation for deres tilvære, og hvad de un-
der Skiftes behandling, og inden dets ſlutning
haver at erindre, ligeſaa ville og Boets Debi-
og Creditorer, (om nogen gives) inden benevn-
te Tid og Sted møde. De førſte, at afbetale
deres Debet og de ſidſte ſaaledes ſom Loven by-
der at gaatgiøre deres fordringer, da enhver
derefter ſkal ſkee hvad Lov og Ret medfører.
  Trondhiem den 7de Januarii 1791.
                      C. Kofoed.

 

Skiftet etter Enken Frue Inger Godschesen Lichtmann.

 

Skifteforretning etter Ingeborg Olsdatter Steen skal være 25. juli 1789, ikke 1759.

Da blir det ikke lenger noe problem med kronologien.

Jeg skal gå igjennom skifte etter Hr Esten og se om det nevnes noen signetring der.

 

 

Har også sett på den andre Steen-familien i Orkdal på 1700-tallet; Ole (Larsen) Steen, ofte kun Ole smed, som holdt til på Orkdalsøra. Han ble trolovet 3. november 1746 og gift 4.(?) desember 1746 med Ellen Rivetsdatter(Rivertsdatter?).
Trolovelse i kirkeboka for Orkdal (avskrevet/søkbar trolovelse), og vielsen: Copul: [av] Hr F. Ross Ole Larsen Smed og Elen Rivet

 

De får datteren Anne Catharine Steen som blir døpt 26. november 1747 i Orkdal (avskrevet/søkbar dåp).

Anne Catharine blir trolovet og gift med Hans Jørgen Dyblie i Orkdal 1768.

De får flere barn, bl.a. Christiana som gravlegges 9. februar 1778, død av hoste, 8 uker gammel, og Rivert Johansen, død av Slag(?) 11 uker gammel.

 

Skifte etter avdøde matros Hans Jørgen Dyblie.

 

Adresseavisen lørdag 18. mai 1844:

Sitat

Undertegnede, der i et Aars Tid har opholdt
sig i Kjøbenhavn og dersteds hos Hr. Schleisner har
lært Modepynt, anbefaler sig herved til Forfærdi-
gelse af Hatte, Kapper og kravebesætninger m. m.
saavelsom Qvaster, Dusker og andet til Possement-
magerarbeide Henhørende, ligesom hun ogsaa mod-
tager Elever til at oplæres deri saavelsom i Skræ-
dersøm, derunder indbefattet de nyeste Mantiller.
Mit Logie er hos Skræder Drejer i Carl Johans
Gade.          Anne Catharine sal. Steen.

Dette kan være Anne Catharine født 1747 i Orkdal, men det er underlig at hun skriver sal. Steen, når det skulle stått sal. Dyblie.

 

I Hornemans samlinger (notater) nevnes en Rivert Johansen Sponneck i Orkdal, og litt lenger ned en som skal være “Moder til Øconom(?) Steen” samt en Ellen(?) Steen.

Familien Dyblie i Hornemans samlinger.

Link to comment
Share on other sites

7 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Skifteforretning etter Ingeborg Olsdatter Steen skal være 25. juli 1789, ikke 1759.

Da blir det ikke lenger noe problem med kronologien.

Jeg skal gå igjennom skifte etter Hr Esten og se om det nevnes noen signetring der.

.....

 

Ja, dette løser jo 'kronoligi-problemene'. 

 

Esten hadde i 1789 vært sogneprest i Steigen i 7 år.

Hans søsken Torsten  og Marith kan kanskje være født rundt 1750/1755 ?

Ingeborg døde kanskje ca. 44 år gammel (eller yngre) (?)
 

Link to comment
Share on other sites

Her er dåpen til Hr Estens søster, Ingeborg Kristina/Kirstina, 8.(???) april 1751: Døbt Olle Tostensen Hoemens og Karen Estens datters barn, Nafn: Ingeborre Kristina. Faddere: Bente Brandhougen, Bente Estens datter Hoemmen, Marite Jons datter Hafstenen. Jon Steen. Olle Jonsen Hoemmen.

