Jump to content
Arkivverket

Steen & Vibe i Trøndelag


Torbjørn Wolden

Recommended Posts

Kom over den benevnte Hartvig Nideros tidligere i år da han ble nevnt som forsvarer for en av mine aner som sto tiltalt for mord:

Quote

«Den fattige skattebonde» Ole Otterstad ber om å få prokurator Hartvig Nideros fra Orkedal til sin forsvarer og mener i sitt skriftlige innlegg til sorenskriveren for «Strinde foderie» at avdødes «utsvevende og slette Levned i levene Live» var bekjent og at det var det som hadde forvoldt hans død.

— Fra artikkelen «En svensk salmakers sørgelige død på Byeløkken i Børseskogn 1784.» i avisa Nidaros 22. september 1933

Link to comment
Share on other sites

Eg har lest at han skal ha vore flittig bruka som forsvarar i perioda før han vart lensmann.

 

Elles eit interessant tilbakeblikk i arkivverket sin artikkel her: https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/kulturarvaret-2018/gjestebud-silkeklaer-og-forbrukskontroll Der ein kan lese korleis lensmann Nideros to gonger vart kjeppjaga av bryllupgjester på veg til å stoppe bryllup i strid med den omstridte "Luksuslovgivningen" .

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

I desember i fjor gikk jeg gjennom noen familiebilder og papirer og fant et bilde med påskriften «Farmen til tante Lina» på baksiden, og like under dette har noen tilføyet «Datter til Beret Sten». Fremsiden viser en familie på fem foran et hvitmalt hus. Ifølge Sandstadboka utvandret to av barna til Beret Johanna Steen til USA.

 

Oline «Lina» Marie Olausdatter, født 20. juni 1871, døpt 24. september 1871 i Kvenvær kirke. Dåpen i kirkeboka for Kvenvær.
Mormoren, Martha Steen, er blant fadderne, oppført som Ane Martha Nilsdtr. Smaavignæs. Småviknesset var stedet hvor hun, ektemannen Fredrik Engelbrigt Steen, og de eldste barna først slo seg ned på Hitra da de flyttet fra Levanger.
Konfirmasjon til Lina.
Lina i folketellingen 1875.

Det må være hun som er i Åfjorden i folktellingen 1891 som Lina Olsen Valdersund, født 1871 på Hitra.
Ble hun gift med Peter Schjølberg Valdersund? Har ikke funnet når og hvor hun utvandret ennå.

 

Broren hennes, Johan August, født 22. august 1882, døpt 8. oktober 1882 i Kvenvær kirke.

Johan Aug. Olaus. Sandstad, 18 år, ugift arbeider, dro fra Trondheim 13. februar 1901 til Wild Rice, North Dakota: skannet & søkbar.

 

Både Lina & Johan August er på Geni, men der står det ikke noe om deres videre skjebne. Lina skal ifølge bildet ha vært gift og hatt tre barn.

Noen som har mer kjennskap til disse søsknene?

“Farmen til tante Lina; Datter til Beret Sten”.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Har gått igjennom en del av de opplysningene jeg har samlet om Pfefferkorn-familien i Trondheim, idet den også omhandler Steen-familien.

Pfefferkorn i Delgobes samlinger
Pfefferkorn i Lassens samlinger

 

Anna Martha Steen, født 1790 på gården Jøssund, døpt 7. november 1790 i Åfjord kirke.
Hun var datter av Sophie Amalie V/Wibe Steen og hennes andre ektemann, Lars Erichsen Kramhuus/Jøssund. Hun var altså halvsøster av vanninspektør Søren O. Steen, og som sine søsken tok hun etternavnet Steen etter moren.


Hun ble gift i Trondheim med skipper Fredrik Christian Pfefferkorn 9. april 1816 i Domkirken.
Lysning 25. mars 1816 i Domkirken, Friderich Christian Peberkorn og pigen Ane Martha Steen; forloverne S. Steen og Peter Berg har underskrevet.
Vielse 9. april 1816 i Domkirken mellom matros Friderich Christian Pfefferkorn, 25 Aar, og Pige Ane Margrethe Steen, 27 Aar; forlovere er [vanninspektør] S. Steen og Peter Berg. Vanninspektør Steen, var også fadder på datteren Sara Ovidia, født 1819, så igjen dukker Ovidia/Ovid-navnet opp i forbindelse med vanninspektøren.

 

Fredrik Christian Pfefferkorn ble født 15. desember 1791 i Trondheim og døpt i Vår Frue kirke 22. desember 1791.
Han var sønn av stadsfysikus Wilhelm Georg Pfefferkorn og Anna Rasmussdatter Holm. Wilhelm Georg var født 29. november 1771 i Tyskland og studerte medisin og kirurgi i Kiel. Han ble utskrevet som doktor i 1797. Han døde 21. februar 1806. Hans eldre bror, Johann Emanuel, var født 18. oktober 1776, og studerte også medisin i Kiel.

 

Anna Martha døde 37½ år gammel, 12. januar 1828 i Trondheim.
Fredrik Christian døde 74½ år gammel, 1. desember 1863.

Anna Martha og Fredrik Christian skal ha hatt syv barn sammen; jeg har funnet seks, og han har fått minst ett barn med sin andre kone.
En kopi av et maleri av kaptein Fr. C. Pfefferkorns skonnert «Norges Constitution» fra Sverresborg Trøndelag Folkemuseum via DigitaltMuseum.

 

BARN AV F. C. PFEFFERKORN OG ANNA MARTHA STEEN:

I) Georg Fredrik Adolf Pfefferkorn, født 25. januar 1816, døpt 21. mars 1816 i Domkirken. Han var gullsmed i Trondheim, senere bankbud ved Norges Bank.

II) Andreas Johansen Pfefferkorn, født 27. september 1817 i Trondheim, døpt 19. oktober 1817 i Domkirken.

III) Sara Ovidia Pfefferkorn, født 22. september 1819, døpt 10. oktober 1819 i Domkirken.

