Jump to content
Arkivverket

Steen & Vibe i Trøndelag


Torbjørn Wolden

Recommended Posts

5 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Vielsen til slakter Arent Steen og Siri Jonsdatter Amdal 3. august 1792.

Ved dåpen til deres første sønn, Ole Andreas, 1.(?) februar 1793 er Arent oppført med farsnavnet Olsen.
Faddere er: Generalinde Margaretha v. Krogh, Mad. Lovisa Meincke, Jfr. Agneta Susanna Angell, Sr Kammer Herre Walkenltz, Sr Major [***] Thomssen(?), Sr Lt. v. Selmer.

Kan slaktermester Arent Olsen Steen være sønn Ole Andersen født ca. 1722, sønnen til båndskjærer Arent Andersen (død 1739) ?

 

Kan man noe sted  se slaktermester Arent Steen (c1758-1807) i Trondheim oppført med farsnavnet 'Arentsen  eller er dette en ren 'konstruksjon', basert på en antakelse om at han er sønn av en Arent ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Nei, jeg kan ikke komme på om slakter Arent Steen noen gang er nevnt med farsnavnet Arentsen. Også ved skiftet er han oppført som Slagter Arent Olsen Steen.

 

Båndskjærer Anders Arentsen som dør i 1739, gift med Gunnhild Joensdatter, etterlot seg fire sønner og en datter.
27. august 1716 døper de sønnen Joen
Faddere er: Siri Hansdatter, Ingebor Joensdatter, Anders Caspersen, Ole Olsen, og Ole Andersen

Kan dette være den senere mesterskredder Joen Andersen Steen?
Ifølge Geni-profilen skal han være døpt 1. februar 1704, men siden han gifter seg første gang i 1742 passer det bedre at han er født i 1716 og da 26 år. Hvor Steen-navnet kommer fra er fortsatt en gåte.

Mesterskredder Joen Andersen Steen ble gift første gang i 1742: d 24 Octobr 1742 begiærede Mæster Skrædder Monsr Joen Andersøn Steen copulation med Mademoiselle Ingeborg Christina Ellevs Datter Boness

 

Det ble holdt skifte etter hans første kone, Ingeborg Christina i 1746.
Arvinger er hennes mor Barbro Bones og hennes bror Rasmus Boenes; hennes avdøde far Ellev Rasmusen Boenes nevnes også. Det er vel Bones-gården i Støren det er snakk om?

I skiftet nevnes også som omtalt tidligere «[Joens] Broder Ole Steen». Båndskjærer Anders Arentsen etterlot seg jo en sønn ved navn Ole Andersen som var 17 år 1739, og Joen Andersen var 22 år og eldst av barna.

 

På første side i denne forumtråden nevner Lars Rottem Krangnes Anna Sophia Vibe, gift 8. desember 1717 i Hemne med løytnant Hans Beyer.
Skiftet etter Christen Jensøn Hefnschielen 26. august 1716

Er hun den samme Anna Sophie Vibe som ble gift med løytnant Steen (Christophersen) Resen i oberst Buddes regiment, trolovet 7. januar 1711 i Trondheim? Hennes første ektemann, Steen Resen, må da ha dødd tidlig, og hennes andre ektemann, Christen Jensen på Hevnskjel, døde i 1716.
Vielsen med Hans Beyer 8. desember 1717 i Hemne

 

 

I Trondhjemske samlinger 1962 er det en artikkel med tittelen Julemordet av Henry Berg. Her nevnes slakter Kristian (Christian Wibe) Steen, hans andre kone Randi Eriksdatter, og datteren Adriane Vilhelmine Wibe Steen.

Her begynner saken om drapet på enkefru Jonstrup i tingboka for Trondheim: Anno 1766 Den 29 Decembr blev Den Extra Byetings Ret holden

Frue Jonstrup ble gravlagt 5. januar 1767 fra Domkirken

 

En del skifter fra Trondheim som kan/er relevante:
Skifte etter Rodmester Peder Olsen Suhl 22. juni 1756

Skifte etter Gunille Jensdatter, Ole Andersen Steens Hustrue 25. mars 1761

Skifte etter Anne Dorothea Jordan, Consumptions Betient Christian (Wibe) Steen (han var senere slakter), 23. oktober 1764

Skifte etter Matros Hans Hansen Steen paa Bachlandet 21 mai 1766

Sophia Amalia Wibe Steen, Jens Chr. Drejers Hustrue, 6. februar 1770

Skifte etter Anthonetta Wibe Steen, Skipper Just Bruns Kone, 29. oktober 1789

Skifte etter Madame Anna Fridericha sal. Hans Morten Steens, 16. april 1793

Skifte etter Jørgen Olsen Steen, gift med Anne Halvorsdatter

Skifte etter Lars Johnsen Steen, 20. april 1814

 

Saken mellom skipper Arent Joensen Steen og tjenestepiken hans blir også gjengitt i Bergens Tidende lørdag 10. desember 1932 under overskriften «Fra de gode, gamle dage».

Edited by Torbjørn Wolden
Link to comment
Share on other sites

På 14.3.2023 den 15.28, Torbjørn Wolden skrev:

Sønnen Arent som er 20 år ifølge skifte etter faren i 1739 kan være identisk med båndskjærer Arent Andersen Steen. At han har etterfulgt faren som båndskjærer er trolig, men hvor har han så fått slektsnavnet Steen ?