 

I Trømsø stifts aarbok 1917 gjengis et brev fra Hr Steen og kona Marte Lovise Irgens til hennes bror Johannes Irgens, født 1763. Det er også et portrett av Esten Steen, men kvaliteten er ikke den beste, og jeg kan ikke finne noen bedre kopi på Digitalt Museum eller Nasjonalbibliotekets nettsider.
Et brev fra statsminister Steens bedsteforældre. i Fra Nordland og Finmarken – Tromsø stifts aarbok. (1917)

 

Fra Rådstueprotokollen for Trondheim (Brodahls avskrift): Anno 1777 den 10de November […] For Rætten fremstod Peder Joensen Steen som er Barnefød paa gaarden Havsteen ¼del Miil fra Bÿen og begiæret at vinde Borgerskab som Kræmmer hvilket Magistraten bevilgede, og hvorpaa han afsagde sin Borgerlige Troeskabs Eed.

 

Det er nok han som gravlegges fra Vår Frue kirke i 1786: [#]17 12te Februar Indenlandshandler Ped: Johnsen Steen i 2 dls Jord d: af hidsig feber 46¼ [aar].

 

Har ennå ikke funnet dåpen til Peder, men 29. juni 1738 døper Joen Joen Olsen Hafsteenen datteren Giertrud, og 28. juni 1739 døper han sønnen Torger. Joen Olsen Havstein/Steen må være den Joen Olsen som nevnes 14. januar 1721 i skiftet etter Ole Pedersen Hafsteen. Enken er Maritte Andersdatter. Barna er Joen (18), Giertrud (22), Berette (20), Maritte (16) og Ingebore (12).

 

I kirkeboka for Domkirken gravlegges det i 1787 en Vagtmæster Peder Steen av tæring 44 år gammel (avskrevet/søkbar innførsel) og Frue Maren Steens av Alderdom 79 år gammel (på høyre side).

 

Noen andre funn i rådstueprotokollen:

6. juni 1791: For Retten mødte Poul Christian Steen, der er fød her i Byen, og begiærede at vinde Borgerskab som Skipper, hvilken Begiæring Magistraten bevilgede, og derpaa aflagde han sin allerunderdanigste Troeskabs Eeed. (Fregatskib Inger Johanna)

 

11. februar 1793 (Brodahls avskrift): For Retten mødte Arnt Steen, der er fød i Bedstaden og begiærede at vinde Borgerskab som Slagter, hvilken Begiæring Magistraten bevilgede, og derpaa afsagde han sin Troeskabs Ed.
Dette må være svogeren til Christian Weibye.

 

Kjøpmann og poståpner Jens Christian Steen søker 22. november 1809 avskjed som Premier Lieutenant ved 2det Borgerkompagnies 1ste Afdeling fordi han skal flytte fra byen.

 

Angående våpnet og signeten til Steen-familien på Toten er det en fotnote i boka Tryggve Andersens Opplandsfortellinger i historie og tradisjon fra kansellirådens dager som opplyser: 2. Efter oppl. fra banksjef B. A. Steen. Signetet er i hans besittelse.

I 1920-tellingen er Bernt Anker Steen født 27. november 1885 på Levanger banksjef.
Dåpen på Levanger i 1885.
Bernt Anker Steen på Geni.

Provst_Esten_Steen_–_Fra_Nordland_og_Finmarken_–_Tromsø_stifts_aarbok_(1917).png

Link to comment
Share on other sites

På 27.5.2023 den 15.30, Torbjørn Wolden skrev:

Her er dåpen til Hr Estens søster, Ingeborg Kristina/Kirstina, 8.(???) april 1751: Døbt Olle Tostensen Hoemens og Karen Estens datters barn, Nafn: Ingeborre Kristina. Faddere: Bente Brandhougen, Bente Estens datter Hoemmen, Marite Jons datter Hafstenen. Jon Steen. Olle Jonsen Hoemmen.
.....

Fra Rådstueprotokollen for Trondheim (Brodahls avskrift) : Anno 1777 den 10de November […] For Rætten fremstod Peder Joensen Steen som er Barnefød paa gaarden Havsteen ¼del Miil fra Bÿen og begiæret at vinde Borgerskab som Kræmmer ....

 

Kan Ingeborg's fadder 'Bente Estens datter Hoemmen' (i Apr 1751) være identisk med den Berette Estensd. Hoem som var 15 år ved sk. etter faren Esten Sivertsen (Hoem) den 17. (26.?) Juli 1740 på Hoemmen, Byåsen, Strinda ? 


I så fall var hun kanskje datter av Anna Joensdatter (?) og en yngre (halv?)søster av dåpsbarnets mor 
Karen Estensdatter Hoem (f. ca.1716), hvis mor skal være Ane Olsdatter,
som i 1742 omtales som Karen's mor og som 'enke' (etter hvem ? ).
 