IV) Sophie Amalie Wibe Steen Pfefferkorn, født 16. februar 1822, døpt 19. mars 1822 i Domkirken må være oppkalt etter mormoren.

V) Christiane Pfefferkorn, født 15. april 1825 i Trondheim, døpt 25. mai 1825 i Domkirken. Det kan se ut som fornavnet ved dåpen er Christian, men i 1875-tellingen er det Christiane, født 1825, og den yngre halvbroren Fredrik Christian er oppført som Christian, bosatt i Kristiansund hos brændevinshandler Rasmus Monge og hans kone Sofie Luise Monge (født i Trondheim; hun må være Louise Christine Pfefferkorn).

VI) Anna Mathilde Pfefferkorn, født 16. august 1826 i Trondheim, døpt 27. august 1826 i Domkirken.

 

GEORG FREDRIK ADOLF PFEFFERKORN
Biografi i Trondhjems guldsmeder.
Gift Bankbud ved Norges Bank Georg Fredrik Adolph Pfefferkorn døde 18. april 1880 i Trondheim og ble gravlagt 17. april 1880 fra Domkirken (søkbar)

Barn:

I) Fredrik Christian Pfefferkorn (Sr) , født 5. desember 1829 i Trondheim, døpt 24. juni 1830 i Domkirken. Moren var enkemadame Karen Abigael Schølberg som døde i barselseng. Han var farmasøyt i Kristiansund, innehaver av apoteket Svanen. Gift med Mathea Margrethe Brudevold.

Gullsmeden giftet seg i 1845 med Asmusine «Sine» Christina Catharina Paulseth (Paalseth).
Lysning 3. april 1845.
Viet 20. april 1845.

II) Anton Severin Pfefferkorn, født 22. april 1845, døpt 8. juni 1845 – hvem er den kjøpmann Johan Steen som er fadder? Er det Johan Adolf Steen, sønn av vanninspektør Steen, eller kan det være Johan Nathan Steen, sønn av vanninspektørens bror, Gjert Henrik Steen? Anton Severin døde 21. juli 1848 av kikhoste.
III) Anna Martha Pfefferkorn, født 19. mai 1847, døpt 22. juli 1847, oppkalt etter moren – hun døde 15. november 1848 av «nervesvækkelse».
IV) Anna Severina Pfefferkorn, født 19. juli 1849, døpt 14. september 1849.
V) Berthe Maria Pfefferkorn, født 29. januar 1852, døpt 29. april 1852. Død 8. februar 1857 av kikhoste.
VI) Kathinka Fredrikke Pfefferkorn, født 19. oktober 1854, døpt 19. november 1854.
VII) Berthe Marie Pfefferkorn, født 21. april 1857, døpt 12. juli 1857 (søkbar)
VIII) Louise Christine Pfefferkorn, født 10. oktober 1859, døpt 18. november 1859 i Domkirken. Gift 1889 i Domkirken med kjøpman Fredrik Christian Pfefferkorn Monge, født 1865 i Kristiansund, Odin Adolf Øyen er en av troloverne.

 

Barn av farmasøyt Fredrik Christian Pfefferkorn, Sr., og Mathea Margrethe Brudevold:

I) Sara Sophie Mathilde Christiane Pfefferkorn, født 28. november 1877.  Hun ble gift med med Johan Kristian Knudsen, født 1870 i Kristiansund, og de fikk minst en datter, Gunvor, født 22. januar 1900, og en sønn, Fredrik, født 28. april 1902. Fotografi av Sara, ektemannen, og datteren finnes på DigitaltMuseum.
II) Martin Pfefferkorn, født 12. juni 1879 i Ålesund.
III) Fredrik Christian Pfefferkorn, Jr., født 1880 i Ålesund. Han var ingeniør og utvandret til Duluth, Minnesota.
IV) Sverre Pfefferkorn, født 1. februar 1889 i Kristiansund.
V) Sigurd Matheasen Pfefferkorn, født 10. mai 1882.
VI) Marta Abigael Pfefferkorn, født 1883 i Ålesund (folketellingen 1900 sier Kristiansund, men dåpen er i kirkeboka for Ålesund).


Berthe Marie Pfefferkorn, født 21. april 1857 i Trondheim ble gift med hovedbokholder ved Norges Bank, Odin Adolf Øyen.

Bertha Marie døde 54 år gammel, 25. august 1911.
Han døde 31. mai 1915 «i sit hjem paa Stabæk efter et kort sykeleie» grunnet «Nyrebetændelse». Gravlagt 7. juni 1915.
Berthe Marie og familien i folketellingen 1900.
Berthe Marie og familien i folketellingen 1910.

Deres barn:

I) Alf Georg Fredrik Øyen, født 24. september 1883 i Trondheim, døpt 11. november 1883 i Vår Frue kirke.
II) Erling Olaf Øyen, født 16. september 1885 i Trondheim, døpt 15. november 1885 i Vår Frue kirke.
III) Finn Pfefferkorn Øyen, født 25. mai 1892 i Trondheim, døpt 3. juli 1892 i Domkirken.
IV) Esther Øyen, født 6. juni 1894 i Trondheim, døpt 6. juli 1894 i Domkirken.
V) Liv Øyen, født 25. juni 1896 i Trondheim, døpt 5. juli 1896 i Domkirken. Hun døde 17. august 1900 i Lilleelvdal.
VI) Ellen Øyen, født 22. mai 1898 i Oslo, døpt 10. juli (klokka 12) i Oslo. Hun døde 4 år og 8 måneder gammel, 29. januar 1903 i Oslo, gravlagt torsdag 5. februar 1903.
VII) Odd Blostrup Bjørn Øyen, født 4. september 1900 i Oslo, døpt 21. oktober 1900 (klokka 12) i Oslo.

Link to comment
Share on other sites

Ovenfor omtalte Fredrik Christian Pfefferkorn Knudsen f. 28 Apr 1902 i Kristiansund giftet seg med Martha Olsdatter Momyr (f. 4 Des 1907 i Skien, død i 1983 på Heringsøya, Tustna).

