Jump to content
Arkivverket

Steen & Vibe i Trøndelag


Torbjørn Wolden

Recommended Posts

Det blir visst bare tull når jeg skal forsøke å sitere deg Per, men jeg har forsket på Randi Eriksdatter og hennes

ektemenn siden hun var søster av min forfar Halvor Eriksen. Denne familien var Asbøl i Orkdal, og her var det

opplysninger ved søster Ingeborgs skifte i 1813-16 i Stjørdal som ga sporet videre. Ingeborg var gift minst 32

ganger(første gang med Johan Fredrik Petersen som ble gravlagt i Stjørdal 24.01.1787, og andre gang med

Jørgen Jørgensen Hiort(ca 1729-gravlagt 20.04.1804). Har en mistanke om at Ingeborg var gift en gang tidligere

også, og har mistet barn. Det var uansett ingen barn som levde opp iallefall. Dermed var det hennes søsken

som arvet. Det kommer frem ganske mye ved skifet etter henne: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24765/767

 

Her fikk jeg mye informasjon å gå videre på, og fant etterhvert ut broren Tore Eriksen ble gift 04.08.1757

i Trondheim domkirke med Anne Jensdatter Lind. De får sønnen Erik døpt 26.03.1757 i Trondheim 

domkirke. 

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser jo nå at det jeg har skrevet her har jeg skrevet tidligere, og at det er vist til  det jeg har skrevet der.

Jeg har ellers kommet frem til det samme som deg Per når det gjelder Peter Steen som ble døpt 21.10.

1756 i Trondheim domkirke, og sikkert var født etter farens død(gravlagt i mai 1756). Han kjente jo ikke 

sin far, og kanskje ble det mer naturlig for han å bruke stefarens sitt etternavn. Randis ektemann Tøvis

Nilsen Rach døde 24.03.1764(kan også være begravelsesdato), og han ble gravlagt på kirkegården til

Trondheim Domkirke. Jeg har ikke funnet Randis og Tøvis sitt giftermål i Trondheim

 

Ja Kirsten Pedersdatter(Randis datter i første ekteskap) var gift med Jens Andersen Sand, som var 

48 og 1/2 år da han ble gravlagt på Vår Frues kirkegård 04.12.1775. Jeg har ellers hennes andre 

ektemann som Gunder Rasmussen Kaster og gfitermålet stemmer med det jeg har. 

 

Jeg har vel siden jeg skrev om disse tidligere funnet at  Randi og Peder Olsen Juul ble trolovet 

i Svorkmo i Ordkal 01.12.1742, og gift 10.12.1742(står på neste side etter trolovelsen): 

https://media.digitalarkivet.no/view/16191/129

 

Fikk jo fyldig svar på brukerforumet her når det gjaldt min forfarHalvor Eriksen(Randis bror)

og hans søsken, og det utslagsgivende ble broren Tore Eriksen som fikk en datter utenfor

ekteskap i 1755 som førte til at han ble funnet i militærrull(debatten kan søkes opp her inne).

Da hadde jeg enda ikke funnet Randis ekteskap i Orkdal i 1742. 

 

Kom et godt stykke bakover på anene her ja etter svar jeg fikk der inne, men da er vi vel litt utenfor det opprinnelige temaet her 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Få med lenke til Randi og Peder Juuls giftermål
Link to comment
Share on other sites

Tar med lenke til debatten i2021  om Halvor Eriksen og hans søsken med aner. Gretjhe S ingstad kommer i noen 

av sine svar inn på noe av det som har vært skrevet om her, og det var noen andre interessante svar her:

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

På 29.1.2023 den 2.06, Anne Lise Hovdal skrev:

..... Randi Eriksdatter og hennes ektemenn siden hun var søster av min forfar Halvor Eriksen. Denne familien var Asbøl i Orkdal, og her var det opplysninger ved søster Ingeborgs skifte i 1813-16 i Stjørdal som ga sporet videre .....

..... fant etterhvert ut broren Tore Eriksen ble gift 04.08.1757 i Trondheim domkirke med Anne Jensdatter Lind. De får sønnen Erik døpt 26.03.1757 i Trondheim domkirke. 

 

Såvidt jeg har skjønt så fantes følgende søskenflokk  (kanskje barn av Erik Sivertsen og Eli Halvorsd. på Asbøl) :
 

 - Sivert Eriksen            (f. c1718, død uten livsarvinger før 1813 ?)

 - Randi Eriksdatter           (c1719-1803),  g.m. 1) Peder Olsen Suul, 2) Tøvis Nilsen Rasch, 3) Christian Wibe Steen

 - Halvor Eriksen              (c1724-1783), g.m. Marit Jonsdatter, barn: Elen Kierstina (nevnt i 1813)

 - Ingeborg Eriksd., f. c1729, sk. 1813-1816), g. 2.g. Jørgen Jørgens. Hiort (og Ikke m. Johan Fredrik Petersen ?)

 - Tore Eriksen Asbøl        (c1731, død 1763),  g.m. Anna Jensdatter Lind

 

 

Iflg. Torbjørn Wolden (i et tidligere innl. i denne debatten) (også henv. til av Anne Lise i linken i innlegget over her)

var det skifte i 1738 etter en Erik JoensenAspøl i Orkdal.
Flere barn skal være nevnt i dette skiftet, men ingen sønn Tore eller andre av de ovennevnte barna.

Jeg har ikke sette dette skiftet, og vet ikke hvilke barn som er nevnt.

