Jump to content
Arkivverket

Search the Community

Showing results for tags 'vesterålen'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Ask the National Archives of Norway
  • Questions about archival material and use of the archives
  • Questions about the use of the Digital Archives
  • Inquiries and messages about technical errors and metadata errors in the Digital Archives
 • Ask users of the Digital Archives
  • Users' own forum
  • Assistance with transcribing handwriting
 • Collaboration between the National Archives and users of the Digital Archives
  • Questions about volunteer efforts and source registration
  • Questions about proofreading of AMF material
 • Archived forums
  • Arkiv
  • Spørsmål om skannet materiale
  • Spørsmål om transkribert materiale
  • Andre spørsmål til Digitalarkivet
  • Tekniske tilbakemeldinger
 • Miscellaneous

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 9 results

 1. Jeg har lett etter opphavet hennes i mange år. Bygdeboka for Sortland vet ikke hvor hun kom fra. Hun vokste opp på Grønning hos familien Palmesen, men var ikke der i FT1801 (kan være født seinere). Jeg har ikke funnet noen gode kandidater til foreldre blant Palmesens slekt. Hun gifter seg med Peder Andreas Mortensen fra Vik i 1825: SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 888/L1237: Ministerialbok nr. 888A05 /1, 1820-1836, s. 380-381 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20071106650162 De var husmenn i Varvika før de bosatte seg på Grytten i Eidsfjorden. Ved vielsen er hennes fødselsår 1801, men når hun dør i er det 1797. Begravelsen: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000007121953 SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 888/L1263: Klokkerbok nr. 888C02 /1, 1820-1850, s. 226-227 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20071107610199 Barnas fadre (jeg er ikke helt ferdig med å identifisere alle, men det er ingen åpenbare kandidater til hennes biologiske slekt): Oline 1824: Palme Palmesen Grønning - fosterfar Ole Mikkelsen Strømfjord - antakelig han som bygdeboka bd3 omtaler s613, f. Varvika, flytta til Grønning (se fadder i -28) Jonette Maria Peersdatter Grømming - fostermor Berith Andersdatter Viig Ingerborre Ane Peersdatter Sellaater (Sellåter) - Langt unna. I 1801 finner vi to fosterbarn der; Malena Olsdatter (17) og Hans Olsen (5). Kan de være Pernillas søsken? Ingen av dem dukker opp som fadre. Karen Margrethe 1826: Peter Jacobsen Varvig Anders Knudsen ibid. Pernille Hansdatter ibid. Christiane Peersdatter ibid. Ingerborre Ane Knudsdatter ibid. Hanna (Karen i kb) Marie 1828: Ole Michelsen Grønning - f. Varvik, se -24 Christen Jacobsen Varvig Mallene Hansdatter Stokmarknes Berith Andersdatter Fleinnes Maren Andersdatter Stokmarknes Peder Cornelius 1830: Johannes Johnsen Kjerringvig Cornelius Hansen Varvig Jens Henriksen Fleinnes Maren Pedersdatter Kjørringvig Berith Andersdatter Fleinnæs Henrietta 1832: Jens Olsen Moen Melchior Jacobsen ibid Ingeborre Andersdatter Grønning Ingeborre Knudsdatter Stokmarken Anne Mette Kjelsdatter Strømfjord - finner henne ikke der i bb Palme 1835: Hans Carlsen Grundfør Peter Andersen ibid. Anders Christensen Grøtting - finner ham ikke i bb Pernille Palmesdatter Grønning - fostersøster Ellen Mortensdatter Kiørstad - søster til P.A. Pernille 1837: Jens Henrichsen Cornelius Peersen Ingeborg Andersdatter Ellen Mortensdatter - søster til Peder Andreas Pernille Palmesdatter - fostersøster Så langt fakta. Spekulasjoner og teorier følger. Jeg setter stor pris på om noen vil hjelpe meg å knekke denne nøtta!