 

I så fall giftet båndskjærer Arent Andersen Steen seg (ca. 1743 ?) (med Giertrue Olsdatter) allerede som 24-åring, og det er vel uvanlig ungt. Så det er kanskje tvilsomt om han er identisk med sønnen Arnt (f. ca.1719)  av båndskjærer Anders Arentsen (skifte 1739) og hustru Gunille Joensdatter ...

 

Hvis båndskjærer Arent Andersen Steen (død 1775) (g. ca. 1743? m. Giertrue Olsdatter) ikke hører hjemme her, og sønnen Arnt (f. ca. 1719) (av båndskjærer Anders Arentsen (skifte 1739) og hustru Gunille Joensdatter) er død før 1746, så kan sistnevnte par's sønn Joen (f. 1716) og hans bror Ole (f. ca. 1722) ev. være identiske med hhv. mesterskredder Joen Andersen Steen (død 1771) og dennes bror Ole (nevnt i skiftet i 1746 etter broen Joen's 1. hustru Ingeborg Christina Ellevsdatter Bones).   (... som påpekt av Torbjørn i innlegget over her ...)
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

4 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Det ble holdt skifte etter hans første kone, Ingeborg Christina i 1746.
Arvinger er hennes mor Barbro Bones og hennes bror Rasmus Boenes; hennes avdøde far Ellev Rasmusen Boenes nevnes også. Det er vel Bones-gården i Støren det er snakk om ?

I skiftet nevnes også som omtalt tidligere «[Joens] Broder Ole Steen». Båndskjærer Anders Arentsen etterlot seg jo en sønn ved navn Ole Andersen som var 17 år 1739, og Joen Andersen var 22 år og eldst av barna.

 

... men båndskjærer Anders Arentsen's sønn Arent (f. ca. 1719) må altså værer død før 1746  for at dette skal 'gå ihop', i og med at noen Arent (som bror av Joen, i tillegg til Ole) ikke er nevnt i live i sk. i 1746 etter Joen's hustru.
(Se mitt innlegg over her)
(Båndskjærerens yngste barn Anne (f. ca. 1725) og Anders (f. ca. 1728) er heller ikke nevnt

i skiftet etter mesterskredder Joen Andersen Steen's 1. hustru i 1746).
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

6 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

..... Anna Sophia Vibe, gift 8. desember 1717 i Hemne med løytnant Hans Beyer.
Skiftet etter Christen Jensøn Hefnschielen 26. august 1716

Er hun den samme Anna Sophie Vibe som ble gift med løytnant Steen (Christophersen) Resen i oberst Buddes regiment, trolovet 7. januar 1711 i Trondheim ? Hennes første ektemann, Steen Resen, må da ha dødd tidlig, og hennes andre ektemann, Christen Jensen på Hevnskjel, døde i 1716.
Vielsen med Hans Beyer 8. desember 1717 i Hemne

 

En Anna Marie Resen, f. 1719, død 24 Mar 1756, fikk 12 Mar 1750 tillatelse til å inngå ekteskap med 2 ggr. enkemann major Michael Steensen Brods Pristroph (1691 Trondheim - 1774 Lund, Moi, RO).

 

Kan denne Anna Marie Resen være en datter av Anna Sophie Vibe's trolovede Steen Christophersen Resen

Eller kan det være Steen Resen som dør i Trondheim den 15 Jul 1708 ?

Eller ble Anna Sophie Vibe skilt fra, resp. aldri gift med  Steen Resen ?

 

Med Christen Jenssøn (i 1701 fullmektig for fogden i Fosen) skal Anne Sophie Vibe ha blitt gift rundt 1714/1715.

 

En Elen Hansdatter Reisener (c1736-1882) var g.m. Christopher Ravaldsen Bugge (1724-1809), sønn av Ravald Christophersen Bugge (1693-1750), som 2. g. ble g.m. Maren Ingebrigtsdatter Gierp, som senere ble g. ca. 1751 m. jekteskipper (høker) Joen Arentsen Steen (1729-1758).

 

Hans Beyer ble gift pånytt i 1733 med Martha Kjelstrup.

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

 

1.

Er Ole Anders. Steen (g.m. Gunille) den Ole s. var bror av mesterskredder i Tr.h, Joen Anders. Steen, død 1771 ?
 

2.

Skal Joen Anders. Steen's 2. hustru Ellen Kierstina Eriksd. 'Juul' (skifte 2 Juni 1750) også være en 'Suhl'/'Suul' ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Båndskjærer Anders Arentsen som dør i 1739 skal være 75 år ifølge kirkeboka ved begravelsen. Alderen er kanskje noe høy idet den yngste sønnen er født ca. 1728 da faren er ca. 64 år, hvis han er født ca. 1664.
Joen er 22 år, født ca. 1717; identisk med mesterskredder Joen Andersen Steen som ble gift første gang i 1742?
Arent er 20 år, født ca. 1719; identisk med bånskjærer Arent Andersen Steen som dør i 1775?
Ole er 17 år, født ca. 1722
Anne er 14 år, født ca. 1725
Anders er 11 år, født ca. 1728 (når faren er ca. 64 år?)

 

Forvirringen rundt farsnavnet til båndskjærer Arent Steen som dør i 1775 stammer nok fra kirkeboka for Domkirken som er basert på Bordahls avskrift. Her står det vel Arnt Arntsen Steen?

Når det opplyses om skiftet som skal holdes i Adresseavisen står det afg. Bandskiærer Arent Andersen Steen.

 

Nevner også igjen skiftet etter høker Joen Arentsen Steen, holdt 11. oktober 1758. Enken er den syke og sengeliggende Maren Ingebrigtsdatter Jerp (Gjerp/Gierp), og de har sønnen Arnt Joensen, 5½ år gammel.