 

Erik Sivertsen skal iflg. innlegget nedenfor her ha overtatt på Asbøl etter at Erik Joensen døde i 1738.
 

Edited by Per Nermo
a) Fl. Halvor opp foran Tore. b) spm. vedr. Ingeborg 's ekteskap ... c) lagt til Erik Sivertsen og (eldste) søsken Sivert Eriksen, d) justert f.datoene i søskenflokken
Link to comment
Share on other sites

Erik Joensens skifte i 1738 har jeg også sett, men i følge debatten jeg lenker til skal det ha vært Erik Sivertsen

som overtok i Asbøl i 1738 etter at Erik Joensen døde. Ingen av nevnte søskenflokk er nevnt i Erik Joensens skifte.

Erik Sivertsen var antageligvis far til Halvor, Randi, Ingeborg, Tore og Sivert(som må være død uten arvinger før søsterens

skifte i 1813-1816). Erik Sivertsen var gift med Eli Halvorsdatter, og her finnes det skifte etter hennes far 

Halvor Toresen Holthe i 1705. Noen i vedlagte debatt mener at Erik Siversten Asbøl døde i 1749, men jeg 

kan dessverre ikke se noe skifte etter han eller kona Eli Halvorsdatter. Det kan være hun som døde i 1742og gravlagt 23.03.1742, men det står ikke navn på henne i kirkeboka

Dessverre mangler en del kirkebøker for Orkdal mellom 1716 og 1776, men det er egne kirkebøker for Svorkmo

fra 1730 og utover

 

Halvor Eriksen døde i 1783 og ble gravlagt 22.12.1784. Skiftet etter han er det lenke til inne i lenka jeg la inn til

debatten om han og hans søsken. Om han og kona Marit Jonsdatters etterslekt igjennom datteren Elen 

Kierstina vet jeg mye. Halvor og hans brødre er nevnt ved innrullering for Orkdal i 1749, men jeg vet ingen

ting om Halvor før han gifter seg i Stjørdal i 1769

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Det ser ikke ut som om mitt forsøk på å legge ut debatt om Halvor Eriksen og hans søsken Randi, Ingeborg og

Tore er her lengre. Gjr nytt forsøk: 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

11 timer siden, Anne Lise Hovdal skrev:

..... i følge debatten jeg lenker til skal det ha vært Erik Sivertsen som overtok i Asbøl i 1738 etter at Erik Joensen døde. Ingen av nevnte søskenflokk er nevnt i Erik Joensens skifte.

Erik Sivertsen var antageligvis far til Halvor, Randi, Ingeborg, Tore og Sivert (som må være død uten arvinger før søsterens skifte i 1813-1816). Erik Sivertsen var gift med Eli Halvorsdatter, og her finnes det skifte etter hennes far Halvor Toresen Holthe i 1705. Noen i vedlagte debatt mener at Erik Siversten Asbøl døde i 1749 .....

 

Kan   Erik    Sivertsen            (ca.1683-1749?) på Asbøl i Orkdal (se også innl. tre hakk lenger opp) være en bror

 av    Esten Sivertsen Hoem  (ca.1680-1740)  på Hoem (Byåsen, Strinda)  (nabogården til Havstein)  ?

(sistnevnte var far til Karen Estensd. Hoem, f. ca.1716, mor til hr. Esten Olsen Steen (1748-1803 til Trondenes).
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Per Nermo skrev:

 

Kan   Erik    Sivertsen            (ca.1680-1749?) på Asbøl i Orkdal (se også innl. tre hakk lenger opp) være en bror

 av    Esten Sivertsen Hoem  (ca.1680-1740)  på Hoem (Byåsen, Strinda)  (nabogården til Havstein)  ?

(sistnevnte var far til Karen Estensd. Hoem, f. ca.1716, mor til hr. Esten Olsen Steen (1748-1803 til Trondenes).
 

Det er jo ikke umulig, men det jeg har fra manntallet 1701 er Sivert Olsen som var bruker i Asbøl, og han.

Noe usikkert når han ble født, for han var 70 år i 1701 og 25 år i 1664, og 24 år ved manntallet 1666. 

Disse sønnene er ført:  Ole 21 år, Erik 18 år, Knud 16 år, Aren 10 år, Sivert 7 år. Har noen mulige døtre også

Esten kan ha vært i tjeneste i 1701, og det er ikke sikkert han bodde hjemme da

 

Det er ellers noe forvirrende om hvem Ingeborg Eriksdatter var gift med før hun ble gift med

Jørgen Hjort. Hvis du leser i debatten jeg la ut lenke til er det noen som mener at det kan

være henen som ble gift med Jørgen Jørgensen Hjort i mars 1757 i Trondheim(langt nede på

høyre side), og at hun var gift med han hele tiden: 

https://media.digitalarkivet.no/view/2329/248

 

Det kan også være den Ingeborg Asbøl som giftet seg med Johan Petersen i Surnadal 10.12.1762: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/2329/248

 

Det kan også være henne som ble gift med Jørgen Hjort i Stjørdall 02.09.1789(trolovet

08.07)samme år. Her merker en seg også at blant forloverne var Gunder Kaster. Det

kommer frem at hun hadde vært gift med Johan Fredrik Petersen( som også var formynder

for Elen Kierstina Halvorsdatter i 1784 ved hennes far Halvors skifte). Forsøker på lenke til giftermål i 1789: 

https://media.digitalarkivet.no/view/16372/275

 

