Jump to content
Arkivverket

Steen & Vibe i Trøndelag


Torbjørn Wolden

Recommended Posts

Det virker som den korrekte skrivemåten av slektsnavnet er Waadan, ikke Baadan. Det er en gård som heter Vaadan eller Vodden på Strinda.

Ifølge Consul Chr. Thaulows Personalhistorie for Trondhjems by og omgegn i et tidsrum af ca. 1½ Aarhundrede kom generalkrigskommissair Ditlev von Wibe i «Besiddelse af Gaarden Waadan, som han beholdt til sin Død, som indtraf i Mai 1834, 83 Aar gammel.»
 

En Ingebrigt Waadan ble i 1805 innklaget av Nils Bings enke til forlikskommisjonen i Strinda.

En Beret Waadan dør i 1814 i Trondheim, 76 år gammel.

 

Ifølge Daniel Hvedings manntall for Domsognet 1768–1770 bor Arnt Andersen Steen og kona Giertue [Olsdatter] i Skomager Veiten; deres datter «Ingebor Arntsd. Steen copul. i kirken med Constab. Niels Baadan d. 5. febr 1767», og det er så en kort setning med ordet «död».
Ifølge Daniel Hvedings manntall for Domsognet 1771–1773, bor Arnt Andersen Steen og kona Giertrue Olsdatter fortsatt i Skomager-veiten. Arnt Andersen Steens yrke begynner med «brand», men dette må være båndskjæreren som dør i 1775. Måtte søke opp dette yrket på nettet, og det er altså en som lager metallbånd til tønner.

 

Gabriel er et navn jeg ikke har sett brukt av noen i Steen-familien før, og hvem garnisonsoldaten Gabriel Steen vet jeg ikke. Det er ikke noe skifte holdt etter ham i Trondheim.

Navnene Ole og Esten går i alle fall igjen blant Steen-ene fra Steingården på Byneset.

 

Gårdene Stein, Hoemmen, og Havstein i manntallet 1664–1666:
Stenne (1664)
Stenne (halvgård) i 1664.
Oppstrinda tinglad, Stendall og Stenne.
Oppstrinda tinglag, Hafsteen og Hoem.

 

Ungkarl og Matros Esten Martinus Steen og Pigen Ingebor Birgithe Dahl gift 20. september 1838 i Domkirken.
Han er født og opholde sig i Trondhjem; hun født paa Molde
Hans far er Lods Jonas Knudsen Steen; hennes far er Skibs [om****] Søren Larsen

 

Skifteslutning etter los Jonas Steen i 1838.
Skifteslutning etter los Knud Steen i 1840.

 

Dødsannonse til Reserve-Lots Ole Martinus Steen i 1835 i Adresseavisen.

Bekjendtgjørelser. 1838, avdøde los Jonas Steen i Adresseavisen.

 

Los Jonas Knudsen Steen på Geni.

 

Brygarbeider Ole Martinus Steen i 1865-tellingen.

 

Skifte etter Anne Knudsdatter Steen, Ole Jørgensens hustrue, i 1763. Hun må vel være søster til losen Jonas Knudsen Steen som er nevnt ovenfor.

 

 

Folktelling 1865 for Stjørdal, Esten Steen, baker, født i Melhus, 29 år gammel.
1875-tellingen, Baker og husmann med jord Esten Larsen Steen gift med Sirianna Arentsdatter.

 

En Arent Olsen Steen, 40 år, født på Byneset, gift med Peternille Olsdatter Iversen i 1835: Brudgommens far Ole Hansen Rosbergstrøen(?), brudens far Ole Belboe. Hun hadde tidligere vært gift opplyser kirkeboka, og hennes første var en skomaker Iversen. Forlovere er Søe mand Esten Estensen og John Nilsen. Ikke åpenbart hvor han har fått etternavnet Steen, kanskje moren?. Gårdsnavnet/plassnavnet Rosbergstrøen er heller ikke kjent for meg.

 

 

Går igjennom skiftene for Byneset etter personer med tilknytning til gårdene Steen og Hoemmen, og kom da over et skifte etter oberstløytnant Jens Eilert Beichmann på gården Tomset i Strinda i 1824. Her nevnes Barthe/Berthe Sophia Beichmann, gift med Vandlednings Indspecteur Steen i Thjem (hans tredje ekteskap).

Link to comment
Share on other sites

På 21.2.2023 den 18.24, Torbjørn Wolden skrev:

.....  Ifølge Daniel Hvedings manntall for Domsognet 1768–1770 bor Arnt Andersen Steen og kona Giertue [Olsdatter] i Skomager Veiten; deres datter «Ingebor Arntsd. Steen copul. i kirken med Constab. Niels Baadan d. 5. febr 1767», og det er så en kort setning med ordet «död».
Ifølge Daniel Hvedings manntall for Domsognet 1771–1773, bor Arnt Andersen Steen og kona Giertrue Olsdatter fortsatt i Skomager-veiten. Arnt Andersen Steens yrke begynner med «brand» ['baand' ?], men dette må være båndskjæreren som dør i 1775.  .....

 

Dette innebærer altså at patronymikonet 'Arntsen' er feil i ditt tidligere innlegg (sist lørdag kl. 14:54)
(se '----- sitat : -----' under), og denne Arnt er altså
ikke sønn av Anne Olsdatter (Kystad?) (hvis første ektemann het Arnt).

 

----- sitat : -----  (fra Torbjørn Woldens' innlegg i denne debatten, skrevet lørdag 18. februar 2023 kl. 14:54)

Det er to Arnt (Arend/Arent) Steen i Trondheim, den første er «Bandskiærer» Arent Arntsen Steen, som dør i 1775 og blir gravlagt 6. mars 1775 (Trøndersk personalhistorie).

Adresseavisen, fredag 7. april 1775:
 

Skifte-Lysninger.
Samme Dag [19. april] om Eftermiddagen Klokken 2,
bliver Skiftet efter afg. Bandskiærer Arent
Andersen Steen
, foretaget i Stervboe-Huset
udi Skoemager-Veiten.
Hvorfor bemelte Stervboers Debitorer og
Creditorer, samt Arvinger og alle andre, som
noget udi desse Skifter kunde have at paastaae,
eller indgive, sig til bemeldte Tider og Stæder
maa indfinde, saasom Skifterne derefter til
Slutning bliver befordret.