 

Joen Andersen Steen tok borgerskap som skredder 8. oktober 1742: Ilige maade begiærede og Joen Andersen Steen som beviiste at have lært Skrædder Professionen at maatte nude Norgerskab paa samme Profession, som Magistraten bevilgede og derpaa aflagde hand sin allerunderdanigste troskabs Ed.
Avskrevet i Brodahls borgerbok.

 

21. desember 1724 tar Arnt Andersen fød i Ølsvigen borgerskap i Trondheim som salmaker.
Her er han i Brodahls avskrevne borgerbok for Trondheim.
Håndverkere i Trondhjem på 1700–tallet; Arnt Andersen (Trondhjem) tar borger skap i 1724.
Ølsvigen må være den gamle formen av Ilsvika på Ila.

Dette må være salmaker Ar(e)nt Andersen som ble gift med Anne Olsdatter Kystad i 1725.

 

 

I 1731 er det en Johan Steen «fra Slemestad» som er fadder i Røyken.

Han er vel den samme Monsr Johan Steen som er far når sønnen Rasmus Severin døpes 18. oktober 1733 i Røyken. Moren Johanna Rasmusdatter som «døde udi Barselseng».
Faddere er: Sr Obirste Lieutenant Harboe, Sr Lieutenant Schrader, Sr Fendrich Wibe, Frue Sl: Capitain Wibes, Frue Lieut: Rabes, Jomfrue Ingeborg Rasmusdatter

 

Rasmus Severin ble bare fem uker gammel: D 25 Nov: [1733] Kastede ieg Jord paa Johan Steens Søn: Rasmus Severin. gl: 5 uger

 

Dette kan vel ikke være noen annen enn Johan Steen (1702–1764)? Frue Sl. Capitain Wibe ville så være Johans mormor, Alette Pedersdatter Vibe, som nok er den Aleth Wibe som blir gravlagt 27. august 1734 i Trondheim. Fenrik Vibe er trolig Johan Christian Vibe (1713–1764) som var søskenbarn av Johan Steen.
Johan Steen ble gift 4. juni 1738 i Stadsbygd med Maren Godsche/Godschesen.

 

Fadderen og faren i Røyken nevnes ikke med militær grad, men faren til fadderbarnet er løytnant, og fadderne til sønnen Rasmus Severin er offiserer eller gift med offisierer, med unntak av jfr. Ingeborg Rasmusdatter.

Johan (Sørensen) Steen ble 16/12 1733 fenrik ved Mühlenpforts regiment, det tredje Trondhjemske.

Ifølge Lassen nevnes (daværende) fenrik Johan (Sørensen) Steen i skiftet etter (kjøpmann) Even Larsen i Oslo. Dette er et svært langt skifte og jeg har ikke gjennomgått det. Slutten av skiftet her.

Link to comment
Share on other sites

16 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Båndskjærer Anders Arentsen som dør i 1739 skal være 75 år ifølge kirkeboka ved begravelsen. Alderen er kanskje noe høy idet den yngste sønnen er født ca. 1728 da faren er ca. 64 år, hvis han er født ca. 1664.
Joen er 22 år, født ca. 1717; identisk med mesterskredder Joen Andersen Steen som ble gift første gang i 1742 ? Arent er 20 år, født ca. 1719; identisk med båndskjærer Arent Andersen Steen som dør i 1775 ? Ole er 17 år, født ca. 1722. Anne er 14 år, født ca. 1725. Anders er 11 år, født ca. 1728 (når faren er ca. 64 år ?)

 

Jeg nevner igjen at det såvidt jeg vet er kun Joen's bror Ole som, i tillegg til enkemannen Joen selv, er nevnt i skiftet i 1746 etter mesterskredder Joen Andersen Steen's første hustru Ingeborg Christina Ellevsdatter Bones. Hvis det her (ref. sitatet over) er snakk om barneflokken etter båndskjærer Anders Arentsen (g.m. Gunille Joensdatter) så må de øvrige barna, dvs. Arent, Anne og Anders, alle være døde uten livsarvinger før 1746, siden de ikke er nevnt i skiftet.

 

Dette gjelder altså kun dersom Joen (døpt i 1716) er identisk med mesterskredderen.

 

Er dette en riktige refleksjoner ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

19 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

I 1731 er det en Johan Steen «fra Slemestad» som er fadder i Røyken.

Han er vel den samme Monsr Johan Steen som er far når sønnen Rasmus Severin døpes 18. oktober 1733 i Røyken. Moren Johanna Rasmusdatter som «døde udi Barselseng».
Faddere er: Sr Obirste Lieutenant Harboe, Sr Lieutenant Schrader, Sr Fendrich Wibe, Frue Sl: Capitain Wibes, Frue Lieut: Rabes, Jomfrue Ingeborg Rasmusdatter

 

Offiseren Johan Christian Wibe, f. 1713 i Slemmestad, Røyken ?, død 11 Aug 1764 på Overn i Lier (BU), var g. m. Anna Cathrine Pihl. Johan var s. av Johan Christiansen Wibe (1688-1726) (g.m. Ellen Rasmusdatter Strømsø), som var s. av Christian Pedersen Wibe og Alette Pedersdatter.

 

Johan Steen (1702-64) er mao. angitt å ‘komme fra’ samme sted som sin fetter Johan Cristian Wibe (1713-64).