Kan Anna Jonsd. og Ane Olsd. være samme person ? Eller var Esten kanskje ikke gift
med Anna Joensd. (mor (?) til hans barn Joen og Berette) og/eller med Ane Olsd. (mor (?) til hans datter Karen) ?

 

Kan denne Joen (Estensen Hoem) være far til den Peder Johnsen Steen som i 1774 'boer i Munke Gaden', Trondheim, som hustømmermann, og som senere (i 1768) var 'Kræmmer' ?

Er dette kanskje samme Peder Johnsen Steen som søkte borgerskap som Kræmmer (9 år sen.) 10 Nov 1777 ?

 

Og hvordan kan mon tro slektskapet være de ovenfor nevnte og fadderne (i Apr 1751) 
Marite Jonsdatter Hafstenen, Jon Steen og Olle Jonsen Hoemmen ?

 

Tre år tidligere (4 Aug 1748) hadde Ingeborg's storebror, Hr. Esten, fadderne 
Gundborg Hoemmen, Ingeborre Ilen, Jon HafstenenJon Hafstenen [=Estens' fosterfar Halsteensen (Svaboe) ?]
og Jon Estensen Hoemmen [=yngre (halv?)bror av dåpsbarnets mor Karen Estensdatter Hoem].
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 27.5.2023 den 15.30, Torbjørn Wolden skrev:

.....

I kirkeboka for Domkirken gravlegges det i 1787 en Vagtmæster Peder Steen av tæring 44 år gammel (avskrevet/søkbar innførsel)

.....

 

Kan dette være Peder Johansen (?) Steen ['f. i Skaun, ST, ca.1745, død for 1790 uten livsarvinger' ?],
som jeg tidligere har trodd var sønn av kaptein Johan Sørensen Steen (1702-1764)
og hans 2. hustru 
Maren Godschesen (ca.1715 - før 1790) ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 26.5.2023 den 5.48, Torbjørn Wolden skrev:

Adresseavisen lørdag 18. mai 1844:

Sitat

..... anbefaler sig herved til Forfærdigelse af Hatte, Kapper og kravebesætninger m.m. saavelsom Qvaster, Dusker og andet ......            Anne Catharine sal. Steen.

Dette kan være Anne Catharine født 1747 i Orkdal, men det er underlig at hun skriver sal. Steen, når det skulle stått sal. Dyblie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det virker vel ikke så sannsynlig at det er Anna Catharina Olsdatter Steen (f. 1747) som i en alder av 97 år rykker inne denne annonsen i 1844. Jeg har dessuten notert meg at hun skal være død i året 1828 (hvilket også ser ut til å framgå av Familien Dyblie i Hornemans samlinger, se link i Torbjørn's siste innlegg ovenfor).

 

Damen som anbefaler seg innen fagområdet 'Qvaster, Dusker og andet' må vel helst være
en annen Anne Catharine, som i 1844 altså er bosatt i Trondheim, som enke etter en Steen.
Et fødselsår for henne rundt 1790-1810 er vel mer sannsynlig.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 27.5.2023 den 15.30, Torbjørn Wolden skrev:

1. februar 1793 (Brodahls avskrift) For Retten mødte Arnt Steen, der er fød i Bedstaden og begiærede at vinde Borgerskab som Slagter, hvilken Begiæring Magistraten bevilgede, og derpaa afsagde han sin Troeskabs Ed.
Dette må være svogeren til Christian Weibye.

 

At han skal være født i Beitstaden peker jo i retning av skipper Arent Joensen Steen (1753 Beitstaden - 1818 Bergen), som var sønn av jekteskipper og høker Joen Arentsen Steen (1729-1758) og Maren Gierp.

 

Denne Joen hadde en bror Ole Arentsen Steen (f. 1726), som da kanskje kan være 'farskandidat' til 
slaktermester Arent Olsen Steen (c1758-1807) (slik at disse to nesten jevngamle Arent blir fettere,

oppkalt etter salmaker Arent Andersen (c1685-1737), g.m. Anne Olsdatter) ?

 

Men svogerskapet mellom slaktermester Arent Olsen Steen (c1758-1807) og Christian Weibye (1763-1839) (sistnevnte g. m. to døtre av hyttemester i Alvdal, Søren Paulssøn Steen (1724 Orkdal - 1775 Svorkmo),
er fortsatt uavklart.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 27.5.2023 den 15.30, Torbjørn Wolden skrev:

Angående våpnet og signeten til Steen-familien på Toten er det en fotnote i boka Tryggve Andersens Opplandsfortellinger i historie og tradisjon fra kansellirådens dager som opplyser: 2. Efter oppl. fra banksjef B. A. Steen. Signetet er i hans besittelse.