Denne Arnt skal være sønn av Anne Olsdatter (Kystad?) og hennes første ektemann. Hun er kanskje den samme Anne Olsdatter som ble gift med sersjant Christen (Sørensen) Steen, og siden med Nathan Surland. Sønnen Arnt Steen nevnes vår hun gifter seg med Surland og det opplyses at hun har sittet i uskiftet bo. Denne Arnt har kanskje tatt slektsnavnet Steen etter stefaren Christen Steen, eller så har moren vært gift med en Steen også første gang.
----- sitat slutt -----
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 21.2.2023 den 18.24, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Går igjennom skiftene for Byneset etter personer med tilknytning til gårdene Steen og Hoemmen, og kom da over et skifte etter oberstløytnant Jens Eilert Beichmann på gården Tomset i Strinda i 1824. Her nevnes Barthe/Berthe Sophia Beichmann, gift med Vandlednings Indspecteur Steen i Thjem (hans tredje ekteskap).

 

Dette er altså Søren O. Johansen Steen (1772-1826), 3. gang g. m. Berthe Sophie Beichman (1775-1843), d. av oblt. Jens Eilert B.

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Blant de tidligere omtalte 'løse Steen' uten avklart opphav kan nevnes følgende :

 1. Joen And.s. Steen (c1704?-grl DK 17/7-1771) (døpt 1/2-1704?) mest.skredd. Tr.h., bos. domsogn., 3 g. gift
  (muligens sønn av Anders Pedersøn og Elen Joensdatter) (se 4. nedenfor)
   
 2. Ole Andersen Steen (nevnt som bror av ovenst. Joen i sk. ett. dennes 1. hustru Ingeborg Christina i 1746)
   
 3. Arent And.s. Steen (c1710?-grl DK 6/3-1775), båndskjærer Tr.h., bos. Skom.veita, g. m. Gjertrud Olsd.,
  for. til Ingeb. Arentsd. Steen, f. c1745?, g. DK 5/9-1767 m. Ung karl/und. Constable Niels Niels. Waadan
  (denne Arent er såvidt vites ikke n. (s. bror) i sk. 1746 etter Joen And.s. Steen's 1. h. Ingeborg Christina)
   
 4. Joen Steen (c1630?-grl VF 29/3-1676), mulig far (??) til Elen Joensd., g.m. Anders Pedersøn (se 1. over)
   
 5. Joen Arentsen Steen (c1729-grl VF 25/6-1758, 29 aar), høker/jekteskipp. Tr.h., g. NN syk/sengeligg. 1758,
  for. til Arent J.s. Steen (c1752; 5½ år v. sk. et. faren 11/10-1758), skipp., bos. Kjøpm.gt, g. Ane Soph. Falk
  foreldre til Maren Arentsdatter Steen f. c1790 Trh? og Ane Dorthea Arentsdatter Steen f. c1796 Trh?
  5 a)
  Kan Joen være br. av Arent A.s. St., f.c1720, s. av Anne Olsd., f.1692, g. 2) Chr. Steen og 3) Nat. Surland ?
  (Nevnte Arent Arentsen Steen skal være far til Arent A.s. Steen (c1758-gr.l. DK 30/7-1807), slakterm. Tr.h.)
  5 b)
  Kan slakterm. Arent A.s. Steen, f.c1758, være far til (Delgobes ?)  Maren Anne Steen, g.m. Peter Leth Friis ?
   
 6. Joen Steen (c1720?-før 1761), g. c1751 m. enken Maren Ingebr.d. Gierp (ett. Ravald Christoph.s. Bugge)
  6 a)  
  Kan ovennevnte være for. t. Peder J.s. Steen (c1745-c1686), hustømmerm. 1774 bos. i Munkegt., kj.m. 1801, g.m. Aletha Henr.d. (for. t. Martha c1770, Henr. Jonetta 1774, 1801: hos hr. Esten O. Steen til Trondenes) ?
   
 7. Paul Steen (c1640-1692 Køb.), prov.forv. Tr.h., landkomm.fullm. (g.m. Ber. And.d.?), g. c1679 m. Margrethe

Det hadde vært en stor glede hvis noen kan komme med forslag til foreldre til én el. flere av disse 7 løse Steen, pluss 5 a), 5 b) og 6 a)  !
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Blant tidl. omtalte 'løse Steen' uten avklart opphav kan dessuten gjentas flg., i tillegg til de 7 i forrige innlegg :

 • 8Peter Steen     f. ca. 1747, snekker i Tr.h. 1801, bos. i Kongens gt.,                                    
                               
  g. m. Elisabeth Johnsd., 3 døtre (1801): Martha 6, Margreta 4, Kirstina 4
   
 • 9Peter Christian Steen    f. ca. 1759, mesterskomaker i Tr.h., bos. i Væsterg. (1801),
      (Peder)                             g. 1787 m. Ingeborg Johanne Pedersdatter Øgreen, skilt 1802

         (en Peder Christian ble døpt 1/2-1760 i DK, med foreldre Christian Joensen og Gurru Joensd.)

 

Nevner for ordens skyld også (pånytt) nedenstående to, der foreldre er kjent, samt 'løs Ste[e]n[en]' nr. 10 :

 •       Peter  Christian Steen (1756-1797), slaktermester i Tr.h., bos. i Krambodgt. 1782, g. 1777
        m. Gurine (Golla) Kristine Fjeldstad (Fjølstad) (enke 1801), 5 b., bla. Tøvis Rasch Steen, f. 1782     
        (denne P. C. Steen er sønn av Randi Eriksd., Orkdal, og hennes 1. av 3 ektem., Peder O. Suul)
   
 •       Peder Johansen Steen (ca. 1745 Skaun - før 1790)   (ingen livsarvinger)
        (sønn av kaptein Johan Sørensen Steen (c1702 Orkdal - 1764 Åfjord) og Maren Godschesen)
   
 • 10Joens [Jens] Stenen    f. ca. 1718 (Havstein ?), begr. i Strinda 1760, 42 Aar gl.
   
Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Adresseavisen tirsdag 9. september 1828:

Sitat

At min Oncle, forhenværende Kjøbmand her
i Byen, Jens Christian Steen, der i de sidste
20 Aar har boet paa Levanger, sammesteds om-
skiftede Tiden med Evigheden ved en stille Død
den 5te d. M., i en Alder af 61 Aar, giver jeg
mig den Ære, paa min Broders og egne Vegne,
herved sørgeligst at bekjendtgjøre for den Afdødes
Venner.
  Trondhjem, den 8de September 1828.
                                    J. F. Roshauw.

 

Jens Christian Steen ble døpt 30. april 1760 i Domkriken.
Foreldrene var mesterskredder Jo(e)n Steen (Andersen) og Ingeborg Andersdatter Wang (Vang ved dåpen)
Jens Christian var kjøpmann i Trondheim og senere Levanger, hvor han også var poståpner. Flyttet kanskje til Levanger med min forfar Gjert Henrik Steen, og var kanskje den som tok seg av dennes yngste sønn, Fredrik Engelbrigt, da foreldrene døde i 1818.
Jens Christian død av blodstyrting 1828, og det er ingen arvinger oppgitt i skiftet etter ham.