 

Martha bodde i Kristiansund, ble skilt fra Fr. Chr. og flyttet til Oslo, der hun var ansatt i forsikrigsselskapet 'Sparetrygden'. Hun ble gift for 2. gang, med Bernhard Adolf Edvardsen Solskjel (1897-1972) fra Tustna, som overtok Heringsøya i 1936 sammen med broren Nils. Martha fikk 2 barn (Fredrik 1928 og Anne-Mari 1937) med Fr.  Chr.  P.  Knudsen, men ingen med Bernhard Solskjel.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 8.3.2022 den 5.32, Torbjørn Wolden skrev:

.....

BARN AV F. C. PFEFFERKORN OG ANNA MARTHA STEEN:

I) Georg Fredrik Adolf Pfefferkorn, født 25. januar 1816, døpt 21. mars 1816 i Domkirken. Han var gullsmed i Trondheim, senere bankbud ved Norges Bank.

.....

GEORG FREDRIK ADOLF PFEFFERKORN
Biografi i Trondhjems guldsmeder.
Gift Bankbud ved Norges Bank Georg Fredrik Adolph Pfefferkorn døde 18. april 1880 i Trondheim og ble gravlagt 17. april 1880 fra Domkirken (søkbar)

Barn:

I) Fredrik Christian Pfefferkorn (Sr) , født 5. desember 1829 i Trondheim, døpt 24. juni 1830 i Domkirken. Moren var enkemadame Karen Abigael Schølberg som døde i barselseng. Han var farmasøyt i Kristiansund, innehaver av apoteket Svanen. Gift med Mathea Margrethe Brudevold.

Gullsmeden giftet seg i 1845 med Asmusine «Sine» Christina Catharina Paulseth (Paalseth).

.....

Barn av farmasøyt Fredrik Christian Pfefferkorn, Sr., og Mathea Margrethe Brudevold:

I) Sara Sophie Mathilde Christiane Pfefferkorn, født 28. november 1877.  Hun ble gift med med Johan Kristian Knudsen, født 1870 i Kristiansund, og de fikk minst en datter, Gunvor, født 22. januar 1900, og en sønn, Fredrik, født 28. april 1902. Fotografi av Sara, ektemannen, og datteren finnes på DigitaltMuseum.
.....

 

Av ovenstående ser det ut som at gullsmed, senere bankbud, Georg Fredrik Adolf Pfefferkorn (1816-1880)
var bare 13 (nesten 14) år gammel da han i 1829 fikk sønnen Fredrik Christian Pfefferkorn med enkemadame Karen Abigael Schølberg.

 

Dette virker jo ikke veldig sannsynlig. Er det noe feil i ovenstående, eller er det noe jeg misforstår ?

 

(Ellers: Er datoene for Georg Fr. A. P. sin død og begravelse i 1880 byttet om ovenfor ?)
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

28 minutter siden, Per Nermo skrev:

 

Av ovenstående ser det ut til at gullsmed, senere bankbud, Georg Fredrik Adolf Pfefferkorn (1816-1880) var bare 13 (nesten 14) år gammel da han i 1829 fikk sønnen Fredrik Christian Pfefferkorn med enkemadame Karen Abigael Schølberg.

 

Dette virker jo ikke veldig sannsynlig. Er det noe feil i ovenstående, eller er det noe jeg misforsår ?
 

 

Noe er feil her ja, ved Frederik C.s dåp i 1830 heter mor Berthe Severine Vestvegan og far Christian Pfefferkorn er Skibsfører. Stemmer dårlig med bankbudet. 🙂

 

Mvh

Edited by Even Stormoen
Link to comment
Share on other sites

Gullsmed Georg Fredrik Adolf Pfefferkorn får sønnen Fredrik Christian Pfefferkorn i 1842, født 31. mai og døpt 29. juli 1842 i Domkirken. Moren er som nevnt over Karen Abigael Schølberg.

Det er denne Fredrik Christian, født 1842, som blir apoteker i Kristiansund – her i folketellingen 1900.

 

Den Fredrik Christian Pfefferkorn som er født 1829 og døpt 1830 er sønn av skipsføreren og dennes kone fra andre ekteskap. På grunn av de samme navnene har jeg feilaktig oppført som sønn av gullsmeden istedet for skipsføreren og hans andre kone.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Proviant og Ammunitions Forvalter Povell Steen i kopp- og kvegskatten 1690.

Her er en skrivelse fra proviantforvalteren i samme kopp- og kvegskatt.

Han nevnes også her og her i samme skatt for 1692.

 

I kopp- og kvegskatten står det at proviantforvalteren også skatter for hustruen, Margrete, og tre barn. Så langt vet vi navnet på to av barna som vokste opp, Hans Otto de Steen (født ca. 1679) og Hedvig Elisabeth Steen (født ca. 1680).

 

I Personalhistorisk Tidsskrift for 1915 nevnes en Pouel Nielsen Steen under «Uddrag af Kancelliets Reginstranter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1670–75». Denne Pouell Nielsen Steen ble gift med Margrete Hedevig Skench i 1678 på Sjælland.

Her er innførselen i Sjællandske Registre.

 

Denne Pouell som blir gift i 1678 kan være identisk med proviantforvalter Steen i Trondheim. Proviantforvalterens kone het Margrete og ble gravlagt 29. november 1692 fra Vår Frue kirke, og de hadde bl.a. en datter som het Hedvig Elisabeth, født ca. 1680 i Trondheim.
Året for vielsen passer også svært godt overens med de omtrentlige fødselsårene på de to barna vi kjenner navnene på, 1679 og 1680.

 

Her nevnes proviantforvalteren når han og hans interessenter i 1687 får bevilling på «2de dygtige Heste-Møller i Trondhjem».

I 1692 mister proviantforvalteren sine «Commissarer», trolig på grunn av en lengre feide med Stjørdalsfogden Hans Koch. I innledningen kan det se ut som det står «Povel Steenſen», men i registeret står det «Povel Steen».