Det eneste vi iallefall kan være sikre på er at Ingeborg ikke hadde barn som levde til de

ble voksne(siden arvingene ved skiftet etter henne var Ingeborgs søsken, og at hun i sitt siste ekteskap var gift med Jørgen Jørgensen Hjort.  Ved folketellingen 1801 står det at hun var

gift for andre gang. Hvis hun var gift med alle de nevnte kan hun kansje først ha vært gift

med en eldre Jørgen Hjort, og senere kanskje giftet seg med hans sønn? 

https://media.digitalarkivet.no/view/16372/275

 

 

 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Ellers fant jeg vel ut at den Tore Eriksen Asbøl født i 1723 var sønn av Erik Joensen Asbøl og død

som liten, og det er derfor han ikke er nevnt ved farens skifte i 1738. Han er vel født i Svorkmo han

som de andre søsknene, og den mangler mellom 1716 og 1730 Forøvrg ble Erik Sivertsen og kona Eli

Halvorsdatter gift i Orkdal. Ifølge svar i tidligere nevnte debatt skal Erik Sivertsen Asbøl og Eli

Halvorsdater være nevnt i fogderegnskapet for 1718, fordi at de hadde fått barn før det hadde gått

9 måneder etter giftermålet. Derfor vet vi at Erik Siversten var gift med Eli Halvorsdatter

Link to comment
Share on other sites

5 timer siden, Anne Lise Hovdal skrev:

.....

Det er ellers noe forvirrende om hvem Ingeborg Eriksdatter var gift med før hun ble gift med Jørgen Hjort.

Hvis du leser i debatten jeg la ut lenke til er det noen som mener at det kan være henne som ble gift med Jørgen Jørgensen Hjort i mars 1757 i Trondheim ..... Det kan også være den Ingeborg Asbøl som giftet seg med Johan Petersen i Surnadal 10.12.1762 ..... Det kan også være henne som ble gift med Jørgen Hjort i Stjørdal 02.09.1789 ..... Det kommer frem at hun hadde vært gift med Johan Fredrik Petersen .....

 

Av Grethe Singstad's innlegg i 'den andre debatten' (om Halvor Eriksen ...) så later hun altså til å mene bl.a.

 

- at Ingeb. Eriksd. Aspbøl (c1729-c1813) ble g. for 2. g. mars 1757 m. enkem. Jørgen Jørgens. Hiort (Øyan, Stj.d.).

- at 'Ingeborg Asbøl' (som 10/12-1762 ble g. i Surnadal med Johan Fredrik Petersen ('mostermann'))

       var en søster av Halvor Eriksen Aspbøl (c1724-1783) sin hustru Marit Jonsdatter.

- at sistn. Ingeborg (da kalt 'Madame Johan Fredr. Petersen') g. s. for 2. g. 2/9-1789 m. (en annen) Jørgen Hiort.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Per Nermo skrev:

 

Av Grethe Singstad's innlegg i 'den andre debatten' (om Halvor Eriksen ...) så later hun altså til å mene bl.a.

 

- at Ingeb. Eriksd. Aspbøl (c1729-c1813) ble g. for 2. g. mars 1757 m. enkem. Jørgen Jørgens. Hiort (Øyan, Stj.d.).

- at 'Ingeborg Asbøl' (som 10/12-1762 ble g. i Surnadal med Johan Fredrik Petersen ('mostermann'))

       var en søster av Halvor Eriksen Aspbøl (c1724-1783) sin hustru Marit Jonsdatter.

- at sistn. Ingeborg (da kalt 'Madame Johan Fredr. Petersen') g. s. for 2. g. 2/9-1789 m. (en annen) Jørgen Hiort.
 

Det står i skiftet etter Halvor Eriksen i 1784 at Johan Fredrik Petersen var mostermann til

Halvors datter Elen Kierstina, og det hevdes i Stjørdalsboka at Johan Fredrik var gift 

første gang med Mina Johnsdatter. Dette finner jeg ikke i noe kirkebok hverken i Stjørdal,

Trondheim eller andre steder. Så jeg aner ikke hvor de har det fra. At Ingeborg Eriksdatter

var søster av Halvor Eriksen går jo frem av skiftet etter henne i 1813-1816. Jeg vil tro at

det egentlig skulle ha stått at Johan Fredrik Petersen var fastermann til Elen Kierstina 

i 1784. 

 

I Stjørdalsboka hevdes at Johan Fredrik var gift 2 med Ingeborg Eriksdatter født ca 1729 som døde 21.12.1812, og

det stemmer jo med det vi vet om Ingeborg som var Halvor søster Jeg heller til det at det egentlig skulle

ha stått fasters mann Johan Fredrik Petersen ved skiftet etter Halvor i 1784. Jeg tror hun kan ha vært gift

med alle 3 nevnte ektemenn, selv om det ved folketellingen 1801 står at hun var gift for andre gang. Jeg

klarer ikke å komme noe nærmere med dette. Ingeborg og ektemannen Jørgen Hjort var brukere på Øyan

i Stjørdal ved folketellingen 1801: 

 

https://media.digitalarkivet.no/view/58452/14

 

Det nevnes en fostersønn her Johan Jørgen Thoresen, og han var sønn av Elen Kierstina Halvorsdatter

i hennes ekteskap med Tore Arntsen Berg(født 1767 på Frosta og død i 1815 i Stjørdal). Den jeg skal 

videre på her ble ikke født før 1804(Halvor Toresen). Nå begynner vi vel å komme litt utenfor det

opperinnelige temaet her. 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Anne Lise Hovdal skrev:

Det står i skiftet etter Halvor Eriksen i 1784 at Johan Fredrik Petersen var mostermann til

Halvors datter Elen Kierstina, og det hevdes i Stjørdalsboka at Johan Fredrik var gift 

første gang med Mina Johnsdatter. Dette finner jeg ikke i noe kirkebok hverken i Stjørdal,

Trondheim eller andre steder. Så jeg aner ikke hvor de har det fra ......