 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 16.3.2023 den 17.29, Torbjørn Wolden skrev:

..... I 1731 er det en Johan Steen «fra Slemestad» som er fadder i Røyken. Han er vel den samme Monsr Johan Steen som er far når sønnen Rasmus Severin døpes 18. oktober 1733 i Røyken. Moren Johanna Rasmusdatter som «døde udi Barselseng». Faddere er: Sr Obirste Lieutenant Harboe, Sr Lieutenant Schrader, Sr Fendrich Wibe, Frue Sl: Capitain Wibes, Frue Lieut: Rabes, Jomfrue Ingeborg Rasmusdatter.

..... Fadderen og faren i Røyken nevnes ikke med militær grad, men faren til fadderbarnet er løytnant, og fadderne til sønnen Rasmus Severin er offiserer eller gift med offiserer, med unntak av jfr. Ingeborg Rasmusdatter  .....

 

Dåp av  Peder Mathiis      i  Røyken    1 Jan 1731 :

Far : Hr. Leutenant Rappe, mor : Kirsten Pedersdatter, faddere Johan Steen fra Slemestad, 

Niels Oudensøn Tordenstierne på Gulloug, Aslach Kiegstad, Marj Brøholt, Karen Erichsdatter.

 

Dåp av  Rasmus Severin  i  Røyken  18 Okt 1733 :

Far : Monsr Johan Steen, mor:  Johanna Rasmusdatter. Fadderne framgår av sitatet over.

 

Niels Oudensøn på Søndre Gullaug i Lier (BU) (fadder i 1731) mottok 5 Feb 1734 kgl. stadfestelse på sitt adelskap, men ser altså ut til å ha benyttet 'Tordenstierne' allerede i 1731. Rart med det. Han ble viet (hjemme i huset) 9 Aug 1731 til Martha Livia Rasmusd. Backe (f. 1698) av (sin farbror ?) sogneprest Franz Bache. Samme Martha Livia hadde før 1722 blitt lovet ekteskap av premierløytnant August Friderich von Rappe (f. 1692). Jeg tipper det er sistnevnte (Hr. Leutenant Rappe) som 1 Jan 1731 sammen med Kirsten Pedersdatter (Lund) døper sønnen Peder Mathiis i Røyken. Og det skulle ikke forundre meg om fadderen (1733) Frue Lieut: Rabes (ved dåpen i Røyken 18 Okt 1733 av Johan Steen's sønn Rasmus Severin) er identisk med moren i 1731,  Kirsten Pedersdatter (Lund). 'Forbindelsen' mellom disse familiene kunne vel forklares dersom Johan Steen's hustru (?) Johanna Rasmusd. (f. ca. 1705 ?) (ref. dåpen i 1733) var en søster av ovennevnte Martha Livia Rasmusd. Backe.

Fadderen (1733)Jomfrue Ingeborg Rasmusdatter  kan vel (også) være en søster av dåpsbarnets mor.

Martha Livia's far Rasmus Bache (død før 1723) var også sogneprest (i Hurum ).

 

Kirsten Pedersdatter Lund's far Peder Mathiassen Lund (1669-1722 Røyken) (sønn av Mathias Pedersen (1644-1719 Røyken), sorenskriver i Lier, Røyken og Hurum på slutten av 1600-tallet) var antakelig en slektning av byfogd på Strømsø, Anders Pedersen Lund, som i 1738 ble henrettet for 14 år tidligere å ha drept kjøpmannen Jacob Larsen med et kårdestikk. Anders var fadder (i Røyken) til flere av barna til Kirsten Pedersdatter Lund (f. ca. 1705) og premierløytnant August Friderich von Rappe (f. 1692, g. 1722). Anders var sønn av tiendeskriver på Strømsø, Peder Andersen Lund, som i 1687 sjenket en lysarm med to piper, festet ved barokk-prekestolen i Strømsø kirke.
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

Det spørs hva som menes med «fra Slemestad» i kirkeboka. Om han er barnefødt der, eller bor der.
Johan Steen, født 1702, ble jo født i Orkdal, men siden faren var i militæret har vel familien flyttet rundt en del, og etter farens død i 1711 er det ikke klart hvor han og resten av familien har oppholdt seg. Hvis de har oppholdt seg på Slemmestad en stund frem til 1733 kan vel det forklare at han er «fra Slemestad»?

Det er to medlemmer av Vibe-familien blant fadderne, samt en oberstløytnant, en løytnant og en fenrik og kona til en løytnant, noe som indikerer at det er en militær tilknytning.

 

Har sett i de militære rullene for Bergenhus regiment, og her nevnes Sergiant Christen Sørensen Steen, 34 år i 1734, født i Trondheim
Han kan riktig nok være født i Trondheim, men ble døpt i Orkdal. Kanskje ble Orkdal ansett som nært nok til Trondheim?
Kan det være Christen Sørensen Steen, ikke broren Christian som nevnes i tingboka som fetteren til Hans Otto de Steen i tingboka for Sogn?
I rullen står det at Christen Sørensen Steen har vært sersjant i år, altså at han ble forfremmet i 1725, og i tingboka står det Christian Steen «som nu er Sergiant». Saken i tingboka skjedde i 1724, og når saken kom opp i 1725 var han blitt forfremmet.

Kan noen sjekke Olai Ovenstads militærbiografier om Christian (Sørensen) Steen nevnes?

Hendelsen i tingboka omtaler Christian Steen, men navnene er svært like, så det kan tenkes at det er en forveksling.

Christian Steen, som ble døpt 22. mai 1698 i Orkdal nevnes ikke på stamtavlen til Bing Buck og Lassen, og han nevnes heller ikke i skiftet etter broren Christen i 1742.

 

Lieutnant Seufren Steen, 35 år gammel i manntallet 1701 boende på gårded Røed i Orkdal, altså født ca. 1666: skannet og avskrevet/søkbar.