 

I Personalhistorisk Tidsskrift 1935 nevnes også en Steen-familie hvor navnene Søren og Christen blir brukt:

Sitat

3. Katrine Gertsdatter Gesmell, f. 16…, død
   før 21. Juni 1686, gift (1662) med Borger i Sæby og Køb-
   mand i Fladstand (1677) Søren Christensen
   Steen, f. 16…, død før 15. Febr. 1682. Han skødede 19.
   Okt. 1681 en Gaard øster i Sæby sønder ud til Mojen til
   Kapellan i Sæby Peder Pedersen Galskyt. Af Katrine Ges-
   mells Børn kendes kun Sønnen Christen Sørensen Steen,
   f. i Sæby, der 21. Juni 1686 fik Skudsmaalsvidne af Sæby
   Raadstueret. Han var i sin Barndom kommet fra Byen og
   havde siden opholdt sig paa fremmede Steder.

 

 

I andre bind, første del, av Stjørdalsboka nevnes styrmann Tøvis Rasch Steen under gården Lysheim:

Sitat

Erik Toresen Bye, f. 1757. † 9/11 1836.
Han tente i lang tid hos Jørgen Hjort på Øyan og var kalla
«Hjort-Erik». Hadde ei stove på grunnen til noverande br.nr.
45, Lysheim. (Etter som det er fortalt, skal Erik Bye ha vori
bror til den kjende Trondheimskjempa, styrmann Tøvis Rask Teen,
som var matros i 1798).
* 2. 1/11 1818 Sigrid Andersdtr., f. 5/11 1774.
Born: Peter Andreas («Hjort-Erik-Peter»), f. 6/2 1819, † før
1864. * 26/4 1846 Anne Marta Hågensdtr. Julset, f. 17/8
1825. Ho vart * 2. Even Edvard Jonassen Munkhaug.
Anne («Hjort-Erik-Anne»).

 

Her er dåpen til Tøvis Rasch Steen i kirkeboka for Vår Frue kirke, og her omtales han i Familien Bruun. Om Tøvis Rasch og Erik Toresen Bye skal ha vært brødre må det være at Tøvis mor, Gurine Kristine Fjeldsted hadde Erik fra et tidligere forhold/ekteskap.

 

I kopp- og kvegskatten for 1692 fant jeg også en Wind, men fornavnet kan jeg dessverre ikke tyde. Farsnavnet og etternavnet er Olufßøn Wind.

Pouvel Steen (sign).png

Pouell Steen.png

Dend – 10 dito. Pouell Nielsen Steen og Margrete Hedevig Skench.png

Link to comment
Share on other sites

23 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

I kopp- og kvegskatten for 1692 fant jeg også en Wind, men fornavnet kan jeg dessverre ikke tyde. Farsnavnet og etternavnet er Olufßøn Wind.

 

Dette er Christen Olufsen Wind, omtalt her: 

og her:

Mest sannsynlig bror av sorenskriver Niels Olufsen/Olsen Wind/Vind på Inderøy og med uvisst opphav.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
På 27.12.2022 den 10.53, Torbjørn Wolden skrev:

.....

I andre bind, første del, av Stjørdalsboka nevnes styrmann Tøvis Rasch Steen under gården Lysheim:

 

Her er dåpen til Tøvis Rasch Steen i kirkeboka for Vår Frue kirke, og her omtales han i Familien Bruun. Om Tøvis Rasch og Erik Toresen Bye skal ha vært brødre må det være at Tøvis mor, Gurine Kristine Fjeldsted hadde Erik fra et tidligere forhold/ekteskap.

.....

 

En Randi Eriksdatter ble gift 
 

1)  (1741, Domkirken, Tr.h.)  m.  Peder Olsen Juul Smith

2)  (ca.1757/1760)                m.  Tøvis Nilsen Rasch

3)  (1765, Domkirken, Tr.h.) m.  Christian Wibe Steen  (Randi var hans 2. hustru)
                                                    (sønn av Paul Sørensen Steen og Marit Christophersdatter Møller).

 

Det er vel rimelig å anta at det finnes et slektskapsforhold til den i ovenstpående innlegg omtalte

Tøvis Rasch Steen f. 1782 (sønn av Peter Steen og Gurine Kristine Fjeldstad), halvbror av Erik Toresen Bye.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Enkemand Erik Toresen Bye, Inderst 61 Aar og Pige Siri Andersdatter Halsen, ble gift 1. november 1818 i kirken i Stjørdal.

De døper sønnen Peter Andreas i 1819.

Erik dør 9. november 1836 på gården Halsen.

 

I folketellingen 1801 er det den Jægtmand ved navn Erick Bye, 42 år, som er gift med Anna Birgitha Grawrock, 54, som bor i Trondheim. Konens mor, Anna Grawrock, 84, bor også hos dem. Denne Erick Bye er i sitt andre ekteskap.

Gården Gravråk er i Melhus.

 

Dette må være dåpen til Erik Toresen, 26. mars 1757 i Trondheim. Foreldre er Thore Erichsen og Anna Joensdatter.

De ble trolovet i desember 1756 i Trondheim. Her står det Thore Erichsen Asbøl og Pigen Anna Jensdatter (Joensdatter?) ******.

 

En Tore Erichsen Asbøl blir døpt i Orkdal 20. juni 1723: dåpen i den skannede kirkeboka og søkbar.

I skiftet etter Erik Joensen på Aspøl i 1738 nevnes flere barn, men ikke noen sønn ved navn Tore.

Erich Joensen på Aspøl på astavne.net.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Erik Toresen Byes første kone, Ana Catrina, blir gravlagt 3. okt. 1792, 58 år gammel (søkbar).

Han blir så trolovet og gift, 7. mari 1795, med Pige Ane Birgitta Gravrok, så det må være Hjort-Erik Bye i Trondheim i 1801-tellingen som er gift Jægtmand.