 

Dersom Stjørdalsboka's Mina Jonsdotter skulle vise seg å være en søster av den Marit Jonsdatter som 13 Mar 1769 ble gift med Halvor Eriksen (Aspbøl) (c1724-1783), blir jo Johan Fredrik Petersen nettopp 'mostermann' til Halvor's datter Elen Kierstina (f. 1773). Men dette passer jo dårlig med at brudens navn skal være angitt som 'Ingeborg Asbøl' ved giftermålet i Surnadal 10 Des 1762 med Johan Fredrik Petersen.

 

Johan Fredrik Petersen var altså Elen Kierstina's formynder ved skiftet etter faren (Halvor) i 1784.

 

I 1801 er Elen Kierstina's eldste barn Johan Jørgen Toresen (f. c1793) som nevnt over bosatt som fostersønn hos morfar Halvor's søster Ingeborg Eriksdatter og Jørgen Jørgensen Hiort, gardbruker på Øyan i Stjørdal.

I 1801 er dessuten Elen Kierstina selv bosatt på Øyan, som nygift husmannskone, med de 'neste' barna (to døtre).
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

15 minutter siden, Per Nermo skrev:

 

Dersom Stjørdalsboka's Mina Jonsdotter skulle vise seg å være en søster av den Marit Jonsdatter som 13 Mar 1769 ble gift med Halvor Eriksen (Aspbøl) (c1724-1783), blir jo Johan Fredrik Petersen nettopp 'mostermann' til Halvor's datter Elen Kierstina (f. 1773). Men dette passer jo dårlig med at brudens navn skal være angitt som 'Ingeborg Asbøl' ved giftermålet i Surnadal 10 Des 1762 med Johan Fredrik Petersen.

 

Johan Fredrik Petersen var altså Elen Kierstina's formynder ved skiftet etter faren (Halvor) i 1784.

 

I 1801 er Elen Kierstina's eldste barn Johan Jørgen Toresen (f. c1793) som nevnt over bosatt som fostersønn hos morfar Halvor's søster Ingeborg Eriksdatter og Jørgen Jørgensen Hiort, gardbruker på Øyan i Stjørdal.

I 1801 er dessuten Elen Kierstina selv bosatt på Øyan, som nygift husmannskone, med de 'neste' barna (to døtre).
 

Riktig tolkdet Per, men Elen Kierstinas far Halvor Eriksen er jo uansett bror til Ingeborg Eriksdatter ved skiftet etter

henne i 1813-16. Forøvrig fr Elen Kierstina og ektemannen 3 sønner og en datter til etter 1802. Av disse ble 2 sønner gift og voksne iallefall

Link to comment
Share on other sites

10 minutter siden, Anne Lise Hovdal skrev:

…. men Elen Kierstinas far Halvor Eriksen er jo uansett bror til Ingeborg Eriksdatter ved skiftet etter henne i 1813-16.  

…. 


Ja, det er vel ikke reist tvil om Halvor Eriksen f.c1724 og Ingeborg Eriksdatter f.c1729 er søsken. Men det er vel liksom ikke poenget her, er det, siden formynderen i 1784 skal være ‘mostermann’, dvs. gift med morens søster. Og man kan vel ikke bare forutsette at skifteteksten er feil eller feil transskribert, bare fordi ‘fasternann’ ville passe bedre med andre opplysninger ?

Link to comment
Share on other sites

13 minutter siden, Per Nermo skrev:


Ja, det er vel ikke reist tvil om Halvor Eriksen f.c1724 og Ingeborg Eriksdatter f.c1729 er søsken. Men det er vel liksom ikke poenget her, er det, siden formynderen i 1784 skal være ‘mostermann’, dvs. gift med morens søster. Og man kan vel ikke bare forutsette at skifteteksten er feil eller feil transskribert, bare fordi ‘fasternann’ ville passe bedre med andre opplysninger ?

Det har du vel rett i, men hvorfor er denne mulige søsteren til Marit så vanskelig å finne da? Jeg har sett en 

gang til i Surnadal i kveld, men på søk på Jiohan Fredrik Petersen og Johan Petersen 1750-1762 får jeg opp

bare denne ene som ble gift med Ingeborg Asbøl i 1762. Han ble født ca 1733, så jeg tror ikke han kan ha

vært gift første gang før 1750. PÅ den andre siden: De som skrev skiftet kan ha oppfattet feil når de fikk

informasjon. Litt dumt at kirkebøkene for Surnadal ikke starter før 1750 også

Link to comment
Share on other sites

Jeg går tilbake til Randi Eriksdatter som var noe av utgangspunktet her, og hennes datter Kirsten. Ser ut som

om dere mangler noen datoer på henne og hennes familie. Hun ble døpt i Trondheim Domkirke 30.11.1743, og hun

døde i 1784. Hun ble gravlagt 23.06.1784 på Vår Frue kirkes kirkegård i Trondheim. Hun var gift med Jens 

Andersen Sand, men jeg vet ikke når. Jens var født ca 1727, og var 48 og 1/2 år da han ble gravlagt 04.12.