 

Johan Fredrik Roshauw ble født i 1785, foreldrene er Bombardier Carl Friderich Roeshou og Gurrine Arentsdatter.
Broren Kield Colbiørnsen ble født 1786 og blant fadderne er det en Sr Capit. v. Kolbiørnsen som nok forklarer mellomnavnet.

 

Foreldrene til Johan Fredrik og Kield Colbiørnsen ble gift i 1781 i Trondheim: Fredag d: 27de July [1781] forlanger Bombarder og Ung Karl Carl Friderick Roeshoug at ætevies i Huuset med Pigen Gurine Chirstine Steen, efter fremlagt Kongelig aller naadigst vielse brev af 29 Juny 1781.

 

Madam Guru Roshauw døde 46 år gammel av tæring i 1796. Carl Fredrik ble så gift på ny med Maria Fridricha Simonsdatter Wolff, som tidligere hadde vært gift med en Schjeldrup.

Carl Fredrik Roshauw på Geni.

 

Denne Guru/Gurine Christine Arentsdatter Steen skal være født omlag 1750 etter alderen ved begravelsen. Ifølge Geni-profilen skal hun være 36 år når hun dør, og farsnavnet skal være Andersdatter. Alderen på Geni må være feil, og det er tydelig at farsnavnet er Arentsdatter i kirkebøkene når sønnene døpes.

Hun kan uansett ikke være datter av mesterskredderen Joen Andersen Steen.

 

Fant også trolovelsen og vielsen til Hr Esteen Steen og frøken Martha Irgens i Domkirken 1783.

 

Skifte etter Johan Andersøn Steene i Trondheim i 1772. Dette skiftet er svært langt og omhandler flere personer med tilknytning til gårdene på Byneset (Steene, Høyem, og Gaustad).

 

Også fra gården Havstein er det noen som har benyttet Steen som etternavn, bl.a. den tidligere nevnte Peder Christian Steen og sønnen Johan Ludvig Steen som nevnes i bygdeboka for Overhalla.

Johan Ludvigs datter Christine Birgitte Steen, født 1835, ble gift med skoleinspektør Peter Christopher Bugge.

Link to comment
Share on other sites

3 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

..... Denne Guru/Gurine Christine Arentsdatter Steen skal være født omlag 1750 etter alderen ved begravelsen. Ifølge Geni-profilen skal hun være 36 år når hun dør, og farsnavnet skal være Andersdatter. Alderen på Geni må være feil, og det er tydelig at farsnavnet er Arentsdatter i kirkebøkene når sønnene døpes.

Hun kan uansett ikke være datter av mesterskredderen Joen Andersen Steen.  .....

 

For ordens skyld:
Du mener altså at patronymikonet 'Andersdatter' Guru/Gurine Christine er feil (på Geni-profilen),
og istedet skal være Arentsdatter ?

 

Som man ser har hun 'samme navn' som kona til

(se mitt siste innlegg ovenfor)

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Madam Guru Roshauw døde 46 år gammel av tæring i 1796. Carl Fredrik ble så gift på ny med Maria Fridricha Simonsdatter Wolff, som tidligere hadde vært gift med en Schjeldrup.

Carl Fredrik Roshauw på Geni.

 

Maria Fridricha hadde neppe vært 'gift med en Schjeldrup', men fikk i 1794 en sønn u. e.
med Søren Sørensen Schjelderup (f. 1774) fra Melbu. Denne sønnen bor i 1801 i fosterhjem på Mykkelbostad.

 

Søren Sørensen Schjelderup f. 1774 er i 1801 ugift jægteskipper og gjestegiver på Bredstrand i Øksnes, og har der husbestyrerinnen Henriche Kirstine Thomsen, som er enke etter Nils Jonsen Beyer, død 1794.


En Geni-profil angir at Søren [ca. 1803] giftet seg med denne Beyer-enken, og at han i tillegg ble gift med en Cathrine Beyer. Det er uklart for meg om dette egentlig er samme Beyer-dame eller to forskjellige.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

13 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Denne Guru/Gurine Christine Arentsdatter Steen skal være født omlag 1750 etter alderen ved begravelsen. Ifølge Geni-profilen skal hun være 36 år når hun dør, og farsnavnet skal være Andersdatter. Alderen på Geni må være feil, og det er tydelig at farsnavnet er Arentsdatter i kirkebøkene når sønnene døpes.

Hun kan uansett ikke være datter av mesterskredderen Joen Andersen Steen.

 

Gurine Kristine Arentsdatter Steen (c1755-1796) måtte 'helst' vært søster av mesterskredder Joen Andersen Steen sin yngste sønn Jens Christian Johnsen Steen (f. 1768, død på Levanger 1828) for at sistnevnte skulle være 'onkel '  til Gurine's sønn Johan Fredrik Roshauw (f. 1785), som rykket inn dødsannonsen i 1828. Det skal 'godt gjøres' å få laget en slik konstruksjon, men dersom Jens Kristian's mor Ingeborg Andersd. Wang (Joen Andersen Steen's 3. og siste hustru, g. 1753) hadde vært tidligere gift med en Arent  og med ham fått datteren Gurine Kristine (omkring 1750), så ville 'saken vært løst', idet Jens Christian da ville blitt Johan Fredrik's mors (halv)bror (dvs. 'onkel').

 

Hvis Ingeborg's ev. tidligere ektem. 'Arent' f.eks. skulle være identisk med baandskiærer Arent Andersen Steen (død 1775) i Skomakerveita, så måtte dennes hustru Giertrue Olsd. (g. ca. 1745?) altså være død 'i tide' (før 1750).

 

For vi må vel kunne forutsette at Johan Fredr. Roshauw visste hvilket slektsforh. han hadde til avdøde Jens Christian Johnsen Steen. Hvis sistnevnte var 'mors fetter' og ikke 'onkel', så kunne dette 'la seg ordne' ved at en Arent (f. eks. baandskiærer Arent Andersen Steen, død 1775) var bror av mest.skredd. Joen Andersen Steen.

 

Jeg er selvsagt fullt klar over hvor useriøse disse spekulasjonene framstår ...
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

14 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Skifte etter Johan Andersøn Steene i Trondheim i 1772. Dette skiftet er svært langt og omhandler flere personer med tilknytning til gårdene på Byneset (Steene, Høyem, og Gaustad).