 

Hans Bugge Steen, korporal i kaptein Johan Ludewieg Tuchsens kompani.
Obirste Hans Otho de Steen – bruken av de foran slektsnavnet har jeg sett benyttet av adelsslekter, mer en det typiske von.
Captain des Armes Povel Steen, 28 år gammel, født i Etne i Begen
Sergeant Hans Bugge Steen, 23 år, født i Etne

 

Har også sett på kopp– og kvegskatten 1690 igjen:
Proviant og Amunition Forvalter Povell Steen
Hans Hustrue
3 børn
Hans Kierstes Søster

Tolker jeg det rett? Betegnelsen kjæreste burde vel brukes om ugifte/forlovede?

Proviant og Ammunition forvalter Povell Steen i manntallet i Kopp- og kvegskatten 1690.png

Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Torbjørn Wolden skrev:

.....  Har også sett på kopp– og kvegskatten 1690 igjen:
Proviant og Amunition Forvalter Povell Steen
Hans Hustrue
3 børn
Hans Kierstes Søster

Tolker jeg det rett? Betegnelsen kjæreste burde vel brukes om ugifte/forlovede ? .....

 

'Kieriste' brukes ofte om kone/hustru.

'Kjæreste' (i vår moderne betydning) tror jeg ikke var et begrep den gangen;
da brukte man nok uttrykket 'trolovede'.

Her er det altså snakk om søsteren til Paul Steen's hustru Margrethe (gift m. Paul ca. 1679 ?).

Margrethe ble begravet 29 Nov 1692 i Vår Frue kirke, Trondheim.

 

Paul skal med Margrethe ha fått de to barna  Hans Otto (1679) og Hedvig Elisabeth (1680).

 

En Pofuel Steen og Berette Andersd. døper 8 Feb 1678 et (uidentif.) barn (f. u. e.) i Korskirken, Bergen).

 

Som nevnt (tidl. i debatten) ble en Pouel Niels. Steen i 1678 g. på Sjælland m. Margrete Hedevig Skench.

 

21 Jun 1741 ble en Margrethe Steen (Sandvigsveien, Korskirkens s.) begr. på St. Martini k.g. i Bergen).
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Boka Familien Vibe av Frederik Thaarup, utgitt i Kristiania i 1890 er nå tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettside.

Stamtavlen fra Thaarups bok i full størrelse (7673x5356) som finnes i min første post i denne tråden.

Portrett av Peder Vibe (Wibe) til Gjerdrup (Gerdrup), født ca. 1596–7.8.1658, i full størrelse (5088x6636) fra Det Kongelige Bibliotek i Danmark.

Vibe-familiens våpen i full størrelse (1574x2216) fra Danmarks Adels Aarbog (1948) som er tilgjengelig på nett og for nedlastning.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Diverse Steen-er i Hornemans samlinger: Povel Steen og Søren Steen Liut, Hr Esten Steen og Martha Lovise Irgens, Slagter Lars Pedersen Steen, Gjert Henrik Steen og Mette Sophie Teilman Møller, Peter Petersen Steen Slagter.

Har ikke gått igjennom alt, og de forskjellige Steen-familiene er oppført om hverandre.

 

Familien Vibe i Hornemans samlinger.

Det virker som om Horneman også hinter at proviantforvalter Pofvel Steen og løytnant Søren Steen tilhører samme slekt. Usikker på hvordan en kan tolke dette siden han ikke skriver noe konkret. Delgobe oppfører Paul og Søren på samme måte i sine samlinger.

Gjert Henrik Steen og familien i Hornemans samlinger.

Joen Andersen Steen, mesterskredder i Hornemans samlinger.

Og Steen-familien på Toten.

 

 

På DigitaltMuseum er det også et portrett av Peder Vibe (det samme som i mitt tidligere innlegg) og et maleri av Harald Vibe som beskrives som en “forstørret Copi efter et lidet maleri i et slot ved Kjøbenhavn.”

Peder Vibe er avbildet med det blå båndet til Elefantordenen, men han nevnes ikke på listen av “afdøde riddere i udvalg, kronologisk efter optagelse” på ordenens danske Wikipedia-artikkel. Thaarups bok nevner heller ikke at Peder Vibe er “ridder af Elefantordenen”. Finnes det et register over de som er med i ridderordenen?

Edited by Torbjørn Wolden
Lagt til noen lenker til Hornemans samlinger
Link to comment
Share on other sites

9 timer siden, Torbjørn Wolden skrev:

Diverse Steen-er i Hornemans samlinger: Povel Steen og Søren Steen Liut, Hr Esten Steen og Martha Lovise Irgens, Slagter Lars Pedersen Steen, Gjert Henrik Steen og Mette Sophie Teilman Møller, Peter Petersen Steen Slagter.

Har ikke gått igjennom alt, og de forskjellige Steen-familiene er oppført om hverandre.

 

Familien Vibe i Hornemans samlinger.

Det virker som om Horneman også hinter at proviantforvalter Pofvel Steen og løytnant Søren Steen tilhører samme slekt. Usikker på hvordan en kan tolke dette siden han ikke skriver noe konkret. Delgobe oppfører Paul og Søren på samme måte i sine samlinger.

Gjert Henrik Steen og familien i Hornemans samlinger.

Joen Andersen Steen, mesterskredder i Hornemans samlinger.

Og Steen-familien på Toten.

.....