1775 på Vår Frues kirkegård. Hun ble gift 2 i Vår Frue kirke i Trondheim med Gunder Kaster som var født ca

1735. En finner han som kremmer i Prinsens gate 46 i Rode 6 i Trondheim ved folketellingen 1801. Vet ikke når

han døde, men det var skifte på han 09.04.1804. Han og kona Kirsten ble gift 2911.1776 i Vår Frue kirke.

Jeg har 2 barn på dem: Jens Gundersen Kaster 31.03.1778. Han var koffardistyrmann ved folketellingen 1801.

og gift 20.03.1800 med Marit Olsdatter Stavne. Han var sikkert død uten arvinger før skiftet etter hans mormors

søster Ingeborg i 1813-1816, siden han ikke er nevnt der.2)Peter Gundersen Kaster ble døpt 21.01.1780, og

ved folketellingen 1801 var han sjøfarende 

Link to comment
Share on other sites

På 30.1.2023 den 23.19, Anne Lise Hovdal skrev:

..... Han og kona Kirsten ble gift 29.11.1776 i Vår Frue kirke. Jeg har 2 barn på dem :

1) Jens Gundersen Kaster 31.03.1778. Han var koffardistyrmann ved folketellingen 1801 og gift 20.03.1800 med Marit Olsdatter Stavne. Han var sikkert død uten arvinger før skiftet etter hans mormors søster Ingeborg i 1813-1816, siden han ikke er nevnt der.
2) Peter Gundersen Kaster ble døpt 21.01.1780, og ved folketellingen 1801 var han sjøfarende.

 

Minst et par av fadrene til de to ovennevnte sønnene til Randi Eriksdatter Aspbøl og 1. ektem. Peder Olsen Suul sitt eldste barn Kirsten Pedersdatter (Suul) (1743-1784) og hennes 2. ektem. Gunder Rasmussen Caster kan være av spesiell interesse :

 1)  blant Jens'    faddere (i Vår Frue ?) Mars 1778 var 'mads: Anna Margrethe Gierp'

 2)  blant Peter's faddere (i Vår Frue ?)  Jan. 1780 var    'Msr  Ingebret Graboe'

 

 1) Anna Margrethe Gierp (fadder i 1778) er antakelig en nær slektning av den 

      Maren Ingebr.d.  Gierp (c1721-sk.14/3-1797) som 2. g. ble g. m. enkemannen Jon Steen (ca.1710 - før 1761).

 

     Hvordan kan et sl.skap ev. være mell. nevnte Jon Steen og fam. på Aspbøl i Orkdal (søsk.flokk f.c1718/c1731) ?

 

     Kan nevnte Jon Steen være far til nedenst., som jeg lister som ' IV) '  i mitt innl. sist onsdag (se forr. side) ? :

     IV)  Peder Johns. Steen (c1740-1786), hustømmerm., Munkegt. (1774), sen. kjøpm., g.m. Aletha Henr.d.
     (d. Henrikka Jonetta Ped.d. S. (dpt. VF 13/12-1774) bos. 1801 (s. nygift) hos hr Esten Steen, Trondenes).

 

2) Ingebret Graboe (fadder i 1780) (f.c1725) var far til urmaker Christopher Ingebr.s. Graboe (c1763-1806), som 20 Nov 1794 ble gift (for 2. gang) m. Adriane Vilhelmine Wibe Steen (f.1755), d. av Christian Wibe (Pauls.) Steen i hans 1. ektesk. m. Anne Dorthea Jordan. Christian W. Steen var 3. ektem. til ovennevnte Randi Eriksd. Aspbøl.

 

De øvrige fadderne var følgende (hentet fra tidligere innlegg i denne debatten) :

 1)  Jens'    faddere (i Vår Frue ?) Mars 1778 :

      - Madme Johanna Rønning, 
      - Madme Anna Aletha ****, 
      - mads: Anna Margrethe Gierp
      - Sr Lorentz Wulf, 
      - Monsr Peder Falch, 
      - monsr Nicolaus Smidt.

 

 2)  Peter's faddere (i Vår Frue ?)  Jan. 1780 :

      - Mad: Randie Steen,       (dåpsbarnets mormor)
      - Mad: Lizbeth Rasbech, 
      - Jomfr. Elizabeth Ipssen, 
      - Msr Jens Larsen, 
      - Msr Ingebret Graboe
      - Msr Peter Steen.            (dåpsbarnets morbror, slaktermester Peter Chr. Steen (1756-1797))
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Torbjørn Wolden har gjort meg oppmerksom på boka

Johannes Steen: opposisjonspolitikaren (1966) av Olav Sunnanå  (Nasjonalbiblioteket).

 

(Denne Johannes Steen (1827-1906) (statsminister) er eldste sønn av John Svaboe Steen (1798-1872), som er yngste sønn av hr. Esten Olsen Steen (1748-1803) til Trondenes, sønn av  Karen Estensdatter Hoem (f. c1716) og Ole Thorstensen (c1720-1758) fra Gåsbakken, Hoem, Byåsen, Strinda).