 

Kan denne Johan Andersøn Steene (Byneset) (skifte 1772) være identisk med 'nr. 1' i mitt innlegg sist torsdag, mesterskredder i Tr.h., Joen (John) Andersen Steen (c1704-gr.l. DK 17 Jul 1771) ?

 

John var g. m. 1) Ingeborg Christina (skifte 1746),  2) (Blix-enken) Ellen Kierstina Eriksdatter Juul (skal dette også være 'Suul' ?) (sønn: Lars f. 1747),  3) Ingeborg Andersdatter Wang (5 barn: Anders 1754, Johannes 1756, Hans Ulrik 1758, Gjert Fredrik 1761, Jens Christian (1768-1828, se dødsannonse i Torbjørn's innlegg over her).
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Ifølge skiftet har Johan Andersen Steene en bror ved navn Erich Andersen som er gift og bor på gården Gaustad (Goustad), og 3 søstre:
1) Marite Andersdatter, ugift og bor på gården Steene
2) Berethe Andersdatter, gift med klokkeren på Leinstrand, Ole Larsen Moe
3) Guri Andersdatter, ugift og bor på gården Aune (Ounet) på Byneset

På side 9 nevnes det også en avdød bror Lars Andersen Steene, og at skiftet etter han ble påbegynt 16. mars 1772 og avsluttet 5. mai 1773.

Som vurderings Mænd: Lændmanden Christen Knudsen Hougum og Tørres Steene.

 

I andre bind av bygdeboka for Byneset nevnes en sak fra 1772 hvor Guru Andersdtr. Gaustad, 81 år omtaler grensene for Gaustad-gårdene.

 

I 1758 døper Joen Steenen og Ragnel Pedersd. datteren Guru. Faddere er Marith Steenen, Brønelle Tvereggen, Berthe Hansd., Christopher Steenen, og Joen Tvereggen.

Ser også i kirkeboka for Strinda prgj. at navnet Arnt (Arend/Arent) benyttes på gårdene Høegen (Høyem/Hoemmen). I 1756 troloves soldat Jon Arentsøn Høeggen med pige Margrethe Johansdatter, og pige Karen Arentsdatter Høeggen troloves med unkarl Jon Simonsøn.

 

Havstein-Steenene har tilknytning til gården By(e) i Orkdal. Den tidligere omtalte mesterskomakeren Peder Christian Steen, som var gift (og senere skilt) med Ingeborg Johanna Øgreen, datter av Marit Jonsdatter Bye fra Orkdal, hadde to barn sammen, Johan Ludvig Steen, og datteren Christiana Peternilla Steen. En tredje datter skal ifølge kirkeboka være datteren til Ingeborg Johanna og en Carl Kiempe.

 

Forumtråd om Peder Jonsen Steen hvor Esten Steen nevnes:

Forumtråd på DIS-Norge Slekt og data.

Denne tråden antar at Henrica Pedersdatter som bor på prestegården hos Esten Steen i 1801-tellingen og er nyelig giftede med Thor Willardsen er datter at Peder Jonsen Steen som dør i 1786 i Trondheim, og at denne Peder er beslektet med Hr. Esten Steen, muligens søskenbarn.

 

 

En Ole Steen blir døpt i Domkirken i 1751. Foreldre er Ole Jensen og Brynille Andersdatter.
Faddere: Anna Surland, Sidselle Olsd, Ole Jørgens. Henrick(?) Bra[t]sberg.

Kanskje beslektet med mesterskredderen Joen Andersen Steen som skal ha hatt en bror ved navn Ole Steen ifølge skiftet etter kona Ingeborg Christine i 1746?

Edited by Torbjørn Wolden
Lagt til Ole Steen (født 1751) i innlegget
Link to comment
Share on other sites

På 2.3.2023 den 15.00, Torbjørn Wolden skrev:

Ser også i kirkeboka for Strinda prgj. at navnet Arnt (Arend/Arent) benyttes på gårdene Høegen (Høyem/Hoemmen). I 1756 troloves soldat Jon Arentsøn Høeggen med pige Margrethe Johansdatter, og pige Karen Arentsdatter Høeggen troloves med unkarl Jon Simonsøn.

 

I området mellom gårdene Gaustad og Steine på Byneset ligger det (også) gårder som heter som heter Høyem / Høyemshåggån / Høyemsvollen.

Link to comment
Share on other sites

På 2.3.2023 den 15.00, Torbjørn Wolden skrev:

Havstein-Steenene har tilknytning til gården By(e) i Orkdal. Den tidligere omtalte mesterskomakeren Peder Christian Steen, som var gift (og senere skilt) med Ingeborg Johanna Øgreen, datter av Marit Jonsdatter Bye fra Orkdal, hadde to barn sammen, Johan Ludvig Steen, og datteren Christiana Peternilla Steen. En tredje datter skal ifølge kirkeboka være datteren til Ingeborg Johanna og en Carl Kiempe.

 

Kan det fastslås at mesterskomaker Peder Christian Steen (ca.1759-et.1801) kom fra HavsteinByåsen i Strinda

Kan han istedet ha kommet fra Steine Byneset, som ligger rett innenfor den markante Høgsteinen, som stikker ut i fjorden utafor Gaulosen ? Herfra er ikke vegen lag til Orkdal ...

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 2.3.2023 den 15.00, Torbjørn Wolden skrev:

En Ole Steen blir døpt i Domkirken i 1751. Foreldre er Ole Jensen og Brynille Andersdatter.
Faddere: Anna Surland, Sidselle Olsd, Ole Jørgens. Henrick(?) Bra[t]sberg.

Kanskje beslektet med mesterskredderen Joen Andersen Steen som skal ha hatt en bror ved navn Ole Steen ifølge skiftet etter kona Ingeborg Christine i 1746?

 

Fadderen Anna Surland (i 1751) er neppe Nathan Surland's første hustru Anne Olsdatter, for de ble vel ikke gift før to år senere. Nathan's eldre bror Ole Johansen Surland var (før 1748 ?) gift med en Anne Kirstine Grøn (c1718-c1790). Kan sistnevnte kanskje være fadderen i 1751 ?