Jeg har sett raskt gjennom de nevnte Steen-oppføringer i Hornemans samlinger, men kan i farten ikke se at disse inneholder opplysninger som ikke allerede er kjent og/eller omtalt i denne debatten .... ?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

På 7.5.2023 den 22.47, Per Nermo skrev:


Jeg har sett raskt gjennom de nevnte Steen-oppføringer i Hornemans samlinger, men kan i farten ikke se at disse inneholder opplysninger som ikke allerede er kjent og/eller omtalt i denne debatten .... ?
 

Jeg har ikke fulgt med i alle innlegg i denne lange debatten, men har iallefall noe om Joen Andersen Steen og hans 

kone Ingeborg Andersdatter. De er nevnt ved skiftet etter hennes mor Elen Thorsdatter i Levanger 29.04.1776(ca 1703-177 og søster av min formor Marite Arntsdatter som var gift på Mule i Levanger). Her var arvingene barna: Karen Andersdatter som var gift med Jørgen Jørgen Jørgensen, Elen Andersdatter som var 45 år(altså født ca 1731, Kirsten Andersdatter gift med Jørgen Rach og Ingeborg Andersdatter som var gift med Joen Andersen Steen. Jeg har disse barna på dem:

-Hans Udlrick døpt i Trondheim domkirke 29.06.1758

-Gert Frederich døpt 13.12.1761

-Gert Frederich som var 10 år ved mormors skifte i 1776

-Jens Christian døpt 30.04.1768 i Trondheim Domkirke

Link to comment
Share on other sites

Jeg ser også at jeg har i skiftene jeg har skrevet av for Levanger skifte på en Gjert Hendrick Steen 02.09.1818, og  tror 

dette kan være den samme som en av de to Gert som var sønner av Ingeborg Andersdatter og Joen Andersen Steen siden formynder for Gjerts sønner her var Jens Christian Steen(altså bror av de 2 Gert født 1761 og ca 1766). Forsøker meg 

på lenke:  

 

https://media.digitalarkivet.no/view/24766/489

Link to comment
Share on other sites

16 minutter siden, Anne Lise Hovdal skrev:

Jeg har ikke fulgt med i alle innlegg i denne lange debatten, men har iallefall noe om Joen Andersen Steen og hans 

kone Ingeborg Andersdatter. De er nevnt ved skiftet etter hennes mor Elen Thorsdatter i Levanger 29.04.1776(ca 1703-177 og søster av min formor Marite Arntsdatter som var gift på Mule i Levanger). Her var arvingene barna: Karen Andersdatter som var gift med Jørgen Jørgen Jørgensen, Elen Andersdatter som var 45 år(altså født ca 1731, Kirsten Andersdatter gift med Jørgen Rach og Ingeborg Andersdatter som var gift med Joen Andersen Steen. Jeg har disse barna på dem:

-Hans Udlrick døpt i Trondheim domkirke 29.06.1758

-Gert Frederich døpt 13.12.1761

-Gert Frederich som var 10 år ved mormors skifte i 1776

-Jens Christian døpt 30.04.1768 i Trondheim Domkirke

Her er skiftet etter Elen Thorsdatter i Levanger i 1776: https://media.digitalarkivet.no/view/24758/448 Har mer

på Elen Thorsdatters aner, men det er vel ikke interessant her

Link to comment
Share on other sites

På 13.5.2023 den 2.14, Anne Lise Hovdal skrev:

Jeg ser også at jeg har i skiftene jeg har skrevet av for Levanger skifte på en Gjert Hendrick Steen 02.09.1818, og  tror dette kan være den samme som en av de to Gert som var sønner av Ingeborg Andersdatter og Joen Andersen Steen siden formynder for Gjerts sønner her var Jens Christian Steen (altså bror av de 2 Gert født 1761 og ca 1766). .....

 

Gjert Henrik Steen, døpt i Åfjord 25 Apr 1773, død i Levanger Sep 1818, var sønn av Sophie Amalie Wibe Johansdatter Steen (c1747-1829) og Johan Jensen Rånes (c1745-1782). 

Ev. slektskap mellom Gjert Henrik Steen (1773-1818) og Gjert Fredrik Johnsen Steen f.1761/1766 i Trondheim er såvidt jeg vet ikke påvist.

 

Det er altså uavklart i hvilken kapasitet GFJS sin bror Jens Christian Johnsen Steen (1768-1828) i 1818 var formynder for barna til Gjert Henrik Steen (1773-1818) (g. m. Mette Sophie Teilmann Møller).

 

Gjert Henrik Steen (1773-1818) var Trondhjemsborger og kjøpmann, først i Trondheim og senere i Levanger.

 

Jens Christian Johnsen Steen (1768-1828) (ugift) var Trondhjemsborger og kjøpmann, først i Trondheim og senere i Levanger, der han også var poståpner. (Skifte 8 Sep 1828; ingen arvinger).

 

Ifm. dødsfallet til sistnevnte ble det 9 Sep 1828 rykket inn en dødsannonse i Adresseavisen, av Johan Fredrik Roshauw (f. 1785, og bosatt i Tr.h.), der avdøde omtales som 'min Oncle, forhenværende Kjøbmand her i byen'.

 

Johan Fredrik Roshauw var sønn av Gurine Kristine Arentsd.(?)  Steen (c1750?-1796) og Carl Friderich Roeshou (c1753-1830). Gurine er muligens  d. av båndskjærer i Tr.h. (i Skomakerveita i 1770/73/75), Arent Andersen Steen (ca.1710/19-1775) og Giertrue Olsdatter.