 

Boka begynner med et kapittel om «Ætt og oppvokster»:

«Farsætta hans kom frå Byneset ved Trondheim, der ein kan følgja
ætta attende til 1640-åra, då bonden Ola Torsteinson og kona, Karen
Estensdotter Hoem
, budde på Gåsbakken som var leiglendingsbruk under
garden Hoem.¹ Garden høyrde til bispestolen i Trondheim og vart kalla
Halsteinsgard. Steine er grannegard til Hoem. No er begge desse gardane
som ei lita grend der dei ligg i sørhallet mot Gaulosen. Gardsnamnet
Steine vart skrive med ei omlaging til dansk av den gamle dativforma.
Skriveforma Steene kan ein finna attende til år 1667.²

I folketeljingslista frå 1701 for Hølonda sokn av Melhus prestegjeld
er nemnd ein bonde, Olle Torstenssen, 60 år gammal og busett på Gås-
bakken
. Heime hos seg hadde han sonen Tosten Olssen, som etter folke-
teljingslista fylte 10 år i 1701. Ein kan ikkje tidfesta alle data etter
kyrkjebøkene. Men av ymse kjelder går det fram at ein Torstein sat
som bygslesmann på Gåsbakken i 1737. Truleg hadde han teke over
garden etter faren, Ola, ei god stund før dette året. I 1750 var Nils Tor-
steinson
bygslemann. Han må vel ha vore son til Tosten OlssenGås-
bakken
Ola Torsteinson og Karen Estensdotter Hoem vart gifte i 1744.
Om ætta til Karen kan ein finna opplyst at i året 1701 budde det på
garden Hoem i Strinda ein bonde «Sjur (Sivert) Roaldsen», som då var
42 år gammal. Han hadde ein son som heitte Esten og som var 6 år i
1701. Det finst eit skiftebrev etter «Esten Sifversen Hoemmen». Det er
dagsett den 26. juli 1740, og fortel mellom anna at kona til arvelataren
heitte Anna Jonsdotter. Esten døydde den 20. april 1740. Dei hadde
tre born som er nemnde i skiftebrevet: sonen Jon, på det tjuande året i
1740, dottera Karen, på det tjuefjerde året og dottera Beret, på det
femtande året.

Karen Estensdotter Hoem og Ola Torsteinson fekk i 1748 sonen Esten.
Dåpsnotatet melder ingenting om fødedagen til sistnemnde. Etter Erland-
sens prestesoger og andre kjelder er fødselsdagen sett til 16. juli 1748⁴
Ola Torsteinson døydde alt i 1758, og Esten Steen vart då oppfostra hos
Jon Haslesen Svaboe, undervrakar i Trondheim. Han hadde stått fadder
til Esten, og hjelpte han inn på «Fruesognets friskole» der han fekk ein
dugande lærar i Thomas Falster.⁵»

 

Sivert Olsen        var far til de fem barna på Aspbøl i Orkdal (se nederst her)  og farfar til bl.a. Randi Eriksd.,  og

Sivert Roaldsen  var far til Esten Sivertsen  Hoem  og farfar til Karen Estensd., mor til hr. Esten Olsen Steen 
(se ovenstående sitat).

 

Kan ovennevnte Sivert'er kanskje være fettere 

 

Iflg. ovenstående sitat var det skifte etter Esten Sivertsen Hoem den 26. juli 1740, og han hadde da barna Karen f. ca. 1716, Jon f. ca. 1720 og Beret f. ca. 1725.

 

Kan Esten Sivertsen Hoem sin sønn Joen Estensen Hoem f. ca. 1720 ? (fadder for Hr. Esten O. Steen i 1748)

være identisk med den Jon Steen (?) som ca. 1751 ble ektemann nr. to til Maren Ingebrigtsd. Gierp (død 1797) og

far til skipper i Trondheim, Arent Jonsen Steen f. ca. 1752 (bosatt i Kjøpmannsgaten i 1801), og kanskje også

far til hustømmermann (1774), senere 'Kræmmer' (1786), i Trondheim, Peder Johnsen Steen (c1745-c1786) ?

(Se forrige innlegg)

 

Jeg har forøvrig sett hr. Esten's fadder (1748) og senere forsterfar (undervrakeren) skrevet som 'John Halsteensen Svaboe' (ref. 'Halsteingarden'  (Havstein-garden ?)  i sitatet !), altså ikke 'Haslesen'.

 

Hvem var denne 'undervraker John Halsteensen Svaboe' ?

 

Jeg har ellers sett fadderlisten for hr. Esten Olsen Steen (døpt 4. aug. 1748) gjengitt slik :

Gundborg Hoemmen, Ingeborre Ilen, Jon Hafstenen, Jon Hafstenen, Jon Estensen Hoemmen.

 

Altså to stk. 'Jon Hafstenen'.

Én av disse to må vel da være John Halsteensen/Haslesen ('Havstenen' ?) (Svaboe),

som senere ble Esten's fosterfar.
 

Torbjørn Wolden har også sett på bl.a. flg. to skiftekort :

 

Havstein, 14. juli 1721: 

https://media.digitalarkivet.no/view/77832/491

Skifte paa Hafsten, Strinden efter Ole Pedersen ml. enken Maritte Andersdtr. og børn: Joen, 18 aar - Gjertrud, 22 aar - Berette, 20 aar - Maritte 16 aar - Ingebore, 12 år.


Kystad, 12. aug. 1743: 

https://media.digitalarkivet.no/view/77832/695 & https://media.digitalarkivet.no/view/77801/703
Skifte paa Kiøstad, Byaasen efter Ole Sifversen (død som lottesmand nestleden høst 14 dage for [før?] allehelgens tid, begr. 8 dage derefter) ml. enken Rannie Olsdtr. og børn: 1. Ole, 19 aar - 2. Anders, 16 aar - 3. Kiersten, 30 aar, ugift - 4. Berette, 23 aar, ugift. - Den ældste søn tjener hos justitsraad Krog.  Intet til arv.

 

Kan avdøde Ole Sifversen sistnevnte skifte (12. aug. 1743) på Kiøstad (Kystad), Byåsen

være sønnen til Sivert Olsen på Asbøl (Aspbøl), Orkdal ?