 

Kammerherre og kjøpmann i Christiania, Bernt Anker (1746-1806) hevdet i 1778 å tilhøre den svenske adelsslekten Anckar (adlet i 1625). Han er fetter av Bernt Anker Steen (1757-1819), landhandler og eier av Stein (Steen) gård i Ringsaker (HE), sønn av Lars Nilssen Steen, g.m. Ingeborg Cathrine Berntsdatter Anker

Sistnevnte Bernt A. Steen er tippoldefar til ovennevnte banksjef i Levanger.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Per, det later til at du har rett angående en sønn av Johan Steen og Maren Godsche som heter Peder; på side 206 av Melhusboka står det at Johan Steen og Maren Godschesen hadde en sønn Peder som ble konfirmert 1760 og var korporal. Melhusboka oppgir kun tre barn: Peder, konf. 1760, korporal; 2 Ellen Alette, f. 1746; 3 Sofia Amalia, f. 1747
Her blir Corp: Peder Steen konfirmert i Melhus i 1760.

 

På Lassen og Bing Bucks stamtavle opplyses det at de hadde 5 barn, og om det er Johan og Maren som er foreldre til Peder som blir konfirmert i 1760 må han være død før 1791 siden han ikke nevnes i skiftet etter Inger Lichtmann.

 

Johan Steen og Maren Godsche(sen) blir gift 4. juni 1738 i Stadsbygd.

Datteren Helle Johanna blir døpt 10. november 1738 i Stadsbygd.

Sønnen Johan Christian blir døpt 8. november 1744 i Horg.

Datteren Elen Aletta blir døpt 23. april 1746 i Melhus.

Datteren Sophia Amalia blir døpt 29. oktober 1747 i Melhus.

 

Jeg har ennå ikke funnet dåpen til den yngste datteren, Anne Sophia, men 17. oktober 1751 blir Maren Godsche introdusert (Da 19 a Trin: [1751] Intr. Lieut Steens Frue), så det må være rundt denne datoen Anne Sophie er født. Kanskje er hun blitt døpt i en annen kirke? Har lett i kirkebøkene for Melhus, Stadsbygd, Orkdal, Skaun, men ikke funnet dåpen hennes.

 

I Trondhjemske regiment offiserer 1690 fotografert av Erlend E. Mæhlum via denne bloggen finner jeg Seconde Lieutenant Søfren Christensen Steen. Dette bekrefter farsnavnet Christensen som ellers ikke benyttes i kirkebøkene.

 

 

Aar 1809 den 21de August […] Tørres Bentsen Steen, født paa [Inderøen], mødte og begiærede at vinde Borgerskab som Skomagermæster her paa Stedet, hvilken Begiæring Magistraten bevilgede, og derefter aflagde han sin all: Troeskabs Eed.
Rådstueprotokollen for Trondheim og Brodahls avskrift.

Tørris Steen, 25 år (født ca. 1776), som skomakersvenn i Trondheim i folketellingen 1801.

 

I kirkeboka for Inderøy finner jeg en Tørres Nordberg født 6. februar 1776 og døpt 11. februar (Dom: Sexag: altså Dominica Sexuagesima). Foreldre er Bent Tørresen og Marit Gunnersdatter. Faddere er Michel Tørressen, Peder Halvarsen, Ivar Olsen, Ingeborg Rasmusdatter, og Berit Tørresdatter.

Nordberg i Inderøyboka:

Sitat

I 1755 fekk Peder Wittrup, Sundnes, kongeskjøte på dei 2 sp. krongods i Nordberg for 150 rdlr.
Gunnar Tørrisson var oppsittar på gården då, og han kjøpte garden av Wittrup og hadde han til i 1773 då han skjøte til sonen Bent (Bernt) for 580 rdlr. »mod at sønnen giver sin fader en liden husmandsplass under gaarden, kaldet Aunet» Bernt gav frå sig garden ved skjøte i 1778 til Haldor T. Steinstad for 620 rdl.

 

1. mars 1766 er det skifte etter Tøris Baardsen på Steenstad på Inderøy.
Bent Tørrisen nevnes blant arvingene. Det må være at Tørres født 1776 har tatt Steen-navnet etter gården Steinstad, som er nabogården til Nordberg.
Steinstad i Inderøyboka.

Det er også en annen Stein-gård på Inderøya som noen kan ha tatt Steen som etternavn fra.

Trondhjemske regiment offiserer 1690 – Seconde Lieutenant Søfren Christensen Steen.png

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.