 

Det er såvidt jeg vet ikke avklart hvordan Jens Christian Johnsen Steen (1768-1828)

(sønn av mesterskredder i Tr.h., Joen Andersen Steen (c1704-1771) og Ingeborg Andersd. Wang, f. ca.1732 ?)
kan være 'oncle'  til Johan Fredrik Roshauw (f. 1785),

dvs. da ev. bror av sistnevntes mor Gurine Kristine Arentsdatter (?) Steen (c1750?-1796).

 

Geni.com finner vi imidlertid kona til Johan Fredrik Roshauw oppført som Christine Andersdatter Steen (altså uten fornavnet 'Gurine', dessuten som en 'Andersdatter', og f. 1759).

Her må (som Torbjørn Wolden påpeker tidligere i denne debatten) patronymikonet være feil.

 

Edited by Per Nermo
Endret 'antakelig' til 'muligens' hva angår Gurine Kristine Steen's herkomst
Link to comment
Share on other sites

1 time siden, Per Nermo skrev:

 

Gjert Henrik Steen, døpt i Åfjord 25 Apr 1773, død i Levanger Sep 1818, var sønn av Sophie Amalie Wibe Johansdatter Steen (c1747-1829) og Johan Jensen Rånes (c1745-1782). 

Ev. slektskap mellom Gjert Henrik Steen (1773-1818) og Gjert Fredrik Johnsen Steen f.1761/1766 i Trondheim er såvidt jeg vet ikke påvist.

 

Det er altså uavklart i hvilken kapasitet GFJS sin bror Jens Christian Johnsen Steen (1768-1828) i 1818 var formynder for barna til Gjert Henrik Steen (1773-1818) (g. m. Mette Sophie Teilmann Møller).

 

Gjert Henrik Steen (1773-1818) var Trondhjemsborger og kjøpmann, først i Trondheim og senere i Levanger.

 

Jens Christian Johnsen Steen (1768-1828) (ugift) var Trondhjemsborger og kjøpmann, først i Trondheim og senere i Levanger, der han også var poståpner. (Skifte 8 Sep 1828; ingen arvinger).

 

Ifm. dødsfallet til sistnevnte ble det 9 Sep 1828 rykket inn en dødsannonse i Adresseavisen, av Johan Fredrik Roshauw (f. 1785, og bosatt i Tr.h.), der avdøde omtales som 'min Oncle, forhenværende Kjøbmand her i byen'.

 

Johan Fredrik Roshauw var sønn av Gurine Kristine Arentsd. (?) Steen (c1750?-1796) og Carl Friderich Roeshou (c1753-1830). Gurine er antakelig d. av båndskjærer i Tr.h. (i Skomakerveita i 1770/73/75), Arent Andersen Steen (ca.1710/19-1775) og Giertrue Olsdatter.

 

Det er såvidt jeg vet ikke avklart hvordan Jens Christian Johnsen Steen (1768-1828)

(sønn av mesterskredder i Tr.h., Joen Andersen Steen (c1704-1771) og Ingeborg Andersd. Wang, f. ca.1732 ?)
kan være 'oncle'  til Johan Fredrik Roshauw (f. 1785),

dvs. da ev. bror av sistnevntes mor Gurine Kristine Arentsdatter (?) Steen (c1750?-1796).

 

Geni.com finner vi imidlertid kona til Johan Fredrik Roshauw oppført som Christine Andersdatter Steen (altså uten fornavnet 'Gurine', dessuten som en 'Andersdatter', og f. 1759).

Her må (som Torbjørn Wolden påpeker tidligere i denne debatten) patronymikonet være feil.

 

Hv0r har du det ifra at Joen Andersen Steens kone het Ingeborg Andersdatter Wang? Hennes foreldre var Anders Anders Andersen og Elen Thorsdatter(se skiftet jeg la ut lenke til). Anders Andersen var moren Elens ektefelle ved skiftet etter Maren Arntsdatter fra Levanger i 1766(hun og ektemannen hadde ikke barn og hadde inngått ektepakt, så her kommer mye av slekten til Ingeborgs mormor Karen Arntsdatter frem og også til søsteren Marit som var min formor). Siden Maren var veldig gammel da hun døde og ikke hadde barn gikk arven til søsken som også var døde og etterlot seg barn som i noen tilfeller også var døde osv. Er veldig mange arvinger i dette skiftet på mannens og konas side, og langt nede i skiftet kommer Elen Thorsdatter frem med ektemannen Anders Andersen Levanger. Skiftet etter henne i 1776 viser jo at disse var foreldre til Ingeborg Andersdatter gift med Joen Andersen Steen. Jeg har ikke skrevet så mye om han ser jeg, for han blir jo inngiftet i min slekt til etterkommer av søster av en formor. Fødselsår 1732 kan sikkert stemme på Ingeborg ut fra når hun får barn, og hun har jo en søster født ca 1731

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Måtte se om jeg hadde feiltolket navn på dåpen på Gjert Fredrick 1761, og er fremdeles noe i tvil(langt nede

til høyre). Det kan jo være at dette ikke er den samme som er nevnt senere, og det skal jo være et barn født

i ca 1766 også: https://media.digitalarkivet.no/view/2329/14722/174. Står det Gjert Hendrick eller

Gjert Frederick? Ved skiftet etter Ingeborgs mor i 1776 tolker jeg arving til å være Gjert Fredrick på 10 år. Kan Gjert Frederick og Gjert Hendrick være de samme og at det har skedd en sammenblanding her? 

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

23 timer siden, Anne Lise Hovdal skrev:

Jeg har ikke fulgt med i alle innlegg i denne lange debatten, men har iallefall noe om Joen Andersen Steen og hans kone Ingeborg Andersdatter. De er nevnt ved skiftet etter hennes mor Elen Thorsdatter i Levanger 29.04.1776 (ca. 1703-1776 og søster av min formor Marite Arntsdatter som var gift på Mule i Levanger).