 

 

I Adresseavisen fredag 20. juni 1800 står det:

Sitat

At det har behaget Gud den 15de Juni
at henkalde min i Livet elskelige Kone, Marite
Rønnebeck fød Bye, ved en stille og sagte Død,
i en Alder af 67 Aar 6 Maaneder 3 Dage,
som bekjentgjøres fraværende Slægt og Ven-
ner.     Trondhiem, den 18de Juni 1800.
                      Mads Rønnebeck.

 

I skiftet etter Marit Bye som ble påbegynt 2. august 1800 nevnes Peter Christian Steen flere ganger; tolker jeg det rett i at han omtales som svigersønn? Arvingen skal være datteren Johanna Pedersdatter Øgren?

 

Skiftet etter slakter Peter Christian Steen som døde i 1797, oppgir sønnen Tøvis Rasch Steen, som skal være 15 år gammel.

 

I trolovelsen mellom Nathan Surland og Elen Alette Steen i 1794, tolker jeg det riktig at det står «Hans Kones Sønne søn» Arnt Steen? Nathan Surland var første gang gift med en Anne Olsdatter Steen, så det må være hennes barnebarn som nevnes.

 

Også i 1794, trolovelsen til urmaker Christopher Ingebrigtsen Grabol (Graboe?) og Adriane Steen.

Her er de i folketellingen 1801 (og søbkar): hun har to barn fra sitt første ekteskap, og de har også en datter(!) som heter Christopher, født ca. 1795.

Christopher Graboe døde i 1806, 36 år gammel (søkbar).

 

Den tidligere omtalte mesterskredderen Joen Andersen Steen ble trolovet og gift med enke Elen (Kierstine) Erichsdatter Juul i 1747.

 

Også funnet tre barn av Randi Eriksdatter og Peder Olsen Juul (Smith): Karen døpt 29. januar 1746, Erik døpt 30. desember 1749, Ole Sterk døpt 3. juli 1751, og Petter Pedersen Juul døpt 21. okt. 1756.

Randi Eriksdatter i Registratur over Domsognets Mandtall for 1771–1773.

Skiftet etter Randi Eriksdatter, og skiftet etter Peder Olsen Juul.

 

Her er det altså et stort og uoversiktlig persongalleri av Steen, Bye, Eriksdatter, og Juul.

 

 

Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Erik Toresen Byes første kone, Ana Catrina, blir gravlagt 3. okt. 1792, 58 år gammel (søkbar).

Han blir så trolovet og gift, 7. mari 1795, med Pige Ane Birgitta Gravrok, så det må være Hjort-Erik Bye i Trondheim i 1801-tellingen som er gift Jægtmand.

 

I Adresseavisen fredag 20. juni 1800 står det:

 

I skiftet etter Marit Bye som ble påbegynt 2. august 1800 nevnes Peter Christian Steen flere ganger; tolker jeg det rett i at han omtales som svigersønn? Arvingen skal være datteren Johanna Pedersdatter Øgren?

 

Skiftet etter slakter Peter Christian Steen som døde i 1797, oppgir sønnen Tøvis Rasch Steen, som skal være 15 år gammel.

 

I trolovelsen mellom Nathan Surland og Elen Alette Steen i 1794, tolker jeg det riktig at det står «Hans Kones Sønne søn» Arnt Steen? Nathan Surland var første gang gift med en Anne Olsdatter Steen, så det må være hennes barnebarn som nevnes.

 

Også i 1794, trolovelsen til urmaker Christopher Ingebrigtsen Grabol (Graboe ?) og Adriane Steen.

Her er de i folketellingen 1801 (og søbkar) : hun har to barn fra sitt første ekteskap, og de har også en datter(!) som heter Christopher, født ca. 1795.

Christopher Graboe døde i 1806, 36 år gammel (søkbar).

 

Den tidligere omtalte mesterskredderen Joen Andersen Steen ble trolovet og gift med enke Elen (Kierstine) Erichsdatter Juul i 1747.

 

Også funnet tre barn av Randi Eriksdatter og Peder Olsen Juul (Smith): Karen døpt 29. januar 1746, Erik døpt 30. desember 1749, Ole Sterk døpt 3. juli 1751, og Petter Pedersen Juul døpt 21. okt. 1756.

Randi Eriksdatter i Registratur over Domsognets Mandtall for 1771–1773.

Skiftet etter Randi Eriksdatter, og skiftet etter Peder Olsen Juul.

 

Her er det altså et stort og uoversiktlig persongalleri av Steen, Bye, Eriksdatter, og Juul.

 

Randi Eriksd.'s 3. e.m. (g. 1765) Christian Wibe Steen, død 1788, var 1. g. g.m. Anne Dor. Jordan, død 1764, mor til

Adriane Vilhelm. Wibe Steen f. 1755, g. 1.g. 1782 m. Johan Jørgen Dreyer og 2.g. 1794 Christoph. Ingbr.s. Graboe.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Den tidligere omtalte mesterskredderen Joen Andersen Steen ble trolovet og gift med enke Elen (Kierstine) Erichsdatter Juul i 1747.

.....

 

Hvor er mesterskredder Joen Andersen Steen (trolovet i 1747) omtalt tidligere ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 27.12.2022 den 10.53, Torbjørn Wolden skrev:

.....

I andre bind, første del, av Stjørdalsboka nevnes styrmann Tøvis Rasch Steen under gården Lysheim.

 

Her er dåpen til Tøvis Rasch Steen i kirkeboka for Vår Frue kirke, og her omtales han i Familien Bruun.

Om Tøvis Rasch og Erik Toresen Bye skal ha vært brødre

må det være at Tøvis mor, Gurine Kristine Fjeldsted hadde Erik fra et tidligere forhold/ekteskap

......

 

Her er Tøvis og mora i Folketellinga for 1801.