 

Kan dåpsbarnet Ole Steen's mor (i 1751) Brynille Andersdatter være identisk med den Brønelle Tvereggen som i 1758 var fadder til Joen Steenen og Ragnel Pedersdatter sin datter Guru ?  (Lenger opp i det siterte innlegget)
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 19.2.2023 den 15.45, Per Nermo skrev:

Det ville jo 'passet utmerket' om omtalte Arnt Jonsen Steen (5½ år gammel i Okt 1758, dvs. f. 1762) var sønn av Maren Gierp's ektemann nr. 2. Imidlertid står det i skiftet etter høker (jægtskipperJoen Arentsen Steen (ca. 1729 - Juni 1758) at enken hans (i okt. 1758) er «Sÿg og Sængeliggende». Så hvis denne enken var Maren Ingebrigtsdatter Gierp så må hun ha kviknet kraftig til igjen, siden hun ble gift pånytt i romjula tre år etter. Så Maren's 2. ektemann er vel helst en annen Joen Steen ... ? Jeg klarer ikke lese skifteksten i 1758. Står det noe mer om enken etter Joen Arentsen Steen ? (f.eks. navnet ?)

 

Av gårsdagens innlegg i debatten 'Skifte etter Peder Jonsen Steen (Trondheim 1786)'  framgår det i omtalen av skiftet etter (jekteskipper/høker) Joen Arentsen Steen 11 Okt  1758 at enken hans var nettopp ovennevnte 

Maren Ingebr.d. Gierp, og (såvidt jeg forstår) at Maren (i levende live) avholdt samfrendeskifte 10 Des 1761. Maren levde såvidt jeg vet i ytterligere 36 år, og skal ha dødd i Trondheim 14 Mar 1797 (skifte samme dag).

 

Var kanskje jækteskipper (høker) Joen Arntsen Steen en bror av Arent Arentsen Steen
(sønn av Anne Olsd. (1692-1793) (fra Kystad, Byåsen ?) og hennes 1. ektemann 'Arent') ? Anne Olsd.'s sønn 
Arent Arentsen Steen var far til slaktermester Arent Arentsen Steen (c1758-1807) (g.m. Siri Jonsd. Amdahl).
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Samfrænder Skifte Forretning Efter afgl: Jon Arentsen Steen:

Maren afgangne Joen Steens med Laugværge
og Nathan Suurland:
         Giør Vitterligt at:
Anno 1761 Den 10de December vare vi for-
samlede i mit Maren Sal: Jon Steens Huus her i Bÿen
for [***] Samfrænder at [*****] [***] den arv
[****] efter min i aaret 1758 en August[*], ved døden
afgangne mand ny Salig Jon Steen, skall tilfalde
vaares fælles Sammen aflede Søn Arent Jonsen
Steen, nu paa 9de aar gammel,

 

Lenger ut i skiftet står det: […]ieg Nathan
Suurland, som Steffader til Salig Jon
Steen, Barnts Fader, og dets nu
Levende nærmeste Frænde, ikke har
kundet andet end være forsørger[…]

 

Den tidligere nevnte Maren Steen som gravlegges 11. november 1778 kan altså være enken etter denne Jon Arntsen som døde i August 1758, med hvem hun hadde sønnen Arent Jonsen Steen, som i 1761 var 9 år gammel. Jon Arntsen må da være sønn av Anne Olsdatter (Kystad?) og hennes første ektemann, og ha vært bror til Arnt Arntsen Steen som nevnes som hennes sønn når hun gifter seg med Nathan Surland.

 

Sønnen, Arent Jonsen Steen, skal være født i Namdalen, og han har borgerskap i Trondheim 10. april 1787: For Retten mødte Stÿrmand Arent Joensen, som er Barnefødt i Nommedahlen og begiærede at [ynde] Borgerskab som Borger og Skipper her i Trondhjem

 

Arendt Steen skal ha vært bosatt i Bergen i 1809, hvor han nevnes tre ganger i Bergens Adressecontoirs Efterretninger, idet han har sparket sin tjenestepike som så kommer med beskyldninger om at hun er blitt låst inne og etterlatt i huset mens familien er ute, hvorpå Arendt Steen kommer med et lengre tilsvar hvor han siterer en dom mot tjenestepiken: lørdag 22. juli 1809, lørdag 29. juli 1809, og lørdag 26. august 1809.

 

Skipper Arent Steen nevnt i Årbok for Namdalen 1973, i andre bind av Nøytralitet og Krig, og i tredje del av Vi blar i Det gamle Fredriksvern arkiv, hvor skipper Steen nevnes i et brev fra 1809 av krigsfangen John Oliver til Mr. Fabricius, Commander in the Castle at Friderichsvern.

 

Ifølge andre bind av Inderøyboka er det en gård ved navn Steinen på Inderøy, og oppsitter i 1619 er Anders Stene, og i 1645 Joen Steen.

 

En mulig slektning av løytnant Søren (Christensen?) Steen (d. 1711), er Sørensen Sørensen Steen som blir gravlagt 3. mai 1718 på Bragernes (avskrevet/søkbar gravleggelse).

Denne Søren Sørensen Steen er sikkert den samme som den Søfren Steen som nevnes i tingboka for Bragernes 1685. Hele tingboka er avskrevet og tilgjengelig på Nasjonalbiblioteket.

 

I Lassens samlinger er det også en avskrift fra bytingsprotokollen på Bragernes fra 1665 hvor kaptein og kommandant på Skånes skanse Christian Vibe (1647–1692) nevnes.

Edited by Torbjørn Wolden
Rettelse og lagt til opplysning om gården Steinen på Inderøy
Link to comment
Share on other sites

31 minutter siden, Torbjørn Wolden skrev:

for [***] Samfrænder at [*****] [***] den arv
[****] efter min i aaret 1758 en August[*], ved døden

 

Har ingen betydning, men sitter nå her og kjeder meg litt og fyller ut [**] 🙂 

 

for, som Samfrænder at handle om den arv,

som efter min i aaret 1758 en Augusto . . . osv.

 

31 minutter siden, Torbjørn Wolden skrev:

Levende nærmeste Frænde, ikke har
kundet andet end være forsørger[…]

 

Og Nathan kunne ikke andet end være fornøiet . . . 🙂 

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

På 10.3.2023 den 15.46, Torbjørn Wolden skrev:

Den tidligere nevnte Maren Steen som gravlegges 11. november 1778 kan altså være enken etter denne Jon Arntsen som døde i August  1758, med hvem hun hadde sønnen Arent Jonsen Steen, som i 1761 var 9 år gammel. Jon Arntsen må da være sønn av Anne Olsdatter (Kystad ?) og hennes første ektemann, og ha vært bror til Arnt Arntsen Steen som nevnes som hennes sønn når hun gifter seg med Nathan Surland .

 

Annensteds er datoen for begravelsen av Joen Arentsen Steen angitt som 25. Juni  1758 (Vår Frue, Tr.h.).