 2. Bertha Hansdotter var fødd på husmannsplassen Brunane under Leri i Luster og flytte i ung alder til Bø i Vesterålen der ho vart gift og budde levetidi ut. Opplysningane mine om denne huslyden vart samla på 1980-talet, og den gongen var det vanskeleg å finna kjelder til vidare oppfølgjing. No har eg finne att dei fleste borni i FT1910, so då burde det vera mogeleg å komma lenger... Slik ser eit oppdatert manuskript ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~~ Bertha Hansdotter {Lerum}, f. {i Luster} 28.1.1835, Bertha Hansdotter flytte til Bø i Vesterålen der ho 31.8.1860 gifte seg med Peder Cornelius Pederson frå Gimstad i Bø. Han var son av ##### (yrkestitel?) Peder Mikkelson på Gimstad, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Metta Marie Corneliusdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Bø 31.8.1834. Bertha og Peder vart husmannsfolk på ##### (ein plass, men kva for ein plass?) under Gimstad i Bø der Bertha d. 22.11.1886. Peder Pederson d. same staden 27.1.1915. Dei fekk seks born i lag: a. John Andreas Pedersen, f. i Bø 29.11.1860, d. på Vinje i Bø 18.5.1935. Han gifte seg i Bø 14.8.1890 med søskenbarnet Pauline Marie Kristine Tygersdotter frå Føre i Bø, ei stedotter av husmannssonen Sjur Nilsson frå Kvalen under Urnes i Hafslo (1829-1856). Pauline var f. i Bø 25.8.1864 og d. ##### (dødsstaden hennar i Bø?) 18.9.1950. John og Pauline var gardbrukarar på Vinje i Bø og fekk tre born i lag. b. Petra Maria Hansine Pedersdotter, f. i Bø 26.6.1863, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Petra flytte i 1883 til Hadsel der ho 12.5.1885 gifte seg med Kristian Melidor Olsen frå ##### (opphavet hans? – kva gard/plass?) f. i Hadsel 2.2.1866. Han d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) Kristian Olsen var fiskar, og han og Petra budde ##### (bustaden deira? – på Taen i Hadsel? – NB: Finn ikkje i FT1910!) ##### (talet på søner og døtrer?) c. Hans Martin Severin Pedersen, f. i Bø 10.7.1866, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – NB: Fødselsdatoen stemmer ikkje med FT1910!) Han gifte seg i Bø 23.7.1899 med Anna Jensine Carlsdotter, f. på Lekang i Hadsel 27.1.1872. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) ##### (yrke og bustad? – 1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036940002498) ##### (talet på søner og døtrer?) ##### (born fødde mellom 1866 og 1872?? – oppl.?) d. Kristian Jentoft Pedersen, f. i Bø 20.2.1872, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hans? – NB: FT1910 har fødselsår 1873!) Kristian gifte seg i Bø 6.11.1896 med Sofia Petrine Amalia Torgersdotter frå Selvåg i Bø, f. i Bø 24.3.1877. Ho d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Kristian og Sofia var ei tid husmannsfolk på ##### (ein plass, men kva for ein?) under Steine i Bø, men ##### (seinare lagnad? – FT1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036940004767) ##### (talet på søner og døtrer?) e. Anna Jensine Eveline, kjend som Jensine Pedersdotter, f. i Bø 11.8.1876, d. ##### (dato og stad for dødsfallet hennar?) Anna flytte i ung alder til Narvik og gifte seg der 30.11.1902 med Johan Alfred Larsen frå ##### (kva gard/plass?) i Vågan, f. i Vågan 18.4.1875. Han f. ##### (dato og stad for dødsfallet hans?) ##### (yrke og bustad? – FT1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036938004189) ##### (talet på søner og døtrer?) f. Arnt Marselius Ludvig, kjend som Marselius Pedersen, f. i Bø 3.10.1880, ##### (lagnaden hans? – FT1910: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036938004183) ~~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips i freistnadane på å komplettera denne biografien!