Tøvis er blitt til Feves (Teves) (Rasch) og mora Gurine Kristine har blitt til Golla Kirstine (Steen).
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

 

At Erik Toresen Bye (1757-1836) (sønn av Tore Eriksen Asbøl f. 1723 og Anna Joensd., trolovet i Tr.h. Des. 1756)

skulle være 'bror' (halvbror) av 

Tøvis Rasch Steen (1782-1839) (s. av slakter Peter Chr. Steen (død 1797) og Gurine ('Golla') Kristine Fjeldstad)

er altså ikke mulig å 'konstruere', men 'stebror' skulle vel kunne 'la seg gjøre', dersom

Tore Eriksen Asbøl ev. giftet seg om igjen med Gurine Kr. Fjeldstad, som ble gift med Peter Christian Steen.

 

Bakgrunnen for at Erik Toresen fikk etternavnet Bye er også vanskelig å forstå,

selv om Peter Christian Steen sin sv.mor muligens var Marit Bye (1733-1800), gift med Mads Rønnebeck (Tr.h.).

 

Innlegg nedenfor viser at Peter Christian Steen 

var ektemannen til (Ingeborg) Johanna Pedersdatter Øgren (ref. skiftet etter hans mor i 1800).
 

Edited by Per Nermo
Endr. av Peters relasjon til (Ingeborg) Johanna Øgren
Link to comment
Share on other sites

Mesterskredder Joen Andersen Steen ble nevnt i tråden om vanninspektør Søren O. Steen, gift 1803 med Sara Marie Blix von Hadeln:

Mesterskredderen fikk sønnen Lars Jonsen Steen med Ellen Kierstina Eriksdatter Juul, døpt 4. januar 1748 i Domkirken. Denne Lars Jonsen Steen er jekteskipper og enkemann etter første ekteskap i 1801-tellingen. Han var gift med en Siri Simonsdatter, og de hadde fire barn: Andreas født 1783 og døpt 10.(?) august 1783 i Domkirken, Peternilla, født ca. 1787, Simon født 1792/3 og døpt 17. februar 1793 i Domkirken, og Christina, født 1795 og døpt 25.10.1795 i Domkirken.

 

I sitt andre ekteskap fikk mesterskredder Joen Andersen Steen 5 barn med Ingeborg Andersdatter Wang. Hun døde før 1776 og var datter av Anders Andersen Levanger (ca. 1689 – desember 1767, dødsfallet nevnt i Adresseavisen), og Elen Thoresdatter (ca. 1708–1776).

Barn av Joen Steen og Ingeborg Andersdatter Wang:

I) Anders Steen, født 1754 og døpt den 19. mai 1754 i Domkirken. I «Fortegnelse over Tronhjems Kjøbstads Borgere i Juni 1818» samlet ved politimester M. Lie, er en Andreas Steen oppført som boktrykker med bevilgning av 9. juni 1815.
II) Johannes Steen, født 1757 og døpt 2. januar 1757 i Domkirken.
III) Hans Ulrik Steen, født 1758 og døpt 29. juni 1758 i Domkirken. Må ikke forveksles med Hans (Ulrik?) Steen, født 1790, sønn av skipper og senere kaptein Paul Christian Steen (1765 - 13. april 1795) og Anna Tisløf.
IV) Gjert Fredrik Steen, født 1761 og døpt 13. desember 1761 i Domkirken.
V) Jens Christian Steen, født 1768 og døpt 30. april 1768 i Domkirken. Han var kjøpmann i Trondheim, og er trolig den Jens Christian Steen som senere bodde på Levanger, hvor han er registrert i Sølvskatten i 1816 (søkbar). I tillegg til å være kjøpmann var han også poståpner på Levanger, hvor han døde 5. september 1828 av blodstyrting. Døde som ungkar. Dødsannonsen i Adresseavisen var skrevet av hans nevø J. F. Roshauw. Dette slektskapet kommer trolig fra farens, Joen Steen, første ekteskap, med Ellen Kierstina Juel.

 

Så til Marit Bye som døde i Trondheim i 1800. I skiftet etter Joen Olsen på Bye i Orkdal, holdt 31. januar 1769, står det at han har etterlatt seg seks barn, bl.a. Marithe Jonsdatter, gift med Peder Jonsen, og at de bor i Trondheim. Avskrevet/profil på astavne.net.

Denne Marite Jonsdatter er den Marit Bye som døde i 1800. I sitt første ekteskap var hun gift med en Peder Jonsen Øgreen, og i andre met Mats Rønnebek.

Marit og Peder hadde minst en datter, Ingeborg Johanna Øgreen.

I 1802 omtales Ingeborg Johanna Øgreen som Peter Chr. Steens hustru.

I 1803 omtales hun som Peter Christian Steens fraskilte hustru og det listes så opp tre barn:
1. Sønnen Johan Ludvig Steen, 12 år gammel
2. Datteren Christiana Peternilla Steen, 16 år gammel
3 samt en datter som ennå ikke er døpt

 

Når denne siste datteren døpes etter morens død 1. november 1803, kalles hun Ingeborg Johanna etter moren. Hun ble født d. 13. okt. 1803. Ifølge kirkeboka skal faren til barnet være Carl Kiempe, ikke Peter Steen!  Faddere er Mad. Steen, Mad. Wold, **** Ødegaar, Matz Rønnebek, Jens Berg, Sylfest Pedersen.

 

I 1801-tellingen bor Peder (Peter Christian) Steen, 42 år, med kona Ingeborg Johanne (født Øgreen) og deres to barn Christiane Peternelle, 14 år, og Johan Ludvig, 10 år: skannet og skøbar.

 

Aspøl (Asbøl) og By (Bye) er gårder i Orkdal – kanskje har Tore Eriksen Asbøl vokst opp på By istedet for Aspøl, og dermed tatt det gårdsnavnet som etternavn? Uansett burde han jo nevnes i skiftet etter Erik Jonsen på Aspøl i 1738. Navn og fødselsår og gårdsnavn passer jo godt med den Tore Erichsen Aspøl som blir døpt i 1723…

 

Link to comment
Share on other sites

1787, Torsdag d: 13de [September] forlanger unge karl Mæster
Skomager Petter Christian Steen, at troloves med Jf.
Ingebor Johanna Øegreen, for Dettes Ægteskabs lovlighed
Cavere
Johan Jacob Holm                  Mats Rønnebeck

Lenke til trolovelsen/vielsen i kirkeboka for Domkirken i Trondheim.