(Nevnte Sivert Olsen hadde i 1701 sønnene Ole 21 år, Erik 18 år, Knud 16 år, Aren(t) 10 år, Sivert 7 år).

 

I boka (se sitatet over) omtales SteineByneset, ved Gauloset. Det samme området er omtalt her:

Et innblikk i vikingtidens og middelalderens Steine på Byneset - SPOR (spormagasin.no)

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

2. april 1758 gravlegges Christen Steens Drenge barn speefød(?)

 

Ifølge andre bind av Brodahls Trøndersk personalhistorie gravlegges Ole Sivertsen Steen 15. juli 1765
17. juli 1771 gravlegges Ioen (Joen) Steen i 2 dalers jord

I 1764 gravlegges Ole Steen i 2 dalers jord 16. august, og 25. september gravlegges Anna Dorothea Steen i 2 dalers jord

5. februar 1766 gravlegges en garnisonsoldat ved navn Gabriel Steen i fri jord

Hans Morten Steen gravlegges 24. juli 1777 i 2 dalers jord + klokkeringing
11. november 1778 gravlegges Maren Steen

 

Det er to Arnt (Arend/Arent) Steen i Trondheim, den første er «Bandskiærer» Arent Arntsen Steen, som dør i 1775 og blir gravlagt 6. mars 1775 (Trøndersk personalhistorie).

Adresseavisen, fredag 7. april 1775:

Sitat

Skifte-Lysninger.
Samme Dag [19. april] om Eftermiddagen Klokken 2,
bliver Skiftet efter afg. Bandskiærer Arent
Andersen Steen, foretaget i Stervboe-Huset
udi Skoemager-Veiten.
   Hvorfor bemelte Stervboers Debitorer og
Creditorer, samt Arvinger og alle andre, som
noget udi desse Skifter kunde have at paastaae,
eller indgive, sig til bemeldte Tider og Stæder
maa indfinde, saasom Skifterne derefter til
Slutning bliver befordret.


Denne Arnt skal være sønn av Anne Olsdatter (Kystad?) og hennes første ektemann. Hun er kanskje den samme Anne Olsdatter som ble gift med sersjant Christen (Sørensen) Steen, og siden med Nathan Surland. Sønnen Arnt Steen nevnes vår hun gifter seg med med Surland og det opplyses at hun har sittet i uskiftet bo. Denne Arnt har kanskje tatt slektsnavnet Steen etter stefaren Christen Steen, eller så har moren vært gift med en Steen også første gang.

 

Den andre er Arnt Jonsen Steen, han er 5½ år gammel 11. oktober 1758 når det er skifte etter faren, høker Joen Arentsen Steen. Enken etter Joen er «Sÿg og Sængeliggende».

Det står høker i skiftet, men i kirkeboka for Vår Frue sokn står det at «[#]35 ditto 25de [juni 1758] er paa Fure Kirkegaard begraven Jon Steen, Jægtskipper i hands alder 29 aar».

 


I 1801-tellingen er slakter Arend Steen 44 år gammel og gift med Siri Johnsdatter Amdahl. De har da tre barn, Ole på 8 år, Johannes på 6 år, og Margretha på 2. I 1802 får de også sønnen Simon Andreas.

Slaktermester Arnt Steen dør av slag i 1807 (avskrevet/søkbar).

Fortegnelse over samtlige Interessentere udi den Trondhjemske Enkekasse:
[#] 28. Arnt Steen, Slagtermester . . 44 [år]
        Konen Siri Jonsdatter Amdahl. 33 [år]

 

Den tidligere nevnte mesterskredderen Joen Andersen Steen, som var gift tre ganger, skal ifølge en Geni-profil være identisk med den Joen som blir døpt 1. februar 1701 av Mag. Niels Juel, og er sønn av Anders Pedersen og Elen Joensdatter. Faddere er Christian Gartners K[one]., Borgermester Roals datter, Henrich Castensdatter Schÿt, Thomas Davidsen, Hans Letz.

Det ble holdt skifte etter Joen Andersen Steens første kone, Ingeborg Christina i 1746 og i skiftet nevnes «Hans Broder Ole Steen».

Om det er den rette Joen som blir døpt i 1701 kan vel han også ha tatt navnet etter gården Havstein på Byneset?

 

Link to comment
Share on other sites

Anno 1766
D: 8de Decembr begiærede ung karl og under Constable Niels Nielssen
Waadan Trolovelse med Pigen Ingebor Arentsd: Steen frem-
viiste sin Regiments Chefs Tilladelse dat: Christiania d. 15te
Novembr h: a: for at videne Egteskabs Lovlighed caverer som
Forløftings Mænd
                   [* Løhenschiold?] J Steen

Trolovelse i kirkeboken for Domkirken i Trondheim

 

D. 5te Febr. [1767] blev Under Constabel Niels Baadan copule-
ret i Kirken med Pigen Ingebor Arentsd: Steen.

Vielse i kirkeboken for Domkirken i Trondheim

 

Nevner også at Niels Rasch og Christian Vibe Steen er Forløftings Mænd når Mæster Glasmager Jens Andersen Sand gifter seg med Demoiselle Kirsten Pedersdatter 3. januar 1767 i Domkirken.

Link to comment
Share on other sites

23 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....  Den tidligere nevnte mesterskredderen Joen Andersen Steen, som var gift tre ganger, skal ifølge en Geni-profil være identisk med den Joen som blir døpt 1. februar 1701  av Mag. Niels Juel, og er sønn av Anders Pedersen og Elen Joensdatter. Faddere er Christian Gartners K[one]., Borgermester Roals datter, Henrich Castensdatter Schÿt, Thomas Davidsen, Hans Letz.   .....