 

Jeg har dessverre ikke kilden, men har tidligere notert at Joen Steen's hustru Maren (Ingebrigtsdatter Gierp) døde 14 Mar 1797, og at det ble avholdt skifte i Trondheim samme dag. Hun skal ha giftet seg for 3. gang i Bakke kirke (Tr.h.) 30 Des 1761 med Gregers Olsen Tay, som ble myrdet.

 

Finnes det en kilde til den angitte nevnelsen av Anne Olsdatter's sønn Arnt Arntsen Steen i forbindelse med at Anne gifter seg (for 3. gang) i 1753 (Domkirken) med Nathan Surland  ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Trolovelse (16. september 1738) og vielse (21. oktober 1738) mellom sersjant Christen (Sørensen) Steen og enken Anne Olsdatter Kystad.

 

Vielse (14. februar 1753) mellom Under Constabel Nathan Surland og Enken Anna Olsdatter Steen
 

Vielse (27. juli 1794) mellom enkemann og overbrannmester Nathan Surland og jomfru Elen Aletta Steen. Her står det noe om «afkald fra hans Kones Sønne søn Arnt Steen». Det står også, slik jeg tolker det, at Nathan Surlan får sitte i uskiftet bo siden han er 65 år gammel når han gifter seg på nytt.

 

Hans (første) kones sønnesønnen er altså Arnt Jonsen Steen, født ca. 1752 på Beistad/Stjørdal, som tok borgerskap i Trondheim 10. april 1787 og var skipper. Nå vet vi at han var sønn av Jon Arntsen Steen (død 1758) og Maren (gr. 11. nov. 1778? eller død 14. mars 1797). Jon Arntsen Steen var sønn av Anne Olsdatter Kystad og hennes første ektemann, som var død før 16. september 1738.

 

 

Skifte etter Peder Jonsen Steen, 27. august 1797 i Trondheim. Nevnes en Peder Pedersen Steen, og en Ole Pedersen Steen som oppholder seg i Verdal.

Link to comment
Share on other sites

Skifteforretning efter afgang: Arent Andersen 10. desember 1737.

Anno 1737 dend 10 Decb, Indfandt vi os udi Enken Anna Olsdaatter Sal: Arent Andersen Sadelmagers-Huuset i Daniels Veiten
[…]Deres i Egteskabs sammens aflede 2de Sønner, Navnlig Ole Arentzen gl: paa 12te Aar, og Joen Arentzen gl. 9 Aar

 

Dette må være Anna Olsdatter Kystads første mann. Ved vielsen til sersjant Christen Steen i 1738 nevnes en Arnt Andersen salmaker. Barna hennes later altså til å ha tatt slektsnavnet Steen etter stefaren Christen.

Edited by Torbjørn Wolden
Rettelse av årstall
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Skifteforretning efter afgang: Arent Andersen 10. desember 1737.

Anno 1737 dend 10 Decb, Indfandt vi os udi Enken Anna Olsdaatter Sal: Arent Andersen Sadelmagers-Huuset i Daniels Veiten
[…] Deres i Egteskabs sammens aflede 2de Sønner, Navnlig Ole Arentzen gl: paa 12te Aar, og Joen Arentzen gl. 9 Aar

 

Dette skiftet viser at Anne Olsdatter og hennes første ektemann salmaker Arent Andersen fikk to sønner, Ole og Joen, og altså ingen Arent, hvilket vel reiser tvil om det kan være riktig, det som skrives i ovenstående innlegg fredag 10.3.2023 kl. 15.46, nemlig at Jo[e]n Arntsen (ovennevnte yngste sønn av Anne Olsdatter og Arent) må ha vært bror til Arnt Arntsen Steen som [angivelig] nevnes som Anne's sønn når hun gifter seg med Nathan Surland (14 Feb 1753).

 

Dersom det ikke stemmer at det (i 1753) nevnes noen sønn Arent (Arentsen ?)  av Anne Olsdatter, så 'mangler' vi mao. en far Arent ?  (Steen ?) (f. ca. 1720 ?)  til

slaktermester Arent [Arentsen ?] Steen (c1758-1807), som i 1801 bor i Kongens gt. i Trondheim med sin hustru Siri Jonsdatter [Amdahl] og 3 barn (paret fikk senere et 4. barn Simon Andreas, døpt i DK 2 Feb 1802 (født når ? )).

 

Jeg har tidligere 'trodd' at Nathan Surland's  «... Kones Sønne søn Arnt Steen» som nevnes ifm. 

Vielse (27. juli 1794) (mellom Nathan og jomfru Elen Aletta Steen) (se nest siste innlegg over) er nettopp nevnte 

slaktermester Arent  (Arentsen) Steen  (c1758-1807), men av ovenstående later det til at det istedet er snakk om

          skipper Ar[e]nt   (Jonsen) Steen  (c1752-et.1801) fra Beistaden, som i 1801 bor i Kjøpmannsgt. i Trondheim med sin hustru Ane Sofie Falk og 4 barn, hvorav 2 felles: Maren f. ca. 1790 og Ane Dorthea f. ca. 1796.

 

Dermed må man kunne spørre seg om den av Delgobe nevnte 'Maren Anne Friis, f. Steen' kan være identisk med ovennevnte datter Maren Arentsdatter Steen, f. ca. 1790.

En Maren Anna Steen (f. ca. 1790 ?) ble den 14 Sep 1814 gift (kanskje i Bergen ?) med

kjøpmann og borger i Bergen (fra 1811), Peter Leth Friis (1789-1841) fra Molde, og fikk 13 barn med ham.

 

Delgobe skriver om denne  'Maren Anne Friis, f. Steen'  at 'Hendes Bestemor skal 80 Aar gl have ægtet den tyve-aarige Suhrland'.  (Se tidligere innlegg i denne debatten)

(Anne Olsdatter blir, dersom det er snakk om  Maren Arentsdatter Steen (f. ca. 1790), dennes farfars mor (altså oldemor, ikke bestemor. Og Anne var dessuten 60 år i 1753, ikke 80. Nathan Surland var 24. Men pytt, pytt ...)

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Det er Annes sønnesønn, Arent Joensen Steen, som nevnes i kirkeboka når Nathan Surland gifter seg på ny, med Elen Alethe Steen. Det har ikke vært holdt noe skifte etter Anne Olsdatter, sal. Steen, og siden brudgommen, Nathan, er 65 år har han fått sitte i uskiftet bo.
Siden det er kun ett barnebarn som nevnes må vel han være den eneste igjenlevende etterkommeren av Anne Olsdatter Kystad og salmaker Arent Andersen.