 

1788, d. 4de [januar] Døbt Ægte B. N: Christianna Peternilla. Foreldre: Petter Christian Steen og h. Ingebor Johanna Ølgreen. Faddere: Ingebor Dahl, Anna Ejnerssen, Christiana Steen, Nathan Suhrland, Joachim Kryger, Peder Rost

Lenke til dåpen i kirkeboka for Domkirken i Trondheim.

 

1791, 11. [september] Døbt Ægte B. N: Johan Ludwiig. Foreldre: Peder Christian Steen, Skomager og h. Ingebor Johanna Steen. Faddere: Anna Pettersen, Elen Tyholt, Beret Martha Steen, Rejnholt Siversen, Andreas Rønn**, Lars Haagensøn Berg

Lenke til dåpen i kirkeboka for Domkirken i Trondheim.

 

Avdød 21. oktober 1803 Mdme Ingebor Johannna Øgreen i barselseng, 39 år gammel (søkbar). På samme side, gravlegges også Enken Mad. Randi Steen, død av alderdom, 84 år gammel.

Edited by Torbjørn Wolden
Link to comment
Share on other sites

 

Innebærer ovenstående at følgende to ikke er samme mann : ?

 • Slaktermester     Petter Chr. Steen, som i 1782 får sønnen Tøvis Rasch Steen med Gurine Kr. Fjeldstad
 • Skomakermester Petter Chr. Steen,    g. i 1787 m. og skilt ca. 1803 fra Ingeborg Johanna Ped.d. Øgreen

Om det nå skulle være samme mann så må han vel enten ikke ha vært gift med  Gurine Kr. Fjeldstad (eller ev. skilt fra henne også).

 

I 1787 omtales 'unge karl Mæster Skomager Petter Christian Steen', altså som ungkar (ugift).

 

I 1801 er Gurine (Golla Kirstine Steen) oppført som 'enke' (med Slagterbruk).

 

Slaktermesteren Petter Christian Steen skal være død i 1797, men Ingeborg Johanna Øgrens ektemann mesterskomaker Petter Christian Steen lever altså i 1801 og er f. ca. 1759, dvs. antakelig endel yngre enn slaktermesteren.

 

Så da må vel svaret på det innledende spørsmålet være:  - Det er ikke samme mann !
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Mesterskredder Joen Andersen Steen ble nevnt i tråden om vanninspektør Søren O. Steen, gift 1803 med Sara Marie Blix von Hadeln:

Mesterskredderen fikk sønnen Lars Jonsen Steen med Ellen Kierstina Eriksdatter Juul, døpt 4. januar 1748 i Domkirken. Denne Lars Jonsen Steen er jekteskipper og enkemann etter første ekteskap i 1801-tellingen. Han var gift med en Siri Simonsdatter, og de hadde fire barn: Andreas født 1783 og døpt 10.(?) august 1783 i Domkirken, Peternilla, født ca. 1787, Simon født 1792/3 og døpt 17. februar 1793 i Domkirken, og Christina, født 1795 og døpt 25.10.1795 i Domkirken.

 

I sitt andre ekteskap fikk mesterskredder Joen Andersen Steen 5 barn med Ingeborg Andersdatter Wang. Hun døde før 1776 og var datter av Anders Andersen Levanger (ca. 1689 – desember 1767, dødsfallet nevnt i Adresseavisen), og Elen Thoresdatter (ca. 1708–1776).

Barn av Joen Steen og Ingeborg Andersdatter Wang:

I) Anders Steen, født 1754 og døpt den 19. mai 1754 i Domkirken. I «Fortegnelse over Tronhjems Kjøbstads Borgere i Juni 1818» samlet ved politimester M. Lie, er en Andreas Steen oppført som boktrykker med bevilgning av 9. juni 1815.
II) Johannes Steen, født 1757 og døpt 2. januar 1757 i Domkirken.
III) Hans Ulrik Steen, født 1758 og døpt 29. juni 1758 i Domkirken. Må ikke forveksles med Hans (Ulrik?) Steen, født 1790, sønn av skipper og senere kaptein Paul Christian Steen (1765 - 13. april 1795) og Anna Tisløf.
IV) Gjert Fredrik Steen, født 1761 og døpt 13. desember 1761 i Domkirken.
V) Jens Christian Steen, født 1768 og døpt 30. april 1768 i Domkirken. Han var kjøpmann i Trondheim, og er trolig den Jens Christian Steen som senere bodde på Levanger, hvor han er registrert i Sølvskatten i 1816 (søkbar). I tillegg til å være kjøpmann var han også poståpner på Levanger, hvor han døde 5. september 1828 av blodstyrting. Døde som ungkar. Dødsannonsen i Adresseavisen var skrevet av hans nevø J. F. Roshauw. Dette slektskapet kommer trolig fra farens, Joen Steen, første ekteskap, med Ellen Kierstina Juel.

.....

 

Se mitt spørsmål idag i debatten Søren Steen gift 14.jan.1803 med Sara Blix von Hadeln 

om opphavet til mesterskredder Joen Andersen Steen i Trondheim.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Ja, det er to forskjellige menn, uten noe bevist slektskap ennå.

 

Skiftet etter slaktet Peter Steen, 28. mars 1797.

Her er enken, Golla Kirstine, og sønnen Tøves Rasch Steen i 1801-tellingen.

 

I 1801-tellingen er det også en snekker ved navn Peter Steen, født ca. 1747, gift og med tre døtre.

 

4. febuar 1786 ble det holdt skifte etter en kræmmer Peder Joensen Steen. Arvinger er enken Aletha Henrichsdatter, datteren Martha Pedersdatter Steen, g.l. 16 Aar, og datteren Henricha Jonetta Steen, g.l. paa 12 Aar.