 3. Jeg leter etter Willum Hansen (f ca 1708) og hustru Susanna Hansdtr (f ca 1710). De var begge fra Saltdal, og kom ca 1745 med 4-6 barn til området Valnes/Kobbosen i Bodin, der de fram til 1753 fikk 5 nye barn. Bygdebok for Bodin refererer til at de bodde på Kobbosen fra slutten av 1740-årene, og Susannas bror Ole ble i 1745 gift med Karen Iversdtr på Valnes. Jeg har funnet Susanna som fadder i juli 1760 med bopel Kobbosen. Deres sønn Ole WIllumsen er registrert som husmann på Valnes i 1762, og bygdeboka refererer til at han da hadde overtatt bruket etter foreldrene. Skifte etter Willum sin onkel Herdag Hellesen (Saxenviig) startet 10 aug 1762, og da blir det oppgitt at Willum oppholdt seg i Vesterålen. Jeg kjenner ikke til at de hadde slekt/familie der. Jeg har sjekket databasene med skifter for Salten, Lofoten og Vesterålen, og Helgeland, samt lett i bygdebøker for Vesterålen. Jeg har ikke funnet Willum og/eller Susanna nevnt i noen kilder etter 1760, utover skiftet i 1762. Er det noen som kan hjelpe meg å finne ut hva som skjedde med Willum og Susanna etter 1760?
 4. Er det noen som kjenner til hvor fogdene og sorenskriverne hadde sine bosteder i Lofoten og Vesterålen i tidsrommet ca 1600-1900? "Lofoten og Vesterålens historie" har en noen usammenhengende beskrivelse av dette emnet. "For rett og rettferdighet i 400 år - sorenskriverne i Norge 1591-1991" har noen gode lister over sorenskriverne i dette området, men ingen informasjon om hvor de bodde. Jeg skulle gjerne ha lest "Embetsmenn i Nord-Norge i tiden 1536-1700", der vil jeg tro er noen flere opplysninger om bosteder, men denne er ikke digitalt tilgjengelig via Nasjonalbibliotekets nettsider. "For rett og rettferdighet i 400 år" https://www.nb.no/nbsok/nb/0335f592b06806f9327be9da271e5fe5?index=1#237 Med vennlig hilsen Odd Andreas Sørgård
 5. I samband med følgjande tema: https://forum.arkivverket.no/topic/225230-ingeborg-rasmusdotter-frå-hafslo-barnemor-i-gulen-1823-flytte-ho-til-bergen/ er det dukka opp eit spørsmål om ein «sidelinjeerving» med namn Martinus Andersson Trevaag som i 1880 var busett i Bø i Vesterålen! Eg finn berre ein person med dette namnet i Bø som kan høva so nokolunde: FT1875: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1867&kenr=005&bnr=0085&lnr=00 Ved vigsli i Bø 29.11.1874 heitte han Martinus Andersson: https://media.digitalarkivet.no/view/6659/144 Men kanskje finst det andre «kandidatar» i Bø som eg ikkje har oppdaga? Eg ser til dømes at det i 1900 var ein annan Martinus Andersson på Strømsjø i Bø som òg kan vera aktuell...: http://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1900&knr=1867&kenr=007&bnr=0072&lnr=00 Eg greier forresten ikkje ut ifrå dei føreliggjande opplysningane eintydig å identifisera opphavet til nokon av desse Martinus Andersson...! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om Martinus Andersson!
 6. Dette er ein huslyd som eg har «ergra» meg over i over 30 år, at det skal vera so komplett umogeleg å finna ut noko meir om dei! To av borni flytte til Bø i Vesterålen og kan henda vidare derifrå, medan ein son ei tid var i Bergen for ogso han forsvinn. Siste sonen er heilt ukjend. Her følgjer eit manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter at Aase fann ut at sonen i Bergen må vera flytt til Bø og etter at eg sjølv fann att den siste sonen i Bø, har eg oppdatert manuskriptet mitt for denne huslyden, og det nye manuskriptet følgjer i innlegg #3 under! Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!
 7. Inger Johanne Bakke