 

Den Maren Anna Friis, født Steen, som Delgobe nevner er døpt 6. august 1790 i Domkirken.
Foreldre er Sr Arent [Joensen] Steen og kona Anna Sophia, født Falk (Falck/Falch?). Faddere er Mad. Anna Margareta Ibsen, Mad. Anna Sophia Kruuse, Jomfr. Drejer (Dreyer), brannmester Nathan Surland (Suhrland), Skipper Ingebrigt Bugge, og Monsr. Hans Wolff.

 

Hun har også en søster, Anne Dorthea som er ifølge kirkeboka for Domkirken er hjemmedøpt 15. mars 1796. Foreldre er Sr Arent Steen, Skipper, og Mad: Anna Sophia født Claussen.

Faddere: Land Raadjud: Rantzow, Consul [j***] Braac/e/k, Frøken Schønhejder, d. [velædle?] v. Schmithou, Hr Major v. Bang, Holland Af[****] Capit: Georg Philip Gask.

 

Arent Joensen Steen og Anna Sophia Falk ble gift i 1788: Torsdag den 7de Februar forlanger UngeKarl og Skipper, Soldat Hr Arnt Joensen Steen at copuleres i Huset med Enke Anna Sophia Ossenbruch, efter frembragte Kong.l Vielse Brev af [udatert/blankt], samt Skiftebrev af 25de Junii 1785 efter hendes afdøde Mand Jørgen Ditmar Osenbruch
Det er heller ikke oppført noen som caverer for ekteskapets lovlighet.

 

Ved dåpen til Maren Anna i 1790 er moren født Falk, mens ved dåpen til Anne Dorthea i 1796 er hun født Claussen. Ved vielsen er navnet Ossenbruch etter hennes første(?) ekteskap.

 

Her her familien i 1801-tellingen. Anna Sophia er oppført med navnet Falk, og hun har to barn fra første ekteskap, Hans Hendrich Osenbruck, 23 år, fornærværende i nordlandene, og Anthon Magnus Osenbruck, 17 år. Så har de de to døtrene Maren (Anna) og Ane Dorthea Steen. De har også en tjenestepike og en losjerende avskjediget løytnant boende hos seg i Kjøpmannsgata.

 

Ved trolovelsen til ungkar og smedsvend Ole Samuelsen Strøm og piken Anna Magdalena Catharina Brun i 1790 caverer både Nathan Surland og Arendt Steen.

 

 

Anne Olsdatter Kystad blir trolovet 25. april 1725 med salmaker Arent Andersen.

Sønnen Ole blir døpt 1. august 1726 og sønnen Joen blir døpt 19. mai 1729.

ifølge skiftet etter salmaker Arent Andersen i 1737/8 kommer det også frem at han har en bror ved navn Joen Andersen som var død før 14. januar 1738 og hadde vært gift med en Kirsten (Kiersten), og at Joen Andersen har etterlatt seg to døtre, Gjertrud (Giertrud) og Randi.

 

I manntallet 1701 er det på Kystad (Kiøstad) bl.a. en Olle Gundersen (72 år), John Gundersen (68 år, og sikkert hans bror), Olle Pedersen (56 år), som har sønnen Arn Olsøn (12 år). Ole Pedersen på Kystad kan være far til Anne Olsdatter, og Arn Olsen, født ca. 1689, kanskje hennes eldre bror.

I manntallet 1664–1666 bor 1665 Gunner Jonsøn (63 år) og sønnen Ola Gunnersøn (30 år) på Kystad (Kiødsta) i 1665.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kan slaktermester Arent Steen (c1758-1807)

                                (som i 1801 bor i Kongens gt. i Tr.h. m. sin hustru Siri Jonsd. [Amdahl] og 3 barn) være sønn

av båndskjærer Arent Andersen Steen (c1710-1775) (som bodde i Skomakerveita (Domsognet, Tr.h.) i 1770/73/75 med sin hustru  Gjertrud Olsdatter) ?

 

Sistnevnte ektepar (Arent A. Steen og hustru Gjertrud) var foreldre til

 -                    Ingeborg Arentsdatter Steen        (f. c1745)            (g. 1767  m. Niels Nielssen Waadan)  og

 - (kanskje !)  Gurine Kristine Arentsdatter Steen (c1750-1796)  (g. 1781  m. Carl Friderich Roeshou).

 

Foreldrene til denne båndskjærer Arent Andersen Steen (c1710-1775) er såvidt jeg skjønner ikke kjent.

Noen Arent Andersen Steen er ikke nevnt i skiftet i 1746 etter 1. hustru Ingeborg Christina 

til mesterskredder (i Domsognet, Tr.h.) Joen Andersen Steen (c1704?-1771), der Joen's bror Ole A. Steen nevnes.

 

Kan det stemme, slik det hevdes på en Geni-profil, at sistnevnte Joen (og dermed også broren Ole)

er sønn av Anders Pedersøn og Elen Joensdatter ? Disses sønn Joen ble døpt i Domkirken 1. februar 1704.
 

(Se tidligere innlegg i denne debatten)

 

Av tidligere innlegg framgår det at slaktermester Arent Steen (c1758-1807) skal være svoger av Christian Hansen Weybye (c1763-1839). Weybye ble 2. gang g. i 1795 med Golla Marie Steen (c1763-1851), som man vel ikke har klart å 'plassere' med sikkerhet. Hun skal ikke være nevnt som datter i skiftet etter Søren Paulssøn Steen i 1775, i motsetning til Weybye's 1. hustru Marthe Henrikke Vibe Steen (c1761-1795). Det er vel nærliggende å anta at Weybye's 2. hustru Golla Marie Steen kan være en søster av slaktermester Arent Steen).

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Dødsfald.
[…]
At det har behaget Gud den 29de forrige
Maaned at bortkalde min gode Kone Anna So-
phie Steen, fød Falch, i en Alder af 60 Aar;
bekiendtgiøres herved sørgeligst.
                                  Arendt Steen.

Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 4. februar 1815                    

 

Onsdagen den 29de dennes og følgende Dags
Eftermiddag Kl. 1 slet foretages Auction over afg.
Mad. Anna Sophie Falch Hr. Arent Steens
Hustrues Dødsboes Løsøore-Effekter, udi Herber-
get Altona, bestaaende af: Træ, Jern, Kobber,
Steen, Glas, Linned, en Deel Guld og Sølv,
samt Adskilligt.

Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 18. mars 1815

 

Skiftesession:
Førstkommende Torsdag den 22de Juni
1815, Eftermiddag Kl. 2, foretages paa Raad-
stuen efterskrevne Skifter: […] 3) Anna Sophia Arent Steens.

Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 17. juni 1815

 

Dødsfald.
[…]
At det har behaget Gud den 11te dennes at
bortkolde vor kjære Fader Skipper Arendt J.
Steen i en Alder af 69½ Aar bekjøres herved sørge-
ligst for fraværende Beslægtede og Venner.
             Paa egne og Søskendes Vegne.
               Antho. M. Osenbroch.

Bergens Adressecontoirs Efterretninger, lørdag 24. oktober 1818

 

Fra Lassens samlinger om Falch-familiene:
Hans Clausen Falch, (Over-Brandmester og Lieut.,) rig Kbmd i Thjem, fød i . . 1691 25/12 † 1775 25/11 (Hans Gravvers ejes af Familien Friis i [Bogen?] 1872) 4 Gange gift. (Mange Børn, hvoraf nogle i Khavn ?)
[…]a2 Anne Sophie Falch, f. i Thjem ? ca. 1743. (uvist af hvilket af Faderens 4 Ægteskaber.) † i Thjem ? 1815 , ca. 72 Aar gl
      Gift 2) med Skibskapt, – [o****] Kbmd i Thjem Arent Steen, f. i Thjem 17. .   † ca. 1819. (Han var under Krigen bleven gjort til engelsk Fange, hvorved han Led meget og paadrog seg en Lamhed
      Gift 1). . . .    med Kbmd i Thjem . . . .      Osenbrock

      
Ekteskapene er i feil rekkefølge, og ifølge dødsannonsen var hun 60 år, ikke ca. 72.

I sine samlinger om Osenbrock-slekta skriver Lassen at Anne Sophie Falch fikk seks barn med kjøpmann Osenbrock og to med Arent Steen.

 

 

Så til båndskjærer Arent Andersen Steen. 15. september 1739 er det skifte i Trondheim etter etter Anders Arentsøn Bandschierer: Ao. 1739 den 15de Sebr: Indfandt Skifte Retten Sig udi Anders Arentzens gaard her i staden, Som for 14 Dage Siden er Død, at forvalte Skifte efter han til Rigtighed for Creditorene […] hans efterlafte Enke Gunille Joensdatter paa den ene, og fælles børn som er 4 Sønner, Joen Andersen 22 aar, gl: Arent Andersen 20 aar, Ole Andersen 17 aar, Anders Andersen 11 aar, og Datteren Anne Andersdatter paa 14 aar gammel.

6. september 1739 gravlegges Anders Arensøn 75 Aar på Domkirkegården.

 

Sønnen Arent som er 20 år ifølge skifte etter faren i 1739 kan være identisk med båndskjærer Arent Andersen Steen. At han har etterfulgt faren som båndskjærer er trolig, men hvor har han så fått slektsnavnet Steen? Med tanke på navnene (Arent og Anders) og yrket som båndskjærer må det vel være en sammenheng her.
Kanskje har en av foreldrene kommet fra en av Steen-gårdene (Steine og Havstein) på Byneset/Lade, eller kanskje har enken Gunnhild (Gunille) giftet seg på ny med en Steen og så har minst en av barna hennes tatt stefarens slektsnavn?

 

Har funnet noen av barna til det som må være båndskjærer Arent Andersen Steen i kirkeboka for Domkirken.

1) Ingeborg Anna, døpt 5. mars 1744
Faddere: Barbroe [Thoresd?], Sirie Ingebretsd., Anna Andersd. Joen Anders. Povel Størker [dines]

Anna Andersdatter og Joen Andersen kan være søsknene til Arent som nevnes i skiftet etter faren.

 

2) Ole, døpt 20. august 1750
Faddere: Ingebore Olsd., Anna Olsd. Joen Steen, Peder Peders, Michel Friderichs.

 

3) Ole 24. mars 1753
Faddere: Ingeborre Larsd, Ingeborre Andersd, Joen Steen, Peder Præger, Hans Fÿenboe

Den første sønnen Ole må altså ha dødd svært ung, før 24. mars 1753.
Den Joen Steen som er fadder på sønnene kan være den eldste broren Joen Andersen, født ca. 1717, som nå benytter Steen som slektsnavn. Han kan vel også være identisk med den mye omtalte mesterskredderen. Joen Steen er også fadder på Christiana som døpes 25. mars 1753. En annen fadder er Anna Salomon Skrædders Kone, noe som kan være en indikasjon på at det er mesterskredder Joen Steen. Men det kan jo være to forskjellige personer som er faddere.

 

 

D 24 Octob. 1742 begiærede Mester Skrædder Monsr Joen Andersøn Steen copulation med Mademoiselle Ingeborg Christiana Ellevs Datr Boness

11 mai 1755 døpes datteren Ellen Kierstina, foreldre er Joen Steen og Ingeborre Andersd.

 

En Arnt Steen caverer for trolovelsen til ungkar og styrmann [S**er] Arnt Dahl og jomfru Margrethe Helene Edler i 1795.
 

6. mars 1796 copuleres Ungekarl Ædle Seigner Søren Henrik Steen med Olinde Blok

 

 

Søndagen d. 20 Septemb: Copuleret Rebslager og Enkemand
Christian Hansen Weÿbÿ med sin afdøde Kones Søster Jomfru
Golla Maria Steen efter Kongelig Vevilling om Ægteskabs og
Huus Copulation samt foranviiste Qvitteringer, at [Vedkommende?] var
betalt. — At disse i Ægteskab indtrædende Personer icke ere hinanden
beslægtet eller med Ægteskabs løfte [behæfted?], indestaa vi underteg-
nede Cautionister
[N?) Lie     And: Erlandsen

Vielsen i kirkeboka for Domkirken

 

Her står det jo at Golla Marie Steen var søster av Weybyes første kone, Marthe Henrikke Vibe Steen. Hun nevnes ikke i skiftet etter faren, men navnet og fødselsåret passer.
Om det stemmer kommer vi ikke unna problemet med hvordan slaktermester Arent Steen, født ca. 1757, skal være svogeren til Weybye, eller hvordan i det minste ett av barna til båndskjæreren som dør i 1739 har fått slektsnavnet Steen.

 

Slakter Arent Steen og familien i 1801-tellingen.

Vielsen til slakter Arent Steen og Siri Jonsdatter Amdal 3. august 1792.

Ved dåpen til deres første sønn, Ole Andreas, 1.(?) februar 1793 er Arent oppført med farsnavnet Olsen
Faddere er: Generalinde Margaretha v. Krogh, Mad. Lovisa Meincke, Jfr. Agneta Susanna Angell, Sr Kammer Herre Walkenltz, Sr Major [***] Thomssen(?), Sr Lt. v. Selmer

Kan slaktermester Arent Olsen Steen være sønn Ole Andersen født ca. 1722, sønnen til båndskjærer Arent Andersen (død 1739)?

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.