 

 

Her er en formtråd på DIS-Norge Slekt og datas slektsforum om skomaker Peder Christian Steen f. 1759 Trondheim.

Trådstarter nevner en Peder Christian som blir døpt 11. februar 1760 som kan være skomakeren.

 

Hvor mesterskredderen Joen Andersen Steen kommer fra vet jeg ikke. Ifølge Geni-profilen hans, skal det være den Joen som blir døpt 1. februar 1704 i Domkirken av Mag. Nils Juel. Foreldrene til Joen er Anders Pedersøn og Elen Joensdatter. Faddere er Christian Gartners K., Borgermester Roals datter, Henrich Castensdatter Schÿt, Thomas Davidsen, Hans Letz.

 

Mesterskredderen døde 15. juli 1771 (dødsfallet kunngjøres i Adresseavisen), og han ble gravlagt 17. juli 1771 fra Domkirken.

Det kan godt være at han kommer fra gården Havstein, og at dette er blitt forkortet til Steen som var datidens skrivemåte.

 

En Joen Steen gravlegges 29. mars 1676 på Vår Frue kirkegård, og det er en Annders [på] Haffsteenn i skattematrikkelen 1647.

I 1760 står det i kirkeboka for Sistranda at det ble Kastet Jord paa Joens/Jens Stenen g. 42 Aar.

 

Skomakeren, Petter Christian Steen, og hans familie omtales i bygdebøkene for Overhalla.

Slekten Steen fra Havstein i Strinda i første bind av Overhalla bygdebok – fotografiet her må være av Johan Ludvig Steen 1791.
Johan Ludvigs sønn, Johan Gunnerus Steen, var sorenskriverkontorist og brennevinskonstrollør ifølge andre bind, hvor det også er et fotografi av ham. Her står det at han var fra gården Havstein på Sistranda.

Link to comment
Share on other sites

12 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....

4. febuar 1786 ble det holdt skifte etter en kræmmer Peder Joensen Steen. Arvinger er enken Aletha Henrichsdatter, datteren Martha Pedersdatter Steen, g.l. 16 Aar, og datteren Henricha Jonetta Steen, g.l. paa 12 Aar.

.....

 

Ved dåpen av Henricha Jonetta Steen i Vår Frue, Tr.h. 13/12-1774 er
faren Peder Jonsen (Steen) 'hustømmermann' og 'boer i Munke Gaden', Trondheim.

 

I 1801 bor den (nå foreldreløse) datteren Henricha hos (onkel ?) Esten Steen i Trondenes Prestegjeld (han er sogneprest der, senere prost). Henricha har da helt nylig giftet seg med prestens dreng, og fått sitt første barn, Aletha, oppkalt etter barnets mormor.

 

Kan Peder's far 'Jon' (Steen ?) (f. ca.1710 ?) være en bror av Karen Estensdatter (f. ca.1725 ?),
som er g.m. Ole Thorstensen og mor til ovennevnte hr. Esten Olsen Steen (1748 Hoem, Byneset, Tr.h.-1803) ?

 

Var kanskje hustømmermann (1774), senere kræmmer Peder Jonsen Steen (ca.1750-ca.1786) i Munkegt., Tr.h. 
en halvbror av Arent Jonsen Steen (c1752-et.1801), skipper (1801), bosatt i 'Kiøbmands Gaden', Trondh. ?

 

Arents mor var Maren Ingebrigtsdatter Gierp (død 1797), som var gift 1) i 1740 m. enkemann Ravald Christophersen Bugge, 2) m. Jon Steen (f. ca.1710 ?) og 3) (1761 i Bakke kirke, Strinda) m. Gregers Olsen Tay.

Med Ravald Bugge hadde Maren Gierp 4 barn :

 - Jacob              f. 1742, død ung etter 1750,
 - Martha Maria  f. 1744, død 1803 Dverberg (jomfru),
 - Ingebrigt         f. 1746, død 1804 Sævig, Fosnes, NT, koffardikaptein, ugift,
 - Berit                f. 1747 (bosatt i København), død ugift før 1795.

 

Kan Peder Johnsen Steen (f. ca.1740 ?) og hr. Esten Olsen Steen (f. 1748) ev. være halvbrødre ?

 

Esten Olsen Steen var g.m. Marta Lovise Olsdatter Irgens
og 3 av de 5 barna deres fikk døpenavn Bang (etter Martas mors familie), Irgens og Svaboe :

 - Kristianna (Christiane) Bang Steen  f. 1784 Steigen,
 - Markus Frederik Steen                      f. 1787 Steigen, d. 1866,
 - Karen Steen                                       f. 1793 Trondenes,
 - Ole Irgens Steen                               f. 1795 Trondenes,
 - John Svaboe Steen                          f. 1798 Trondenes, d. 31 okt. 1872.

 

Det fantes også en Peder Johansen Steen fra Skaun (ST), f. ca.1745, sønn av kaptein Johan Sørensen Steen i Åfjord og Maren Pedersdatter Godschesen.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 15.1.2023 den 12.36, Torbjørn Wolden skrev:

.....

En Joen Steen gravlegges 29. mars 1676 på Vår Frue kirkegård, og det er en Annders [på] Haffsteenn i skattematrikkelen 1647.
I 1760 står det i kirkeboka for Sistranda at det ble Kastet Jord paa Joens/Jens Stenen g. 42 Aar.


Skomakeren, Petter Christian Steen, og hans familie omtales i bygdebøkene for Overhalla.

Slekten Steen fra Havstein i Strinda i første bind av Overhalla bygdebok – fotografiet her må være av Johan Ludvig Steen 1791.
Johan Ludvigs sønn, Johan Gunnerus Steen, var sorenskriverkontorist og brennevinskonstrollør ifølge andre bind, hvor det også er et fotografi av ham. Her står det at han var fra gården Havstein på Sistranda.

 

Hvor ligger 'Sistranda ' ?    Jeg kan forøvrig ikke finne hvor det
om Johan Gunnerus nevnes ' Havstein på Sistranda ' i andre bind av bygdeboka for Overhalla.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.