Om det er den rette Joen som blir døpt i 1701 kan vel han også ha tatt navnet etter gården Havstein på Byneset ?

 

Havstein ligger vel på Byåsen i Strinda, ikke på Byneset.

Er det dokumentert noen forbindelse mellom ovennevnte ektepar og Havstein / Steen / Strinda ?

Jeg har tidligere sett nevnte dåpsdato (i Domkirken) gjengitt som 1. februar 1704, ikke 1701.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

22 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

...

Nevner også at Niels Rasch og Christian Vibe Steen er Forløftings Mænd når Mæster Glasmager Jens Andersen Sand gifter seg med Demoiselle Kirsten Pedersdatter 3. januar 1767 i Domkirken.

 

Forloveren Christian Wibe Steen er jo bruden (Kirsten Pedersdatter Suul) sin stefar (g. 1765), men Niels Rasch er vanskeligere å plassere. Brudens mor Randi Eriksdatter sin 2. ektemann Tøvis Nilsen Rasch hadde både en far og en nevø ved navn Niels Rasch, men søstersønnen var død i 1758 og faren vel nesten 90 år gammel (hvis han levde) i 1767.

Link to comment
Share on other sites

På 18.2.2023 den 14.54, Torbjørn Wolden skrev:

.....

Den andre er Arnt Jonsen Steen, han er 5½ år gammel 11. oktober 1758 når det er skifte etter faren, høker Joen Arentsen Steen. Enken etter Joen er «Sÿg og Sængeliggende».

Det står høker i skiftet, men i kirkeboka for Vår Frue sokn står det at «[#]35 ditto 25de [juni 1758] er paa Fure [?] Kirkegaard begraven Jon Steen, Jægtskipper i hands alder 29 aar».
.....

 

Maren Ingebrigtsdatter Gierp (ca.1721-1797 Trondheim) var som omtalt over gift tre ganger :

 

1)   g.             1720  m.  enkemannen  Ravald Christophersen Bugge (1693 Brønnøy - 1750 Fosnes, Namdal) (4 b.),

2)  g.        ca. 1751  m.  Joen Steen   (død før 30 Des 1761),

3)  g. 30 Des 1761 i Bakke kirke, Strinda, m.  Gregers Olsen Tay.

 

Det ville jo 'passet utmerket' om omtalte Arnt Jonsen Steen (5½ år gammel i Okt 1758, dvs. f. 1762) var sønn av Maren Gierp's ektemann nr. 2.

Imidlertid står det i skiftet etter høker (jægtskipperJoen Arentsen Steen (ca. 1729 - Juni 1758)

at enken hans (i okt. 1758) er «Sÿg og Sængeliggende». Så hvis denne enken var Maren Ingebrigtsdatter Gierp så må hun ha kviknet kraftig til igjen, siden hun ble gift pånytt i romjula tre år etter.

Så Maren's 2. ektemann er vel helst en annen Joen Steen ... ?

 

Jeg klarer ikke lese skifteksten i 1758. Står det noe mer om enken etter Joen Arentsen Steen ? (f.eks. navnet ?)

 

Er det rimelig å anta at høker (jægtskipperJoen Arentsen Steen (ca. 1729 - Juni 1758 Trondheim) er en bror av ovenfor nevnte (se forrige innlegg) bandskjærer Arent Arentsen Steen (ca. 1720 - 1775) (sk. i Tr.h. 19 Apr 1775) ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 18.2.2023 den 15.51, Torbjørn Wolden skrev:

Anno 1766 D : 8de Decembr begiærede ung karl og under Constable Niels Nielssen Waadan Trolovelse med Pigen Ingebor Arentsd: Steen; fremviiste sin Regiments Chefs Tilladelse dat: Christiania d. 15te Novembr h: a: for at videne Egteskabs Lovlighed caverer som Forløftings Mænd [* Løhenschiold?] J Steen.   

Trolovelse i kirkeboken for Domkirken i Trondheim

D. 5te Febr.[1767] blev Under Constabel Niels Baadan copuleret i Kirken med Pigen Ingebor Arentsd: Steen.
Vielse i kirkeboken for Domkirken i Trondheim

 

Framgår alder eller foreldre for paret i kirkeboka ved trolovelse eller vielse ?

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 18.2.2023 den 14.54, Torbjørn Wolden skrev:

 

Forslag til identifisering av fire av disse sju gravlagte :

 1. 15. juli  1765  Ole Sivertsen Steen    <hvem er dette ?>
 2. 17. juli   1771  Ioen (Joen) Steen         :  Joen Andersen S. (c1704 - 15 Jul 1771), m.skredder, bror av neste :
 3. 16. aug 1764  Ole Steen                     :  Ole Andersen S. (1646: n. i sk. ett. br. Joen's 1. h. Ingeb. Christina)
 4. 25. sep 1764  Anna Dorothea Steen :  Anne Dor. Jordan, f. c1725, død 23 Okt 1764 (?), g. Chr. Wibe Steen
 5. 5. febr  1766  Gabriel Steen              :  <hvem er dette ?>           (garnisonsoldat)
 6. 24. juli  1777  Hans Morten Steen     :  Hans M. S., f. c1730 Orkdal (12 år v. sk.1742 et. farbr. Christen Steen)
 7. 11. nov. 1778  Maren Steen               :  <hvem er dette ?>
Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.