  Maria Olsdatter Lockhart

  Er det noen som kjenner til foreldrene til Maria Olsdatter født i Bø i Vesterålen . Usikker fødselsår, 1715. Død 1770 i Bø i Vesterålen. Hennes første ekteskap var Adrian Jensen Friis.
 8. Denne huslyden vart første gongen teken opp til drøfting i 2006 som tema #35544 i det gamle brukarforum, men utan resultat: https://forum.arkivverket.no/topic/121069-35544-ole-iverson-sandvig-og-christi-larsdotter-til-bø-vesterålen-1850-lagnad/?tab=comments#comment-988571 Ein del opplysningar er komne til i ettertid, men no er eg komen til eit punkt der eg står «bom fast», og eg vonar på at nokon av lesarane i Brukarforum kan hjelpa meg vidare? Her følgjer eit oppdatert manuskript: ~~~~~~~~~~~~~~ NB: Etter mange spennande innlegg er dette manuskriptet no erstatta av eit nytt i innlegg #13 nedanfor! Dei største utfordringane her er utan tvil: ** Kvar vart det av Britha Larsdotter - avlidi mellom 1850 og 1865? ** Kvar vart det av Britha «Bertha» Olsdotter d.e. på Været (Nesset) i Bø og sonen Hans Jæger Nilssen? ** Kvar vart det av Johanna Larsdotter i Amerika, utvandra 1861? ** Og endeleg, kvar vart det av sonen Iver Olson - truleg flytt med foreldri til Bø kring 1850? Når det gjeld eldste dotteri Johanna Olsdotter, so vart ho og mann hennar plassfolk på Kleiva under Maursund i Bø, og denne huslyden er bra fullstendig frå før. Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne huslyden!
 9. Eli Reinholdtsen

  Rødsand-brødrene dro til Amerika

  Jeg har i en annen tråd fått hjelp med Agnes Rødsand som dro til USA med et lite barn (far ukjent), giftet seg der, skilte seg og giftet seg på nytt. Nå har jeg spørsmål rundt hennes seks eldre brødre og deres USA-turer. Flere av brødrene hennes dro over (og noen kom hjem). Jeg er fascinert av Amerikafarerne. Hvem er barnet, Russel Rodsand (1911-1911) som døde en uke etter fødselen? For i 1911 var ennå ikke Agnes kommet over til USA. Så hennes barn er det ikke. https://www.findagrave.com/memorial/25603351/russell-rodsand Det kan være at barnet tilhører en av de andre brødrene? Men stedsnavnet Rødsand ble også brukt av andre fra samme familie når de reiste ut. Agnes' eldste bror (1) Jæger Jakobsen / Andreasen / Rødsand (1878-1959) dro over til USA i 1909, https://www.digitalarkivet.no/view/8/pe00000000183855 men var hjemme i Norge igjen til 1912 for da giftet han seg med min grandtante. Har bare funnet census for 1910. https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MLGZ-WM9 Det kunne kanskje være hans barn? Bror (2) Jon Kristian Nikolai (1876-?) var også over, han døde visstnok i en ulykke? Jeg har ikke funnet noe annet enn dette mulige gravstedet. Ikke sikker på at er han en gang. https://www.findagrave.com/memorial/116415453/john-k._n.-rodsand Bror (4) Axel Immanuel Dreyer (Jakobsen, Andreasen, Rødsand) ( 1880-1970) skal også ha vært over en tur - ikke funnet noe på han. Han skal ha vært borte i ca 14 år før han kom hjem igjen. Bror (5) Randulf Oscar Julius (1882-1959) finner jeg heller ikke noe på - skal være dratt over og kommet hjem igjen. 21.09.1912 får byggmester Randulf Andreassen sønnen RØSSEL MALVIN hjemme i Norge. Tipper at det skulle vært "Russel" i amerikansk stil. https://media.digitalarkivet.no/view/263/1565/50 Kan dette ha noe å gjøre med han som døde i 1911 der borte? En oppkalling? Eli Reinholdtsen
 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.