....


Kan du angi enda klarere slektskap/familieforhold mellom Marite Arntsd.Elen Thorsd. og Ingeborg Andersd.?
 

Edited by Per Nermo
Link to comment
Share on other sites

25 minutter siden, Anne Lise Hovdal skrev:

Hvor har du det ifra at Joen Andersen Steens kone het Ingeborg Andersdatter Wang ? Hennes foreldre var Anders Anders Andersen og Elen Thorsdatter (se skiftet jeg la ut lenke til). Anders Andersen var moren Elens ektefelle ved skiftet etter Maren Arntsdatter fra Levanger i 1766 ....

 

Etternavnet Wang framkommer såvidt jeg husker i tidligere innlegg i denne debatten.

Anders Andersen skal være omtalt med etternavnet 'Levanger', og dødsfallet hans i desember 1767 skal være omtalt i Adresseavisen (se tidligere innlegg i denne debatten).

Link to comment
Share on other sites

34 minutter siden, Per Nermo skrev:
34 minutter siden, Per Nermo skrev:


Kan du angi enda klarere slektskap/familieforhold mellom Marite Arntsd.Elen Thorsd. og Ingeborg Andersd.?
 

 

29 minutter siden, Per Nermo skrev:

 

Etternavnet Wang framkommer såvidt jeg husker i tidligere innlegg i denne debatten.

Anders Andersen skal være omtalt med etternavnet 'Levanger', og dødsfallet hans i desember 1767 skal være omtalt i Adresseavisen (se tidligere innlegg i denne debatten).


Kan du angi enda klarere slektskap/familieforhold mellom Marite Arntsd.Elen Thorsd. og Ingeborg Andersd.?
 

Kan starte med skiftet etter Maren Arntsdatter Staberg(Ytterøy som da tilhørte Levanger) og ektemannen. Hans arvinger nevnes(Veldig mange), og noen færre på Maren Arntsdatter side. Hun hadde 4 søstre som alle var døde og etterlot seg barn. Blant disse var Karen Arnsdatter. Maren var 87 år da hun ble gravlagt i 1765(altstå født ca 1678). Jeg har også skifte på søskenflokkenes mor i 1693, og der er Karen før Maren(altstå var Karen kanskje født før ca 1678?). Karen må ha vært gift med en Thor, og datter Elen Thorsdatter var 73 år da hun døde i 1776 ifølge kirkebok(altså født ca 1703). Hun var gift med Anders Andersen Levanger, og de fikk datteren Ingeborg Andersdatter gift med Joen Andersen Steen.Hvis du vil se på skiftet etter Maren Arntsdatter Staberg og ektemannen står det på side 2 i protokollen for 1766-1770 for Stjør og Verdal. Du finner Marens arvinger omtrent midt på side 2 etter en lang rekke med arvinger på ektemannens side. Deriblant er Karen Arntsdatter(mor til Elen Thorsdatter og mormor til Ingeborg Andersdatter). Syns dette skiftet var veldig vanskelig å lese, men var veldig moro for meg som hadde en av søstrene her til formor(Marit som var gift på Mule). Er lite informasjon å hente fra bygdebøker her også. Vet ikke om det ble noe klarere

Edited by Anne Lise Hovdal
Link to comment
Share on other sites

Gjert Henrik Steen tok borgerskap som kjøpmann 31. oktober 1803 og det bekreftes at han er født i Åfjord.

På motsatt side står det at Jens Christian Steen (1768–1828) tar borgerskap som kjøpmann 24. oktober 1803, og at han er “fød her i Byen”, altså i Trondheim.

 

Jeg har lastet opp de brevene jeg har tilknyttet Steen-familien på The Internet Archive:

Brev fra Nicolay Hansen til Gjert Henrik Steen – 21. desember 1816
Brev fra Søren O. Steen til broren Gjert Henrik Steen – 7. januar 1817
Brev fra Søren O. Steen til broren Gjert Henrik Steen – 19. november 1817
Brev fra Gjert Henrik Steen til sorenskriver Lie – 16. april 1818
Brev fra Johan Adolf Steen til sorenskriver Klykken – 18. desember 1836

 

En liten oppsummering av tre spørsmål som har kommet frem så langt i denne tråden:

• Er noe slektskap mellom Steen-familien som nedstammer fra løytnant Søren Steen (ca. 1666 – 1711) og mesterskredder Joen Andersen Steen (ca. 1705 – 15. juli 1771)? Så langt virker det som om det dreier som to forskjellige familier, og at mesterskredderen tilhører den familien som tok slektsnavnet fra en av Steen/Stein-gårdene like utenfor Trondheim.

• Slaktermester Arent Steen er i 1803 omtalt som svoger til repslager og stadthauptmann Christian Weibye/Weybye. Christian Weybye var første gang gift med Marthe Henrikke Vibe Steen, og andre gang gift med hennes søster Golla Marie Steen. Hvordan var slektskapet mellom dem og slaktermester Arent Steen?

• Dødsannonsen til Jens Christian Steen på Levanger i 1828 er skrevet av Johan Fredrik Roshauw (f. 1785) som beskriver den avdøde som sin onkel. Johan Fredriks foreldre ble gift i 1781 og moren het Gurine Christine Steen. Hvem var denne Gurine Christine Steen? Jens Christian Steen var sønn av mesterskredder Joen Andersen Steen og Ingeborg Andersdatter Wang.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.